Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Zbornik Radova Pravnog Fakulteta u Splitu

ISSN: 0584--9063
Publisher: University of Split Faculty of Law


ADD TO MY LIST
 
Ekološka tužba kao instrument građanskopravne zaštite okoliša

Author(s): Dinka Šago
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2013
Trgovačka društva u energetskom pravu Republike Hrvatske

Author(s): Ratko Brnabić | Marko Ivkošić
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2013
Role of regulatory bodies on energetic markets of European union

Author(s): Mirko Klarić
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2013
Energetska perspektiva Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na zaštitu Jadranskog mora

Author(s): Petra Amižić Jelovčić | Željka Primorac | Ivanči Škurla
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2013
Energy challenges: European viewpoints and French answers

Author(s): Marc Gjidara | Bosiljka Britvić Vetma
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2013
Pripremna konferencija: "Protiv okrutnih i nečovječnih kazni i smrtne kazne"

Author(s): Anna-Maria Getoš
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2013
Ovršna prodaja broda de lege ferenda

Author(s): Dean Vuleta
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2013
Ekološki porezi

Author(s): Zoran Šinković
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2013
Wettbewerbsrechtlicher schutz im recht der erneuerbaren Energien

Author(s): Anton Jukić
Volume: 50
Issue: 4
Year: 2013
Journal of Criminal law and Criminology Volume 100 • Issue 1 • Fall 2009 p. 308

Author(s): Ivan Vukušić
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2010
Vrijeme i mjesto dostave u parničnom postupku

Author(s): Dinka Šago
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2010
Lučka politika u lukama unutarnjih voda – regulacija ili deregulacija?

Author(s): Goran Vojković | Iva Olujić | Neven Grubišić
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2010
O naknadi pretprocesnih troškova u parničnom postupku

Author(s): Vicko Prančić
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2010
Percepcija korupcije i borba protiv korupcije u Republici Hrvatskoj

Author(s): Zoran Malenica | Ranka Jeknić
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2010
Pomorskopravne odredbe Paškog statuta iz 1433.

Author(s): Vilma Pezelj
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2010
Kamo ide hrvatsko maloljetničko kazneno zakonodavstvo? - 2. dio

Author(s): Ante Carić | Ivana Kustura
Volume: 47
Issue: 4
Year: 2010
Antiterorizam u kontekstu borbe protiv organiziranog kriminala

Author(s): Saša Šegvić
Volume: 46
Issue: 4
Year: 2009
Ustavne promjene i dileme konstitucionalizma

Author(s): Arsen Bačić
Volume: 46
Issue: 4
Year: 2009
Osnov odgovornosti za štetu koju pretrpi sportista na sportskom takmičenju

Author(s): Nenad Đurđević
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2012
Sport i osiguranje

Author(s): Miodrag Mićović
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2012
Postoji li u Republici Hrvatskoj (kvalitetno) sportsko pravo

Author(s): Hrvoje Kačer | Ante Perkušić | Blanka Ivančić-Kačer
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2012
Specifičnost sporta: iznimci u sportu u pravu EU

Author(s): Robert Siekmann
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2012
Zabrana djelovanja sportskih udruga

Author(s): Jozo Čizmić
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2012
Ugovori između profesionalnih nogometaša i klubova - ugovori radnog ili građanskog prava?

Author(s): Andrijana Bilić | Vanja Smokvina
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2012
Utaja poreza i drugih davanja u sportu

Author(s): Lucija Sokanović | Zoran Šinković | Matko Pajčić
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2012
Ugovor o osiguranju (troškova) pravne zaštite u djelatnosti sporta

Author(s): Loris Belanić
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2012
Training on the harmonisation of south east european states legislation with the EU law

Author(s): Marko Perkušić | Domagoj Mrčelić
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2012
Ljetna škola ljudskih prava, Novi Vinodolski, rujan 2012. Novi Vinodol, 3. - 7. rujna 2012.

Author(s): Mia Bašić | Vedran Zlatić
Volume: 49
Issue: 4
Year: 2012
Europeizacija službeničkog prava: usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s europskim standardima

Author(s): Gordana Marčetić | Anamarija Musa
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2013
Specifičnosti pravnog režima na području morskih luka

Author(s): Tomislav Batur
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2013
Međunarodna organizacija kao korisnik strane vojne baze

Author(s): Ivica Kinder
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2013
Načela europskog ugovornog prava osiguranja - razvoj, status i perspektive -

Author(s): Ana Keglević
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2013
O predstavkama i pritužbama Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Author(s): Damir Juras
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2013
Zaštita civila u modernim oružanim sukobima – međunarodnopravna rješenja u svjetlu razvoja novih tendencija zaštite

Author(s): Sandra Fabijanić Gagro | Bojan Jurašić
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2013
Svjedok pod imunitetom (svjedok pokajnik) u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine

Author(s): Damir Primorac | Semir Šarić
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2013
Režim općih akata nakon donošenja zakona o upravnim sporovima (2010.)

Author(s): Slavica Banić
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2013
Pravni položaj žene prema Lastovskom statutu iz 1310. g.

Author(s): Vilma Pezelj | Marija Štambuk Šunjić
Volume: 50
Issue: 3
Year: 2013
Ustavna demokracija i sudska uzurpacija ustava

Author(s): Petar Bačić
Volume: 46
Issue: 3
Year: 2009
Temeljni aspekti javnih službi u pravu Europske unije

Author(s): Mirko Klarić
Volume: 46
Issue: 3
Year: 2009
Bitna obilježja i ustavnopravna osnova opcijskog instrumenta europskog ugovornog prava

Author(s): Silvija Petrić | Maja Bukovac Puvača
Volume: 46
Issue: 3
Year: 2009
Osiguranje ratnih rizika

Author(s): Drago Pavić
Volume: 46
Issue: 3
Year: 2009
Uvjetni odustanak od kaznenog progona

Author(s): Marina Carić
Volume: 46
Issue: 3
Year: 2009
Ograničenje odgovornosti lučkog slagača s posebnim osvrtom na Roterdamska pravila

Author(s): Biserka Rukavina
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2011
Pravnopovijesne i međunarodnopravne odrednice (dez)integracijskih procesa država sljednica SFRJ

Author(s): Budislav Vukas | Sandra Fabijanić Gagro
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2011
Sustavi općeg ograničenja odgovornosti u pomorskom pravu - potreba unifikacije pomorskog prava

Author(s): Aleksandra Vasilj | Melita Bošnjak
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2011
U stilu velikih sila: turski ulazak u Europsku Uniju kroz balkanska vrata

Author(s): Bedrudin Brljavac
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2011
Pravo na javno okupljanje u hrvatskom i komparativnom pravu

Author(s): Đorđe Gardašević
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2011
Aktualna pitanja pravnog uređenja upravnih ugovora u hrvatskom pravu

Author(s): Damir Aviani | Dario Đerđa
Volume: 48
Issue: 3
Year: 2011
Dokazivanje predatornih cijena u europskom pravu tržišnog natjecanja

Author(s): Ana Pošćić
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2012
Strah od kriminala među studentima Pravnog fakulteta u Splitu

Author(s): Anna-Maria Getoš | Stefan Giebel
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2012
Novine protokola iz 2010. godine HNS konvenciji iz 1996. godine i izgledi za stupanje na snagu

Author(s): Marija Pospišil Miler | Marija Pospišil
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2012
Parlamentarni imunitet – teorija, pravna regulativa i praksa u suvremenim demokratskim državama

Author(s): Saša Šegvić | Mia Bašić
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2012
HOAX

Author(s): Slavko Šimundić | Siniša Franjić | Krešimir Vdovjak
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2012
Pošteno suđenje kao temelj sudačke etike

Author(s): Boris Ljubanović
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2012
Stečajno zakonodavstvo u tranziciji - komparativni osvrt, hrvatski izazovi i potencijalna rješenja

Author(s): Ante Vuković | Dejan Bodul
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2012
Neke specifičnosti oštećenog kao supsidijarnog tužioca (u kaznenom procesnom pravu RS)

Author(s): Zoran S. Pavlović
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2012
Upravni, komercijalni i financijski aspekti javne službe

Author(s): Mirko Klarić | Ratko Brnabić | Zoran Šinković
Volume: 49
Issue: 3
Year: 2012
Kriminološki ljetni tečaj: “Tehnika, nadziranje, kazneni postupak” Pečuh (Mađarska) 9.-13. lipnja 2008

Author(s): Matko Pajčić | Anna-Maria Getoš
Volume: 46
Issue: 2
Year: 2009
Segregacijom do integracije? Mogućnosti integriranog obrazovanja Roma

Author(s): Ana Horvat
Volume: 46
Issue: 2
Year: 2009
(Iz)mjena odluka o koncesiji pomorskog dobra

Author(s): Vanja Seršić
Volume: 46
Issue: 2
Year: 2009
Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina, 2007.

Author(s): Dean Rahan
Volume: 46
Issue: 2
Year: 2009
Stečena prava na pomorskom dobru

Author(s): Ante Vuković
Volume: 46
Issue: 2
Year: 2009
Sustavi osiguranja od odštetne odgovornosti u zdravstvenoj djelatnosti

Author(s): Maja Proso
Volume: 46
Issue: 2
Year: 2009
Dometi sistematskog tumačenja u pravu

Author(s): Žaklina Harašić
Volume: 46
Issue: 2
Year: 2009
Sudac i ustavna demokracija: dr. sc. Jadranko Crnić kao čuvar Ustava

Author(s): Arsen Bačić
Volume: 46
Issue: 2
Year: 2009
Postupci ugovora u javno-privatnom partnerstvu u vodnoj domeni

Author(s): Jean Massot
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2011
Ugovorno pravo i europski aspekti

Author(s): Jean-Louis Dewost
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2011
Pravna narav ugovora o koncesiji

Author(s): Marko Šikić | Frane Staničić
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2011
Hrvatsko pravo javne nabave – usklađenost s pravom EU

Author(s): Boris Ljubanović | Bosiljka Britvić-Vetma
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2011
Upravna zaštita sudionika u postupku javne nabave u hrvatskom pravu

Author(s): Dragan Medvedović
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2011
Konkurencija i pristup javnoj narudžbi

Author(s): Didier Truchet
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2011
Upravno-sudska kontrola zakonitosti javnih ugovora i javne nabave

Author(s): M. Nicolas Boulouis
Volume: 48
Issue: 2
Year: 2011
Odgovornost države u okviru prava Europske Unije

Author(s): Terry Olson
Volume: 49
Issue: 2
Year: 2012
Upravni sudac i prava koja štiti ustav i pravo Europske unije

Author(s): Daniel Chabanol
Volume: 49
Issue: 2
Year: 2012
Upravni sudac i prava zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava

Author(s): Jean Massot
Volume: 49
Issue: 2
Year: 2012
Obveznost i izvršenje odluka donesenih u upravnom sporu

Author(s): Marko Šikić
Volume: 49
Issue: 2
Year: 2012
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava (članak 6) i Zakon o upravnim sporovima iz 2010

Author(s): Bosiljka Britvić Vetma
Volume: 49
Issue: 2
Year: 2012
Uniformno tumačenje i primjena prava te jedinstvenost sudske prakse u upravnom sudovanju

Author(s): Damir Aviani | Dario Đerđa
Volume: 49
Issue: 2
Year: 2012
Europski upravni prostor i europska načela javne uprave

Author(s): Neven Šimac
Volume: 49
Issue: 2
Year: 2012
L’incidence du droit de l’Union européenne sur la situation des agents public

Author(s): Yannick Moreau
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2013
Dileme u primjeni novog zakona o upravnim sporovima

Author(s): Lidija Rostaš-Beroš
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2013
Naknada štete u upravnom sporu

Author(s): Jadranko Jug | Inga Vezmar Barlek
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2013
Ovlasti upravnog suca u sporu pune jurisdikcije

Author(s): Bosiljka Britvić Vetma | Boris Ljubanović
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2013
Učinak europskih pravnih pravila na pravno normiranje upravnog postupka u hrvatskoj

Author(s): Dario Đerđa
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2013
Upravnosudski nadzor nad nezavisnim regulatornim agencijama: aktualnosti u postupcima

Author(s): Edita Čulinović Herc | Antonija Zubović
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2013
Posebnosti upravnih ugovora i njihove sudske kontrole u hrvatskom pravu

Author(s): Damir Aviani
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2013
L’évolution du contrôle de la légalité des actes administratifs unilatéraux

Author(s): Daniel Giltard
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2013
Le contrôle par le juge administratif de l’application des directives européennes

Author(s): Charlotte Denizeau
Volume: 50
Issue: 2
Year: 2013
Problématique du droit des propriétés publiques en France

Author(s): Marie-Aimée Latournerie
Volume: 46
Issue: 1
Year: 2009
Les concessions d’autoroutes en France et en Croatie

Author(s): Jean Massot | Neven Šimac
Volume: 46
Issue: 1
Year: 2009
Određivanje granica pomorskog dobra u hrvatskom pravu

Author(s): Julijana Vladušić
Volume: 46
Issue: 1
Year: 2009
Pravo izvlaštenja nekretnina u Hrvatskoj: opći režim i posebni postupci

Author(s): Bosiljka Britvić Vetma
Volume: 46
Issue: 1
Year: 2009
Javno vlasništvo u pravnom sustavu Republike Hrvatske

Author(s): Mario Jelušić
Volume: 46
Issue: 1
Year: 2009
Zasebno korištenje opće - uporabljivih dobara u Hrvatskoj: dometi i ograničenja

Author(s): Damir Aviani
Volume: 46
Issue: 1
Year: 2009
Koncesije na pomorskom dobru - novine u hrvatskom zakonodavstvu

Author(s): Dragan Bolanča
Volume: 46
Issue: 1
Year: 2009
"Zbornika radova pravnog fakulteta u Splitu": 36 (1999) - 46 (2009)

Author(s): Edita Bačić
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2011
Prijevara kao kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja

Author(s): Vanda Božić
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2011
Ustavni sud Republike Hrvatske o pravima na pomorskom dobru

Author(s): Ante Vuković
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2011
Kulture i organizacije: Organizacijske kulture Geerta Hofstedea

Author(s): Ranka Jeknić
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2011
Ustrojstvo javnih službi u europskom pravnom poretku

Author(s): Mirko Klarić | Mia Nikolić
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2011
Neki elementi pravnog položaja žene u Rapskom statutu iz 14. st.

Author(s): Vilma Pezelj
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2011
Viskovićeva teorija tumačenja u pravu

Author(s): Žaklina Harašić
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2011
Neovisnost i nagrađivanje članova nadzornih odbora i neizvršnih direktora

Author(s): Hana Horak | Kosjenka Dumančić
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2011
Šengenski režim upravljanja vanjskim granicama EU

Author(s): Saša Šegvić
Volume: 48
Issue: 1
Year: 2011
Pretraga doma u europskim kaznenim postupcima

Author(s): Siniša Škarica
Volume: 49
Issue: 1
Year: 2012
Neki aspekti prava odvjetnika kao punomoćnika u parničnom postupku

Author(s): Dinka Šago
Volume: 49
Issue: 1
Year: 2012
Izazovi socijalne države u uvođenju osobnog bankrota - neka komparativa iskustva i potencijalni problemi

Author(s): Dejan Bodul | Vanja Smokvina
Volume: 49
Issue: 1
Year: 2012
Repatrijacija pomoraca prema odredbama zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika iz 2011. god.

Author(s): Željka Primorac | Mia Šarić
Volume: 49
Issue: 1
Year: 2012
Somalsko piratstvo – od vojnopomorskih operacija do naoružavanja brodova

Author(s): Marija Pospišil
Volume: 49
Issue: 1
Year: 2012
Učinci primjene razmjernog izbornog sustava u Republici Hrvatskoj

Author(s): Mato Palić
Volume: 49
Issue: 1
Year: 2012
Javna uprava suvremene države u promijenjenim okolnostima

Author(s): Duško Lozina | Mirko Klarić
Volume: 49
Issue: 1
Year: 2012
Ustav Republike Hrvatske i najviše vrednote ustavnog poretka

Author(s): Arsen Bačić
Volume: 49
Issue: 1
Year: 2012
Uloga državnog odvjetnika u parničnom postupku

Author(s): Dinka Šago | Rozana Domić
Volume: 50
Issue: 1
Year: 2013
Materijalna potkapitalizacija u francuskom pravu društava kapitala

Author(s): Ratko Brnabić
Volume: 50
Issue: 1
Year: 2013
Granice ustavnog sudovanja iniciranog ustavnom tužbom

Author(s): Dubravko Ljubić
Volume: 50
Issue: 1
Year: 2013
Disciplinske kazne za državne službenike

Author(s): Damir Juras
Volume: 50
Issue: 1
Year: 2013
Sporna pitanja bračne stečevine s osvrtom na bankovne ugovore bračnih drugova

Author(s): Branka Rešetar | Una Josipović
Volume: 50
Issue: 1
Year: 2013
Ustavnopravno načelo jednakosti i pravno uređenje istospolnih zajednica

Author(s): Sanja Barić | Sanja Vincan
Volume: 50
Issue: 1
Year: 2013
Stjecanje međunarodnopravne osobnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991

Author(s): Davorin Rudolf
Volume: 50
Issue: 1
Year: 2013
Novote u imenovanju sudaca

Author(s): Anna-Maria Getoš | Mijo Galiot
Volume: 50
Issue: 1
Year: 2013
Konstitucionalizam, historizam i postmodernizam

Author(s): Arsen Bačić
Volume: 50
Issue: 1
Year: 2013
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona