Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

BMGN : Low Countries Historical Review

ISSN: 0165--0505


ADD TO MY LIST
 
Theoretical History

Author(s): Catrien Santing
Volume: 127
Issue: 4
Year: 2012
Everything is Tottering: Why Philosophy of History Thrives in Times of Crisis

Author(s): Herman Paul
Volume: 127
Issue: 4
Year: 2012
Inhoud jaargang 127 (2012) - Table of Contents, volume 127 (2012)

Author(s): Caroline van Vliet
Volume: 127
Issue: 4
Year: 2012
Wim Klooster, Gert Oostindie (eds.), Curaçao in the Age of Revolutions, 1795-1800

Author(s): Charlton W. Yinglin
Volume: 127
Issue: 4
Year: 2012
Laurens de Rooy, Snijburcht. Lodewijk Bolk en de bloei van de Nederlandse anatomie

Author(s): Annemieke Klijn
Volume: 127
Issue: 4
Year: 2012
Gerard Aalders, Het Lockheed schandaal. Wapenindustrie, smeergeld & corruptie

Author(s): Ronald Kroeze
Volume: 127
Issue: 4
Year: 2012
Herman Amersfoort, Wim Klinkert (eds.), Small Powers in the Age of Total War, 1900-1940

Author(s): Tobias van Gent
Volume: 127
Issue: 4
Year: 2012
Eric Palmen, Dwaze liefde. Een familiekroniek

Author(s): Pieter Spierenburg
Volume: 127
Issue: 4
Year: 2012
Boudien de Vries, Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920

Author(s): José de Kruif
Volume: 127
Issue: 4
Year: 2012
Els Stronks, Negotiating Differences. Word, Image and Religion in the Dutch Republic

Author(s): Mia M. Mochizuki
Volume: 127
Issue: 4
Year: 2012
Piet de Rooy (ed.), Waakzaam in Amsterdam. Hoofdstad en politie vanaf 1275

Author(s): Jonas Campion
Volume: 127
Issue: 4
Year: 2012
Redactioneel - From the Editors

Author(s): James Kennedy
Volume: 127
Issue: 4
Year: 2012
Schipperen op de Aziatische vaart. De financiering van de voc kamer Enkhuizen, 1602-1622

Author(s): Ruben Schalk | Oscar Gelderblom | Joost Jonker
Volume: 127
Issue: 4
Year: 2012
J. Hemels, De emancipatie van een dagblad. Geschiedenis van de Volkskrant

Author(s): J.L.J. Bosmans
Volume: 98
Issue: 4
Year: 1983
J.I. Israel, The Dutch Republic and the Hispanic world 1606-1661

Author(s): J.J. Poelhekke
Volume: 98
Issue: 4
Year: 1983
P. Carson, James van Artevelde, the man from Ghent

Author(s): P.H.D. Leupen
Volume: 98
Issue: 4
Year: 1983
H.W.J. Volmuller, Nijhoffs geschiedenislexicon. Nederland en België

Author(s): J.C.H. Blom
Volume: 98
Issue: 4
Year: 1983
Problemen bij de sociaal-economische geschiedenis van het Vlaamse platteland, 1700-1850

Author(s): E. Aerts | J. Delbeke
Volume: 98
Issue: 4
Year: 1983
Holland as a political model in Italy in the seventeenth century

Author(s): S. Mastellone
Volume: 98
Issue: 4
Year: 1983
Het Plakkaat van verlatinge (1581) en de Declaration of independence (1776)

Author(s): J.P.A. Coopmans
Volume: 98
Issue: 4
Year: 1983
Een welstandsverdeling van Haarlem in 1543. Kwantitatieve toetsing van een zestiende-eeuwse fiscale bron

Author(s): W.C. Boeschoten | E. van Manen
Volume: 98
Issue: 4
Year: 1983
Willem van Oranje 1584-1984. Een literatuuroverzicht

Author(s): F.R. Postma
Volume: 99
Issue: 4
Year: 1984
Willem van Oranje als hoog edelman. Patronage in de Habsburgse Nederlanden?

Author(s): H.F.K. van Nierop
Volume: 99
Issue: 4
Year: 1984
De mislukking van Oranjes 'democratische' politiek in Vlaanderen

Author(s): J. Decavele
Volume: 99
Issue: 4
Year: 1984
Het intellectuele milieu van Willem van Oranje

Author(s): M.E.H.N. Mout
Volume: 99
Issue: 4
Year: 1984
Orange, Granvelle and Philip II

Author(s): H.G. Koenigsberger
Volume: 99
Issue: 4
Year: 1984
Woord vooraf

Author(s): De Redactie
Volume: 99
Issue: 4
Year: 1984
A. Reid, D. Marr, Perceptions of the Past in Southeast Asia

Author(s): J. van Goor
Volume: 100
Issue: 4
Year: 1985
Y. Cazaux, Naissance des Pays-Bas

Author(s): A.Th. van Deursen
Volume: 100
Issue: 4
Year: 1985
De Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw

Author(s): N.C.F. van Sas
Volume: 100
Issue: 4
Year: 1985
De Republiek in buitenlandse handboeken

Author(s): A.Th. van Deursen
Volume: 100
Issue: 4
Year: 1985
De Nederlandse Opstand in de geschiedbeoefening door buitenlanders 1885-1985

Author(s): A.F. Mellink
Volume: 100
Issue: 4
Year: 1985
J.L. Kool-Blokland, De elite in Heusden 1700-1750. Een prosopografische analyse

Author(s): A.J.C.M. Gabriëls
Volume: 101
Issue: 4
Year: 1986
H.P. Fölting, De vroedschap van 's-Gravenhage 1572-1795

Author(s): A.J.C.M. Gabriëls
Volume: 101
Issue: 4
Year: 1986
M. Herbenus, M.G.M.A. van Heyst, Over hersteld Maastricht (De Trajecto Instaurato)

Author(s): C.A.A. Linssen
Volume: 101
Issue: 4
Year: 1986
W.J. Alberts, De stadsrekeningen van Arnhem, V, 1428-1432

Author(s): J.A. Kossmann-Putto
Volume: 101
Issue: 4
Year: 1986
H. Kars, Early-Medieval Dorestad, an Archaeo-Petrological Study

Author(s): E.J. Harenberg
Volume: 101
Issue: 4
Year: 1986
Gent in de eerste helft van de negentiende eeuw. Evolutie naar een 'moderne' grootstad

Author(s): H. Coppejans-Desmedt
Volume: 101
Issue: 4
Year: 1986
Maastricht tussen 1813 en 1850

Author(s): J.C.G.M. Jansen
Volume: 101
Issue: 4
Year: 1986
Stilte na de storm. Utrecht in de eerste helft van de negentiende eeuw

Author(s): R.E. de Bruin
Volume: 101
Issue: 4
Year: 1986
Woord vooraf

Author(s): De Redactie
Volume: 101
Issue: 4
Year: 1986
B. Reinalda, De dienstenbonden, klein maar strijdbaar

Author(s): A.F. Mellink
Volume: 102
Issue: 4
Year: 1987
C.W. ten Teije, De opkomst van het socialisme in Breda. Actie en reactie tot 1908

Author(s): A.F. Mellink
Volume: 102
Issue: 4
Year: 1987
Centraal bureau voor de statistiek, Honderd jaar strafrecht in statistieken 1886-1986

Author(s): Y. Starrenburg
Volume: 102
Issue: 4
Year: 1987
C.J.A. Jörg, The Geldermalsen. History and porcelain

Author(s): J.R. Bruijn
Volume: 102
Issue: 4
Year: 1987
R.P.W. Visser, The zoological work of Petrus Camper (1722-1789)

Author(s): Klaas van Berkel
Volume: 102
Issue: 4
Year: 1987
M. Bakker, Hugenoten in Groningen. Franse vluchtelingen tussen 1680 en 1720

Author(s): W.Th.M. Frijhoff
Volume: 102
Issue: 4
Year: 1987
A. de Bosque, Mythologie en maniërisme in de Nederlanden 1570-1630. Schilderijen-tekeningen

Author(s): E.O.G. Haitsma Mulier
Volume: 102
Issue: 4
Year: 1987
A. den Besten, Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter

Author(s): A.E.M. Janssen
Volume: 102
Issue: 4
Year: 1987
C.R. Steen, A chronicle of conflict: Tournai, 1559-1567

Author(s): R. van Uytven
Volume: 102
Issue: 4
Year: 1987
J. Buis, Historia Forestis. Nederlandse bosgeschiedenis

Author(s): J.C.G.M. Jansen
Volume: 102
Issue: 4
Year: 1987
T.J. Hoekstra, Liber castellorum. 40 variaties op het thema kasteel

Author(s): F.R. Hijszeler
Volume: 102
Issue: 4
Year: 1987
R. Doehaerd, Geschiedenis van Vlaanderen van de oorsprong tot heden

Author(s): L. Milis
Volume: 102
Issue: 4
Year: 1987
Continuïteit of discontinuïteit in de geschiedenis. België in de Tweede Wereldoorlog

Author(s): R. van Doorslaer | J. Verhelst
Volume: 102
Issue: 4
Year: 1987
Zeewezen en wetenschap. De beste stuurlui staan aan wal?

Author(s): E.J. Fischer
Volume: 103
Issue: 4
Year: 1988
J.L. van der Gouw, De Landscheidingen tussen Delfland, Rijnland en Schieland

Author(s): C. Dekker
Volume: 103
Issue: 4
Year: 1988
De Nederlandse waterhuishouding en waterstaatsorganisatie tot aan de moderne tijd

Author(s): H. van der Linden
Volume: 103
Issue: 4
Year: 1988
1787. De Nederlandse revolutie?

Author(s): A.H. Huussen jr.
Volume: 104
Issue: 4
Year: 1989
Financiële unificatie en natievorming. Een onderzoek in Overijssel

Author(s): W. Fritschy
Volume: 104
Issue: 4
Year: 1989
Een Franse uithoek. Limburg 1794-1814

Author(s): P.J.H. Ubachs
Volume: 104
Issue: 4
Year: 1989
De betekenis van codificatiegedachte en -praktijk voor de natievorming

Author(s): A.H. Huussen jr.
Volume: 104
Issue: 4
Year: 1989
Scenario's voor een onvoltooide revolutie, 1795-1798

Author(s): N.C.F. van Sas
Volume: 104
Issue: 4
Year: 1989
Verfransing? Franse taal en Nederlandse cultuur tot in de revolutietijd

Author(s): W. Frijhoff
Volume: 104
Issue: 4
Year: 1989
Van beleid van politie naar uitvoering en bestuur 1700-1840

Author(s): J.P.A. Coopmans
Volume: 104
Issue: 4
Year: 1989
Nederland en de Franse revolutie. Een curieuze lacune in de historiografie?

Author(s): P.B.M. Blaas
Volume: 104
Issue: 4
Year: 1989
Natievorming in het revolutietijdvak

Author(s): W.W. Mijnhardt
Volume: 104
Issue: 4
Year: 1989
Woord vooraf

Author(s): De Redactie
Volume: 104
Issue: 4
Year: 1989
W.W. Mijnhardt, B. Theunissen, De twee culturen. De eenheid van kennis en haar teloorgang

Author(s): H.A.M. Snelders
Volume: 105
Issue: 4
Year: 1990
J.B.J. Koelman, Kosten van verzuiling. Een studie over het lager onderwijs

Author(s): J.J. Huizinga
Volume: 105
Issue: 4
Year: 1990
J.K. van der Korst, Om lijf en leven. Gezondheidszorg en geneeskunst in Nederland circa 1200-1960

Author(s): A.M. Luyendijk-Elshout
Volume: 105
Issue: 4
Year: 1990
H. Kaptein, Het Schermereiland. Een zeevarend plattelandsgebied 950-1800

Author(s): E. van Eyck van Heslinga
Volume: 105
Issue: 4
Year: 1990
G. Pikkemaat, Geschiedenis van Noviomagus = Nijmegen

Author(s): R.W.M. van Schaïk
Volume: 105
Issue: 4
Year: 1990
Arbeidsverhoudingen en arbeidersradicalisme. Het Vlissingse geval [Hierbij: Altena, B. Repliek]

Author(s): M. van der Linden | B. Altena
Volume: 105
Issue: 4
Year: 1990
Vermogensbezitters en bevoorrechte belastingbetalers in de negentiende eeuw

Author(s): N.J.P.M. Bos
Volume: 105
Issue: 4
Year: 1990
L. Blussé, Tribuut aan China. Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen

Author(s): H.K. 's Jacob
Volume: 105
Issue: 4
Year: 1990
P. Sonnino, Louis XIV and the origins of the Dutch war

Author(s): K.H.D. Haley
Volume: 105
Issue: 4
Year: 1990
D. Greig, The reluctant colonists. Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries

Author(s): H.K. 's Jacob
Volume: 105
Issue: 4
Year: 1990
Weerwoord

Author(s): Ph. Kint
Volume: 106
Issue: 4
Year: 1991
Wandelen in de tuin van Europa

Author(s): J. Hannes
Volume: 106
Issue: 4
Year: 1991
Schatten, rekenen ...en bewijzen

Author(s): H.K. Roessingh
Volume: 106
Issue: 4
Year: 1991
Romeins Breukvlak en de Nederlandse geschiedenis

Author(s): E.H. Kossmann
Volume: 106
Issue: 4
Year: 1991
De stad van het betere leven. Cultuur en samenleving in Nederland rond 1900

Author(s): F. van Vree
Volume: 106
Issue: 4
Year: 1991
Het einde van de productieve deugd

Author(s): S. Stuurman
Volume: 106
Issue: 4
Year: 1991
Fin-de-siècle als nieuw begin. Nationalisme in Nederland rond 1900

Author(s): N.C.F. van Sas
Volume: 106
Issue: 4
Year: 1991
Nederland in het fin-de-siècle. De stijl van een beschaving

Author(s): W.E. Krul
Volume: 106
Issue: 4
Year: 1991
Fin-de-siècle. Challenge and response

Author(s): G.L. Mosse
Volume: 106
Issue: 4
Year: 1991
Breukvlak in Nederland?

Author(s): W.F.B. Melching | J. Talsma
Volume: 106
Issue: 4
Year: 1991
In memoriam Th. van Tijn

Author(s): P.M.M. Klep
Volume: 107
Issue: 4
Year: 1992
In memoriam K.W. Swart

Author(s): J.I. Israel
Volume: 107
Issue: 4
Year: 1992
Spiritualiteit en armenzorg bij Six van Chandelier, Cats en Lodensteyn

Author(s): M.A. Schenkeveld-van der Dussen
Volume: 107
Issue: 4
Year: 1992
Is huiselijkheid typisch Nederlands? Over huiselijkheid en modernisering

Author(s): A.J. Schuurman
Volume: 107
Issue: 4
Year: 1992
Katholieken op zoek naar een Nederlandse identiteit 1814-1898

Author(s): P. Raedts
Volume: 107
Issue: 4
Year: 1992
Dissenters en bededagen. Civil religion ten tijde van de Republiek

Author(s): P. van Rooden
Volume: 107
Issue: 4
Year: 1992
Nederland: een calvinistische natie?

Author(s): G.J. Schutte
Volume: 107
Issue: 4
Year: 1992
Verdeeldheid en binding. Over lokale, verzuilde en nationale loyaliteiten

Author(s): J. van Miert
Volume: 107
Issue: 4
Year: 1992
Discussiedossier archiefvernietiging

Author(s): P.M.M. Klep | W.Chr. Pieterse | A.J.M. den Teuling | R.C. Hol | B. de Graaff | P. Kooij | G. Mulder | C. Fasseur
Volume: 108
Issue: 4
Year: 1993
Ondernemen in Nederlands-Indië c.1900-1940

Author(s): J.Th. Lindblad
Volume: 108
Issue: 4
Year: 1993
De Russische handel in kapbalken van de fa. J. M. Meihuizen en zoon

Author(s): W.E. Goelema
Volume: 108
Issue: 4
Year: 1993
Nederlandse ondernemers over de grenzen. Een vertrekpunt

Author(s): P. Kooij
Volume: 108
Issue: 4
Year: 1993
A. Reinders, Politieke geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Aruba 1950-1993

Author(s): P.C. Emmer
Volume: 109
Issue: 4
Year: 1994
C. Wagenaar, Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam, 1940-1952

Author(s): J. van den Noort
Volume: 109
Issue: 4
Year: 1994
W. Wennekes, De aartsvaders. Grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven

Author(s): J. Mooij
Volume: 109
Issue: 4
Year: 1994
G.J. Hooykaas, De briefwisseling van J. R. Thorbecke, IV, 1840-1845

Author(s): F.L. van Holthoon
Volume: 109
Issue: 4
Year: 1994
E. Vanhaute, Heiboeren. Bevolking, arbeid en inkomen in de 19de-eeuwse Kempen

Author(s): Th.L.M. Engelen
Volume: 109
Issue: 4
Year: 1994
H. ten Boom, Utrechters entre-deux. Stad en sticht in de eeuw van de reformatie 1520-1620

Author(s): A.Th. van Deursen
Volume: 109
Issue: 4
Year: 1994
M. Kuiper, Lille and the Dutch Revolt. Urban stability in an era of revolution 1500-1582

Author(s): M. van Gelderen
Volume: 109
Issue: 4
Year: 1994
De dienstplicht op de markt gebracht. Het fenomeen dienstvervanging in de negentiende eeuw

Author(s): E.W.R. van Roon
Volume: 109
Issue: 4
Year: 1994
R. Pieterman, Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw. Studiedag 1993

Author(s): A.H. Huussen jr.
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
J. Limonard, De vertrouwde van mijn hart. Het dagboek van Alexander van Goltstein (1801-1808)

Author(s): F.J.P. Santegroets
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
F. Stevens, Revolutie en notariaat. Antwerpen 1794-1814

Author(s): A.H. Huussen jr.
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
E. Deconinck, W. Driessen, F. Duchateau, Sint-Truiden in de 18de eeuw

Author(s): W. Baeten
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
D.S. Cohen, The Dutch-American farm

Author(s): B.B. Roberts
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
A.J. Jelsma, O. Boersma, Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585

Author(s): G.H.M. Posthumus Meyjes
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
A. van Braam, Zaandam in de middeleeuwen

Author(s): P.C.M. Hoppenbrouwers
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
B.J.P. van Bavel, Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592)

Author(s): P.C.M. Hoppenbrouwers
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
J. Nazet, Les chapitres de chanoines séculiers en Hainaut du XIIe au début du XVe siècle

Author(s): Th. de Hemptinne
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
R.P. Swierenga, The forerunners. Dutch jewry in the North American diaspora

Author(s): A.H. Huussen jr.
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
G. Fafié, J.L.J. Meiners, C.Ch.G. Visser, Hoe het Lutherde in Nederland

Author(s): W.J. Dral
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
O. Schmidt, Waar gebeurd? Geschiedschrijving en sociaal-wetenschappelijk onderzoek

Author(s): J.N.F.M. à Campo
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
Over '86 en '92 en daarna. Kuypers gereformeerde wereld herdacht

Author(s): G.J. Schutte
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
Restauratie en revolutie. De laatste regeringsjaren van koningin Wilhelmina

Author(s): C. Fasseur
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
G. Durnez, De Standaard. Het levensverhaal van een Vlaamse krant van 1948 tot de VUM

Author(s): P. van Hees
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
M. Conway, Degrelle. Les années de collaboration

Author(s): M. van den Wijngaert
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
D. de Weerdt, De vrouwen van de Eerste Wereldoorlog

Author(s): J.Th. Rijper
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
J. de Bruijn, H.J. Langeveld, Colijn. Bouwstenen voor een biografie

Author(s): B.G.J. de Graaff
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
L. Dolk, Twee zielen, twee gedachten. Tijdschriften en intellectuelen op Java (1900-1957)

Author(s): E.B. Locher-Scholten
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1995
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil