Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "diagnostyka"

ADD TO MY LIST
 
Utajona encefalopatia wątrobowa: diagnostyka i znaczenie

Author(s): Magdalena Stojek | Andrzej Kryszewski
Tłuszczak jelita cienkiego - opis przypadku

Author(s): Agnieszka Wasilewska | Andrzej Jasiński | Dariusz Zadrożny | Kazimierz Jaśkiewicz | Andrzej Kryszewski
Problemy diagnostyki różnicowej u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego

Author(s): Agnieszka Sulkowska | Bronisław Sulkowski | Mikołaj Majkowicz | Bogusław Borys | Andrzej Jasiński | Andrzej Kryszewski
Trzustkowa przewodowa śluzowa ektazja – opis przypadku, przegląd literatury

Author(s): Andrzej Baniukiewicz | Anna Zaremba-Woroniecka | Eugeniusz Wróblewski | Adam Chwieśko | Wiktor Łaszewicz
Zaparcie. Przyczyny, diagnostyka, leczenie

Author(s): Katarzyna Błachut | Wojciech Błoński | Leszek Paradowski
Gruźlica jelita grubego – analiza przypadku

Author(s): Zbigniew Kula | Zbigniew Pawlak | Maciej Kowalski | Radosław Urbanowicz
Chromoendoskopia w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego

Author(s): Dorota Ksiądzyna | Jan Cader
Tłuszczak jelita grubego – opis przypadku

Author(s): Piotr Maciaszczyk | Rafał Drozda | Piotr Kordek | Michał Mik | Jacek ?migielski | Krzysztof Kołomecki
Kliniczna przydatność oznaczenia antygenu Ca 19-9 w surowicy i soku trzustkowym w diagnostyce różnicowej raka trzustki

Author(s): Marian Smoczyński | Anna Drobińska-Jurowiecka | Joanna Wypych | Jerzy Wegner
Przydatność wybranych metod nieinwazyjnych w wykrywaniu zakażeń Helicobacter pylori

Author(s): Monika Wiśniewska | Aneta Grębowska | Tomasz Rechciński | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka | Władysław Bielański | Małgorzata Płonka | Stanisław Konturek | Magdalena Chmielą
Diagnostyka nowotworów neuroendokrynnych trzustki

Author(s): Marek Olakowski | Andrzej Wojtyczka
Współistnienie choroby trzewnej i nieswoistych zapaleń jelit u dzieci

Author(s): Beata Klincewicz | Iwona Ignyś | Wojciech Cichy
Hemobilia - etiologia, diagnostyka i leczenie

Author(s): Jerzy Garcarek | Jacek Kurcz | Agnieszka Jędrzejewska-Orchowska | Jan Cader | Krzysztof Moroń | Ewa Nienartowicz | Katarzyna Błachut | Zbigniew Sajewicz | Ewa Waszczuk | Joanna Bladowska | Leszek Paradowski
Zalecenia postępowania diagnostycznego w guzach trzustki

Author(s): Jan Dzieniszewski | Grażyna Jurkowska
Czy rozpoznanie zespołu jelita nadwrażliwego na podstawie III Kryteriów Rzymskich jest łatwiejsze niż na podstawie II Kryteriów Rzymskich?

Author(s): Agnieszka Lewandowska | Agata Mulak | Anna Susło | Jarosława Semianów-Wejchert | Leszek Paradowski
Diagnostyka obrazowa guzów trzustki. Część pierwsza: opis stosowanych metod

Author(s): Michał Studniarek | Joanna Pieńkowska | Edyta Szurowska
Diagnostyka obrazowa guzów trzustki. Część druga: algorytm diagnostyczny

Author(s): Michał Studniarek | Joanna Pieńkowska | Edyta Szurowska
Schorzenia wątroby i dróg żółciowych w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit u dzieci

Author(s): Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Sabina Więcek | Halina Woś | Maciej Kajor | Maria Szymańska | Joanna Kowol
Endosonografia w diagnostyce żylaków żołądka

Author(s): Anna Wiechowska-Kozłowska | Andrzej Białek | Piotr Milkiewicz
Bezoary - klasyfikacja, diagnostyka, leczenie

Author(s): Elżbieta Poniewierka | Agata Arlukiewicz-Fajkiel | Leszek Paradowski
Halitoza - etiologia, diagnostyka i leczenie

Author(s): Marcin Braksator | Leszek Paradowski
Brzuszna postać nerwiakowłókniakowatości powikłana niedrożnością mechaniczną jelit

Author(s): Aleksandra Modlińska | Anna Babińska | Krzysztof Sworczak | Irena Jabłońska-Kaszewska | Andrzej Karmoliński
Rozsiew raka gruczołowopochodnego w jamie otrzewnowej jako następstwo cholecystektomii laparoskopowej - opis przypadku

Author(s): Eugeniusz Majewski | Grzegorz Biolik | Iwona Pawełczyk | Maciej Zaniewski | Jacek Samorodny
Przetoki odbytniczo-pochwowe

Author(s): Jerzy Wojtysiak | Radzisław Trzciński | Adam Dziki | Piotr Ziemniak | Beata Pander
Guz Abrikossoffa w przełyku - opis dwóch przypadków

Author(s): Andrzej Baniukiewicz | Anna Zaremba-Woroniecka | Andrzej Kemona | Wiktor Łaszewicz
Zaburzenia wzrostu u dzieci z chorobą trzewną

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Izabela Zielińska
Zakażenia HCV u dzieci 20 lat po odkryciu wirusa

Author(s): Małgorzata Pawłowska
Grzybice nosa i zatok przynosowych

Author(s): Joanna Klempous | Lucyna Pośpiech | Jerzy Rak
Zakażenie grzybicze oka

Author(s): Zygmunt Adamski | Magdalena Dembińska | Dorota Bohdanowicz | Ryszard Philips
Grzybica głowy

Author(s): Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Maria Barancewicz | Ewa Plomer-Niezgoda
Obraz kliniczny skórno-limfatycznej sporotrychozy na początku XX w. uwieczniony w mulażach

Author(s): Rafał Białynicki-Birula | Tatiana Szymczak | Eugeniusz Baran | Tomasz Kołodziej
Obraz kliniczny grzybicy woszczynowe j na przełomie XIX i XX w. uwieczniony w mulażach

Author(s): Rafał Białynicki-Birula | Tatiana Szymczak | Eugeniusz Baran | Tomasz Kołodziej
Wybrane zagadnienia diagnostyki inwazyjnych zakażeń grzybiczych u dzieci z chorobą nowotworową

Author(s): Katarzyna Juszczak | Krzysztof Szmyd | Alicja Chybicka
Wartość diagnostyczna preparatów bezpośrednich w rozpoznawaniu zakażeń grzybiczych

Author(s): Maria Dynowska | Małgorzata Rosłem | Anna Biedunkiewicz-Ziomek
Aspergiloza zatok przynosowych u chorych leczonych w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej IS CM UJ w Krakowie

Author(s): Jan Zapała | Mariusz Szuta | Aneta Dzierwa-Gawron | Alicja Budak | Joanna Zarzecka
Zastosowanie itrakonazolu w ginekologii

Author(s): Krzysztof Drews | Zygmunt Adamski | Ewa Bieszczad
Choroby alergiczne i ich związek z grzybami chorobotwórczymi

Author(s): Anna Galęba | Agnieszka Zawirska | Zygmunt Adamski
Diagnostyka laboratoryjna kandydozy - metody konwencjonalne

Author(s): Izabela Mecler | Urszula Nawrot
Inwazyjne zakażenia grzybicze u dzieci z chorobą nowotworową z uwzględnieniem doświadczeń własnych

Author(s): Grażyna Sobol | Agnieszka Mizia-Malarz | Katarzyna Musioł | Małgorzata Krupa | Weronika Stolpa | Anna Szyszka | Ewa Walczak | Elżbieta Kuleta-Bosak | Halina Woś
Ocena przydatności galaktomannanu Aspergillus w diagnostyce inwazyjnej aspergilozy u pacjentów po przeszczepie komórek hematopoetycznych

Author(s): Urszula Nawrot | Marek Ussowicz | Krzysztof Kałwak | Alicja Chybicka | Magdalena Pajączkowska
Współczesne poglądy na patogenezę, diagnostykę i leczenie wrodzonego przerostowego zwężenia odźwiernika

Author(s): Janusz Jabłoński | Renata Gawrońska | Aleksandra Gawłowska | Ewa Andrzejewska
Ocena zmian w układzie krążenia u dzieci z chorobami tkanki łącznej

Author(s): Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Anna Rykała | Elżbieta Smolewska | Małgorzata Biernacka-Zielińska | Henryka Brózik | Justyna Marciszewska | Jerzy Stańczyk
Przerzut nerwiaka zarodkowego współczulnego do centralnego układu nerwowego u 8-letniej dziewczynki

Author(s): Joanna Zawitkowska-Klaczyńska | Krzysztof Kątski | Teresa Odój | Hanna Wiśniewska-?lusarz | Jerzy R. Kowalczyk
Wstępna diagnostyka chorób nowotworowych u dzieci

Author(s): Beata Zalewska-Szewczyk
Problemy diagnostyczne u dzieci z obturacyjnymi zaburzeniami oddychania podczas snu

Author(s): Magdalena Maria Łapienis | Danuta Gryczyńska
Alergia przewodu pokarmowego u dzieci, przebieg kliniczny, diagnostyka, leczenie

Author(s): Krystyna Wąsowska-Królikowska | Aneta Krogulska
Talasemia - patogeneza, diagnostyka, leczenie

Author(s): Barbara Tejza | Andrzej Kurylak | Monika Pogorzała | Anna Krenska
Gruźlica dzieci i młodzieży - problem nadal aktualny i ważny

Author(s): Agnieszka Rogozińska-Zawiślak | Ewa Wiankowska-?miecińska
Rokowanie w zastawkach cewki tylnej

Author(s): Ewa Krupińska | Dariusz Olejniczak | Emeryk Samolewicz | Elżbieta Jaskólska | Anna Midel | Ewa Majecka
Zmiany zapalne gruczołu piersiowego u dziewczynek w różnym wieku

Author(s): Ewa Krupińska | Ewa Kobrzyńska | Piotr Raczyński | Paweł Pawlak
Nadwrażliwość na substancje dodawane do żywności - niedoceniany problem w praktyce pediatrycznej

Author(s): Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Grypa zagrożeniem dla dzieci

Author(s): Lidia Bernadeta Brydak
Zakażenie wywołane parwowirusem B19 u 6-letniej dziewczynki - opis przypadku

Author(s): Wiktor Sabanty | Danuta Chlebna-Sokół
Samoistne pęknięcie śledziony w przebiegu Mononukleozy zakaźnej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Author(s): Janusz Jabłoński | Małgorzata Lewandowska | Ewa Andrzejewska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Jerzy Bodalski
Prenatalne podejrzenie wady wrodzonej układu moczowego - zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej co do postępowania po urodzeniu

Author(s): Marcin Tkaczyk | Piotr Adamczyk | Michał Brzewski | Anna Cieślak-Puchalska | Piotr Czarniak | Lidia Hyla-Klekot | Piotr Gastoł | Andrzej Gołębiewski | Piotr Kaczmarek | Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
Aktualne zasady postępowania diagnostycznego w pokrzywce

Author(s): Magdalena Czarnecka-Operacz
Pokrzywka przewlekła jako potencjalny wskaźnik choroby ogólnoustrojowej

Author(s): Anna Kacalak-Rzepka | Magdalena Kiedrowicz | Stanisława Bielecka-Grzela | Romuald Maleszka | Barbara Orzechowska | Magdalena Popko
PÓŹNE ROZPOZNANIE ZESPOŁU MARFANA

Author(s): Katarzyna Ziora | Arkadiusz Wierzyk | Magdalena Wszołek | Sebastian Smerdziński | Karolina Ziora-Jakutowicz | Stanisław Zajączek
Nadciśnienie tętnicze w ciąży - patofizjologia i aktualna klasyfikacja

Author(s): Iwonna Grzywanowska-Łaniewska | Mirosław Dłużniewski | Marek Kuch
Wady wrodzone ze zwiększonym obciążeniem następczym lewej komory

Author(s): Maria Kordybach | Mirosław Kowalski | Julita Niewiadomska | Piotr Hoffman
Krytyczna stenoza zastawki aortalnej - diagnostyka i postępowanie w ośrodku referencyjnym dla kardiologii prenatalnej

Author(s): Aleksandra Wieczorek | Alicja Żarkowska | Beata Radzymińska-Chruściel | Piotr Kaczmarek | Przemysław Oszukowski | Ewa Gulczyńska | Iwona Maroszyńska | Tomasz Moszura | Andrzej Sysa | Maria Respondek-Liberska
Czy wczesne pomiary N-końcowego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym mogą różnicować niestabilną chorobę niedokrwienną i zawał bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)?

Author(s): Łukasz Figiel | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Z. Peruga | Jarosław Drożdż | Piotr Lipiec | Janusz Śmigielski | Jarosław D. Kasprzak
Założenia i wstępne wnioski Ogólnopolskiego Rejestru Patologii Kardiologicznych Płodów (www.orpkp.pl)

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Joanna Szymkiewicz-Dangel | Zdzisław Tobota | Maciej Słodki
Zaciskające zapalenie osierdzia u pacjenta z zespołem Bourneville'a-Pringle'a

Author(s): Wojciech Gilewski | Władysław Sinkiewicz | Danuta Karasek | Issa Fares
Rewaskularyzacja u chorych z ciężką dysfunkcją lewej komory serca

Author(s): Andrzej Bochenek | Maria Trusz-Gluza | Michał Krejca | Anna Musialik-Rybicka
Krwiak śródścienny aorty - jedna z postaci ostrego zespołu aortalnego

Author(s): Beata Wożakowska-Kapłon | Maciej Strączyński
Losy płodów z tachyarytmiami >200/min - łódzkie badania dwuośrodkowe

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Katarzyna Jarosik | Katarzyna Janiak | Andrzej Sysa | Urszula Kowalska-Koprek | Jan Wilczyński | Jerzy Stańczyk
Zabiegi w 1 dobie życia w przypadku prenatalnej diagnozy krytycznego zwężenia zastawki aortalnej szansą na przeżycie noworodków

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Krzysztof Szaflik | Grzegorz Krasomski | Przemysław Oszukowski | Jan Wilczyński | Andrzej Sysa | Jadwiga Moll | Jacek Moll | Tomasz Moszura | Paweł Dryżek | Katarzyna Janiak
Przydatność tkankowej echokardiografii doplerowskiej w rozpoznawaniu zawału prawej komory

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła
Diagnostyka i leczenie przetok tętnic wieńcowych u dzieci - doświadczenia własne

Author(s): Katarzyna Ostrowska | Tomasz Moszura | Paweł Dryżek | Jadwiga A. Moll | Jacek J. Moll | Andrzej Sysa
Diagnostyka zmian w sercu u dzieci z twardziną – rola echokardiografii z uwzględnieniem globalnego wskaźnika funkcji mechanicznej lewej komory (Tei index)

Author(s): Bohdan Firek | Jacek Woźniak | Alicja Kraska | Wanda Szymańska-Jagiełło | Ilona Kowalik | Hanna Szwed
Znaczenie podwyższonych poziomów troponin w wybranych stanach klinicznych

Author(s): Agnieszka Dębska | Małgorzata Lelonek
Białko C-reaktywne – ważny marker ryzyka krążeniowego: nowe fakty

Author(s): Katarzyna Kołodziej | Jarosław D. Kasprzak
Czy refluks żołądkowo-przełykowy może prowokować niedokrwienie mięśnia sercowego? Obserwacje osób z koronarograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową

Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz
Śluzak nawrotowy lewego przedsionka

Author(s): Urszula Ablewska | Jacek Różański | Beata Kuśmierczyk | Irena Rawczyńska-Englert
Diagnostyka choroby wieńcowej w wieku podeszłym

Author(s): Leszek Bryniarski | Kalina Kawecka-Jaszcz
Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u noworodków z czynnościowo pojedynczą komorą serca

Author(s): Beata Kucińska | Maria Wróblewska-Kałużewska | Bożena Werner | Katarzyna Penconek | Tomasz Floriańczyk | Krzysztof Godlewski
Postępowanie u chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych - diagnostyka ultrasonograficzna

Author(s): Anna Kabłak-Ziembicka | Wiesława Tracz | Marta Hlawaty | Mieczysław Pasowicz | Elżbieta Suchoń
Zawał prawej komory serca - problem teoretyczny czy kliniczny?

Author(s): Dariusz A. Kosior | Grzegorz Opolski
Prenatalna diagnostyka kardiologiczna

Author(s): Maria Respondek-Liberska
Tętniak rozwarstwiający aorty: różny przebieg kliniczny, różne strategie postępowania - opis 3 przypadków

Author(s): Włodzimierz Gierlak | Marek Kuch | Wojciech Braksator | Mirosław Dłużniewski
Leczenie pierwotnych chłoniaków skóry. Rekomendacje Sekcji Chłoniaków Skóry Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG)

Author(s): Małgorzata Sokołowska-Wojdyło | Ewa Lech-Marańda | Waldemar Placek | Janusz Meder | Jan Maciej Zaucha | Jan Walewski
Skórna postać leiszmaniozy u pacjenta powracającego z Maroka

Author(s): Jacek Czepiel | Grażyna Biesiada | Maciej R. Leśniak | Dominika Salamon | Andrzej Jaworek | Anna Wojas-Pelc | Tomasz Mach | Aleksander Garlicki
Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej in vivo w dermatologii

Author(s): Marta Kurzeja | Irena Walecka | Lidia Rudnicka | Małgorzata Olszewska
Endometrioza – rozpoznanie, leczenie według współczesnych rekomendacji

Author(s): Krzysztof Szyłło | Jarosław Górski
Hiperamylazemia i hiperlipazemia - przyczyny i znaczenie diagnostyczne

Author(s): Krzysztof Matusiewicz | Barbara Iwańczak
Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego u dzieci z przewlekłymi nieorganicznymi bólami brzucha

Author(s): Anna Plocek | Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Przedłużające się i nawracające stany gorączkowe wiodącą manifestacją choroby Leśniowskiego-Crohna u 8-letniej dziewczynki

Author(s): Beata Jakubowska-Zając | Renata Kuczyńska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Aktualności w diagnostyce celiakii

Author(s): Hanna Szajewska
Trudności diagnostyczne w celiakii

Author(s): Krystyna Karczewska | Alicja Żabka | Daniel Sabat | Jadwiga Sulej | Jolanta Porębska | Agnieszka Krzywicka | Jarosław Kwiecień | Antoni Dyduch
Krwawienie z odbytu u dzieci starszych - ocena czynników etiologicznych i planu postępowania diagnostycznego

Author(s): Mirosława Uścinowicz | Elżbieta Jarocka-Cyrta | Janusz Semeniuk | Jarosław Kowalczuk | Maciej Kaczmarski
Enteropatia z utratą białka w przebiegu choroby Henocha-Schönleina, jako główna przyczyna hipoproteinemii u 4-letniej dziewczynki - opis przypadku

Author(s): Dorota Gołyska | Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz | Beata Janek | Stanisław Skomra | Jakub Gołyska
Zastosowanie modyfikacji badania tomografem komputerowym w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Alternatywa czy uzupełnienie diagnostyki w kwalifikacji do leczenia operacyjnego?

Author(s): Katarzyna Nierzwicka | Małgorzata Chrupek | Andrzej Igor Prokurat | Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Katarzyna Laskowska | Sylwia Drewa | Władysław Lasek
Ocena przyczyn niedoboru masy ciała u małych dzieci

Author(s): Magdalena Kostrzewska | Marzena Funkowicz | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Hiperkalcemia u niemowląt

Author(s): Ewa Kowalska
Refluks dwunastniczo-żołądkowo-przełykowy u dzieci z objawami choroby refluksowej przełyku

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Beata Gębora-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Polipy jelita grubego - postępowanie

Author(s): Jerzy Gil | Stanisław Wojtuń
Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego u dzieci z dyspepsją czynnościową

Author(s): Mirosława Uścinowicz | Elżbieta Jarocka-Cyrta | Maciej Kaczmarski
Ocena pH-metryczna, bilimetryczna (Bilitec 2000TM) i endoskopowa u dzieci z objawami refluksu żołądkowo-przełykowego

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Beata Gębora-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Częstość występowania populacji metanogennej wśród dzieci i młodzieży miasta Gdańska

Author(s): Barbara Kamińska | Piotr Landowski | Marta Bogotko | Adam Szarszewski | Maria Korzon
Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci: klinika, diagnostyka, leczenie i lekowrażliwość

Author(s): Beata Klincewicz | Iwona Ignyś | Ewa Andrzejewska | Iwona Bączyk | Przemysław Majewski | Andrzej Szkaradkiewicz | Wojciech Cichy
Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale z zastosowaniem testu Premier Platinum HpSA

Author(s): Monika Wiśniewska | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Tomasz Rechciński | Małgorzata Płonka | Władysław Bielański | Stanisław J. Konturek | Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela
Diagnostyka i klinika ostrych biegunek rotawirusowych u dzieci hospitalizowanych w ?ląskim Centrum Pediatrii w Zabrzu w latach 1997-2000

Author(s): Elżbieta Łukasik | Małgorzata Rusek-Zychma | Maria Łukasik | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Jacek Kasner
Nabyta hemofilia A u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Author(s): Stanisława Bazan-Socha | Joanna Zdziarska | Weronika Kleczyńska | Teresa Iwaniec | Jacek Musiał
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona