Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "peptydy natriuretyczne"

ADD TO MY LIST
 
Czy wczesne pomiary N-końcowego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym mogą różnicować niestabilną chorobę niedokrwienną i zawał bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)?

Author(s): Łukasz Figiel | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Z. Peruga | Jarosław Drożdż | Piotr Lipiec | Janusz Śmigielski | Jarosław D. Kasprzak
Rola biomarkerów w stratyfikacji ryzyka u chorych z ostrą zatorowością płucną

Author(s): Agnieszka Kapłon | Marcin Grabowski | Krzysztof J. Filipiak
Białko C-reaktywne – ważny marker ryzyka krążeniowego: nowe fakty

Author(s): Katarzyna Kołodziej | Jarosław D. Kasprzak
Czynnik natriuretyczny typu B w chorobie niedokrwiennej serca: co nowego w roku 2004?

Author(s): Marcin Grabowski | Krzysztof J. Filipiak | Grzegorz Karpiński

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program