Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Articles for "stratyfikacja ryzyka"

ADD TO MY LIST
 
Czy wczesne pomiary N-końcowego propeptydu natriuretycznego typu B (NT-proBNP) u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym mogą różnicować niestabilną chorobę niedokrwienną i zawał bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)?

Author(s): Łukasz Figiel | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Z. Peruga | Jarosław Drożdż | Piotr Lipiec | Janusz Śmigielski | Jarosław D. Kasprzak
Rola biomarkerów w stratyfikacji ryzyka u chorych z ostrą zatorowością płucną

Author(s): Agnieszka Kapłon | Marcin Grabowski | Krzysztof J. Filipiak
Rola biomarkerów w ocenie ryzyka ostrych zespołów wieńcowych

Author(s): Anna Hrynkiewicz | Marcin Grabowski
Indeks SIMPLE - narzędzie prognostyczne u pacjentów z zawałem serca leczonych pierwotną przezskórną interwencją wieńcową

Author(s): Anna Kozieradzka | Karol A. Kamiński | Sławomir Dobrzycki | Hanna Bachórzewska-Gajewska | Konrad Nowalć | Włodzimierz J. Musiał
Turbulencja rytmu serca – nowa metoda oceny ryzyka nagłego zgonu sercowego

Author(s): Tomasz Rechciński | Małgorzata Zając | Ewa Trzos | Małgorzata Kurpesa
Białko C-reaktywne – ważny marker ryzyka krążeniowego: nowe fakty

Author(s): Katarzyna Kołodziej | Jarosław D. Kasprzak
Ocena ryzyka operacyjnego przed zabiegami naczyniowymi - punkt widzenia kardiologa

Author(s): Wojciech Braksator | Joanna Syska-Sumińska | Artut Mamcarz | Karol Wrzosek | Marek Kuch | Mirosław Dłużniewski

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program