Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Gewina

ISSN: 0928--303X


ADD TO MY LIST
 
Nieuw licht op Hendrik van Deventer (1651-1724)

Author(s): M.J. van Lieburg
Volume: 25
Issue: 5
Year: 2002
Nieuw licht op Hendrik van Deventer (1651-1724)

Author(s): M.J. van Lieburg
Volume: 25
Issue: 5
Year: 2012
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 2
Issue: 4
Year: 1979
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 2
Issue: 4
Year: 1979
De chemische voordrachten van Willem de Loos (circa 1770)

Author(s): H.A.M. Snelders
Volume: 2
Issue: 4
Year: 1979
Christaan Huygens driehonderdvijfig jaar geleden geboren

Author(s): - -
Volume: 2
Issue: 4
Year: 1979
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1978
Museum Boerhaave 50 jaar

Author(s): A.J.F. Gogelein
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1978
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1978
Antoni van Leeuwenhoek en zijn diploma van de Royal Society

Author(s): J. Heniger
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1978
Antoni van Leeuwenhoek en de ontdekking der haarvaten

Author(s): L.C. Palm
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1978
Negentiende-eeuwse theorieën over de materie

Author(s): H.A.M. Snelders
Volume: 4
Issue: 4
Year: 1981
De Anatomische Les van Dr. Zacheus de Jager (1640)

Author(s): J. Slenders
Volume: 4
Issue: 4
Year: 1981
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 4
Issue: 4
Year: 1981
Agenda

Author(s): - -
Volume: 4
Issue: 4
Year: 1981
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 3
Issue: 4
Year: 1980
Het bezoek van Simon Stevin aan Dantzig

Author(s): B. Woelderink
Volume: 3
Issue: 4
Year: 1980
De briefwisseling tussen A.G. Camper en G. Cuvier

Author(s): B. Theunissen
Volume: 3
Issue: 4
Year: 1980
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 3
Issue: 4
Year: 1980
Abraham Pieter Fokker (1840-1906) en de serumtherapie bij difterie

Author(s): A. de Kecht-van Eekelen
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1984
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1983
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1983
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1982
Doodsoorzakenclassificaties van 1750 tot 1900

Author(s): J.P. van Dijk
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1982
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1982
Nederlandse laboratoria 1860-1940, een kwantitatief overzicht

Author(s): J.J. Hutter
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
Laboratoria in de Nederlandse bietsuikerindustrie

Author(s): M. Bakker
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
Kennisverwerving in de Nederlandse industrie in de 19e eeuw

Author(s): Harrie Lintsen
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
Instrumenten en universitaire laboratoria, ca. 1860-1940

Author(s): Peter de Clercq
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
Inleiding: laboratoria als werkplaatsen van wetenschap en techniek

Author(s): C. Hakfoort
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
De ontwikkeling van de universitaire biologische laboratoria

Author(s): R.P.W. Visser
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
Chemische laboratoria in de negentiende eeuw

Author(s): H.A.M. Snelders
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
Geschiedenis van de eerste hortus medicus in Indië

Author(s): P.J. Florijn
Volume: 8
Issue: 4
Year: 1985
De microscopische anatomie in Bidloo’s Anatomia humani Corporis (1685)

Author(s): Marian Fournier
Volume: 8
Issue: 4
Year: 1985
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 8
Issue: 4
Year: 1985
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 8
Issue: 4
Year: 1985
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1984
Jan Frans Thijsbaert (1736-1825) en de School voor Experimentele Fysika te Leuven

Author(s): G. Vanpaemel
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1984
Frans Maurits Jaeger: een chemicus als historicus

Author(s): C.L. Hogardi
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1984
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1984
Agenda

Author(s): - -
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1984
De Nederlandse vriendenkring van E.W. von Tschirnhaus

Author(s): R.H. Vermij
Volume: 11
Issue: 4
Year: 1988
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 11
Issue: 4
Year: 1988
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 11
Issue: 4
Year: 1988
Onderzoek naar hogedrukkwiklampen bij Philips

Author(s): J.J. Hutter
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1986
Zo Leeuwenhoek, zo Leeuwenhoek-commissie

Author(s): Marian Fournier
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1990
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1990
Jaarverslag van de secretaris over 1989

Author(s): - -
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1990
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1990
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1990
Het universitaire scheikundeonderwijs vanaf de 17e eeuw

Author(s): Ernst Homburg
Volume: 12
Issue: 4
Year: 1989
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 12
Issue: 4
Year: 1989
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 12
Issue: 4
Year: 1989
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 12
Issue: 4
Year: 1989
Varia

Author(s): - -
Volume: 15
Issue: 4
Year: 1992
Over aetiologie en therapie van tuberculose: Het debat in Nederland (1900-1910)

Author(s): M. van Daal | A. de Knecht-van Eekelen
Volume: 15
Issue: 4
Year: 1992
Nicolaas Hartsoeker (1656-1725): van mechanisme naar vitalisme

Author(s): M.R. Wielema
Volume: 15
Issue: 4
Year: 1992
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 15
Issue: 4
Year: 1992
John Chamberlayne als vertaler van Antoni van Leeuwenhoek

Author(s): R.H. Vermij | L.C. Palm
Volume: 15
Issue: 4
Year: 1992
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 15
Issue: 4
Year: 1992
Surrogaatmiddelen en –medicijnen

Author(s): G.T. Haneveld
Volume: 14
Issue: 4
Year: 1991
Redactioneel

Author(s): Editor -
Volume: 14
Issue: 4
Year: 1991
Militaire psychiatrie in de Tweede Wereldoorlog

Author(s): J.M.W. Binneveld
Volume: 14
Issue: 4
Year: 1991
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 14
Issue: 4
Year: 1991
De Nederlandse farmacie tijdens de Tweede Wereldoorlog

Author(s): Henriette A. Bosman-Jelgersma
Volume: 14
Issue: 4
Year: 1991
De Gezondheids- en Voedingsraad in oorlogstijd

Author(s): R.B.M. Rigter
Volume: 14
Issue: 4
Year: 1991
De Burger-Geneeskunige Dienst in mobilisatie- en bezettingstijd

Author(s): M.J. van Lieburg
Volume: 14
Issue: 4
Year: 1991
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 14
Issue: 4
Year: 1991
Varia

Author(s): - -
Volume: 17
Issue: 4
Year: 1994
Ontwikkeling van de schoolgeneeskunde in Nederland (1796-1904)

Author(s): A. de Knecht-van Eekelen
Volume: 17
Issue: 4
Year: 1994
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 17
Issue: 4
Year: 1994
Boekaankondigingen

Author(s): - -
Volume: 17
Issue: 4
Year: 1994
Agenda

Author(s): - -
Volume: 17
Issue: 4
Year: 1994
Varia

Author(s): - -
Volume: 16
Issue: 4
Year: 1993
Natuursport en levensgeluk. Hugo de Vries, Eli Heimans en Jac. P. Thijsse

Author(s): B. Theunissen
Volume: 16
Issue: 4
Year: 1993
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 16
Issue: 4
Year: 1993
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 16
Issue: 4
Year: 1993
Boekaankondigingen

Author(s): - -
Volume: 16
Issue: 4
Year: 1993
Anatomia actuosa et apta. De mechanicistische ‘proto’-fysiologie van B.S. Albinus

Author(s): J.K. van der Korst
Volume: 16
Issue: 4
Year: 1993
Agenda

Author(s): - -
Volume: 16
Issue: 4
Year: 1993
De positie van de medisch-specialisten in Nederland (1890-1920)

Author(s): Alice Juch
Volume: 19
Issue: 4
Year: 1996
De opkomst van de heilgymnastiek

Author(s): Thomas Terlouw
Volume: 19
Issue: 4
Year: 1996
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 19
Issue: 4
Year: 1996
Boekaankondigingen

Author(s): - -
Volume: 19
Issue: 4
Year: 1996
Agenda

Author(s): - -
Volume: 19
Issue: 4
Year: 1996
Varia

Author(s): - -
Volume: 18
Issue: 4
Year: 1995
Tussen droom en daad …

Author(s): Harry Lintsen | Ernst Homburg | Johan Schot | Geert Verbong | Dick van Lente | Martijn Bakker
Volume: 18
Issue: 4
Year: 1995
Technologie en de economische modernisering van Nederland in de negentiende eeuw

Author(s): Edwin Horlings
Volume: 18
Issue: 4
Year: 1995
Inleiding: Techniekgeschiedenis tussen de zusterdisciplines

Author(s): Ernst Homburg | Ben Gales | Geert Vanpaemel
Volume: 18
Issue: 4
Year: 1995
Inleiding: Techniekgeschiedenis tussen de zusterdisciplines

Author(s): Ernst Homburg
Volume: 18
Issue: 4
Year: 1995
Het project

Author(s): W.J. Wolff
Volume: 18
Issue: 4
Year: 1995
De relatie tussen wetenschap en techniek in de negentiende eeuw

Author(s): B. Theunissen
Volume: 18
Issue: 4
Year: 1995
Boekaankondigingen

Author(s): - -
Volume: 18
Issue: 4
Year: 1995
Bijlage

Author(s): - -
Volume: 18
Issue: 4
Year: 1995
Agenda

Author(s): - -
Volume: 18
Issue: 4
Year: 1995
Vrouwen in de vroege automatisering

Author(s): Ellen van Oost
Volume: 20
Issue: 4
Year: 1997
Vrouwen in de farmacie: Alide Grutterink (1869-1927)

Author(s): Annete I. Bierman
Volume: 20
Issue: 4
Year: 1997
Varia

Author(s): - -
Volume: 20
Issue: 4
Year: 1997
Standhouden in Delft

Author(s): Frida de Jong
Volume: 20
Issue: 4
Year: 1997
Inleiding: Zy is toch wel zeer begaafd’. Historische bijdragen over vrouwen in de bètawetenschappen

Author(s): Ida H. Stamhuis | Annemarie de Knecht-van Eekelen
Volume: 20
Issue: 4
Year: 1997
De lesbrieven van Gerrit Jan Mulder aan Marie Porreij (1875-1879)

Author(s): Fia Dieteren
Volume: 20
Issue: 4
Year: 1997
De eerste vrouwelijke chirurgen in Nederland

Author(s): Mimi Mulder | Ella de Jong
Volume: 20
Issue: 4
Year: 1997
Caroline Emilie Bleeker (1897-1985): Een vrouw in een fysisch bedrijf

Author(s): Marianne I.C. Offereins
Volume: 20
Issue: 4
Year: 1997
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 20
Issue: 4
Year: 1997
Boekaankondigingen

Author(s): - -
Volume: 20
Issue: 4
Year: 1997
Twee vrouwelijke natuurkundigen en hun promotor in het Interbellum: Lili Bleeker, Truus Eymers en Leonard Ornstein

Author(s): Ida H. Stamhuis | Marianne I.C. Offereins
Volume: 20
Issue: 4
Year: 1997
Agenda

Author(s): - -
Volume: 20
Issue: 4
Year: 1997
Inleiding: Om de verdeling van de Zorg. Beroepsprofilering in de Nederlandse gezondheidszorg in de negentiende en twintigste eeuw

Author(s): Annemarie de Knecht-van Eekelen | Nanny Wiegman
Volume: 19
Issue: 4
Year: 1996
Varia

Author(s): - -
Volume: 19
Issue: 4
Year: 1996
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 19
Issue: 4
Year: 1996
Agenda

Author(s): - -
Volume: 22
Issue: 4
Year: 1999
Varia

Author(s): - -
Volume: 21
Issue: 4
Year: 1998
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 21
Issue: 4
Year: 1998
Boekaankondigingen

Author(s): - -
Volume: 21
Issue: 4
Year: 1998
Agenda

Author(s): - -
Volume: 21
Issue: 4
Year: 1998
Op heterdaad betrapt? Hugo de Vries en zijn houding tegenover vrouwen in de wetenschap

Author(s): Marga Coesèl | Erik Zevenhuizen
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2000
Essay review

Author(s): Lissa Roberts
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2000
Bosscha’s leerboek en Van der Waals’ proefschrift: aantrekkende krachten in Den Haag

Author(s): Frans van Lunteren
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2000
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2000
Agenda

Author(s): - -
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2000
Varia

Author(s): - -
Volume: 22
Issue: 4
Year: 1999
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 22
Issue: 4
Year: 1999
Drie tandwielssystemen voor een maandkalender

Author(s): Annie Th. Lantink-Ferguson
Volume: 22
Issue: 4
Year: 1999
Het persoonlijke contact tussen Charles Darwin en A.A.W. Hubrecht

Author(s): A.M. Voûte | A.V.M. Hubrecht
Volume: 22
Issue: 4
Year: 1999
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 22
Issue: 4
Year: 1999
Boekaankondigingen

Author(s): - -
Volume: 22
Issue: 4
Year: 1999
Patiëntenbeelden in een moderniserende samenleving: Nederland, 1880-1920

Author(s): Frank Huisman
Volume: 25
Issue: 4
Year: 2002
Jaarverslag van de secretaris over 2001

Author(s): - -
Volume: 25
Issue: 4
Year: 2002
Het theatrum anatomicum: publiekscommunicatief fossiel of ‘archetype’

Author(s): Jan C.C. Rupp
Volume: 25
Issue: 4
Year: 2002
Het bevolkingsonderzoek op tuberculose: een virus tot maatschappelijk debat?

Author(s): M. Dijkstra | F.J. Meijman
Volume: 25
Issue: 4
Year: 2002
Een blinde fietsenmaker in het Stedelijk, tentoonstelling en congres ‘Arbeid voor onvolwaardigen’ in 1928

Author(s): H.J.E. Hermans | S.H. Schmidt
Volume: 25
Issue: 4
Year: 2002
De Snaargalvanometer van Willem Einthoven

Author(s): Bart Grob
Volume: 25
Issue: 4
Year: 2002
Wiskunde en wederopbouw. Deskundigen en hun prometheïsche huiver

Author(s): Geert Alberts
Volume: 24
Issue: 4
Year: 2001
In memoriam Dr. D.A. Wittop Koning

Author(s): Annet Bierman
Volume: 24
Issue: 4
Year: 2001
Agenda

Author(s): - -
Volume: 24
Issue: 4
Year: 2001
Discussiedossier

Author(s): - -
Volume: 27
Issue: 4
Year: 2004
Onooglijke museumschatten: de eerste Nederlandse elektronenmicroscopen

Author(s): Marian Fournier
Volume: 27
Issue: 4
Year: 2004
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 27
Issue: 4
Year: 2004
Varia

Author(s): - -
Volume: 26
Issue: 4
Year: 2003
Sebald Justinus Brugmans' strijd tegen de hospitaalversterving

Author(s): Teun van Heiningen
Volume: 26
Issue: 4
Year: 2003
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 26
Issue: 4
Year: 2003
Inleiding: Wetenschap en Literatuur

Author(s): Ben Peperkamp | Rienk Vermij
Volume: 29
Issue: 4
Year: 2006
Faustische wetenschap en de Tovenaar. De wetenschap van het leven bij Thomas Mann

Author(s): Daan Wegener
Volume: 29
Issue: 4
Year: 2006
Een biologisch oog voor vrijwel alles. De biologische denkwereld van Dick Hillenius

Author(s): Ludo Hellemans
Volume: 29
Issue: 4
Year: 2006
De Metawetenschap van H.G. Wells

Author(s): Geert Somsen
Volume: 29
Issue: 4
Year: 2006
Jaarverslag van de secretaris over 2004

Author(s): - -
Volume: 28
Issue: 4
Year: 2005
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 28
Issue: 4
Year: 2005
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 10
Issue: 4
Year: 1987
Boekbespreking

Author(s): - -
Volume: 10
Issue: 4
Year: 1987
Navigatie-instrumenten van de zeebodem, 16e tot 19e eeuw

Author(s): W.F.J. Mörzer Bruyns
Volume: 10
Issue: 4
Year: 1987
Cornelis Solingen (1641-1687) en de techniek van het trepaneren

Author(s): K.S. Grooss
Volume: 10
Issue: 4
Year: 1987
Enkele aspecten uit de ontwikkeling van het verloskundig instrumentarium

Author(s): W.J. Mulder
Volume: 10
Issue: 4
Year: 1987
Jan en Harmanus van Deijl. Een optische werkplaats in de 18e eeuw

Author(s): J. van Zuylen
Volume: 10
Issue: 4
Year: 1987
Het instrumentarium van de Utrechtse Sterrenwacht

Author(s): J.C. Deiman
Volume: 10
Issue: 4
Year: 1987
Tegen de roof: het Kamerlingh Onnes Laboratorium in oorlogstijd

Author(s): Dirk van Delft
Volume: 30
Issue: 4
Year: 2007
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 30
Issue: 4
Year: 2007
Antoni van Leeuwenhoek en zijn diploma van de Royal Society

Author(s): J. Heniger
Volume: 1
Issue: 4
Year: 2012
Negentiende-eeuwse theorieën over de materie

Author(s): H.A.M. Snelders
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2012
De Anatomische Les van Dr. Zacheus de Jager (1640)

Author(s): J. Slenders
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2012
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2012
Het bezoek van Simon Stevin aan Dantzig

Author(s): B. Woelderink
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2012
De briefwisseling tussen A.G. Camper en G. Cuvier

Author(s): B. Theunissen
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2012
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2012
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2012
Jan Frans Thijsbaert (1736-1825) en de School voor Experimentele Fysika te Leuven

Author(s): G. Vanpaemel
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2012
Frans Maurits Jaeger: een chemicus als historicus

Author(s): C.L. Hogardi
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2012
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2012
Abraham Pieter Fokker (1840-1906) en de serumtherapie bij difterie

Author(s): A. de Kecht-van Eekelen
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2012
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2012
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2012
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2012
Doodsoorzakenclassificaties van 1750 tot 1900

Author(s): J.P. van Dijk
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2012
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2012
Onderzoek naar hogedrukkwiklampen bij Philips

Author(s): J.J. Hutter
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2012
Nederlandse laboratoria 1860-1940, een kwantitatief overzicht

Author(s): J.J. Hutter
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2012
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2012
Laboratoria in de Nederlandse bietsuikerindustrie

Author(s): M. Bakker
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2012
Kennisverwerving in de Nederlandse industrie in de 19e eeuw

Author(s): Harrie Lintsen
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2012
Instrumenten en universitaire laboratoria, ca. 1860-1940

Author(s): Peter de Clercq
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2012
Inleiding: laboratoria als werkplaatsen van wetenschap en techniek

Author(s): C. Hakfoort
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2012
De ontwikkeling van de universitaire biologische laboratoria

Author(s): R.P.W. Visser
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2012
Chemische laboratoria in de negentiende eeuw

Author(s): H.A.M. Snelders
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2012
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2012
Geschiedenis van de eerste hortus medicus in Indië

Author(s): P.J. Florijn
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2012
De microscopische anatomie in Bidloo’s Anatomia humani Corporis (1685)

Author(s): Marian Fournier
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2012
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2012
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2012
Mededelingen van het genootschap

Author(s): - -
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2012
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2012
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2012
De Nederlandse vriendenkring van E.W. von Tschirnhaus

Author(s): R.H. Vermij
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2012
Boekbesprekingen

Author(s): - -
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2012
Agenda en berichten

Author(s): - -
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2012
De Nederlandse farmacie tijdens de Tweede Wereldoorlog

Author(s): Henriette A. Bosman-Jelgersma
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
De Gezondheids- en Voedingsraad in oorlogstijd

Author(s): R.B.M. Rigter
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
De Burger-Geneeskunige Dienst in mobilisatie- en bezettingstijd

Author(s): M.J. van Lieburg
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
Anatomia actuosa et apta. De mechanicistische ‘proto’-fysiologie van B.S. Albinus

Author(s): J.K. van der Korst
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2012
Over aetiologie en therapie van tuberculose: Het debat in Nederland (1900-1910)

Author(s): M. van Daal | A. de Knecht-van Eekelen
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2012
Nicolaas Hartsoeker (1656-1725): van mechanisme naar vitalisme

Author(s): M.R. Wielema
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2012
John Chamberlayne als vertaler van Antoni van Leeuwenhoek

Author(s): R.H. Vermij | L.C. Palm
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2012
Surrogaatmiddelen en –medicijnen

Author(s): G.T. Haneveld
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
Militaire psychiatrie in de Tweede Wereldoorlog

Author(s): J.M.W. Binneveld
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
Ontwikkeling van de schoolgeneeskunde in Nederland (1796-1904)

Author(s): A. de Knecht-van Eekelen
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2012
Natuursport en levensgeluk. Hugo de Vries, Eli Heimans en Jac. P. Thijsse

Author(s): B. Theunissen
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2012
Inleiding: Om de verdeling van de Zorg. Beroepsprofilering in de Nederlandse gezondheidszorg in de negentiende en twintigste eeuw

Author(s): Annemarie de Knecht-van Eekelen | Nanny Wiegman
Volume: 19
Issue: 4
Year: 2012
De positie van de medisch-specialisten in Nederland (1890-1920)

Author(s): Alice Juch
Volume: 19
Issue: 4
Year: 2012
De opkomst van de heilgymnastiek

Author(s): Thomas Terlouw
Volume: 19
Issue: 4
Year: 2012
Tussen droom en daad …

Author(s): Harry Lintsen | Ernst Homburg | Johan Schot | Geert Verbong | Dick van Lente | Martijn Bakker
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2012
Technologie en de economische modernisering van Nederland in de negentiende eeuw

Author(s): Edwin Horlings
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2012
Inleiding: Techniekgeschiedenis tussen de zusterdisciplines

Author(s): Ernst Homburg | Ben Gales | Geert Vanpaemel
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2012
Inleiding: Techniekgeschiedenis tussen de zusterdisciplines

Author(s): Ernst Homburg
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2012
Het project

Author(s): W.J. Wolff
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2012
De relatie tussen wetenschap en techniek in de negentiende eeuw

Author(s): B. Theunissen
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2012
Vrouwen in de vroege automatisering

Author(s): Ellen van Oost
Volume: 20
Issue: 4
Year: 2012
Vrouwen in de farmacie: Alide Grutterink (1869-1927)

Author(s): Annete I. Bierman
Volume: 20
Issue: 4
Year: 2012
Standhouden in Delft

Author(s): Frida de Jong
Volume: 20
Issue: 4
Year: 2012
Inleiding: Zy is toch wel zeer begaafd’. Historische bijdragen over vrouwen in de bètawetenschappen

Author(s): Ida H. Stamhuis | Annemarie de Knecht-van Eekelen
Volume: 20
Issue: 4
Year: 2012
De lesbrieven van Gerrit Jan Mulder aan Marie Porreij (1875-1879)

Author(s): Fia Dieteren
Volume: 20
Issue: 4
Year: 2012
De eerste vrouwelijke chirurgen in Nederland

Author(s): Mimi Mulder | Ella de Jong
Volume: 20
Issue: 4
Year: 2012
Caroline Emilie Bleeker (1897-1985): Een vrouw in een fysisch bedrijf

Author(s): Marianne I.C. Offereins
Volume: 20
Issue: 4
Year: 2012
Twee vrouwelijke natuurkundigen en hun promotor in het Interbellum: Lili Bleeker, Truus Eymers en Leonard Ornstein

Author(s): Ida H. Stamhuis | Marianne I.C. Offereins
Volume: 20
Issue: 4
Year: 2012
Drie tandwielssystemen voor een maandkalender

Author(s): Annie Th. Lantink-Ferguson
Volume: 22
Issue: 4
Year: 2012
Het persoonlijke contact tussen Charles Darwin en A.A.W. Hubrecht

Author(s): A.M. Voûte | A.V.M. Hubrecht
Volume: 22
Issue: 4
Year: 2012

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program