Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Medical Mycology

ISSN: 1232--986X
Publisher: Cornetis Sp. z o.o.


ADD TO MY LIST
 
Lacrimal canaliculitis caused by Candida parapsilosis - case report Zapalenie kanalika ³zowego wywo³ane przez Candida parapsilosis - opis przypadku

Author(s): Jolanta Rusiecka-Zió³kowska | Hanna Lasocka | Urszula Nawrot
Volume: 19
Issue: 4
Year: 2012
Onychomycosis - new treatment options Nowe preparaty i metody stosowane w leczeniu grzybicy paznokci

Author(s): Aleksandra Batycka-Baran | Maria Kozio³ | Wojciech Baran | Eugeniusz Baran
Volume: 19
Issue: 4
Year: 2012
Antifungal activity of synthetic derivatives of allicin - continued research Aktywnoœæ przeciwgrzybicza syntetycznych pochodnych allicyny - kontynuacja badañ

Author(s): Urszula Nawrot | Ewa Zaczyñska | Anna Czarny | Vira Lubenets | Elena Karpenko
Volume: 19
Issue: 4
Year: 2012
Epidemiology of fungal colonization/infections in the Intensive Care Unit of Specialist Hospital in Krakow Ocena wystêpowania kolonizacji/zaka¿eñ grzybiczych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Specjalistycznym w Krakowie

Author(s): Marianna Tokarczyk | Bo¿ena Bogusz | Danuta Trojanowska | Magdalena Wêglowska-Jêdryka, Wojciech Mudyna | El¿bieta Sankiewicz | Pawe³ Nowak | Alicja Budak
Volume: 19
Issue: 4
Year: 2012
Taxonomic characteristic of yeast-like fungi and yeasts isolated from respiratory system and digestive tract of human PDF available

Author(s): Katarzyna Góralska | Maria Dynowska | Grażyna Barańska | Piotr Troska | Michał Tenderenda
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2011
The analysis of mycological air pollution in selected rooms of student hostels PDF available

Author(s): Rafał Ogórek | Elżbieta Pląskowska | Katarzyna Kalinowska | Patrycja Fornalczyk | Anna Misztal | Justyna Budziak
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2011
Aktywność przeciwgrzybicza nowych, syntetycznych analogów allicyny - badania wstępne PDF available

Author(s): Urszula Nawrot | Ewa Zaczyńska | Anna Czarny | Vira Lubenets | Elena Karpenko
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2011
Identyfikacja grzybów z rodzaju Candida na podstawie analizy polimorfizmu fragmentów restrykcyjnych rybosomalnego DNA PDF available

Author(s): Urszula Nawrot | Natalia Czmajduch | Grażyna Gościniak
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2011
Kandydoza u pacjentów z suchością błony śluzowej jamy ustnej PDF available

Author(s): Agnieszka Toll | Piotr Kurnatowski | Anna J. Kurnatowska
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2011
Grzyby występujące w pomieszczeniach klimatyzowanych. Część I PDF available

Author(s): Elżbieta Pląskowska | Magdalena Korol | Rafał Ogórek
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2011
Aspergiloza jam nosowych u psów PDF available

Author(s): Magdalena Żmudzka | Roman Lechowski
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2008
Możliwości terapii fotodynamicznej w infekcjach grzybiczych PDF available

Author(s): Ewa Plomer-Niezgoda | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Joanna Maj | Anna Czarnecka
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2008
Trudności diagnostyczne w grzybicach górnych dróg oddechowych PDF available

Author(s): Piotr Kurnatowski | Anna J. Kurnatowska
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2008
Genomika i inżynieria genetyczna dermatofitów PDF available

Author(s): Anita Dobrowolska | Adam Jaworski
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2008
Initial mycological assessment of school facilities PDF available

Author(s): Elżbieta Ejdys
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2008
Częstość infekcji grzybiczych paznokci u pacjentów z łuszczycą PDF available

Author(s): Anna Czarnecka | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Ewa Plomer-Niezgoda | Tomasz Kołodziej
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2008
Wrażliwość na leki przeciwgrzybicze i aktywność enzymatyczna szczepów Scopulariopsis brevicaulis określone in vitro PDF available

Author(s): Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Ewa Plomer-Niezgoda | Eugeniusz Baran | Bronisława Wałów | Anna Czarnecka
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2008
Zakażenia grzybicze w materiale Kliniki Dermatologii UM w Łodzi w latach 2004-2006 PDF available

Author(s): Anna Erkiert-Polguj | Anna Burzyńska | Elżbieta Waszczykowska
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2008
Aktywność nikotynamidu w stosunku do klinicznych szczepów Candida sp. - badania in vitro PDF available

Author(s): Anna Ciebiada-Adamiec1 | Ireneusz Ciebiada2 | Eugeniusz Małafiej1 | Andrzej Denys
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2008
Występowanie biotypów Candida albicans w jamie ustnej pacjentów z nowotworami nosogardzieli poddanych radioterapii PDF available

Author(s): Jolanta Pytko-Polończyk | Paweł Krzyściak | Anna B. Macura
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2008
Molecular identification of T. rubrum and T. mentagrophytes by PCR-RFLP targeting of the DNA chitin synthase 1 gene PDF available

Author(s): Anita Dobrowolska | Joanna Dębska | Paweł Stączek
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2008
Cryptococcus curvatus w płynie otrzewnowym u chorego z chłoniakiem żołądka i złożonymi aberacjami chromosomalnymi - opis przypadku PDF available

Author(s): Jadwiga Nowicka | Urszula Nawrot | Olga Haus | Kazimierz Kuliczkowski | Pierre-Alain Fonteyne | Nicole Nolard
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
Techniki molekularne stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej PDF available

Author(s): Izabela Mecler | Urszula Nawrot
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
Diagnostyka laboratoryjna kandydozy - metody konwencjonalne PDF available

Author(s): Izabela Mecler | Urszula Nawrot
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
Choroby alergiczne i ich związek z grzybami chorobotwórczymi PDF available

Author(s): Anna Galęba | Agnieszka Zawirska | Zygmunt Adamski
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
Rola grzybów Malassezia spp. w etiopatogenezie chorób skóry PDF available

Author(s): Marta Woźniak | Roman Nowicki
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
Zdolność do wytwarzania śluzu przez grzyby z rodzaju Candida wyizolowane z gruczołu mlekowego krów PDF available

Author(s): Henryk Krukowski | Maria Szymankiewicz | Andrzej Lisowski
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
Flora grzybicza w mastitis u krów i jej wrażliwość na antymikotyki PDF available

Author(s): Zdzisław Staroniewicz | Artur Włodarczak | Magdalena Florek | Jarosław Król
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
Analiza występowania grzybów w powietrzu pomieszczeń szpitalnych w Warszawie i Otwocku PDF available

Author(s): Olga Paluchowska-Święcka
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
Badania "jednego dnia" jako metoda oceny mikobioty u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego PDF available

Author(s): Jadwiga Nowicka | Urszula Nawrot | Katarzyna Włodarczyk | Kazimierz Kuliczkowski
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
Występowanie drobnoustrojów Candida spp. w jamie ustnej u dzieci chorych na astmę oskrzelową PDF available

Author(s): Joanna Kobierska-Brzoza | Alina Wrzyszcz-Kowalczyk
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
Wpływ antybiotykoterapii na zakażenia grzybicze u pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii PDF available

Author(s): Ewa Tyczkowska-Sieroń | Anna Bartoszko-Tyczkowska | Wojciech Gaszyński
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
Występowanie Trichomonas tenax i grzybów u pacjentów z chorobami przyzębia PDF available

Author(s): Anna Dudko | Anna J. Kurnatowska
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
Profile białkowe antygenów powierzchniowych Malassezia pachydermatis PDF available

Author(s): Grażyna Ziółkowska | Aneta Nowakiewicz
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
Półinwazyjna aspergiloza płuc u 48-letniej kobiety - opis przypadku PDF available

Author(s): Beata Brajer | Halina Batura-Gabryel | Barbara-Kuźnar-Kamińska
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2006
Drożdżaki z rodzaju Candida - nie zawsze patogenne, ale... PDF available

Author(s): Małgorzata J. Biegańska
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2006
Trudności lecznicze grzybicy u chorych na cukrzycę PDF available

Author(s): Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Ewa Plomer-Niezgoda | Eugeniusz Baran
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2006
Protothecosis - etiologia, obraz kliniczny, terapeutyka i diagnostyka laboratoryjna PDF available

Author(s): Tomasz Jagielski
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2006
Analiza występowania grzybów w pomieszczeniach bloku operacyjnego PDF available

Author(s): Hanna Rolka | Elżbieta Krajewska-Kułak | Jacek Szepietowski | Cecylia Lukaszuk | Krystyna Kowalczuk | Krystyna Klimaszewska | Anna Baranowska | Barbara Jankowiak | Katarzyna Kajewska
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2006
Aktywność wybranych enzymów hydrolitycznych w szczepach C. albicans i C. glabrata, wyizolowanych z różnych ontocenoz pacjentek z cukrzycą typu 2 PDF available

Author(s): Agnieszka Jaskółowska | Alina Maciejewska | Jolanta Kwaśniewska
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2006
Tinea capitis u dzieci w materiale Kliniki Dermatologii AM w Gdańsku PDF available

Author(s): Magdalena Lange | Roman Nowicki | Barbara Bykowska | Aneta Szczerkowska-Dobosz
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2006
Zakażenia dematofitami u chorych na łuszczycę PDF available

Author(s): Agnieszka Zawirska | Zygmunt Adamski | Lucyna Kurek
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2006
Częstość występowania grzybów Candida spp. w pochwie kobiet ze zmianami dysplastycznymi nabłonka szyjki macicy PDF available

Author(s): Alicja Ekiel | Daniela Friedek | Małgorzata Romanik | Gayane Martirosian
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2006
Kolonizacja przewodu pokarmowego niemowląt grzybami drożdżopodobnymi PDF available

Author(s): Krystyna Stencel-Gabriel | Aldona Lukas | Anna Obuchowicz | Iwona Gabriel
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2006
Mikoflora pomieszczeń oddziału położniczo-noworodkowego PDF available

Author(s): Agnieszka Gniadek | Anna B. Macura | Monika Nowak
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2006
Higiena obuwia w profilaktyce grzybicy stóp PDF available

Author(s): Michalina Falkiewicz-Dulik | Anna B. Macura
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2006
Występowanie alergenów grzybiczych w powietrzu tunelu lekkoatletycznego PDF available

Author(s): Ewa Mędrela-Kuder
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2006
Podatność paznokci na doświadczalne zakażenie grzybami metodą ex vivo PDF available

Author(s): Anna B. Macura
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2006
Gatunkowe zróżnicowanie i fenotypowa charakterystyka Candida spp. izolowanych z gardła od pacjentów z nowotworami płuc PDF available

Author(s): Renata Łoś | Paweł Rybojad | Anna Malm
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2006
Aspergiloza zatok sitowych i oczodołu u dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną - kombinowane leczenie kaspofunginą i worikonazolem PDF available

Author(s): Bernarda Kazanowska | Adam Reich | Alicja Chybicka
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2005
Nie-lipofilna flora drożdżakowa z wybranych miejsc ciała zdrowych ludzi PDF available

Author(s): Ludmiła Szymaniak | Iwona Wojciechowska-Koszko | Bogumiła Klimowicz | Stefania Giedrys-Kalemba
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2005
Biotypy i aktywność hydrolityczna szczepów Candida albicans izolowanych kilkakrotnie od kobiet z kandydozą pochwy PDF available

Author(s): Magdalena Mnichowska | Ludmiła Szymaniak | Bogumiła Klimowicz | Stefania Giedrys-Kalemba
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2005
?rodki ochrony indywidualnej zalecane w profilaktyce grzybicy stóp - dezodorant do obuwia PDF available

Author(s): Michalina Falkiewicz-Dulik | Bolesław Pawlik | Anna B. Macura
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2005
Ocena przydatności chromogennego podłoża CandiSelect®4 (BioRad) do izolacji i wstępnej identyfikacji grzybów z rodzaju Candida PDF available

Author(s): Urszula Nawrot | Katarzyna Włodarczyk | Jacek Skała | Anna Przondo-Mordarska | Nicole Nolard
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2005
Częstość występowania i czynniki patogenetyczne grzybicy stóp w wybranych grupach społeczno-zawodowych mężczyzn - u hutników (część II) PDF available

Author(s): Grażyna Kamińska-Winciorek | Ligia Brzezińska-Wcisło
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2005
Częstość występowania i czynniki patogenetyczne grzybicy stóp w wybranych grupach społeczno-zawodowych mężczyzn - u górników (część I) PDF available

Author(s): Grażyna Kamińska-Winciorek | Ligia Brzezińska-Wcisło
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2005
Ocena zdolności do wytwarzania śluzu przez grzyby Candida albicans, w zależności od miejsca izolacji szczepów PDF available

Author(s): Maria Szymankiewicz | Janusz Kowalewski
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2005
Kandydoza narządów płciowych u partnerów seksualnych: zakażenia wieloogniskowe PDF available

Author(s): Jolanta Kwaśniewska | Agnieszka Jaskółowska | Anna Choczaj-Kukuła
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2005
Czynniki predysponujące do rozwoju grzybicy paznokci stóp w populacji polskiej PDF available

Author(s): Jacek Szepietowski | Adam Reich | Emilia Garłowska | Marzena Kulig | Eugeniusz Baran
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2005
Rola ochrony obuwia przed mikrobiologicznym skażeniem w profilaktyce grzybicy stóp PDF available

Author(s): Michalina Falkiewicz-Dulik | Bolesław Pawlik | Anna B. Matura
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Badania nad czynnikami wpływającymi na rozwój grzybicy paznokci wywołanej przez Scopucanopsis brevicaulis PDF available

Author(s): Anna Kacalak-Rzepka | Romuald Maleszka | Katarzyna Turek-Urasińska | Agnieszka Kempińska | Violetta Rałajczak-Stefańska | Monika Różewicka
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Wstępna ocena wiedzy pacjentów na temat zakażeń szpitalnych PDF available

Author(s): Anna Laskowska | Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Hanna Rolka | Piotr Jakoniuk | Katarzyna Leszczyńska
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Grzybica drobnozarodnikowa w świetle badań klinicznych i mikologicznych PDF available

Author(s): Violetta Rałajczak-Stefańska | Romuald Maleszka | Katarzyna Turek-Urasińska | Monika Różewicka
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Ocena właściwości hemaglutynacyjnych szczepów z rodzaju Candida izolowanych z materiałów klinicznych PDF available

Author(s): Maria Szymankiewicz | Grażyna Janicka | Joanna Wróblewska | Alicja Sękowska
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Wartość diagnostyczna preparatów bezpośrednich w rozpoznawaniu zakażeń grzybiczych PDF available

Author(s): Maria Dynowska | Małgorzata Rosłem | Anna Biedunkiewicz-Ziomek
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Grzybica skóry twarzy imitująca toczeń rumieniowaty PDF available

Author(s): Magdalena Prusińska-Brałoś | Anna Wawrzycka-Kaflik | Grażyna Broniarczyk-Dyła
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Wyprysk oraz nadwrażliwość na alergeny grzybicze wśród pacjentów z grzybicą paznokci PDF available

Author(s): Adam Reich | Jacek Szepietowski | Jan Gawlik
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Grzybica dermatofitowa prącia PDF available

Author(s): Ewa Hrehorów | Jacek Szepietowski | Alina Proniewicz
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Cyklopiroks w leczeniu łojotokowego zapalenia skóry PDF available

Author(s): Tomasz Kołodziej | Rafał Białynicki-Birula
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Zakażenia Malassezia PDF available

Author(s): Bożena Dworecka-Kaszak
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Dermatofity. Grzyby keratynofilne i ich rola w środowisku - pożytki i zagrożenia PDF available

Author(s): Bożena Dworecka-Kaszak
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Funkcjonalne, strukturalne i molekularne spojrzenie na adhezję Candida spp. PDF available

Author(s): Magdalena Mnichowska | Stefania Giedrys-Kalemba
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Spontaniczne infekcje u zwierząt wywołane przez Cryptococcus neoformans i Cryptococcus gattii PDF available

Author(s): Josep M. Torres-Rodriguez | Yolanda Morera-Lopez | Teresa Baro-Tomas
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Ocena skuteczności leczenia flukonazolem chorych na przewlekłe zapalenie zatok przynosowych PDF available

Author(s): Teresa Hofman | Wanda Skrobisz | Anna Maria Hofman
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Grzybice głębokie u chorych na AIDS PDF available

Author(s): Halina Batura-Gabryel
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Terbinafina w leczeniu grzybic powierzchownych PDF available

Author(s): Wojciech Baran | Jacek Szepietowski | Eugeniusz Baran
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Grzybica paznokci u biorców przeszczepów nerek. Część II. Aspekty mikologiczne PDF available

Author(s): Jolanta Węgłowska | Jacek Szepietowski | Bronisława Walów | Tomasz Szepietowski
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Grzybica paznokci u biorców przeszczepów nerek. Część I. Aspekty kliniczne PDF available

Author(s): Jolanta Węgłowska | Jacek Szepietowski | Bronisława Walów | Tomasz Szepietowski
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Występowanie grzybów w ontocenozie jamy ustnej a zmiany błony śluzowej PDF available

Author(s): Anna J. Kurnatowska
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Ocena aktywności przeciwgrzybiczej preparatów chemicznych przeznaczonych do sanityzacji obuwia PDF available

Author(s): Bolesław Pawlik | Anna B. Macura | Barbara Sopata | Michalina Falkiewicz-Dulik
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Charakterystyka szczepów Candida sp. izolowanych w latach 2001-2002 od zwierząt PDF available

Author(s): Małgorzata Biegańska | Bożena Dworecka-Kaszak
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Patogeny grzybicze w powietrzu sal bloku operacyjnego. Doniesienia wstępna PDF available

Author(s): Hanna Rolka | Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Katarzyna Krajewska | Joanna Lach | Jan Karczewski
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Wstępna ocena wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń szpitalnych PDF available

Author(s): Anna Laskowska | Elżbieta Krajewska-Kułak | Hanna Rolka | Cecylia Łukaszuk | Katarzyna Krajewska
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Próba monitorowania ex vivo terbinafiny w płytkach paznokciowych PDF available

Author(s): Bolesław Pawlik | Anna B. Macura | Joanna Witkowska
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Grzybicza i bakteryjna flora wałów paznokciowych u pacjentów z wieloogniskowym zakażeniem Candida spp. PDF available

Author(s): Elżbieta Krzemińska-Jaśkowiak | Magdalena Dembińska | Zefiryn Cybulski | Zygmunt Adamski | Jerzy Chylak
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Biotypy enzymatyczne grzybów z rodzaju Candida albicans wyizolowanych od corych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) PDF available

Author(s): Halina Batura-Gabryel | Beata Brajer | Barbara Kuźnar-Kamińska
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Miejsce klotrimazolu w terapii grzybic skóry PDF available

Author(s): Maria Cisło | Joanna Maj
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Ocena wrażliwości szczepów z gatunku Candida albicans i Candida tropicalis na wybrane antymikotyki przy użyciu Fungitestu® PDF available

Author(s): Maria Szymankiewicz | Grażyna Janicka | Ewa Sieradzka
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Obraz grzybicy paznokci w cyfrowej mikroskopii epiluminescencyjnej PDF available

Author(s): Małgorzata Ratka | Wojciech Ratka | Małgorzata Popik
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Doświadczalne zakażenie paznokci grzybami patogennymi PDF available

Author(s): Anna B. Macura | Bolesław Pawlik | Magdalena Perun
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Kandydoza narządów płciowych u mężczyzn. Część I. Poszukiwanie grzybów w wybranych ontocenozach narządowych PDF available

Author(s): Jolanta Kwaśniewska | Piotr Wąsiewicz
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1999
Biotypowanie szczepów grzybów izolowanych od pacjentów z chorobami jamy ustnej PDF available

Author(s): Anna J. Kurnatowska | Piotr Kurnatowski
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1998
Pięcioletnia obserwacja lekowrażliwości szzczepów grzybów drożdżopodobnych u pacjentów onkologicznych PDF available

Author(s): Cecylia Łukaszuk | Elżbieta Krajewska-Kułak | Wiaczesław Niczyporuk | Maryna Krawczuk-Rybak
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2000
Ocena aktywności enzymów hydrolitycznych szczepów grzybów drożdżopodobnych izolowanych z ontocenozy narządów moczopłciowych PDF available

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Wiaczesław Niczyporuk | Jadwiga Trybuła
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1998
Hialohyfomikoza podudzia wywołana przez Fusarium solani PDF available

Author(s): Maria Dynowska
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1998
Grzybica głowy PDF available

Author(s): Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Maria Barancewicz | Ewa Plomer-Niezgoda
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2000
Zakażenie grzybicze oka PDF available

Author(s): Zygmunt Adamski | Magdalena Dembińska | Dorota Bohdanowicz | Ryszard Philips
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2000
Przydatność FUNGITESTU® w ocenie wrażliwości szczepów grzybów drożdżopodobnych na wybrane chemioterapeutyki przeciwgrzybicze u chorych onkologicznych PDF available

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Wiaczesław Niczyporuk | Cecylia Łukaszuk | Maryna Krawczuk-Rybak | Marek Wojtukiewicz | Wojciech Kułak | Henryka Sobaniec
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1999
Kandydoza narządów płciowych u mężczyzn. Część II. Zakażenia wieloogniskowe PDF available

Author(s): Jolanta Kwaśniewska | Piotr Wąsiewicz
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1999
Krótki przegląd antygrzybiczej aktywności oleju z Melaleuca alternifolia (oleju z drzewa herbacianego) PDF available

Author(s): Christine F. Carson | Katherine A. Hammer | Thomas V. Riley
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1998
Nokardia i nokariozy PDF available

Author(s): Nadia Hidri | Claudia Farina | Halina Mordarska | Bogumiła Szponar | Mariola Paściak | Anna Grzegorzewicz | Andrzej Gamian | Patric Boiron
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2000
Otomikoza - zależność między objawami a gatunkiem grzyba PDF available

Author(s): Piotr Kurnatowski | Andrzej Filipiak
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1999
Subpopulacje limfocytów krwi obwodowej a wieloogniskowe występowanie grzybów z rodzaju Candida u chorych na raka płuca (RP) i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc PDF available

Author(s): Halina Batura-Gabryel | Jan Sikora | Jan Żeromski | Witold Młynarczyk
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2000
Rozsiane i pozapłucne postacie pneumocystozy u dzieci ze skrajnym zanikiem grasicy PDF available

Author(s): Wiesław T. Dura | Anna Dobrzańska | Krystyna Rowecka-Trzebicka | Wiesława Grajkowska | Jacek M. Witwicki | Barbara Kassur-Siemieńska | Ewa Augustynowicz | Dariusz Gruszfeld
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1998
Sporotrychoza. Przegląd 65 przypadków z Południowej Afryki PDF available

Author(s): Witold Kamil Jacyk | Kurt Frideric Ayerst | Marc Röscher
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2000
Analiza częstości występowania zakażeń grzybiczych u chorych poddanych transplantacji nerki (w materiale własnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w latach 1995-1999) PDF available

Author(s): Zygmunt Adamski | Dorota Gajewska | Lucyna Kurek | Marta Hasse-Cieślińska | Zbigniew Włodarczyk
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2000
Niedermatofity wyhodowane z paznokci i wałów paznokciowych stóp u ludzi w rejonie łódzkim w latach 1987-1996 PDF available

Author(s): Franciszek Seneczko | Stanisław Lupa | Jacek Jeske | Michał Seneczko | Małgorzata Owczarek | Juliusz Kamerys | Aldona Ochęcka-Szymańska
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1998
Analiza genetyczna szczepów Candida albicans za pomocą techniki RFLP-PCR PDF available

Author(s): Rafał Ogórek | Bartosz Kozak | Agnieszka Lejman | Katarzyna Kalinowska | Mariusz Dyląg
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Badania nad doborem preparatu do biostabilizacji materiałów i obuwia PDF available

Author(s): Michalina Falkiewicz-Dulik
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
"Mikologia Lekarska" jako czasopismo międzynarodowe PDF available

Author(s): Ryszard Rafał Kacała | Anna Kacała | Andrzej Goworski | Izabela Reszewicz
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Determinanty wirulencji czynników etiologicznych kryptokokozy PDF available

Author(s): Mariusz Dyląg | 0 0
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Aktywność enzymatyczna grzybów drożdżopodobnych z rodzaju Candida wyizolowanych z wydzieliny zapalnej gruczołu mlekowego krów PDF available

Author(s): Henryk Krukowski | Andrzej Lisowski | Łukasz Wlazło | Magdalena Dobrowolska | Elżbieta Puacz
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Antifungal susceptibility testing ? available methods and interpretative difficulties PDF available

Author(s): Małgorzata Prażyńska | Eugenia Gospodarek | Emilia Ciok-Pater
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2011
Różnicowanie gatunków rodzaju Candida (Robin, 1853) Berkhout 1923, wyodrębnionych od osób z chorobami dolnych dróg oddechowych PDF available

Author(s): Katarzyna Kuba | Katarzyna Gortat | Piotr Kurnatowski
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2011
Importance of Potato-Dextrose Agar medium in isolation and identification of fungi of the genus Fusarium obtained from clinical materials PDF available

Author(s): Maria Dynowska | Katarzyna Góralska | Grażyna Barańska | Piotr Troska | Elżbieta Ejdys | Ewa Sucharzewska | Michał Tenderenda
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2011
Przypadek grzybicy drobnozarodnikowej skóry owłosionej głowy i skóry gładkiej u sześciorga rodzeństwa PDF available

Author(s): Przemysław Zaniewski | Iwona Flisiak | Bożena Chodynicka
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2009
Dermatofitozy wywołane przez Microsporum audouinii oraz Microsporum gypseum PDF available

Author(s): Katarzyna Kalinowska | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Ewa Plomer-Niezgoda
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2009
Różnicowanie dermatofitów z rodzaju Trichophyton PDF available

Author(s): Katarzyna Kalinowska | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Ewa Plomer-Niezgoda
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2009
Lekooporność oraz zwalczanie biofilmu Candida PDF available

Author(s): Magdalena Mnichowska-Polanowska | Magdalena Kaczała | Stefania Giedrys-Kalemba
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2009
Charakterystyka biofilmu Candida PDF available

Author(s): Magdalena Mnichowska-Polanowska | Magdalena Kaczała | Stefania Giedrys-Kalemba
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2009
Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek w województwie podlaskim z zakresu chorób zakaźnych i medycyny tropikalnej PDF available

Author(s): Katarzyna Van Damme-Ostapowicz | Elżbieta Krajewska-Kułak | Romuald Olszański | Wacław Nahorski | Cecylia Łukaszuk | Barbara Jankowiak | Hanna Rolka | Anna Baranowska | Jolanta Lewko | Matylda Sierakowska | Katarzyna Krajewska | Krystyna Kowalczuk
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2009
Analiza zanieczyszczenia grzybami powietrza pracowni radiologicznych w Białymstoku PDF available

Author(s): Tadeusz Makarowski | Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Agnieszka Gniadek | Anna B. Macura | Marek Sobolewski | Bogumiła Kraszyńska
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2009
Grzybica skóry u myszy doświadczalnych z upośledzonym metabolizmem żelaza PDF available

Author(s): Bożena Dworecka-Kaszak
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2009
Grzybica jamy ustnej w przebiegu radioterapii u chorych na raka narządów głowy i szyi Część 2. Analiza flory mikologicznej w jamie ustnej PDF available

Author(s): Jolanta Pytko-Polończyk | Paweł Krzyściak | Anna B. Macura
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2009
Mycotoxicoses in dairy cattle - a case history review PDF available

Author(s): Randall Asher
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2008
Grzyby drożdżopodobne w zakażeniach u psów PDF available

Author(s): Zdzisław Staroniewicz | Magdalena Florek | Jarosław Król
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2008
Grzybice u ptaków PDF available

Author(s): Aleksandra Ledwoń | Piotr Szeleszczuk
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2008
Czy grzyby plotkują? Signaling i quorum sensing- zjawiska warunkujące komunikację drobnoustrojów PDF available

Author(s): Bożena Dworecka-Kaszak
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2008
Odzwierzęce zakażenia Trichophyton sp. u ludzi PDF available

Author(s): Dorota Rzewuska
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2008
Zakażenia grzybami z rodzaju Candida u zwierząt PDF available

Author(s): Małgorzata J. Biegańska
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2008
Udział grzybów drożdżopodobnych w zakażeniach szpitalnych PDF available

Author(s): Maria Dynowska | Katarzyna Góralska | Małgorzata Rosłan
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2008
Nanosrebro jako substancja biostabilizująca materiały obuwnicze w profilaktyce grzybicy stóp PDF available

Author(s): Michalina Falkiewicz-Dulik | Anna B. Macura
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2008
Analiza występowania patogenów grzybiczych w pracowniach rehabilitacyjnych. Doniesienie wstępne PDF available

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Wojciech Kułak | Bogumiła Kraszyńska
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2008
Aktywność in vitro kaspofunginy wobec szczepów z rodzaju Candida PDF available

Author(s): Piotr Wieczorek | Paweł Sacha | Marcin Żórawski | Piotr Jakoniuk | Elżbieta Tryniszewska
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2008
Różnorodność fenotypowa klinicznych szczepów Candida parapsilosis PDF available

Author(s): Irena Netsvyetayeva | Ewa Swoboda-Kopeć | Maria Dąbkowska | Joanna Kądzielska | Mirosław Łuczak
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2008
Kandydozy u dzieci w dzisiejszej praktyce pediatrycznej PDF available

Author(s): Adnan Bajraktarevic | Aida Semic Jusufagic | Hakam Khatib | Aida Djurdjevic-Djulepa | Faruk Alendar
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Itrakonazol w leczeniu kandydozy sromu i pochwy - rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego PDF available

Author(s): Roman Nowicki | Krzysztof Drews | Zygmunt Adamski | Witold Kędzia | Eugeniusz Baran | Marek Spaczyński
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Podatność grzybów drożdżopodobnych wyizolowanych z gruczołu mlekowego krów na działanie pochodnych imidazolu PDF available

Author(s): Henryk Krukowski | Andrzej Lisowski
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Aktywność enzymatyczna grzybów strzępkowych występujących w środowisku człowieka PDF available

Author(s): Małgorzata Nabrdalik
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Zakażenia grzybicze u pacjentów HIV-dodatnich z objawami dyspepsji PDF available

Author(s): Anna B. Macura | Tomasz Mach | Paweł Skwara | Bolesław Pawlik
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Porównanie wybranych odczynów serologicznych stosowanych w diagnostyce inwazyjnej kandydozy PDF available

Author(s): Magdalena Bochenek | Elżbieta Rup | Anna B. Macura
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Badania mikoserologiczne w inwazyjnej aspergilozie PDF available

Author(s): Magdalena Bochenek | Elżbieta Rup | Anna B. Macura
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Częstość występowania infekcji jamy ustnej grzybami z rodzaju Candida u pacjentów stomatologicznych PDF available

Author(s): Zbigniew Kozłowski | Tomasz Konopka | Ewa Karolewska | Magdalena Mendak
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Heterogenność genomowego DNA Malassezia pachydermatis PDF available

Author(s): Michał Leśniak | Małgorzata J. Biegańska | Bożena Dworecka-Kaszak
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Infekcja jamy ustnej grzybami rodzaju Candida u użytkowników protez całkowitych, a kandydoza przełyku PDF available

Author(s): Bartłomiej W. Loster | Stanisław Majewski | Anna B. Macura | Witold Ziemniak
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Toksynotwórczy grzyb - Stachybotrys chartarum [Ehrenberg ex Link] Hughes [S. atra Corda] PDF available

Author(s): Mariusz Dyląg1 | Małgorzata Bień2 | Eugeniusz Baran
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2006
Perinatologiczne aspekty zakażeń grzybiczych PDF available

Author(s): Marek Tomiałowicz | Mariusz Zimmer | Lidia Hirnle | Tomasz Fuchs | Wojciech Homola
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2006
Kandydoza pochwy a poród przedwczesny PDF available

Author(s): Ewa Woźniakowska | Tomasz Paszkowski
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2006
Zastosowanie itrakonazolu w ginekologii PDF available

Author(s): Krzysztof Drews | Zygmunt Adamski | Ewa Bieszczad
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2006
Obecność grzybów w kanale szyjki rodzącej - wpływ na przebieg porodu, połogu i stan noworodka PDF available

Author(s): Ewa Romejko | Krzysztof Czajkowski
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2006
Ocena skuteczności leczenia grzybicy paznokci flukonazolem (Fluconazole firmy Polfarmex) w dawce 300 mg raz w tygodniu - wyniki pierwszego etapu badań PDF available

Author(s): Eugeniusz Baran | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Ewa Piomer-Niezgoda | Anna Czarnecka | Joanna Maj | Maria Cisło
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2006
Aktywność enzymatyczna grzybów drożdżopodobnych u pacjentów wrażliwych i opornych na próchnicę PDF available

Author(s): Anna Majewska | Zofia Sozańska | Ewa Plomer-Niezgoda | Eugeniusz Baran | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Agnieszka Czajczyńska-Waszkiewicz | Bronisława Wałów
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2006
Ocena jakości życia pacjentów z grzybicą paznokci z wykorzystaniem polskiej wersji kwestionariusza Dermatology Life Qualitylndex PDF available

Author(s): Jacek Szepietowski | Adam Reich | Michał Woźniak | Eugeniusz Baran
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2006
Zapalenie ucha zewnętrznego: czynniki etiologiczne, analiza objawów podmiotowych i przedmiotowych PDF available

Author(s): Piotr Kurnatowski | Jolanta Filipiak
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2006
Kandydoza pochwy u ciężarnych PDF available

Author(s): Tomasz Machalski | Joanna Der | Jerzy Sikora
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2006
Zakażenia grzybicze pochwy u kobiet ciężarnych, u kobiet leczonych z powodu nowotworów łagodnych i złośliwych macicy PDF available

Author(s): Krzysztof Drews | Anna Markowska | Agata Kuszerska | Janina Markowska
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2006
Ocena częstości występowania grzybicy pochwy u ciężarnych na terenie Dolnego ?ląska PDF available

Author(s): Katarzyna Mikołajczyk | Mariusz Zimmer | MarekTomiałowicz | Tomasz Fuchs
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2006
Leczenie objawów związanych z zaburzeniami ekosystemu pochwy u kobiet w okresie pomenopauzalnym - zastosowanie globulek na bazie metylocelulozy, zawierających kompleks kwasu mlekowego z chitozanem PDF available

Author(s): Lidia Hirnle | Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska | Aleksander A. Kubis | Grzegorz Hirnle
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2006
Tinea capitis i tinea barbae wywołane przez Microsporum canis PDF available

Author(s): Magdalena Lange | Elżbieta Jasiel-Walikowska | Aneta Szczerkowska-Dobosz | Barbara Bykowska
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2005
Grzybica odzwierzęca skóry - aspekty terapeutyczne PDF available

Author(s): Adam Reich | Jacek Szepietowski | Larysa Hirschberg | Eugeniusz Baran
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2005
Rola enzymów w patogenezie infekcji grzybiczych PDF available

Author(s): Monika Kobierzycka | Maria Cisło
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2005
Zakażenia grzybicze układu moczowego PDF available

Author(s): Tomasz Kołodziej | Rafał Białynicki-Birula | Ewa Plomer-Niezgoda | Anna Kołodziej
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2005
Etiologia powierzchownych zakażeń grzybiczych w świetle współczesnych badań mikologicznych PDF available

Author(s): Adam Aleksander Wroński | Roman Nowicki
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2005
Grzybice płuc PDF available

Author(s): Alina Jankowska-Konsur | Eugeniusz Baran | Renata Jankowska
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2005
Zakażenia wywoływane przez grzyby Candida. Czynniki predysponujące PDF available

Author(s): Maria Szymankiewicz | Janusz Kowalewski
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2005
Przegląd lokalizacji zakażeń grzybiczych w materiale Pracowni Mikologicznej Przyklinicznej Poradni Dermatologicznej w Łodzi PDF available

Author(s): Iwo Janusz | Urszula Szubert | Anna Sysa-Jędrzejowska | Anna Zalewska
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2005
Ocena zależności między zawartością keratyny a podatnością paznokci na zakażenia grzybicze - badania wstępne PDF available

Author(s): Małgorzata Gawlik | Monika Sztefko | Anna B. Macura
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2005
Enzymatyczna zmienność Candida krusei w przebiegu zakażenia grzybiczego u biorcy wątroby PDF available

Author(s): Ewa Swoboda-Kopeć | Maria Dąbkowska | Ewa Stelmach | Dariusz Kawecki | Piotr Obuch-Woszczatyński | Mirosław Łuczak
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2005
Grzybica płuc u dziecka leczonego allogenicznym przeszczepieniem szpiku kostnego. Opis przypadku PDF available

Author(s): Agnieszka Zaucha-Prażmo | Beata Wójcik | Jerzy R. Kowalczyk
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2004
Systemowa infekcja grzybicza powikłana zapaleniem mózgu w trakcie neutropenii. Opis przypadku PDF available

Author(s): Joanna Nurzyńska-Flak | Hanna Wiśniewska-?lusarz | Jerzy R. Kowalczyk
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2004
Zakażenie Cryptococcus neoformans płuc i ośrodkowego układu nerwowego u dziewczynki z chłoniakiem nieziarniczym w trakcie intensywnej chemioterapii PDF available

Author(s): Artur Gadomski | Agnieszka Wypych | Michał Małysiak | Michał Brzewski
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2004
Trudności diagnostyczne w przypadkach inwazyjnych zakażeń grzybiczych u dzieci z ostrymi białaczkami PDF available

Author(s): Tomasz Ociepa | Elżbieta Kamieńska | Wojciech Poncyliusz | Tomasz Urasiński
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2004
Inwazyjna postać zakażenia Aspergillus u pacjentów po przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych PDF available

Author(s): Krzysztof Szmyd | Dorota Wójcik | Małgorzata Słociak | Grażyna Wróbel | Jadwiga Węcławek-Tompol | Katarzyna Juszczak | Grzegorz Dobaczewski | Alicja Chybicka
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2004
Układowa infekcja grzybicza u 17-letniego chłopca z AML PDF available

Author(s): Joanna Zawiłkowska-Klaczyńska | Krzysztof Kątski | Jerzy R. Kowalczyk
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2004
Zakażenia grzybicze u dzieci w immunosupresji - prezentacja 2 przypadków PDF available

Author(s): Alicja Chybicka
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2004
Wybrane zagadnienia diagnostyki inwazyjnych zakażeń grzybiczych u dzieci z chorobą nowotworową PDF available

Author(s): Katarzyna Juszczak | Krzysztof Szmyd | Alicja Chybicka
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2004
Grzybica skóry gładkiej tułowia i drożdżyca przewodu pokarmowego u pacjenta po radioterapii z powodu grasiczaka - opis przypadku PDF available

Author(s): Ewa Plomer-Niezgoda | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Joanna Maj
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2003
Lipidowe i liposomalne formy amfoterycyny B PDF available

Author(s): Tomasz Kołodziej | Rafał Białynicki-Birula
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2003
Zespół grzybicy dwóch stóp i jednej ręki PDF available

Author(s): Monika Kobierzycka
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2003
Perspektywy rozwoju terapii przeciwgrzybiczej PDF available

Author(s): Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Ewa Plomer-Niezgoda | Wojciech Baran
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2003
Występowanie grzybicy stóp u studentów akademii medycznej uprawiających sport PDF available

Author(s): Agata Juskowiak | Anna Muszyńska | Paulina Sozi | Agnieszka Zawirska | Zygmunt Adamski
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2003
Występowanie grzybów drożdżopodobnych i grzybów pleśniowych w przewodzie pokarmowym dzieci chorych na cukrzycę typu 1. Część II. Jakościowa i ilościowa ocena grzybów w kale PDF available

Author(s): Maria Cisło | Agnieszka Wąsik-Kuprianowicz | Eugeniusz Baran | Anna Noczyńska
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2003
Obraz kliniczny skórno-limfatycznej sporotrychozy na początku XX w. uwieczniony w mulażach PDF available

Author(s): Rafał Białynicki-Birula | Tatiana Szymczak | Eugeniusz Baran | Tomasz Kołodziej
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2003
Flora mikologiczna w środowisku Domu Pomocy Społecznej im. Helclów w Krakowie w różnych porach roku PDF available

Author(s): Anna B. Macura | Agnieszka Gniadek
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2003
Zastosowanie postępowania operacyjnego we współczesnym leczeniu grzybicy paznokci PDF available

Author(s): Romulad Maleszka | Violetta Ratajczak-Stefańska
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2003
Epidemiologia i etiologia zakażeń dermatofitami na wyspach Malty PDF available

Author(s): Loranne Vella Zahra
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2003
Przypadek wieloogniskowej grzybicy skóry wywołanej różnymi patogenami PDF available

Author(s): Tomasz Kołodziej | Maria Barancewicz-Łosek | Rafał Białynicki-Birula | Sylwia Okołów | Eugeniusz Baran
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Uogólnione zakażenie grzybiczo-bakteryjne w przebiegu piorunującego zapalenia wątroby typu B u 16-miesięcznej dziewczynki PDF available

Author(s): Joanna Kupś | Teresa Woźniakowska-Gęsicka | Khalid Al-Batool
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Współistnienie grzybicy skóry gładkiej z zapaleniem atopowym skóry PDF available

Author(s): Ewa Plomer-Niezgoda | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Joanna Maj | Agnieszka Wąsik-Kuprianowicz | Bronisława Walów
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Głęboka grzybica dermatofitowa. Opis dwóch przypadków PDF available

Author(s): Witold Kamil Jacyk | Victor Otho Karusseit | Suritha Kruger
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Patogeneza zakażeń wywołanych przez Candida albicans PDF available

Author(s): Urszula Nawrot | Anna Karpiewska
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Czy długotrwała obserwacja po leczeniu grzybicy paznokci jest potrzebna? PDF available

Author(s): Jacek Szepietowski | Eugeniusz Baran
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Zagrożenie zakażeniami grzybami drożdżopodobnymi u chorych leczonych radioterapią z powodu nowoworów głowy i szyi PDF available

Author(s): Artur Stryjski | Zygmunt Adamski | Maria Borysewicz-Lewicka
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Właściwości hydrofobowe szczepów Candida albicans wyodrębnionych z zarażeń wieloogniskowych u partnerów seksualnych PDF available

Author(s): Jolanta Kwaśniewska | Agnieszka Supeł
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2002
Grzyby jako przyczyna stanów zapalnych i alergicznych grzybic zatok nosowych i przynosowych PDF available

Author(s): Lucyna Pośpiech | Beata Rostkowska-Nadolska | Ewa Bogacka | Marita Marszalska | Eugeniusz Baran
Volume: 6
Issue: 3
Year: 1999
Badanie aktywności enzymów hydrolitycznych wybranych grzybów pleśniowych i drożdżaków przy użyciu testu API ZYM PDF available

Author(s): Ewa Plomer-Niezgoda | Eugeniusz Baran | Maria Cisło | Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Bronisława Walów
Volume: 5
Issue: 3
Year: 1998
Ocena aktywności wybranych enzymów hydrolitycznych grzybów drożdżopodobnych z gatunku Candida izolowanych z ontocenozy cewki moczowej PDF available

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Wiaczesław Niczyporuk | Jadwiga Trybuła
Volume: 5
Issue: 3
Year: 1998
Badania nad niektórymi determinantami patogenności u grzybów z rodzaju Candida PDF available

Author(s): Jadwiga Sysło | Anna B. Macura
Volume: 5
Issue: 3
Year: 1998
Występowanie, wrażliwość na antymikotyki i aktywność enzymatyczna szczepów grzybów drożdżopodobnych izolowanych od dzieci ze schorzeniami nowotworowymi PDF available

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Cecylia Łukaszuk | Wiaczesław Niczyporuk | Maryna Krawczuk-Rybak | Wojciech Kułak
Volume: 6
Issue: 3
Year: 1999
Analiza zakażeń grzybiczych skóry i jej przydatków w rejonie Wrocławia w latach 1995-1999 PDF available

Author(s): Magdalena Sikora | Tomasz Pachołek | Katarzyna Soter | Jacek Szepietowski
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2000
Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi narządów moczowo-płciowych u chorych z grzybicą paznokci PDF available

Author(s): Romuald Maleszka | Zygmunt Adamski
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2000
Prospektywna analiza skuteczności Lamisilu w terapii grzybic skóry i paznokci PDF available

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Wiaczesław Niczyporuk | Cecylia Łukaszuk
Volume: 6
Issue: 3
Year: 1999
Grzybicze zakażenia szpitalne - narastający problem PDF available

Author(s): Elżbieta Krajewska-Kułak | Jolanta Lewko | Hanna Rolka | Cecylia Łukaszuk | Jan Karczewski | Wiaczesław Niczyporuk | Anna Zachowicz
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2000
Grzyby niedermatofitowe w zakażeniach skóry i jej przydatków u ludzi w regionie łódzkim PDF available

Author(s): Franciszek Seneczko | Grażyna Lipowczan | Beata Stępień | Elżbieta Rybczyńska | Katarzyna Mamos | Ewa Kwiecień | Andrzej Kaszuba | Krystyna Kozłowska-Choczaj
Volume: 5
Issue: 3
Year: 1998
Zastosowanie cyfrowej metody pomiarowej w badaniach spontanicznego wzrostu dermatofitów oraz grzybów pleśniowych PDF available

Author(s): Alicja Budak | Tomasz Zyss | Bożena Bogusz
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2000
Ocena wpływu pola magnetycznego ELF oraz spójnego światła laserowego - działających osobno i łącznie - na wzrost grzybów PDF available

Author(s): Alicja Budak | Tomasz Zyss | Bożena Bogusz | Jan W. Dobrowolski | Piotr Opioła
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2000
Leczenie różnych postaci grzybicy dermatofitowej paznokci PDF available

Author(s): Romuald Maleszka
Volume: 6
Issue: 3
Year: 1999
Patogenność grzybów z rodzaju Alternaria, Cladosporium i Chrysosporium PDF available

Author(s): Ewa Plomer-Niezgoda | Eugeniusz Baran | Joanna Maj | Anna Czarnecka | Anita Hryncewicz-Gwóźdź
Volume: 5
Issue: 3
Year: 1998
Cyklopiroks - właściwości farmakologiczne i zastosowanie kliniczne PDF available

Author(s): Maria Cisło
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2000
Przewlekła kandydoza błon śluzowych i skóry w autoimmunologicznym zespole niewydolności wielogruczołowej PDF available

Author(s): Ilona Dzięcioł | Marek Kurnatowski
Volume: 6
Issue: 3
Year: 1999
Zakażenie tkanki miękkiej Pseudallescheria boydii u pacjenta z chłoniakiem nieziarniczym – opis przypadku PDF available

Author(s): Maria Laura Rosado | Maria Guadalupe Salta
Volume: 5
Issue: 3
Year: 1998
Wpływ antygenów Trichophyton rubrum i Trichophyton mentagrophytes na transformację blastyczną limfocytów PDF available

Author(s): Anita Hryncewicz-Gwóźdź | Eugeniusz Baran | Ewa Plomer-Niezgoda
Volume: 5
Issue: 3
Year: 1998
Malassezia pachydermatis - przegląd nowości PDF available

Author(s): Bożena Dworecka-Kaszak | Felix Ngosa Toka
Volume: 6
Issue: 3
Year: 1999
Candidiasis at children in contemporary pediatrics praxis --- Kandydozy u dzieci w dzisiejszej praktyce pediatrycznej

Author(s): Adnan Bajraktarevic | Aida Semic Jusufagic | Hakam Khatib | Aida Djurdjevic-Djulepa | Faruk Alendar
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Mycoserological tests in the diagnosis of invasive aspergillosis --- Badania mikoserologiczne w inwazyjnej aspergilozie

Author(s): Magdalena Bochenek | Elzbieta Rup | Anna B. Macura
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Heterogeneity of Malassezia pachydermatis genomic DNA --- Heterogenno?c genomowego DNA Malassezia pachydermatis

Author(s): Michal Le?niak | Malgorzata J. Bieganska | Bozena Dworecka-Kaszak
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Fungal infections in HIV-positive patients with dyspepsia --- Zakazenia grzybicze u pacjentow HIV-dodatnich z objawami dyspepsji

Author(s): Anna B. Macura | Tomasz Mach | Pawel Skwara | Boleslaw Pawlik
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Czy grzyby z rodzaju Candida izolowane z plwociny indukowanej mogą wpływać na zmiany strukturalne płuc u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)? PDF available

Author(s): Beata Brajer-Luftmann | Halina Batura-Gabryel | Marcin Grabicki | Barbara Kuźnar-Kamińska | Bartosz Luftmann | Krzysztof Sawiński
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Grzyby występujące w powietrzu na szlakach górskich masywu Śnieżnika PDF available

Author(s): Rafał Ogórek | Agnieszka Lejman | Elżbieta Pląskowska | Michał Bartnicki
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Morfotypy Candida albicans. Elektronowa mikroskopia skaningowa. Morfogeneza Candida albicans PDF available

Author(s): Monika Staniszewska | Małgorzata Bondaryk | Katarzyna Siennicka | Wiesław Kurzątkowski
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Fenotypowa i molekularna diagnostyka dermatofitów PDF available

Author(s): Mariusz Worek | Maciej Wnuk | Adam Jaworski
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Charakterystyka i taksonomia grzybów z rodzaju Cladosporium PDF available

Author(s): Rafał Ogórek | Agnieszka Lejman | Wojciech Pusz | Anna Miłuch | Paulina Miodyńska
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Aspekty mikologiczne użytkowania obuwia dla służb mundurowych PDF available

Author(s): Michalina Falkiewicz-Dulik | Magdalena Skóra | Paweł Krzyściak | Lidia Przyjemska
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Analiza występowania grzybów pleśniowych w kryptach kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie opracowana w związku z budową Panteonu Narodowego PDF available

Author(s): Danuta Trojanowska | Marianna Tokarczyk | Bożena Bogusz | Alicja Budak
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2012
Effect of different carbon sources of lipolytic activity of Candida spp. Wpływ różnych źródeł węgla na aktywność lipolityczną Candida spp. PDF available

Author(s): Joanna Wróblewska | Emilia Ciok-Pater | Eugenia Gospodarek | Alicja Sękowska
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Rare case of a Trichophyton rubrum infection coexisting in a human and an animal Rzadki przypadek współistnienia zakażenia Trichophyton rubrum u człowieka i zwierzęcia PDF available

Author(s): Justyna Kursa-Orłowska | Honorata Kubisiak-Rzepczyk | Nadia Romaszkowa | Wojciech Adamski | Zygmunt Adamski
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Pimafucort®. New approach to well-known drug Pimafucort®. Nowe spojrzenie na dobrze znany lek PDF available

Author(s): Eugeniusz Baran | Wojciech Baran
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Evaluation of antifugal activity of xanthone derivatives against selected dermatophytes Ocena aktywności przeciwgrzybiczej wybranych pochodnych ksantonu wobec dermatofitów PDF available

Author(s): Danuta Trojanowska | Marianna Tokarczyk | Bożena Bogusz | Elżbieta Karczewska | Henryk Marona | Natalia Szkaradek | Maciej Kiesiewicz
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Mycological assessment of air in homes flooded during the flood on the example of the Wilków commune Ocena mikologiczna powietrza w domach zalanych w czasie powodzi na przykładzie gminy Wilków PDF available

Author(s): Bożena Nowakowicz-Dębek | Henryk Krukowski | Łukasz Wlazło | Mieczysław Bojarczyk
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Pseudomycelium forming Rhodotorula - unusual picture Rhodotorula wytwarzająca pseudomycelium - niezwykły obraz biofilmu PDF available

Author(s): Bożena Dworecka-Kaszak | Magdalena Kizerwetter-Świda
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Rare case of a Trichophyton rubrum infection coexisting in a human and an animal PDF available

Author(s): Justyna Kursa-Orłowska | Honorata Kubisiak-Rzepczyk | Nadia Romaszkowa | Wojciech Adamski | Zygmunt Adamski
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Znaczenie grzybów mikroskopowych w chorobach alergicznych u dzieci PDF available

Author(s): Wanda Balińska-Miśkiewicz
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Pimafucort®. Nowe spojrzenie na dobrze znany lek PDF available

Author(s): Eugeniusz Baran | Wojciech Baran
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Powierzchowne infekcje grzybicze w rejonie Gdańska (2009-2010) PDF available

Author(s): Barbara Bykowska | Roman Nowicki
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Ocena aktywności przeciwgrzybiczej wybranych pochodnych ksantonu wobec dermatofitów PDF available

Author(s): Danuta Trojanowska | Marianna Tokarczyk | Bożena Bogusz | Elżbieta Karczewska | Henryk Marona | Natalia Szkaradek | Maciej Kiesiewicz | Alicja Budak
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Ocena mikologiczna powietrza w domach zalanych w czasie powodzi na przykładzie gminy Wilków PDF available

Author(s): Bożena Nowakowicz-Dębek | Henryk Krukowski | Łukasz Wlazło | Mieczysław Bojarczyk
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Zanieczyszczenia powietrza grzybami na różnych podłożach hodowlanych w wybranych pomieszczeniach kliniki dermatologicznej. Część II PDF available

Author(s): Rafał Ogórek | Katarzyna Kalinowska | Elżbieta Pląskowska | Eugeniusz Baran
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Rhodotorula wytwarzająca pseudomycelium - niezwykły obraz biofilmu PDF available

Author(s): Bożena Dworecka-Kaszak | Magdalena Kizerwetter-Świda
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Wpływ różnych źródeł węgla na aktywność lipolityczną Candida spp. PDF available

Author(s): Joanna Wróblewska | Emilia Ciok-Pater | Eugenia Gospodarek | Alicja Sękowska
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Inwazyjna aspergiloza płucna z towarzyszącym infekcyjnym zapaleniem wsierdzia u 8-letniego chłopca w przebiegu leczenia ostrej białaczki szpikowej PDF available

Author(s): Marcin Płonowski | Maryna Krawczuk-Rybak | Andrzej Hryniewicz
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
?miertelny krwotok płucny w przebiegu aspergilozy u 14-letniej pacjentki z ostrą białaczką mieloblastyczną PDF available

Author(s): Ninela Irga | Witold Rzyman | Maciej Niedźwiecki | Wojciech Kosiak | Marek Tomaszewski | Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Grzybica układowa u 14-letniej dziewczynki z ALL PDF available

Author(s): Joanna Zawitkowska | Teresa Odój | Urszula Małek | Agnieszka Brodzisz | Jerzy R. Kowalczyk
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Pozakonazol w leczeniu inwazyjnej grzybicy układowej u dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną po allogenicznej transplantacji szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego PDF available

Author(s): Krzysztof Kałwak | Julita Porwolik | Joanna Owoc-Lempach | Alicja Chybicka
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Inwazyjne zakażenia grzybicze o trudnym przebiegu w trakcie leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej PDF available

Author(s): Grażyna Sobol | Katarzyna Musioł | Agnieszka Mizia-Malarz | Weronika Stolpa | Małgorzata Krupa | Anna Szyszka | Elżbieta Kuleta | Ewa Walczak | Ludwik Stołtny | Halina Woś
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Rozsiana fuzarioza u pacjentki z ostrą białaczką limfoblastyczną grupy wysokiego ryzyka PDF available

Author(s): Tomasz Ociepa | Eliza Maloney | Karolina Zielezińska | Tomasz Urasiński
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Disseminated aspergillosis of central nervous system in adolescent with Nijmegen breakage syndrome and concomitant T- cell non-Hodgkin lymphoma - the successful usage of voriconazole PDF available

Author(s): Beata Zalewska-Szewczyk | Małgorzata Stolarska | Joanna Trelińska | Filip Pierlejewski | Wojciech Młynarski
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Zakażenie grzybicze - chorobą sugerującą pierwotny niedobór odporności PDF available

Author(s): Maja Klaudel-Dreszler | Edyta Heropolitańska-Pliszka | Barbara Pietrucha | Ewa Bernatowska
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Zastosowanie echinokandyn w onkohematologii dziecięcej w świetle rekomendacji IDSA PDF available

Author(s): Krzysztof Kałwak
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Ocena przydatności galaktomannanu Aspergillus w diagnostyce inwazyjnej aspergilozy u pacjentów po przeszczepie komórek hematopoetycznych PDF available

Author(s): Urszula Nawrot | Marek Ussowicz | Krzysztof Kałwak | Alicja Chybicka | Magdalena Pajączkowska
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Inwazyjne zakażenia grzybicze u dzieci z chorobą nowotworową z uwzględnieniem doświadczeń własnych PDF available

Author(s): Grażyna Sobol | Agnieszka Mizia-Malarz | Katarzyna Musioł | Małgorzata Krupa | Weronika Stolpa | Anna Szyszka | Ewa Walczak | Elżbieta Kuleta-Bosak | Halina Woś
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Dermatofitoza odzwierzęca - opis przypadku PDF available

Author(s): Borys Błaszczak | Bożena Dworecka-Kaszak
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
Rare or occasional mycosis of dogs and cats in Italy PDF available

Author(s): Roberta Galuppi | Maria Paola Tampieri
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
A case report of mixed fungal infection in foxes on a farm PDF available

Author(s): Tadeusz Jakubowski | Bożena Dworecka-Kaszak
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
Tinea faciei caused by Trichophyton rubrum var. raubitschekii in Germany PDF available

Author(s): Jochen Brasch | Jens Michael Jensen
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
Występowanie i chorobotwórczość grzybów z rodzaju Scopulariopsis PDF available

Author(s): Magdalena Bochenek | Jadwiga Witalis | Anna B. Macura
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
Metody molekularne stosowane w identyfikacji grzybów z rodzaju Candida PDF available

Author(s): Izabela Mecler | Urszula Nawrot
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
Grzybice koni PDF available

Author(s): Jerzy Kita | Bożena Dworecka-Kaszak
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
Importance of rabbits as source of human tinea PDF available

Author(s): Josep M. Torres-Rodríguez | Antonio Martínez-Roig
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?