Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Hervormde Teologiese Studies

ISSN: 0259--9422
Publisher: http://www.openjournals.net


ADD TO MY LIST
 
Bybelse getuienis oor homoseksualiteit – met ander oë gesien

Author(s): P.A. Geyser
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
Vroue in die Sinoptiese Evangelies – méér as dekoratiewe karakters

Author(s): Yolanda Dreyer
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
Gerhard von Rad – ’n honderd jaar

Author(s): Jurie le Roux
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
Die boek Josua gelees teen ’n na-eksiliese agtergrond

Author(s): G.C. Lindeque
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
Tenach and Old Testament – the same Bible?

Author(s): James A. Loader
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
Wat dateer ons? Enkele opmerkings rondom die datering van Bybelse tekste

Author(s): C. Lombaard | J.H. le Roux
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
Kerkvorming en -ontwikkeling in die Nuwe-Testamentiese tydvak

Author(s): G.M.M. Pelser
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
Reading Proverbs 3:1-12 in its social and ideological context

Author(s): G.T.M. Prinsloo
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
A structural-historical investigation of in Jeremiah 6:1-81

Author(s): S.D. Snyman
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
Die (reën)boog na die sondvloed (Gen 9:12-17)

Author(s): H.F. Stander
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
Die makrososiale ruimte van die Boek van die Wagte (1 Henog 1-36)

Author(s): P.M. Venter
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
Godsbeelde in die konteks van die rouproses

Author(s): Willem J. Smith
Volume: 59
Issue: 4
Year: 2009
Zoroastranisme en die ontstaan van apokaliptiese denke

Author(s): Marius Nel
Volume: 59
Issue: 4
Year: 2009
Die plek en funksie van ’n projek-bestuursmodel in ’n makrogemeente

Author(s): A.A. van den Berg
Volume: 59
Issue: 4
Year: 2009
Wêreld- en tydsbeskouing in antieke kulture

Author(s): Marius Nel
Volume: 59
Issue: 4
Year: 2009
Geregtigheid, huisorde en die jubilee in Matteus

Author(s): G.J. Volschenk
Volume: 59
Issue: 4
Year: 2009
Berg en huis as primêre metafore in die Matteus-evangelie

Author(s): G.J. Volschenk
Volume: 59
Issue: 4
Year: 2009
Tegnologie en sinvolle bestaan in Afrika

Author(s): Attie van Niekerk
Volume: 59
Issue: 4
Year: 2009
Vilifikasie: ’n Nuwe kyk op die bedreiging in Kolossense

Author(s): Jaco Boonzaaier
Volume: 59
Issue: 4
Year: 2009
Empowerment of Korean women from a postmodern Practical Theological perspective

Author(s): Eun Ok Jeong | Yolanda Dreyer
Volume: 59
Issue: 4
Year: 2009
Moral regeneration: Seedbeds for civic virtue

Author(s): Piet G.J. Meiring
Volume: 59
Issue: 4
Year: 2009
Die invloed van Ernst Bloch op die Politieke Teologie van Johann Baptist Metz

Author(s): Murray Hofmeyr
Volume: 59
Issue: 4
Year: 2009
Psalm 69:36c-37b: A reinterpretation of a deuteronomic-deuteronomistic formula?

Author(s): Alphonso Groenewald
Volume: 59
Issue: 4
Year: 2009
Die Kerkhervorming in Hongarye

Author(s): K.D. Papp
Volume: 59
Issue: 4
Year: 2009
Addressing an angelomorphic christological myth in Hebrews?

Author(s): Gert J. Steyn
Volume: 59
Issue: 4
Year: 2009
A profile of the belief in Jesus and salvation among the Afrikaans speaking Christian youth

Author(s): Hendrik J.C. Pieterse
Volume: 59
Issue: 4
Year: 2009
Die wêreld as gelykenis: ’n Trajek om die middelterm van die “teologie” te vind

Author(s): Johan Buitendag
Volume: 59
Issue: 4
Year: 2009
Statistieke vertel ’n storie: ’n Visie vir die Hervormde Kerk op pad na 2010

Author(s): T.F.J. Dreyer
Volume: 59
Issue: 4
Year: 2009
Design, designers and the Designing God: A critical look at some models

Author(s): C.W. Du Toit
Volume: 60
Issue: 4
Year: 2009
Post-independent mainline churches in Africa (1975-2000)

Author(s): J.W. Hofmeyr
Volume: 60
Issue: 4
Year: 2009
Tentmaking ministry in the Hervormde Kerk in Suidelike Afrika: Solution or problem?

Author(s): Matsobane J. Manala
Volume: 60
Issue: 4
Year: 2009
Truth and reconciliation in South Africa: Hindu experiences and concerns

Author(s): P.G.J. Meiring
Volume: 60
Issue: 4
Year: 2009
The ongoing Canon debate

Author(s): Flip Schutte
Volume: 60
Issue: 4
Year: 2009
Sonder verhale vaar niemand wel

Author(s): I.J.J. Spangenberg
Volume: 60
Issue: 4
Year: 2009
Ontferming “beyond” vergeving als weg naar heling en heelheid: “Reframing” als narratief-pastorale bemachtiging

Author(s): Tiny van der Schaaf | Yolanda Dreyer
Volume: 60
Issue: 4
Year: 2009
Hooglied, liggaam en die mistikus, Sint Teresa van Avila (1515–1582)

Author(s): H. Viviers
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
Die Psalms in die liturgie met verwysing na Psalm 8 as liedteks

Author(s): C.J.A. Vos | G.C. Olivier
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
The canon as text for a biblical theology

Author(s): James A. Loader
Volume: 61
Issue: 4
Year: 2009
Psalm 103: Lofprysing word gebore uit die swaarkry van die lewe

Author(s): Leonard P. Maré
Volume: 61
Issue: 4
Year: 2009
Cremation a problem to African people

Author(s): Maake J.S. Masango
Volume: 61
Issue: 4
Year: 2009
Pentateugtradisies en -temas in Daniël

Author(s): Marius Nel
Volume: 61
Issue: 4
Year: 2009
Matthew’s and Paul’s inclusive tendencies: A comparison

Author(s): In-Cheol Shin | Andries G. van Aarde
Volume: 61
Issue: 4
Year: 2009
4000 Jaar van soeke na God

Author(s): Frances Klopper
Volume: 61
Issue: 4
Year: 2009
Christus en die roos

Author(s): Riaan Ingram
Volume: 61
Issue: 4
Year: 2009
Die apologetiese taak van die kerk

Author(s): I.W.C. van Wyk
Volume: 61
Issue: 4
Year: 2009
Handelinge se uitbeelding van die rol van vroue in die vroeë kerk

Author(s): Llewellyn Howes
Volume: 61
Issue: 4
Year: 2009
For God did not so love the whole world – only Israel! John 3:16 revisited

Author(s): J.E. Botha | P.A. Rousseau
Volume: 61
Issue: 4
Year: 2009
Grieks-Romeinse apokaliptiek en die Christelike kerugma

Author(s): H. (Cules) J. Boshoff | Andries G. van Aarde
Volume: 61
Issue: 4
Year: 2009
Van wie zegt de profeet dit? Een een-voudige vraag en een meervoudig antwoord

Author(s): Rein Bos
Volume: 61
Issue: 4
Year: 2009
Deeltydse predikante in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika

Author(s): B.J. van Wyk | S.J. Botha
Volume: 61
Issue: 4
Year: 2009
Christelike gesindheid en politieke protes

Author(s): J.M. Vorster
Volume: 61
Issue: 4
Year: 2009
Terreur, roes en ordes: Die monnik as blywende simbool van erns in die filosofie

Author(s): Johann Beukes
Volume: 61
Issue: 4
Year: 2009
Postmoderne kerk-wees in die lig van publieke teologie – eenheid en verskeidenheid

Author(s): Yolanda Dreyer
Volume: 62
Issue: 4
Year: 2009
Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika as volkskerk: Oorsig en herbesinning

Author(s): W.(Wim) A. Dreyer
Volume: 62
Issue: 4
Year: 2009
Die akkommodering en bestuur van diversiteit in gemeenteverband

Author(s): T.F.J. Dreyer
Volume: 62
Issue: 4
Year: 2009
Paulus se liggaam-metafoor in 1 Korintiërs 12 in literêr-historiese konteks

Author(s): H. Goede | Fika J. van Rensburg
Volume: 62
Issue: 4
Year: 2009
Die benutting van vraelyste met die oog op meer effektiewe toerusting tydens huweliksvoorbereiding

Author(s): P.J. Botha | T.F.J. Dreyer
Volume: 62
Issue: 4
Year: 2009
Early Christian movements: Jesus movements and the renewal of Israel

Author(s): Richard A. Horsley
Volume: 62
Issue: 4
Year: 2009
’n Kerugmatiese perspektief op bedieninge in die Nuwe Testament

Author(s): Robert J. Jones | Andries G. Van Aarde
Volume: 62
Issue: 4
Year: 2009
Metaphorical and literal readings of aphorisms in the Book of Proverbs

Author(s): James A. Loader
Volume: 62
Issue: 4
Year: 2009
Preaching to effect change

Author(s): Judith M. McDaniel
Volume: 62
Issue: 4
Year: 2009
Afrikaner spirituality: A complex mixture

Author(s): Erna Olivier
Volume: 62
Issue: 4
Year: 2009
Monastic retreat and pastoral care in the Dutch Reformed tradition

Author(s): C.H. (Kaaiman) Schutte | Yolanda Dreyer
Volume: 62
Issue: 4
Year: 2009
Kuyper and Apartheid: A revisiting

Author(s): Patrick Baskwell
Volume: 62
Issue: 4
Year: 2009
Kanon: Eenheid en diversiteit

Author(s): Pieter M. Venter
Volume: 62
Issue: 4
Year: 2009
The historical-hermeneutical prelude to the legacy of Karl Barth

Author(s): G.M.M. Pelser | Andries G. van Aarde
Volume: 63
Issue: 4
Year: 2009
Historical consciousness and existential awareness in Karl Barth’s hermeneutics

Author(s): G.M.M. Pelser | Andries G. van Aarde
Volume: 63
Issue: 4
Year: 2009
Karl Barth’s male-female order: A kingpin of dogmatic disparity

Author(s): Yolanda Dreyer
Volume: 63
Issue: 4
Year: 2009
Karl Barth’s male-female order as asymmetrical theoethics

Author(s): Yolanda Dreyer
Volume: 63
Issue: 4
Year: 2009
Who is the sinner? The view of Karl Barth

Author(s): F.J. van Zyl
Volume: 63
Issue: 4
Year: 2009
Interpreting the theology of Barth in light of Nietzsche’s dictum “God is dead”

Author(s): André J. Groenewald
Volume: 63
Issue: 4
Year: 2009
Doing classical theology in context

Author(s): Gerrit Neven
Volume: 63
Issue: 4
Year: 2009
“God and the gods”: Faith and human-made idols in the theology of Karl Barth

Author(s): I.W.C. van Wyk
Volume: 63
Issue: 4
Year: 2009
“Was sollen wir tun?” Theological reflections on aspects of the ethics of Karl Barth

Author(s): J.H. (Amie) van Wyk
Volume: 63
Issue: 4
Year: 2009
Karl Barth’s epistemology: A critical appraisal

Author(s): Daniël P. Veldsman
Volume: 63
Issue: 4
Year: 2009
Boekbesprekings/Book reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 64
Issue: 4
Year: 2009
Paulus se versie van "draai die ander wang" - gedagtes oor geweld en toleransie

Author(s): Andries van Aarde
Volume: 64
Issue: 4
Year: 2009
Een godvechter wordt voorvechter

Author(s): Rob van Houwelingen
Volume: 64
Issue: 4
Year: 2009
Jesus en geweld: Markus 12:1-12 (en par) en Thomas 65

Author(s): Ernest van Eck
Volume: 64
Issue: 4
Year: 2009
Lyfstraf en martelaarskap in Augustinus se Confessiones 1.9.14-15

Author(s): Annemare Kotze
Volume: 64
Issue: 4
Year: 2009
Die ontmaskering van die bose: Eksegetiese perspektiewe op geweld in Openbaring 18

Author(s): Pieter G.R. de Villiers
Volume: 64
Issue: 4
Year: 2009
Hermeneutiese perspektiewe op geweld in die Nuwe Testament

Author(s): Pieter G.R. de Villiers
Volume: 64
Issue: 4
Year: 2009
Bloedoffers en morele vorming: Gewelddadigheid as faset van Christelike tradisies

Author(s): Pieter J.J. Botha
Volume: 64
Issue: 4
Year: 2009
Genesis 38 binne die Josefverhaal: ’n Literêr-sosiologiese perspektief

Author(s): D.A. Viljoen | P.P.B. Breytenbach
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
A social-scientific reading of Psalm 129

Author(s): P.J. Botha
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
The sparrow’s fall (Mt 10:29)

Author(s): H.F. Stander
Volume: 61
Issue: 4
Year: 2009
The resurrection of Jesus: What’s left to say?

Author(s): P.J.W. (Flip) Schutte
Volume: 62
Issue: 4
Year: 2009
“A house of prayer in the heart”: How homiletics nurtures the church’s spirituality

Author(s): Thomas H. Troeger
Volume: 62
Issue: 4
Year: 2009
Jesus en sy dissipels se reaksie op geweld in die Johannesevangelie

Author(s): Jan van der Watt | Kobus Kok
Volume: 64
Issue: 4
Year: 2009
Vom Umgang mit biblischen Texten in antisemitischen Kontexten

Author(s): Tobias Nicklas
Volume: 64
Issue: 4
Year: 2009
Die teksfunksie en boodskap van Jesaja 49:1-6

Author(s): A.A. da Silva | A.P.B. Breytenbach
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
Die letterlike vertolking van metaforiese taal in Josua 10:12-14

Author(s): A.P.B. Breytenbach
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
Die Daniëlboek se twee Sitze im Leben

Author(s): M. Nel | D.J. Human
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
The (poetic) rhetoric of wisdom in Proverbs 3:1-12

Author(s): J.H. Potgieter
Volume: 58
Issue: 4
Year: 2009
Karl Barth as a homilist

Author(s): T.F.J. Dreyer
Volume: 63
Issue: 4
Year: 2009
Karl Barth’s role in church and politics from 1930 to 1935

Author(s): André J. Groenewald
Volume: 63
Issue: 4
Year: 2009
On reading Karl Barth in South Africa today: Karl Barth as public theologian?

Author(s): Martin Laubscher
Volume: 63
Issue: 4
Year: 2009
Tambach remixed: “Christians in South African society”

Author(s): B.B. (Tumi) Senokoane | J.N.J. Kritzinger
Volume: 63
Issue: 4
Year: 2009
Die Fariseërs

Author(s): Pieter J.J. Botha
Volume: 59
Issue: 4
Year: 2009
Een irenische dialoog met Wim Weren over geweld in Johannes 7:53-8:11

Author(s): Joseph Verheyden
Volume: 64
Issue: 4
Year: 2009
Religie, Bijbel en geweld

Author(s): J. W. van Henten
Volume: 64
Issue: 4
Year: 2009
Geweld in Galasiers?

Author(s): D. F. Tolmie
Volume: 64
Issue: 4
Year: 2009
HTS Teologiese Studies/Theological Studies Jaargang/Volume 64

Author(s): Editorial Office
Volume: 64
Issue: 4
Year: 2009
Voorwoord deur die voorsitter van die Hervormde Dosentevergadering

Author(s): E. van Eck
Volume: 66
Issue: 3
Year: 2010
Voorwoord deur die voorsitter van die Kuratorium vir Teologiese Opleiding

Author(s): J. Otto
Volume: 66
Issue: 3
Year: 2010
Samesteller se voorwoord

Author(s): J.P. Oberholzer
Volume: 66
Issue: 3
Year: 2010
Hoofstuk 10 - Terug by een ekumeniese fakulteit 1998–2009

Author(s): J.P. Oberholzer
Volume: 66
Issue: 3
Year: 2010
Hoofstuk 9 - Rasionalisasie en Optimalisering 1988–1997

Author(s): J.P. Oberholzer
Volume: 66
Issue: 3
Year: 2010
Hoofstuk 8 - Groei, vooruitskouing, terugskouing 1981–1987

Author(s): J.P. Oberholzer
Volume: 66
Issue: 3
Year: 2010
Hoofstuk 7 - Evaluering en selfinterptetasie 1971‒1980

Author(s): J.P. Oberholzer
Volume: 66
Issue: 3
Year: 2010
Hoofstuk 6 - Ekumeniese isolasie en interne stryd 1961–1970

Author(s): J.P. Oberholzer
Volume: 66
Issue: 3
Year: 2010
Hoofstuk 5 - Politieke spanning en ekumeniese druk 1954–1960

Author(s): J.P. Oberholzer
Volume: 66
Issue: 3
Year: 2010
Hoofstuk 4 - Interne spanning en stryd 1941−1953

Author(s): J.P. Oberholzer
Volume: 66
Issue: 3
Year: 2010
Hoofstuk 2 - Die Klein Begin 1916−1933

Author(s): J.P. Oberholzer
Volume: 66
Issue: 3
Year: 2010
Hoofstuk 3 - Twee afdelings van een fakulteit 1934−1940

Author(s): J.P. Oberholzer
Volume: 66
Issue: 3
Year: 2010
Hoofstuk 1 - Die aanloop 1909−1916

Author(s): J.P. Oberholzer
Volume: 66
Issue: 3
Year: 2010
A sociological approach to the concept of God amongst Iranian youth

Author(s): Mina Safa | Habib Ahmadi
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
HIV and/or AIDS, migrant labour and the experience of God: A practical theological postfoundationalist approach

Author(s): Keith August | Julian C. Müller
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Descriptive currents in philosophy of religion for Hebrew Bible studies

Author(s): Jacobus W. Gericke
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Sfragís and its metaphorical testimonial presence in 2 Timothy 2:19

Author(s): Carlos Molina | Ernest van Eck
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Making Jesus’ parables accessible to postmodern people

Author(s): Hennie J.C. Pieterse
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Ecology and economics: Partners in theological conversation

Author(s): Gafie van Wyk
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
The theological intent of the Lukan Jesus-story

Author(s): Dieter H. Reinstorf
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Christian faith for ordinary Christians

Author(s): André J. Groenewald
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Experiencing Wüstenberg's Habilitationsgeschrift (2003)

Author(s): Danie P. Veldsman
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Jews enemies of Christianity?

Author(s): Ernest van Eck
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Missionary history of the Dutch Reformed Church

Author(s): Christo van der Merwe
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Christianity and globalisation: An alternative ethical response

Author(s): Retief Müller
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Religion and modernity in a secular city: A public theology of différance

Author(s): Johann-Albrecht Meylahn
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Self-transcendence and Eros: The human condition between desire and the infinite

Author(s): Cornel W. du Toit
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Human dignity and biomedical ethics from a Christian theological perspective

Author(s): Ulrich H.J. Körtner
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Understanding the anatomy of religion as basis for religion in education

Author(s): Johannes L. van der Walt
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
The influence of cultural practices on the HIV and AIDS pandemic in Zambia

Author(s): Nolipher Moyo | Julian C. Müller
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Theological poverty of churches in the developing world: Its causes and effects

Author(s): Jae-Buhm Hwang
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
A historical novel with a difference

Author(s): Gerda de Villiers
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Aktuele Bybelinterpretasie in Suid-Afrika – ’n kort oorsig en toepassing

Author(s): Wouter C. van Wyk (jr)
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
The function of the Ammonite Achior in the book of Judith

Author(s): Pieter M. Venter
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Benutting van vergifnis binne ’n pastorale Gestaltterapeutiese intervensie

Author(s): Rudy A. Denton
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Gestaltegewing van geloof – Aspekte van outentieke geloofskommunikasie

Author(s): Elsabé Kloppers
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
The Holy Spirit and the Early Church: Doctrine & Confession

Author(s): Johannes van Oort
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Pentecostalism and schisms in the Reformed Church in Zambia (1996–2001): Listening to the people

Author(s): Lukas Soko | H. Jurgens Hendriks
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Wat is reformatoriese teologie?: Nadenke na aanleiding van ’n kerklike beswaarskrif

Author(s): Ignatius W.C. van Wyk
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Public theology and the translation imperative: A Ricoeurian perspective

Author(s): Jaco S. Dreyer
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Missionale integriteit en kontekstuele relevansie

Author(s): Malan Nel
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Kategeet en geloofsvorming: Perspektiewe vanuit die Praktiese Teologie

Author(s): Casper J.H. Venter
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
A church with character and its social capital for projects amongst the poor

Author(s): Hendrik J.C. Pieterse
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
(Outo)biografie as teologie

Author(s): Julian C. Müller
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Die NHKA op reis na inklusiwiteit II: ’n Holistiese teo-antropologie as voorwaarde vir ekklesiologie

Author(s): Tanya van Wyk | Johan Buitendag
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Die NHKA op reis na inklusiwiteit I: Die anatomie van ’n gefragmenteerde/eskatologiese ekklesiologie

Author(s): Johan Buitendag | Tanya van Wyk
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Missionale gemeentes in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika – Teologies verantwoord

Author(s): J. Christo van der Merwe
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Die pendule subjektiwiteit-objektiwiteit in die teologie van Theuns Dreyer – ’n dialoog

Author(s): Andries G. van Aarde | Theuns F.J. Dreyer
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Redaksioneel tot die T.F.J. Dreyer Huldigingsbundel

Author(s): Ernest van Eck
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Voorwoord tot die T.F.J. Dreyer Huldigingsbundel

Author(s): Daan J.C. van Wyk (jr)
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
What do the heavens declare? On the Old Testament motif of God’s beauty in creation

Author(s): James Alfred Loader
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
The mystifying mosaic of Moses: On Pentateuch theory and Biblical spirituality

Author(s): Christo Lombaard
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Love founded in God: The fruits of love in Kierkegaard’s ‘Works of love’

Author(s): Jos Huls
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Reformed spirituality in action: The diary of A.D. Luckhoff as praxis

Author(s): Pieter G.R. de Villiers
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Abhishiktananda: A Christian advaitin

Author(s): Celia Kourie | Alex Kurian
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Ideology and intertextuality: Intertextual allusions in Judith 16

Author(s): S. Philip Nolte | Pierre J. Jordaan
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Regeneration and resurrection in Matthew – Peasants in campo hearing time signals from scribes

Author(s): Andries G. van Aarde
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Fictive-friendship and the Fourth Gospel

Author(s): Zeba A. Crook
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Preaching with integrity, imagination and hope

Author(s): Hennie J.C. Pieterse
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
De onthulling van seksueel geweld

Author(s): Tiny van der Schaaf
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
HTS Teologiese Studies/Theological Studies Volume 67, Issue 3

Author(s): Editorial Office
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Interactions between hermeneutics and doctrine

Author(s): Kobus Labuschagne
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Psychospiritual analysis and appreciation of Vincent van Gogh

Author(s): J. Harold Ellens
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Study Bible on the Old Testament

Author(s): Pieter M. Venter
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Grappling with rabbinic literature

Author(s): Pieter M. Venter
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
The implications of Jesus’ radical love

Author(s): Hennie J.C. Pieterse
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
Using ‘messiah’ as a title

Author(s): Gerda de Villiers
Volume: 67
Issue: 3
Year: 2011
“God, die Allerhoogste, woon nie in mensgemaakte konstruksies nie”

Author(s): T.F.J. Dreyer
Volume: 60
Issue: 3
Year: 2009
Pseudepigraphic Paulines in the New Testament

Author(s): Eduard Verhoef
Volume: 59
Issue: 3
Year: 2009
Intertekstuele aanduidings van die wêreld van die boek Jubileë

Author(s): P.M. Venter
Volume: 59
Issue: 3
Year: 2009
Deuteronomy between Pentateuch and the Deuteronomistic history

Author(s): John van Seters
Volume: 59
Issue: 3
Year: 2009
Honour and shame as key concepts in Chrysostom’s exegesis of the Gospel of John

Author(s): H.F. Stander
Volume: 59
Issue: 3
Year: 2009
Die Bybel: Teks en ondermyning

Author(s): Philip J. Nel
Volume: 59
Issue: 3
Year: 2009
De Schrift, het dogma en de dogmatiek

Author(s): J. Muis
Volume: 59
Issue: 3
Year: 2009
Science, religion and the need for a world-view

Author(s): Lars Haikola
Volume: 59
Issue: 3
Year: 2009
Beyond psychology: Spirituality in Henri Nouwen’s pastoral care

Author(s): Yolanda Dreyer
Volume: 59
Issue: 3
Year: 2009
Virgin mother or bastard child?

Author(s): John D. Crossan
Volume: 59
Issue: 3
Year: 2009
Beyond Schweitzer and the psychiatrists: Jesus as fictive personality

Author(s): Donald Capps
Volume: 59
Issue: 3
Year: 2009
Evocative allusions in Matthew: Matthew 5:5 as a test case

Author(s): Robert L. Brawley
Volume: 59
Issue: 3
Year: 2009
War narratives in the book of Chronicles: A new proposal in respect of their function

Author(s): P.C. Beentjes
Volume: 59
Issue: 3
Year: 2009
Psalm 101: Inaugural address or social code of conduct?

Author(s): Phil J. Botha
Volume: 60
Issue: 3
Year: 2009
Teenswoordige geskiedenis: Michel Foucault in gesprek met die teologie

Author(s): Johann Beukes
Volume: 60
Issue: 3
Year: 2009
Durf ons nog preek dat werk ’n roeping van God is?

Author(s): Etienne de Villiers
Volume: 60
Issue: 3
Year: 2009
A public practical theological theory for religious education of secularised youth

Author(s): Yolanda Dreyer
Volume: 60
Issue: 3
Year: 2009
Coercive agency in mission education at Lovedale Missionary Institution

Author(s): Graham A. Duncan
Volume: 60
Issue: 3
Year: 2009
A woman praised by women is better than a woman praised by seven men

Author(s): James A. Loader
Volume: 60
Issue: 3
Year: 2009
Aggression, anger and violence in South Africa

Author(s): M.J. Masango
Volume: 60
Issue: 3
Year: 2009
Stories about care: Women in a historically disadvantaged community infected and/or affected by HIV/AIDS

Author(s): Julian C. Müller | Sunette Pienaar
Volume: 60
Issue: 3
Year: 2009
Samgar ben Anat onder die Rigters

Author(s): S.D. Snyman
Volume: 60
Issue: 3
Year: 2009
Joodse narratiewe van die Persiese tydvak: Ideologie?

Author(s): I.J.J. Spangenberg
Volume: 60
Issue: 3
Year: 2009
Die Bybel in die geding: Teks versus dogma

Author(s): Lina Spies
Volume: 60
Issue: 3
Year: 2009
The Vorlage of Psalm 45:6-7 (44:7-8) in Hebrews 1:8-9

Author(s): Gert J. Steyn
Volume: 60
Issue: 3
Year: 2009
Die nuwe Psalmomdigting: Die Messias weggelaat?

Author(s): H.F. Van Rooy
Volume: 60
Issue: 3
Year: 2009
Luke’s parables and the purpose of Luke’s Gospel

Author(s): D. Reinstorf
Volume: 58
Issue: 3
Year: 2009
Historiese en sosiale oorsprong(e) van apokaliptiek

Author(s): M. Nel | D.J. Human
Volume: 58
Issue: 3
Year: 2009
Die Koninkryk van God by Jesus: ’n Apokalipties-eskatologiese of eties-eskatologiese begrip?

Author(s): G.C.J. Nel | A.G. van Aarde
Volume: 58
Issue: 3
Year: 2009
Homosexuality: A challenge to African churches

Author(s): Maake Masango
Volume: 58
Issue: 3
Year: 2009
’n Ondersoek na die aanwending van musiek as hulpmiddel in pastorale terapie binne ’n gespreksmodel

Author(s): J.F. Maritz | T.F.J. Dreyer
Volume: 58
Issue: 3
Year: 2009
Karl Barth and the future of dogmatic theology

Author(s): Alasdair I.C. Heron
Volume: 58
Issue: 3
Year: 2009
Geloofskommunikasie in ’n pluriforme wêreld

Author(s): Yolanda Dreyer | P.M. Venter | T.F.J. Dreyer
Volume: 58
Issue: 3
Year: 2009
Vrouwenpastoraat: Een paradigma-verandering

Author(s): Yolanda Dreyer
Volume: 58
Issue: 3
Year: 2009
Wat verbeeldt de christelijke gemeente zich als ze zegt dat God haar aanspreekt?

Author(s): maarten den Dulk
Volume: 58
Issue: 3
Year: 2009
Beelde vir die kruis van Christus in die vierde en vyfde eeu

Author(s): H.F. Stander
Volume: 58
Issue: 3
Year: 2009
Postmoderne epistemologie en postkoloniale hermeneutiek

Author(s): Andries G. van Aarde
Volume: 60
Issue: 3
Year: 2009
’n Ondersoek na die siening van wyle professor H P Wolmarans oor kerk en kultuur

Author(s): L.J. Strauss | S.J. Botha
Volume: 58
Issue: 3
Year: 2009
Die vertaling van [vreemde taal weggelaat]-uitdrukkings in die Nuwe Testament

Author(s): D.F. Tolmie
Volume: 58
Issue: 3
Year: 2009
Godsdienstige perspektiewe op mens-dier interaksie

Author(s): M. van Heerden
Volume: 58
Issue: 3
Year: 2009
Reviewing history in apocalyptic literature as ideological strategy

Author(s): P.M. Venter
Volume: 60
Issue: 3
Year: 2009
’n Eko-billike beoordeling van Psalm 148

Author(s): H. Viviers
Volume: 60
Issue: 3
Year: 2009
Die psalms as himnes in ’n liturgiese konteks

Author(s): C.J.A. Vos
Volume: 60
Issue: 3
Year: 2009
The dietary regulations in Deuteronomy 14 within its literary context

Author(s): P.M. Venter
Volume: 58
Issue: 3
Year: 2009
Sexuality and shifting paradigms – setting the scene

Author(s): Yolanda Dreyer
Volume: 61
Issue: 3
Year: 2009
Implications of a technoscientific culture on personhood in Africa and in the West

Author(s): Cornel du Toit
Volume: 61
Issue: 3
Year: 2009
The forgotten children of Africa: Voicing HIV and Aids orphans’ stories of bereavement: a narrative approach

Author(s): Amanda Richter | Julian Müller
Volume: 61
Issue: 3
Year: 2009
Theology and psychology – the interdisciplinary work of Fraser Watts

Author(s): Willem J. Smith
Volume: 61
Issue: 3
Year: 2009
Spirituality and health: A narrativepastoral approach

Author(s): C.J. Truter | D.J. Kotzé
Volume: 61
Issue: 3
Year: 2009
Cultural criticism as an imperative for Christians

Author(s): Andries G. van Aarde
Volume: 61
Issue: 3
Year: 2009
Ministerial dress for worship in Southern Africa Presbyterianism

Author(s): Graham A. Duncan
Volume: 62
Issue: 3
Year: 2009
Pastoral Theology in an age of uncertainty

Author(s): Elaine Graham
Volume: 62
Issue: 3
Year: 2009
Celebrating the feasts of the Old Testament in Christian contexts

Author(s): Magdel le Roux
Volume: 62
Issue: 3
Year: 2009
Semiotiese ontleding van Daniël 2

Author(s): Marius Nel
Volume: 62
Issue: 3
Year: 2009
The New Testament teaching on family matters

Author(s): Carolyn Osiek
Volume: 62
Issue: 3
Year: 2009
An epistemological reflection on the relevance of monastic traditions for retreat in the Dutch Reformed tradition

Author(s): C.H. (Kaaiman) Schutte | Yolanda Dreyer
Volume: 62
Issue: 3
Year: 2009
Kerkverband: ’n Poging tot reformasie in die negentiende eeu

Author(s): Barry van Wyk
Volume: 62
Issue: 3
Year: 2009
Vertellersperspektiefanalise van Nuwe-Testamentiese tekste

Author(s): Andries G. Van Aarde
Volume: 62
Issue: 3
Year: 2009

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions