Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek

ISSN: 0167--2088


ADD TO MY LIST
 
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 2
Issue: 4
Year: 1979
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 2
Issue: 4
Year: 1979
De chemische voordrachten van Willem de Loos (circa 1770)

Author(s): H.A.M. Snelders
Volume: 2
Issue: 4
Year: 1979
Christaan Huygens driehonderdvijfig jaar geleden geboren

Author(s): - -
Volume: 2
Issue: 4
Year: 1979
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1978
Museum Boerhaave 50 jaar

Author(s): A.J.F. Gogelein
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1978
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1978
Antoni van Leeuwenhoek en zijn diploma van de Royal Society

Author(s): J. Heniger
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1978
Antoni van Leeuwenhoek en de ontdekking der haarvaten

Author(s): L.C. Palm
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1978
Doodsoorzakenclassificaties van 1750 tot 1900

Author(s): J.P. van Dijk
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1982
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1982
Negentiende-eeuwse theorieën over de materie

Author(s): H.A.M. Snelders
Volume: 4
Issue: 4
Year: 1981
De Anatomische Les van Dr. Zacheus de Jager (1640)

Author(s): J. Slenders
Volume: 4
Issue: 4
Year: 1981
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 4
Issue: 4
Year: 1981
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 3
Issue: 4
Year: 1980
Het bezoek van Simon Stevin aan Dantzig

Author(s): B. Woelderink
Volume: 3
Issue: 4
Year: 1980
De briefwisseling tussen A.G. Camper en G. Cuvier

Author(s): B. Theunissen
Volume: 3
Issue: 4
Year: 1980
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 3
Issue: 4
Year: 1980
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1984
Jan Frans Thijsbaert (1736-1825) en de School voor Experimentele Fysika te Leuven

Author(s): G. Vanpaemel
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1984
Frans Maurits Jaeger: een chemicus als historicus

Author(s): C.L. Hogardi
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1984
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1984
Abraham Pieter Fokker (1840-1906) en de serumtherapie bij difterie

Author(s): A. de Kecht-van Eekelen
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1984
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1983
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1983
Onderzoek naar hogedrukkwiklampen bij Philips

Author(s): J.J. Hutter
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
Nederlandse laboratoria 1860-1940, een kwantitatief overzicht

Author(s): J.J. Hutter
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
Laboratoria in de Nederlandse bietsuikerindustrie

Author(s): M. Bakker
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
Kennisverwerving in de Nederlandse industrie in de 19e eeuw

Author(s): Harrie Lintsen
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
Instrumenten en universitaire laboratoria, ca. 1860-1940

Author(s): Peter de Clercq
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
Inleiding: laboratoria als werkplaatsen van wetenschap en techniek

Author(s): C. Hakfoort
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
De ontwikkeling van de universitaire biologische laboratoria

Author(s): R.P.W. Visser
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
Chemische laboratoria in de negentiende eeuw

Author(s): H.A.M. Snelders
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
Geschiedenis van de eerste hortus medicus in Indië

Author(s): P.J. Florijn
Volume: 8
Issue: 4
Year: 1985
De microscopische anatomie in Bidloo’s Anatomia humani Corporis (1685)

Author(s): Marian Fournier
Volume: 8
Issue: 4
Year: 1985
De Nederlandse vriendenkring van E.W. von Tschirnhaus

Author(s): R.H. Vermij
Volume: 11
Issue: 4
Year: 1988
Militaire psychiatrie in de Tweede Wereldoorlog

Author(s): J.M.W. Binneveld
Volume: 14
Issue: 4
Year: 1991
De Nederlandse farmacie tijdens de Tweede Wereldoorlog

Author(s): Henriette A. Bosman-Jelgersma
Volume: 14
Issue: 4
Year: 1991
De Gezondheids- en Voedingsraad in oorlogstijd

Author(s): R.B.M. Rigter
Volume: 14
Issue: 4
Year: 1991
De Burger-Geneeskunige Dienst in mobilisatie- en bezettingstijd

Author(s): M.J. van Lieburg
Volume: 14
Issue: 4
Year: 1991
Surrogaatmiddelen en –medicijnen

Author(s): G.T. Haneveld
Volume: 14
Issue: 4
Year: 1991
Navigatie-instrumenten van de zeebodem, 16e tot 19e eeuw

Author(s): W.F.J. Mörzer Bruyns
Volume: 10
Issue: 4
Year: 1987
Cornelis Solingen (1641-1687) en de techniek van het trepaneren

Author(s): K.S. Grooss
Volume: 10
Issue: 4
Year: 1987
Enkele aspecten uit de ontwikkeling van het verloskundig instrumentarium

Author(s): W.J. Mulder
Volume: 10
Issue: 4
Year: 1987
Jan en Harmanus van Deijl. Een optische werkplaats in de 18e eeuw

Author(s): J. van Zuylen
Volume: 10
Issue: 4
Year: 1987
Het instrumentarium van de Utrechtse Sterrenwacht

Author(s): J.C. Deiman
Volume: 10
Issue: 4
Year: 1987
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 8
Issue: 4
Year: 1985
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 10
Issue: 4
Year: 1987
Het universitaire scheikundeonderwijs vanaf de 17e eeuw

Author(s): Ernst Homburg
Volume: 12
Issue: 4
Year: 1989
Agenda

Author(s): - -
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1984
Agenda

Author(s): - -
Volume: 4
Issue: 4
Year: 1981
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
Redactioneel

Author(s): Editor -
Volume: 14
Issue: 4
Year: 1991
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1990
Jaarverslag van de secretaris over 1989

Author(s): - -
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1990
Boekbespreking

Author(s): - -
Volume: 10
Issue: 4
Year: 1987
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 14
Issue: 4
Year: 1991
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1990
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 12
Issue: 4
Year: 1989
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 8
Issue: 4
Year: 1985
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1982
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 14
Issue: 4
Year: 1991
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1990
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 12
Issue: 4
Year: 1989
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 11
Issue: 4
Year: 1988
Zo Leeuwenhoek, zo Leeuwenhoek-commissie

Author(s): Marian Fournier
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1990
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 11
Issue: 4
Year: 1988
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 12
Issue: 4
Year: 1989
De verpleegkundige literatuur in Nederland in de 19e eeuw

Author(s): M.J. van Lieburg
Volume: 3
Issue: 3
Year: 1980
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 3
Issue: 3
Year: 1980
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 2
Issue: 3
Year: 1979
Het chirurgijnsgilde van Amersfoort

Author(s): W. Veltheer
Volume: 2
Issue: 3
Year: 1979
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 2
Issue: 3
Year: 1979
Spiegheling en daet bij Beeckman en Stevin

Author(s): K. van Berkel
Volume: 2
Issue: 3
Year: 1979
De ontwikkeling van de psychiatrische therapie in het Rotterdamse krankzinnigengesticht (1800-1861)

Author(s): J.M.W. Binneveld | M.J. van Lieburg
Volume: 1
Issue: 3
Year: 1978
Verslag Linnaeus-symposium

Author(s): P. Smit
Volume: 1
Issue: 3
Year: 1978
Nederlandse invloeden op het werk van Linnaeus

Author(s): P. Smit
Volume: 1
Issue: 3
Year: 1978
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 1
Issue: 3
Year: 1978
De betekenis van Carolus Linnaeus (1707-1778) voor de Geneeskunde

Author(s): G.A. Lindeboom
Volume: 1
Issue: 3
Year: 1978
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 1
Issue: 3
Year: 1978
Wat is er mis met het isme? Kanttekeningen bij een themanummer

Author(s): K. van Berkel
Volume: 5
Issue: 3
Year: 1982
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 5
Issue: 3
Year: 1982
Er is iets mis met de isme-gebruiker. Antwoord aan Van Berkel

Author(s): C. Hakfoort
Volume: 5
Issue: 3
Year: 1982
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 5
Issue: 3
Year: 1982
Nicolaas Cornelis de Fremery (1770-1844) als palaeontoloog

Author(s): J.H.F. Kerp
Volume: 4
Issue: 3
Year: 1981
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 4
Issue: 3
Year: 1981
De “Anatomie Clastique” van Dr. L.T.J. Auzoux

Author(s): W.J. Mulder
Volume: 4
Issue: 3
Year: 1981
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 4
Issue: 3
Year: 1981
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 3
Issue: 3
Year: 1980
Enige opmerkingen over de aard van de technische innovatie in de Republiek rond 1600

Author(s): K. van Berkel
Volume: 3
Issue: 3
Year: 1980
Vroege Nederlandse bijdragen tot de kennis van Ephemeropetra of eendagsvliegen

Author(s): Frans P.M. Francissen
Volume: 7
Issue: 3
Year: 1984
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 7
Issue: 3
Year: 1984
Het chemisch laboratorium ‘de Leeuwenbergh’ te Utrecht (1845-1903)

Author(s): H.A.M. Snelders
Volume: 7
Issue: 3
Year: 1984
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 7
Issue: 3
Year: 1984
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 7
Issue: 3
Year: 1984
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 6
Issue: 3
Year: 1983
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 6
Issue: 3
Year: 1983
Anton de Heide als proefondervindelijk onderzoeker

Author(s): G.A. Lindeboom
Volume: 6
Issue: 3
Year: 1983
Human embryology in Zakariya al-Qazwini’s The marvels of creation

Author(s): Jan Jaap de Ruiter
Volume: 9
Issue: 3
Year: 1986
Félix d’Herelle en de bacteriofaagtherapie: de laboratoriumtafel naast het ziekbed

Author(s): Ton van Helvoort
Volume: 9
Issue: 3
Year: 1986
Medische beroepen en verzorgingspatroon in de Franse tijd: een dwarsdoorsnede

Author(s): Willem Frijhoff
Volume: 8
Issue: 3
Year: 1985
Het lamarckisme van J.A. Bierens de Haan (1883-1958)

Author(s): R. Röell
Volume: 12
Issue: 3
Year: 1989
Frans Verdoorn: op Sartons vleugels – in Linnaeus’ voetspoor

Author(s): B. Theunissen
Volume: 12
Issue: 3
Year: 1989
Eugen Goldstein, Wilhelm Wien, en de kanaalstralen, 1886-1912

Author(s): Henk de Regt
Volume: 12
Issue: 3
Year: 1989
Bernard Nieuwentijt als experimentator

Author(s): R.H. Vermij
Volume: 10
Issue: 3
Year: 1987
Intree-redes en het beeld van het medisch onderwijs in de heel- en verloskunde in Nederland (1865-1900

Author(s): A. de Knecht-van Eekelen
Volume: 14
Issue: 3
Year: 1991
De wiskunde-bibliotheek van rekenmeester Cornelis Franssen Eversdijck (1586-1666)

Author(s): A.P. Buijs
Volume: 14
Issue: 3
Year: 1991
Henri Lehon en de zondvloedtheorie van J. Adhémar

Author(s): Geert Vanpaemel
Volume: 13
Issue: 3
Year: 1990
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 6
Issue: 3
Year: 1983
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 13
Issue: 3
Year: 1990
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 9
Issue: 3
Year: 1986
De wetenschapsrevolutie van de 17e eeuw en de eenheid van het wetenschappelijk denken

Author(s): H. Floris Cohen
Volume: 11
Issue: 3
Year: 1988
Nawoord

Author(s): F. van der Blij
Volume: 11
Issue: 3
Year: 1988
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 10
Issue: 3
Year: 1987
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 12
Issue: 3
Year: 1989
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 8
Issue: 3
Year: 1985
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 14
Issue: 3
Year: 1991
Inleiding

Author(s): - -
Volume: 11
Issue: 3
Year: 1988
Wetenschap en situatie

Author(s): S. Dresden
Volume: 11
Issue: 3
Year: 1988
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 14
Issue: 3
Year: 1991
Agenda

Author(s): - -
Volume: 5
Issue: 3
Year: 1982
Agenda

Author(s): - -
Volume: 4
Issue: 3
Year: 1981
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 13
Issue: 3
Year: 1990
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 12
Issue: 3
Year: 1989
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 8
Issue: 3
Year: 1985
Wetenschapsgeschiedenis als brug tussen twee culturen

Author(s): K. van Berkel
Volume: 11
Issue: 3
Year: 1988
Zijn er wel twee culturen?

Author(s): H.B.G. Casimir
Volume: 11
Issue: 3
Year: 1988
Cultuur in het meervoud? Een alfavertoog over de opkomst van een bètacultuur

Author(s): Willem Frijhoff
Volume: 11
Issue: 3
Year: 1988
Redactioneel

Author(s): - -
Volume: 8
Issue: 3
Year: 1985
Recensie artikel

Author(s): H. Verbiest
Volume: 10
Issue: 3
Year: 1987
Korte mededeling: Een onbekend geschrift van A. den Back (1682-1720)

Author(s): J.H. van Eis
Volume: 9
Issue: 3
Year: 1986
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 14
Issue: 3
Year: 1991
De filosofie naast en tegenover de natuurwetenschap. Ontwikkelingen sedert 1800

Author(s): J.J.A. Mooij
Volume: 11
Issue: 3
Year: 1988
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 10
Issue: 3
Year: 1987
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 10
Issue: 3
Year: 1987
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 9
Issue: 3
Year: 1986
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 3
Issue: 2
Year: 1980
De geneeskundige school te Hoorn (1825-1865)

Author(s): J. Steendijk-Kuypers
Volume: 3
Issue: 2
Year: 1980
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 3
Issue: 2
Year: 1980
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 2
Issue: 2
Year: 1979
Joseph Mozes Son (1818-1884), een illuster tandmeester te Utrecht

Author(s): J.G. van Cittert-Eymers
Volume: 2
Issue: 2
Year: 1979
Enige voorwerpen uit de nalatenschap van Joan Gideon Loten (1710-1789)

Author(s): A.J.P. Raat
Volume: 2
Issue: 2
Year: 1979
Een onbekende arithmetica van Anthoni Smyters

Author(s): P. Bockstaele
Volume: 2
Issue: 2
Year: 1979
Dieren in Delft

Author(s): H.L. Houtzager
Volume: 2
Issue: 2
Year: 1979
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 2
Issue: 2
Year: 1979
Mededelingen van het genootschap

Author(s): Editor -
Volume: 1
Issue: 2
Year: 1978
Het Rotterdamse handschrift van Boerhaave’s Lectio publica de lue venera

Author(s): M.J. van Lieburg
Volume: 1
Issue: 2
Year: 1978
Het ontstaan van de nieuwe chemische nomenclatuur

Author(s): H.A.M. Snelders
Volume: 1
Issue: 2
Year: 1978
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 1
Issue: 2
Year: 1978
De Harderwijkse Academie in de 18de eeuw

Author(s): R.E.O. Ekkart
Volume: 1
Issue: 2
Year: 1978
Wetenschapsgeschiedenis en universiteitsgeschiedenis nieuwe stijl

Author(s): K. van Berkel
Volume: 5
Issue: 2
Year: 1982
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 5
Issue: 2
Year: 1982
Het Sint-Petersgasthuis te Culemborg. Een archiefstudie vanuit medisch-historisch oogpunt

Author(s): M.M. van Malenstein
Volume: 5
Issue: 2
Year: 1982
Medische aspecten van de slag bij Doggersbank

Author(s): G.T. Haneveld
Volume: 5
Issue: 2
Year: 1982
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 5
Issue: 2
Year: 1982
Theorie en praktijk van Swammerdams wetenschappelijke methode in zijn entomologie

Author(s): R.P.W. Visser
Volume: 4
Issue: 2
Year: 1981
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 4
Issue: 2
Year: 1981
Jan Swammerdam en de 17e eeuwse microscopie

Author(s): Marian Fournier
Volume: 4
Issue: 2
Year: 1981
Jan Swammerdam als microscopist

Author(s): G.A. Lindeboom
Volume: 4
Issue: 2
Year: 1981
Bij een beeld van Swammerdam

Author(s): L.C. Palm
Volume: 4
Issue: 2
Year: 1981
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 4
Issue: 2
Year: 1981
Korte literatuuraankondigingen

Author(s): - -
Volume: 7
Issue: 2
Year: 1984
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 7
Issue: 2
Year: 1984
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 7
Issue: 2
Year: 1984
Microscopische preparaten van de praktizerend geneesheer G.J. Luchtmans

Author(s): W.J. Mulder
Volume: 6
Issue: 2
Year: 1983
Microscopie en kankerdiagnostiek in de eerste helft van de negentiende eeuw

Author(s): D. de Moulin
Volume: 6
Issue: 2
Year: 1983
Hoofdlijnen van de microscopie in de negentiende eeuw

Author(s): Marian Fournier
Volume: 6
Issue: 2
Year: 1983
De microscopie in het onderwijs van de klinische scholen in Nederland (1824-1865)

Author(s): M.J. van Lieburg
Volume: 6
Issue: 2
Year: 1983
De plaats van de morfologie in de Nederlandse zoölogie, 1880-1940: een terreinverkenning

Author(s): B. Theunissen | M.J. Donath
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1986
J.H. van ’t Hoffs theorie van de vaste oplossingen (1890)

Author(s): H.A.M. Snelders
Volume: 8
Issue: 2
Year: 1985
Over het boekenbezit van Gerrit Jan Mulder, aan de hand van een veilingcatalogus

Author(s): Ernst Homburg
Volume: 10
Issue: 2
Year: 1987
J.C.H. de Meijere (1866-1947), een voorzichtig geneticus en evolutiebioloog

Author(s): W.J. van der Schoor
Volume: 14
Issue: 2
Year: 1991
De eerste kleurenblindheidsproeven

Author(s): E. Vervaet
Volume: 14
Issue: 2
Year: 1991
Bij het themanummer

Author(s): M.J. van Lieburg
Volume: 6
Issue: 2
Year: 1983
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1986
Redactiewijziging

Author(s): Editor -
Volume: 13
Issue: 2
Year: 1990
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 11
Issue: 2
Year: 1988
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 10
Issue: 2
Year: 1987
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 8
Issue: 2
Year: 1985
Mededeling van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 14
Issue: 2
Year: 1991
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 10
Issue: 2
Year: 1987
Korte literatuuraankondiging

Author(s): - -
Volume: 14
Issue: 2
Year: 1991
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 14
Issue: 2
Year: 1991
Nederlands Genootschapsleven in de 18e eeuw

Author(s): H.A.M. Snelders
Volume: 12
Issue: 2
Year: 1989
Korte literatuuraankondigingen

Author(s): - -
Volume: 11
Issue: 2
Year: 1988
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 6
Issue: 2
Year: 1983
Agenda

Author(s): - -
Volume: 4
Issue: 2
Year: 1981
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 6
Issue: 2
Year: 1983
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 11
Issue: 2
Year: 1988
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1986
Korte literatuuraankondigingen

Author(s): - -
Volume: 9
Issue: 2
Year: 1986
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 13
Issue: 2
Year: 1990
Er is meer tussen hemel en aarde

Author(s): B. Theunissen
Volume: 14
Issue: 2
Year: 1991
Korte mededeling: De reisdagboeken van Jan van der Hoeven

Author(s): W.A.D. van der Hoeven
Volume: 12
Issue: 2
Year: 1989
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 13
Issue: 2
Year: 1990
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 12
Issue: 2
Year: 1989
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 12
Issue: 2
Year: 1989
Mededeling van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 13
Issue: 2
Year: 1990
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 14
Issue: 2
Year: 1991
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 8
Issue: 2
Year: 1985
De symfysiotomie in Nederland in de 18e eeuw

Author(s): H.L. Houtzager
Volume: 1
Issue: 1
Year: 1978
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 3
Issue: 1
Year: 1980
Het laboratorium van Sylvius

Author(s): H. Beukers
Volume: 3
Issue: 1
Year: 1980
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 3
Issue: 1
Year: 1980
Over de ‘Regula Falsi’ in 16e-eeuwse rekenboeken

Author(s): A.J.E.M. Smeur
Volume: 1
Issue: 1
Year: 1978
Voor en tegen de theorie van Von Helmholtz, met de telefoon

Author(s): P.H. Kylstra
Volume: 1
Issue: 1
Year: 1978
Carolus Clusius in Pannonië

Author(s): P. Smit
Volume: 1
Issue: 1
Year: 1978
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 5
Issue: 1
Year: 1982
Cartesiaanse en newtoniaanse natuurwetenschap aan de Leuvense Artesfakulteit

Author(s): G. Vanpaemel
Volume: 5
Issue: 1
Year: 1982
Christian Wolff tussen cartesianen en newtonianen

Author(s): C. Hakfoort
Volume: 5
Issue: 1
Year: 1982
Mechanicisme contra vitalisme: de school van Herman Boerhaave en de beginselen van het leven

Author(s): A.M. Luyendijk-Elshout
Volume: 5
Issue: 1
Year: 1982
Mechanistische principes bij Franciscus dele Boë, Sylvius

Author(s): H. Beukers
Volume: 5
Issue: 1
Year: 1982
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 5
Issue: 1
Year: 1982
Wetenschapshistorische etiketten en de gevaren van populaire analyses

Author(s): C. Hakfoort
Volume: 5
Issue: 1
Year: 1982
Het fysisch-chemisch werk van de Rotterdamse arts Hendrik Willem Rouppe (1765-1816)

Author(s): H.A.M. Snelders
Volume: 4
Issue: 1
Year: 1981
Geslachtsziektenbestrijding 1850-1880

Author(s): F.A. Stemvers
Volume: 4
Issue: 1
Year: 1981
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 4
Issue: 1
Year: 1981
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 4
Issue: 1
Year: 1981
Bakerboekjes in de 19e eeuw: een aanvulling

Author(s): A. de Knecht-van Eekelen
Volume: 4
Issue: 1
Year: 1981
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 8
Issue: 1
Year: 1985
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 8
Issue: 1
Year: 1985
Van filosofie tot experiment: een vogelvlucht.

Author(s): L.C. Palm
Volume: 7
Issue: 1
Year: 1984
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 7
Issue: 1
Year: 1984
De Utrechtse zoölogie rond 1900: van morfologie naar de vergelijkende fysiologie

Author(s): R.P.W. Visser
Volume: 7
Issue: 1
Year: 1984
De schei- en natuurkunde aan de Utrechtse universiteit in de negentiende eeuw

Author(s): H.A.M. Snelders
Volume: 7
Issue: 1
Year: 1984
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 7
Issue: 1
Year: 1984
Wetenschap, beroep en status ten tijde van de Republiek: de intellectueel

Author(s): Willem Frijhoff
Volume: 6
Issue: 1
Year: 1983
Theorie en praktijk van Cuviers Recherches sur les ossemens fossiles

Author(s): B. Theunissen
Volume: 6
Issue: 1
Year: 1983
J.H. van ’t Hoffs theorie van de verdunde oplossingen (1886)

Author(s): H.A.M. Snelders
Volume: 10
Issue: 1
Year: 1987
J.H. van ’t Hoff en de fasenleer

Author(s): H.A.M. Snelders
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1986
Een dysenterie-epidemie in 1702

Author(s): M.P.H.M. Dings
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1986
Jacob van Hervelt, een onbekend medicus uit de 17e eeuw

Author(s): J.H. van Eis
Volume: 8
Issue: 1
Year: 1985
Modellen voor radioactief verval

Author(s): Anne C. van Helden
Volume: 11
Issue: 1
Year: 1988
Herboristen, een farmaceutisch deelberoep in Nederland onder de Franse wetgeving (1811-1814)

Author(s): A.I. Bierman | D.A. Wittop Koning
Volume: 14
Issue: 1
Year: 1991
Geneesheren, medische armenzorg en ziekenfondsen in België in de negentiende eeuw

Author(s): R.M.J. Schepers
Volume: 14
Issue: 1
Year: 1991
Visserijbeheer in de Belgische kustwateren in de periode 1850-1880

Author(s): P. Hovart
Volume: 13
Issue: 1
Year: 1990
Twee eeuwen mariene biologie in België

Author(s): W. Decleir | N. Podoor | G. Vanpaemel
Volume: 13
Issue: 1
Year: 1990
Honderd jaar zeeonderzoek in Nederland

Author(s): H. Postma
Volume: 13
Issue: 1
Year: 1990
Een Nederlands bewijs voor leven in de diepzee

Author(s): Kees J.M. Kramer
Volume: 13
Issue: 1
Year: 1990
De ontwikkeling van de Belgische zeehavens: een groei naar de zee

Author(s): Jan Strubbe
Volume: 13
Issue: 1
Year: 1990
Achtergronden van het paalwormenonderzoek 1730-1870

Author(s): L.C. Palm
Volume: 13
Issue: 1
Year: 1990
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 10
Issue: 1
Year: 1987
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 11
Issue: 1
Year: 1988
Redactioneel

Author(s): Editor -
Volume: 1
Issue: 1
Year: 1978
Jeremias Benjamin Richter en Immanuel Kant

Author(s): H.A.M. Snelders
Volume: 1
Issue: 1
Year: 1978
Korte mededelingen

Author(s): - -
Volume: 2
Issue: 1
Year: 1979
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 14
Issue: 1
Year: 1991
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1986
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil