Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zhen-Qing Feng"

ADD TO MY LIST
 
Alpha B-crystallin is a new prognostic marker for laryngeal squamous cell carcinoma

Author(s): Mao Yuan | Zhang Da-Wei | Lin Hong | Xiong Lin | Liu Ying | Li Qing-Dong | Ma Jun | Cao Qing | Chen Ren-Jie | Zhu Jin | Feng Zhen-Qing
Characteristic gene expression profiles in the progression from liver cirrhosis to carcinoma induced by diethylnitrosamine in a rat model

Author(s): Liu Yue-Fang | Zha Bin-Shan | Zhang Hui-Lin | Zhu Xiao-Jing | Li Yu-Hua | Zhu Jin | Guan Xiao-Hong | Feng Zhen-Qing | Zhang Jian-Ping
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona