Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "poradnictwo genetyczne"

ADD TO MY LIST
 
Analiza problemów psychologiczno-społecznych i ocena rozwoju młodego pacjenta leczonego z powodu wrodzonego przerostu kory nadnerczy w oparciu o materiał własny

Author(s): Ewa Barg | Tomasz Marczyk | Magdalena Wirth | Agata Spera | Małgorzata Wiszniowska | Agata Drożdż
Poradnictwo genetyczne w zespole Retta. Część III. Korelacja fenotypowo-genotypowa

Author(s): Ewa Uścińska | Małgorzata Skawrońska | Alina T. Midro
Choroba Pelizaeusa-Merzbachera - opis przypadku

Author(s): Barbara Kassur-Siemieńska | Hanna Mierzewska | Anita Rajchel | Waldemar Szapłyko | Dorota Dunin-Wąsowicz | Elżbieta Jurkiewicz | Bogumiła Milewska-Bobula
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona