Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Nordlit : Tidsskrift i litteratur og kultur

ISSN: 0809--1668


ADD TO MY LIST
 
Polare maskuliniteter

Author(s): Marit Anne Hauan
Volume: 29
Issue: 29
Year: 2012
Nordover med filmkamera - fra Wellman til Nobile

Author(s): Jan Anders Diesen
Volume: 29
Issue: 29
Year: 2012
Fridtjof Nansen som forfatter - en litterær vurdering av reiseskildringene

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 29
Issue: 29
Year: 2012
Vetenskaplig expertis och Nordområdets naturresurser

Author(s): Urban Wråkberg
Volume: 29
Issue: 29
Year: 2012
Naturressursene og verdenspolitikken på Svalbard 1596-2011

Author(s): Roald Berg
Volume: 29
Issue: 29
Year: 2012
Filmmusikken i Nanook of the North: fra kompilasjon til partitur

Author(s): Roswitha Skare
Volume: 29
Issue: 29
Year: 2012
Arktisk politik og regimedannelse i 2010'erne

Author(s): Nikolaj Petersen
Volume: 29
Issue: 29
Year: 2012
Norge og EU – partnere i Arktis

Author(s): Njord Wegge
Volume: 29
Issue: 29
Year: 2012
Norsk-russiske vitenskapelige relasjoner innen arktisk forskning 1814-1914

Author(s): Kari Aga Myklebost
Volume: 29
Issue: 29
Year: 2012
Roald Amundsen - fortellinger om en polarhelt

Author(s): Lena Aarekol
Volume: 29
Issue: 29
Year: 2012
Da Nansen lanserte Nord i Tåkeheimen

Author(s): Harald Dag Jølle
Volume: 29
Issue: 29
Year: 2012
Svalbardforskning og svalbardpolitikk 1870-1925 Forskere som politiske aktører

Author(s): Einar-Arne Drivenes
Volume: 29
Issue: 29
Year: 2012
"Sæt mig ikke paa en haardere prøve!" Johan Kulstads beretning fra Svalbard 1853

Author(s): Nils Magne Knutsen
Volume: 29
Issue: 29
Year: 2012
Making Sense of the Aurora: A Research Project

Author(s): Robert Marc Friedman
Volume: 29
Issue: 29
Year: 2012
Norsk-russisk miljø- og ressursforvaltning i nordområdene

Author(s): Geir Honneland
Volume: 29
Issue: 29
Year: 2012
Arktisk råds rolle i polarpolitikken

Author(s): Torbjørn Pedersen
Volume: 29
Issue: 29
Year: 2012
Forord

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 29
Issue: 29
Year: 2012
Borrowed authenticity: America in Markens grøde

Author(s): Troy Storfjell
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2009
Avatar of transgression: Hamsun's Munken Vendt

Author(s): Dolores Buttry
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2009
"Det fine og sælsomme behag". Om lykke og værensfylde i Knut Hamsuns forfatterskap

Author(s): Even Arntzen
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2009
Mysteries Mysteries

Author(s): Stanisław Przybyszewski
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2009
Vandringer i refleksjonslandskapet – om Knut Hamsuns På gjengrodde stier

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2009
Thomas Glahn and Johan Nagel: Towards the abyss of life's tragic indeterminacy

Author(s): Michał Kruszelnicki
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2009
Svar fra doktoranden

Author(s): Linda Nesby
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2009
2. opponent

Author(s): Atle Kittang
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2009
1. opponent

Author(s): Britt Andersen
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2009
Hamsun og samene

Author(s): John Gustavsen
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2009
Marie Hamsun's many thruths Marie Hamsun's many truths

Author(s): Monika Zagar
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2009
Innledning

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2009
Knut Hamsun og Bulgaria: Om den tidlige Hamsun-resepsjonen i et land på Balkan

Author(s): Evgenia Tetimova
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2009
La matérialité décadente et l'économie: entre la fascination et la ruse

Author(s): Geneviève Sicotte
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2012
Forfatterpresentasjoner - Authorbiographies

Author(s): Michael Schmidt | Stian Sundell Torjussen | Helène Whittaker
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2007
Å snakke med de døde. En studie i Ingvar Ambjørnsens novelle Skallene

Author(s): Bjørn Inge Berger Andersen | Anja Heldal | Henry Andreas Øien Johnsen | Atle Tord Nordøy | Birgit Velsand
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2006
Doderers Dilettantismus

Author(s): Jan Schlosser
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2007
Tragisk grunnstruktur og strategisk ironi: En analyse av Raymond Carvers novelle "The Student's Wife"

Author(s): Bjørn Inge Berger Andersen | Gaute Espeland | May Britt Haugseth | Thor André Karstensen | Maria Nilsen | Line Merete Skarvik | Christopher Sørlie
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2007
The Quest for Authenticity in Narratives of Northern Borderlands

Author(s): Urban Wråkberg
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2007
"Svalbard's Daughters"; Personal Accounts by Svalbard's Female Pioneers

Author(s): Ingrid Urberg
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2007
Mottakelse/mottakelse; Tilbakekomstene til den østerrikskungarske nordpolekspedisjonen, 1872-1874

Author(s): Johan Schimanski | Ulrike Spring
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2007
Greenlanders Seen Through the Eyes of Signe Rink

Author(s): Karen Langgård
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2007
Henrietta Kent and the Feminised North

Author(s): Heidi Hansson
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2007
Towards a Grammar of the Idea of North: Nordicity, Winterity

Author(s): Daniel Chatier
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2007
Hjalmar Johansen: Selv-anden på 86°14’. Opptegnelser fra den norske polarferd 1893-96

Author(s): Gunhild Bøkestad
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2007
Konstruktion och undersökelse, exotism och närhet i Per Olof Sundmans böker om Lofoten

Author(s): Annie Bourguinon
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2007
Forord

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2007
Forfatterpresentasjoner / Author Biographies

Author(s): Helène Whittaker | Tanja Kudrjavtseva | Michael Schmidt
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2006
Førsteklasses New York-roman - Mirjam Kristensen: En ettermiddag om høsten

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2006
En moderne vandrer-roman - Tomas Espedal: Gå. Eller kunsten å leve et vilt og poetisk liv

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2006
Atle Næss: Roten av minus en

Author(s): Linda Hamrin Nesby
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2006
Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue

Author(s): Helène Whittaker | Tanja Kudrjavtseva | Michael Schmidt
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2006
Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue

Author(s): Michael Schmidt | Stian Sundell Torjussen | Helène Whittaker
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2007
Game-Boards and Gaming-Pieces in Funerary Contexts in the Northern European Iron Age

Author(s): Helène Whittaker
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2006
Dionysos in the Underworld. An Interpretation of the Toledo Krater

Author(s): Stian Sundell Torjussen
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2006
Nansens På ski over Grønland

Author(s): Hanne Sundby
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2006
Hvor ligger ødemarkene? Om Rolf Jacobsens dikt "Myrstrå vipper"

Author(s): Katharina Schieferstein
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2006
Kjønn, fødsel, penger. Om maktfaktorer i Knut Hamsuns Børn av tiden

Author(s): Katharina Schieferstein
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2006
Om metaforens virkning. Et kantiansk bidrag

Author(s): Trygve Lavik
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
Om dyr og folk

Author(s): Anniken Greve
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
Redaktører for dette nummeret / Editors of This Issue

Author(s): Per Bäckström | Linda Hamrin Nesby | Cathrine Theodorsen
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
Forfatterpresentasjoner / Author Biographies

Author(s): Helène Whittaker | Tanja Kudrjavtseva | Linda Hamrin Nesby
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Diktets V-punkt. Anmeldelse av Frank Kjørup: Sprog versus sprog. Mod en versets poetik

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Jørn Erslev Andersen:Værkelighed. Essays om dansk litteratur

Author(s): Per Bäckström
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Aksumstelen. Et monuments skiftende betydninger

Author(s): Helène Whittaker
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
The Study of Orphism

Author(s): Stian Sundell Torjussen
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Moldenit und Quantz. Musikalische Streitkultur um 1750

Author(s): Cathrine Theodorsen
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Jelinek und die Tradition

Author(s): Cathrine Theodorsen
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Unwort, orphisch: "Dilettantismus" als "Ursprung des Denkens"

Author(s): Michael Schmidt
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Der "Dilettant ohne Gesinnung". Zum Problem des Dilettantismus bei Joseph Roth

Author(s): Jan Schlosser
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Ovid the Christian

Author(s): Timothy Saunders
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Going on beyond Modernism in Beckett's Texts for Nothing

Author(s): Ruben Moi
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Literature, Remembering and the End of War in the North-West of Russia

Author(s): Tanja Kudrjavtseva
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Russian Queens of Crime Novels and their Gender Stereotypes

Author(s): Olga Komarova
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Et lite pekk tesies. Litt om språket i Vett og uvett

Author(s): Nils Magne Knutsen
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Translation

Author(s): Laura Castor
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Gunnar Opeide (1945-2005)

Author(s): Erik Haakon Egeberg
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue

Author(s): Helène Whittaker | Tanja Kudrjavtseva | Linda Hamrin Nesby
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
En pratsom gammel gubbe med sans for livet? Tema og norm i Kjell Askildsens "Thomas F´s siste nedtegnelser til almennheten"

Author(s): Bjørn Inge Andersen | Sigrun Bones | Anniken Greve | Ingvild Mathiesen Rosenlund
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2002
Lars Frode Larsen: Tilværelsens Udlænding Hamsun ved gjennombruddet 1891-1893

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2003
Ståle Dingstad: Hamsuns strategier Realisme, humor og kynisme

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2003
Ingar Sletten Kolloen: Hamsun Svermeren

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2003
Svar fra doktoranden

Author(s): Atle Skaftun
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2003
1. Opponent

Author(s): Petter Aaslestad
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2003
Scenen som bevissthetsrom. Omkring August Strindbergs Ett drömspel

Author(s): Atle Skaftun
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2003
Mesteren fra Cape Town

Author(s): Liv Lundberg
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2003
"Une jouissance à en mourir". La représentation de l'amour et du désir chez Marguerite Duras

Author(s): Oddrun Larsdotter Svisdal
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2003
Reduksjonsfrykt og kompleksitetsfryd. Tema og norm i Karen Blixens ”Sorg-Agre”

Author(s): Anniken Greve
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2003
Å beskrive den andre

Author(s): Anniken Greve
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2003
Eiszeit Tankred Dorst’s Hamsun: "alt, taub, und tod"

Author(s): Thomas Conner
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2003
Redatører for dette nummeret / Editors of this issue

Author(s): Cathrine Theodorsen | Henning Howlid Wærp
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2003
Forfatterpresentasjoner / Author biographies

Author(s): Per Bäckström | Linda Hamrin Nesby | Cathrine Theodorsen
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
Hanne Ørstavik: Presten

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
Jørgen Haugan: Solgudens fall. Knut Hamsun – en litterær biografi

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
Ingar Sletten Kollen: Hamsun. Erobreren

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
Jørgen Haugan: Solgudens fall. Knut Hamsun – en litterær biografi.

Author(s): Linda Nesby
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
Framfor nytt. Aktuell refleksjon og faghistorisk vandring

Author(s): Otto Hageberg
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
Allmenn litteraturvitskap – finst den framleis

Author(s): Atle Kittang
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
Kognitiv retorikk. En forskningsoversikt

Author(s): Jostein Børtnes
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
System og natur

Author(s): Liv Lundberg
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2004
"Ne me touchez pas!": Transgressions décadentes d’une parole biblique

Author(s): Guy Ducrey
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2012
Michael Field’s “A Dance of Death”

Author(s): LeeAnne Richardson
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2012
La figure de la passante: une allégorie de la décadence?

Author(s): Jean de Palacio
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2012
Autour de la figure de Marie Stuart

Author(s): Anne-Marie Le Baillif
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2012
La décadence à la fin du XIXe siècle espagnol: une esthétique de la provocation

Author(s): Xavier Escudero
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2012
L’Afrique à rebours: la décadence dans un corpus de littérature Togolaise

Author(s): Ozouf Sénamin Amedegnato
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2012
Polish Decadence: Leopold Staff's Igrzysko in the European Context

Author(s): Julia Przybos
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2012
La représentation de l’artiste chez J.-K.Huysmans

Author(s): Momoko Fukuda
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2012
La sphinx décadente: topos et poetique de la transgression

Author(s): Lise Revol-Marzouk
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2012
Le mage comme métaphore de l'écrivain: le cas de Joséphin Péladan

Author(s): Michela Gardini
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2012
Litt fra bokhøsten 2001

Author(s): Henning Howlid Wærp
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2002
Dialogen som paradigme?

Author(s): Atle Skaftun
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2002
Noen betragtninger om digt og rytme

Author(s): Dan Ringgaard
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2002
"Kven er det som skriv?" Skriveren i romanen Naustet av Jon Fosse

Author(s): Natascha Reinhoff
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2002
Det nordnorske stedet i Roy Jacobsens Det nye vannet (1987)

Author(s): Lennart Johansen
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2002
Redaktører for dette nummeret / Editors of this issue

Author(s): Atle Skaftun | Cathrine Theodorsen | Henning Howlid Wærp
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2002
Kunsten å lese og skrive - i fellesskap

Author(s): Anniken Greve
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2002
Semiotikk som indre eksil: Om binære modellars rolle i russisk kultur

Author(s): Kåre Johan Mjør
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2005
The Chronotope and the South

Author(s): Sandra Lee Kleppe
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2000
Intertekstualitet. Tavshet og ord hos Michail Bachtin og Villy Sørensen

Author(s): Anker Gemzøe
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2000
Forord

Author(s): Amilcare Cassanello | Anniken Greve | Atle Skaftun | Henning Howlid Wærp
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2000
Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue

Author(s): Amilcare Cassanello | Anniken Greve | Atle Skaftun | Henning Howlid Wærp
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2000
Kulturelle identiteter i Hamsuns Mysterier og deres funksjon i romanen

Author(s): Kaisa Maliniemi Lindbach
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2001
Identitetens ambivalens: bondeungdomslaget i Oslo som eksempel

Author(s): Ulrike Spring
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2001
Sted og Identitet

Author(s): Trond Thuen
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2001
Identitetens grenser: om nasjonal identitet i litteraturen

Author(s): Johan Schimanski
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2001
Talesprog som identitetsskaber og identitetsudtryk

Author(s): Inge Lise Pedersen
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2001
Forord

Author(s): Amilcare Cassanello | Cathrine Theodorsen | Atle Skaftun | Henning Howlid Wærp
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2001
Stedsnavn og identitet

Author(s): Tuula Eskeland
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2001
Redaktører for dette nummeret / Editors of this issue

Author(s): Amilcare Cassanello | Atle Skaftun | Cathrine Theodorsen | Henning Howlid Wærp
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2001
Decadence in the Wilderness. Will to Transgression or the Strange Bird of Finnish Decadence

Author(s): Pirjo Lyytikäinen
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2012
Preface

Author(s): Guri Ellen Barstad | Pirjo Lyytikäinen
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2012
Préface

Author(s): Guri Ellen Barstad | Pirjo Lyytikäinen
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2012
Gisèle d’Estoc: Portraits of a decadent woman

Author(s): Melanie Hawthorne
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2012
La figure féminine chez Arne Dybfest

Author(s): Guri Ellen Barstad
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2012
Comment représenter la transgression de genre - L'Hermaphrodite dans l'oeuvre de J. K. Huysmans -

Author(s): Mihaela Gabriela Stănică
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2012
Edison's Modern Legend in Villiers' L'Eve future

Author(s): Ana Oancea
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2012
Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue

Author(s): Astrid Sollid Brokke | Rolf Gaasland | Sandra Lee Kleppe | Henning Howlid Wærp
Volume: 2
Issue: 2
Year: 1998
To anmeldelser

Author(s): Bente Aamotsbakken | Henning Howlid Wærp
Volume: 3
Issue: 2
Year: 1999
E.R. Curtius and the Rhetoric of Visual Art

Author(s): Kristin Bliksrud Aavitsland
Volume: 3
Issue: 2
Year: 1999
The Rhetoric of Roman Monuments: Observations on an Engraving by Maerten van Heemskerck

Author(s): Victor Plahte Tschudi
Volume: 3
Issue: 2
Year: 1999
Conceit beyond expectation: Mary Sidney's Rhyming Rhetoric in Psalm 55,Exaudi, Deus

Author(s): Christina Sandhaug
Volume: 3
Issue: 2
Year: 1999
Coming to Terms

Author(s): Maren-Sofie Røstvig
Volume: 3
Issue: 2
Year: 1999
John Donne's "A Valediction: of weeping"

Author(s): Brita Strand Rangnes
Volume: 3
Issue: 2
Year: 1999
Citizens and Tribesmen: Two "Nations" in the Siege Narrative of Ulster Unionist rhetoric

Author(s): Kevin McCafferty
Volume: 3
Issue: 2
Year: 1999
Sacred Art and the Artful Conversion of Margery Kempe

Author(s): Roy Eriksen
Volume: 3
Issue: 2
Year: 1999
On the rhetorical finction of existential there

Author(s): Leiv Egil Breivik
Volume: 3
Issue: 2
Year: 1999
Preface

Author(s): Astrid Sollid Brokke | Rolf Gaasland | Sandra Lee Kleppe | Henning Howlid Wærp
Volume: 3
Issue: 2
Year: 1999
Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue

Author(s): Astrid Sollid Brokke | Rolf Gaasland | Sandra Lee Kleppe | Henning Howlid Wærp
Volume: 3
Issue: 2
Year: 1999
A Fracture in Time: On the Chronotope of Colonisation in a Science Fiction Novel

Author(s): Tanja Kudrjavtseva
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2000
Dialogical Play in Hemmingway's A Farewell to Arms

Author(s): David Crowe
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2000
Hamsuns "Livets røst": Mannsfantasi eller menippeisk satire

Author(s): Jostein Børtnes
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2000
Veien til livets tre: Kronotopisk analyse av Hamsuns novelle "Et spøkelse"

Author(s): Rolf Gaasland
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2000
Et tverrdisiplinert syn på Knut Hamsuns novelle "En Ærkeskjælm"

Author(s): Kjersti Fløttum | Helge Vidar Holm
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2000
Fem anmeldelser

Author(s): Ragnhild Engelskjøn | Henning Howlid Wærp | Astrid Utnes | Elin Stokke
Volume: 1
Issue: 2
Year: 1997
Modernitet og intertekstialitet i femte akt av Hans E. Kincks drama Driftekaren

Author(s): Even Arntzen
Volume: 1
Issue: 2
Year: 1997
Caliban's Intertextual Refusal: The Tempest in Brave New Wolrd and Galatea 2.2

Author(s): Christina Sandhaug
Volume: 1
Issue: 2
Year: 1997
Framing the Duchess: Webster and the Resources of Renaissance Art

Author(s): Roy Eriksen
Volume: 1
Issue: 2
Year: 1997
Forord

Author(s): Astrid Sollid Brokke | Rolf Gaasland | Sandra Lee Kleppe | Henning Howlid Wærp
Volume: 1
Issue: 2
Year: 1997
Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue

Author(s): Astrid Sollid Brokke | Rolf Gaasland | Sandra Lee Kleppe | Henning Howlid Wærp
Volume: 1
Issue: 2
Year: 1997
Tre anmeldelser

Author(s): Henning Howlid Wærp | Lisbeth Pettersen Wærp | Sissel Furuseth
Volume: 2
Issue: 2
Year: 1998
Literary Historiography and the Gay Common Leader

Author(s): Gregory Woods
Volume: 2
Issue: 2
Year: 1998
Makar Devushkin and the Ordeal of Artistic Manhood

Author(s): Tine Roesen
Volume: 2
Issue: 2
Year: 1998
Om seksualbølgen i russisk litteratur anno 1907

Author(s): Peter Ulf Møller
Volume: 2
Issue: 2
Year: 1998
Gender and Identification in Marina Tsvetaeva's Poetry

Author(s): Renata Ingbrandt
Volume: 2
Issue: 2
Year: 1998
Tolstoj and Symbolic Castraction: On Love and Death in Russian fin-de-siècle Culture

Author(s): Lillian Jorunn Helle
Volume: 2
Issue: 2
Year: 1998
Confronting the Image: Works of Art in some Poems by Anna Akhmatova

Author(s): Astrid Sollid Brokke
Volume: 2
Issue: 2
Year: 1998
Preface

Author(s): Astrid Sollid Brokke | Rolf Gaasland | Sandra Lee Kleppe | Henning Howlid Wærp
Volume: 2
Issue: 2
Year: 1998
2. Opponent

Author(s): Anders Öhman
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2003
Meeqqerivitsialak – Discourses in a Postcolonial Greenlandic Pedagogy

Author(s): Sanne Kok
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2008
Fridtjof Nansen’s Farthest North: Scientific Report or Personal Account?

Author(s): Silje Solheim Karlsen
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2008
Heroism and Imperialism in the Arctic: Edwin Landseer’s Man Proposes – God Disposes

Author(s): Ingeborg Høvik
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2008
Imparting of Polar Research to the 1880’s Public

Author(s): Reinhard Mook
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2008
Das Eismeer – Caspar David Friedrich and the North

Author(s): Nina Hinrichs
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2008
White In. White Out. The Noticeability of Text. Conspicuous Text

Author(s): Sabine Frost
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2008
Heroes and Nomads in Norwegian Polar Explorer Literature

Author(s): Jørgen Alnæs
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2008
Consideraciones sobre Infortunios de Alonso Ramírez

Author(s): Leonor Taiano
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2010
Norske kriminalromaner fra tidlig 1900-tall og det antisemittiske arkiv

Author(s): Ragnhild Maria Hauglid Henden
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2009
Statuens indre liv. En tolkning av Juan Muñoz' kunst

Author(s): Svein Aamold
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2010
Preface

Author(s): Anka Ryall | Johan Schimanski | Henning Howlid Wærp
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2008
Acts of Literature

Author(s): Ruben Moi | Thoralf Fagertun
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2009
Irritation, Impudence, Insight: A Critical Reading of Knut Hamsun's På turné

Author(s): Michał Kruszelnicki
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2010
Hav, hage, teater og temperatur i Cora Sandels Alberte-bøker

Author(s): Morten Bartnæs
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2010
Suffering Daughters and Wives. Sentimental Themes in Finnish and Nordic Realism

Author(s): Saija Isomaa
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2010
What is a World Capital of Culture? The Case of Paris

Author(s): Kjetil Jakobsen
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2007
One Earth, Four or Five Words. The Peripheral Concept of “Avant-Garde”

Author(s): Per Bäckström
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2007
The Marginalisation of Art The Avant-Garde, De-Realisation, and the Art Attack

Author(s): Richard Murphy
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2007
Introduction

Author(s): Per Anders Bäckström
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2007
Forfatterpresentasjoner - Authorbiographies

Author(s): Helène Whittaker | Michael Schmidt | Anne Heith
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2009
The Notion of Text and the Notion of Document - what Difference does it make?

Author(s): Roswitha Skare
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2009
Gawan MacDowell Über Figurenrede in Wolframs Parzival und in Joyces Ulysses

Author(s): Martin Schumann
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2009
Dilettantismen um Kafka

Author(s): Michael Schmidt
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2009
Ordnung und Wirklichkeit zu den Erzählungen Heimto von Doderers

Author(s): Jan Schlosser
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2009
Kenningar og Metaforar

Author(s): Silvia Lutter
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2009
The Distribution and Frequency of the Terms "Pride" and "Prejudice" in Jane Austen's Pride and Prejudice

Author(s): Tanja Dromnes | Sandra Lee Kleppe | Kenneth Mikalsen | Sigrid Solhaug
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2009
Identity Challenges Affecting the Spanish Enclaves of Ceuta and Melilla

Author(s): Jaume Castan Pinos
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2009
Written in Skin: SuicideGirls

Author(s): Steen Christiansen
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2009
Becoming the World Versus Identity Politics

Author(s): Mieke Bal
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2009
Introduction: Cultural Production and Negotiation of Borders

Author(s): Johan Schimanski | Stephen Frank Wolfe
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2009
Contributors

Author(s): Anka Ryall | Johan Schimanski | Henning Howlid Wærp
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2008
Lying in Wait to be Found: Reliquary Communities of Memories

Author(s): Janna Swales
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2008
The Fantastic Identity: De/constructing the Feminine Hero in Philip Pullman’s The Golden Compass

Author(s): Sigrid Ingeborg Solhaug
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2008
Changes in Film Representations of Sami Culture and Identity

Author(s): Anne Kari Skardhamar
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2008
An Arctic Republic of Letters in Early Twentieth-Century Canada

Author(s): Christina Sawchuck
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2008
Some aspects on the Pictures of the North

Author(s): Lennart Pettersson
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2008
Ralph Erskine, (Skiing) Architect

Author(s): Jérémie Michael McGowan
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2008
NAROS: Northern Areas Open Scholarly Documents

Author(s): Leif Longva
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2008
Crossing and Reading: Notes towards a Theory and a Method

Author(s): Johan Schimanski
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2006
The Politics of Harold Pinter's Plays

Author(s): Ruben Moi
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2006
United we stand, together we may fall - nogle betragtninger omkring det at skrive afhandling sammen

Author(s): Casper Hvenegaard Rasmussen | Henrik Jochumsen
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2006
Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue

Author(s): Helène Whittaker | Linda Hamrin Nesby
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2006
Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue

Author(s): Per Bäckström | Helène Whittaker | Tanja Kudrjavtseva | Michael Schmidt
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2007
Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue

Author(s): Anka Ryall | Johan Schimanski | Henning Howlid Wærp
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2008
Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue

Author(s): Helène Whittaker | Michael Schmidt | Anne Heith
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2009
Operabygningen i Oslo: et økologisk paradoks

Author(s): Elin Haugdal
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2011
Kroppslighet og jomfrukur i Hans E. Kincks tragedie Den sidste Gjest (1910)

Author(s): Roy Eriksen
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2011
Song, Poetry and Images in Writing: Sami Literature

Author(s): Harald Gaski
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2011
Renessansehagen – utforming og hagekunstneriske motiver

Author(s): Ingebjørg Hage
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2011
Forfatterpresentasjoner / Author Biographies

Author(s): Per Bäckström | Helène Whittaker | Tanja Kudrjavtseva | Michael Schmidt
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2007
Eric Robertson, Arp. Painter, Poet, Sculptor 2006.

Author(s): Ruth Hemus
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2007
Dafydd Jones (ed.), Dada Culture. Critical Texts on the Avant-Garde 2006.

Author(s): Per Bäckström
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2007
Martin Puchner, Poetry of the Revolution. Marx, Manifestos, and the Avant-Gardes 2006.

Author(s): Hubert van den Berg
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2007
The Ambiguity of Modern Sculpture

Author(s): Jessica Sjöholm Skrubbe
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2007
Attitude that Matters

Author(s): Tiina Purhonen
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2007