Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie

ISSN: 0254--3486
Publisher: OpenJournals Publishing


ADD TO MY LIST
 
Dieetsamestelling van vee-reiers (Bubulcus ibis) in die sentrale Vrystaat

Author(s): H. J.B. Butler
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2004
Faktorringe van die Gauss-heelgetalle

Author(s): Cody Patterson | Kirby C. Smith | Leon van Wyk
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2004
Gehalteverbetering in hoër onderwys: ’n kritiese oorsig, met verwysing na Suid-Afrika

Author(s): R. W. Pretorius
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2004
Egiptiese geneeskunde

Author(s): F. P. Retief | L. Cilliers
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2004
Volhoubare landgebruik en grondkwaliteit: organiese materiaal as indikator

Author(s): C. C. du Preez
Volume: 22
Issue: 4
Year: 2003
Die moeder as versteekte reguleerder

Author(s): Annie Panzer | Margaretha Viljoen
Volume: 22
Issue: 4
Year: 2003
Avifauna in grasveldgemeenskappe op enkele binnelandse lughawens in Suid-Afrika

Author(s): A. C. Kok | O. B. Kok
Volume: 21
Issue: 4
Year: 2002
Die evolusiespel: ’n Eenvoudige algoritme vir die bepaling van ’n evolusionêr stabiele strategie

Author(s): S. W. Schoombie | M. H. Erasmus
Volume: 21
Issue: 4
Year: 2002
Prooimanipulasie in ’n grasveldgemeenskap op ’n binnelandse lughawe in Suid-Afrika

Author(s): A. C. Kok | O. B. Kok
Volume: 21
Issue: 4
Year: 2002
Die eunug in die klassieke mitologie en samelewing

Author(s): F. P. Retief | J. F.G. Cilliers
Volume: 21
Issue: 4
Year: 2002
Verspreiding en habitats van Bulinus tropicus, tussengasheerslak van die peervormige bot Calicophoron microbothrium, in Suid-Afrika

Author(s): K. N. de Kock | C. T. Wolmarans | M. Bornman | D. C. Maree
Volume: 21
Issue: 4
Year: 2002
Vitale bodem als basis voor een duurzaam bodembeheer

Author(s): H. Eijsackers | M. Maboeta | P. Doelman
Volume: 25
Issue: 4
Year: 2006
’n Analitiese tegniek om die foneemherkenningsvermoë van Suid-Afrikaanse kogleêre inplantinggebruikers te bepaal

Author(s): L.L. Pretorius | J.J. Hanekom | A. Van Wieringen | J. Wouters
Volume: 25
Issue: 4
Year: 2006
Funksionele beskrywing van ’n faktor VIIa inhiberende peptied, IP-7, geselekteer deur faagblootleggingstegnologie

Author(s): S.M. Meiring | C.E. Roets | P.N. Badenhorst
Volume: 25
Issue: 4
Year: 2006
Bioprospektering, wetgewing en navorsing by universiteite in Suid-Afrika

Author(s): J.L. Du Plessis
Volume: 25
Issue: 4
Year: 2006
Swartwattelbome: seën of vloek vir Suid- Afrika?

Author(s): F.H. Smith
Volume: 25
Issue: 4
Year: 2006
Die hoogs-onversadigde vetsure: fisiologiese rol en kliniese moontlikhede

Author(s): M. Haag | M. Coetzee
Volume: 25
Issue: 4
Year: 2006
Die florigeenraaisel

Author(s): E.G. Groenewald | A.J. Van Der Westhuizen
Volume: 25
Issue: 4
Year: 2006
Snuitkewers in die dieet van die witvlerkkorhaan: meer as net voedsel?

Author(s): O. B. Kok | S.v.d. M. Louw | A. C. Kok
Volume: 24
Issue: 4
Year: 2005
’n Probleemgebaseerde benadering tot wiskunde in graad 9 en 11 in die Limpopo-provinsie

Author(s): J. G. Maree | J. M. Molepo | J. H. Owen | R. Ehlers
Volume: 24
Issue: 4
Year: 2005
’n Etnobotaniese opname van Athrixia phylicoides en sy gebruike

Author(s): J. Olivier | A. E. de Jager
Volume: 24
Issue: 4
Year: 2005
Indeks van gepubliseerde artikels Jaargang 20-24

Author(s): Editorial Office
Volume: 24
Issue: 4
Year: 2005
Is studente wat in 'n uitkomsgerigte onderrigbenadering opgelei is, gereed vir universiteitswiskunde?: navorsings-en oorsigartikel

Author(s): Johann Engelbrecht | Ansie Harding | Patrick Phiri
Volume: 28
Issue: 4
Year: 2009
DIE SUID-AFRIKAANSE AKADEMIE VIR WETENSKAP EN KUNS

Author(s): Editorial Office
Volume: 27
Issue: 4
Year: 2008
NO2 Verkeersmetingen in Vlaanderen door passieve bemonstering

Author(s): Sanja Potgieter-Vermaak | Marianne Stranger | leen Verlinden | Edward Roekens | Rene Van Grieken
Volume: 27
Issue: 4
Year: 2008
Elementˆ ere topologie en berekeningsuniversaliteit

Author(s): Petrus Potgieter
Volume: 27
Issue: 4
Year: 2008
Aardverwarming en Klimaatsverandering met spesi- fieke verwysing na Suid-Afrika: Enkele perspektiewe

Author(s): Gawie de Villiers | Giel Viljoen | Herman Booysen
Volume: 27
Issue: 4
Year: 2008
Lys van Keurders 2008

Author(s): Editorial Office
Volume: 27
Issue: 4
Year: 2008
Tuberkulose in die antieke tyd

Author(s): Louise Cilliers | François Retief
Volume: 27
Issue: 4
Year: 2008
Regstelling

Author(s): Editorial Office
Volume: 27
Issue: 4
Year: 2008
Oproep om artikels

Author(s): Editorial Office
Volume: 26
Issue: 4
Year: 2007
Kransduif x Tuinduif-hibried?

Author(s): Pieter Le Roux | Ordino Kok | hennie Butler
Volume: 26
Issue: 4
Year: 2007
’n Voorgestelde reguleringsraamwerk vir pad- en spoorvragvervoer in Suid-Afrika

Author(s): Wessel Pienaar
Volume: 26
Issue: 4
Year: 2007
Belangrike faktore vir die keuse van ekotipe spesies vir veldherstelbehandeling

Author(s): Loraine van den Berg | Klaus Kellner
Volume: 29
Issue: 4
Year: 2010
Wiskundige modellering: vanaf skool na universiteit: navorsings-en oorsigartikels

Author(s): Ansie Harding
Volume: 28
Issue: 4
Year: 2009
Suid-Afrika se Wiskunde-krisis: innoverende oplossing nou nodig: standpunt

Author(s): Alet Rademeyer
Volume: 28
Issue: 4
Year: 2009
Leer deur probleemoplossing in wiskundeonderwys: navorsings- en oorsigartikel

Author(s): Piet Human
Volume: 28
Issue: 4
Year: 2009
Optimalisering van leerbekwaamhede by graadnegeleerders: ’n vergelyking van enkele vakdidaktiese meetinstrumente

Author(s): J. G. Maree | N. J.S. Basson | R. Malan
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2001
Konsepte van oorerwing in Grieks-Romeinse tye

Author(s): F. P. Retief | L. Cilliers
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2001
Ontwerp- en konstruksieoorwegings vir ligte staalstrukture

Author(s): G. P.J. de Vos | B. W.J. van Rensburg
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2001
Epitaksie – Oriënteringskriterium

Author(s): J. H. van der Merwe
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2001
Die beroep op wetenskaplikheid in politieke, besigheids- en mediakringe

Author(s): Editorial Office
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2001
C.G.S. de Villiers: Wetenskaplike en kultuurmens

Author(s): J. M. de Kock | C. De Kock | J. C. De Kock
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2001
Engels-Afrikaans Oseanologiewoordeboek / English- Afrikaans Dictionary of Oceanology

Author(s): Editorial Office
Volume: 23
Issue: 3
Year: 2004
Die 2004 senior Harmony Suid-Afrikaanse Wiskunde- olimpiade: ’n Analise van die resultate van die senior groep, tweede ronde

Author(s): J. G. Maree | E. C. Olivier | A. C. Swanepoel
Volume: 23
Issue: 3
Year: 2004
Aktiwiteitspatrone van bruinbere (Ursus arctos) op die Deosaiplato, noordelike Pakistan

Author(s): M. A. Nawaz | O. B. Kok
Volume: 23
Issue: 3
Year: 2004
Genetiese algoritmes vir rekenaargesteunde induktor-ontwerp

Author(s): Jean Fivaz | Willem A. Cronjé
Volume: 23
Issue: 3
Year: 2004
Die Plantfamilie Asteraceae: 4 Interessante groeivorme en ekonomies belangrike soorte

Author(s): P. P.J. Herman
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2002
Berekening van a posteriori-verdeling in Bayes-analise: toepassing in ’n betroubaarheidstelsel wat afwisselend gebruik word

Author(s): V. S.S. Yadavalli | P. J. Mostert | A. Bekker | M. Botha
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2002
Die groot skeiding

Author(s): Felix Bosch
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2002
SUNSAT: Suid-Afrika se eerste satelliet in die ruimte

Author(s): A. Schoonwinkel | G. W. Milne | J. J. du Plessis | S. Mostert
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2002
Die verbindings en biologiese aktiwiteit van Thamnosma africana

Author(s): H. F. Mafokane | N. Potgieter | T. Van Ree
Volume: 25
Issue: 3
Year: 2006
Tweedimensionele generatorfunksie vir die vektorkardiogram vir gebruik in volume-geleidingsmodelle van die toraks

Author(s): T. A. Geldenhuys | M. Joubert | S. Viljoen | T. Hanekom
Volume: 25
Issue: 3
Year: 2006
Die gebruik van effekgrootte-indekse by die bepaling van praktiese betekenisvolheid

Author(s): H. S. Styn jr. | S. M. Ellis
Volume: 25
Issue: 3
Year: 2006
’n Ondersoek na metakognisie in wiskunde- leer in die senior fase

Author(s): M. G. van der Walt | J. G. Maree | S. M. Ellis
Volume: 25
Issue: 3
Year: 2006
Kwantumberekening

Author(s): J. Heidema | P. H. Potgieter | W. L. Fouch´ e
Volume: 24
Issue: 3
Year: 2005
’n Verspreide kennisgefundeerde netwerkstelsel vir optimale benutting van Suid-Afrikaanse wol

Author(s): Nomusa Dlodlo | Lawrance Hunter | Anton Botha | Roger Metelerkamp
Volume: 28
Issue: 3
Year: 2009
Verwantskap tussen groepgrootte en voedingsukses van vee-reiers (Bubulcus ibis) in die sentrale Vrystaat

Author(s): Hennie Butler | Ordino Kok
Volume: 27
Issue: 3
Year: 2008
’n Holistiese beskouing van landskapontwikkeling in Geomorfologie: ’n Wetenskapsfilosofiese basis

Author(s): Charles Barker | Gawie de Villiers
Volume: 27
Issue: 3
Year: 2008
’n Universele programmeerbare kwantumrekenaar?

Author(s): P. H. Potgieter | J. Heidema | E. G. Jones
Volume: 27
Issue: 3
Year: 2008
Habitatsvoorkeure, voedafstande en vliegrigtings van vee-reiers (Bubulcus ibis) in die sentrale Vrystaat

Author(s): Hennie Butler | Ordino Kok
Volume: 26
Issue: 3
Year: 2007
Die opleiding van persone uit benadeelde groepe in rekenaargebruik: Is die agterstand nie té groot om te oorbrug nie?

Author(s): Pieter Blignaut | Engela Dednam | Tanya Beelders
Volume: 26
Issue: 3
Year: 2007
Op koers met Suid-Afrikaanse universiteite?

Author(s): Johann RE lutjeharms
Volume: 26
Issue: 3
Year: 2007
Die kardiovaskulêre stelsel soos in die antieke tyd verstaan

Author(s): Louise Cilliers | François Retief
Volume: 26
Issue: 3
Year: 2007
Soekenjindekking van Suid-Arikaanse en Afrikaanse Webruimtes

Author(s): Johan Breytenbach | Theo Macdonald
Volume: 29
Issue: 3
Year: 2010
Vanaf die Fermat-punte na die De Villiers-punte van ’n driehoek

Author(s): Michael de Villiers
Volume: 29
Issue: 3
Year: 2010
Analogieë tussen prosesse in fisiologie en ingenieurswese

Author(s): I. S. Shaw
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2002
Gerekenariseerde program vir inligtingsbestuur in die moderne waterlaboratorium

Author(s): G. J. Broodryk
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2002
Eienskappe van betroubare wetenskaplike inligting

Author(s): Editorial Office
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2002
Riglyne vir die keuse van ekonomiese openbare infrastruktuurprojekte

Author(s): W. J. Pienaar
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2002
’n Nuwe naam vir ’n nuwe kernreaktor

Author(s): W. Mavan Z. de Villiers
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2001
Die gebruik van Afrikaans in tersiêre onderwys

Author(s): Editorial Office
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2001
Verspreiding en habitats van Lymnaea natalensis, tussengasheerslak van die lewerbot Fasciola gigantica, in Suid-Afrika

Author(s): K. N. de Kock | C. T. Wolmarans | H. D. Strauss | M. Killian
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2001
Beraming van die kolfvermoë van Suid-Afrikaanse internasionale eendagkrieketspelers

Author(s): H. H. Lemmer
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2001
Masjiengereedskap-toestandmonitering en optimering van masjineringsprosesse - ’n Oorsig

Author(s): C. Scheffer | P. S. Heyns
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2001
Waarheen met Die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie?

Author(s): Editorial Office
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2003
Die ontwikkeling van ’n korrosiebestande langpadlengte-infrarooisel Deel I: Konstruksieparameters en -oorwegings

Author(s): D. J. Delport | J. H. Potgieter | W. G. Augustyn | J. H. Prior
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2003
’n Oorsig van die bepaling van die vroeë bakterisidiese aktiwiteit van verskeie antituberkulosemiddels

Author(s): P. R. Donald | F. A. Sirgel | A. Venter | P. B. Fourie | D. P. Parkin Parkin | H. I. Seifart | B. W. van de Wal | J. S. Maritz
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2003
Is daar ’n behoefte aan nuwe Afrikaanse chemieterme?

Author(s): Editorial Office
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2002
ABA Brink – baanbreker van Suid-Afrikaanse ingenieursgeologie

Author(s): J. Haarhoff | L. Korf
Volume: 26
Issue: 2
Year: 2007
Chirurgie in die Grieks-Romeinse era

Author(s): François P. Retief | Louise Cilliers
Volume: 25
Issue: 2
Year: 2006
Filosofiese tendense in die wordinggeskiedenis van ons verstaan van die fisiese natuur

Author(s): D. F. M. Strauss
Volume: 25
Issue: 2
Year: 2006
Die wiskundige grondslag van die bedryfslogistiek as studiegebied

Author(s): William J. Pienaar
Volume: 25
Issue: 2
Year: 2006
Die mededingendheidsplatform vir nywerheidsontwikkeling in Suid-Afrika

Author(s): E. P. J. Kleynhans
Volume: 25
Issue: 2
Year: 2006
Jaarkongres van die Afdeling Biologie Sentrum vir Natuurbestuur

Author(s): Editorial Office
Volume: 28
Issue: 2
Year: 2009
Ekonomiese aspekte van pypleidingvervoer: 'n Suid-Afrikaanse perspektief

Author(s): Wessel Pienaar
Volume: 28
Issue: 2
Year: 2009
Kadmium in Valsbaai: moniteringspotensiaal van die mariene slak, Oxystele tigrina (Mollusca)

Author(s): Koot Reinecke | Naomi Mdzeke | Sophié Reinecke
Volume: 28
Issue: 2
Year: 2009
Ortopedie in die Grieks-Romeinse era

Author(s): Louise Cilliers | François Retief
Volume: 28
Issue: 2
Year: 2009
Die Afrikaner en skisofrenie: ’n Genetiese studie

Author(s): Louw Roos
Volume: 27
Issue: 2
Year: 2008
Logistieke aspekte van pypleidingvervoer in die voorsiening van petroleumprodukte

Author(s): Wessel Pienaar
Volume: 27
Issue: 2
Year: 2008
Sellulêre biomerkerresponse as maatstaf van gevoelig- heid van klipmossels (Mollusca) vir kadmiumbesoedeling

Author(s): Koot Reinecke | Werner Schoeman | Sophié Reinecke
Volume: 27
Issue: 2
Year: 2008
Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns : Afdeling Natuurwetenskappe : paper

Author(s): Editorial Office
Volume: 27
Issue: 2
Year: 2008
Die inkorporering van biomerkers in die assessering van die ekologiese risiko van chemiese bodemkontaminante

Author(s): A. J. Reinecke | S. A. Reinecke | M. S. Maboeta | J. P. Odendaal | R. Snyman
Volume: 26
Issue: 2
Year: 2007
Afrikaanse Lettergreepverdelingspatrone

Author(s): Tilla Fick | Chris J. Swanepoel
Volume: 29
Issue: 2
Year: 2010
Die gestremdheid van die Romeinse Keiser, Claudius (41-54 n.C.)

Author(s): Francois P. Retief | Louise C. Cilliers
Volume: 29
Issue: 2
Year: 2010
Biodiversiteit in landbougronde, volhoubare plant- produksie en die beheer van plantpatogene

Author(s): A. J. Reinecke | S. A. Reinecke
Volume: 29
Issue: 2
Year: 2010
Kritieke voedsel- en voedingsverwante kwessies in SA openbare skoolkurrikulums

Author(s): Rian De Villiers | Rian De Villiers
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Die vasstelling van ’n fisieke-welstandaanwyser

Author(s): Peet Du Toit | Lee-Anne Naicker | Evangeline Nortje | Michael Kleynhans | Ronél Ferreira | Gerda Gericke
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Voeding en fisieke welstand as deel van die skoolkurrikulum: ’n Intervensie in ’n onderwysopleidingprogram

Author(s): Josef J. De Beer | Ben-Erik Van Wyk,
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Maths4Stats: Opleiding vir onderwysers

Author(s): Renette J. Blignaut | Retha Luus | Ronell Lombard | Abduraghiem Latief | Danelle Kotze
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Vergelyking van die uitwerking van sedentêre en aktiewe werkomgewings op algehele welstand

Author(s): Peet du Tiot | Lee-Anne Naicker | Evangeline Nortje | Michael Kleynhans | Ronél Ferreira | Gerda Gericke
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Assessering in wiskunde: Die behoefte aan ’n positiewe benadering

Author(s): Jakobus G. Maree
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Ondersoek na die gehalte en inhoud van vyf onderwysers se besinning oor hul onderrig van wiskunde

Author(s): A. Barbara Posthuma | Jakobus G. Maree | Gerrit Stols
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Hou metaalbesoedeling ’n bedreiging in vir die voortbestaan van seesterre in Valsbaai, Suid-Afrika?

Author(s): Adriaan J. Reinecke | Sophie A. Reinecke
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Entropiese verstrengelingskriteria vir fermionstelsels

Author(s): Claudia Zander
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Modelling the evolution of pulsar wind nebulae

Author(s): Michael Vorster
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Bloemfontein se stedelike hitte-eiland gedurende die winter

Author(s): Pieter Snyman | A. Stephen Steyn
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
’n Nie-kommutatiewe sigmamodel

Author(s): Mauritz van den Worm
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Arduino en MATLAB maak wetenskaplike kontak

Author(s): Jacques Maritz
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
’n Webdiens vir tematiese kartering

Author(s): Victoria Rautenbach
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Die bepunting van meerkeusige vrae

Author(s): John J. Barnard
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Korttermynbedreigings vir varswater-Mollusca in die Olifantsrivier en enkele sytakke

Author(s): Kenné N. de Kock | Cornelius T. Wolmarans | Mathilde Kemp | Wietsche Roets
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Infeksie in die Grieks-Romeinse era met klem op epidemiese siekte

Author(s): Louise Cilliers | Francois P. Retief
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Die polsslag as diagnostiese hulpmiddel in die Grieks-Romeinse tye en die Middeleeue

Author(s): Francois P. Retief | Louise Cilliers
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Invloed van velkleur op laserpenetrasie

Author(s): Aletta E. Karsten
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Sintese van die C(1)–C(7)-gedeelte van die HO-FC1 - en ISO-FC1-fumonisientoksiene

Author(s): Chantal Hefti
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Stuifmeelmorfologie van Prototulbaghia Vosa: ’n Vergelykende palinologiese studie van die Alliaceae in Suider-Afrika

Author(s): Melissa Andriessen | Madeleen Struwig | Stefan J. Siebert
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Elektroniese eienskappe van die Mn(asas)3-kompleks: 'n Sikliese voltammetrie- en berekeningschemiestudie

Author(s): Roxanne Freitag | Jeanet Conradie
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Ondersoek na die gebruik van ortogonale ontbinding om interne okulêre druk te bepaal

Author(s): Natasha Botha, | Schalk Kok | Helen Inglis
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Biometriese egtheidsbevestiging tydens intydse bankdienste

Author(s): Frans F. Blauw | Sebastiaan H. von Solms
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Die diversiteit van Suid-Afrikaanse spinnekoppe (Arachnida: Araneae): Dokumentering van ’n nasionale opname

Author(s): Ansie Dippenaar-Schoeman | Almie van den Berg | Robin Lyle | Charles Haddad | Stefan Foord | Leon Lotz
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Broeigedrag en -sukses van tuinduiwe

Author(s): Pieter le Roux | Ordino Kok | Hennie Butler
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Hemofilie onder die nasate van koningin Victoria

Author(s): Francois P. Retief | André Wessels | Johan F.G. Cilliers
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Uitdagings in die onderrig van evolusie in die lewenswetenskappeklaskamer

Author(s): Josef J. de Beer | Elizabeth Henning
Volume: 32
Issue: 1
Year: 2013
Bek- en-klou-seer: Ekonomiese oorwegings deurslaggewend by beheer

Author(s): Editorial Office
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2002
Dieetsamestelling van voëlsoorte op ’n binnelandse lughawe in Suid-Afrika

Author(s): A. C. Kok | O. B. Kok
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2002
Die plantfamilie Asteraceae: 3. Die vrug

Author(s): P. P.J. Herman
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2002
Die onstuitbare gang van die wetenskap

Author(s): Editorial Office
Volume: 20
Issue: 1
Year: 2001
Lokalisering van intrasellulêre kalsium in die neutrofiel deur selektiewe presipitering met die antimonaatioon

Author(s): A. M. Koorts | A. N. Hall | M. Viljoen Viljoen
Volume: 20
Issue: 1
Year: 2001
Serummelatonienkonsentrasies in koronêre hartvatsiektepasiënte met hipercholesterolemie

Author(s): Editorial Office
Volume: 20
Issue: 1
Year: 2001
Peulplante en siekte in die Grieks-Romeinse tyd

Author(s): F. P. Retief | L. Cilliers
Volume: 20
Issue: 1
Year: 2001
Jaarvergadering en Simposium 2001

Author(s): Editorial Office
Volume: 20
Issue: 1
Year: 2001
Opsommings van geselekteerde referate gelewer tydens die S.A. Akademie vir Wetenskap

Author(s): Editorial Office
Volume: 24
Issue: 1
Year: 2005
Standpunt oor kernenergie in Suid-Afrika

Author(s): Wessel Van Zyl de Villiers | Eben Mulder
Volume: 24
Issue: 1
Year: 2005
Broodbome – met spesiale verwysing na die Suider- Afrikaanse soorte

Author(s): Nat Grobbelaar
Volume: 24
Issue: 1
Year: 2005
Oogknipbeheerde rekenaarmuis: ontwerp en evaluering

Author(s): S. Viljoen | T. Hanekom | P. J. Cilliers
Volume: 23
Issue: 1
Year: 2004
Die plantfamilie ASTERACEAE: 6. Die subfamilie Asteroideae

Author(s): P. P.J. Herman
Volume: 23
Issue: 1
Year: 2004
Die impak van tutoriale op die wiskundeprestasie van eerstejaarstudente

Author(s): J. G. Maree | C. J. Louw | S. Millard
Volume: 23
Issue: 1
Year: 2004
Die effek van probiotika op die simptome en immunoglobulienvlakke van prikkelbare dermsindroom

Author(s): M. Viljoen | A. Panzer | A. Koorts | P. Henn | J. B. van den Bogaerde
Volume: 23
Issue: 1
Year: 2004
Die voorgeskiedenis van kwantumberekening

Author(s): P. H. Potgieter
Volume: 23
Issue: 1
Year: 2004
Enkele aspekte van die fisiologie van blomvorming by fotoperiodies sensitiewe plante

Author(s): E. G. Groenewald | A. J. van der Westhuizen
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2003
Fisionomie in die Grieks-Romeinse tyd

Author(s): François Retief | Louise Cilliers
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2003
Die plantfamilie Asteraceae: 5. Klassifikasie en die subfamilie Cichorioideae

Author(s): P. P.J. Herman
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2003
Die Statistiese Terminologieprojek en die web

Author(s): Editorial Office
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2003
Neurale netwerke as moontlike woordafkappings-tegniek vir Afrikaans

Author(s): Machteld Fick
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2003
Hoekom skrik ’n mens vir koue pampoen?

Author(s): Annie Panzer | Stephen Lambert
Volume: 26
Issue: 1
Year: 2007
Standpunt van iap (Interacademy Panel) oor evolusie

Author(s): Editorial Office
Volume: 26
Issue: 1
Year: 2007
Die groot avontuur – wondere van lewe op aarde

Author(s): Barnie Barnard
Volume: 26
Issue: 1
Year: 2007
Kijken Zuid Afrikaanse en Nederlandse biologie- studenten anders tegen natuur aan?

Author(s): Herman Eijsackers
Volume: 26
Issue: 1
Year: 2007
Die Grenzen der Logik übersteigen: Zum Unterschied zwischen Widerspruch und Antinomie1

Author(s): Daniël Strauss
Volume: 26
Issue: 1
Year: 2007
Standaard residensiële vloedskadefunksies vir Suid- Afrikaanse toestande

Author(s): Gawie de Villiers | Giel Viljoen | Herman Booysen
Volume: 26
Issue: 1
Year: 2007
Geneesmiddels en die gebruik daarvan in die Grieks- Romeinse era

Author(s): François Retief | Louise Cilliers
Volume: 26
Issue: 1
Year: 2007
’n Veralgemeende Sylvester-Gallai Stelling

Author(s): L. M. Pretorius | K. J. Swanepoel
Volume: 26
Issue: 1
Year: 2007
Stresrespons van die outonome senuweestelsel op valskermspronge en vryval

Author(s): C.C. Grant | N. Claassen | M. Viljoen
Volume: 25
Issue: 1
Year: 2006
Netwerkvorming in Afrika

Author(s): Redaksionele Kantoor
Volume: 25
Issue: 1
Year: 2006
Voedingsassosiasie tussen vee-reiers (Bubulcus ibis) en soogdiergashere in die sentrale Vrystaat

Author(s): H.J.B. Butler | O.B. Kok
Volume: 25
Issue: 1
Year: 2006
Hidrotalsiet, vervaardig uit magnesieterts, as niegiftige hittestabiliseerder vir polivinielchloried

Author(s): J. van der Laan | O. C. Vorster
Volume: 24
Issue: 1
Year: 2005
Prebiotika: selektiewe substraat vir voordelige mikroflora

Author(s): M. Viljoen | A. Koorts
Volume: 24
Issue: 1
Year: 2005
’n Dekade van demokrasie: omgewingsbestuur in ’n veranderende wêreld

Author(s): P. J. Aucamp
Volume: 24
Issue: 1
Year: 2005
Probiotika: dieet-aanvullende preparate van lewende, niepatogene mikroörganismes

Author(s): M. Viljoen | E. Johannsen | A. Panzer
Volume: 24
Issue: 1
Year: 2005
Krieketprestasiemaatstawwe: navorsings-en oorsigartikels

Author(s): Hoffie Lemmer
Volume: 28
Issue: 1
Year: 2009
Skedulering van gade-vermydende gemengdedubbels rondomtalie-tennistoernooie: navorsing-en oorsigartikels

Author(s): A. P. Burger | J. H. van Vuuren
Volume: 28
Issue: 1
Year: 2009
Optimale toewysing en skedulering van werkers en take op 'n monteerbaan: navorsings-en oorsigartikels

Author(s): Lieschen Venter | Stephan Visagie
Volume: 28
Issue: 1
Year: 2009
Faktore wat die beroepskeuse van eerstejaaronderwysstudente beïnvloed: navorsings-en oorsigartikel

Author(s): N. Hislop-Esterhuizen | J. G. Maree | M. J. van der Linde | A. Swanepoel
Volume: 27
Issue: 1
Year: 2008
Die invloed van ‘n intensiewe opleidingsprogram op die Kardio Stres-indeks

Author(s): Tammy Claassen | E. Henning | M. Kleynhans | C. Grobbelaar | P. du Toit
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Effek van selektiewe endokrien-steurende chemiese stowwe op geen-ekspressie en manlike urogenitale sisteem ontwikkeling in rotte

Author(s): Sean M. Patrick | C. (Tiaan) de Jager | M. (Riana) S. Bornman | Annie M. Joubert
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Die verband tussen wetenskap en tegnologie: ‘n Tegnologie-onderwysperspektief

Author(s): Willem J. Rauscher
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Partikel-Swerm-Optimering (PSO) toetsbank vir globale wiskundige minimeringsprobleme

Author(s): Ludwig de Bruin | Elize M. Ehlers
Volume: 30
Issue: 1
Year: 2011
Die effek van substituente in fosfien-ligande

Author(s): C. Alicia Renison | D. Bradley G. Williams | Alfred J. Muller
Volume: 30
Issue: 1
Year: 2011
Voorwerp-rekonstruksie vanaf verskeie onbeheerde sigpunte

Author(s): Daniek Joubert
Volume: 30
Issue: 1
Year: 2011
Supersagte X-straal bronne

Author(s): Alida Odendaal
Volume: 30
Issue: 1
Year: 2011
Die ontwikkeling van ’n omvattende masjienleesbare leksikon vir Zoeloe

Author(s): Ronelle van der Merwe
Volume: 30
Issue: 1
Year: 2011
Die ontwerp en sintese van ’n belowende reeks piroolkarbaldehiede as potensiële MIV-1 integrase-inhibeerders

Author(s): Telisha Traut | Raymond Hewer | Judy Coates | D. Bradley G. Williams
Volume: 30
Issue: 1
Year: 2011
’n Nuwe ontwikkeling tot die bivariate betaveld

Author(s): Rianne Jacobs | Andriëtte Bekker | Schalk W. Human
Volume: 30
Issue: 1
Year: 2011
Stralingsblootstelling en beskerming in ’n chirugiese teater

Author(s): Belinda van der Merwe
Volume: 30
Issue: 1
Year: 2011
Evaluering van plantproduksie op gedegradeerde myngrond behandel met kombinasies van Klas F-vliegas en dieremis

Author(s): Arina E. Potgieter | Wayne F. Truter
Volume: 30
Issue: 1
Year: 2011
Kalibrering van ’n opto-elektroniese stelsel vir die karakterisering van ultraviolet-sensitiewe fotodiodes

Author(s): Louwrens Van Schalkwyk | Walter E. Meyer | Jackie M. Nel | F. Danie Auret
Volume: 30
Issue: 1
Year: 2011
Oogvolging en spraakherkenning in plaas van ’n rekenaarmuis

Author(s): Tanya R. Beelders | Petrus J. Blignaut | Francois Greeff
Volume: 30
Issue: 1
Year: 2011
Die dinamika van die beperkte drie-deeltjie-probleem in sterrekunde

Author(s): Keegan D. Anderson
Volume: 30
Issue: 1
Year: 2011
Akkuraatheidseffek van LiDAR-datavermindering op digitale hoogtemodelle

Author(s): Jaco Immelman
Volume: 30
Issue: 1
Year: 2011
Die uitwerking van die onkruiddoder Roundup® op sommige populasies van grondmikrobes

Author(s): Anelia Marais | Michael I. Ferreira | Mardé Booyse | Alfred Botha
Volume: 30
Issue: 1
Year: 2011
Asklepios: Sy rol in die evolusie van die Geneeskunde

Author(s): François P. Retief | Louise Cilliers
Volume: 30
Issue: 1
Year: 2011
Astrologie en geneeskunde in die oudheid en middeleeue

Author(s): Francois P. Retief | Louise C. Cilliers
Volume: 29
Issue: 1
Year: 2010
Dobbelstrategieë vir toevalsrye

Author(s): George Davie
Volume: 29
Issue: 1
Year: 2010
Beskrywing van taksonomiese kenmerke van die sklerietstrukture in die haptor van ‘n Paradiplozoon sp. op Labeo umbratus in die Vaaldam

Author(s): Quinton Dos Santos | Annemarie Avenant- Oldewage
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Gesondheidassessering van visgemeenskappe blootgestel aan varkplaasuitvloeisel in die Vaalrivier, Suid-Afrika

Author(s): Wihan Pheiffer | Rialet Pieters
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Die ex situ monitering van Frithia humilis Burgoyne as ’n kontrole studie van ’n translokasie projek

Author(s): J. Glatz | N. Maree | E. Kruger
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Genetiese, morflogiese en gedragsstudies van Cyrtophora spp. (Araneae: Araneidae) in Suid-Afrika

Author(s): P.Z.N. Franzini | H. van der Bank | A. Dippenaar-Schoeman
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Spinnekopdiversiteit van die Suid-Afrikaanse Savanna Bioom

Author(s): A.S. Dippenaar-Schoeman | S.H. Foord | C.R. Haddad
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Dipteropeltis – ‘n Honderd jaar later

Author(s): L. Everts | A. Avenant-Oldewage
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Veranderinge in die waterkwaliteit van Boskopdam vanaf 2000 tot 2010

Author(s): S. Maré | A. Venter | Sandra Barnard
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Impak van indringer parasiete op die biologie en bewaring van inheemse varswaterskilpaaie in Suid-Afrika en Frankryk

Author(s): Leon N. Meyer | Louis H. du Preez | O. Verneau
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Verspreiding van verteenwoordigers van die genus Ergasilus sp. op die kieue van Lamprichtys tanganicanus in Tanganjikameer

Author(s): Esmari Kilian | Annemarie Avenant-Oldewage
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Plantegroei van klinieke in die Dr Kenneth Kaunda distriksmunispaliteit, Noordwes Provinsie

Author(s): C. Pretorius | E. Prinsloo | L. Powrie | M. Theunissen | Sarel S. Cilliers
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
‘n Vergelykende histomorfologiese assessering van die testis van twee Clarias spesies van die Okavango Delta, Botswana

Author(s): M.L. Mokae | G.M. Wagenaar | Nico J. Smit
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Die invloed van temperatuur op die metaboliese regulasie en gaswisseling van die Hoëveld skerpioen, Opistophthalmus latimanus (Koch) (Scorpionidae)

Author(s): Willie J. van Aardt | Japie Mienie | J.M. (Kobus) le Roux
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Paddas verander hulle lied van die lewe

Author(s): Donnavan J.D. Kruger | Louis du Preez
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Kalsiumfosfaatsteiers vir beenweefsel herstel toepassings - in vitro karakteriserings

Author(s): Ilse Wepener | W. Richter | Annie Joubert
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Tegnieke vir die bestudering van DNS metilering: ‘n Epigenetiese merk vir biodiversiteit

Author(s): Vanessa O’Neill | Charlene Andraos | Tamsyn Jeffery | G. Koorsen | Liza Bornman
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Opname en DNS strepieskodering van weekdiere en mosselkrewels van Robbeneiland

Author(s): F.H. van der Bank | R. Greenfield
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Osoon lei tot ʼn afname in die fotosintetiese kapasiteit van twee mielie kultivars

Author(s): J.F. Warren | J.M. Berner
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Die Suid-Afrikaanse Nasionale Opname van Arachnida (SANSA) – Fase 2 suksesvol voltooi

Author(s): Ansie S. Dippenaar-Schoeman | Charles R. Haddad
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Die impak van herbivorie en vuur oor tyd op die verspreiding van sekere morfologiese planteienskappe in die Kruger Nasionale Park

Author(s): D.C. Smith | F. Siebert | Pieter S. Kloppers
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Is etileenbinding na behandeling van pre-klimakteriese piesangs om rypwording te stimuleer omkeerbaar of permanent?

Author(s): René Tong | Charles S. Whitehead
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Osoon lei tot ʼn toename in waterstofperoksied-vlakke en peroksidase-aktiwiteit in mielies

Author(s): E. Stols | Jacques M. Berner
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Die effek van Bt-toksiene op die lengte en morfologiese ontwikkeling van Xenopus laevis paddavissies

Author(s): J.L. Zaayman | L. du Preez | Johnie van den Berg
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Die korrelasie tussen kardio-stres en visuele vaardighede

Author(s): N. Mthembu | H.C. Terblanche | A.F. Mahomed | E. Henning | M. Kleynhans | Catherine Govender | Rina Grant | Paola Wood | Peet J. du Toit
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Die evaluering van die kronologiese opvolging en plantdinamika op gerehabiliteerde goudslikmyndamme by Stilfontein, Noordwes Provinsie

Author(s): R.B. Boneschans | D.S. Malo | F.S.J. Van Rooijen | Klaus Kellner
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
‘n Studie van die invloed van vorige grondbewerkingstegnieke op die biodiversiteit van grond mikroörganismes en mikrofauna

Author(s): C. de Bruyn | R. Vooys | Anine Jordaan | Louwrens R. Tiedt
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Landskapsfunksionaliteit en plantdiversiteit in stedelike en landelike gefragmenteerde grasvelde in die Potchefstroom omgewing

Author(s): J. A.D. Breedt | Ivan Brewer | A. Coetzer | L. van der Walt | Sarel S. Cilliers
Volume: 31
Issue: 1
Year: 2012
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?