Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Gymnica

ISSN: 1212--1185
Publisher: Palacky University


ADD TO MY LIST
 
The influence of hallux valgus on pelvis and lower extremity movement during gait [Vliv valgózní deformity palce na pohyb pánve a dolních končetin při chůzi]

Author(s): Jitka Kozaková | Miroslav Janura | Zdenek Svoboda | Milan Elfmark | Miloslav Klugar
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
Does the rider influence the horse's movement in hippotherapy? [Ovlivňuje jezdec pohyb koně v hipoterapii?]

Author(s): Zdeněk Svoboda | Tereza Dvořáková | Miroslav Janura
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
Physical activity as a part of overweight and obesity treatment [Pohybová aktivita jako součást léčení nadváhy a obesity]

Author(s): Radana Poděbradská | Pavel Stejskal | Daniel Schwarz | Jiří Poděbradský
Volume: 41
Issue: 4
Year: 2011
Adherence k pohybové aktivitě u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním Adherence to physical activity in patients with coronary artery disease

Author(s): Veronika Drbošalová | Pavel Stejskal | Jan Bajorek | Eliška Sovová | Miloslav Klugar | Olga Hynková | Václav Krejčíř | Hana Cipryanová
Volume: 40
Issue: 4
Year: 2011
Ratio changes of selected components of body composition after lymphatic massage [Změny poměrů vybraných složek tělesného složení po lymfatické masáži]

Author(s): Jarmila Riegerová | Aleš Gába | Michal Valenta | Ondřej Chromý
Volume: 39
Issue: 4
Year: 2009
Numerická simulace v biomechanice – forenzní příklad Numerical simulation in biomechanics – a forensic example

Author(s): Jiří Adamec | Matthias Graw | Norbert Praxl
Volume: 36
Issue: 4
Year: 2006
Vliv intervenčních programů na změny klidového energetického výdeje Effects of intervention programs on changes in resting energy expenditure

Author(s): Iva Řehová | Pavel Stejskal | Radim Šlachta | Aleš Jakubec | Olga Bartáková | Hana Cipryanová | Michal Botek | Lukáš Cipryan
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2007
The verification of the usability of the online Indares.com system in collecting data on physical activity – pilot study [Ověření využitelnosti online systému Indares.com pro sběr dat o pohybové aktivitě – pilotní studie]

Author(s): František Chmelík | Karel Frömel | Filip Křen | Jiri Stelzer | Lucie Engelová | Michal Kudláček | Josef Mitáš
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2008
Globální sebehodnocení u skupiny českých seniorů a adolescentů Global self esteem in a sample of Czech seniors and adolescents

Author(s): Jana Šmídová | Běla Hátlová | Jan Stochl
Volume: 38
Issue: 4
Year: 2008
Vybrané problémy ve výzkumu zážitkové pedagogiky Chosen problems in experiential education research

Author(s): Petr Zappe | Jiří Okrouhlý
Volume: 37
Issue: 4
Year: 2007
School and weekend physical activity of 15-16 year-old Czech, Slovak and Polish adolescents [Školní a víkendová pohybová aktivita 15-16letých českých, polských a slovenských adolescentů]

Author(s): Petra Nováková Lokvencová | Karel Frömel | František Chmelík | Dorota Groffik | Viera Bebčáková
Volume: 41
Issue: 3
Year: 2011
Introduction of the first dean of the Faculty of Physical Culture

Author(s): Bohuslav Hodaň
Volume: 40
Issue: 3
Year: 2010
The evaluation of body composition in relation to physical activity in 56–73 year old women: A pilot study [Hodnocení tělesného složení ve vztahu k pohybové aktivitě u žen ve věku 56–73 let: Pilotní studie]

Author(s): Aleš Gába | Jana Pelclová | Miroslava Přidalová | Jarmila Riegerová | Iva Dostálová | Lucie Engelová
Volume: 39
Issue: 3
Year: 2009
Duševní stav málo a pravidelně tělesně aktivních žen ve druhém trimestru těhotenství The state of mind of less physically active and regularly physically active women in the second trimester of their pregnancies

Author(s): Anja Podlesnik Fetih | Mateja Videmšek | Vislava Globevnik Velikonja | Eda Bokal Vrtačnik | Damir Karpljuk
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2008
Pohybový rytmus při lekcích aquaaerobiku The rhythm of movement during aquarobic classes

Author(s): Alicja Nowaczyk Chałupka | Dorota Różańska | Elżbieta Rostkowska
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2007
Olympijské hry jako kulturní událost The Olympic Games as a cultural event

Author(s): Zvezdan Savić
Volume: 37
Issue: 3
Year: 2007
Chyby v doskocích v prostných mužů Landing errors in men's floor exercise

Author(s): Miha Marinšek | Iva Čuk
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2008
Vyhledávání prožitku u slovinských horolezkyň a horolezců Sensation seeking in Slovenian female and male mountain climbers

Author(s): Stojan Burnik | Snežana Jug | Tanja Kajtna
Volume: 38
Issue: 3
Year: 2008
A new view on the quality of Jacík's test [Nový pohled na kvalitu Jacíkova testu]

Author(s): Roman Cuberek | Aleš Jakubec | Karel Hůlka | Michal Botek
Volume: 42
Issue: 2
Year: 2012
Personality characteristics of Serbian male wheelchair and professional basketball players [Charakteristika osobnosti srbských basketbalistů-vozíčkářů a profesionálních basketbalistů]

Author(s): Kasum Goran | Ljubiša Lazarević | Saša Jakovljević | Ljubica Bačanac | Fadilj Eminović
Volume: 42
Issue: 2
Year: 2012
An analysis of school physical activity in adolescent girls [Analýza školní pohybové aktivity adolescentních dívek]

Author(s): Petra Nováková Lokvencová | Krzysztof Skalik | Karel Frömel | Krystyna Górna-Łukasik
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011
Adherence to the aerobics exercise program in women aged 40 to 65 [Adherence ke cvičebnímu programu aerobiku u žen ve věku 40 až 65 let]

Author(s): Liběna Kováčová | Pavel Stejskal | Filip Neuls | Milan Elfmark
Volume: 41
Issue: 2
Year: 2011
Kondice a tělesné složení u fotbalistů kategorie U19 před a po absolvování přípravného období Condition and body constitution of soccer players in category U19 before and after completing a preparatory period

Author(s): Zdeněk Botek | Aleš Gába | Michal Lehnert | Miroslava Přidalová | Renata Vařeková | Michal Botek | František Langer
Volume: 40
Issue: 2
Year: 2010
Changes in autonomic nervous system activity in connection with scuba diving [Reakční změny autonomního nervového systému v souvislosti s přístrojovým potápěním]

Author(s): Miloslav Klugar | Pavel Stejskal | Václav Krejčíř | Olga Bartáková | Veronika Drbošalová | Jitka Kozáková | Petr Štěpaník
Volume: 39
Issue: 2
Year: 2009
Determination of diferences in runs between boys and girls aged 5.5 Určení rozdílu v běhu mezi chlapci a dívkami ve věku 5,5 roku

Author(s): Mateja Videmšek | Jože Štihec | Damir Karpljuk
Volume: 35
Issue: 2
Year: 2005
Měření dechové frekvence z EKG signálu s ohledem na vyšetření aktivit autonomního nervového systému Measurement of breathing frequency from ECG in the examination of autonomous nervous system activities: Suggested methods and their verification

Author(s): Jiří Salinger | Petr Štěpaník | Petr Kolisko | Pavel Stejskal | Šárka Theuerová | Milan Elfmark | Simona Gwozdziewiczová | Jakub Krejčí
Volume: 35
Issue: 2
Year: 2005
Morfologie dětské nohy Child's foot morphology

Author(s): Miroslava Přidalová | Jarmila Riegerová
Volume: 35
Issue: 2
Year: 2005
What is good sport: Plato's view Co je to dobrý sport: Platónův pohled

Author(s): Jernej Pisk
Volume: 36
Issue: 2
Year: 2006
Použití formální konceptuální analýzy při hodnocení vztahů mezi prostředím vybraných metropolí České republiky a pohybovou aktivitou jejich obyvatel The use of formal concept analysis in evaluation of the relationship between the environment and physical activity of the residents in Czech regional cities

Author(s): Erik Sigmund | Josef Mitáš | Dagmar Sigmundová | Karel Frömel | Svatopluk Horák | Jiří Zacpal | Jiří Nykodým | Zdeněk Šebrle | Emil Řepka | Dana Feltlová | Aleš Suchomel | Oldřich Mičan | Tomáš Klobouk | Marie Lukavská | Ladislav Bláha
Volume: 38
Issue: 2
Year: 2008
Validita a reliabilita funkce

Author(s): Filip Neuls
Volume: 38
Issue: 2
Year: 2008
Působení kognitivně-behaviorální psychoterapie na tělesné složení a konstituci Effects of cognitive behavioral psychotherapy on body composition and constitution

Author(s): Miroslava Přidalová | Jarmila Riegerová | Iva Dostálová | Aleš Gába | Miroslav Kopecký
Volume: 38
Issue: 2
Year: 2008
Analýza záběru vpřed na kajaku pro jízdu na divoké vodě v přírodních podmínkách An analysis of the forward stroke as used in a wild water kayak on flat waters

Author(s): Miroslav Janura | Jiří Kratochvíl | Michal Lehnert | František Vaverka
Volume: 35
Issue: 2
Year: 2005
Stanovení vagového prahu a možnosti jeho využití Determination of the vagal threshold and changes of it's using

Author(s): Michal Botek | Pavel Stejskal | Jakub Krejčí | Aleš Jakubec | Aleš Gába
Volume: 38
Issue: 2
Year: 2008
Katetrová ablace pro fibrilaci síní a spektrální analýza variability srdeční frekvence Catheter ablation for atrial fibrillation and spectral analysis of heart rate variability

Author(s): Eva Vlčková | Pavel Stejskal | Martin Fiala | Aleš Jakubec | Iva Řehová | Filip Pavlík | Michal Botek | Esseid Gaddur
Volume: 35
Issue: 2
Year: 2005
Efekt cílené rehabilitační intervence při léčbě temporomandibulárních poruch The effectiveness of specific physiotherapy in the treatment of temporomandibular disorders

Author(s): David Smékal | Kristýna Velebová | Dagmar Hanáková | Magdaléna Lepšíková
Volume: 38
Issue: 2
Year: 2008
Moderní sport a problém ostatních Modern sport and the problem of others

Author(s): Masami Sekine | Kenji Ishigaki
Volume: 36
Issue: 2
Year: 2006
Pohyb a čas Movement and time

Author(s): Anna Hogenová
Volume: 36
Issue: 2
Year: 2006
Gender differences in preferences of individual and team sports in Polish adolescents [Genderové rozdíly při výběru individuálních a kolektivní sportů u polských adolescentů]

Author(s): Filip Křen | Michal Kudláček | Wojciech Wąsowicz | Dorota Groffik | Karel Frömel
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
Knowledge in adolescent girls and boys related to physically active and healthy lifestyle [Vědomosti adolescentních děvčat a chlapců vztahující se k pohybově aktivnímu a zdravému životnímu stylu]

Author(s): Jana Vašíčková | Krystyna Górna-Łukasik | Dorota Groffik | Karel Frömel | Krzysztof Skalik | Zbyněk Svozil | Wojciech Wąsowicz
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
The quality of kindergarten care as an important element of the subjective theories [Kvalita předškolní péče jako důležitý prvek subjektivních teorií]

Author(s): Jera Gregorc | Jože Štihec | Mateja Videmšek | Alenka Cemič | Maja Meško
Volume: 42
Issue: 1
Year: 2012
Two ways of conceiving time in sports [Dva způsoby pojímání času ve sportu]

Author(s): Irena Martínková | Jim Parry
Volume: 41
Issue: 1
Year: 2011
Comparison of body composition between two elite women's volleyball teams [Srovnání tělesného složení dvou špičkových ženských volejbalových týmů]

Author(s): Tomáš Malý | Lucia Malá | František Zahálka | Jiří Baláš | Miroslav Čada
Volume: 41
Issue: 1
Year: 2011
Functional asymmetry of the spine in standing and sitting positions [Funkční asymetrie páteře vstoje a vsedě]

Author(s): Maciej Biały | Patryk Kłaptocz | Rafał Gnat
Volume: 40
Issue: 1
Year: 2010
Muscle activation in healthy subjects during single step up [Aktivace svalů u zdravých osob při nákroku na schod]

Author(s): Elisa Isabel Yanac Paredes | Jaroslav Opavský
Volume: 40
Issue: 1
Year: 2010
The hero in victory and loss [Hrdina ve vítězství a prohře]

Author(s): Ivo Jirásek | Donald N. Roberson
Volume: 40
Issue: 1
Year: 2010
Pohybová aktivita u předškolních dětí z hlediska zdravotních kritérií Physical activity in pre-school children from the aspect of health criteria

Author(s): Ludmila Miklánková | Milan Elfmark | Erik Sigmund | Josef Mitáš | Karel Frömel
Volume: 39
Issue: 1
Year: 2009
Shoulder bandage with distal traction – application to athletes overusing

Author(s): Luboš Hrazdira | Jarmila Skotáková | Zdeněk Florian
Volume: 35
Issue: 1
Year: 2005
EMG (elektromyografie) jako metoda pro sledování účinnosti sportovního tréninku Surface EMG as a method for following-up sports training efficiency

Author(s): Alenka Maček Lebar | Tomaž Mercinger | Damian Miklavčič
Volume: 35
Issue: 1
Year: 2005
2D miniplatforma pro měření síly vyvíjené na klávesnici počítače 2D miniplatform for measuring force at a computer key button

Author(s): Luiz Carlos Gertz | Milton Antônio Zaro | Jefferson Fagundes Loss
Volume: 36
Issue: 1
Year: 2006
Intenzita zatížení při herních cvičeních ve volejbalu Load intensity in volleyball game like drills

Author(s): Michal Lehnert | Pavel Stejskal | Pavel Háp | Miroslav Vavák
Volume: 38
Issue: 1
Year: 2008
Analysis of structure of the biathlon runs Analýza struktury biathlonového běhu

Author(s): Jarosław Cholewa | Dagmara Gerasimuk | Michał Szepelawy | Adam Zając
Volume: 35
Issue: 1
Year: 2005
The effect of listening to techno music on reaction times to visual stimuli Účinky poslechu techno hudby na dobu reakce na vizuální podněty

Author(s): Maja Meško | Vojko Strojnik | Mateja Videmšek | Damir Karpljuk
Volume: 39
Issue: 1
Year: 2009
Jump ergometer in sport performance testing Výskokový ergometr v diagnostice sportovní výkonnosti

Author(s): Erika Zemková | Dušan Hamar
Volume: 35
Issue: 1
Year: 2005
Vnímání barev žákem s mentálním postižením Perception of colours by mentally-handicapped pupils

Author(s): Vlastimila Karásková | Olga Krejčířová
Volume: 36
Issue: 1
Year: 2006
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?