Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "marskość wątroby"

ADD TO MY LIST
 
Występowanie przeciwciał antymitochondrialnych M2 w pierwotnej żółciowej marskości wątroby i w innych chorobach autoimmunologicznych

Author(s): Aleksandra Lewartowska | Andrzej Habior | Jakub Ząbek | Włodzimierz Zych | Wanda Wojciechowska | Elwira Biernacka
Zapotrzebowanie na przeszczepianie wątroby w województwie mazowieckim

Author(s): Tomasz Rawa | Andrzej Habior | Eugeniusz Butruk
Aktywność n-acetylo-b-heksozoaminidazy i jego izoenzymów w surowicy dzieci przewlekle zakażonych HBV

Author(s): Leszek Piotr Arciuch | Dariusz Marek Lebensztejn | Saied Mohamad Salloum | Stanisław Kreczko | Jolanta Wysocka
Transplantacja wątroby w chorobach cholestatycznych

Author(s): Paweł Nyckowski | Jacek Pawlak | Anna Skwarek | Marek Krawczyk
Poposiłkowe zmiany hemodynamiki krążenia wrotnego jako wskaźnik zaawansowania marskości wątroby

Author(s): Beata Kasztelan-Szczerbińska | Tomasz Jargiełło | Maria Słomka | Małgorzata Szczerbo-Trojanowska | Krzysztof Celiński | Mariusz Szczerbiński
Progresja pierwotnej żółciowej marskości wątroby oceniana histopatologicznie a stężenie Met-enkefaliny w osoczu krwi i jej zawartość w miąższu wątroby

Author(s): Danuta Owczarek | Józef Bogdał | Magdalena Garlicka | Paweł Szulewski | Wojciech Szczepański
Zastosowanie nowych modyfikacji skali Child-Pugh-Turcotte w ocenie pacjentów z alkoholową marskością wątroby

Author(s): Ewa Wunsch | Iwona Zawada | Karolina Mróz | Magdalena Salamonik | Piotr Milkiewicz
Zaburzenia mikroflory jelitowej w marskości wątroby - potencjalne implikacje kliniczne i terapeutyczne

Author(s): Wojciech Marlicz | Joanna Raszeja-Wyszomirska | Małgorzata Ławniczak | Piotr Milkiewicz
Model przeżycia dla polskiej populacji chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby

Author(s): Piotr Krzeski | Andrzej Habior | Włodzimierz Zych | Ewa Kraszewska | Bohdan Milewski
Stężenie testosteronu, globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), kortyzolu w przebiegu marskości wątroby

Author(s): Czesław Stachowiak | Iwona Krela-Kaźmierczak | Włodzimierz Kozak | Ilona Gradecka-Kubik | Roman Junik
Torbielowatość dróg żółciowych - opis przypadku

Author(s): Grzegorz Olczyk | Joanna Ulańska | Adam Dziki
Wpływ leczenia kwasem ursodezoksycholowym na stężenie bilirubiny i przeżycie chorych z pierwotną żółciową marskością wątroby

Author(s): Piotr Krzeski | Andrzej Habior | Włodzimierz Zych | Bożena Walewska-Zielecka | Eugeniusz Butruk
lmmunoenzymatyczna metoda oznaczania przeciwcial antymitochondrialnych M2 w surowicach chorych na pierwotna żółciową marskosc wqtroby

Author(s): Aleksandra Lewartowska | Włodzimierz Zych | Andrzej Habior | Wanda Wojciechowska | Andrzej Gardas
Objawy pozajelitowe nieswoistych zapaleń jelit

Author(s): Małgorzata Kosiara | Jadwiga Łapińska | Jarosława Semianów-Wejchert | Leszek Paradowski
Autoimmunologiczne zapalenie wątroby

Author(s): Renata Kuczyńska | Aurelia Sielużycka | Anna Szaflarska-Popławska
Marskość i rak wątroby w przebiegu przewlekłego zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu b i c u dzieci

Author(s): Magdalena Figlerowicz | Paweł Kemnitz | Anna Mania | Katarzyna Mazur-Melewska | Iwona Mozer-Lisewska | Arleta Kowala-Piaskowska | Justyna Pohland | Iwona Bręńska | Wojciech Służewski
Atypowa celiakia w grupach ryzyka u dzieci

Author(s): Barbara Burda-Muszyńska | Beata Oralewska | Bożena Cukrowska | Maria Zielińska-Michałkiewicz | Marzena Olszaniecka | Anna Stolarczyk | Jerzy Socha
Ocena antropometryczna stanu odżywienia u dzieci z marskością wątroby

Author(s): Jarosław Kierkuś | Maciej Dądalski | Piotr Socha | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Ocena aktywności osoczowych antykoagulantów u dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby

Author(s): Mikołaj Teisseyre | Ewa Teklińska | Anna Wymysłowska | Joanna Teisseyre | Piotr Socha | Danuta Celińska-Cedro | Joanna Pawłowska
Choroby wątroby w ontogenezie

Author(s): Jerzy Socha
Marskość wątroby u dzieci

Author(s): Joanna Pawłowska | Irena Jankowska | Mikołaj Teisseyre
Nadciśnienie wrotne pochodzenia pozawątrobowego

Author(s): Magdalena Sudnik, Jarosława Semianów-Wejchert, Leszek Paradowski
Carnitine: function, metabolism and value in hepatic failure during chronic alcohol intoxication

Author(s): Alina Kępka | Sławomir Dariusz Szajda | Napoleon Waszkiewicz | Paweł Płudowski | Sylwia Chojnowska | Michał Rudy | Agata Szulc | Jerzy Robert Ładny | Krzysztof Zwierz

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program