Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Norsk Epidemiologi

ISSN: 0803--2491
Publisher: Nork forening for epidemiologi


ADD TO MY LIST
 
Psykiatrisk epidemiologisk forskning i Tromsø

Author(s): Vidje Hansen m.fl
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Behovsutredning og kontakt med hjelpeapparatet hos personer med langvarige psykiske lidelser

Author(s): Knut W. Sørgaard | Terje Øiesvold
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Etablering av en gruppe for psykiatrisk epidemiologisk forskning i Bergen

Author(s): Alv A. Dahl m.fl
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Angst, depresjon og psykiatrisk epidemiologisk forskning i Nord-Trøndelag

Author(s): Alv A. Dahl m.fl
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Forskning om bruk av psykisk helsevern i Norge

Author(s): Torleif Ruud m.fl.
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Rusmiddelbruk i Norge

Author(s): Ingeborg Rossow
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Changing panorama of mental illness, the role of environment – a key to prevention?

Author(s): Letten F. Saugstad
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Sivilstand og mental helse

Author(s): Bjørn Lau m.fl.
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Volden som rammer kvinner og volden som rammer menn – to ulike verdener?

Author(s): Arne Hjemmen m.fl
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Psykiske forstyrrelser i ulike bydelsregioner i Oslo

Author(s): Svenn Torgersen m.fl.
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Livskvalitet i ulike deler av Oslo

Author(s): Victoria Cramer m.fl
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Psykisk helse i Helse- og levekårsundersøkelsen i 1998. II. Geografiske forskjeller

Author(s): Odd Steffen Dalgard m.fl
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Ung i Norge

Author(s): Lars Wichstrøm
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Depressivitet og røyking – En prospektiv panelstudie blant ungdom i Hordaland

Author(s): Kjersti Strønstad m.fl
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Antisosial atferd hos tidligere ungdomspsykiatriske pasienter

Author(s): Ellen Kjelsberg
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Risikofaktorer for suicidal atferd blant unge i Norge

Author(s): Berit Grøholt
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Atferdsvansker og oppvekstkår – En longitudinell undersøkelse av norske barnefamilier

Author(s): Kristin S. Mathiesen
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
The concept of psychiatric illness – a core problem in psychiatric epidemiology

Author(s): Inger Sandanger m.fl.
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Trekk fra internasjonal psykiatrisk epidemiologi

Author(s): Einar Kringlen
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Psykiatrisk epidemiologi i Norge – et historisk tilbakeblikk

Author(s): Odd Steffen Dalgard
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Forord

Author(s): Odd Steffen Dalgard | Einar Kringlen | Alv A. Dahl
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2009
Epidemiology of asthma / Astmaepidemiologi

Author(s): Espen Bjertness
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2009
Genetic epidemiology / Genetisk epidemiologi

Author(s): Espen Bjertness
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2009
Systematiske oversikter om effekt av tiltak

Author(s): Gro Jamtvedt
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Medisinsk kunnskap før og nå:Fra teori til systematiske oversikter

Author(s): Atle Fretheim
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Forord

Author(s): Atle Fredheim
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Innhold

Author(s): - -
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Tolker leserne forskningsresultater i tråd med forfatternes intensjoner?

Author(s): Tove Ringerike | Claire Glenton | Gunn Elisabeth Vist | Gro Jamtvedt | Magne Nylenna
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Pasienten som medvirker og kunnskapshåndterer

Author(s): Astrid Austvoll-Dahlgren | Marit Johansen
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Informasjonskilder for kunnskapsbasert praksis

Author(s): Sari Susanna Ormstad | Hege Underdal
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Cochrane i Norge - Hvordan formidler vi resultatene fra Cochrane-oversikter?

Author(s): Claire Glenton | Sarah Rosenbaum
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Den norske EPOC-satellitten: støtte til kunnskapsbaserte beslutninger

Author(s): Susan Munabi-Babigumira | Marit Johansen | Elizabeth Paulsen
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Kunnskapsbasert politikkutforming

Author(s): Atle Fretheim
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
En ny generasjon troverdige kliniske retningslinjer

Author(s): Per Olav Vandvik | Rigmor Berg | Gunn Vist
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

Author(s): Signe Flottorp | Eivind Aakhus
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Kunnskapsbasert folkehelse – eksempel fysisk aktivitet

Author(s): Eva Denison
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Campbell Collaboration og arbeidet for å fremme kunnskapsbasert sosialpolitikk

Author(s): Eamonn Noonan
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Mini-metodevurdering: Rask og trygg innføring av nye metoder i sykehus

Author(s): Brynjar Fure | Sari Susanna Ormstad | Vidar Jusnes Vang | Vigdis Lauvrak | Katrine Bjørnebek Frønsdal | Åse Skår | Helene Arentz-Hansen
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Metodevurderinger: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte på overordnet nivå i helsetjenesten

Author(s): Brynjar Fure | Vigdis Lauvrak | Helene Arentz-Hansen | Åse Skår | Sari Susanna Ormstad | Vidar Jusnes Vang | Katrine Bjørnebek Frønsdal
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Helseøkonomisk evaluering ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Author(s): Gunhild Hagen | Torbjørn Wisløff | Marianne Klemp
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Gradering av kvaliteten på dokumentasjonen

Author(s): Gunn E. Vist | Ingvil Sæterdal | Per Olav Vandvik | Signe A. Flottorp
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Metaanalyse

Author(s): Geir Smedslund
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Litteratursøk

Author(s): Ingvild Kirkehei | Sari Susanna Ormstad
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Systematiske oversikter og kvalitativ forskning

Author(s): Rigmor C. Berg | Heather Munthe-Kaas
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Systematiske oversikter og epidemiologisk forskning

Author(s): Inger Natvig Norderhaug
Volume: 23
Issue: 2
Year: 2013
Gamle – og pasienter med demens – Omsorg ved livets slutt

Author(s): Stein Husebø | Bettina S. Husebø
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Delirium – a common condition associated with negative outcome in the elderly

Author(s): Vibeke Juliebø | Maria Krogseth | Bjørn Erik Neerland | Leiv Otto Watne | Torgeir Bruun Wyller
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Pain in patients with dementia: A review of pain assessment and treatment challenges

Author(s): Bettina S. Husebo | Wilco P. Achterberg | Frank Lobbezoo | Miriam Kunz | Stefan Lautenbacher | Judith Kappesser | Catalina Tudose | Liv Inger Strand
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Parkinson's disease dementia and dementia with Lewy bodies – epidemiology, risk factors and biomarkers

Author(s): Eirik Auning | Arvid Rongve | Dag Aarsland
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
The prevalence and the course of neuropsychiatric symptoms in patients with dementia

Author(s): Sverre Bergh | Geir Selbæk
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Dementia in the National Cause of Death Registry in Norway 1969-2010

Author(s): Vidar Hjellvik | Knut Engedal | Marte Handal | Trond Peder Flaten | Ellen Melbye Langballe | Randi Selmer | Bjørn Heine Strand
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
The association between vascular factors and subjective memory impairment in older people: The HUNT Study, Norway

Author(s): Ellen Melbye Langballe | Kristian Tambs | Ingvild Saltvedt | Kristian Midthjell | Jostein Holmen
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Benzodiazepine and z-hypnotic use in Norwegian elderly, aged 65-79

Author(s): C. Ineke Neutel | Svetlana Skurtveit | Christian Berg
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Prevalens av depresjon hos eldre: en kort oversikt basert på erfaringer med epidemiologisk forskning fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Author(s): Eystein Stordal | Hanne I. Solhaug | Ingunn Bosnes | Anne Følstad
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
The age and subjective well-being paradox revisited:A multidimensional perspective

Author(s): Thomas Hansen | Britt Slagsvold
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Søvnproblemer blant eldre

Author(s): Bjørn Bjorvatn | Arne Fetveit
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Aldersrelatert hørselstap: En kort oppsummering av resultater fra Hørselsundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Author(s): Lisa Aarhus | Ellen Kvestad | Kristian Tambs | Bo Engdahl
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Viktigheten av fysisk aktivitet og trening blant eldre

Author(s): Hilde Lohne-Seiler | Monica Klungland Torstveit
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Fall risk factors in community-dwelling elderly people

Author(s): Astrid Bergland
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Impairments, mastery, and loneliness. A prospective study of loneliness among older adults

Author(s): Magnhild Nicolaisen | Kirsten Thorsen
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Health behaviour changes and onset of chronic health problems in later life

Author(s): Marijke Veenstra | Astri Syse
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Revmatoid artritt i Norge – demografi, sykdomskarakteristika og behandling. En sammenligning med andre europeiske land og USA

Author(s): Glenn Haugeberg | Eirik Wilberg Rebnord | Andreas Diamantopoulos | Hilde Gjelberg | Erik Rødevand | Tuulikki Sokka
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Epidemiology of stroke in the elderly in the Nordic countries. Incidence, survival, prevalence and risk factors

Author(s): Torgeir Engstad | Tora Torgersen Engstad | Matti Viitanen | Hanne Ellekjær
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Cancer incidence, prevalence and survival in an aging Norwegian population

Author(s): Astri Syse | Marijke Veenstra | Bjarte Aagnes | Steinar Tretli
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Successfully aging elderly (SAE): A short overview of some important aspects of successful aging

Author(s): Eystein Stordal | Ingunn Bosnes | Elisabeth Bratland Romuld | Ove Almkvist
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Life-course, ageing and generations in Norway:the NorLAG study

Author(s): Britt Slagsvold | Marijke Veenstra | Svein Olav Daatland | Gunhild Hagestad | Thomas Hansen | Katharina Herlofson | Kristine Koløen | Per Erik Solem
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Trends in remaining life expectancy at retirement age (65 years) by educational level in Norway 1961-2009

Author(s): Joakim Oliu Moe | Ólöf Anna Steingrímsdóttir | Bjørn Heine Strand | Øyvind Næss
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Increasing life expectancy and the growing elderly population

Author(s): Helge Brunborg
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Forord - Bidrag fra norske forskningsmiljø til dette temanummeret

Author(s): - -
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Forord - Aldring og eldres helse - flere aktive og sunne år?

Author(s): - -
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Innhold

Author(s): - -
Volume: 22
Issue: 2
Year: 2012
Using offspring-parent triads to study complex traits: A tutorial based on orofacial clefts

Author(s): Astanand Jugessur | Øivind Skare | Jennifer Ruth Harris | Rolv Terje Lie | Håkon Kristian Gjessing
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Peeking into the black box of privacy – biobank participants on the importance of recognition

Author(s): Lars Øystein Ursin | Kristin Solum Steinsbekk
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Assessing the impact of nicotine dependence genes on the risk of facial clefts: An example of the use of national registry and biobank data

Author(s): Astanand Jugessur | Håkon K. Gjessing | Allen J. Wilcox | Truc Trung Nguyen | Roy M. Nilsen | Jeffrey C. Murray | Rolv T. Lie
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
DataSHIELD – shared individual-level analysis without sharing the data: a biostatistical perspective

Author(s): E.M. Jones | N.A. Sheehan | N. Masca | S.E. Wallace | M.J. Murtagh | P.R. Burton
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Biospecimen quality program in the biobank of the Norwegian Institute of Public Health

Author(s): Liv Paltiel | Jeanette Aarem | Siri Bækken | Nina K. Stensrud | Kari Harbak
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Facilitating collaborative research: Implementing a platform supporting data harmonization and pooling

Author(s): Dany Doiron | Parminder Raina | Parminder Raina | François L’Heureux | Isabel Fortier
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Navigating the perfect [data] storm

Author(s): M.J. Murtagh | G.A. Thorisson | S.E. Wallace | J. Kaye | I. Demir | I. Fortier | J.R. Harris | D. Cox | M. Deschênes | P. Laflamme | V. Ferretti | N.A. Sheehan | T.J. Hudson | A. Cambon Thomsen | R.P. Stolk | B.M. Knoppers | A.J. Brookes | P.R. Burton
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Managing incidental findings in population based biobank research

Author(s): Berge Solberg Solberg | Kristin Solum Steinsbekk
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Scientific scope of integrating research activities in the Janus Serum Bank and Cancer Registry of Norway

Author(s): Hilde Langseth | Randi Gislefoss | Jan Ivar Martinsen | Steinar Tretli
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
The Regional Research Biobank of Central Norway – “One biobank, many collections”

Author(s): Jostein Halgunset | Øyvind L. Mikkelsen | Haakon Skogseth
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Embedding biobanks as tools for personalised medicine

Author(s): Jane Kaye
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Newborn screening programmes: Emerging biobanks?

Author(s): B.M. Knoppers | D. Avard | K. Sénécal
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Danish biobank legislation, a simple approach?

Author(s): Kirsten Ohm Kyvik
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
ELSI challenges and strategies of national biobank infrastructures

Author(s): Isabelle Budin-Ljøsne | Jennifer R. Harris | Jane Kaye | Bartha Maria Knoppers | Anne Marie Tassé
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Adapting research to the 21st century – the Swedish Biobank Register

Author(s): L. Norlin | M. Fransson | S. Eaker | G. Elinder | J.-E. Litton
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
How to kickstart a national biobanking infrastructure – experiences and prospects of BBMRI-NL

Author(s): M. Brandsma | F. Baas | P.I.W. de Bakker | E.P. Beem | D.I. Boomsma | J. Bovenberg | B. Bueno-de-Mesquita | C. van Duijn | L.A. Kiemeney | O. Klungel | P.W. de Leeuw | F.E. van Leeuwen | J. Ridder-Numan | R.P. Stolk | P.E. Slagboom | M. Swertz | C. Wijmenga | G.J.B. van Ommen
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Biobanks in Norway – funding by the Research Council

Author(s): Berit Johne
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
From Biobanks for health to Biobank Norway

Author(s): Camilla Stoltenberg | Isabelle Budin-Ljøsne | Jennifer R. Harris | Kristian Hveem
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Biobanking: from vision to reality

Author(s): Jennifer R. Harris | Anita Haugan | Isabelle Budin-Ljøsne
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Referees

Author(s): - -
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Innhold

Author(s): - -
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Sør-Trøndelag Aktivitets-Relaterte Tiltak (START) – Samhandling for bedre helse

Author(s): Tommy Aune Rehn | Øivind Rognmo | Jan Erik Ingebrigtsen | John Tore Vik | Ulrik Wisløff
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Low level of objectively measured physical activity and cardiorespiratory fitness, and high prevalence of metabolic syndrome among Pakistani male immigrants in Oslo, Norway

Author(s): Eivind Andersen | Arne Torbjørn Høstmark | Catherine Lorentzen | Sigmund Alfred Anderssen
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Blood pressure, cardiorespiratory fitness and body mass: Results from the Tromsø Activity Study

Author(s): Aina Emaus | Tom Wilsgaard | Anne-Sofie Furberg | Inger Thune
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Level of physical activity, cardiorespiratory fitness and cardiovascular disease risk factors in a rural adult population in Sogn og Fjordane

Author(s): Ane Kristiansen Solbraa | Asgeir Mamen | Geir Kåre Resaland | Jostein Steene- Johannessen | Einar Ylvisåker | Ingar Morten Holme | Sigmund Alfred Anderssen
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Physical activity and bone: The importance of the various mechanical stimuli for bone mineral density. A review

Author(s): Bente Morseth | Nina Emaus | Lone Jørgensen
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
A longitudinal study of physical activity and menstrual cycle characteristics in healthy Norwegian women – The Nord-Trøndelag Health Study

Author(s): Sigridur Lara Gudmundsdottir | William Dana Flanders | Liv Berit Augestad
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Norwegian adolescents, physical activity and mental health: The Young-HUNT study

Author(s): Ida Slettbakk Fløtnes | Tom Ivar Lund Nilsen | Liv Berit Augestad
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Sentrale begreper relatert til fysisk aktivitet: Forslag til bruk og forståelse

Author(s): Kjersti Andersen Nerhus | Sigmund A. Anderssen | Hans Erik Lerkelund | Elin Kolle
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Methodological issues in observational studies of obesity and mortality

Author(s): W. Dana Flanders | Liv Berit Augestad
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Er selvrapportert fysisk aktivitet egnet til å belyse helsevirkninger av lett fysisk aktivitet?

Author(s): Victoria Telle Hjellset | Arne T. Høstmark
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Innledning

Author(s): - -
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Innhold

Author(s): - -
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Abruptio placentae – relationship with other placental dysfunction related conditions PDF available

Author(s): Svein Rasmussen
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2007
Keisersnitt gjennom 40 år. Overvåking ved hjelp av Medisinsk fødselsregister PDF available

Author(s): Per Bergsjø
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2007
The potential use of Apgar score and neonatal encephalopathy in registry based studies PDF available

Author(s): Dag Moster | Trond Markestad
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2007
Selective fertility – the examples of perinatal death and preeclampsia PDF available

Author(s): Rolf Skjærven | Kari Klungsøyr Melve
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2007
The validity of the diabetes mellitus diagnosis in the Medical Birth Registry of Norway PDF available

Author(s): Lars C. Stene | Ingvild Eidem | Siri Vangen | Geir Joner | Lorentz M. Irgens | Narve Moe
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2007
Levendefødte i Norge 1967-76 med diagnosen Down syndrom – en registerstudie, PDF available

Author(s): Tor Bjerkedal | Petter Kristensen
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2007
“Repeater” studies – Development of a new research field PDF available

Author(s): Leiv S. Bakketeig
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2007
Medisinsk fødselsregister som utgangspunkt for livsløpsstudier PDF available

Author(s): Petter Kristensen
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2007
Medisinsk fødselsregister i yrkesepidemiologisk forskning PDF available

Author(s): Ågot Irgens | Karl-Christian Nordby | Petter Kristensen
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2007
B-vitaminet folat og svangerskap PDF available

Author(s): Stein Emil Vollset | Roy M. Nilsen | Anne Kjersti Daltveit
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2007
Kan medisinske fødselsregistre være til nytte i utviklingsland? PDF available

Author(s): Per Bergsjø
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2007
Er det forskningsmessig interessant å koble data fra Medisinsk fødselsregister med data fra Kreftregisteret? PDF available

Author(s): Steinar Tretli | Tom Grotmol | Frøydis Langmark
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2007
Elektronisk pasientjournal: Filene og fortroligheten PDF available

Author(s): Georg Apenes
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2007
Sykefravær og konjunkturer – en oversikt

Author(s): Jon Petter Nossen
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
Lungekreft blant norske nikkelverksarbeidere: Nytt lys på en klassisk studie

Author(s): Tom Kristian Grimsrud
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2009
Tilbakefall av eggstokkreft og borderline tumorer i eggstokkene i Norge

Author(s): Torbjørn Paulsen
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2009
Infant mortality and mortality from arteriosclerotic heart disease

Author(s): Hans Th. Waaler | Bjørn Guldvog
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
Kvinnehelse i Rogaland – kartlegging av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos 200 kvinner i to kommuner i Rogaland

Author(s): Anne Kristine Fevang | Berit Schei | Hilde Grimstad
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
Kjønnsforskjeller i forekomst av legemiddelrelaterte bivirkninger

Author(s): Hedvig Nordeng
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
Subjective worsening of memory predicts dementia after three years

Author(s): Anne Brækhus | Anne Rita Øksengård | Knut Engedal | Knut Laake
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2009
Perception of sleep in the elderly

Author(s): Ståle Pallesen | Inger Hilde Nordhus | Geir Høstmark Nielsen
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2009
The prevalence of urinary incontinence in elderly Canadians and its association with dementia, ambulatory function, and institutionalization

Author(s): Truls Østbye | Michael J. Borrie | Steinar Hunskaar
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2009
Spouses of persons with dementia: Attachment, loss and coping

Author(s): Reidun Ingebretsen | Per Erik Solem
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2009
Early intervention in elderly clients' health problems identified by home helps

Author(s): Anette Hylen Ranhoff
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2009
Use of psychotropic drugs in homes for the aged in Bergen, Norway: A comparative study

Author(s): Harald A. Nygaard | Mala Naik
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2009
22 år med hjerte- og karundersøkelser i norske fylker. Bør vi være tilfreds med den utviklingen risikofaktorene har hatt?

Author(s): Gunhild Wøien | Odd Øyen | Sidsel Graff-Iversen
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
Enkle spirometrimålinger i en generell mannlig befolkning

Author(s): Sjur Humerfelt | G. E. Eide | A. Gulsvik
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
Homocystein og livsstil. Resultater fra Homocysteinundersøkelsen i Hordaland 1992-1993

Author(s): Ottar Nygård | Helga Refsum | Per Magne Ueland | Aage Tverdal | Stein Emil Vollset
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
Røyking – en viktig risikofaktor for hjerteinfarkt blant middelaldrende kvinner og menn. En 12-års oppfølging av Finnmarkundersøkelsen

Author(s): Inger Njølstad | Egil Arnesen | Per G. Lund-Larsen
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
Prøveprosjekt med mammografiscreeening i fire fylker; organisering og gjennomføring

Author(s): Steinar Østerbø Thoresen
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
Skolebasert forebygging av røyking blant ungdom

Author(s): Ola Jøsendal m.fl
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
Røyking og Alzheimers sykdom – en kort oversikt

Author(s): Espen Bjertness
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
Beskytter røyking mot Parkinsons sykdom

Author(s): Trond Peder Flaten
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
Røyking og kronisk obstruktiv lungesykdom hos menn bosatt i Bergen

Author(s): Sjur Humerfelt | Amund Gulsvik
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
Arbeidsmiljø og røyking som årsak til lungekreft: noen epidemiologiske betraktninger

Author(s): Tom K. Grimsrud
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
Røyking og hjerte-kardødelighet

Author(s): Aage Tverdal
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
Den største utfordring til forebyggende helsearbeid

Author(s): Kjell Bjartveit
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
Eldre personer er sårbare i ekstreme værsituasjoner

Author(s): Anette Hylen Ranhoff
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2009
Helseeffekter av byluftpartikler

Author(s): Magne Refsnes | Marit Låg | Ragna B. Hetland | Per E. Schwarze
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2009
The value of population campaigns offering free-of-charge HIV-testing: Observational study in a town in Cameroon

Author(s): Knut Holtedahl | Leonard Bonono | Daniel Salpou
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2009
The Norwegian Hip Fracture Register / Nasjonalt Hoftebruddregister

Author(s): Jan-Erik Gjertsen | Jonas Fevang | Tarjei Vinje | Lars Birger Engesæter | Kjersti Steindal | Ove Furnes
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Sleep in 40-45-year-olds in Hordaland county, Norway / Søvn hos 40-45 åringer i Hordaland

Author(s): Reidun Ursin | Fred Holsten | Bjørn Bjorvatn
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Etiologisk versus prognostisk strategi i klinisk epidemiologisk forskning

Author(s): Mikael Abdelnoor | Irene Sandven
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
The validity of the diabetes mellitus diagnosis in the Medical Birth Registry of Norway

Author(s): Lars C. Stene | Ingvild Eidem | Siri Vangen | Geir Joner | Lorentz M. Irgens | Narve Moe
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2009
Levendefødte i Norge 1967-76 med diagnosen Down syndrom – en registerstudie

Author(s): Tor Bjerkedal | Petter Kristensen
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2009
Medisinsk fødselsregister i yrkesepidemiologisk forskning

Author(s): Ågot Irgens | Karl-Christian Nordby | Petter Kristensen
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2009
Repeated dispensing of codeine is associated with high consumption of benzodiazepines Repeated dispensing of codeine is associated with high consumption of benzodiazepines

Author(s): Liliana C. Bachs | Jørgen G. Bramness | Anders Engeland | Svetlana Skurtveit
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2009
Veitrafikkulykker knyttet til forskrivning av legemidler:En registerbasert kohortstudie, Veitrafikkulykker knyttet til forskrivning av legemidler:En registerbasert kohortstudie,

Author(s): Anders Engeland | Jørgen G. Bramness | Jørg Mørland | Svetlana Skurtveit
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2009
Legemiddelbivirkninger – forekomst og vurdering av årsakssammenhenger.

Author(s): Tone Westergren | Hanne Stenberg-Nilsen
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2009
The Janus face of polypharmacy – overuse versus underuse of medication The Janus face of polypharmacy – overuse versus underuse of medication

Author(s): Kirsten K. Viktil | Hege Salvesen Blix | Åsmund Reikvam
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2009
Eksponering, lungefunksjon og inflammasjonsmarkører hos asfaltarbeidere*

Author(s): Britt Grethe Randem | Bente Ulvestad
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
Utvidet egenmelding – en vei mot riktigere sykefravær?

Author(s): Nils Fleten | Line Krane | Roar Johnsen
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
Social inequalities in use of potentially addictive drugs in Norway – use among disability pensioners

Author(s): Ingeborg Hartz | Aage Tverdal | Svetlana Skurtveit
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
Avslag på uførepensjon

Author(s): Anders M. Galaasen | Dag Bruusgaard | Bjørgulf Claussen
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
Kjønnsforskjeller i overgang fra langtidssykmelding til uførepensjon i 1997-2002

Author(s): Sturla Gjesdal
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
Comparison of self-reported and register data on sickness absence among Norwegian patients participating in an occupational rehabilitation program

Author(s): Irene Øyeflaten | Stein Atle Lie | Camilla Ihlebæk | Søren Brage | Hege R. Eriksen
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden

Author(s): Johan Håkon Bjørngaard | Steinar Krokstad | Roar Johnsen | Anita Oxaas Karlsen | Kristine Pape | Morten Støver | Steinar Westin
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
Blood serum level of TSH and thyroid hormones and thyroid tissue content of iodine in rats under restricted selenium and iodine supply

Author(s): Eystein Glattre | V. Eybl | D. Kotyzova | M. Mihajlevic | R. Pikner | O. Topolcan
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2009
Serum-albumin and risk of thyroid cancer: A population-based, matched case-control study,

Author(s): Eystein Glattre | A. Engeland | A. T. Høstmark | E. Jellum
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2009
Kreft og dødelighet blant norske feiere: Vurdering av datakvalitet

Author(s): Bjørn Møller | Aage Andersen
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2009
Kreftrisiko blant norske papir- og cellulosearbeidere

Author(s): Hilde Langseth
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2009
Trender i insidens og mortalitet av kreft i Norge

Author(s): Steinar Tretli | Trude Eid Robsahm | Elisabeth Svensson
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2009
Lungekreft i Norge 1972–1996, forekomst og overlevelse. Kjønnsulikheter og regionale forskjeller

Author(s): Marte R. Mellingsæter | Steinar Ø. Thor
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
Kvinners og menns helse i historisk perspektiv

Author(s): Rannveig Nordhagen
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
Menns overdødelighet

Author(s): Hans Th. Waaler
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
Loneliness in old age: Psychosocial and health predictors

Author(s): Karen Kaasa
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2009
Resultat av tuberkulosebehandling i Norge 1995

Author(s): Einar Heldal
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
Er konsum av melk og egg assosiert med risiko for kreft? Foreløpige resultater fra en prospektiv undersøkelse

Author(s): Grethe Albrektsen | Ivar Heuch | Bjarne Koster Jacobsen | Gunnar Kvåle
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
Osteoporoseforskning i Tromsø

Author(s): Gro K.R. Berntsen m.fl.
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
Passiv røyking og risiko for hjerteinfarkt

Author(s): Erik Dybing | Tore Sanner
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
Ultrafiolett stråling og sykdomsrisiko

Author(s): Trude Eid Robsahm | Steinar Tretli
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2009
Ikke-audiologiske helseeffekter av støy

Author(s): Gunn Marit Aasvang | Norun Hjertager Krog
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2009
Miljøgifter og helserisiko

Author(s): Helle K. Knutsen | Jan Alexander
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2009
The Norwegian National Reporting System and Register of Severe Allergic Reactions to Food

Author(s): Martinus Løvik | Ellen Namork | Christiane Fæste | Eliann Egaas
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2009
Self-reported dental pain and associated factors in Ugandan schoolchildren

Author(s): S.N. Kiwanuka | A.N. Åstrøm
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2009
Zinc and childhood infections: From the laboratory to new treatment recommendations

Author(s): Tor A. Strand | Maria Mathisen
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2009
Intervention studies for improving global health and health care: An important arena for epidemiologists

Author(s): Gunnar Kvåle | H. Sommerfelt | K. Fylkesnes
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2009
Different outcomes in subgroups of patients with long-term musculoskeletal pain

Author(s): Jan Sture Skouen | Alice Kvåle
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Abruptio placentae – relationship with other placental dysfunction related conditions

Author(s): Svein Rasmussen
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2009
Keisersnitt gjennom 40 år. Overvåking ved hjelp av Medisinsk fødselsregister

Author(s): Per Bergsjø
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2009
The potential use of Apgar score and neonatal encephalopathy in registry based studies

Author(s): Dag Moster | Trond Markestad
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2009
Selective fertility – the examples of perinatal death and preeclampsia

Author(s): Rolv Skjærven | Kari Klungsøyr Melve
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2009
Medisinsk fødselsregister som utgangspunkt for livsløpsstudier

Author(s): Petter Kristensen
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2009
B-vitaminet folat og svangerskap

Author(s): Stein Emil Vollset | Roy M. Nilsen | Anne Kjersti Daltveit
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2009
Kan medisinske fødselsregistre være til nytte i utviklingsland?

Author(s): Per Bergsjø
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2009
The Medical Birth Registry of Norway – An international perspective

Author(s): Allen J. Wilcox
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2009
Elektronisk pasientjournal: Filene og fortroligheten

Author(s): Georg Apenes
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2009
Use of statins in patients receiving oral blood glucose-lowering drugs

Author(s): Hanne Strøm | Solveig Sakshaug | Svetlana Skurtveit
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2009
The Medical Birth Registry of Norway – An international perspective PDF available

Author(s): Allen J. Wilcox
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2007
Fødsler i 40 år PDF available

Author(s): Rolv T. Lie | Petter Kristensen
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2007
Spedbarn skal sove på rygg – en epidemiologisk suksesshistorie PDF available

Author(s): Nina Øyen
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2007
The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa) – new research possibilities PDF available

Author(s): Per Magnus
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2007
Kjønnsforskjeller og sosiale ulikheter i sykefravær 2000-03 blant fødte i Norge, 1967-76

Author(s): Petter Kristensen | Tor Bjerkedal
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
Rectumcancerregisteret gir kvalitetsforbedring i kreftbehandlingen

Author(s): Arne Wibe | Elisabeth Svensson | Tormod Bjerkeset | Erik Carlsen | Frøydis Langmark | Jarle Norstein | Johan N. Wiig | Odd Søreide
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2009
Screening for prostatakreft i Norge

Author(s): Sophie D. Fosså | P. Å. Høisæter
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2009
Endring av helsevaner – for helsens skyld eller for å gå ned i vekt?

Author(s): Bjørg Berge Skåra | Sidsel Graff-Iverse
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
Lårhalsbrudd og kroppshøyde

Author(s): Haakon E. Meyer
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
Problemer med å måle eksponering for passiv røyking blant barn

Author(s): Per Nafstad m.fl.
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2009
A cost-effect analysis of an intervention against radon in homes

Author(s): Hein Stigum | Terje Strand | Per Magnus
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2009
Nettfrekvente elektromagnetiske felt og helseeffekter

Author(s): Karl Gerhard Blaasaas | Tore Tynes
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2009
Maternal deaths in developing countries: A preventable tragedy

Author(s): Gunnar Kvåle | Bjørg Evjen Olsen | Sven Gudmund Hinderaker | Magnar Ulstein | Per Bergsjø
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2009
Tuberculosis in the 21st century: an emerging pandemic?

Author(s): Gunnar Bjune
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2009
Subjective health complaints in patients with chronic Whiplash Associated Disorders (WAD). Relationships with physical, psychological, and collision associated factors

Author(s): Camilla Ihlebæk | Arit Ødegaard | John Vikne | Hege R. Eriksen | Even Lærum
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Endringer i forskningsaktiviteten ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Author(s): Bjørn Odvar Eriksen | Elin Evensen
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Repeater” studies – Development of a new research field

Author(s): Leiv S. Bakketeig
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2009
Innhold

Author(s): - -
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
Coping and return to work: Measurement and theoretical issues

Author(s): Magnus Odéen | Lars Ole Kristensen | Holger Ursin
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
A comparison of self-reported data on disability pension status with data from a nationwide administrative register

Author(s): Ingeborg Hartz | Aage Tverdal | Svetlana Skurtveit
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
Evaluering av tiltak for å redusere sykefravær

Author(s): Stein Atle Lie
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
The measurements of sickness absence – a theoretical perspective

Author(s): Gunnel Hensing
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
Trygdeepidemiologi – viktigere enn noen sinne

Author(s): - -
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
Redaktørens spalte

Author(s): - -
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
Estimation of the variation in risk by occupation for 31 cancer sites

Author(s): Tor Haldorsen
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2009
Med åpent blikk utenfor egen institusjon

Author(s): Geir Hoff
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2009
Challenges to registry-based epidemiology in post-modernistic civilization

Author(s): Lorentz M. Irgens
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2009
Leder

Author(s): Eystein Glattre
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2009
Hva har tvillingundersøkelser gitt oss av kunnskap om arveligheten av astma?

Author(s): Wenche Nystad | Per Magnus
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2009
Genetisk epidemiologiske studier av psykiatriske lidelser

Author(s): Ted Reichborn-Kjennerud
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2009
Lung cancer susceptibility

Author(s): Steen Mollerup m.fl.
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2009
Disseksjon av genetikken ved multifaktoriell sykdom – type I diabetes som modell

Author(s): Kjersti Skjold Rønningen
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2009
Analyse av pasient-foreldre triader; en praktisk gjennomgang

Author(s): Rolv T. Lie | Astanand Jugessur
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2009
Introduksjon til analyse av gen-gen og gen-miljø interaksjoner i case-kontroll studier

Author(s): Lars Christian Stene
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2009
En oversikt over design i klassisk genetisk epidemiologi

Author(s): Per Magnus | Rolv T. Lie
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2009
Challenges of genetic diversity and the use of high throughput genotyping in genetic epidemiology

Author(s): Vessela N. Kristensen
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2009
Genetiske analyser i genetisk epidemiologi

Author(s): Anne Spurkland | Hanne F. Harbo
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2009
Postgenomisk epidemiologi i et FUGE-perspektiv

Author(s): Rolv T. Lie | Per Magnus
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2009
Leder

Author(s): Rolv T. Lie | Per Magnus
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2009
Koronarsykdom hos kvinner og menn: Fellestrekk og ulikheter i forekomst, risikofaktorer og behandling

Author(s): Inger Njølstad | Maja-Lisa Løchen
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
Kjønnsforskjeller i suicidal atferd

Author(s): Ingeborg Rossow
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
Ørebetennelser hos barn – "alle har noen, men gutter har flest"

Author(s): Kari J. Kværner
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
Astma

Author(s): Wenche Nystad
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
Kjønn som "forsømt" variabel innen perinatal epidemiologisk årsaksforskning

Author(s): Leiv S. Bakketeig | Torstein Vik | Rolv Skjærven
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
Leder

Author(s): Berit Schei
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
Trenger vi epidemiologi?

Author(s): Dag Thelle
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
Too old to work?

Author(s): Per Erik Solem
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2009
Chronic bronchitis in farmers

Author(s): Erik Melbostad m.fl
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
Familiespørsmål i hjerte-karundersøkelsene

Author(s): Knut Westlund
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
Editorial and introduction

Author(s): Maurice B. Mittelmark
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2009
Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

Author(s): Aage Tverdal | A. Åsberg | K. H. Bønaa | I. Stensvold | G. Grudt | O. C. Ingebretsen | P. Urdal
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
Blodtrykk målt ved hjerte/kar-undersøkelse i Balsfjord, av lege på legekontoret, og av 40-åringer selv hjemme

Author(s): Hanne Thürmer | Per G. Lund-Larsen | Inger Stensvold | Jan Isak Mikalsen
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
Forord

Author(s): Aage Tverdal | Sidsel Graff-Iversen
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
Glimt fra den ellevte norske epidemiologikonferansen

Author(s): Konferanse Oslo 13.-14. november 2003
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2009
Fractal analysis of time series in epidemiology: Is there information hidden in the noise?

Author(s): Jan F. Nygård | Eystein Glattre
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2009
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona