Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Przegląd Pediatryczny

ISSN: 0137--723X
Publisher: Cornetis Sp. z o.o.


ADD TO MY LIST
 
OCENA WYSTĘPOWANIA OBJAWÓW DEPRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY - BADANIE PILOTAŻOWE PDF available

Author(s): Agnieszka Szramowska | Katarzyna Bornikowska | Justyna Zasada | Marta Pakuła | Martyna Micek | Martyna Naduk | Anna Boniecka
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2012
PROBLEMY Z OCENĄ GĘSTOŚCI MINERALNEJ KOŚCI U MAŁYCH DZIECI - DOŚWIADCZENIA ZESPOŁU KLINIKI PDF available

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Rusińska | Izabela Michałus | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2012
PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA NADWAGI I OTYŁOŚCI - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Konrad Knop | Agnieszka Gmitrowicz
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2012
PRZEWLEKŁA DIALIZOTERAPIA U DZIECI - LECZENIE OSTATNIEJ SZANSY CZY TERAPIA DAREMNA - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Anna Jander | Marcin Tkaczyk
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2012
DZIECKO Z NAWRACAJĄCYMI ZAPALENIAMI PŁUC LECZONE PRZECIWASTMATYCZNIE, U KTÓREGO OSTATECZNIE ROZPOZNANO MUKOWISCYDOZĘ PDF available

Author(s): Łukasz Cichalewski | Iwona Stelmach
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2012
ZAHAMOWANIE ROZWOJU WEWNĄTRZMACICZNEGO JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA RYZYKO ROZWOJU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO PDF available

Author(s): Agata Zamecznik | Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Justyna Zamojska | Jerzy Stańczyk
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2012
NEGATYWNE EMOCJE W ŚWIECIE DZIECKA PDF available

Author(s): Jadwiga Jośko-Ochojska | Janusz Kasperczyk | Urszula Marcinkowska | Karolina Lau | Mirosław Tyrpień
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2012
DYSTROFIA MIĘŚNIOWA TYPU DUCHENNE'A ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W UKŁADZIE SERCOWO-NACZYNIOWYM ORAZ ASPEKTÓW GENETYCZNYCH PDF available

Author(s): Elżbieta Borawska-Dziadek | Janusz Zimowski | Karolina Ziora-Jakutowicz | Katarzyna Ziora
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2012
PÓŹNE ROZPOZNANIE ZESPOŁU MARFANA PDF available

Author(s): Katarzyna Ziora | Arkadiusz Wierzyk | Magdalena Wszołek | Sebastian Smerdziński | Karolina Ziora-Jakutowicz | Stanisław Zajączek
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
POSOCZNICA Z ROPNIAMI MNOGIMI U NOWORODKA - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Balbina Dzwonek | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
POSOCZNICA PACIORKOWCOWA (STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE) O CIĘŻKIM PRZEBIEGU U 3-LETNIEGO CHŁOPCA PDF available

Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Ewa Szynczewska | Izabela Michałus
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
TRUDNOŚCI W INTERPRETACJI WYNIKÓW TESTÓW SEROLOGICZNYCH W KIERUNKU ZAKAŻENIA KRĘTKIEM BORRELIA BURGDORFERI U DZIECI - OPIS PRZYPADKÓW PDF available

Author(s): Arkadiusz Andrzejewski | Teresa Woźniakowska-Gęsicka
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
MANIFESTACJE SKÓRNE W ZABURZENIACH ODŻYWIANIA (ANOREXIA NERVOSA, BULIMIA) U DZIECI I MŁODYCH OSÓB PDF available

Author(s): Katarzyna Ziora | Lilianna Wisłocka | Anna Stożek | Karolina Ziora-Jakutowicz
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA OTYŁOŚCI I OTYŁOŚCI BRZUSZNEJ U NASTOLATKÓW Z CUKRZYCĄ TYPU 1 W ASPEKCIE RÓŻNYCH KRYTERIÓW ICH ROZPOZNANIA PDF available

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Lidia Ostrowska-Nawarycz | Anna Madej | Tadeusz Nawarycz
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
STYL ŻYCIA A WYSTĘPOWANIE OTYŁOŚCI W BADANEJ GRUPIE DZIECI ŁÓDZKICH PDF available

Author(s): Katarzyna Kulińska-Szukalska | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
PIERWSZE UJAWNIENIE DZIECIĘCEGO ZESPOŁU NERCZYCOWEGO - CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA PACJENTA STEROIDOWRAŻLIWEGO I STEROIDOOPORNEGO PDF available

Author(s): Beata Banaszak | Paweł Banaszak | Piotr Adamczyk | Katarzyna Ziora
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
Stan przedcukrzycowy i cukrzyca typu 2 - nowe wyzwanie w pediatrii PDF available

Author(s): Bogda Skowrońska | Piotr Fichna | Witold Stankiewicz
Volume: 39
Issue: 4
Year: 2009
Czynniki ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej u dzieci PDF available

Author(s): Małgorzata Myśliwiec | Anna Balcerska
Volume: 39
Issue: 4
Year: 2009
Współistnienie cukrzycy i innych chorób autoimmunologicznych PDF available

Author(s): Mieczysław Szalecki
Volume: 39
Issue: 4
Year: 2009
Wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia cukrzyc monogenowych u dzieci - rekomendacje ISPAD 2009 a praktyka kliniczna PDF available

Author(s): Maciej Borowiec | Agnieszka Zmysłowska | Wojciech Młynarski
Volume: 39
Issue: 4
Year: 2009
Współwystępowanie cukrzycy typu 1 i chorób autoimmunizacyjnych u dzieci w południowo-wschodniej Polsce PDF available

Author(s): Elżbieta Drachal | Lucyna Lisowicz | Barbara Surdej | Bartosz Korczowski
Volume: 39
Issue: 4
Year: 2009
Przekrojowa, jednoośrodkowa ocena wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 u dzieci na podstawie stężenia HbA1c PDF available

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Wojciech Fendler | Anna Ciepiela | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Volume: 39
Issue: 4
Year: 2009
Przetrwała reakcja humoralna anty-GAD u dzieci z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Krystyna Wyka | Witalij Andrzejewski | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Volume: 39
Issue: 4
Year: 2009
Epidemiologia cukrzycy typu 1 PDF available

Author(s): Przemysława Jarosz-Chobot | Ewa Otto-Buczkowska
Volume: 39
Issue: 4
Year: 2009
Perinatalna opieka paliatywna – opis dwóch przypadków chorych z zespołem Wolfa-Hirschhorna PDF available

Author(s): Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz | Łukasz Przysło | Grzegorz Nowicki | Małgorzata Stolarska | Wojciech Młynarski
Volume: 40
Issue: 4
Year: 2010
Komorowe zaburzenia rytmu serca i turbulencja rytmu zatokowego u dzieci PDF available

Author(s): Piotr Kędziora | Jerzy Stańczyk
Volume: 40
Issue: 4
Year: 2010
Znaczenie peptydów nt-proBNP i BNP w neonatologii, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki drożnego przewodu tętniczego PDF available

Author(s): Ewa Gulczyńska | Tomasz Talar | Bogusława Cyranowicz | Marcin
Volume: 40
Issue: 4
Year: 2010
Zastosowanie doplera tkankowego w ocenie funkcji mięśnia sercowego u noworodków PDF available

Author(s): Renata Bokiniec | Maria K. Kornacka
Volume: 40
Issue: 4
Year: 2010
Choroba scheuermanna – problem diagnostyczny i leczniczy w wieku rozwojowym PDF available

Author(s): Joanna Białkowska | Krystyna Piskorz-Ogórek
Volume: 40
Issue: 4
Year: 2010
Ocena wybranych zachowań zdrowotnych młodzieży niepełnosprawnej słuchowo PDF available

Author(s): Magdalena Agnieszka Wrzesińska | Katarzyna Nowakowska | Józef Kocur
Volume: 40
Issue: 4
Year: 2010
Psychospołeczne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym PDF available

Author(s): Ewa Wiśniewska | Wojciech Kułak
Volume: 40
Issue: 4
Year: 2010
Ból brzucha u dzieci jako przyczyna zgłaszania się do szpitala – obserwacje własne PDF available

Author(s): Jadwiga Mielczarek | Leokadia Bąk-Romaniszyn
Volume: 40
Issue: 4
Year: 2010
Ocena parametrów turbulencji rytmu zatokowego u dzieci bez organicznej choroby serca PDF available

Author(s): Piotr Kędziora | Beata Kierzkowska | Katarzyna Niewiadomska-Jarosik
Volume: 40
Issue: 4
Year: 2010
Pediatryczna opieka paliatywna PDF available

Author(s): Małgorzata Stolarska
Volume: 40
Issue: 4
Year: 2010
Biegunka o etiologii clostridium difficile u 4,5-letniej dziewczynki - odległe powikłanie antybiotykoterapii PDF available

Author(s): Renata Kuczyńska | Anna Grela | Katarzyna Kuczma-Urbanek | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2008
Przetoki tętnic wieńcowych u dzieci - doświadczenia własne PDF available

Author(s): Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Justyna Zamojska | Dominika Stańczyk-Tomecka | Anna Rykała-Piotrowska | Paweł Dryżek | Tomasz Moszura | Andrzej Sysa | Jerzy Stańczyk
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2008
Ciała obce w górnym odcinku przewodu pokarmowego - kiedy podejrzewać, jak stwierdzić i jak postępować? PDF available

Author(s): Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2008
Erytropoetyna - rola fizjologiczna i zastosowanie terapeutyczne PDF available

Author(s): Renata Saganowska
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2008
Nadwrażliwość na substancje dodawane do żywności - niedoceniany problem w praktyce pediatrycznej PDF available

Author(s): Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2008
Wpływ czynników epidemiologicznych na częstość toksokarozy u dzieci PDF available

Author(s): Małgorzata Niedworok | Beata Sordyl | Izabela Płaneta-Małecka | Anna Borecka | Jakub Gawor
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2008
Analiza bakteriologiczna pokarmu kobiecego, uzyskanego w warunkach szpitalnych i domowych od matek noworodków z małą urodzeniową masą ciała PDF available

Author(s): Monika Kamianowska | Marek Szczepański | Barbara Bebko | Grzegorz Kamianowski | Robert Milewski
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2008
Etiologia i ocena ciężkości posocznicy u noworodków i niemowląt w i kwartale życia PDF available

Author(s): Janusz Piotr Sikora | Danuta Chlebna-Sokół | Róża Kwiatkowska | Anna Sikora
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2008
Zakażenie HPV a związek z rakiem szyjki macicy Nagroda Nobla w zakresie medycyny w roku 2008 PDF available

Author(s): Agata Karowicz-Bilińska
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2008
Rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu (r-tPA) w leczeniu skrzepliny w prawym przedsionku serca u 2-letniego dziecka z zespołem nerczycowym PDF available

Author(s): Roman Stankiewicz | Agnieszka Firszt-Adamczyk | Janusz Czarnecki
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2007
Osteoporoza wtórna o ciężkim przebiegu u dwojga dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna PDF available

Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Kiliańska | Joanna Golec
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2007
Odczyn toksyczno-alergiczny naczyń w przebiegu bakteriemii u 16-miesięcznej dziewczynki PDF available

Author(s): Aleksandra Nowak | Grażyna Swincow | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2007
Zespół Silvera i Russella. Przyczyny powstawania, diagnoza i elementy poradnictwa genetycznego PDF available

Author(s): Alina T. Midro | Stanisław Zajączek
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2007
Autoimmunologiczne zapalenie wątroby PDF available

Author(s): Renata Kuczyńska | Aurelia Sielużycka | Anna Szaflarska-Popławska
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2007
Przedłużająca się żółtaczka u noworodków i niemowląt - o czym należy myśleć? PDF available

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Aleksandra Nowak
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2007
Analiza postaw i wzajemnych oczekiwań lekarzy i rodziców dzieci chorujących na zespół nerczycowy PDF available

Author(s): Eliza Pilarz | Jakub Ryszard Stempień | Marcin Tkaczyk | Michał Nowicki
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2007
Ocena zależności między densytometrycznymi i ultradźwiękowymi wskaźnikami gospodarki mineralnej kości a występowaniem złamań u dzieci PDF available

Author(s): Agnieszka Rusińska | Danuta Chlebna-Sokół | Andrzej Lewiński | Joanna Golec | Elżbieta Woźniak | Arkadiusz Zygmunt
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2007
Badania nad zmianami wybranych struktur komórkowych, enterohormonalnych i wydzielniczych, regulujących wydzielanie żołądkowe w zakażeniu Helicobacter pylori u dzieci PDF available

Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Wojciech Kozłowski | Andrzej Kulig | Stanisław Łukaszek | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2007
Ocena stanu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy u dzieci i młodzieży zakażonych Helicobacter pylori - doświadczenia własne PDF available

Author(s): Monika Parzęcka | Grażyna Bała | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2007
Ocena częstości występowania przewlekłych powikłań u pacjentów chorych na cukrzycę typu 1 kończących opiekę pediatryczną PDF available

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Beata Mianowska | Beata Orawiec | Anna Niwald | Jerzy Bodalski
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2007
Niekorzystny przebieg rzadkiego mięsaka tkanek miękkich u chłopca z chorobą Recklinghausena PDF available

Author(s): Beata Zalewska-Szewczyk | Małgorzata Zubowska | Józef Kobos | Jerzy Bodalski
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2006
Ostre zapalenie nerek jako powikłanie infekcji wirusem Epsteina-Barra u 4-letniego dziecka - opis przypadku PDF available

Author(s): Adam J. Sybilski | Joanna Szymaniec
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2006
Gruźlica dzieci i młodzieży - problem nadal aktualny i ważny PDF available

Author(s): Agnieszka Rogozińska-Zawiślak | Ewa Wiankowska-?miecińska
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2006
Odpływ pęcherzowo-moczowodowy u dziecka z zakażeniami układu moczowego - kiedy rośnie ryzyko rozwoju blizn w nerkach? PDF available

Author(s): Magdalena Kowalewska-Pietrzak | Jerzy Bodalski
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2006
Mozaikowość w chorobach jednogenowych - implikacje kliniczne PDF available

Author(s): Andrzej Kochański
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2006
Znaczenie probiotyków w tolerancji leczenia eradykacyjnego Helicobacter pylori u dzieci PDF available

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Sylwia Murawska
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2006
Spostrzeżenia dotyczące hiperbilirubinemii u hospitalizowanych noworodków i niemowląt PDF available

Author(s): Katarzyna Haładaj | Iwona Ligenza | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2006
Niepełnosprawność narządów ruchu w chorobach metabolicznych kości - doświadczenia Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości PDF available

Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Agnieszka Kiliańska | Agnieszka Rusińska | Elżbieta Loba-Jakubowska
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2006
Narastający problem nadużywania alkoholu u dzieci i młodzieży w środowisku łódzkim PDF available

Author(s): Krzysztof Siniewicz | Violetta Sysa | Elżbieta Chruślińska | Wojciech Mazurowski | Marzena Wosik-Erenbek | Jarosław Paśnik | Zbigniew Krenc | Jadwiga Czerwińska | Jerzy Arendarczyk | Dorota Szałowska | Krzysztof Zeman
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2006
Ocena stanu pourodzeniowego noworodków matek młodocianych PDF available

Author(s): Małgorzata Pokrzywnicka | Maria Kwiatkowska | Paweł Krajewski
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2006
Kliniczna skuteczność Ribomunylu na podstawie doświadczeń własnych PDF available

Author(s): Adam Jankowski | Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska | Bożena Polańska | Grażyna Majkowska-Skrobek
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2006
Wpływ standaryzowanej diety polimerycznej ("diety białej") na wynik pH-metrii w trakcie jednoczesnego zapisu pH- i bilimetrycznego u dzieci z podejrzeniem GERD PDF available

Author(s): Krystyna Wąsowska-Król i kowska | Beata Gębora-Kowalska | Marek Kurnatowski | Ewa Toporowska-Kowalska
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2006
Pierwotne niedobory odporności - ważna grupa rzadkich chorób uwarunkowanych genetycznie PDF available

Author(s): Krzysztof Zeman | Dorota Szałowska
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2006
Zakażenie wirusem cytomegalii u rodzeństwa- opis przypadków PDF available

Author(s): Barbara Kassur-Siemieńska | Joanna Żebrowska | Anita Rajchel | Dorota Dunin-Wąsowicz | Bożena Lipka | Mirosława Idzik | Ewa Świercz | Bogumiła Milewska-Bobula
Volume: 35
Issue: 4
Year: 2005
Ziarniniakowatosc Wegenera - opis przypadku PDF available

Author(s): Marta Jóźwiakowska | Ewa Tuszkiewicz-Misztal | Grażyna Górnicka
Volume: 35
Issue: 4
Year: 2005
Infekcje u dzieci a rozwój chorób atopowych PDF available

Author(s): Katarzyna Smejda | Iwona Stelmach
Volume: 35
Issue: 4
Year: 2005
Problemy diagnostyczne u dzieci z obturacyjnymi zaburzeniami oddychania podczas snu PDF available

Author(s): Magdalena Maria Łapienis | Danuta Gryczyńska
Volume: 35
Issue: 4
Year: 2005
Wstępna diagnostyka chorób nowotworowych u dzieci PDF available

Author(s): Beata Zalewska-Szewczyk
Volume: 35
Issue: 4
Year: 2005
Wiedza kobiet ciężarnych na temat profilaktyki próchnicy zębów u dzieci. Badania ankietowe PDF available

Author(s): Jacek Pypeć | Aleksandra Rogalska | Katarzyna Zieleniewicz | Maciej Mikołajczyk
Volume: 35
Issue: 4
Year: 2005
Retrospektywna ocena intelektualnego funkcjonowania dzieci po zakończonym leczeniu białaczki PDF available

Author(s): Marzena Samardakiewicz | Jerzy R. Kowalczyk
Volume: 35
Issue: 4
Year: 2005
Cystosonografia z zastosowaniem echokontrastu jako metoda badania odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci PDF available

Author(s): Iwona Ogarek | Krystyna Sancewicz-Pach
Volume: 35
Issue: 4
Year: 2005
Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 PDF available

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Joanna Bodalska-Lipińska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Volume: 35
Issue: 4
Year: 2005
ANALIZA PRZYCZYN ZATRUĆ U DZIECI W LATACH 2001-2010 NA PODSTAWIE MATERIAŁU ZGROMADZONEGO W KRAJOWYM CENTRUM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ W ŁODZI PDF available

Author(s): Anna Krakowiak | Anna Piekarska-Wijatkowska | Małgorzata Kotwica
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2012
ZIARNINIAK WEGENERA U 14-LETNIEGO CHŁOPCA - PROBLEM INTERDYSCYPLINARNY PDF available

Author(s): Elżbieta Smolewska | Małgorzata Biernacka-Zielińska | Agnieszka Szadkowska | Małgorzata Rychwalska | Anna Charubczyk | Marcin Tkaczyk
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2012
CHOLESTAZA U DZIECKA URODZONEGO PRZEDWCZEŚNIE - ETIOLOGIA I PRZEBIEG - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Iwona Ligenza | Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2012
RZADKI PRZYPADEK ŁUSZCZYCY PRZYPOMINAJĄCY PIELUSZKOWE ZAPALENIE SKÓRY PDF available

Author(s): Barbara Kamer | Konrad Pyziak | Tomasz Krawczyk | Anna Socha-Banasiak | Helena Rotsztejn
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2012
ZESPÓŁ KLIPPEL-TRENAUNAY'A JAKO JEDNA Z PRZYCZYN PRZEROSTU KOŃCZYN U NIEMOWLĄT - TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE PDF available

Author(s): Katarzyna Bartosiewicz | Martyna Tuziak | Iwona Stecewicz | Elżbieta Krzywińska-Zdeb | Hanna Romanowska | Mieczysław Walczak | Maria Giżewska
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2012
DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE U DZIECI Z MUKOPOLISACHARYDOZĄ TYPU VI PDF available

Author(s): Agnieszka Jurecka | Violetta Opoka-Winiarska | Anna Tyki-Szymańska
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2012
OCENA WYDOLNOŚCI WYSIŁKOWEJ DZIECI ŁÓDZKICH W WIEKU 9-13 LAT PDF available

Author(s): Ewa Rychłowska | Bogdan Fijałkowski | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2012
BADANIA PILOTAŻOWE ZWIĄZKU ŚRODOWISKA URBANIZACYJNEGO ŁODZI ZE STATUSEM SPOŁECZNO-EKONOMICZNYM RODZIN W ASPEKCIE ODDZIAŁYWANIA NA WYBRANE PARAMETRY MORFOLOGICZNE DZIECI PDF available

Author(s): Iwona Rosset | Elżbieta Żądzińska | Iwona Wagner | Beata Borowska-Strugińska | Wiesław Lorkiewicz | Aneta Sitek | Alicja Śmiszkiewicz-Skwarska
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2012
GRANICE RACJONALNEJ TERAPII? DZIECKO Z ZESPOŁEM MNOGICH WAD WRODZONYCH W OPIECE PALIATYWNEJ - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Elżbieta Wodzyńska | Witalij Andrzejewski
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2011
WEWNĄTRZCZASZKOWE POWIKŁANIA ZAPALNE I ZAKRZEPOWE JAKO NASTĘPSTWO ZAPALENIA UCHA ŚRODKOWEGO O ETIOLOGII STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Agnieszka Rusińska | Bogdan Fijałkowski | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2011
ZASTOSOWANIE OPERACYJNEJ TECHNIKI OSZCZĘDZAJĄCEJ MIĄŻSZ NARZĄDU U PACJENTÓW Z TORBIELAMI ŚLEDZIONY - OPIS DWÓCH PRZYPADKÓW PDF available

Author(s): Janusz Jabłoński | Małgorzata Lewandowska | Ewa Andrzejewska
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2011
PNEUMOCOCCI - IT'S NEVER TOO LATE FOR VACCINATION - CASE REPORT PDF available

Author(s): Ewelina Gowin | Jacek Wysocki
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2011
CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU - NIEDOCENIANA PRZYCZYNA HIPERCHOLESTEROLEMII U DZIECI PDF available

Author(s): Joanna Taybert | Maciej Pronicki | Małgorzata Bednarska-Makaruk | Jolanta Sykut-Cegielska
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2011
PRZECIWCIAŁA IgG ANTY-ASCARIS LUMBRICOIDES U DZIECI Z NAWRACAJĄCYMI INFEKCJAMI UKŁADU ODDECHOWEGO - GDY DANE KLICZNICZNE SUGERUJĄ ALERGIĘ PDF available

Author(s): Magdalena Kowalewska-Pietrzak | Wojciech Młynarski | Anna Pankowska
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2011
Przypadek rdzeniaka móżdżku z niedowładem obwodowym nerwu twarzowego i regresją rozwoju psychoruchowego PDF available

Author(s): Jolanta Sobolewska-Dryjańska | Teresa Woźniakowska-Gęsicka | Małgorzata Wiśniewska-Ligier
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2009
Zapalenie płuc powikłane rozwojem ropni płuca u dziecka z zakażeniem Mycoplasma pneumoniae - opis przypadku PDF available

Author(s): Magdalena Kowalewska-Pietrzak | Anna Pankowska
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2009
Pourazowa przetoka żołądkowo-opłucnowa u 7-letniego chłopca PDF available

Author(s): Anna Just | Jarosław Wojtiuk | Jerzy Zarzecki
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2009
Rola Kliniki Patologii Noworodka w Zabrzu w rozwoju intensywnej terapii noworodka w Polsce PDF available

Author(s): Janusz Bursa | Maria Kempa
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2009
Poradnictwo genetyczne w zespole Retta. Część IV. Udział rodziców PDF available

Author(s): Alina T. Midro | Renata Posmyk
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2009
Prenatalne podejrzenie wady wrodzonej układu moczowego - zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej co do postępowania po urodzeniu PDF available

Author(s): Marcin Tkaczyk | Piotr Adamczyk | Michał Brzewski | Anna Cieślak-Puchalska | Piotr Czarniak | Lidia Hyla-Klekot | Piotr Gastoł | Andrzej Gołębiewski | Piotr Kaczmarek | Katarzyna Kiliś-Pstrusińska
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2009
Charakterystyka kliniczna cytomegalii wrodzonej i nabytej u dzieci na podstawie własnych obserwacji PDF available

Author(s): Marlena Malarowska | Katarzyna Mazur-Melewska | Anna Mania | Paweł Kemnitz | Kamila Cudnoch | Arleta Kowala-Piaskowska | Wojciech Służewski | Iwona Mozer-Lisewska | Magdalena Figlerowicz
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2009
Proces adaptacji do choroby przewlekłej u dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów na podstawie 2-letniej obserwacji PDF available

Author(s): Bożena Banasiak | Elżbieta Smolewska | Joanna Lipińska | Agnieszka Zygmunt | Małgorzata Biernacka-Zielińska | Jerzy Stańczyk
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2009
Analiza zaburzeń mineralizacji szkieletu u dzieci w przebiegu wybranych chorób kości o podłożu genetycznym - obserwacje własne PDF available

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Rusińska | Katarzyna Kulińska-Szukalska | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2009
Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży PDF available

Author(s): Agnieszka Szadkowska
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2009
Samoistne pęknięcie śledziony w przebiegu Mononukleozy zakaźnej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa PDF available

Author(s): Janusz Jabłoński | Małgorzata Lewandowska | Ewa Andrzejewska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Jerzy Bodalski
Volume: 40
Issue: 3
Year: 2010
Zespół SAPHO u 13-letniej dziewczynki – opis przypadku PDF available

Author(s): Agata Brzeska | Henryka Brózik | Joanna Lipińska
Volume: 40
Issue: 3
Year: 2010
Zakażenie wirusem nabytego niedoboru odporności (hiv) u 6 –letniej dziewczynki – opis przypadku PDF available

Author(s): Natalia Adrianowska | Wojciech Młynarski
Volume: 40
Issue: 3
Year: 2010
Uwarunkowania genetyczne zaburzeń w zespole Retta i perspektywy ich farmakoterapii PDF available

Author(s): Alina T. Midro
Volume: 40
Issue: 3
Year: 2010
Wpływ pokarmu kobiecego na wyniki leczenia i rozwój noworodków hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii PDF available

Author(s): Magdalena Mazerant | Andrzej Piotrowski
Volume: 40
Issue: 3
Year: 2010
Ocena przebiegu klinicznego i wyników leczenia toczniowego zapalenia nerek u dzieci PDF available

Author(s): Jolanta Sołtysiak | Magdalena Silska | Danuta Ostalska-Nowicka | Anna Kaczmarek | Aldona Siwińska | Jacek Zachwieja
Volume: 40
Issue: 3
Year: 2010
Narażenie dzieci na materiał potencjalnie zakażony wirusami przenoszonymi drogą krwi – obserwacje własne PDF available

Author(s): Katarzyna Mazur-Melewska | Anna Mania | Magdalena
Volume: 40
Issue: 3
Year: 2010
Marskość i rak wątroby w przebiegu przewlekłego zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu b i c u dzieci PDF available

Author(s): Magdalena Figlerowicz | Paweł Kemnitz | Anna Mania | Katarzyna Mazur-Melewska | Iwona Mozer-Lisewska | Arleta Kowala-Piaskowska | Justyna Pohland | Iwona Bręńska | Wojciech Służewski
Volume: 40
Issue: 3
Year: 2010
Kiedy należy myśleć o zakażeniu HIV u dziecka? PDF available

Author(s): Magdalena Marczyńska
Volume: 40
Issue: 3
Year: 2010
Epidemiologia i obraz kliniczny zapalenia płuc o etiologii mycoplasma pneumoniae u dzieci PDF available

Author(s): Teresa Woźniakowska-Gęsicka | Barbara Kamer | Przemysław Kiciński | Renata Pasowska | Tomasz Gęsicki | Konrad Pyziak
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2008
Deficyt fosforybozylotransferazy hipoksantynoguaninowej - kliniczna, biochemiczna oraz molekularna charakterystyka pacjentów PDF available

Author(s): Agnieszka Jurecka | Ewa Popowska | Anna Tylki-Szymańska | Jolanta Kubalska | Elżbieta Ciara | Zita Krumina | Jolanta Sykut-Cegielska | Ewa Pronicka
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2008
Wpływ populacyjnej zmienności genetycznej na rozwój dysplazji oskrzelowo-płucnej PDF available

Author(s): Marcin Gach | Andrzej Piotrowski
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2008
Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu hiperoksalurii i kamicy szczawianowo-wapniowej PDF available

Author(s): Agata Spadło | Magdalena Kowalewska-Pietrzak | Wojciech Młynarski
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2008
Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i społeczne alergii pokarmowej. Część I. Aspekty epidemiologiczne PDF available

Author(s): Maciej Kaczmarski | Elżbieta Korotkiewicz-Kaczmarska | Anna Bobrus-Chociej
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2008
Problemy w rozpoznawaniu chorób nowotworowych u dzieci PDF available

Author(s): Danuta Perek
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2008
Adenoidektomia - 100 lat później PDF available

Author(s): Danuta Gryczyńska
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2008
Ewolucja poglądów na temat leczenia ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek u dzieci PDF available

Author(s): Michał Nowicki | Anna Półtorak-Krawczyk
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2008
Historia Szpitala Anny Marii dla dzieci w Łodzi PDF available

Author(s): Maria Gołębiowska
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2008
"Przegląd Pedyatryczny" 1908 / "Przegląd Pediatryczny" 2008 PDF available

Author(s): Jerzy Bodalski
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2008
Inwazyjne zakażenie grzybicze w przebiegu chemioterapii u pacjentów z zespołem Nijmegen - prezentacja dwóch przypadków PDF available

Author(s): Anna Szczepaniak-Kubat | Joanna Trelińska | Beata Zalewska-Szewczyk | Jarosław Paśnik | Jerzy Bodalski
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2007
Choroba Kawasaki u 5-miesięcznej dziewczynki PDF available

Author(s): Anna Sikora | Danuta Chlebna-Sokół | Beata Kierzkowska | Janusz Sikora | Jerzy Stańczyk
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2007
Hamartoma pęcherza moczowego u 10-letniej dziewczynki - opis przypadku PDF available

Author(s): Zbigniew Krenc | Wojciech Mazurowski | Krzysztof Siniewicz | Violetta Sysa | Joanna Kozłowska | Józef Kobos | Anna Sitkiewicz | Jerzy Arendarczyk | Jarosław Paśnik | Krzysztof Zeman
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2007
Patogeneza przerostu układu limfatycznego gardła PDF available

Author(s): Marek Szczepański | Anna Gryko | Monika Kamianowska | Monika Rutkowska-Drozd
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2007
Rola prokalcytoniny w przebiegu reakcji zapalnej PDF available

Author(s): Joanna Trelińska | Jerzy Bodalski
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2007
Wynaczynienie cytostatyków - zasady postępowania PDF available

Author(s): Marcin Płonowski | Maryna Krawczuk-Rybak
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2007
Zaburzenia homeostazy glukozy jako przyczyna niedoboru urodzeniowej masy ciała - udział czynników genetycznych PDF available

Author(s): Agnieszka Gach | Wojciech Młynarski
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2007
Prebiotyki a alergia u dzieci PDF available

Author(s): Jarosław Walkowiak | Sylwia Stężowska
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2007
Mutacje regionu precore i promotora core HBV u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B leczonych lamiwudyną PDF available

Author(s): Małgorzata Wiśniewska-Ligier | Teresa Woźniakowska-Gęsicka | Maria Rokitka | Karolina Przybyłowska
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2007
Analiza żywienia niemowląt wiejskich na tle wybranych uwarunkowań środowiskowo-rodzinnych PDF available

Author(s): Anna Zawadzka-Gralec | Maria Szóstakowska | Grażyna Swincow
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2007
Guzy serca u dzieci PDF available

Author(s): Beata Kucińska | Bożena Werner | Barbara Wójcicka-Urbańska
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2007
Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapniaosteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 2. ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej i markerów obrotu kostnego PDF available

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Danuta Chlebna-Sokół | Agnieszka Rusińska | Agnieszka Kiliańska | Izabela Michałus | Jolanta Frasunkiewicz | Katarzyna Kulińska-Szukalska | Beata Romanowska-Pietrasiak
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2007
Ocena powikłań związanych z założeniem i utrzymaniem cewników w żyłach obwodowych u dzieci PDF available

Author(s): Alicja Przybysz | Andrzej Kurylak | Aneta Zreda | Ewa Barczykowska | Mirosława Kram | Marlena Mania
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2007
Cukrzyca noworodkowa u dzieci z Polski centralnej - wyrównanie urodzeniowego niedoboru masy ciała po zastosowaniu insulinoterapii PDF available

Author(s): Agnieszka Gach | Olga Wegner | Beata Mianowska | Krystyna Wyka | Małgorzata Zawodniak-Szałapska | Joanna Nazim | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2007
Trudności diagnostyczne w chorobie Recklinghausena - doświadczenia własne PDF available

Author(s): Ewa Matuszczak | Jan Krzysztof Kirejczyk | Halina Skobudzińska-Jaźwińska
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2006
Zespoły uszno-nerkowe - problem częstszy niż sądzimy. Opis przypadku i omówienie najczęstszych postaci PDF available

Author(s): Magdalena Szklarek | Wiesława Bilińska | Joanna Zimmer-Nowicka | Michał Nowicki
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2006
Osteopenia wczesniakow - choroba metaboliczna kości wcześniaków PDF available

Author(s): Justyna Czech-Kowalska | Anna Dobrzańska
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2006
Cechy fenotypowe pacjentów z zespołem Aperta w materiale własnym PDF available

Author(s): Bogusław Antoszewski | Justyna Marciszewska | Bartosz Wojciech Świech
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2006
Niedokrwistość z niedoboru żelaza u niemowląt i małych dzieci na podstawie obserwacji własnych PDF available

Author(s): Barbara Kamer | Elżbieta Dołka | Ewa Świątkowska | Karolina Kulig | Jadwiga Michalecka | Krystyna Sujecka
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2006
Prawdopodobne parakrynowe oddziaływanie śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń krwionośnych C na wzrost przepuszczalności bariery filtracyjnej kłębuszków nerkowych w zespole nerczycowym u dzieci PDF available

Author(s): Danuta Ostalska-Nowicka | Jacek Zachwieja | Michał Nowicki | Aneta Konwerska | Bogdan Miśkowiak
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2006
Wrażliwość na insulinę - znaczenie w remisji klinicznej cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży PDF available

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Agnieszka Zmysłowska | Joanna Bodalska-Lipińska | Jerzy Bodalski
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2006
Wydolność wysiłkowa i reakcja na wysiłek fizyczny u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1 PDF available

Author(s): Grzegorz Misiak | Joanna Bodalska-Lipińska | Katarzyna Haładaj | Agnieszka Szadkowska | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2006
Aktywacja komórek NK (natural killer) cytokinami: il-2 oraz kombinacją il-12 i il-18 u dzieci chorych na cukrzycę typu 1 PDF available

Author(s): Sławomir Chrul | Ewa Polakowska | Agnieszka Szadkowska | Ewa Chrul | Joanna Bodalska-Lipińska
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2006
Wskaźnik masy ciała (BMI) a zapadalność na cukrzycę typu 1 u dzieci w regionie łódzkim PDF available

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Bodalska-Lipińska | Elżbieta Czerniawska | Beata Mianowska | Jerzy Bodalski
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2006
Związek polimorfizmu genu IRS1 z zapotrzebowaniem na insulinę u dzieci z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Wojciech Młynarski | Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Izabela Klich | Krystyna Wyka | Filip Pierlejewski | Jerzy Bodalski
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2006
Ogólnopolski rejestr cukrzycy wieku rozwojowego - nadzieje i oczekiwania PDF available

Author(s): Jerzy Bodalski | Agnieszka Szadkowska | Wojciech Młynarski
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2006
Rodzinne występowanie A-mannozydozy typu II PDF available

Author(s): Małgorzata Zgorzalewicz | Andrzej Szulc | Iwona Kochanowska | Waldemar Wojnowski | Marta Walczak | Zofia Obrębowska-Karsznia
Volume: 35
Issue: 3
Year: 2005
Trzy przypadki krztuśca u niemowląt w pierwszych miesiącach życia PDF available

Author(s): Wojciech Wieczorek
Volume: 35
Issue: 3
Year: 2005
Trudności diagnostyczne w ziarniniaku Wegenera u 15-letniego chłopca PDF available

Author(s): Anna Pełkowska | Krystyna Sancewicz-Pach | Ewa Słowiaczek | Iwona Ogarek
Volume: 35
Issue: 3
Year: 2005
Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej u 17-letniej pacjentki PDF available

Author(s): Zbigniew Krenc | Krzysztof Siniewicz | Marzenna Wosik-Erenbek
Volume: 35
Issue: 3
Year: 2005
Enzymy mleka kobiecego - najnowsze wiadomości PDF available

Author(s): Beata Pawlus | Agnieszka Kordek | Beata Łoniewska
Volume: 35
Issue: 3
Year: 2005
Błonnik pokarmowy - niezbędny składnik racjonalnie sporządzanej diety PDF available

Author(s): Edward Jabłoński
Volume: 35
Issue: 3
Year: 2005
Zastosowanie miejscowej postaci takrolimusu w leczeniu wybranych chorób skóry PDF available

Author(s): Marcin Pełka | Anna Sysa-Jędrzejowska | Joanna Narbutt
Volume: 35
Issue: 3
Year: 2005
Atopowe zapalenie skory jako problem w pediatrii PDF available

Author(s): Krystyna Wąsowska-Królikowska | Aneta Krogulska
Volume: 35
Issue: 3
Year: 2005
Współczesne osiągnięcia w dziedzinie alergii na jad owadów błonkoskrzydłych PDF available

Author(s): Bogusław Szumera | Brunon Lalik | Robert Szlęk
Volume: 35
Issue: 3
Year: 2005
Ocena limfocytów b, t i komórek nk krwi obwodowej oraz stężeń immunoglobulin w surowicy krwi dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i chorobą Hodgkina po zakończeniu leczenia onkologicznego PDF available

Author(s): Robert Dębski | Mariusz Wysocki | Andrzej Kurylak | Andrzej Kołtan | Katarzyna Jankowska | Sylwia Kołtan
Volume: 35
Issue: 3
Year: 2005
Stłuszczenie wątroby u dzieci w materiale własnym PDF available

Author(s): Dariusz Marek Lebensztejn | Elżbieta Skiba | Maria Elżbieta Sobaniec-Łotowska | Małgorzata Wojtkowska | Danuta Kowalczuk | Maciej Kaczmarski
Volume: 35
Issue: 3
Year: 2005
Ocena stężeń wybranych białek ostrej fazy w surowicy i w wydzielinie z nosogardła u dzieci do 2 roku życia chorych na obturacyjne zapalenie oskrzeli lub astmę oskrzelową PDF available

Author(s): Katarzyna Olejniczak | Anna Bręborowicz | Magdalena Sobieska | Aleksandra Światły
Volume: 35
Issue: 3
Year: 2005
Association between adiponectin level and residual insulin secretion in type 1 diabetes in children Związek stężenia adiponektyny z zachowaną insulinosekrecją w cukrzycy typu 1 u dzieci

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Beata Mianowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011
Molecular characteristics of polish patients with epidermolysis bullosa hereditaria Charakterystyka molekularna polskich pacjentów z dziedziczną postacią pęcherzowego oddzielania się naskórka (epidermolysis bullosa hereditaria)

Author(s): Katarzyna Wertheim-Tysarowska | Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska | Cezary Kowalewski | Anna Kutkowska-Kaźmierczak | Katarzyna Woźniak | Aleksandra Susek | Katarzyna Niepokój | Joanna Sypniewska-Jutkiewicz | Anna Stępień | Jerzy Bal
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011
Actinomycosis of the neck in 16-year-old boy Promienica szyjna u 16-letniego chłopca

Author(s): Kamila Zyzak | Ernest Kuchar | Jadwiga Remion | Leszek Szenborn
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011
Dziecko z wrodzonymi mnogimi wadami układu moczowego - kliniczne rozpoznanie zespołu Townesa-Brocksa PDF available

Author(s): Magdalena Kowalewska-Pietrzak | Wojciech Młynarski
Volume: 40
Issue: 2
Year: 2010
Infliksymab w terapii nieswoistych zapaleń jelit PDF available

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska
Volume: 40
Issue: 2
Year: 2010
Lejkowata klatka piersiowa u dzieci PDF available

Author(s): Adam J. Białas | Janusz Jabłoński
Volume: 40
Issue: 2
Year: 2010
Morfologiczne podstawy chrapania u dzieci PDF available

Author(s): Rafał Zieliński | Anna Zakrzewska
Volume: 40
Issue: 2
Year: 2010
Zmiana profilu chorób infekcyjnych w Polsce w ostatnim 20-leciu PDF available

Author(s): Teresa Woźniakowska-Gęsicka | Małgorzata Wiśniewska-Ligier | Aleksandra Jóźwiak-Markiewicz
Volume: 40
Issue: 2
Year: 2010
Analiza przebiegu klinicznego zakażenia krętkiem Borrelia burgdorferi u dzieci PDF available

Author(s): Arkadiusz Andrzejewski | Teresa Woźniakowska-Gęsicka | Elżbieta Kwilman
Volume: 40
Issue: 2
Year: 2010
Zaburzenia snu u dzieci chorych na nieswoiste zapalenia jelit PDF available

Author(s): Agnieszka Szatewicz | Maria Daniel | Krzysztof Marek | Przemysław Szcześniak | Barbara
Volume: 40
Issue: 2
Year: 2010
Występowanie β-talasemii w populacji dziecięcej Podlasia PDF available

Author(s): Marta Poznańska | Anna Kitszel | Maryna Krawczuk-Rybak
Volume: 40
Issue: 2
Year: 2010
Zastosowanie wielorzędowej tomografii komputerowej z enteroklizą (enteroklizy TK) w obrazowaniu jelita cienkiego u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit PDF available

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Artur Kobielski | Beata Gębora-Kowalska | Joanna Kudzin | Anna Plocek | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Volume: 40
Issue: 2
Year: 2010
Żywienie enteralne u dzieci z chorobami przewlekłymi PDF available

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska
Volume: 40
Issue: 2
Year: 2010
CHARAKTERYSTYKA MOLEKULARNA POLSKICH PACJENTÓW Z DZIEDZICZNĄ POSTACIĄ PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA SIĘ NASKÓRKA (EPIDERMOLYSIS BULLOSA HEREDITARIA) PDF available

Author(s): Katarzyna Wertheim-Tysarowska | Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska | Cezary Kowalewski | Anna Kutkowska-Kaźmierczak | Katarzyna Woźniak | Aleksandra Susek | Katarzyna Niepokój | Joanna Sypniewska-Jutkiewicz | Anna Stępień | Jerzy Bal
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011
ZWIĄZEK STĘŻENIA ADIPONEKTYNY Z ZACHOWANĄ INSULINOSEKRECJĄ W CUKRZYCY TYPU 1 U DZIECI PDF available

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Beata Mianowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011
IZOLOWANA PRZETOKA ODBYTNICZO-PRZEDSIONKOWA TYPU 'H' - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Piotr Kucharski | Jerzy Niedzielski
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011
POWIKŁANIA OSPY WIETRZNEJ U DZIECI - PREZENTACJA WYBRANYCH PRZYPADKÓW PDF available

Author(s): Joanna Jankowska-Folusiak
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011
TORAKOSKOPOWE LECZENIE PIERWOTNEJ SAMOISTNEJ ODMY OPŁUCNOWEJ U DZIECI - OPIS TRZECH PRZYPADKÓW PDF available

Author(s): Janusz Jabłoński | Paweł Polityło | Małgorzata Lewandowska | Ewa Andrzejewska
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011
PROMIENICA SZYJNA U 16-LETNIEGO CHŁOPCA PDF available

Author(s): Kamila Zyzak | Ernest Kuchar | Jadwiga Remion | Leszek Szenborn
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011
Zakażenie wywołane parwowirusem B19 u 6-letniej dziewczynki - opis przypadku PDF available

Author(s): Wiktor Sabanty | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 39
Issue: 2
Year: 2009
Zasługi profesor Jadwigi Szustrowej dla ftyzjatrii dziecięcej PDF available

Author(s): Jerzy Supady
Volume: 39
Issue: 2
Year: 2009
Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i społeczne alergii pokarmowej. Część III. Aspekty społeczne alergii pokarmowej PDF available

Author(s): Maciej Kaczmarski | Elżbieta Korotkiewicz-Kaczmarska | Anna Bobrus-Chociej
Volume: 39
Issue: 2
Year: 2009
Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i społeczne alergii pokarmowej. Część II. Aspekty kliniczne alergii pokarmowej PDF available

Author(s): Maciej Kaczmarski | Elżbieta Korotkiewicz-Kaczmarska | Anna Bobrus-Chociej
Volume: 39
Issue: 2
Year: 2009
Współ występowanie wrodzonych zespołów genetycznych i nowotworów wieku rozwojowego PDF available

Author(s): Anna Panasiuk | Maryna Krawczuk-Rybak | Katarzyna Muszyńska-Rosłan
Volume: 39
Issue: 2
Year: 2009
Asymetria ułożenia głowy u niemowląt - wpływ na globalny rozwój ruchowy PDF available

Author(s): Anna Olszewska | Wojciech Hagner
Volume: 39
Issue: 2
Year: 2009
Realizacja szczepień ochronnych u dzieci pozostających pod opieką poradni neurologicznej PDF available

Author(s): Ewa Szynczewska | Katarzyna Drobik-Wąsiewicz | Elżbieta Żelazowska | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 39
Issue: 2
Year: 2009
Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej (ZOKN) a ruchomość stawów biodrowych u niemowląt PDF available

Author(s): Katarzyna Barczyk | Dorota Wojtowicz | Arletta Hawrylak | Małgorzata Mraz
Volume: 39
Issue: 2
Year: 2009
Ocena wydolności wysiłkowej dzieci z wybranymi chorobami przewlekłymi w porównaniu do wydolności dzieci zdrowych PDF available

Author(s): Katarzyna Haładaj | Katarzyna Kulińska-Szukalska | Ewa Rychłowska | Joanna Golec | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 39
Issue: 2
Year: 2009
Analiza obrazu klinicznego oraz częstości występowania zapaleń płuc o etiologii Chlamydia trachomatis u dzieci od 1 do 36 miesiąca życia PDF available

Author(s): Przemysław Kiciński | Teresa Woźniakowska-Gęsicka | Małgorzata Wiśniewska-Ligier | Tomasz Gęsicki
Volume: 39
Issue: 2
Year: 2009
Częstość występowania i przebieg kliniczny alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym PDF available

Author(s): Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Anna Zawadzka-Gralec | Anna Szaflarska-Popławska | Grażyna Swincow | Renata Kuczyńska
Volume: 39
Issue: 2
Year: 2009
Grypa zagrożeniem dla dzieci PDF available

Author(s): Lidia Bernadeta Brydak
Volume: 39
Issue: 2
Year: 2009
Zdrowie ucznia a pediatria i medycyna rodzinna PDF available

Author(s): Marian Krawczyński
Volume: 38
Issue: 2
Year: 2008
Wartość neopteryny jako wskaźnika diagnostycznego, monitorującego i rokowniczego w praktyce klinicznej PDF available

Author(s): Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 38
Issue: 2
Year: 2008
Zespoły genetyczne charakteryzujące się nadmiernym wzrostem - aspekty kliniczne I poradnictwo genetyczne PDF available

Author(s): Robert ?migiel | Błażej Misiak | Maria M. Sąsiadek
Volume: 38
Issue: 2
Year: 2008
Polimorfizm s-metylotransferazy tiopuryny (TPMT) u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną - doniesienie wstępne PDF available

Author(s): Jarosław Peregud-Pogorzelski | Edyta Tetera | Mateusz Kurzawski | Andrzej Brodkiewicz | Katarzyna Grudzińska | Monika Matacz | Marek Droździk
Volume: 38
Issue: 2
Year: 2008
Zespół dziecka maltretowanego w szpitalnym oddziale ratunkowym PDF available

Author(s): Grażyna Skotnicka-Klonowicz | Katarzyna Kaczmarek | Przemysław Przewratil
Volume: 38
Issue: 2
Year: 2008
Zapalenie stawów w przebiegu zakażenia krętkiem Borrelia burgdorferi u dzieci PDF available

Author(s): Arkadiusz Andrzejewski | Teresa Woźniakowska-Gęsicka | Małgorzata Wiśniewska-Ligier
Volume: 38
Issue: 2
Year: 2008
Pegylowany interferon a-2b w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C u dzieci PDF available

Author(s): Joanna Kupś | Teresa Woźniakowska-Gęsicka
Volume: 38
Issue: 2
Year: 2008
Ukąszenie dziecka przez żmiję zygzakowatą w oparciu o materiał własny PDF available

Author(s): Rafał Ryśkiewicz
Volume: 38
Issue: 2
Year: 2008
Przydatność atopowych testów płatkowych z alergenami pokarmowymi w diagnostyce alergii pokarmowej u dzieci z atopowym zapaleniem skóry PDF available

Author(s): Aneta Krogulska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Jarosław Dynowski
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Obraz kliniczny celiakii rozpoznanej po 4 roku życia w materiale własnym Kliniki Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PDF available

Author(s): Magdalena Kostrzewska | Ewa Toporowska-Kowalska | Joanna Kudzin | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Porównanie obrazu klinicznego zakażeń rotawirusowych u niemowląt karmionych naturalnie i sztucznie PDF available

Author(s): Joanna Gąsiorowska | Marika Reszczyńska | Anna Lichszteld | Beata Jakubowska | Anna Dąbrowska | Eliza Łężyk | Lech Giziński | Magdalena Pilarska | Karolina Pawelska | Łukasz Prątnicki | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Analiza przebiegu klinicznego przewlekłych zaparć u dzieci i młodzieży PDF available

Author(s): Marek Kurnatowski | Ewa Toporowska-Kowalska | Beata Gębora-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Niedokrwistość mikrocytarna u dzieci w Polsce jako objaw talasemii PDF available

Author(s): Teresa Jackowska | Ewa Wagiel | Ewa Zdebska | Beata Burzyńska | Monika Maciąg
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Przyczyny hospitalizacji dzieci z mononukleozą zakaźną PDF available

Author(s): Ewa Talarek | Ewa Duszczyk | Jolanta Popielska | Sabina Dobosz | Barbara Kowalik-Mikołajewska | Małgorzata Aniszewska
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Udział mediatorów reakcji zapalnej w chorobie refluksowej przełyku PDF available

Author(s): Małgorzata Modzelewska-Hołyńska | Ewa Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Ciała obce w przewodzie pokarmowym u dzieci - przypadkowe i celowe połknięcia oraz kliniczne konsekwencje PDF available

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Alina Durko | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Przydatność próby wysiłkowej u dzieci z omdleniami wysiłkowymi PDF available

Author(s): Barbara Wójcicka-Urbańska | Bożena Werner | Izabela Janiec | Katarzyna Penconek
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Stosowanie antybiotyków w dziecięcym szpitalu klinicznym z północno-wschodniej polski w latach 2004-2005. PDF available

Author(s): Elżbieta Ołdak | Dorota Rożkiewicz | Michał Domański | Beata Kodź | Agata Wierzchowska | Maria L. Zaremba
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Analiza skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa leczenia laktoglukonianem wapnia osteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Część 1. Ocena kliniczna i densytometryczna PDF available

Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Rusińska
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Ocena czynności mioelektrycznej żołądka w niestrawności czynnościowej u dzieci w zależności od zakażenia Helicobacter pylori oraz po eradykacji PDF available

Author(s): Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak | Anna Kofla-Dłubacz | Franciszek Iwańczak
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Czynniki ryzyka rozwoju progowej retinopatii wcześniaków u dzieci urodzonych z bardzo Małą masą ciała PDF available

Author(s): Anna Niwald | Andrzej Piotrowski | Wojciech Hautz | Mirosława Grałek
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Znaczenie eozynofilowego białka kationowego U dzieci chorych na astmę, poddanych Prowokacjom alergenami pokarmowymi PDF available

Author(s): Aneta Krogulska | Jarosław Dynowski | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Prebiotyki w nieswoistych zapaleniach jelit PDF available

Author(s): Jarosław Walkowiak | Sławomira Drzymała
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Zespół nakładania toksycznej nekrolizy naskórka i zespołu Stevensa-Johnsona u 4,5-letniej dziewczynki po leczeniu lamotryginą PDF available

Author(s): Małgorzata Kozowicz | Joanna Kasznia-Kocot | Bożena Kordys-Darmolińska | Halina Woś | Ewa Luchowska-Zbieralska | Anna Staszewska-Kwak
Volume: 36
Issue: 2
Year: 2006
Zaburzenia chodu w przebiegu choroby Graves-Basedowa - opis przypadków PDF available

Author(s): Katarzyna Ziora | Gabriela Geisler | Joanna Oświęcimska | Antoni Dyduch
Volume: 36
Issue: 2
Year: 2006
Przepuklina pachwinowa u dzieci - jak ją rozpoznać i kiedy operować? PDF available

Author(s): Aleksandra Gawłowska | Jerzy Niedzielski
Volume: 36
Issue: 2
Year: 2006
Osteoporoza u dzieci i młodzieży PDF available

Author(s): Renata Saganowska | Brunon Lalik
Volume: 36
Issue: 2
Year: 2006
Talasemia - patogeneza, diagnostyka, leczenie PDF available

Author(s): Barbara Tejza | Andrzej Kurylak | Monika Pogorzała | Anna Krenska
Volume: 36
Issue: 2
Year: 2006
Alergia przewodu pokarmowego u dzieci, przebieg kliniczny, diagnostyka, leczenie PDF available

Author(s): Krystyna Wąsowska-Królikowska | Aneta Krogulska
Volume: 36
Issue: 2
Year: 2006
Ocena wpływu przewlekłego leczenia amiodaronem noworodków i niemowląt z częstoskurczem nadkomorowym na czynność tarczycy - doświadczenia własne PDF available

Author(s): Bartłomiej Mroziński | Waldemar Bobkowski | Aldona Siwińska
Volume: 36
Issue: 2
Year: 2006
Wydolność wysiłkowa dzieci chorych na astmę PDF available

Author(s): Anna Stańczyk | Jarosław Wlazłowski | Katarzyna Haładaj | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 34
Issue: 2
Year: 2004
Zaburzenia unerwienia moczowodu jako podstawa etio patogenezy wrodzonego wodonercza u dzieci PDF available

Author(s): Marek Krakós | Ewa Andrzejewska
Volume: 34
Issue: 2
Year: 2004
Heterogennosc i leczenie genetycznie uwarunkowanego hiperinsulinizmu PDF available

Author(s): Ewa Kopieczna-Grzebieniak | Elżbieta Kotrys-Puchalska
Volume: 34
Issue: 2
Year: 2004
Wpływ palenia papierosów przez ciężarną na rozwój płodu i noworodka PDF available

Author(s): Małgorzata Baumert
Volume: 34
Issue: 2
Year: 2004
Białaczka wrodzona u noworodków PDF available

Author(s): Grażyna Sobol | Agnieszka Mizia | Joanna Wilk-Tyl | Ewa Musialik- Świetlińska | Halina Woś
Volume: 34
Issue: 2
Year: 2004
Ciężki przebieg neurofibromatozy typu 1 - opis przypadku PDF available

Author(s): Joanna Nurzyńska-Flak | Anna Gaworczyk | Jerzy R. Kowalczyk
Volume: 34
Issue: 2
Year: 2004
Późne wykrycie wady zewnętrznych narządów płciowych u dwuletniej Dziewczynki PDF available

Author(s): Grażyna Bała | Agnieszka Rytarowska
Volume: 34
Issue: 2
Year: 2004
Stężenia kadmu w surowicy u matek dzieci z rozszczepami wargi i/lub podniebienia PDF available

Author(s): Kamil Hozyasz | Anna Ruszczyńska | Ewa Bulska | Zbigniew Surowiec
Volume: 34
Issue: 2
Year: 2004
Termografiajako wstępna metoda diagnostyki dostępu naczyniowego u chorych hemodializowanych PDF available

Author(s): Jacek A. Pietrzyk | Przemysław Korohoda | Lidia Krawentek | Dorota Drożdż | Katarzyna Zachwieja | Monika Miklaszewska
Volume: 34
Issue: 2
Year: 2004
Wpływ nasilenia zmian pozapalnych w nefropatii refluksowej na parametry 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego (abpm) PDF available

Author(s): Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska | Joanna ?ladowska | Maria Roszkowska-Blaim
Volume: 34
Issue: 2
Year: 2004
Odległa ocena narządu wzroku u dzieci po krioterapii w przebiegu retinopatii wcześniaków PDF available

Author(s): Anna Niwald | Paweł Krajewski | Mirosława Grałek | Beata Orawiec | Joanna Tume | Paweł Kawczyński | Andrzej Piotrowski
Volume: 34
Issue: 2
Year: 2004
Metoda densytometryczna in vivo w oparciu o radiogramy kości ręki w diagnostyce różnicowania niedoboru wzrostu i zaburzeń metabolicznych w chorobach wieku rozwojowego PDF available

Author(s): Grażyna Łysoń-Wojciechowska | Tomasz E. Romer | Waldemar Skawiński | Napoleon Wolański
Volume: 34
Issue: 2
Year: 2004
Rabdomioliza przyinfekcyjna u dzieci. Opis trzech przypadków PDF available

Author(s): Marek Mikołajczyk
Volume: 35
Issue: 2
Year: 2005
Przebieg wzrastania oraz przyczyny niedoboru wzrostu u chorych na zespół Turnera PDF available

Author(s): Andrzej Wiśniewski | Mieczysław Szalecki
Volume: 35
Issue: 2
Year: 2005
Niedrożność dróg łzowych u dzieci - patofizjologia, rozpoznawanie i leczenie PDF available

Author(s): Ewa Lipiec | Mirosława Grałek | Anna Niwald
Volume: 35
Issue: 2
Year: 2005
Rozedma srodmiązszowa płuc u noworodków - problemy diagnostyczne PDF available

Author(s): Dorota Granatowska | Wojciech Walas | Tomasz Osiński | Jacek Masełko | Anna Major | Małgorzata Gawor
Volume: 35
Issue: 2
Year: 2005
Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu grzybic skóry u dzieci PDF available

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Wiaczesław Niczyporuk | Marianna Bartoszewicz | Irena Roszkowska | Cecylia Łukaszuk | Edyta Moss
Volume: 35
Issue: 2
Year: 2005
Insulinoopornosc u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 w poszczególnych stadiach dojrzewania płciowego PDF available

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Bodalska-Lipińska | Elżbieta Czerniawska | Jerzy Bodalski
Volume: 35
Issue: 2
Year: 2005
Rozwój somatyczny i stan zdrowia dzieci w wieku 4-7 lat urodzonych przedwcześnie PDF available

Author(s): Iwona Ligenza | Danuta Chlebna-Sokół | Małgorzata Olszowiec
Volume: 35
Issue: 2
Year: 2005
Zakażenia u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną w trakcie leczenia i po roku od jego zakończenia PDF available

Author(s): Bogdan Mazur | Iwona Wyleżoł | Danuta Soiita-Jakimczyk | Mariola Torbus
Volume: 35
Issue: 2
Year: 2005
Comparison of clinical picture of rotaviral infections among breast-fed and not breast-fed infants --- Porownanie obrazu klinicznego zakazen rotawirusowych u niemowlst karmionych naturalnie i sztucznie

Author(s): Joanna Gssiorowska | Marika Reszczynska | Anna Lichszteld | Beata Jakubowska | Anna Dsbrowska | Eliza Lezyk | Lech Gizinski | Magdalena Pilarska | Karolina Pawelska | Lukasz Prstnicki | Mieczyslawa Czerwionka-Szaflarska
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
The analysis of clinical course of chronic constipation in children and adolescents --- Analiza przebiegu klinicznego przewleklych zaparc u dzieci i mlodziezy

Author(s): Marek Kurnatowski | Ewa Toporowska-Kowalska | Beata Gebora-Kowalska | Krystyna Wssowska-Krolikowska
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Microcytic anemia in children in Poland as a symptom of thalassemia --- Niedokrwistosc mikrocytarna u dzieci w Polsce jako objaw talasemii

Author(s): Teresa Jackowska | Ewa Wagiel | Ewa Zdebska | Beata Burzynska | Monika Macisg
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Causes of hospitalization in children with infectiousmononucleosis --- Przyczyny hospitalizacji dzieci z mononukleozs zakasns

Author(s): Ewa Talarek | Ewa Duszczyk | Jolanta Popielska | Sabina Dobosz | Barbara Kowalik-Mikolajewska | Malgorzata Aniszewska
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Mediators of inflammatory reaction in gastroesophageal reflux disease --- Udzial mediatorow reakcji zapalnej w chorobie refluksowej przelyku

Author(s): Malgorzata Modzelewska-Holynska | Ewa Kowalska | Krystyna Wssowska-Krolikowska
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Foreign bodies in alimentary tract in children - accidental and intentional swallowing and clinical consequences --- Ciala obce w przewodzie pokarmowym u dzieci - przypadkowe i celowe polkniecia oraz kliniczne konsekwencje

Author(s): Leokadia Bsk-Romaniszyn | Alina Durko | Elzbieta Czkwianianc | Izabela Planeta-Malecka | Ewa Malecka-Panas
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
The role of treadmill test in children with exercise Inducedsyncope --- Przydatnosc proby wysilkowej u dzieci z omdleniami wysilkowymi

Author(s): Barbara Wojcicka-Urbanska | Bozena Werner | Izabela Janiec | Katarzyna Penconek
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Antibiotic use in pediatric teaching hospital of north-eastern Poland in 2004 through 2005 --- Stosowanie antybiotykow w dzieciecym szpitalu klinicznym z polnocno-wschodniej polski w latach 2004-2005.

Author(s): Elzbieta Oldak | Dorota Rozkiewicz | Michal Domanski | Beata Kods | Agata Wierzchowska | Maria L. Zaremba
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
The efficacy, tolerance and safety of calciumlactogluconate in the treatment of osteopeniaand osteoporosis in the developmental age.Part I. Clinical and densitometric assessment --- Analiza skutecznosci, tolerancji i bezpieczenstwa leczenia laktoglukonianem wapnia osteopenii i osteoporozy w wieku rozwojowym. Czesc 1. Ocena kliniczna i densytometryczna

Author(s): Danuta Chlebna-Sokol | Elzbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Agnieszka Rusinska, Agnieszka Kilianska | Izabela Michalus | Jolanta Frasunkiewicz | Katarzyna Kulinska-Szukalska | Beata Romanowska-Pietrasiak
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
Prebiotics in inflammatory bowel disease --- Prebiotyki w nieswoistych zapaleniach jelit

Author(s): Jaroslaw Walkowiak | Slawomira Drzymala
Volume: 37
Issue: 2
Year: 2007
PROMIENICA PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO U PACJENTA PO OPERACJI RAKA PODNIEBIENIA - TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Małgorzata Zubowska | Wojciech Młynarski | Beata Zalewska-Szewczyk
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
TRUDNOŚCI W DIAGNOSTYCE RÓŻNICOWEJ ZMIAN OCZNYCH W ZESPOLE POTRZĄSANIA NIEMOWLĘCIA PDF available

Author(s): Agnieszka Moll | Anna Niwald
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
ROZLEGŁA ROPOWICA PACIORKOWCOWA ŚCIANY KLATKI PIERSIOWEJ JAKO POWIKŁANIE WIATRÓWKI U 13-LETNIEGO CHŁOPCA - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Mieczysław Miodek | Mariusz Gawrysiak | Piotr Kucharski | Jerzy Niedzielski
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
ZASTOSOWANIE INFLIKSIMABU W LECZENIU IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA BŁONY NACZYNIOWEJ - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Ewa Lipiec | Małgorzata Budzińska-Mikurenda | Anna Niwald
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
PĘCHERZOWE I ZŁUSZCZAJĄCE ZAPALENIE SKÓRY U 6-MIESIĘCZNEGO CHŁOPCA - OPIS PRZYPADKU PDF available

Author(s): Ewa Grzywna-Rozenek | Józef Danek | Mengesha Guma | Katarzyna Ziora
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
ZASTOSOWANIE DOPLEROWSKIEGO BADANIA TKANKOWEGO W DIAGNOSTYCE PATOLOGII UKŁADU KRĄŻENIA U DZIECI PDF available

Author(s): Justyna Zamojska | Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Jerzy Stańczyk
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
ZNACZENIE WITAMIN W PROFILAKTYCE INFEKCJI JESIENNO-ZIMOWYCH PDF available

Author(s): Danuta Chlebna-Sokół | Jolanta Karalus | Anna Łupińska
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
RANY KĄSANE U DZIECI - PROBLEM LECZNICZY I SPOŁECZNY PDF available

Author(s): Maciej Kubus | Ewa Andrzejewska | Wojciech Kuzański
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
Tolerancja pokarmowa PDF available

Author(s): Anna Bobrus-Chociej | Maciej Kaczmarski
Volume: 40
Issue: 1
Year: 2010
Epidemiologia chorób wątroby u dzieci w Polsce PDF available

Author(s): Marek Woynarowski | Małgorzata Woźniak | Walentyna Chlebcewicz-Szuba | Teresa Chmurska-Motyka | Anna Gorczyca | Bartosz Korczowski | Agnieszka Krzywicka | Dariusz Lebensztejn | Anna Liberek | Ewa Majda-Stanisławska | Maria Rokitka | Elżbieta Strawińska
Volume: 40
Issue: 1
Year: 2010
Ocena stężenia wybranych biochemicznych markerów uszkodzenia śródbłonka naczyń u otyłych dzieci ze stłuszczeniem wątroby - badania wstępne PDF available

Author(s): Dariusz Lebensztejn | Elżbieta Skiba | Eugeniusz Tarasów | Danuta Kowalczuk | Irena Werpachowska | Maciej Kaczmarski
Volume: 40
Issue: 1
Year: 2010
Żywienie dojelitowe dzieci w warunkach domowych - doświadczenia kliniczne PDF available

Author(s): Anna Borkowska | Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz | Maciej Zagierski | Paweł Zagożdżon | Katarzyna Plata-Nazar | Barbara Kamińska
Volume: 40
Issue: 1
Year: 2010
Manometria wysokiej rozdzielczości w diagnostyce dyssynergii mięśni dna miednicy u dzieci z przewlekłym zaparciem stolca PDF available

Author(s): Ryszard Makosiej | Beata Sordyl | Elżbieta Czkwianianc
Volume: 40
Issue: 1
Year: 2010
Impedancja elektryczna w diagnostyce choroby refluksowej przełyku PDF available

Author(s): Anna Kofla-Dłubacz | Michał Grabiński | Barbara Iwańczak
Volume: 40
Issue: 1
Year: 2010
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?