Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Reumatologia

ISSN: 0034--6233
Publisher: Termedia Publishing House


ADD TO MY LIST
 
Współwystępowanie zespołu Sjögrena i twardziny układowej

Author(s): Justyna Morawska | Stanisław Sierakowski | Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz | Matylda Sierakowska
Volume: 48
Issue: 6
Year: 2010
Pierwotny zespół Sjögrena czy objawy wywołane przez zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C?

Author(s): Irena Zimmermann-Górska
Volume: 48
Issue: 6
Year: 2010
Zespół Sjögrena – aktualne spojrzenie na kryteria klasyfikacyjne i wskaźniki aktywności procesu chorobowego

Author(s): Justyna Fryc | Stanisław Sierakowski
Volume: 48
Issue: 6
Year: 2010
Miejsce radiosynowiortezy w leczeniu przewlekłych chorób zapalnych układu ruchu

Author(s): Robert Zwolak | Maria Majdan | Beata Chrapko | Marcin Skórski
Volume: 48
Issue: 6
Year: 2010
Dna moczanowa – aktualne spojrzenie na diagnostykę i leczenie

Author(s): Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz | Stanisław Sierakowski | Izabela Domysławska | Agnieszka Sulik
Volume: 48
Issue: 6
Year: 2010
Niedokrwistość chorób przewlekłych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

Author(s): Justyna Fryc | Stanisław Sierakowski
Volume: 48
Issue: 6
Year: 2010
Stężenie i mikroheterogenność białek ostrej fazy u chorych z twardziną układową

Author(s): Izabela Domysławska | Piotr A. Klimiuk | Agnieszka Sulik | Stanisław Sierakowski
Volume: 48
Issue: 6
Year: 2010
Twardzina układowa z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego – ocena zmian w mózgu za pomocą badania rezonansu magnetycznego

Author(s): Agnieszka Sulik | Andrzej Lewszuk | Jan Kochanowicz | Izabela Domysławska | Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz | Urszula Łebkowska | Jerzy Walecki | Zenon Mariak | Stanisław Sierakowski
Volume: 48
Issue: 6
Year: 2010
Wpływ wysiłku fizycznego na funkcję układu oddechowego w twardzinie układowej

Author(s): Justyna Fryc | Grzegorz Siergiejko | Piotr Siergiejko | Zenon Siergiejko | Maciej Kaczmarski | Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz | Stanisław Sierakowski
Volume: 48
Issue: 6
Year: 2010
Ocena zdolności dyfuzyjnej płuc i testów czynnościowych układu oddechowego w przebiegu twardziny układowej

Author(s): Piotr Siergiejko | Grzegorz Siergiejko | Justyna Fryc | Zenon Siergiejko | Maciej Kaczmarski | Stanisław Sierakowski | Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz
Volume: 48
Issue: 6
Year: 2010
Porównanie wartości diagnostycznej obu klasyfikacji zmian kapilaroskopowych u chorych z twardziną układową

Author(s): Urszula Jafiszow | Otylia Kowal-Bielecka | Stanisław Sierakowski
Volume: 48
Issue: 6
Year: 2010
Specyficzne przeciwciała przeciwjądrowe u pacjentów z zespołem Raynauda

Author(s): Izabela Domysławska | Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz | Otylia Kowal-Bielecka | Stanisław Sierakowski
Volume: 48
Issue: 6
Year: 2010
Występowanie wybranych genów HLA klasy I i II predysponujących do rozwoju młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów u dzieci z idiopatycznym zapaleniem błony naczyniowej oka

Author(s): Karol Kita | Stanisław Sierakowski | Dorota Średzińska-Kita | Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Volume: 48
Issue: 6
Year: 2010
Epidemiologiczna i kliniczna ocena guzków Heberdena i Boucharda

Author(s): Paweł Piędel | Leszek Szczepański
Volume: 48
Issue: 6
Year: 2010
Problemy zdrowotne pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów i ich wpływ na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia

Author(s): Matylda Sierakowska | Stanisław Sierakowski | Monika Wróblewska | Elżbieta Krajewska-Kułak
Volume: 48
Issue: 6
Year: 2010
Ograniczenie ruchomości stawów biodrowych u osób w wieku 50–70 lat

Author(s): Adam Topolski | Leszek Szczepański
Volume: 48
Issue: 6
Year: 2010
Nowe kryteria klasyfikacyjne reumatoidalnego zapalenia stawów

Author(s): Ewa Stanisławska-Biernat | Matylda Sierakowska | Stanisław Sierakowski
Volume: 48
Issue: 6
Year: 2010
Trzyetapowa korekcja deformacji tyłostopia u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów

Author(s): Iwona Słowińska | Radosław Słowiński | Paweł Małdyk
Volume: 49
Issue: 6
Year: 2011
Zespół HELLP u chorej na toczeń rumieniowaty układowy i wtórny zespół antyfosfolipidowy

Author(s): Joanna Kur-Zalewska | Danuta Choroś | Olga Bujakowska | Romuald Dębski | Witold Tłustochowicz
Volume: 49
Issue: 6
Year: 2011
Seronegatywna spondyloartropatia zapalna w przebiegu nieswoistego zapalenia jelit

Author(s): Radosław Jeleniewicz | Dorota Suszek | Maria Majdan
Volume: 49
Issue: 6
Year: 2011
Nabyta hemofilia A u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Author(s): Stanisława Bazan-Socha | Joanna Zdziarska | Weronika Kleczyńska | Teresa Iwaniec | Jacek Musiał
Volume: 49
Issue: 6
Year: 2011
Gorączka chikungunya

Author(s): Ilona Cebula-Byrska | Eugeniusz J. Kucharz
Volume: 49
Issue: 6
Year: 2011
Częstość występowania i związek poznanych mutacji w genach HFE z fenotypami wybranych chorób reumatycznych

Author(s): Danuta Siedzieniewska-Falkiewicz | Małgorzata Sochocka-Bykowska | Elżbieta Konkol-Szymik | Witold Tłustochowicz
Volume: 49
Issue: 6
Year: 2011
Związki między reumatoidalnym zapaleniem stawów a zakażeniami układu moczowego

Author(s): Ewa Pater | Maria Maciejowska-Roge | Maria Majdan
Volume: 49
Issue: 6
Year: 2011
Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na toczeń rumieniowaty układowy – aspekty praktyczne

Author(s): Monika Swacha | Ewa Więsik-Szewczyk | Marzena Olesińska
Volume: 49
Issue: 6
Year: 2011
The effects of synthetic immunostimulator polyoxidonium on methotrexate treatment in rats with adjuvant arthritis

Author(s): Jozef Rovenský | Karol Švik | Stanislava Blažíčková | Mária Stančíková
Volume: 49
Issue: 6
Year: 2011
Wczesne efekty terapii lekami anty-TNF u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa – badanie obserwacyjne

Author(s): Artur Bachta | Anna Raczkiewicz | Małgorzata Tłustochowicz | Witold Tłustochowicz
Volume: 49
Issue: 6
Year: 2011
Leczenie farmakologiczne chorych na nawrotowe idiopatyczne zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka

Author(s): Jerzy Szaflik | Artur Bachta | Maciej Kulig | Mateusz Tłustochowicz | Andrzej Stankiewicz | Witold Tłustochowicz
Volume: 49
Issue: 6
Year: 2011
Działalność anestezjologiczna w Instytucie Reumatologii – historia, teraźniejszość, możliwości

Author(s): Renata Ćwiek | Barbara Lisowska | Bogumiła Blachowska-Wasiutyńska | Piotr Luboiński | Anita Hofmeister | Małgorzata Olszewska
Volume: 49
Issue: 5
Year: 2011
Działalność i osiągnięcia Instytutu Reumatologii

Author(s): Anna Filipowicz-Sosnowska
Volume: 49
Issue: 5
Year: 2011
Instytut Reumatologii – nasze korzenie i początki

Author(s): Stanisław Luft
Volume: 49
Issue: 5
Year: 2011
Poszukiwanie serologicznego markera reumatoidalnego zapalenia stawów – rys historyczny

Author(s): Elwira Biernacka | Jakub Ząbek | Bożena Wojciechowska | Agnieszka Palacz | Katarzyna Roguska | Iwona Horbacz | Joanna Pyka
Volume: 49
Issue: 5
Year: 2011
Osteoporoza – spojrzenie w przeszłość

Author(s): Piotr Głuszko
Volume: 49
Issue: 5
Year: 2011
Mieszana choroba tkanki łącznej – 40 lat historii

Author(s): Marzena Olesińska | Anna Felis-Giemza | Katarzyna Walkiewicz-Pielaszek | Zenobia Czuszyńska
Volume: 49
Issue: 5
Year: 2011
Aloplastyka stawów śródręczno-paliczkowych ręki u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów – wczoraj i dziś

Author(s): Iwona Słowińska | Radosław Słowiński | Paweł Małdyk
Volume: 49
Issue: 5
Year: 2011
Postępy w diagnostyce i leczeniu reaktywnego zapalenia stawów

Author(s): Brygida Kwiatkowska | Maria Maślińska
Volume: 49
Issue: 5
Year: 2011
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – meandry klasyfikacji

Author(s): Lidia Rutkowska-Sak
Volume: 49
Issue: 5
Year: 2011
Aktualne poglądy na znaczenie neutrofilów w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Wciąż neutrofile czy może już mikrofagi?

Author(s): Michał Gajewski | Przemysław Rzodkiewicz | Sławomir Maśliński
Volume: 49
Issue: 5
Year: 2011
Działalność kliniczna i ambulatoryjna Instytutu Reumatologii w 2010 roku

Author(s): Filip Raciborski | Małgorzata Mańczak | Andrzej Lach | Bolesław Samoliński
Volume: 49
Issue: 5
Year: 2011
Propozycja nowego podejścia metodycznego i interpretacji wyników oznaczeń przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi – analiza składu przeciwciałowego krążących kompleksów immunologicznych

Author(s): Karolina Miąskiewicz | Ewa Walczak | Katarzyna Roguska | Jacek Noworyta | Maria Brasse-Rumin | Elwira Biernacka | Maria Legatowicz-Koprowska | Agnieszka Palacz | Paweł Lewandowski | Jakub Ząbek
Volume: 49
Issue: 5
Year: 2011
Komórki Th17 w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów

Author(s): Agnieszka Paradowska-Gorycka | Sławomir Maśliński
Volume: 48
Issue: 5
Year: 2010
Związki intymne chorych reumatycznych w opinii profesjonalistów zdrowia, chorych i ich partnerów

Author(s): Bożena Moskalewicz | Jolanta Grygielska | Małgorzata Mańczak
Volume: 48
Issue: 5
Year: 2010
Zmiany w stawie szczytowo-obrotowym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – badanie obserwacyjne

Author(s): Anna Raczkiewicz | Artur Bachta | Ewa Nagańska | Marian Sułek | Aleksandra Juszkiewicz | Małgorzata Tłustochowicz
Volume: 48
Issue: 5
Year: 2010
The disposable incubator for tissue engineering

Author(s): Michał Gajewski | Jerzy Szaciłło-Kosowski | Janusz Wichniak | Przemysław Rzodkiewicz | Szymon Szczepanik | Łukasz Wysocki | Joanna Gajewska | Sławomir Maśliński
Volume: 48
Issue: 5
Year: 2010
Interakcje neutrofilów i chondrocytów hodowanych na biorusztowaniach zawieszonych w płynie stawowym i poddanych działaniu zmiennych ciśnień

Author(s): Michał Gajewski | Przemysław Rzodkiewicz | Szymon Szczepanik | Łukasz Wysocki | Wojciech Dziewczopolski | Joanna Gajewska | Jerzy Szaciłło-Kosowski | Janusz Wichniak | Sławomir Maśliński
Volume: 48
Issue: 5
Year: 2010
Cytokiny prozapalne u dzieci z bólem stawów niewyjaśnionego pochodzenia oraz chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów

Author(s): Ewa Kontny | Małgorzata Kwiatkowska | Beata Kołodziejczyk | Anna Romicka | Lidia Rutkowska-Sak
Volume: 48
Issue: 5
Year: 2010
Racjonalne podstawy terapii modyfikującej

Author(s): Stefan Mackiewicz
Volume: 48
Issue: 5
Year: 2010
Pożegnanie prof. dr hab. med. Teresy Wagner

Author(s): Monika Prochorec-Sobieszek
Volume: 48
Issue: 5
Year: 2010
Obustronna totalna aloplastyka stawów biodrowych u 15-letniej chorej z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów oraz gruźlicą kości i stawów w wywiadzie – opis przypadku

Author(s): Iwona Słowińska | Radosław Słowiński | Paweł Małdyk | Barbara Lisowska | Piotr Gietka | Lidia Rutkowska-Sak
Volume: 48
Issue: 5
Year: 2010
Nowe trendy w farmakoterapii zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Author(s): Bohdan Pyskło | Tadeusz Styczyński | Robert Gasik
Volume: 48
Issue: 5
Year: 2010
Wpływ otyłości na wczesne zmiany miażdżycowe u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Author(s): Barbara Głowińska-Olszewska | Elżbieta Dobreńko | Andrzej Hryniewicz | Joanna Tołwińska | Beata Żelazowska-Rutkowska | Magdalena Wojciuk | Włodzimierz Łuczyński | Janina Piotrowska-Jastrzębska | Artur Bossowski
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2011
Reumatoidalne zapalenie stawów – aspekty immunobiologiczne

Author(s): Stefan Mackiewicz
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2011
Dwunasta Słowacko-Polska Konferencja Internistyczna. Tematyka reumatologiczna

Author(s): Eugeniusz J. Kucharz
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2011
Spotkanie Rady Administracyjnej Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej

Author(s): Eugeniusz J. Kucharz
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2011
Konferencja „Zdrowe Kości 2011 – Kliniczne zastosowanie bisfosfonianów”

Author(s): Piotr Leszczyński
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2011
Choroba kociego pazura – diagnostyka i leczenie

Author(s): Małgorzata Wieczorek | Michał Elwertowski | Edyta Podsiadły | Piotr Kostrzewski | Stanisława Tylewska-Wierzbanowska
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2011
Kostno-stawowa manifestacja mukopolisacharydozy typu VI (choroby Maroteaux-Lamy’ego)

Author(s): Agnieszka Jurecka | Violetta Opoka-Winiarska | Jacek Szczepański | Agnieszka Różdżyńska | Jolanta Marucha | Anna Tylki-Szymańska
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2011
Trudności terapeutyczne u pacjenta z ciężką postacią młodzieńczego zapalenia skórno-mięśniowego powikłanego uogólnioną wapnicą

Author(s): Joanna Szymańska-Kałuża | Henryka Brózik | Jerzy Stańczyk | Elżbieta Smolewska
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2011
Krwotoczne zapalenie jelita grubego jako powikłanie leczenia cyklofosfamidem

Author(s): Olga Bujakowska | Joanna Kur-Zalewska | Witold Tłustochowicz
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2011
Zastosowanie leków biologicznych w terapii tocznia rumieniowatego układowego

Author(s): Justyna Kramza | Eugeniusz J. Kucharz
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2011
Certolizumab pegol w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

Author(s): Piotr Wiland | Jerzy Świerkot | Włodzimierz Maśliński
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2011
Dynamika zmian temperatury ręki reumatoidalnej po wybranych zabiegach z zakresu termoterapii

Author(s): Radosław Rutkowski | Anna Straburzyńska-Lupa | Paweł Korman | Wojciech Romanowski | Małgorzata Gizińska | Elżbieta Hurnik | Roman Lorenz
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2011
Application of fluorescence spectroscopy in the amyloidosis diagnosis: a preliminary report

Author(s): Sławomir Jeka | Monika Prochorec-Sobieszek
Volume: 48
Issue: 4
Year: 2010
Ocena skuteczności dwóch różnych procedur terapeutycznych w leczeniu zachowawczym zespołu cieśni nadgarstka

Author(s): Agnieszka Dakowicz | Anna Kuryliszyn-Moskal | Robert Latosiewicz | Jacek Kita | Robert Pogorzelski
Volume: 48
Issue: 4
Year: 2010
Ćwiczenia z narastającym oporem w usprawnianiu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonych operacyjnie

Author(s): Agnieszka Prusinowska | Piotr Turski | Katarzyna Woszuk
Volume: 48
Issue: 4
Year: 2010
Czynniki prognostyczne progresji radiologicznej w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Author(s): Piotr Wiland
Volume: 48
Issue: 4
Year: 2010
Ekspresja kinazy Jak3 i aktywacja białka Stat3 u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i spondyloartropatie zapalne

Author(s): Joanna Krywejko | Dagmara Pokorna-Kałwak | Anna Czarny | Ewa Zaczyńska | Magdalena Szmyrka-Kaczmarek | Piotr Wiland | Andrzej Steciwko
Volume: 48
Issue: 4
Year: 2010
Jedenasta Polsko-Słowacka Konferencja Internistyczna

Author(s): Eugeniusz J. Kucharz
Volume: 48
Issue: 4
Year: 2010
Spotkanie Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej

Author(s): Eugeniusz J. Kucharz
Volume: 48
Issue: 4
Year: 2010
Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w młodzieńczej chorobie Behçeta – opis dwóch przypadków

Author(s): Dorota Turowska-Heydel | Zbigniew Żuber | Małgorzata Sobczyk | Bożena Pilch
Volume: 48
Issue: 4
Year: 2010
Zapalenie skórno-mięśniowe współistniejące z dwoma różnymi nowotworami u jednej chorej – obserwacje 4-letnie

Author(s): Danuta Bobrowska-Snarska | Lidia Ostanek
Volume: 48
Issue: 4
Year: 2010
Przeciwciała dla cytrulinowanych białek – nowe kierunki badań

Author(s): Elwira Biernacka | Jakub Ząbek
Volume: 48
Issue: 4
Year: 2010
Principles of a fluorescence phenomenon and its application in medicine

Author(s): Sławomir Jeka | Jacek Fisz | Paweł Żuchowski | Marcin Rymko
Volume: 48
Issue: 4
Year: 2010
Szpik kostny – funkcje fizjologiczne i udział w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów

Author(s): Weronika Kurowska | Ewa Kuca-Warnawin | Włodzimierz Maśliński
Volume: 48
Issue: 4
Year: 2010
Styl radzenia sobie ze stresem jako moderator związku lęku z neurotyzmem u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Author(s): Michał Ziarko | Łukasz Kaczmarek | Ewa Mojs | Magdalena Atarowska | Włodzimierz Samborski
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2011
Synowektomia radioizotopowa u dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – obserwacje własne

Author(s): Agnieszka Gazda | Leszek Królicki | Piotr Gietka | Beata Kołodziejczyk | Izabela Szczygielska | Lidia Rutkowska-Sak | Jarosław Ćwikła | Piotr Żbikowski
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2011
Toczeń noworodków: walka z nieznanym wrogiem?

Author(s): Marzena Olesińska | Justyna Teliga-Czajkowska
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2011
Wspomnienie o profesorze Walterze Siegenthalerze

Author(s): Eugeniusz J. Kucharz
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2011
Profesor Walentyna Aleksandrowna Nasonowa

Author(s): Eugeniusz J. Kucharz
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2011
III Ogólnopolska Konferencja „Choroby reumatyczne w praktyce internistycznej”

Author(s): Irena Zimmermann-Górska
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2011
Spotkanie towarzystw reumatologicznych Europy Środkowej i Wschodniej

Author(s): Eugeniusz J. Kucharz
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2011
Różnicowanie infekcyjnego zapalenia krążka międzykręgowego i seronegatywnej spondyloartropatii

Author(s): Maria Maślińska | Robert Gasik
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2011
Choroba Dercuma – bardzo rzadki przypadek kliniczny w różnicowaniu chorób reumatycznych

Author(s): Katarzyna Pawlak-Buś | Piotr Leszczyński
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2011
Opryszczkowe zapalenie mózgu przebiegające w postaci szybko narastającego zespołu otępiennego u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów, leczonej infliksymabem

Author(s): Justyna Swarowska-Knap | Anna Raczkiewicz | Jacek Staszewski | Renata Piusińska-Macoch | Anna Chmielik
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2011
McCune-Albright syndrome

Author(s): Juraj Payer | Jana Kollerová | L’udmila Košťálová | Tomáš Koller | Peter Jackuliak | Zdenko Killinger | Jozef Rovenský
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2011
Pierwsze spotkanie Grupy Chorych na Twardzinę Układową

Author(s): Eugeniusz J. Kucharz
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2010
II Ogólnopolska Konferencja Choroby reumatyczne w praktyce internistycznej

Author(s): Irena Zimmermann-Górska
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2010
Martwica kości szczękowych będąca wynikiem stosowania leków z grupy bisfosfonianów

Author(s): Maria Panaś | Małgorzata Zaleska | Paweł Pełka
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2010
Zespół Sjögrena u nosicielki mutacji genu CFTR. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Author(s): Anna Masiak | Zenobia Czuszyńska | Zbigniew Zdrojewski
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2010
Leczenie chorych na zapalenie wielomięśniowe, skórno-mięśniowe i zapalenie mięśni z ciałkami wtrętowymi

Author(s): Eugeniusz J. Kucharz | Małgorzata Widuchowska | Magdalena Kopeć-Mędrek | Anna Kotulska
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2010
Sklerostyna – nowy cel terapii anabolicznej niskiej masy kostnej

Author(s): Katarzyna Pawlak-Buś | Piotr Leszczyński
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2010
Obiektywna ocena skuteczności leczenia etanerceptem pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Author(s): Urszula Bauerfeind | Renata Wójcik
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2010
Krioterapia ogólnoustrojowa zmniejsza aktywność fibrynolityczną krwi u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i osób z chorobą zwyrodnieniową stawów

Author(s): Julita Istrati | Piotr Głuszko | Robert Suszko | Teresa Iwaniec
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2010
Adaptacja rodziców do opieki nad dzieckiem z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Author(s): Beata Żuk | Krystyna Księżopolska-Orłowska
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2010
Reumatoseksuologia: wprowadzenie do problematyki interdyscyplinarnej

Author(s): Eugeniusz J. Kucharz
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2010
Trzydziesty Światowy Kongres Medycyny Wewnętrznej

Author(s): Eugeniusz J. Kucharz
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2010
Depresja u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Author(s): Brygida Kwiatkowska | Małgorzata Przygodzka | Edyta Konopińska | Justyna Dąbrowska | Katarzyna Sikorska-Siudek
Volume: 49
Issue: 2
Year: 2011
Występowanie przeciwciał przeciwtarczycowych i zaburzeń funkcji tarczycy w wybranych chorobach reumatycznych

Author(s): Aleksandra Juszkiewicz | Anna Raczkiewicz | Witold Tłustochowicz
Volume: 49
Issue: 2
Year: 2011
Enzymatyczna terapia zastępcza w leczeniu mukopolisacharydoz

Author(s): Katarzyna Prusek | Eugeniusz J. Kucharz
Volume: 49
Issue: 2
Year: 2011
Zastosowanie blokerów TNF, ze szczególnym uwzględnieniem etanerceptu, w leczeniu chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa na podstawie danych z piśmiennictwa i obserwacji własnych

Author(s): Małgorzata Przygodzka | Brygida Kwiatkowska | Małgorzata Socik-Pojawa | Edyta Konopińska | Anna Filipowicz-Sosnowska
Volume: 49
Issue: 2
Year: 2011
Reactive hemophagocytic syndromes in children with rheumatic diseases

Author(s): Piotr Gietka | Anna Wieteska-Klimczak | Anna Smorczewska-Kiljan | Lidia Rutkowska-Sak | Janusz Książyk
Volume: 49
Issue: 2
Year: 2011
Paluch koślawy w stopie reumatycznej – leczenie operacyjne i rehabilitacja

Author(s): Agnieszka Prusinowska | Wojciech Maciejewski | Piotr Turski | Tomasz Cichocki | Paweł Małdyk | Krystyna Księżopolska-Orłowska
Volume: 49
Issue: 2
Year: 2011
McCune-Albright syndrome

Author(s): Juraj Payer | Jana Kollerová
Volume: 49
Issue: 2
Year: 2011
Czynniki ryzyka upadków i złamań kości u pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Author(s): Krzysztof Tomaszewski | Katarzyna Chmielowska | Magdalena Zarychta | Piotr Głuszko
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2010
Scyntygrafia kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów

Author(s): Olga Bujakowska | Agnieszka Giżewska-Krasowska | Artur Bachta | Witold Tłustochowicz
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2010
Polimorfizmy genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej a skuteczność leczenia i działania niepożądane w trakcie terapii metotreksatem u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

Author(s): Jerzy Świerkot | Ryszard Ślęzak | Paweł Karpiński | Justyna Pawłowska | Leszek Noga | Jacek Szechiński | Piotr Wiland
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2010
O multidyscyplinarną perspektywę wobec przewlekłych chorób reumatycznych

Author(s): Jolanta Grygielska | Bożena Moskalewicz
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2010
Pierwszy Światowy Kongres nt. Twardziny Układowej

Author(s): Eugeniusz J. Kucharz
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2010
Powstanie Grupy Chorych na Twardzinę Układową

Author(s): Beata Lecińska | Anna Kotulska | Eugeniusz J. Kucharz
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2010
Złamanie zmęczeniowe bliższej części piszczeli związane ze zmianami zwyrodnieniowymi kolana u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów

Author(s): Tomasz Okoń | Jacek Kowalczewski | Dariusz Marczak | Marcin Milecki | Aleksander Wielkopolski
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2010
Kwas zoledronowy w leczeniu wtórnej osteoporozy w przebiegu homocystynurii

Author(s): Tomasz Szafrański | Katarzyna Pawlak-Buś | Piotr Leszczyński
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2010
Diabelska moc czarciego pazura

Author(s): Kinga Lis
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2010
Pomoc psychologiczna pacjentom z chorobami reumatycznymi na przykładzie reumatoidalnego zapalenia stawów

Author(s): Ewa Mojs | Beata Warchulska | Włodzimierz Samborski
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2010
Jakość życia zależna od zdrowia u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Author(s): Małgorzata Wisłowska | Krzysztof Kanecki | Piotr Tyszko | Aleksandra Kapała
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2010
Zastosowanie radiosynowektomii w leczeniu chorób reumatycznych

Author(s): Magdalena Matryba | Małgorzata Wisłowska
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2010
Przydatność niektórych metod małoinwazyjnych w zwalczaniu objawów choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa

Author(s): Tadeusz Styczyński | Robert Gasik | Bohdan Pyskło
Volume: 49
Issue: 1
Year: 2011
Choroba Takayasu u 8-letniej dziewczynki

Author(s): Beata Kołodziejczyk | Agnieszka Gazda | Elżbieta Musiej-Nowakowska | Lidia Rutkowska-Sak
Volume: 49
Issue: 1
Year: 2011
Hemofilia nabyta w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego

Author(s): Zenobia Czuszyńska | Andrzej Mital | Zbigniew Zdrojewski
Volume: 49
Issue: 1
Year: 2011
Rytuksymab – miejsce w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

Author(s): Małgorzata Tłustochowicz
Volume: 49
Issue: 1
Year: 2011
HLA-B27 i HLA-DR w prognozowaniu przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o początku uogólnionym

Author(s): Elżbieta Musiej-Nowakowska | Barbara Mączyńska-Rusiniak | Beata Kołodziejczyk | Agnieszka Gazda
Volume: 49
Issue: 1
Year: 2011
„Długoterminowa ocena bezpieczeństwa i skuteczności leczenia biologicznego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów” – prezentacja polskiego rejestru elektronicznego

Author(s): Zbigniew Żuber | Lidia Rutkowska-Sak | Jacek Postępski | Witold Tłustochowicz | Piotr Wiland | Ewa Tuszkiewicz-Misztal
Volume: 49
Issue: 1
Year: 2011
Angiogeneza w reumatoidalnym zapaleniu stawów

Author(s): Anna Kotulska | Eugeniusz J. Kucharz
Volume: 49
Issue: 1
Year: 2011
Konferencja Europejskiej Federacji Medycyny Wewnętrznej

Author(s): Eugeniusz J. Kucharz
Volume: 49
Issue: 1
Year: 2011
Rola histaminy w chorobach reumatycznych

Author(s): Przemysław Rzodkiewicz | Elżbieta Wojtecka-Łukasik | Sławomir Maśliński
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2010
Rapidly progressive systemic sclerosis with a fatal outcome in male patients

Author(s): Małgorzata Widuchowska | Maria Głowacka | Magdalena Kopeć-Mędrek | Anna Kotulska | Marzena Trzaska-Sobczak | Eugeniusz J. Kucharz
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2010
Ocena stężenia leptyny w surowicy i płynie stawowym u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Author(s): Agata Brzeska | Henryka Brózik | Joanna Lipińska | Jerzy Stańczyk | Elżbieta Smolewska
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2010
Przeciwciała anty-HSP70 w surowicy chorych na toczeń rumieniowaty układowy

Author(s): Beata Nowak | Magdalena Szmyrka-Kaczmarek | Anna-Durazińska | Krzysztof Borysewicz3 | Rafał Płaksej | Lucyna Korman | Walentyna Mazurek | Piotr Wiland
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2010
Zapobieganie gruźlicy u chorych leczonych antagonistami czynnika martwicy nowotworów

Author(s): Maria Korzeniewska-Koseła
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2010
Geneza reumatoidalnego zapalenia stawów a możliwości terapii

Author(s): Stefan H. Mackiewicz
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2010
Zastosowanie radiosynowektomii w leczeniu chorób reumatycznych

Author(s): Magdalena Matryba | Małgorzata Wisłowska
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2010
Finansowanie leczenia lekami biologicznymi chorych na reumatoidalne i młodzieńcze idiopatyczne zapalenia stawów w ramach programów zdrowotnych NFZ w latach 2004–2008

Author(s): Andrzej Śliwczyński | Robert Kruszewski | Jan Binkowski | Jerzy Gryglewicz | Witold Tłustochowicz | Jacek Paszkiewicz
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2010
Zespół Felty’ego – opis trzech przypadków

Author(s): Anna Raczkiewicz | Marian Sułek
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2010
Czynniki prozapalne u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Author(s): Dominika Kaminiarczyk | Karolina Adamczak | Marek Niedziela
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2010
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions