Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Utbildning & Demokrati : Tidsskrift för Didaktik och Utbildningspolitik

ISSN: 1102--6472
Publisher: Örebro University


ADD TO MY LIST
 
Där de olika lagrarna gro? Gymnasieelevers anpassnings- och motståndsprocesser PDF available

Author(s): Monica Johansson
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2012
Barns aktörskap och identitetsarbete i en särskild udervisningsgrupp PDF available

Author(s): Yvonne Karlsson
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2012
"Impulskontroll nada" Maskulina iscensättningar och sociala kategoriseringar PDF available

Author(s): Ann-Carita Evaldsson | Adriana Velasquez
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2012
Elevdokumentation, föräldrainflytande och motstånd i den svenska skolan PDF available

Author(s): Lisa Asp-Onsjö
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2012
Politisk danning etter 22. juli PDF available

Author(s): Lars Løvlie
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2011
Utbildningens villkor – globalisering och lokal mångfald PDF available

Author(s): Ninni Wahlström
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2011
Utbildning – mellan individ, nation och samhälle PDF available

Author(s): Carsten Ljunggren
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2011
Ett manifest för pedagogik PDF available

Author(s): Gert Biesta | Carl Anders Säfström
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2011
Kontext och mänskliga samspel PDF available

Author(s): Roger Säljö
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2011
”Jag var ju aldrig riktigt elak” PDF available

Author(s): Silvia Edling
Volume: 19
Issue: 3
Year: 2010
Välkomna (nästan) allihopa! Mellan kategoriserade olikheter och radikal skillnad PDF available

Author(s): Elisabet Langmann
Volume: 19
Issue: 3
Year: 2010
Folkbildning i (av)koloniseringens skugga Demokrati, nationella mytologier och solidaritetens paradoxer PDF available

Author(s): Henrik Nordvall | Magnus Dahlstedt
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2009
Bygdedrömmar möter byråkrati Kamp för lokala perspektiv och värden PDF available

Author(s): Anette Forsberg
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2009
Den ’rättfärdige’ mobbaren PDF available

Author(s): Katarina Eriksson Barajas | Anne-Li Lindgren
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2009
Individuella utvecklingsplaner som fenomen i tiden, samhället och skolan PDF available

Author(s): Ann-Christine Vallberg Roth | Annika Månsson
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2006
”Noa har inga fel”: om bristfokus i skolans utvecklingssamtal PDF available

Author(s): Johan Hofvendahl
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2006
Heterogeneity: multilingualism and democracy PDF available

Author(s): Hans-Jürgen Krumm
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2004
Fostran till frihet - Skolans demokratiska värdegrund ur ett habermasianskt perspektiv PDF available

Author(s): Mikael Carleheden
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2002
Ensamhet eller tvåsamhet. Om social dekontextualisering och kontextualisering PDF available

Author(s): Lars-Christer Hydén
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2001
G H Mead och de sociala strukturernas betydelse för individen PDF available

Author(s): Elin Lundin
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2001
Varifrån kommer då detta Jag? Jaget och Miget ur socialbehavioristisk synvinkel PDF available

Author(s): Lars-Erik Berg
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2001
Om hur människan blir människa bland människor. Om pedagogik och intersubjektivitet PDF available

Author(s): Michael Uljens
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2001
Känslornas betydelse för kosmopolitiska överväganden PDF available

Author(s): Martha Nussbaum
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2001
Viljan att aktivera PDF available

Author(s): Magnus Dahlstedt
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2006
Democracy, discourse and learner autonomy in the foreign language classroom PDF available

Author(s): David Little
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2004
Förbättrad interaktion mellan studerande och lärare genom ökad professionalism? PDF available

Author(s): Göran Brante
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2002
Relationer i undervisningen PDF available

Author(s): Jonas Aspelin
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2001
Levande Ordning PDF available

Author(s): Cathrine Ryther
Volume: 19
Issue: 3
Year: 2010
Låt skillnaden vara PDF available

Author(s): Niclas Månsson
Volume: 19
Issue: 3
Year: 2010
Kan vi räkna med läraren? PDF available

Author(s): Jonas Nordmark
Volume: 19
Issue: 3
Year: 2010
Vad kan utbildning åstadkomma? En kritik av idealiserade föreställningar om utbildning PDF available

Author(s): Carl Anders Säfström
Volume: 19
Issue: 3
Year: 2010
Samordningsproblem i studiecirkelsamtal PDF available

Author(s): Martin Lundberg
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2009
Kunskap och lärande i facket PDF available

Author(s): Susanne Köpsén
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2009
Mångkulturalitet och kulturmöten i högskoleutbildning PDF available

Author(s): Henrik Bohlin
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2009
Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv PDF available

Author(s): Michael Tholander
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2005
Folkvilja, etikett eller jordbruksteknik?( PDF available

Author(s): Niklas Ammert
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2005
Voter education PDF available

Author(s): Kjetil Børhaug
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2005
Valfrihet och anti-segregerande åtgärder PDF available

Author(s): Nihad Bunar
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2005
Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori PDF available

Author(s): Thomas Aastrup Rømer
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2005
Tema: Ordningens pris PDF available

Author(s): Niclas Månsson | Carl Anders Säfström
Volume: 19
Issue: 3
Year: 2010
Pragmatiska studier av meningsskapande PDF available

Author(s): Jonas Almqvist | David Kronlid | Mikael Quennerstedt | Johan Öhman | Marie Öhman | Leif Östman
Volume: 17
Issue: 3
Year: 2008
Erfarenhet och meningsskapande PDF available

Author(s): Johan Öhman
Volume: 17
Issue: 3
Year: 2008
Artefaktanvändning i undervisningssammanhang - en privilegieringsanalys PDF available

Author(s): Jonas Almqvist
Volume: 17
Issue: 3
Year: 2008
Att analysera socialisationens riktning ur ett maktperspektiv PDF available

Author(s): Marie Öhman
Volume: 17
Issue: 3
Year: 2008
Analys av utbildningens diskursivitet: Normer och följemeningar i text och handling PDF available

Author(s): Leif Östman
Volume: 17
Issue: 3
Year: 2008
Etikens bidrag till pragmatiska studier av moraliskt meningsskapande PDF available

Author(s): David Kronlid
Volume: 17
Issue: 3
Year: 2008
Does paradox count in education? PDF available

Author(s): Lars Løvlie
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2007
The education-socialisation conundrum, or 'Who is afraid of education? PDF available

Author(s): Gert Biesta
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2007
Elevcentrerade undervisningsfilosofier som pedagogisk paradox PDF available

Author(s): Johan Liljestrand
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2007
Inkonsekvenser i vardagsmönstret av skolregler - en pedagogisk och demokratisk utmaning PDF available

Author(s): Robert Thornberg
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2007
Biesta och "utbildningens brännpunkt" PDF available

Author(s): Jonas Aspelin
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2007
Kunskapsbedömningar som styrmedia PDF available

Author(s): Eva Forsberg | Christian Lundahl
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2006
Demokratifostran som forskningsobjekt ur statsvetar- och sociologperspektiv PDF available

Author(s): Tomas Englund
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2006
Joe Moran: Interdisciplinarity PDF available

Author(s): Francis Lee
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2006
Mats Alvesson: Tomhetens triumf - Om grandiositet, illusionsnummer och nollsummespel PDF available

Author(s): Lennart Sturesson
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2006
The language teacher as go-between PDF available

Author(s): Claire Kramsch
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2004
Demokratisk kompetens - Några steg mot en praktisk-pedagogisk deliberationsmodell PDF available

Author(s): Christer Fritzell
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2003
Bedömning av demokratisk kompetens - en pedagogisk utmaning PDF available

Author(s): Per Gerrevall
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2003
Ämneskunnande och demokratisk kompetens - en integrerad helhet? PDF available

Author(s): Lena Fritzén
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2003
Skolverksutvärderingar av demokratisk kompetens - En kritisk granskning PDF available

Author(s): Joakim Krantz
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2003
Hans Knutagård (2003): Introduktion till verksamhetsteori, Lund: Studentlitteratur. 179 s PDF available

Author(s): Johan Liljestrand
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2003
Svenskämnet som demokrati- och "värdegrundsämne" PDF available

Author(s): Gun Malmgren
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2003
Det nödvändiga samtalet PDF available

Author(s): Gunilla Molloy
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2003
En kritisk läsning av Studentspegeln 2002 PDF available

Author(s): Ylva Boman | Ingrid Öst
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2002
Pragmatismens innebörder och dess konsekvenser PDF available

Author(s): Cleo Cherryholmes
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2000
Nyläsningar av Dewey - trender under nittiotalet PDF available

Author(s): Roswitha Lehmann-Rommel
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2000
Om att-vara-med-andra. Pedagogikens svårighet såsom politikens svårighet PDF available

Author(s): Gert Biesta
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2000
Deweys sätt att förstå den allmänna opinionen - kontinuitet och pluralitet PDF available

Author(s): Andrej Pinter
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2000
Målsättningar inom mångkulturell utbildning. En kritisk omprövning PDF available

Author(s): Walter Feinberg
Volume: 8
Issue: 3
Year: 1999
Från monokulturell till interkulturell pedagogisk forskning PDF available

Author(s): Pirjo Lahdenperä
Volume: 8
Issue: 3
Year: 1999
Monokulturell utbildning PDF available

Author(s): Mekonnen Tesfahuney
Volume: 8
Issue: 3
Year: 1999
En gemensam resa eller skilda resor. Talet om kärnämnen i gymnasieskolan 1990-2009 PDF available

Author(s): Jan Berggren
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
"Money talks" En kritisk diskursanalys av samtal om förbättringar i hälso- och sjukvård PDF available

Author(s): Ann-Charlott Norman | Lena Fritzén
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Tallskolan. En mångkulturell skolas tillblivelse och pedagogik. PDF available

Author(s): Henrik Nilsson
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2012
Pedagogikk, tid og individualisering PDF available

Author(s): Herner Sæverot
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Uncovering the political in non-political young muslim immigrant identities PDF available

Author(s): Niels Nørgaard Kristensen | Trond Solhaug
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Skolan, familjerätten och barnen PDF available

Author(s): Linnéa Bruno
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Vygotskij goes neoliberal PDF available

Author(s): Lena Sjöberg
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Läraren som konkurrensmedel PDF available

Author(s): Magnus Frostenson
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Den mätbara litteraturläsaren PDF available

Author(s): Stefan Lundström | Lena Manderstedt | Annbritt Palo
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2011
Lärarprofessionen och arbetet med livskunskap i grundskolan PDF available

Author(s): Sara Irisdotter Aldenmyr
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
Läroplanen och föreställningen om ett kosmopolitiskt arv PDF available

Author(s): David T. Hansen
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
From teaching young people to be healthy to learning health PDF available

Author(s): Mikael Quennerstedt | Lisette Burrows | Ninitha Maivorsdotter
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
I det nya mångspråkiga Sverige PDF available

Author(s): Inger Lindberg
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2009
Flerspråkighet inom lärarutbildningen - ett perspektiv som saknas PDF available

Author(s): Marie Carlson
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2009
Här är alla lika! Jämlikhetsideologi och konstruktion av den PDF available

Author(s): Rickard Jonsson | Tommaso M. Milani
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2009
De kommer från nordost - Om skolkonkurrens och elevidentitet i ämnet svenska som andraspråk PDF available

Author(s): Johannes Lunneblad | Maj Asplund Carlsson
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2009
Educating for professional responsibility - a normative dimension of higher education PDF available

Author(s): Tone Dyrdal Solbrekke
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2008
Liv, identitet, kultur - Om utredningen Att lämna skolan med rak rygg och svenska som ett demokratiämne PDF available

Author(s): Kerstin Bergöö | Annette Ewald
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2003
Öppen skola - En arbetsform i gränssnittet mellan folkbildning och utbildning PDF available

Author(s): Helena Blomberg | Bosse Jonsson
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2002
Några bildningsfilosofiska perspektiv i synen på folkbildning PDF available

Author(s): Kjell Gustavsson
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2002
Juridik och politik i barnpedagogiken - om FN-konventionens dilemman PDF available

Author(s): Birgitta Qvarsell
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2001
Den formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och elevinflytande PDF available

Author(s): Åsa Brumark
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
Obesity discourse and the crisis of faith in disciplinary technology PDF available

Author(s): Michael Gard | David Kirk
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2007
"Jag känner inte för att bli en ... kille" Om heteronormativitet i ämnet idrott och hälsa PDF available

Author(s): Håkan Larsson | Karin Redelius | Birgitta Fagrell
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2007
Tvärvetenskap och/eller gränsöverskridanden? PDF available

Author(s): Jörgen Nissen
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2006
Pedagogik, tolkning och förståelse - en metodologisk reflektion kring studieobjektet edukation PDF available

Author(s): Anders D Olofsson | J Ola Lindberg
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2005
Individuella rättigheter; autonomi och beroende. Olika synsätt på barn i relation till FN:s barnkonvention PDF available

Author(s): Anne-Li Lindgren | Gunilla Halldén
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2001
Folkbildning som mothegemonisk praktik? PDF available

Author(s): Henrik Nordvall
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2002
Folkhögskolan i en globaliserad värld PDF available

Author(s): Lisbeth Eriksson
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2002
Betecknandets politik - kommunikation som social handling PDF available

Author(s): Roger Säljö
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2000
Sprogkulturer i de sproglige verdensnetværk PDF available

Author(s): Karen Risager
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2009
Kulturstudier av vetenskap PDF available

Author(s): Catharina Landström
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2006
Liminala metaforer och gränsarbete i den högre skolan. Kulturstudier och gränsernas mening PDF available

Author(s): Per-Anders Forstorp
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2006
Den kvalitetsmärkta högskolan

Author(s): Fredrik Schoug
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2006
Allmänbildning i matematikundervisning i ett demokratiskt samhälle PDF available

Author(s): Günter Graumann
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2005
Matematikens dubbelnatur - undflyende innehåll, självtillräckligt språk PDF available

Author(s): Håkan Lennerstad
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2005
Mathematics education and social justice PDF available

Author(s): Ole Skovsmose | Paola Valero
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2005
History war i 1990 årene i USA - kampen mellom H og h PDF available

Author(s): Elisabeth Buk-Berge
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2005
Barnets rätt till hög kvalitet i förskolan

Author(s): Gunni Kärrby
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2001
Barns rätt till skydd och undervisning i krigsdrabbade områden PDF available

Author(s): Michael Wessells
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2001
Ett nytt språk om skola? PDF available

Author(s): Ninni Wahlström
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2010
Civic and professional responsibility in new landscapes of knowledge PDF available

Author(s): Monika Nerland
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2008
Professional responsibility in higher education - a response from the "swamp" PDF available

Author(s): Ciaran Sugrue
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2008
Hälsa eller inte hälsa - är det frågan? PDF available

Author(s): Mikael Quennerstedt
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2007
Idræt, krop og bevægelse mellem sundhed og dannelse PDF available

Author(s): Mia Herskind | Helle Rønholt
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2007
A balancing act - problematising prescriptions about food and weight in school health texts PDF available

Author(s): Jan Wright | Rebecca Dean
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2007
Den rätta viljan - idrott och hälsa i ett styrningsperspektiv PDF available

Author(s): Marie Öhman
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2007
Spesialpedagogikkens vilkår under moderniteten PDF available

Author(s): Lise Vislie
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2004
Specialpedagogikens normativa betingelser PDF available

Author(s): Rolf Helldin | Ulf Sivertun
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2004
Demokrati och inkludering - en begreppsdiskussion PDF available

Author(s): Reidun Carlsson | Claes Nilholm
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2004
När examinationen är allt

Author(s): Göran Linde
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2004
Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget PDF available

Author(s): Caroline Liberg
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2003
"Jag hatar ordet privilegierad" - Om att rota i elevers sociala bakgrund PDF available

Author(s): Jan Einarsson
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2003
En vandring i det svenskämnesdidaktiska fältet PDF available

Author(s): Eva Hultin
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2003
Samverkan och planering. Två indikatorer på skolans styrningskultur PDF available

Author(s): Kjell Granström | Rolf Lander
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2000
Demokrati, svensklärarutbildning och mångkulturalism PDF available

Author(s): Margareta Petersson
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2003
Skolan, proven och demokratin PDF available

Author(s): Birgitta Garme
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2003
Praktikbaserad utvärdering i förskola och fritidshem PDF available

Author(s): Ove Karlsson
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2000
Att vara lärare - bilder ur två traditioner PDF available

Author(s): Kerstin Skog-Östlin
Volume: 8
Issue: 2
Year: 1999
Några aspekter på lärarens pedagogiska tänkande PDF available

Author(s): Pertti Kansanen
Volume: 8
Issue: 2
Year: 1999
Vad erbjuds för kunskap i lärarutbildningen och vad tillägnar de studerande sig? PDF available

Author(s): Karl-Georg Ahlström
Volume: 8
Issue: 2
Year: 1999
Kultur og subkulturer i allmennlærerutdanning; moderne lærere og postmoderne studenter PDF available

Author(s): Inger Anne Kvalbein
Volume: 8
Issue: 2
Year: 1999
Att förändra utbildning PDF available

Author(s): Dennis Beach
Volume: 8
Issue: 2
Year: 1999
Etisk aktör eller solitär reaktör ? PDF available

Author(s): Kirsten GrØnlien Zetterqvist | Sara Irisdotter Aldenmyr
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Elevinflytande i en skola i förändring PDF available

Author(s): Maria Rönnlund
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Deliberativ demokrati i den norska skolan PDF available

Author(s): Martin Samuelsson
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Från definierat förflutet till utstakad framtid PDF available

Author(s): Lotta Johansson
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Att hantera läraryrkets komplexitet(er) – en grund för professionalitet ? PDF available

Author(s): Anneli Frelin
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Bild och pedagogikens estetiska språk – en analys av nationella styrdokument PDF available

Author(s): Elisabet Malmström
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Recension: Effekt og pædagigisk insats ved inklusion of born med særlige behov i grundskolen PDF available

Author(s): Camilla Brørup Dyssegaard | Michael Søgaard Larsen | Neriman Tiftikçi
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2013
Citizenship education in discussions concerning political issues PDF available

Author(s): Johan Liljestrand
Volume: 21
Issue: 1
Year: 2012
New Swedish environmental and sustainable education research PDF available

Author(s): Johan Öhman
Volume: 20
Issue: 1
Year: 2011
Worry becomes hope in education for sustainable development PDF available

Author(s): Lena Persson | Iann Lundegård | Per-Olof Wickman
Volume: 20
Issue: 1
Year: 2011
Measuring attitudes towards three values that underlie sustainable development PDF available

Author(s): Tomas Torbjörnsson | Lena Molin | Martin Karlberg
Volume: 20
Issue: 1
Year: 2011
A business to change the world – moral responsibility in textbooks for International Economics PDF available

Author(s): Pernilla Andersson | Johan Öhman | Leif Östman
Volume: 20
Issue: 1
Year: 2011
Knowledge capabilities for sustainable development in global classrooms - local challenges PDF available

Author(s): Birgitta Nordén | Elise Anderberg
Volume: 20
Issue: 1
Year: 2011
Cosmopolitan perspectives on education and sustainable development PDF available

Author(s): Louise Sund | Johan Öhman
Volume: 20
Issue: 1
Year: 2011
Det ”integrerade” gymnasiet och den segregerade staden PDF available

Author(s): Jonas Lindbäck | Ove Sernhede
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2010
Den ”goda” mångfalden. Fabrikation av mångfald i skolans policy och praktik PDF available

Author(s): Åsa Möller
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2010
Att ”nollställa bakgrunder” för en effektiv skola PDF available

Author(s): Anneli Schwartz
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2010
Skolidentitet och managementkultur som mytologisk diskurs PDF available

Author(s): Johannes Lunneblad
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2010
Bildning och demokrati - Att förmedla det partikulära och det universella PDF available

Author(s): Bernt Gustavsson
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2003
Demokrati - ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem? PDF available

Author(s): Gert Biesta
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2003
Samspelet vetenskap och praktik - ett utmanande forskningsfält PDF available

Author(s): Thomas Tydén
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2003
Skolplikt, förvaring och elevers rättssäkerhet och inflytande PDF available

Author(s): Gunnar Berg
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2003
Bilder av Internet - en studie av IT som verktyg för meningsskapande PDF available

Author(s): Jonas Almqvist
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2001
Diskursiva och teknologiska resurser på visuella tvåspråkiga pedagogiska arenor PDF available

Author(s): Sangeeta Bagga-Gupta
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2001
Interaktivitet - moteord eller passord til fremtidens pedagogikk? PDF available

Author(s): Morten Søby
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2001
Skolplikten och dess befrielsegrunder - Om praktisk tillämpning och lagstiftning PDF available

Author(s): Sara Högdin
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2007
Fristående skolor och segregation - "Give a dog a bad name and hang him?" PDF available

Author(s): Bo Dahlin
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2007
John Locke och familjens makt över uppfostran PDF available

Author(s): Christer Hedin
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2007
Politisk liberalism och skolans religionsundervisning PDF available

Author(s): Joachim Rosenquist
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2007
Bilder av bildning - och dess frånvaro i det politiska talet om ett livslångt lärande PDF available

Author(s): Britten Ekstrand | Andreas Nordin
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2007
Drawing parts together: the philosophy of education of Nel Noddings PDF available

Author(s): Lynda Stone
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2006
Det hela barnet - vem är det? Reflektioner i anslutning till några texter av Nel Noddings PDF available

Author(s): Solveig Hägglund
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2006
Att lära sig bry sig om de nära - och de långt borta PDF available

Author(s): Karin Hjälmeskog
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2006
Dialog, olikhet och globalisering. En intervju med Nicholas Burbules PDF available

Author(s): Klas Roth
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2006
Om den radikala estetiken PDF available

Author(s): Jan Thavenius
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2005
Den kulturella vändningen i skolans styrdokument PDF available

Author(s): Magnus Persson
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2005
Den estetiska erfarenheten som erfarandets fulländning PDF available

Author(s): Eva Hultin
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2005
En värld av kunskap PDF available

Author(s): Nico Stehr
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2004
Den vetenskapliga republiken i nytt perspektiv PDF available

Author(s): Thora Margareta Bertilsson
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2004
Skilda världar? - Om nationell och global identitet PDF available

Author(s): Hans Lödén
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2002
Från jämlikhet till likvärdighet PDF available

Author(s): Bo Lindensjö
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2002
En läsning av Martha Nussbaums Cultivating Humanity PDF available

Author(s): Ylva Bergström
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2000
Två förorter PDF available

Author(s): Ulf Borelius
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2010
Framtidsvägen - en huvudled eller en skiljevägg? PDF available

Author(s): Eva Forsberg
Volume: 17
Issue: 1
Year: 2008
Gör politiken skillnad? Exemplet elever PDF available

Author(s): Claes Nilholm
Volume: 17
Issue: 1
Year: 2008
Konsten att tänka kritiskt - John Deweys How We Think PDF available

Author(s): Anders Burman
Volume: 17
Issue: 1
Year: 2008
Nel Noddings och omsorgsetiken PDF available

Author(s): Gunnel Colnerud
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2006
One word to rule them? PDF available

Author(s): Ketil A Thorgersen | Eva Alerby
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2005
Den naturvetenskapliga undervisningens estetik PDF available

Author(s): Per-Olof Wickman | Britt Jakobson
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2005
Is there any body in cyberspace? PDF available

Author(s): Lars Løvlie
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2005
Den pedagogiske filosofiens veier PDF available

Author(s): Lars Lövlie
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2003
Avslutande kommentarer kring projektet "Omvärlden och skolan" PDF available

Author(s): Ove Sernhede
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2010
Skolan och den 'goda' utbildningen - för ett konkurrenskraftigt Europa PDF available

Author(s): Lena Sjöberg
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2009
Samhällskunskapen och disciplinfrågan - om utbildning av lärare i samhällskunskap PDF available

Author(s): Niklas Eklund | Anna Larsson
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2009
Högre utbildning som politiskt instrument PDF available

Author(s): Katarina Larsson
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2009
Klistrende og forrevne ord PDF available

Author(s): Thomas Aastrup Rømer
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2009
Den livslånge lärlingen PDF available

Author(s): Matilda Hjorth Liedman | Sven-Eric Liedman
Volume: 17
Issue: 1
Year: 2008
Skilda framtidsvägar - Perspektiv på det tidiga 2000-talets gymnasiereform PDF available

Author(s): Lisbeth Lundahl
Volume: 17
Issue: 1
Year: 2008
Gymnasiereformen och svenskämnets traditioner PDF available

Author(s): Eva Hultin
Volume: 17
Issue: 1
Year: 2008
Om villkor för pedagogisk kommunikation och kommunikativt handlande i skolan

Author(s): Tomas Englund
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2007
Demokratins antagonistiska pluralism - Chantal Mouffe om det politiska PDF available

Author(s): Carl Anders Säfström
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2006
Alain Touraine - Kan vi leva tillsammans? Jämlika och olika PDF available

Author(s): Carsten Ljunggren
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2006
Nigel Blake m fl - The Blackwell Guide to the Philosophy of Education PDF available

Author(s): Sven-Eric Liedman
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2006
Gert J J Biesta & Nicholas Burbules - Pragmatism and Educational Research PDF available

Author(s): Tomas Englund
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2006
Bortom akademisk kapitalism - Idén om ett Nytt Universitet PDF available

Author(s): Carsten Ljunggren | Ingrid Öst
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2002
Kampen om begreppet valfrihet i skolpolitiken PDF available

Author(s): Sun-Joon Hwang
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2002
IT i framtidens samhälle och i dagens skola PDF available

Author(s): Magnus Johansson | Jörgen Nissen
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2001
Tid, rum, berättelse - En historia om pedagogik och lärarutbildning PDF available

Author(s): Agneta Linné
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2003
Utbildning som en praktik för rättvisa - Ett Lévinas-perspektiv PDF available

Author(s): Sharon Todd
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2002
Pedagogik i början av det 21:a århundradet PDF available

Author(s): Michael Uljens
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2001
Demokrati, kunskap och fantasi PDF available

Author(s): Sven-Eric Liedman
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2000
Högskolan - en demokratisk kunskapsmiljö?( PDF available

Author(s): Carl Tham
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2000
Nya uppdrag för skapandets platser? PDF available

Author(s): Sverker Sörlin
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2000
Demokrati och utbildning efter det demokratiska ögonblicket PDF available

Author(s): Bernt Gustavsson
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2000
Att odla sin mänsklighet PDF available

Author(s): Maria Carlshamre
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2000
Föreställningar av en gemenskap PDF available

Author(s): Ylva Bergström
Volume: 8
Issue: 1
Year: 1999
Utdanning - og den pluralistiske utfordring PDF available

Author(s): Kirsti Klette
Volume: 8
Issue: 1
Year: 1999
Identitet som konstitutivt handlande PDF available

Author(s): Carsten Ljunggren
Volume: 8
Issue: 1
Year: 1999
Sökandet efter ett moraliskt metaspråk(?) PDF available

Author(s): Niclas Månsson
Volume: 8
Issue: 1
Year: 1999
Fostran mot bestämda värden och värdepluralism – två oförenliga teman i Lpo-94? PDF available

Author(s): Johan Liljestrand
Volume: 8
Issue: 1
Year: 1999
Facktidskriften - ett njutningsmedel? PDF available

Author(s): Biörn Hasselgren
Volume: 8
Issue: 1
Year: 1999
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil