Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

In die Skriflig

ISSN: 1018--6441
Publisher: AOSIS OpenJournals


ADD TO MY LIST
 
Wat sê die boek Amos en Handelinge 15:15-17 oor die/’n beloofde land?

Author(s): J.L. Helberg
Volume: 33
Issue: 4
Year: 1999
Verzoening, dogmatische betekenis en ethische relevantie

Author(s): B. Wentsel
Volume: 33
Issue: 4
Year: 1999
Wanted – a new approach to the life of Jesus

Author(s): D. Seccombe
Volume: 33
Issue: 4
Year: 1999
Riglyne vir die toerusting van ouderlinge

Author(s): J.A. Erasmus | B.J. de Klerk
Volume: 33
Issue: 4
Year: 1999
Retoriese kritiek en die interpretasie van die Ou Testament

Author(s): H.J.M. van Deventer
Volume: 33
Issue: 4
Year: 1999
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 34
Issue: 4
Year: 2000
Sending vir kerk of koninkryk (1999): Enkele gedagtes oor die siening van Spoelstra

Author(s): J.A. van Rooy
Volume: 34
Issue: 4
Year: 2000
Geloofsvolharding en moreel-etiese agteruitgang in die lig van die kenmotief in 2 Petrus 1:8-11

Author(s): D.G. Breed | G.J.C. Jordaan
Volume: 34
Issue: 4
Year: 2000
Augustinus oor staat (en kerk)

Author(s): J.H. van Wyk
Volume: 34
Issue: 4
Year: 2000
Gebed in die Ou en Nuwe Testament: ’n Vergelykende studie

Author(s): D.F. O’Kennedy
Volume: 34
Issue: 4
Year: 2000
Die GKSA en sy gereformeerde identiteit: Kan dit behou word in ’n postmoderne gemeenskap?

Author(s): C.J. Smit | J.M. Vorster
Volume: 34
Issue: 4
Year: 2000
Kloning as selektiewe voortplanting: ’n Voorlopige teologies-etiese beoordeling

Author(s): A.L. Rheeder | P.J. de Bruyn | J.H. van Wyk | N.T. Malan
Volume: 34
Issue: 4
Year: 2000
Liturgiese identiteitsvorming as antwoord op die invloed van die verbruikerskultuur

Author(s): B.J. de Klerk
Volume: 34
Issue: 4
Year: 2000
'Een bevindelijke kennis van het heil' ’n Oorsig oor die teologie van Bert Floor

Author(s): W.C. Vergeer
Volume: 34
Issue: 4
Year: 2000
Prof. Amie – redakteur, opdraggewer en mens

Author(s): M. Venter
Volume: 34
Issue: 4
Year: 2000
Amie van Wyk – Redakteur van In die Skriflig, 1987-2000

Author(s): F.J. van Rensburg
Volume: 34
Issue: 4
Year: 2000
Anomalieë in die Gereformeerde standpunt oor die rol van die vrou in die kerk

Author(s): W.C. Vergeer
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2002
Doel van 1 en 2 Tessalonicenzen: Meer overeenkomst dan verschil

Author(s): D. Visser | F.P. Viljoen | F.J. van Rensburg
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2002
Prediking en die gesindheid van hoorders. Basisteoretiese perspektiewe vanuit Hebreërs

Author(s): F.P. Kruger | C.J.H. Venter
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2002
Jesus sonder Christus of Christus sonder Jesus?

Author(s): F.P. Viljoen
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2002
Verwondering as samevatting van ’n leeftyd - Dankwoord

Author(s): F. Denkema
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2002
Waarderingswoord: Faan Denkema

Author(s): C.J.H. Venter
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2002
Editorial

Author(s): F.J. van Rensburg
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2002
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 35
Issue: 4
Year: 2001
Literêre genre van die Daniëlverhale

Author(s): M. Nel
Volume: 35
Issue: 4
Year: 2001
Saameet in Handelinge 2:42 ’n Sosio-historiese ondersoek

Author(s): S.P.J. Vermaak | F.J. van Rensburg
Volume: 35
Issue: 4
Year: 2001
Identity, remembrance and transformation as key concepts in biblical hermeneutics

Author(s): K. Syreeni
Volume: 35
Issue: 4
Year: 2001
Verklarende (expository) prediking – ’n herevaluering

Author(s): C.J.H. Venter
Volume: 35
Issue: 4
Year: 2001
Die betekenis en retoriese funksie van Galasiërs 3:10

Author(s): D.F. Tolmie
Volume: 35
Issue: 4
Year: 2001
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2003
Van Wyk se bespreking van my boek: God, waarom lyk die wêreld so?

Author(s): A. König
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2003
Die openbaring van God – ’n retories-kritiese interpretasie van Romeine 1:18-32

Author(s): E. Cornelius
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2003
’n Ondersoek na godsdiens-inklusivisme en godsdienspluralisme by M.A. Kruger

Author(s): D.G. Breed
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2003
The Kingdom of God and those who have not heard the contents of Scripture

Author(s): M.A. Kruger
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2003
Editorial

Author(s): G. Jordaan
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2003
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2002
Die aktiwiteit van die belydende GKSAvrouelidmaat tydens die erediens

Author(s): P. van Helden
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2002
Women in church and society: Report of research done by a research team at the PU vir CHO

Author(s): F.J. van Rensburg
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2002
Die 'vroue-kwessie' in die GKSA

Author(s): R. Pieterse
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2002
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2004
Gebed in die lewe van Jesus volgens die Lukas-evangelie

Author(s): F.P. Viljoen
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2004
Op soek na ’n weg uit fundamentalisme, rasionalisme en relatiwisme

Author(s): N. Vorster
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2004
Die Gereformeerde Skrifbeskouing en die verrekening van die sosiohistoriese konteks in die eksegeseproses

Author(s): N. Grönum | F.J. Janse van Rensburg
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2004
’n Teologies-etiese perspektief op die beskerming van sosio-ekonomiese regte

Author(s): H.M. Zwemstra | J.M. Vorster
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2004
Christelike identiteit. Augustinus oor geloof, hoop en liefde

Author(s): J.H. van Wyk
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2004
Die Woord van God – toepaslik preek of toepaslik maak? ’n Homiletiese ondersoek

Author(s): C.J.H. Venter
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2004
Editorial

Author(s): P. Krüger
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2004
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 39
Issue: 4
Year: 2005
Pastorale begeleiding van die seksueel verslaafde

Author(s): W. C. Coetzer
Volume: 39
Issue: 4
Year: 2005
’n Pastoraal-narratiewe metode om lewenshanteringsvaardighede by kankerpasiënte te identifiseer

Author(s): J. Steyn | J. -A. van den Berg
Volume: 39
Issue: 4
Year: 2005
Acts 17:16-34 as paradigm in responding to postmodernity

Author(s): G. A. Lotter | G. G. Thompson
Volume: 39
Issue: 4
Year: 2005
Die Areopagusrede (Hand. 17:22-31) – ’n verkenning van homiletiese elemente

Author(s): C. J.H. Venter
Volume: 39
Issue: 4
Year: 2005
Editorial

Author(s): Editorial Office
Volume: 39
Issue: 4
Year: 2005
Die impak van selfmoord op dié wat agterbly

Author(s): G. Breed
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2007
The reformed confessions: embarrassment or blessing to a missionary church?

Author(s): J. J.Fritz Krüger
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2007
Editorial

Author(s): Editorial Office
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2007
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 40
Issue: 4
Year: 2006
Homoseksualiteit en tydgerigtheid: ’n etiek van Bybellees?

Author(s): Gerrie Snyman
Volume: 40
Issue: 4
Year: 2006
Die Dordtse tradisie en binding aan die belydenis

Author(s): P. J. Strauss
Volume: 40
Issue: 4
Year: 2006
Editorial

Author(s): Editorial Office
Volume: 40
Issue: 4
Year: 2006
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2008
Hoe moet ’n Gereformeerde teoloog met die Bybel omgaan?

Author(s): T. van der Walt
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2008
An assessment of the management skills required of ministers in the Reformed Churches of South Africa

Author(s): A. B. Grobler | J. L. van der Walt
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2008
Stamselnavorsing en terapie: ’n voorlopige teologies-etiese beoordeling

Author(s): A. L. Rheeder
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2008
Oor die Bybel, Bybellees en etiek: in gesprek met Gerrie Snyman

Author(s): J. H. van Wyk
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2008
Kanker as lewensnood: voorlopige merkers vir die pastoraat

Author(s): A. R. Brunsdon | G. A. Lotter
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2008
’n Teologies-etiese beoordeling van kinderarbeid in Suid-Afrika

Author(s): E. J. de Beer
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2008
Sleutels vir die toepassing van die kerkorde

Author(s): C. J. Smit
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2008
Editorial

Author(s): Editorial Office
Volume: 42
Issue: 4
Year: 2008
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2007
Die Psalmboek van 2003 as bron van liturgiese verryking

Author(s): H. Jankowitz | D. Kruger
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2007
Pastoral counselling: towards a diagnostic and interpretational approach in Africa

Author(s): Vhumani Magezi
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2007
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 43
Issue: 4
Year: 2009
Benaderings tot die interpretasie van die wonderverhale in Markus 8-10

Author(s): G. J. van Wyk | F. P. Viljoen
Volume: 43
Issue: 4
Year: 2009
Oorreding in 1 Korintiërs 3:9c-23

Author(s): A. H. Snyman
Volume: 43
Issue: 4
Year: 2009
Skrifberoep en die hantering daarvan in sending

Author(s): P. Verster
Volume: 43
Issue: 4
Year: 2009
Feminist interpretation in the context of reformational theology: a consideration

Author(s): C. Nunes | H. J.M. van Deventer
Volume: 43
Issue: 4
Year: 2009
Editorial

Author(s): Editorial Office
Volume: 43
Issue: 4
Year: 2009
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2010
The influence of Calvinism on the South African Council of Churches

Author(s): P.G.J. Meiring
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2010
The influence of John Calvin’s theology on the World Council of Churches

Author(s): G.M.J. van Wyk
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2010
John Calvin and postmodern spirituality

Author(s): P.H. Fick
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2010
Calvin on the sacraments and church unity

Author(s): D.J. Smit
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2010
Calvin’s view on church discipline and unity: a South African perspective

Author(s): P.J. Strauss
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2010
Calvin, Luther and church unity

Author(s): I.W.C. van Wyk
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2010
Calvin and human dignity

Author(s): J.M. Vorster
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2010
Calvin’s views on church governance

Author(s): C.J. Smit
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2010
Calvin on church and government

Author(s): W.A. Dreyer
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2010
The doctrine of providence in the Institutes of Calvin – still relevant?

Author(s): C.F.C. Coetzee
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2010
Calvin as an exegete of Scripture: a few remarks with reference to Calvin research in general

Author(s): V. E. d’Assonville
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2010
Calvin, Augustine of Hippo and South Africa: in discussion with Johannes van Oort

Author(s): J.W. Hofmeyr
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2010
Calvin’s modification of Augustine’s doctrine of original sin

Author(s): N. Vorster
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2010
From Noyon to Geneva

Author(s): W.A. Dreyer
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2010
Editorial

Author(s): Editorial Office
Volume: 44
Issue: 4
Year: 2010
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 45
Issue: 4
Year: 2011
Chimeras: an ethical consideration

Author(s): H. J.G. Zandman
Volume: 45
Issue: 4
Year: 2011
Chimeras: an ethical consideration

Author(s): H.J.G. Zandman
Volume: 45
Issue: 4
Year: 2011
A theological view of environmental protection in Africa

Author(s): K. Mwambazambi
Volume: 45
Issue: 4
Year: 2011
Natuurwetenskaplike kennis en die Woord van God

Author(s): P.H. Stoker
Volume: 45
Issue: 4
Year: 2011
’n Teologies-etiese beoordeling van aftrede

Author(s): E.J. de Beer
Volume: 45
Issue: 4
Year: 2011
Piëtisme en die wyse waarop die leer van die sogenaamde second blessing beleef word: perspektiewe vanuit die Praktiese Teologie

Author(s): P.A. Rousseau | C.A. Venter | C.J.H. Venter
Volume: 45
Issue: 4
Year: 2011
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 45
Issue: 4
Year: 2011
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 33
Issue: 3
Year: 1999
Totius en die boek Openbaring

Author(s): H.A. Louw
Volume: 33
Issue: 3
Year: 1999
Calvijn en de biecht

Author(s): H.A. Speelman
Volume: 33
Issue: 3
Year: 1999
Gereformeerde spiritualiteit as korporatiewe spiritualiteit

Author(s): J.W. Oostenbrink | G.A. Lotter
Volume: 33
Issue: 3
Year: 1999
Tyd in die slot van die boek Amos

Author(s): J.L. Helberg
Volume: 33
Issue: 3
Year: 1999
Hermeneutiek, Schriftgezag en Triniteit

Author(s): B. Wentsel
Volume: 33
Issue: 3
Year: 1999
Vaartversnelling vra verdieping van ons liturgie

Author(s): B.J. de Klerk
Volume: 33
Issue: 3
Year: 1999
’n Teologiese waardering van die Sinai-tradisie (Eks. 19 - Num. 10:10)

Author(s): S.D. Snyman
Volume: 35
Issue: 3
Year: 2001
Names of Jesus in Mark’s story

Author(s): Y. Dreyer
Volume: 35
Issue: 3
Year: 2001
Verklarende prediking. Basisteoretiese elemente uit Hebreërs

Author(s): C.J.H. Venter
Volume: 35
Issue: 3
Year: 2001
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 34
Issue: 3
Year: 2000
Geloofsverryking te midde van moreel-etiese verwarring in die lig van die kenmotief in 2 Petrus 1:5-7

Author(s): D.G. Breed | G.J.C. Jordaan
Volume: 34
Issue: 3
Year: 2000
Apostolicum Symbolum

Author(s): F.J. van Rensburg | E.M. Cornelius
Volume: 34
Issue: 3
Year: 2000
Hoe kultes menseregte sien en vorm – ’n kritiese beoordeling

Author(s): H.G. Stoker
Volume: 34
Issue: 3
Year: 2000
Towards constructing Paul’s economic vision on work

Author(s): J. Punt
Volume: 34
Issue: 3
Year: 2000
Gewetebinding, Calvyn en die viering van die Nagmaal

Author(s): B.J. de Klerk
Volume: 34
Issue: 3
Year: 2000
Editorial

Author(s): A. Van Wyk
Volume: 34
Issue: 3
Year: 2000
Stol ons 'kerklike' godsdiensbeoefening in die historiese Jesus?

Author(s): B. Spoelstra
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2002
Leë plekke in die literatuur en Bybelvertaling

Author(s): A.H. Snyman
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2002
Women, monotheism and the gender of God

Author(s): F. Klopper
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2002
Oorvloedige liefde en konflikhantering: basisteoretiese perspektiewe uit Filippense

Author(s): J. Pretorius | B.J. de Klerk
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2002
Okkultiese binding en bevryding: ’n Nuwe-Testamentiese perspektief

Author(s): W.C. Vergeer
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2002
Die prediker as toeruster van die gemeente: basisteoretiese perspektiewe vanuit Hebreërs

Author(s): F.P. Kruger | C.J.H. Venter
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2002
Venialis culpa? Augustinus oor huwelik en seksualiteit

Author(s): J.H. van Wyk
Volume: 36
Issue: 3
Year: 2002
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 35
Issue: 3
Year: 2001
’n Bevrydende woord vir Afrika? The Liberating Message van B.J. van der Walt

Author(s): P. Verster
Volume: 35
Issue: 3
Year: 2001
Voorzienigheid en verantwoordelijkheid

Author(s): A. van de Beek
Volume: 35
Issue: 3
Year: 2001
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2003
Die gelowige ouer as geloofsvoorbeeld: Prakties-teologiese perspektiewe op toerusting

Author(s): G. van Wyk | C.J.H. Venter
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2003
The Gospel of Matthew and women

Author(s): P.J.J. Botha
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2003
’n Homileties-empiriese ondersoek van prediking en gesindheidsverandering

Author(s): F.P. Kruger | C.J.H. Venter
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2003
Die erediens as instrument in gemeentebou – toegespits op die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

Author(s): F.W. Leuschner | B.J. de Klerk
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2003
Woordspel en magspel in Daniël 2

Author(s): H.J.M. van Deventer
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2003
Paul and love patriarchalism: Problems and prospects

Author(s): K. Syreeni
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2003
Die erediensgebed en MIV/vigs

Author(s): B.J. de Klerk
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2003
Die Nuwe Hervorming: verwagting of verydeling?

Author(s): J.H. van Wyk
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2003
Editorial

Author(s): P. Krüger
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2003
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2004
'Die vrees van die Here' as ’n sentrale begrip in Bybelse wysheidsliteratuur

Author(s): J.C.J. Coetzee | H.J.M. van Deventer
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2004
1 Konings 8: verskillende perspektiewe op God se teenwoordigheid

Author(s): D.F. O’Kennedy
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2004
Die predikant as teiken – profiel van iemand wat emosionele wonde toedien

Author(s): S.F. Kruger
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2004
Die predikant wat houe uitdeel – die gemeente as teiken

Author(s): C.J.H. Venter
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2004
Paulus se beskouing van Jesus

Author(s): F.P. Viljoen
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2004
Editorial

Author(s): P. Krüger
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2004
’n Pastorale ontsluiting van Johannes 11: ’n begeleidingsnarratief

Author(s): J. Steyn
Volume: 40
Issue: 3
Year: 2006
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ethically evaluated

Author(s): Herm J.G. Zandman
Volume: 40
Issue: 3
Year: 2006
Christelike gesindheid en ander godsdienste

Author(s): J. M. Vorster
Volume: 40
Issue: 3
Year: 2006
Editorial

Author(s): Editorial Office
Volume: 40
Issue: 3
Year: 2006
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2005
Messiasverwagting en prediking uit die Ou Testament

Author(s): H. F. Herrie van Rooy
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2005
Die identifisering van soteriologiese metafore in 1 Petrus

Author(s): F. J. Fika Janse van Rensburg
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2005
Die regte en verantwoordelikhede van die homoseksuele persoon

Author(s): J. M. Koos Vorster
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2005
Die betekenis van charisma en amp vir die kerkregering

Author(s): A. le R. Dries du Plooy
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2005
Toerusting as wordingsproses: perspektiewe uit die Efesiërbrief

Author(s): S. F. Francois Kruger
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2005
’n Liturgie van aftrede

Author(s): B. J. Ben de Klerk
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2005
Public pastoral leaders: The purpose of theological training

Author(s): M. Malan Nel
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2005
Die rol van Godskennis in die ontmoetingsgebeure met God in die prediking

Author(s): H. J.C. (Hennie) Pieterse
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2005
Geleentheidswoord Ons tyd – ’n tyd vir verwondering?

Author(s): Editorial Office
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2005
Waarderingswoord: Cassie Venter – kollega en geloofsvriend

Author(s): Editorial Office
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2005
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2005
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2007
A theological assessment and interpretation of the Johannine Paraclete- Spirit

Author(s): Johann Joubert
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2007
Van vyandigheid na versoening: Kolossense as narratief van kosmologiese verhuising

Author(s): J. J. Fritz Krüger
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2007
The metaphor of Yahweh as healer in the prophetic books of the Old Testament

Author(s): D. F. O’Kennedy
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2007
Inner change in the Corpus Paulinum: pointers for pastoral counselling

Author(s): Y. Campbell-Lane | G. A. Lotter
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2007
Editorial

Author(s): Editorial Office
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2007
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 40
Issue: 3
Year: 2006
Voorwaardes vir geloofsopvoeding om sinvol te bly in die 21ste-eeuse kultuurkonteks

Author(s): Martin Valenkamp | Johannes L. van der Walt
Volume: 40
Issue: 3
Year: 2006
’n Kontekstuele uitleg van Psalm 110 binne sy historiese raamwerk

Author(s): J. J. de Bruyn | D. J. Human
Volume: 40
Issue: 3
Year: 2006
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2008
Economic sanctions: an ethical primer

Author(s): H. J.G. Zandman
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2008
“Skrifgetrouheid” in die erediens? Kantaantekeninge by ’n kernbelydenis

Author(s): J. H. Cilliers
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2008
Editorial

Author(s): Editorial Office
Volume: 42
Issue: 3
Year: 2008
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 43
Issue: 3
Year: 2009
Die kerk en geregtigheid in die Matteusevangelie

Author(s): F. P. Viljoen
Volume: 43
Issue: 3
Year: 2009
Die Heilige Gees en gebed in die erediens

Author(s): B. J. de Klerk
Volume: 43
Issue: 3
Year: 2009
Psalm 137 en die beryming van wraakpsalms

Author(s): H. F. van Rooy
Volume: 43
Issue: 3
Year: 2009
Heretical baptism in debate

Author(s): A. van de Beek
Volume: 43
Issue: 3
Year: 2009
Editorial

Author(s): Editorial Office
Volume: 43
Issue: 3
Year: 2009
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 44
Issue: 3
Year: 2010
Living wisely in a modern world

Author(s): L. Steyn
Volume: 44
Issue: 3
Year: 2010
Pastoral care and the agony of female singleness in the African christian context

Author(s): M.E. Baloyi
Volume: 44
Issue: 3
Year: 2010
Bible reading in Africa: the shaping of a reformed perspective

Author(s): B. Wielenga
Volume: 44
Issue: 3
Year: 2010
A qualitative investigation into the so-called ministry of deliverance

Author(s): J. Janse van Rensburg
Volume: 44
Issue: 3
Year: 2010
’n Teologies-etiese beoordeling van onwettige immigrasie

Author(s): E.J. de Beer
Volume: 44
Issue: 3
Year: 2010
Besinning oor die diakonale dienswerk na aanleiding van Handelinge 6:1-7

Author(s): G. Breed | D.G. Breed
Volume: 44
Issue: 3
Year: 2010
Basisteoretiese vertrekpunte op die aard en die begronding van ’n skrifgefundeerde liturgie

Author(s): S.P. van der Schyff | B.J. de Klerk
Volume: 44
Issue: 3
Year: 2010
Translating Romans: some persistent headaches

Author(s): A.B. du Toit
Volume: 44
Issue: 3
Year: 2010
Doing trinitarian theology: primary references to God and imagination

Author(s): R. Venter
Volume: 44
Issue: 3
Year: 2010
Die noodsaak van die verrekening van metateoretiese vertrekpunte in prakties-teologiese wetenskapsbeoefening

Author(s): F.W. de Wet | H.J.C. Pieterse
Volume: 44
Issue: 3
Year: 2010
Editorial

Author(s): J.M. Vorster
Volume: 44
Issue: 3
Year: 2010
God and the world in the epistles of Paul

Author(s): Michael Wolter
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Cosmology in the book of Revelation

Author(s): Gert J.C. Jordaan
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Religion, theology and cosmology

Author(s): John T. Fitzgerald
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Vijf parels in de Heidelbergse Catechismus

Author(s): Willem Verboom
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Cosmos, reality and God in the letters of John

Author(s): Jan van der Watt
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Geloof en kennis in die Heidelbergse Kategismus

Author(s): Sarel P. van der Walt
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Die Heidelbergse Kategismus 1563−2013: Na 450 jaar steeds lewend en relevant

Author(s): Carel F.C. Coetzee
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
The Heidelberg Catechism, 1563–2013: After 450 years still alive and relevant

Author(s): Carel F.C. Coetzee
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Die eerste vertalings van die Heidelbergse Kategismus in Afrikaans

Author(s): Dolf Britz
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Creation and the revelation of God’s children: Liberation of enslaved bodies

Author(s): Cilliers Breytenbach
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Cosmologies of the ancient Mediterranean world

Author(s): John T. Fitzgerald
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
’n Etiek van liefde: Die etiese perspektiewe van die Heidelbergse Kategismus

Author(s): J.M. (Koos) Vorster
Volume: 47
Issue: 2
Year: 2013
Prediker, preekgesindheid en die toerusting van die gemeente

Author(s): F.P. Kruger | C.J.H. Venter
Volume: 34
Issue: 2
Year: 2000
Reviews

Author(s): Editorial Office
Volume: 33
Issue: 2
Year: 1999
Die betekenis van die konsep land in die slot van die boek Amos

Author(s): J.L. Helberg
Volume: 33
Issue: 2
Year: 1999
Zending: waarom? Verbond als antwoord

Author(s): B. Wielenga | A. König
Volume: 33
Issue: 2
Year: 1999
The Christian gospel as a basis for escape from poverty in Africa

Author(s): J.A. van Rooy
Volume: 33
Issue: 2
Year: 1999
Skuldbelydenis in teologiese perspektief

Author(s): J.H. van Wyk
Volume: 33
Issue: 2
Year: 1999
Die spiritualiteit van die bedienaar met verwysing na sy toerustingstaak

Author(s): C.J.H. Venter
Volume: 33
Issue: 2
Year: 1999
Die Heilige Gees en die Skriflesing in die samekoms van die gemeente

Author(s): B.J. de Klerk
Volume: 33
Issue: 2
Year: 1999
Liggaamstaal as kommunikasie: perspektiewe uit die Hebreeuse Bybel

Author(s): P.A. Kruger
Volume: 33
Issue: 2
Year: 1999
The 'reformation' of counselling

Author(s): G.A. Lotter
Volume: 35
Issue: 2
Year: 2001
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil