Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Llengua & Literatura

ISSN: 0213--6554
Publisher: Institut d'Estudis Catalans


ADD TO MY LIST
 
Reviews

Author(s): Diversos Autors
Year: 2013
I LITCAT Conference of Research Intergroups

Author(s): Josep Miquel Ramis
Year: 2013
Mathilde Tubau-Bensoussan Mathilde Tubau-Bensoussan

Author(s): Eliseu Trenc Ballester
Year: 2013
Crònica del I Congrés Internacional Joan Maragall I Joan Maragall International Congress

Author(s): Gemma Pellissa Prades | Meritxell Talavera Muntané
Year: 2013
Ressenyes

Author(s): Autors Diversos
Year: 2012
Ramon Amigó i Anglès (1925-2011) Ramon Amigó i Anglès (1925-2011)

Author(s): Josep Moran i Ocerinjauregui
Year: 2012
Jordi Bruguera, professor i editor Jordi Bruguera, Teacher and Editor

Author(s): Josep Massot i Muntaner
Year: 2012
Origen del topònim Sants Origin of the Place-Name Sants

Author(s): Josep Moran i Ocerinjauregui
Year: 2012
I Finalment què vol dir expressiu ?

Author(s): Ignasi Mascaró
Year: 2006
Formes de literatura catalana a Sardenya durant el segle XIV

Author(s): Joan Armangué i Herrero
Year: 2003
Els adjectius possessius

Author(s): Abelard Saragossà i Alba
Year: 2003
L'Estudi formal de la subordinació i l'estatus de les subordinades adverbials

Author(s): Josep M. Brucart | Ángel J. Gallego
Year: 2009
La Societat Catalana de Llengua i Literatura

Author(s): Joan Anton Rabella i Ribas
Year: 2003
Morfologia verbal aranesa: les desinències de l'imperfet d'indicatiu

Author(s): Aitor Carrera i Baiget
Year: 2005
La Tasca gramatical d'Antoni M. Alcover

Author(s): Joan Julià i Muné
Year: 2005
Aportacions a la lectura literal de l'Espill de Jaume Roig

Author(s): Antònia Carré
Year: 2007
La Casa en obres: Blai Bonet i l'escriptura del jo

Author(s): Margalida Pons Jaume
Year: 1998
Els Noms psicològics en català: un estudi descriptiu

Author(s): Olga Fullana i Noell
Year: 1998
De la Representació de l'accent

Author(s): Pep Serra
Year: 1998
Els Manuscrits lul·lians de Pere de Llamotges

Author(s): Albert Soler
Year: 1998
Albert Porqueras-Mayo (1930-2003). "In Memoriam"

Author(s): Carme Rei-Granger
Year: 2005
Josep Romeu i Figueras en el record

Author(s): Josep Pujol
Year: 2005
Bibliografia d'estudis sobre Tirant lo Blanc

Author(s): Josep Izquierdo Gil | Rafael Beltran i Llavador
Year: 1998
Vocabulari de Francesc Ferrer

Author(s): Jaume Auferil i Bea
Year: 1998
Les Expressions temporals com a predicats d'esdeveniment

Author(s): Manuel Pérez Saldanya
Year: 1998
El Registre i el gènere en la lingüística sistèmica

Author(s): Xavier Luna i Batlle
Year: 1998
La Identitat formal dels datius lèxics i no-lèxics

Author(s): Albert Branchadell Gallo
Year: 1998
La truncació de les categories funcionals en l'adquisició del català

Author(s): Anna Gavarró i Algueró
Year: 2003
La pobresa gramatical del primer estadi de l'adquisició lingüística: raons i evidència

Author(s): Montserrat Capdevila i Batet | Mireia Llinàs i Grau
Year: 2003
La Societat Catalana de Llengua i Literatura (2001)

Author(s): Joan Anton Rabella i Ribas
Year: 2002
Congrés Internacional de Toponímia i Onomàstica Catalanes

Author(s): Albert Turull i Rubinat
Year: 2002
Encomi del mestre Segimon Serrallonga

Author(s): Francesc Codina i Valls
Year: 2002
L'Ús de l'article en italià i català : estudi comparatiu

Author(s): Isabel Turull i Crexells
Year: 2008
Bibliografia sobre Maurici Serrahima

Author(s): Josep Poca i Gaya
Year: 2008
Bibliografia de Maurici Serrahima

Author(s): Josep Poca i Gaya
Year: 2008
L'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura (1928-1936)

Author(s): Narcís Iglésias
Year: 2005
Una Bibliografia per a Jordi Sarsanedas

Author(s): Francesco Ardolino
Year: 2006
Mallorquí antic sigrimaçes (1417-1418)

Author(s): Germà Colón i Domènech
Year: 2007
Algunes consideracions sobre la subjectivitat dels parlants

Author(s): Josefina Carrera i Sabaté
Year: 2003
Cap a la igualtat en la llengua : detecció i neutralització del sexisme lingüístic

Author(s): Marta Ribas i Bruguer | Josep Salom i Ges
Year: 2003
RUR, de Karel Capek : recepció a l'escena catalana

Author(s): Francesc Foguet i Boreu
Year: 2003
Cartes de Salvador Galmés i Sanxo a Lluís Nicolau d`Olwer

Author(s): Pere Rosselló Bover
Year: 2003
Una Entrada lèxica : el cas del verb parlar

Author(s): M. Teresa Espinal
Year: 2003
Francesc Eiximenis i les seves fonts

Author(s): Curt J. Wittlin
Year: 2003
Sis llegendes inèdites de la historiografia catalana medieval

Author(s): Anna Cortadellas i Vallès
Year: 2003
La Societat Catalana de Llengua i Literatura (1999)

Author(s): Joan Anton Rabella i Ribas
Year: 2003
Tradicions recents de literatura catalana a l'hongarès

Author(s): Kálmán Faluba
Year: 2003
L'Obra esparsa de Josep Calveras. Les "Consultes de llenguatge"

Author(s): Joan-Albert Villaverde i Vidal
Year: 2003
Tipologia i gènesi dels cançoners. La reordenació de J i K

Author(s): Vicenç Beltran Pepió
Year: 2003
A propòsit de l'article neutre

Author(s): M. del Mar Batlle
Year: 2003
La teoria de l'optimitat i l'anàlisi fonològica

Author(s): Teresa Vallverdú Alborna
Year: 2003
"Lo Somni" de Bernat Metge i els tractats d'apareguts

Author(s): Joan Mahiques i Climent
Year: 2005
Els Adverbis d'acte de parla i el modus oracional

Author(s): Meritxell Mata
Year: 2007
L'adquisició del llenguatge: presentació

Author(s): Anna Bartra i Kaufmann
Year: 2003
Precisió respecte del topònim Cellua (Pallars)

Author(s): Josep Moran i Ocerinjauregui
Year: 2003
El Fons Lluís Nicolau d'Olwer de l'arxiu de l'abadia de Montserrat

Author(s): Joan Molar i Navarra | Montserrat Vilà i Bayerri
Year: 2003
Primer acte de la Fundació Germà Colón

Author(s): Beatrice Schmid
Year: 2003
Bibliografia sobre Lluís Nicolau d'Olwer

Author(s): Joan Molar i Navarra | Montserrat Vilà i Bayerri
Year: 1998
Variació paramètrica i adquisició del català

Author(s): Aurora Bel Gaya
Year: 2003
La Variació en termes matemàtics

Author(s): Judit Freixa i Aymerich | M. Amor Montané March
Year: 2007
Vocals pròpies del sistema tònic en el sistema àton del català central

Author(s): Montserrat Badia i Cardús
Year: 2001
Una altra volta manvés a la Questa de Rexach i a l'obra d'Andreu Febrer

Author(s): Germà Colón i Domènech
Year: 2003
Anàlisi del sistema vocàlic balear

Author(s): Maria Antònia Puigròs i Caldentey
Year: 2001
Record de Manuel Miquel i Planas

Author(s): Jaume Vallcorba i Rocosa
Year: 2002
Assaig de bibliografia ausiasmarquiana

Author(s): Laura Ripoll | Lluïsa Esteve
Year: 1998
Rafael Caria (1941-2008), la lluita per un futur alguerès

Author(s): August Bover i Font
Year: 2009
Carles Bosch de la Trinxeria - Narcís Oller: cartes

Author(s): Josep Maria Domingo Clua
Year: 1998
La Primera persona del plural en català

Author(s): Neus Nogué Serrano
Year: 2010
L'Aspecte verbal entre el protoindoeuropeu i el llatí

Author(s): Mariona Vernet i Pons
Year: 2010
La Societat Catalana de Llengua i Literatura (2007)

Author(s): Joan Anton Rabella i Ribas
Year: 2008
Jornades d'estudi sobre Baltasar Porcel

Author(s): Damià Pons i Pons
Year: 2008
Maria Cardús i Almeda (1918-2007)

Author(s): Josep Massot i Muntaner
Year: 2008
La Distribució d'haver i ser en ribagorçà : una aproximació

Author(s): Jordi Suïls Subirà
Year: 2008
Kurt Baldinger (1919-2007)

Author(s): Helmut Lüdtke
Year: 2008
Els Pares dels soldats (1937), de Joan Baptista Xuriguera : edició i estudi

Author(s): Josep Camps i Arbós | Francesc Foguet i Boreu
Year: 2008
Jornada internacional «del Mite als mites», aula Carles Riba

Author(s): Jordi Malé i Pegueroles
Year: 2007
El Centenari de Joan Coromines

Author(s): Francesc Feliu i Torrent
Year: 2007
I Jornades d'intercanvi cultural Els escriptors mallorquins i Jacint Verdaguer

Author(s): Maribel Ripoll Perelló | M. Àngels Verdaguer Pajerols
Year: 2007
La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives

Author(s): Llúcia Martín Pascual
Year: 2007
Unes Bodes d'argent: 25 anys de l'«Arxiu de Textos Catalans Antics»

Author(s): Joan Requesens i Piquer
Year: 2007
Budapest 2006 : XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

Author(s): August Bover i Font | Aina Torrent-Lenzen
Year: 2007
La Societat Catalana de Llengua i Literatura (2000)

Author(s): Joan Anton Rabella i Ribas
Year: 2001
Una Narració oblidada de Josep Yxart: Un cas

Author(s): Xavier Vall Solaz
Year: 2009
CATMORF, un analitzador morfològic per al tractament automàtic de corpus textuals en català

Author(s): Àngels Egea i Puigventós | Antoni Tuells | Antoni Badia i Cardús
Year: 2001
L'Associació Germano-Catalana (Deutsch-Katalanische Gesellschaft)

Author(s): Ferran Ferrando Melià
Year: 1998
Jaume Agelet i Garriga i Josep Romeu: una amistat poètica

Author(s): Josep Romeu i Figueras
Year: 2009
De no concepta: debat versus veritat a l'Spill de Jaume Roig

Author(s): Anna Isabel Peirats Navarro
Year: 2001
La utopia segons Llorenç Villalonga

Author(s): Vicent Simbor Roig
Year: 2001
Els Mitjans de comunicació i l'ús de la llengua

Author(s): Joan Martí i Castell
Year: 2010
Goldoni en les traduccions de J. M. de Sagarra i de J. Oliver

Author(s): Miquel Maria Gibert
Year: 2010
Bibliografia de Josep Perarnau i Espelt

Author(s): Lluís Cifuentes i Comamala
Year: 2010
Arnaldi de Villanova opera medica omnia

Author(s): Antònia Carré
Year: 2001
Centenari Joan Oliver: notícies per a un balanç

Author(s): Miquel Maria Gibert | Helena Mesalles
Year: 2001
Lluís Garcia Ballester (1936-2000)

Author(s): Antònia Carré
Year: 2001
Brigitte Schlieben-Lange (1943-2000)

Author(s): Ela Berkembusch | Irmela Neu-Altenheimer
Year: 2001
Josep Roca-Pons (1914-2000)

Author(s): August Bover i Font
Year: 2001
Ramon Aramon i Serra (1907-2000)

Author(s): Josep Massot i Muntaner
Year: 2001
Retrat d'un col·lega comú: Pere Bohigas i Balaguer

Author(s): Joana Escobedo Abraham
Year: 2001
XII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. París, 2000

Author(s): Carles Cortés i Orts | Jordi Ginebra i Serrabou
Year: 2001
Arthur Terry o el compromís acadèmic

Author(s): Dominic Keown
Year: 2004
La Societat Catalana de Llengua i Literatura (2009)

Author(s): Joan Anton Rabella i Ribas
Year: 2010
Eduard Feliu i Mabres (1938-2009)

Author(s): Joan Ferrer i Costa
Year: 2010
La Constitució de la Societat Rusiñol

Author(s): Vinyet Panyella
Year: 2010
Dues qüestions de fonologia diacrònica catalana

Author(s): Philip D. Rasico
Year: 1998
Sobre les noves edicions gironines d'Eiximenis

Author(s): Lola Badia
Year: 1998
Mots fantasmes en el català medieval

Author(s): Antoni Peris
Year: 2003
La Societat Catalana de Llengua i Literatura (1995-1996)

Author(s): Joan Anton Rabella i Ribas
Year: 2003
Aproximació al poeta oral de llengua catalana

Author(s): Antoni Serrà i Campins
Year: 1998
Els Vuit anys de crítica dramàtica de Joan Mañé i Flaquer

Author(s): Abraham Mohino i Balet
Year: 2001
La Societat Catalana de Llengua i Literatura (1997)

Author(s): Joan Anton Rabella i Ribas
Year: 2001
Palma de Mallorca : l'IXè. col·loqui de l'AILLC

Author(s): August Bover i Font | Philip D. Rasico
Year: 2001
L'Editorial Barcino, vells i nous reptes

Author(s): Joan Santanach i Suñol
Year: 2007
Sobre la dislocació a la dreta

Author(s): Xavier Villalba
Year: 1998
Coluccio Salutati i una expositio catalana

Author(s): Tomàs Martínez Romero
Year: 1998
Tradurre Ausiàs March

Author(s): Costanzo Di Girolamo
Year: 2003
L'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, font de recerques

Author(s): Josep Massot i Muntaner
Year: 2003
Eugenio Coseriu, ja en la memòria

Author(s): Ramon Cerdà i Massó
Year: 2003
Record d'Hortènsia Curell i Sunyol (1923-2005)

Author(s): August Bover i Font | Mila Segarra i Neira
Year: 2006
Isolda Bigvava (Tblisssi, Geòrgia, 1948 - Vilafranca del Penedès, 2005)

Author(s): August Bover i Font | Mercè Senabre
Year: 2006
Robert Pring-Mill (1924-2005)

Author(s): Lola Badia i Pàmies
Year: 2006
Guillem Simó i Roca. Evocació

Author(s): Joan Mas i Vives
Year: 2006
Els Orígens de «Llengua & Literatura» I (1986)

Author(s): Josep Massot i Muntaner
Year: 1998
Presentació de "Llengua i Literatura" I (1986)

Author(s): Antoni M. Badia i Margarit
Year: 1998
Les Raimundi Lulli Opera Latina. Balanç de trenta anys i una reflexió

Author(s): Fernando Domínguez Reboiras
Year: 1998
Joan Coromines, filòleg

Author(s): Josep Massot i Muntaner
Year: 2003
Poemes inèdits d'Ignasi Ferreres, escriptor del segle XVIII

Author(s): Josep Romeu i Figueras
Year: 1998
Noves publicacions sobre lírica trobadoresca

Author(s): Antoni Rossell | Isabel de Riquer i Permanyer
Year: 1998
Un Projecte d'arxiu informatitzat de textos catalans medievals: algunes normes

Author(s): Jeremy N. H. Lawrance | Joan Torruella i Casañas
Year: 1998
Més sobre Cerverí de Girona i Guillem de Cervera

Author(s): Josep Pujol
Year: 1998
Ortografia i pronúncia als diccionaris catalans

Author(s): Teresa Cabré i Monné
Year: 1998
La Societat Catalana de Llengua i Literatura (2008)

Author(s): Joan Anton Rabella i Ribas
Year: 2009
L'Ús oral formal nord-occidental: criteris, descripció i orientacions ortoèpiques

Author(s): Sílvia Romero Galera | Imma Creus Bellet
Year: 2005
Encara n'hi ha més (entorn de en i alguns SNs genitius)

Author(s): Anna Bartra i Kaufmann
Year: 1998
Algunes consideracions entorn entorn dels verbs copulatius en català

Author(s): Joan-Manuel Ballesta i Roig
Year: 1998
Sobre Nabí: versificació i ritme

Author(s): Jordi Cornudella Martorell
Year: 1998
El Pronom personal de tercera persona

Author(s): David Casellas i Gispert
Year: 2006
Ombres del català en el Mithridates d'Adelung i Vater (1809)

Author(s): Jean-François Courouau
Year: 2006
Eiximenis i la tradició profètica

Author(s): Robert E. Lerner
Year: 2006
La Societat Catalana de Llengua i Literatura (2005)

Author(s): Joan Anton Rabella i Ribas
Year: 2006
Estructures dislocades i quantificadors

Author(s): Josep Quer Villanueva
Year: 1998
A Miquel Batllori, en recordança

Author(s): Mireia Campabadal i Bertran
Year: 2004
Els Versos estramps a la lírica catalana medieval

Author(s): Josep Pujol
Year: 1998
Sobre el Maldit bendit de Cerverí

Author(s): Rosanna Cantavella
Year: 1998
El TERMCAT, Centre de Terminologia del català

Author(s): Maria Teresa Cabré i Castellví
Year: 1998
Concordança i subjectes

Author(s): Jaume Solà i Pujols
Year: 1998
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?