Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Polish Gastroenterology

ISSN: 1232--9886
Publisher: Cornetis Sp. z o.o.


ADD TO MY LIST
 
Nowe możliwości leczenia uchyłka Zenkera PDF available

Author(s): Andrzej Białek | Marek Kujawiak | Krzysztof Marlicz
Volume: 11
Issue: 6
Year: 2004
Dysfunkcja zwieracza Oddiego – od patogenezy do leczenia PDF available

Author(s): Urszula Błaut | Piotr J. Thor
Volume: 11
Issue: 6
Year: 2004
Sieci neuronowe i ich zastosowanie w gastroenterologii PDF available

Author(s): Marek Stobiński | Maciej Kohut
Volume: 11
Issue: 6
Year: 2004
Manometria zwieracza Oddiego – wskazania, technika badania i podstawy interpretacji zapisu PDF available

Author(s): Urszula Błaut | Piotr J. Thor
Volume: 11
Issue: 6
Year: 2004
Aktywność autonomicznego układu nerwowego oceniana za pomocą analizy zmienności rytmu zatokowego serca u pacjentów z nietypowym bólem w klatce piersiowej PDF available

Author(s): Maria Kłopocka | Jacek Budzyński | Maciej Świątkowski | Grzegorz Pulkowski | Agnieszka Meder | Robert Bujak | Władysław Sinkiewicz
Volume: 11
Issue: 6
Year: 2004
Ocena skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa infliximabu (Remicade) w leczeniu choroby Crohna – wyniki otwartej, wieloośrodkowej próby klinicznej PDF available

Author(s): Roman Tomecki | Witold Bartnik | Eugeniusz Butruk | Anna Kościuczyk | Anna Kozłowska | Krzysztof Marlicz | Tomasz Marek | Elżbieta Nowakowska-Duława | Edyta Zagórowicz
Volume: 11
Issue: 6
Year: 2004
Wyniki leczenia chirurgicznego ciężkich postaci zaparć stolca w materiale własnym PDF available

Author(s): Tomasz Kościński | Urszula Skowrońska-Piekarska
Volume: 11
Issue: 6
Year: 2004
Zespół więzadła łukowatego pośrodkowego jako rzadka przyczyna zaburzeń motoryki żołądka PDF available

Author(s): Halina Woś | Sabina Więcek | Joanna ?cieszka | Robert Skrabski | Krzysztof Jonderko | Joanna Pilch-Kowalczyk | Joanna Nalewajka-Kołodziejczak
Volume: 11
Issue: 6
Year: 2004
Przypadek babesiozy u pacjenta z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, leczonego lekami immunosupresyjnymi PDF available

Author(s): Anna Przybylińska | Dariusz Bielicki | Wanda Kuźna-Grygiel
Volume: 11
Issue: 6
Year: 2004
Leczenie zespołu jelita nadwrażliwego – obecne możliwości i nowe perspektywy PDF available

Author(s): Agata Mulak | Leszek Paradowski
Volume: 11
Issue: 6
Year: 2004
Idiopatyczne zapalenie jelit jako czynnik ryzyka w zapaleniach tkanek oka PDF available

Author(s): Anna Turno-Kręcicka | Marta Misiuk-Hojło | Wanda Lubczyńska-Kowalska | Małgorzata Mulak | Joanna Jurowska-Liput
Volume: 11
Issue: 6
Year: 2004
Tłuszczak jelita grubego – opis przypadku PDF available

Author(s): Piotr Maciaszczyk | Rafał Drozda | Piotr Kordek | Michał Mik | Jacek ?migielski | Krzysztof Kołomecki
Volume: 11
Issue: 6
Year: 2004
Jakość życia w chorobie refluksowej PDF available

Author(s): Krzysztof Przytulski
Volume: 11
Issue: 6
Year: 2004
Odcinkowe zapalenie jelit w 100 lat od pierwszego opisu choroby PDF available

Author(s): Radosław Kempiński | Michał Paradowski | Leszek Paradowski
Volume: 11
Issue: 6
Year: 2004
Badanie czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z chorobą refluksową przełyku PDF available

Author(s): Tomasz Pytrus | Barbara Iwańczak | Franciszek Iwańczak
Volume: 12
Issue: 6
Year: 2005
Nawroty wrzodu dwunastnicy w pierwszym roku od zakończenia leczenia eradykacyjnego bakterii Helkobacter pylori PDF available

Author(s): Zbigniew Namiot | Jan Stasiewicz | Wiesław Jaroszewicz | Dorota B. Namiot | Robert Bucki | Andrzej Kemona
Volume: 12
Issue: 6
Year: 2005
Ocena przydatności i tolerancji programu przesiewowych badań kolonoskopowych w zależności od niektórych czynników demograficznych PDF available

Author(s): Katarzyna Homa | Krzysztof Safranow | Marek Brzosko | Krzysztof Marlicz
Volume: 12
Issue: 6
Year: 2005
Oczyszczanie i częściowa charakterystyka mucyny MUC 1 wyizolowanej z ludzkiego płynu puchlinowego PDF available

Author(s): Iwona Radziejewska | Dariusz G. Kisiel | Andrzej Gindzieński | Zbigniew Namiot
Volume: 12
Issue: 6
Year: 2005
Wczesny rak żołądka - współczesne poglądy na zakres resekcji i zasięg limfadenektomii PDF available

Author(s): Renata Taboła | Krzysztof Grabowski | Katarzyna Augoff | Piotr Szelachowski
Volume: 12
Issue: 6
Year: 2005
Encefalopatia wątrobowa - aktualne metody leczenia PDF available

Author(s): Krzysztof Gutkowski | Dorota Gutkowska
Volume: 12
Issue: 6
Year: 2005
Wskazania do leczenia chirurgicznego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego PDF available

Author(s): Piotr Radwan | Sławomir Rudzki | Beata Kasztelan-Szczerbińska | Barbara Skrzydło-Radomańska
Volume: 12
Issue: 6
Year: 2005
Metody pomiaru jakości życia u chorych z chorobą refluksową przełyku PDF available

Author(s): Ewa Kalinowska | Wiesław Tarnowski | Jolanta Banasiewicz
Volume: 12
Issue: 6
Year: 2005
Patogeneza przewlekłego zapalenia wątroby typu C - wirus a układ odpornościowy PDF available

Author(s): Elżbieta Jabłonowska
Volume: 12
Issue: 6
Year: 2005
Olbrzymi uchyłek Zenkera przyczyną wysokiej niedrożności przełyku PDF available

Author(s): Krzysztof Grabowski | Stanisław Milnerowicz | Renata Taboła
Volume: 12
Issue: 6
Year: 2005
Brodawczaki przełyku i okolicy podwpustowej żołądka u 13-letniego chłopca PDF available

Author(s): Beata Klincewicz | Iwona Ignyś | Waldemar Malewski | Wiesława Biczysko | Przemysław Majewski
Volume: 12
Issue: 6
Year: 2005
Uchyłek żołądka w przepuklinie rozworu przełykowego - opis przypadku PDF available

Author(s): Agata Słanek | Wojciech Lałoś | Adam Kulicz | Grzegorz Cieślar | Aleksander Sieroń
Volume: 12
Issue: 6
Year: 2005
Przewlekła biegunka jako objaw ciężkiego złożonego niedoboru odporności u 6-miesięcznego niemowlęcia PDF available

Author(s): Krzysztof Małusiewicz | Krystyna Mowszet | Magdalena Reich | Krzysztof Kałwak | Franciszek Iwańczak
Volume: 12
Issue: 6
Year: 2005
Powikłanie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego w ciąży - opis przypadku PDF available

Author(s): Jarosław Wejman | Krzysztof Bielecki | Mirosław Klukowski
Volume: 12
Issue: 6
Year: 2005
Zespół Waugha u 11-miesięcznego chłopca - opis przypadku PDF available

Author(s): Maciej Bagłaj | Piotr Siekanowicz
Volume: 12
Issue: 6
Year: 2005
Cholestatyczne zapalenie wątroby i ciężka neutropenia w następstwie stosowania tiklopidyny PDF available

Author(s): Zygmunt Zdrojewicz | Andrzej Dubiński | Andrzej Dworaczek | Anna Krzymuska
Volume: 12
Issue: 6
Year: 2005
Zastosowanie endoskopowej sondy dopplerowskiej - przegląd przypadków klinicznych PDF available

Author(s): Urszula Błauł | Jerzy Marecik | Jadwiga Gniady | Jerzy Ejma-Multański | Piotr J. Thor
Volume: 12
Issue: 6
Year: 2005
Rola wielokanałowej śródściennej impedancji w ocenie czynności przełyku i refluksu żołądkowo-przełykowego PDF available

Author(s): Wojciech Błoński | Amine Hila | Donald 0. Castell
Volume: 13
Issue: 6
Year: 2006
Ocena sposobu żywienia pacjentów z dyspepsją czynnościową przed i po eradykacji Helicobacter pylori PDF available

Author(s): Małgorzata Sobczak | Janusz Ciok | Agnieszka Salwerowicz | Lucjan Szponar
Volume: 13
Issue: 6
Year: 2006
Ocena występowania stanu niedożywienia u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit PDF available

Author(s): Patrycja Zawadzka | Marian Grzymisławski
Volume: 13
Issue: 6
Year: 2006
Występowanie dziedzicznego, niezwiązanego z polipowatością raka jelita grubego wśród mieszkańców Dolnego ?ląska PDF available

Author(s): Marek Bębenek | Anna Rutkowska | Jerzy Btaszczyk
Volume: 13
Issue: 6
Year: 2006
Wpływ laktozy na wchłanianie D-ksylozy PDF available

Author(s): Dorota Ksiądzyna | Leszek Paradowski
Volume: 13
Issue: 6
Year: 2006
Zaburzenia czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego według III Kryteriów Rzymskich PDF available

Author(s): Dorota Waśko-Czopnik | Agata Mulak | Leszek Paradowski
Volume: 13
Issue: 6
Year: 2006
Choroby czynnościowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego i zespół czynnościowego bólu brzucha według Kryteriów Rzymskich III PDF available

Author(s): Agata Mulak | Dorota Waśko-Czopnik | Leszek Paradowski
Volume: 13
Issue: 6
Year: 2006
Ryzyko choroby nowotworowej u pacjentów z celiakią PDF available

Author(s): Jarosław Kwiecień
Volume: 13
Issue: 6
Year: 2006
Nieswoiste zapalenia jelit - aspekt histopatologiczny PDF available

Author(s): Marta Rzeszutko
Volume: 13
Issue: 6
Year: 2006
Znaczenie endoskopii w profilaktyce nowotworowej u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit PDF available

Author(s): Agnieszka Budzynska
Volume: 13
Issue: 6
Year: 2006
Współczesne poglądy na temat patofizjologii, diagnozowania i leczenia niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby PDF available

Author(s): Piero Portincasa | Grzegorz Wallner | Marcin Krawczyk | Aleksander Ciechański | Ryszard Maciejewski
Volume: 13
Issue: 6
Year: 2006
Czy istnieje relacja między infekcją Helicobacter pylori a zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi? PDF available

Author(s): Jan Cader | Zygmunt Domagała | Leszek Paradowski | Joanna Rymaszewska | Wojciech Błoński | Zbigniew Sajewicz
Volume: 14
Issue: 6
Year: 2007
Peroksydacja lipidów i całkowity status antyoksydacyjny w nowotworach górnego odcinka przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Dorota Diakowska | Krzysztof Grabowski | Mirosław Nienartowicz | Krystyna Markocka-Mączka
Volume: 14
Issue: 6
Year: 2007
Czy rozpoznanie zespołu jelita nadwrażliwego na podstawie III Kryteriów Rzymskich jest łatwiejsze niż na podstawie II Kryteriów Rzymskich? PDF available

Author(s): Agnieszka Lewandowska | Agata Mulak | Anna Susło | Jarosława Semianów-Wejchert | Leszek Paradowski
Volume: 14
Issue: 6
Year: 2007
Ocena stężenia wybranych adipohormonów w ostrym zapaleniu trzustki PDF available

Author(s): Bartosz Leśniowski | Anna Kumor | Piotr Daniel | Mirosława Pietruczuk | Ewa Małecka-Panas
Volume: 14
Issue: 6
Year: 2007
Wewnątrzprzewodowe brodawkowate nowotwory śluzowe trzustki. Charakterystyka kliniczna, histochemiczna i immunohistochemiczna PDF available

Author(s): Ewa Zielińska-Pająk | Łukasz Liszka | Jacek Pająk | Dariusz Gołka | Bogusława Fryc | Paweł Lampę | Sławomir Mrowiec
Volume: 14
Issue: 6
Year: 2007
Wybrane markery stanu zapalnego w nieswoistych zapaleniach jelit PDF available

Author(s): Piotr Eder | Kamila Stawczyk | Iwona Krela-Kaźmierczak | Krzysztof Linke
Volume: 14
Issue: 6
Year: 2007
Wewnątrzprzewodowe brodawkowate nowotwory śluzowe trzustki. Przegląd wybranych zagadnień histopatologicznych i klinicznych PDF available

Author(s): Łukasz Liszka | Ewa Zielińska-Pająk | Jacek Pająk | Dariusz Gołka
Volume: 14
Issue: 6
Year: 2007
Diagnostyka obrazowa guzów trzustki. Część pierwsza: opis stosowanych metod PDF available

Author(s): Michał Studniarek | Joanna Pieńkowska | Edyta Szurowska
Volume: 14
Issue: 6
Year: 2007
Diagnostyka obrazowa guzów trzustki. Część druga: algorytm diagnostyczny PDF available

Author(s): Michał Studniarek | Joanna Pieńkowska | Edyta Szurowska
Volume: 14
Issue: 6
Year: 2007
Rak dróg żółciowych - aktualne możliwości leczenia PDF available

Author(s): Krzysztof Gutkowski | Alina Chwist | Marek Hartleb
Volume: 14
Issue: 6
Year: 2007
Zespół wątrobowo-nerkowy. Część pierwsza: diagnoza i patogeneza PDF available

Author(s): Paweł Ostasiewicz
Volume: 14
Issue: 6
Year: 2007
Zespół wątrobowo-nerkowy. Część druga: profilaktyka i terapia PDF available

Author(s): Paweł Ostasiewicz
Volume: 14
Issue: 6
Year: 2007
Medical treatment of ulcerative colitis PDF available

Author(s): Wojciech Błoński | Gary R. Lichtenstein
Volume: 15
Issue: 6
Year: 2008
Does personality predispose to functional dyspepsia? PDF available

Author(s): Joanna Kot | Agnieszka Harasiuk | Paweł Rasmus | Józef Kocur | Cezary Chojnacki
Volume: 15
Issue: 6
Year: 2008
Plasma ghrelin concentration in celiac patients PDF available

Author(s): Radosław Kempiński | Marek Demissie | Maria Jasińska | Leszek Paradowski
Volume: 15
Issue: 6
Year: 2008
Studies of CD4 and CD8 lymphocytes and NK cells in the course of experimental colitis in rats PDF available

Author(s): Piotr Ziemniak | Rafał Drozda | Radzisław Trzciński | Jacek ?migielski | Justyna Cielecka | Karolina Bonińska | Krzysztof Grzegorczyk | Adam Dziki | Krzysztof Kołomecki
Volume: 15
Issue: 6
Year: 2008
Selected anthropometric indicators in patients with inflammatory bowel disease PDF available

Author(s): Elżbieta Poniewierka | Andrzej Poniewierka | Ryszard Jasiński
Volume: 15
Issue: 6
Year: 2008
Concentrations of antioxidative trace elements - selenium and zinc - in patients with sigmoid or rectal cancers PDF available

Author(s): Rafał Drozda | Radzisław Trzciński | Maciej Rutkowski | Krzysztof Grzegorczyk | Łukasz Dziki | Andrzej Sygut | Krzysztof Kołomecki | Adam Dziki
Volume: 15
Issue: 6
Year: 2008
The destructive oral piercing PDF available

Author(s): Anna Paradowska | Łukasz Sroczyk
Volume: 15
Issue: 6
Year: 2008
Manometria wysokiej rozdzielczości - nowe możliwości diagnostyki chorób przełyku PDF available

Author(s): Krzysztof Sikora | Wiesław Tarnowski | Sebastian Stec | Krzysztof Ćwikła | Marek Sikora
Volume: 15
Issue: 6
Year: 2008
Wpływ chorób przełyku na przebieg choroby niedokrwiennej serca PDF available

Author(s): Agata Mulak | Małgorzata Manelska | Leszek Paradowski
Volume: 15
Issue: 6
Year: 2008
Poszukiwanie nowych możliwości w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit PDF available

Author(s): Dorota Cibor | Małgorzata Szczepanek | Danuta Owczarek | Tomasz Mach
Volume: 15
Issue: 6
Year: 2008
Jakość życia, wykształcenie, profil zawodowy i status społeczny pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit - przegląd piśmiennictwa PDF available

Author(s): Paweł Petryszyn | Jarosława Semianów-Wejchert | Abdulhabib Annabhani | Leszek Paradowski
Volume: 15
Issue: 6
Year: 2008
Lekooporność jako problem eradykacji zakażenia Helicobacter pylori PDF available

Author(s): Marcin Jażdżyk | Aleksandra Sałagacka | Marek Mirowski | Ewa Balcerczak
Volume: 17
Issue: 6
Year: 2010
The analysis of incidence of the most common clinical symptoms and comorbidity in children with lactose intolerance conducted on the basis of own material PDF available

Author(s): Milena Małecka | Marzena Bobrus | Joanna Kosielska | Elżbieta Czkwianianc
Volume: 17
Issue: 6
Year: 2010
Coexistence of digestive tract symptoms in children with atopic dermatitis — based on own observations PDF available

Author(s): Barbara Kamer | Renata Pasowska | Helena Rotsztejn | Elżbieta Dółka | Agnieszka Blomberg | Krystyna Sujecka | Krystyna Sobczyńska
Volume: 17
Issue: 6
Year: 2010
Evaluation of the number of enterochromaffin cells and serotonin metabolism exponents in subjects with ulcerative colitis PDF available

Author(s): Jan Chojnacki | Tomasz Śliwiński | Maria Wiśniewska-Jarosińska | Maria Turant | Janusz Błasiak | Andrzej Kulig
Volume: 17
Issue: 6
Year: 2010
The screening program for the early colorectal cancer detection performed at the Gastroenterology Department of Nicolaus Copernicus University in Toruń Collegium Medicum in Bydgoszcz in 2000-2009 PDF available

Author(s): Maciej Świątkowski | Agnieszka Meder | Lesław Sobczyński | Jarosław Koza | Małgorzata Szamocka | Janina Brudny
Volume: 17
Issue: 6
Year: 2010
Focal lesions of the liver from the Department of Gastroenterology and Hepatology, Medical University of Wroclaw in the years 2004-2008 PDF available

Author(s): Leszek Paradowski | Agnieszka Lewandowska | Agnieszka Kaczor | Marcin Braksator
Volume: 17
Issue: 6
Year: 2010
Helicobacter pylori infection and oral cavity PDF available

Author(s): Anna Paradowska | Agnieszka Sieja | Marcin Braksator
Volume: 17
Issue: 6
Year: 2010
Postępy w diagnostyce chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Krzysztof Celiński | Rafał Fornal | Tomasz Dworzański | Maria Słomka
Volume: 17
Issue: 6
Year: 2010
Gastrocolic fistula associated with gastric lymphoma PDF available

Author(s): Hakan Buluş | Mustafa Dogan | Ali Coskun
Volume: 17
Issue: 6
Year: 2010
Gruźlica odbytu jako imitacja choroby Leśniowskiego-Crohna PDF available

Author(s): Jacek Śmigielski | Renata Talar-Wojnarowska | Ewa Małecka-Panas | Marian Brocki
Volume: 17
Issue: 6
Year: 2010
Pozajelitowe objawy nieswoistych zapaleń jelit - nowe sugestie patogenetyczne i kliniczne PDF available

Author(s): Antoni Stadnicki | Robert W. Colman
Volume: 5
Issue: 6
Year: 1998
Rozpowszechnienie zakażenia Helicobacter pylori po leczeniu chirurgicznym wrzodu trawiennego żołądka lub dwunastnicy PDF available

Author(s): Maciej Grotowski | Lech Winnicki | Jerzy Trawiński | Andrzej Gancarz | Janusz Domaniecki
Volume: 5
Issue: 6
Year: 1998
Wpływ leków mukoprotekcyjnych na obraz kliniczny rotawirusowych biegunek u dzieci. PDF available

Author(s): Wojciech Pociecha | Anna Balcerska
Volume: 5
Issue: 6
Year: 1998
Metaplazja w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci PDF available

Author(s): Elżbieta Maciorkowska | Maciej Kaczmarski | Katarzyna Kondej-Muszyńska
Volume: 5
Issue: 6
Year: 1998
Celiakia latentna u 18-letniej dziewczyny z dermatitis herpetiformis PDF available

Author(s): Jolanta Rujner | Hanna Gregorek | Maria Zegadło-Mylik | Bogdan Woźniewicz | Henryk W. Witas | Wojciech Młynarski
Volume: 5
Issue: 6
Year: 1998
Wrzód samotny odbytnicy PDF available

Author(s): Ewa Wrońska | Marcin Polkowski | Dorota Jarosz
Volume: 5
Issue: 6
Year: 1998
Torbielowatość dróg żółciowych - opis przypadku PDF available

Author(s): Grzegorz Olczyk | Joanna Ulańska | Adam Dziki
Volume: 5
Issue: 6
Year: 1998
Zmiany w układzie oddechowym u osób z chorobą refluksową przełyku PDF available

Author(s): Marek Romanowski | Krzysztof Grzegorczyk | Jan Chojnacki
Volume: 6
Issue: 6
Year: 1999
Obraz kliniczny chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego u dzieci PDF available

Author(s): Andrzej Stawarski
Volume: 6
Issue: 6
Year: 1999
Zastosowanie koagulacji strumieniem argonowym w endoskopii gastroenterologicznej PDF available

Author(s): Beata Neneman | Ewa Małecka-Panas
Volume: 6
Issue: 6
Year: 1999
Celiakia utajona wśród rodzeństwa dzieci chorych na celiakię klasyczną (badania rodzinne) PDF available

Author(s): Jolanta Rujner | Bogdan Woźniewicz
Volume: 6
Issue: 6
Year: 1999
Ocena histologiczna zmian w uchyłkach przełyku PDF available

Author(s): Jerzy Rabczyński | Krzysztof Grabowski | Renata Taboła | Agata Kochman
Volume: 6
Issue: 6
Year: 1999
Nietypowy przypadek olbrzymiej torbieli rzekomej trzustki leczonej drenażem przezskórnym PDF available

Author(s): Anna Jacyszyn | Wiesław Marcol | Wojciech Tokarzewski | Grzegorz Kielan | Marian Kuczia
Volume: 6
Issue: 6
Year: 1999
Endogenne powstawanie N-nitrozoamin w żołądku a długotrwałe leczenie antysekrecyjne PDF available

Author(s): Grzegorz Wallner | Andrzej Gościmski
Volume: 6
Issue: 6
Year: 1999
Rodzinne występowanie zakażenia Helicobacter pylori PDF available

Author(s): Maciej Potyrała | Barbara Iwańczak | Grażyna Gościniak | Franciszek Iwańczak | Anna Gaszewska-Mastalarz
Volume: 6
Issue: 6
Year: 1999
Wgłobienie jelita czczego spowodowane tłuszczakiem podśluzówkowym PDF available

Author(s): Marek Olakowski | Paweł Lampe | Jarosław Słota | Edyta Olakowska
Volume: 6
Issue: 6
Year: 1999
Genetic background of inflammatory bowel disease PDF available

Author(s): Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja | Krzysztof Linke | Ludwika Jakubowska-Burek | Marcin Kucharski
Volume: 16
Issue: 6
Year: 2009
Hepatocyte regeneration in alcoholic liver injury PDF available

Author(s): Marcin Chmielewski | Elżbieta Kaczmarek | Ewa Roszyk | Sławomir Pietras | Krzysztof Linke
Volume: 16
Issue: 6
Year: 2009
A new tool to describe inflammatory bowel disease activity? PDF available

Author(s): Małgorzata Kosiara | Leszek Paradowski
Volume: 16
Issue: 6
Year: 2009
An evaluation of the relationship between rotavirus diarrhea and bacterial infection and acute hepatitis in children PDF available

Author(s): Anna Kacerka | Kamila Wójcik | Jan Kuydowicz | Barbara Cielecka | Anna Piekarska
Volume: 16
Issue: 6
Year: 2009
Perspektywy leczniczych zastosowań kannabinoidów w chorobach przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Maria Rutkowska | Wojciech Słupski | Tomasz Sozański | Adam Szeląg
Volume: 16
Issue: 6
Year: 2009
Farmakokinetyka leków w zespole złego wchłaniania PDF available

Author(s): Dorota Ksiądzyna | Adam Szeląg | Leszek Paradowski
Volume: 16
Issue: 6
Year: 2009
Współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego PDF available

Author(s): Dorota Pawełka | Wiktor Bednarz | Zbigniew Krawczyk
Volume: 16
Issue: 6
Year: 2009
Problemy związane ze zbiornikiem jelitowym u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego po proktokolektomii odtwórczej PDF available

Author(s): Dorota Pawełka | Wiktor Bednarz | Zbigniew Krawczyk
Volume: 16
Issue: 6
Year: 2009
Objawy pozajelitowe nieswoistych zapaleń jelit PDF available

Author(s): Małgorzata Kosiara | Jadwiga Łapińska | Jarosława Semianów-Wejchert | Leszek Paradowski
Volume: 16
Issue: 6
Year: 2009
Mesalazyna w chemoprewencji raka jelita grubego PDF available

Author(s): Michał Spychalski | Adam Dziki
Volume: 16
Issue: 6
Year: 2009
Czy dochodzi do inwazji zakażenia Helicobacter pylori w trzonie żołądka po trójskładnikowej eradykacji? PDF available

Author(s): Elżbieta Poniewierka | Grażyna Gościniak | Marta Rzeszutko
Volume: 10
Issue: 5
Year: 2003
Mięśniaki gładkokomórkowe przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Marta Strutyńska-Karpińska | Witold Knast | Krystyna Markocka-Mączka | Jerzy Rabczyński
Volume: 10
Issue: 5
Year: 2003
Wpływ omeprazolu na ustępowanie bólu i remisje zapalenia żołądka u dzieci PDF available

Author(s): Iwona Ignyś | Beata Klincewicz | Wojciech Cichy
Volume: 10
Issue: 5
Year: 2003
Ocena wybranych parametrów tworzenia i resorpcji kości oraz masy kostnej u chorych z przewlekłą cholestazą PDF available

Author(s): Jarosława Semianów-Wejchert | Krystyna Karachatzis | Anna Sidorowicz | Maria Jasińska | Leszek Paradowski
Volume: 10
Issue: 5
Year: 2003
Patomechanizmy hepatotoksycznego działania leków PDF available

Author(s): Adam Szeląg | Anna Merwid-Ląd | Małgorzata Trocha | Monika Skrzypiec | Adam Smereka
Volume: 10
Issue: 5
Year: 2003
Objawy gastroenterologiczne w przebiegu mukowiscydozy PDF available

Author(s): Robert Śmigiel | Franciszek Iwańczak
Volume: 10
Issue: 5
Year: 2003
Kwas fitynowy jako potencjalny czynnik przeciwnowotworowy jelita grubego PDF available

Author(s): Ludmiła Węglarz | Beata Parfiniewicz | Zofia Dzierżewicz | Tadeusz Wilczok
Volume: 10
Issue: 5
Year: 2003
Aktualne poglądy na rolę apoptozy w przewlekłym zapaleniu trzustki PDF available

Author(s): Agnieszka Mądro | Krzysztof Celiński | Maria Słomka
Volume: 10
Issue: 5
Year: 2003
Apoptoza w wątrobie PDF available

Author(s): Marcin Chmielewski | Krzysztof Linke | Maciej Zabel | Lilianna Szuber
Volume: 10
Issue: 5
Year: 2003
Mukozektomia endoskopowa w leczeniu wczesnego raka żołądka - opis przypadku PDF available

Author(s): Krzysztof Zinkiewicz | Tomasz Skoczylas | Justyna Szumiło | Witold Zgodziński | Wit Juśkiewicz | Paweł Bury | Grzegorz Wallner
Volume: 10
Issue: 5
Year: 2003
Krwawiący, wgłobiony uchyłek Meckela z guzem - opis przypadku PDF available

Author(s): Andrzej Grabarczyk | Zbigniew Gruszka | Maciej Kohut | Tomasz Marek
Volume: 10
Issue: 5
Year: 2003
Endoskopia kapsułkowa PDF available

Author(s): Ewa Wrońska | Marcin Polkowski | Eugeniusz Butruk
Volume: 11
Issue: 5
Year: 2004
Genetyczne uwarunkowania choroby alkoholowej i alkoholowych uszkodzeń wątroby PDF available

Author(s): Halina Cichoż-Lach
Volume: 11
Issue: 5
Year: 2004
Chromoendoskopia w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Dorota Ksiądzyna | Jan Cader
Volume: 11
Issue: 5
Year: 2004
Choroba trzewna oporna na leczenie dietą PDF available

Author(s): Anna Szaflarska-Szczepanik
Volume: 11
Issue: 5
Year: 2004
Guz Vaneka z towarzyszącym krwawieniem z przewodu pokarmowego i wtórną anemią – opis przypadku klinicznego PDF available

Author(s): Tomasz Górecki | Magdalena Bryk-Ostrowska
Volume: 11
Issue: 5
Year: 2004
?ródmiąższowe włóknienie płuc u 8,5-letniego chłopca z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego PDF available

Author(s): Tomasz Pytrus | Henryk Mazurek | Halina Nitoń-Marusińska | Krystyna Mowszet | Franciszek Iwańczak
Volume: 11
Issue: 5
Year: 2004
Stwardniające zapalenie krezki naśladujące nieresekcyjny nowotwór trzustki PDF available

Author(s): Hubert Bołdys | Marek Hartleb | Krzysztof Januszewski | Maciej Kajor | Wojciech Wawrzynek | Andrzej Nowak
Volume: 11
Issue: 5
Year: 2004
Parametry układu fibrynolizy osoczowej u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego PDF available

Author(s): Maria Kłopocka | Jacek Budzyński | Maciej Świątkowski | Grzegorz Pulkowski | Maria Kotschy
Volume: 11
Issue: 5
Year: 2004
Endoskopowy drenaż trzustkowych zbiorników płynowych PDF available

Author(s): Marian Smoczyński | Michał Dubowik | Iwona Marek | Grażyna Rompa
Volume: 11
Issue: 5
Year: 2004
Rola przełykowych czynników w utrzymaniu integralności błony śluzowej przełyku u pacjentów z chorobą refluksową PDF available

Author(s): Cezary Popławski | Antoni Gabryelewicz | Jerzy Sarosiek | Richard W. McCallum
Volume: 11
Issue: 5
Year: 2004
Częstość występowania oraz nasilenie refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci z sekwencją Pierre Robina PDF available

Author(s): Grażyna Rowicka | Włodzimierz Piwowar
Volume: 11
Issue: 5
Year: 2004
Obustronna torakoskopowa splanchnicektomia w leczeniu bólu u chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki – roczna ocena prospektywna PDF available

Author(s): Wiesław Tarnowski | Małgorzata Malec-Milewska | Krzysztof Bielecki | Adam Ciesielski | Lech Baczuk | Emilia Michalik | Jacek Jastrzębski
Volume: 11
Issue: 5
Year: 2004
Manifestacja jelitowa zespołu Churga i Strauss – opis przypadku PDF available

Author(s): Dorota Pilecka | Romana Kosik-Warzyńska | Włodzimerz Bojułko
Volume: 11
Issue: 5
Year: 2004
Wpływ leczenia omeprazolem na zawartość mucyny MUC 1 w soku żołądkowym pacjentów zakażonych Helicobacter pylori PDF available

Author(s): Iwona Radziejewska | Andrzej Gindzieński | Joanna Wosek | Małgorzata Kożuszyńska-Topór | Zbigniew Namiot
Volume: 11
Issue: 5
Year: 2004
Endoskopia układu trawiennego w Polsce. Rzut oka na dziedzictwo Mikulicza w Polsce PDF available

Author(s): Kornel Gibiński
Volume: 12
Issue: 5
Year: 2005
Brodawczaki płaskonabłonkowe przełyku rozpoznane u 5 osób w 2004 roku w materiale własnym obejmującym 2582 endoskopie PDF available

Author(s): Wojciech Latos | Witold Zieleźnik | Karolina Sieroń-Stołtny | Barbara Kalifa | Marta ?limok | Anna Obuchowicz | Aleksander Sieroń
Volume: 12
Issue: 5
Year: 2005
Nawrót zakażenia bakterią Helkobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową w północno-wschodniej Polsce PDF available

Author(s): Zbigniew Namiot | Jan Stasiewicz | Dorota B. Namiot | Wiesław Jaroszewicz | Andrzej Kemona
Volume: 12
Issue: 5
Year: 2005
Czy obecność mutacji w genie NOD2/CARD15 wpływa na występowanie objawów spoza przewodu pokarmowego u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohn'a? PDF available

Author(s): Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja | Marta Kaczmarek | Justyna Hoppe-Gołębiewska | Robert Kalak | Krzysztof Linke | Ryszard Słomski
Volume: 12
Issue: 5
Year: 2005
Zastosowanie oznaczania elastazy 1 w kale w diagnostyce przewlekłego zapalenia trzustki (wyniki przed i po leczeniu operacyjnym) PDF available

Author(s): Dorota Diakowska | Witold Knast | Witold Diakowski | Krzysztof Grabowski | Marta Strutyńska-Karpińska | Krystyna Markocka-Mączka | Piotr Szelachowski
Volume: 12
Issue: 5
Year: 2005
Kierunki w terapii raka przełyku PDF available

Author(s): Andrzej Dąbrowski | Aleksander Ciechański | Tomasz Skoczylas | Grzegorz Wallner | Tomasz Teresiński
Volume: 12
Issue: 5
Year: 2005
Analogi erytromycyny i ich wpływ na motorykę przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Marzena Motkowska | Maciej Kralisz
Volume: 12
Issue: 5
Year: 2005
Chirurgiczne metody leczenia bólu w przewlekłym zapaleniu trzustki PDF available

Author(s): Marek Olakowski | Andrzej Wojtyczka | Jan Kabat
Volume: 12
Issue: 5
Year: 2005
Współwystępowanie choroby wrzodowej dwunastnicy i kwasochłonnego zapalenia górnego odcinka przewodu pokarmowego u 12-letniej dziewczynki - trudności diagnostyczne PDF available

Author(s): Grażyna Bała | Monika Parzęcka | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 12
Issue: 5
Year: 2005
Tłuszczak żołądka jako przyczyna krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego - opis przypadku PDF available

Author(s): Marcin Migaczewski | Kazimierz Rembiasz | Marek Winiarski
Volume: 12
Issue: 5
Year: 2005
Obraz połączenia pozytonowej tomografii emisyjnej z tomografią komputerową w rodzinnej polipowatośri gruczolakowatej - opis przypadku PDF available

Author(s): Zbigniew Kula | Tomasz Pietrzak | Alicja Weishof | Zdzisław Zuchora
Volume: 12
Issue: 5
Year: 2005
Torbiel śledziony PDF available

Author(s): Zbigniew Krawczyk | Wiktor Bednarz | Dariusz Rychlewski | Grzegorz Bielicki
Volume: 12
Issue: 5
Year: 2005
Manometria anorektalna w uchyłkowatości jelita grubego PDF available

Author(s): Katarzyna Błachut | Radosław Kempiński | Leszek Paradowski
Volume: 13
Issue: 5
Year: 2006
Histologiczny typ ekspansji nowotworu może determinować przeżycia kobiet z rakiem odbytnicy po resekcji przedniej z całkowitym wycięciem mezorektum PDF available

Author(s): Bartłomiej Szynglarewicz | Rafał Matkowski | Józef Forgacz | Marek Pudełko | Zygmunt Grzebieniak
Volume: 13
Issue: 5
Year: 2006
Stężenie lipidów w surowicy u pacjentów z rakiem jelita grubego PDF available

Author(s): Agnieszka Ehrmann-Jóśko | Jolanta Siemińska | Bartłomiej Ziółkowski | Barbara Górnicka | Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska | Dariusz Jastrzębski | Jacek Muszyński
Volume: 13
Issue: 5
Year: 2006
Studium na temat uchyłka Meckela u dzieci PDF available

Author(s): Wojciech Niedziela
Volume: 13
Issue: 5
Year: 2006
Zastosowanie pozytonowej tomografii emisyjnej u chorych na raka przełyku PDF available

Author(s): Zbigniew Kula
Volume: 13
Issue: 5
Year: 2006
Nieokreślone zapalenie jelit - trudności diagnostyczne w różnicowaniu nieswoistych chorób zapalnych jelit PDF available

Author(s): Anna Mokrowiecka | Agnieszka Wierzchniewska-Ławska | Ewa Małecka-Panas
Volume: 13
Issue: 5
Year: 2006
Zespół jelita nadwrażliwego u osób w starszym wieku PDF available

Author(s): Paweł Petryszyn
Volume: 13
Issue: 5
Year: 2006
Rozpuszczalny receptor interleukiny 2 (slL-2R) - nowy marker aktywności choroby trzewnej? PDF available

Author(s): Lucyna Miiller | Anna Szaflarska-Popławska | Grażyna Odrowąż-Sypniewska | Cezary Popławski
Volume: 13
Issue: 5
Year: 2006
Diagnostyka nowotworów neuroendokrynnych trzustki PDF available

Author(s): Marek Olakowski | Andrzej Wojtyczka
Volume: 13
Issue: 5
Year: 2006
Nieinwazyjne metody oceny włóknienia wątroby; aktualne możliwości i perspektywy PDF available

Author(s): Krzysztof Gutkowski | Marek Hartleb
Volume: 14
Issue: 5
Year: 2007
Leczenie achalazji przełyku za pomocą wstrzyknięć toksyny botulinowej - otwarte badanie prospektywne PDF available

Author(s): Aleksandra Bołdys | Hubert Bołdys | Tomasz Romańczyk | Bolesław Kowalczuk | Ewa Uszok-Gaweł | Krystian Rudzki
Volume: 14
Issue: 5
Year: 2007
Występowanie celiakii u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Zofia Grzenda-Adamek | Marta Ciechanowska | Joanna Nazim | Aleksandra Górska | Jerzy Starzyk | Krzysztof Fyderek
Volume: 14
Issue: 5
Year: 2007
Rak trzustki a palenie tytoniu, żywienie oraz przewlekłe zapalenie trzustki w Polsce w latach 1960-2004 PDF available

Author(s): Mirosław Jarosz | Włodzimierz Sekuła | Katarzyna Figurska | Ewa Rychlik
Volume: 14
Issue: 5
Year: 2007
Biochemiczne wskaźniki patologii dróg żółciowych PDF available

Author(s): Magdalena Szaflarska | Ewa Rybczyńska | Ewa Nowakowska-Duława | Tomasz Marek | Andrzej Nowak | Roman Kaczor
Volume: 14
Issue: 5
Year: 2007
Współczesne poglądy na diagnostykę i leczenie ropni i przetok odbytu w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna PDF available

Author(s): Małgorzata Kołodziejczak | Krzysztof Bielecki
Volume: 14
Issue: 5
Year: 2007
Białka endogenne w kale jako markery laboratoryjne dla rozpoznawania, różnicowania i oceny intensywności nieswoistych zapaleń jelit PDF available

Author(s): Barbara Lisowska-Myjak | Magdalena Walo | Jan Pachecka
Volume: 14
Issue: 5
Year: 2007
Rola diagnostyki nieinwazyjnej w ocenie zaawansowania procesu włóknienia wątroby PDF available

Author(s): Krzysztof Gutkowski | Ewelina Kamińska | Andrzej Pluta
Volume: 14
Issue: 5
Year: 2007
Czynniki ryzyka raka trzustki PDF available

Author(s): Grażyna Rydzewska
Volume: 14
Issue: 5
Year: 2007
Leczenie bólu spowodowanego przewlekłym zapaleniem trzustki PDF available

Author(s): Krzysztof Leksowski | Sebastian Tomaszewski
Volume: 14
Issue: 5
Year: 2007
Guz trzustki - rozpoznanie, ocena stopnia zaawansowania i resekcyjności - stanowisko chirurga PDF available

Author(s): Rafał Paluszkiewicz | Marek Krawczyk | Piotr Kalinowski
Volume: 14
Issue: 5
Year: 2007
The influence of intestinal dysbiosis on human's health PDF available

Author(s): Beata Magdalena Sobieszczańska
Volume: 15
Issue: 5
Year: 2008
CARD15/NOD2 G908R, DLG5 R30Q and OCTN1F503L polymorphisms according to localization of intestinal and extra-intestinal symptoms of the disease among patients with Crohn’s disease in Polish population PDF available

Author(s): Ludwika Jakubowska | Marta Kaczmarek | Justyna Hoppe-Gołębiewska | Marcin Kucharski | Krzysztof Linke | Michał Drews | Chris Mulder | Ryszard Słomski | Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja
Volume: 15
Issue: 5
Year: 2008
The effects of adenosine receptor agonists and antagonists on cytochrome P450 extinction in the liver of rats in the course of acute necrotic pancreatitis PDF available

Author(s): Krzysztof Celiński | Agnieszka Mądro | Grażyna Czechowska | Maria Słomka | Beata Prozorow-Król | Anna Malm
Volume: 15
Issue: 5
Year: 2008
Tolerance of low-lactose milk and supplemental lactase obtained from Aspergillus oryzae in persons with lactose intolerance PDF available

Author(s): Marek Guzek | Magdalena Stojek | Jacek Wierzbowski | Agnieszka Sulkowska | Marian Smoczyński
Volume: 15
Issue: 5
Year: 2008
Oral mucosa at Crohn’s disease PDF available

Author(s): Anna Paradowska
Volume: 15
Issue: 5
Year: 2008
Manometric evaluation of the anorectal region in children and youth affected by functional constipation with normal and slow colonic transit time PDF available

Author(s): Radosława Jakóbiec | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 15
Issue: 5
Year: 2008
How is celiac disease manifested nowadays in infants and small children? - Own observations PDF available

Author(s): Anna Szaflarska-Popławska
Volume: 15
Issue: 5
Year: 2008
Ustalenia Grupy Roboczej PTG-E dotyczące postępowania w zakażeniu Helicobacter pylori - consensus 2008 PDF available

Author(s): Jan Dzieniszewski | Mirosław Jarosz
Volume: 15
Issue: 5
Year: 2008
Kalprotektyna PDF available

Author(s): Małgorzata Kosiara | Leszek Paradowski
Volume: 15
Issue: 5
Year: 2008
Zastosowanie interferencji RNA (RNAi) w raku trzustki - nowa strategia leczenia PDF available

Author(s): Iwona Chromik
Volume: 15
Issue: 5
Year: 2008
Hepatic abscess: current approach to patients with pyogenic or amebic abscess PDF available

Author(s): Henryk Pluta | Joanna N. Pluta
Volume: 15
Issue: 5
Year: 2008
Wpływ nieswoistych zapaleń jelit na rozrodczość PDF available

Author(s): Irena Jałocha | Marian Stanisław Gabryś
Volume: 17
Issue: 5
Year: 2010
pH-metria gardłowo-krtaniowa w diagnostyce przewlekłych zapaleń układu oddechowego – badanie pilotażowe PDF available

Author(s): Ryszard Makosiej | Alina Durko | Aneta Trzeciak-Jędrzejczyk | Milena Małecka | Joanna Kosielska | Elżbieta Czkwianianc
Volume: 17
Issue: 5
Year: 2010
Analysis of the incidence of chronic constipation in children in own material in the years 1990-2010 PDF available

Author(s): Ryszard Makosiej | Sylwia Prymus-Kasińska | Elżbieta Czkwianianc
Volume: 17
Issue: 5
Year: 2010
Prevalence of sleep disorders in small children with food allergy based on own observation PDF available

Author(s): Barbara Kamer | Eliza Pilarz | Janusz Wendorff | Konrad Pyziak
Volume: 17
Issue: 5
Year: 2010
Intestinal colic in infants in the first three months of life – based on own observations PDF available

Author(s): Barbara Kamer | Elżbieta Dółka | Renata Pasowska | Agnieszka Blomberg | Krystyna Sobczyńska | Krystyna Sujecka
Volume: 17
Issue: 5
Year: 2010
Disorders of gallbladder contractility in children with chronic constipation PDF available

Author(s): Sylwia Prymus-Kasińska | Ryszard Makosiej | Katarzyna Zakrzewska-Szabelska | Piotr Raczyński | Ryszard Majka | Elżbieta Czkwianianc
Volume: 17
Issue: 5
Year: 2010
Farmakologia kliniczna aminosalicylanów PDF available

Author(s): Dorota Ksiądzyna | Marta Szandruk
Volume: 17
Issue: 5
Year: 2010
Wielokierunkowa broń wirusa HBV – białko X PDF available

Author(s): Joanna Kozłowska | Joanna Jabłońska | Alicja Wiercińska-Drapało
Volume: 17
Issue: 5
Year: 2010
Perspektywy leczniczych zastosowań kannabinoidów w chorobach wątroby i trzustki PDF available

Author(s): Wojciech Słupski | Małgorzata Trocha | Adam Szeląg | Maria Rutkowska
Volume: 17
Issue: 5
Year: 2010
Choledocholithiasis due to surgical clip migration after laparoscopic cholecystectomy: report of a case PDF available

Author(s): Maciej Gonciarz | Piotr Małuch | Jerzy Eszyk
Volume: 17
Issue: 5
Year: 2010
Splenomegalia w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego PDF available

Author(s): Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska | Barbara Mroczko
Volume: 5
Issue: 5
Year: 1998
Rola żółci w zaburzeniach motoryki górnego odcinka przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Adam Kołodziej
Volume: 5
Issue: 5
Year: 1998
Leczenie zachowawcze choroby refluksowej przełyku PDF available

Author(s): Andrzej Kryszewski
Volume: 5
Issue: 5
Year: 1998
Laparoskopowe leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego - wczesne wyniki PDF available

Author(s): Wiesław Tarnowski | Paweł Kamiński | Adam Ciesielski | Jan Pertkiewicz | Krzysztof Bielecki | Emila Michalik | Ewa Dynowska
Volume: 5
Issue: 5
Year: 1998
Nowotwory narządów jamy brzusznej przeoczone podczas laparoskopowego wycięcia pęcherzyka żółciowego PDF available

Author(s): Andrzej Wysocki | Zbigniew Biesiada
Volume: 5
Issue: 5
Year: 1998
Ekspresja onkoprotein P53 i ERB B2 w gruczolakorakach oraz gruczolakach jelita grubego PDF available

Author(s): Irena Porębska | Barbara ?lesak | Tomasz Bojarowski | Jadwiga Łapińska | Andrzej Wojnar
Volume: 5
Issue: 5
Year: 1998
Aspekty kliniczne refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci PDF available

Author(s): Maria Korzon | Jacek Brodzicki
Volume: 5
Issue: 5
Year: 1998
Postępy chemioterapii raka żołądka PDF available

Author(s): Teresa Starzyńska | Dariusz Bielicki | Anna Kozłowska
Volume: 5
Issue: 5
Year: 1998
Neurohormonalna kontrola zwieracza Oddiego PDF available

Author(s): Teresa J. Pawlik | Piotr Thor
Volume: 5
Issue: 5
Year: 1998
Stężenia białek ostrej fazy u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego PDF available

Author(s): Jolanta Lukamowicz | Krystyna Grzybowska | Bogusława Ujma-Kubasiewicz | Izabela Płaneta-Małecka | Marek Paradowski | Agnieszka Skotnicka | Michał Przybyszewski
Volume: 5
Issue: 5
Year: 1998
Profil osobowości chorych na kamicę żółciową PDF available

Author(s): Maria Słomka | Andrzej Głuszak
Volume: 5
Issue: 5
Year: 1998
Eksperymentalne badania motoryki przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Krzysztof W. Romański
Volume: 5
Issue: 5
Year: 1998
Adaptacja żołądka u chorych przewlekle przyjmujących diklofenak - znaczenie angiogenezy i proliferacji komórek błony śluzowej PDF available

Author(s): Andrzej Hnatyszyn | Zdzisław Gapski | Grzegorz Kaczmarek | Artur Gontarewicz
Volume: 6
Issue: 5
Year: 1999
Występowanie choroby trzewnej w regionie Pomorza Zachodniego PDF available

Author(s): Grażyna Czaja-Bulsa | Małgorzata Mokrzycka | Krystyna Wójcik | Barbara Bogacka | Małgorzata Syrenicz | Beata Krupa | Lucyna Pawluch
Volume: 6
Issue: 5
Year: 1999
Skręt pęcherzyka żółciowego - opis przypadku PDF available

Author(s): Grzegorz Jarczyk | Piotr Marcinkowski | Andrzej Marciniak
Volume: 6
Issue: 5
Year: 1999
Choroby jelit i wątroby u pacjentek z zespołem Turnera PDF available

Author(s): Jolanta Rujner
Volume: 6
Issue: 5
Year: 1999
Obraz kliniczny wybranych chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego u dorosłych PDF available

Author(s): Wanda Lubczyńska-Kowalska
Volume: 6
Issue: 5
Year: 1999
Chłoniaki przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Anna Dziurkowska-Marek | Tomasz Marek
Volume: 6
Issue: 5
Year: 1999
Pasożyty jelitowe PDF available

Author(s): Jerzy Okulewicz
Volume: 6
Issue: 5
Year: 1999
Zespół Zievego jako wynik szkodliwego działania alkoholu na wątrobę PDF available

Author(s): Wojciech Suchanek | Grażyna Rompa | Iwona Marek | Andrzej Kryszewski
Volume: 6
Issue: 5
Year: 1999
Wieloośrodkowe badania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia lanzoprazolem, klarytromycyną i amoksycyliną wrzodu dwunastnicy u pacjentów z infekcją Helicobacter pylori PDF available

Author(s): Antoni Gabryelewicz | Andrzej Czajkowski | Dorota Skrodzka | Jan Dzieniszewski | Włodzimierz Janicki | Krzysztof Marlicz | Halina Jaroszewicz | Tadeusz Popiela | Janusz Legutko
Volume: 6
Issue: 5
Year: 1999
Krwawienie z tętniaka rzekomego tętnicy śledzionowej do przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Janina Rybicka | Andrzej Nowak | Hubert Bołdys | Marek Hartleb | Paweł Lampe | Marek Smok | Krzysztof Januszewski
Volume: 6
Issue: 5
Year: 1999
Will regenerative medicine become an alternative to resective surgery in gastroenterology? PDF available

Author(s): Mariusz Z. Ratajczak | Tadeusz Popiela
Volume: 16
Issue: 5
Year: 2009
Evaluation of serotonin and melatonin metabolism indices in patients with ulcerative colitis PDF available

Author(s): Maria Wiśniewska-Jarosińska | Patrycja Boznańska-Świętaszek | Marzena Mokwińska | Agnieszka Stępień | Jan Chojnacki
Volume: 16
Issue: 5
Year: 2009
Restoration of bowel continuity after low anterior rectal cancer resection with a transverse coloplasty pouch: initial clinical findings PDF available

Author(s): Bartłomiej Szynglarewicz | Rafał Matkowski | Józef Forgacz | Marek Pudełko | Jan Kornafel
Volume: 16
Issue: 5
Year: 2009
Rola otyłości i leptyny w patogenezie przełyku Barretta i raka gruczołowego przełyku PDF available

Author(s): Jolanta Majka | Aleksandra Szlachcic | Rafał Pabiańczyk | Tomasz Brzozowski | Stanisław J. Konturek | Wiesław W. Pawlik
Volume: 16
Issue: 5
Year: 2009
Kinaza pirogronianowa guza - marker nowotworowy i parametr aktywności nieswoistych chorób zapalnych jelit PDF available

Author(s): Wojciech Cichy | Mirosława Gałęcka | Patrycja Szachta | Dorota Roszak
Volume: 16
Issue: 5
Year: 2009
Leczenie przeciwpłytkowe i antykoagulacyjne a ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Przemysław Wójcik | Agata Mulak
Volume: 16
Issue: 5
Year: 2009
Nadzór endoskopowy w stanach przednowotworowych przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Abdulhabib Annabhani | Agata Mulak | Leszek Paradowski
Volume: 16
Issue: 5
Year: 2009
Zaburzenia wchłaniania jelitowego przyczyną niepowodzenia terapii substytucyjnej w niedoczynności tarczycy PDF available

Author(s): Ewa Waszczuk | Magdalena Ciupek | Leszek Paradowski
Volume: 16
Issue: 5
Year: 2009
Nieinwazyjne markery zapalne w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit PDF available

Author(s): Patrycja Szachta | Dorota Roszak | Mirosława Gałęcka | Iwona Ignyś | Zbigniew Niestrata | Wojciech Cichy
Volume: 16
Issue: 5
Year: 2009
Działania niepożądane antagonistów TNF-a w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit PDF available

Author(s): Dorota Ksiądzyna | Maria Rybak
Volume: 16
Issue: 5
Year: 2009
Endoscopic markers of coeliac disease in children --- Endoskopowe markery celiakii u dzieci

Author(s): Anna Szaflarska-Poplawska | Grazyna Bala | Cezary Poplawski
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
Complications after endoscopic retrograde cholangiopancreatography --- Powiklania po endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej

Author(s): Grazyna Piotrowska-Staworko | Agnieszka ?widnicka-Siergiejko | Andrzej Baniukiewicz | Andrzej Dsbrowski
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
Long-term results of treatment of postradiation proctitis with argon plasma coagulation (APC) --- Ocena skutecznosci leczenia popromiennego uszkodzenia odbytnicy za pomocs plazmowej koagulacji argonowej

Author(s): Maciej Kohut | Aneta Gacek | Barbara Gach | Lukasz Liszka | Hubert Boldys | Grzegorz Rymarczyk | Tomasz Romanczyk
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
The effects of adenosine receptor antagonistson the development of experimental acute pancreatitis --- Wplyw antagonistow receptorow adenozynowych na rozwoj do?wiadczalnego ostrego zapalenia trzustki

Author(s): Beata Prozorow-Krol | Agnieszka Korolczuk | Krzysztof Celinski | Maria Slomka | Elzbieta Korobowicz | Grazyna Czechowska | Agnieszka Msdro | Halina Cichoz-Lach
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
Effects of renin-angiotensin system inhibitorson histopathology of pancreas in experimental chronic pancreatitis --- Wplyw inhibitorow ukladu renina-angiotensynana obraz morfologiczny trzustki w eksperymentalnym przewleklym zapaleniu

Author(s): Agnieszka Msdro | Grazyna Czechowska | Agnieszka Korolczuk | Krzysztof Celinski | Maria Slomka | Beata Prozorow-Krol | Elzbieta Korobowicz
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
Pancreatic dysfunction in patients with coeliac disease --- Zaburzenia czynnosci trzustki u pacjentow z chorobs trzewns

Author(s): Agnieszka Pistek-Guziewicz | Dorota Cibor | Pawel Szulewski
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2007
Wpływ naskórkowego czynnika wzrostu (EGF) i poliamin na proces gojenia uszkodzeń błony śluzowej żołądka indukowanych przez niedokrwienie i reperfuzję PDF available

Author(s): Michał W. Pawlik | Tomasz Brzozowski | Zbigniew ?liwowski | Stanisław J. Konturek
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2001
Stężenie podstawowe substancji P i naczynioaktywnego peptydu jelitowego w surowicy krwi dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka i dwunastnicy PDF available

Author(s): Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Halina Woś | Sabina Więcek | Maciej Kajor | Renata Dec
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2001
Prospektywna analiza czynników ryzyka powikłań po endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej PDF available

Author(s): Agnieszka Budzyńska | Ewa Nowakowska-Duława | Tomasz Marek | Roman Kaczor | Andrzej Nowak
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2001
Aspiracyjna biopsja cienkoigłowa w diagnostyce chorób ogniskowych wątroby - porównanie wydolności diagnostycznej z siecią neuronową PDF available

Author(s): Marek Hartleb | Hubert Bołdys | Andrzej Nowak | Maciej Kajor | Krystian Rudzki | Peter Michielsen | Łukasz Biernat | Anna Kochel
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2001
Przełyk Barretta i gruczolakorak przełyku: postępy diagnostyki i leczenia pod koniec XX wieku PDF available

Author(s): Wojciech Polkowski | Grażyna Polkowska | Jerzy Melko
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2001
Trudności rozpoznawcze zespołu Zollingera-Ellisona w świetle współczesnych możliwości diagnostycznych i leczniczych PDF available

Author(s): Stanisław Głuszek | Marzena Kardaś | Marta Kot
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2001
Dziedziczne polipowatości przewodu pokarmowego u dzieci PDF available

Author(s): Maciej Potyrała | Barbara Iwańczak
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2001
Metody diagnostyki obrazowej dróg żółciowych - rys historyczny PDF available

Author(s): Izabela Herman-Sucharska | Andrzej Urbanik | Małgorzata Szafirska
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2001
Cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego - nowa metoda diagnostyczna w schorzeniach drzewa żółciowo-trzustkowego PDF available

Author(s): Izabela Herman-Sucharska | Andrzej Urbanik
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2001
Latentna postać celiakii u 13-letniego chłopca PDF available

Author(s): Anna Szaflarska-Szczepanik | Anna Krenska-Wiącek | Jadwiga Korenkiewicz
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2001
Mechanizmy śmierci komórki wątrobowej PDF available

Author(s): Martyna Kandefer-Szerszeń | Agnieszka Szuster-Ciesielska | Jadwiga Daniluk | Roman Paduch
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Wyniki czteroletniej kontroli bakteriologicznej i serologicznej zakażenia H. pylori u chorych z przewlekłym zapaleniem żołądka i chorobą wrzodową dwunastnicy PDF available

Author(s): Grażyna Gościniak | Elżbieta Poniewierka | Anna Przondo-Mordarska
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Zespół złego wchłaniania w materiale własnym PDF available

Author(s): Ewa Waszczuk | Agata Mulak | Leszek Paradowski
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Analiza kosztów analgosedacji z użyciem remifentanilu i propofolu oraz całkowitej anestezji dożylnej do kolonoskopii w warunkach ambulatoryjnych PDF available

Author(s): Robert Rudner | Przemysław Jałowiecki | Piotr Kawecki | Maciej Gonciarz | Aldona Mularczyk | Michał Petelenz
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Zawarość produktów peroksydacji lipidów a aktywność lipazy trzustkowej w treści torbieli rzekomych trzustki u ludzi z przewlekłym zapaleniem trzustki PDF available

Author(s): Wiesław Brentek | Janusz Wysocki | Dariusz Tokarz | Barbara Kalina-Faska
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Funkcje immunoregulatorowe komórek nabłonka jelitowego PDF available

Author(s): Ludmiła Węglarz | Zofia Dzierżewicz | Beata Wiśniowska | Tadeusz Wilczok
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Warunki bezpiecznego znieczulania chorych poddawanych zabiegom endoskopowym przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Jarosław Graniewski | Ewa Uszok-Gaweł | Bohdan Seifert
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Dziedziczne zapalenie trzustki PDF available

Author(s): Bartosz Korczowski
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Oparzenie chemiczno-termiczne przełyku u 5-letniego chłopca PDF available

Author(s): Grażyna Mierzwa | Barbara Tyczyńska-Hoffmann
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
?ródścienny rzekomy uchyłek przełyku u chłopca z zapaleniem skórnomięśniowym i posteroidową cukrzycą PDF available

Author(s): Barbara Iwańczak | Aleksander Blitek | Franciszek Iwańczak | Józef Wawro
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Białe znamię gąbczaste błony śluzowej jamy ustnej i przełyku u 6-letniej dziewczynki PDF available

Author(s): Franciszek Iwańczak | Maria Barancewicz-Łosek | Edyta Radwańska-Mizia | Feliks Wąsik | Jan Kuryszko | Eugeniusz Baran
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Lity pseudobrodawkowaty guz trzustki współistniejący z łagodnym guzem stromalnym żołądka: analiza immunohistochemiczna. Opis przypadku i przegląd literatury PDF available

Author(s): Barbara Górnicka | Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska | Maciej Otto | Grzegorz Szostek | Łukasz Koperski | Małgorzata Krasnodębska | Jacek Szmidt | Janusz Nauman | Aleksander Wasiutyński
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2002
Medycyna naturalna we współczesnej onkologi klinicznej PDF available

Author(s): Krzysztof Marlicz
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Szczytowy przepływ wydechowy i spirometria u pacjentów z chorobą refluksową przełyku PDF available

Author(s): Józef Bogdał | Paweł Szulewski | Danuta Owczarek | Dorota Cibor | Magdalena Garlicka
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Wpływ pozycji ciała na śródprzełykowe pH u pacjentów z chorobą refluksową przełyku PDF available

Author(s): Dorota Waśko-Czopnik | Leszek Paradowski
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Brytyjski Rejestr Przełyku Bareta (UKBOR) - pierwsze sześć lat doświadczeń PDF available

Author(s): Peter I. Reed | Christine P.J. Caygill | Anthony Watson | Rebecca C. Fitzgerald
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Bariera żołądkowa i Helicobacter pylori PDF available

Author(s): Tamara Matysiak-Budnik | Martine Heyman | Francis Mégraud
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Stężenie metabolitów tlenku azotu w soku żołądkowym u osób zakażonych Helicobacter pylori PDF available

Author(s): Jan Chojnacki | Grażyna Klupińska | Ewa Walecka
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Ocena przeciwciał przeciwko gliadynie, endomyzjum i transglutaminazie tkankowej w surowicy w diagnostyce choroby trzewnej u dzieci PDF available

Author(s): Franciszek Iwańczak | Barbara Iwańczak | Krzysztof Matusiewicz | Krystyna Mowszet
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Kinaza białka p38 aktywowana przez mitogen - nowy molekularny sposób terapii przeciwzapalnej w chorobie Crohna PDF available

Author(s): Elke Hollenbach | Michael Naumann | Peter Malfertheiner
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Emocjonalne uwarunkowania zespołu jelita nadwrażliwego - ocena w oparciu o wyniki badania testem MMPI PDF available

Author(s): Agnieszka Sulkowska | Bogusław Borys | Mikołaj Majkowicz | Bronisław Sulkowski | Beata Wydra | Andrzej Jasiński | Andrzej Kryszewski
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Rola kolonoskopii okrężnicy w skriningu raka okrężniczo-odbytniczego PDF available

Author(s): Massimo Crespi | Daniele Lisi
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Guzy złośliwe wątroby. Przegląd aktualnych metod leczenia chirurgicznego. Doświadczenie Norweskiego Ośrodka Hepatożółciowego PDF available

Author(s): Lars Frich | Tom Mala | Bjorn Edwin | Ivar Gladhaug | Oystein Mathisen | Anstein Bergan
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Nietypowe formy autoimmunologicznych chorób wątroby PDF available

Author(s): Andrzej Habior | Bożena Walewska-Zielecka | Eugeniusz Butruk
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
20-letnie prospektywne obserwacje epidemiologiczno-kliniczne przewlekłego zapalenia trzustki PDF available

Author(s): Mirosław Jarosz | Jan Dzieniszewski | Maria Orzeszko
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Zmiany reaktywnych substancji utleniających u pacjentów z morfologicznie zróżnicowanym zapaleniem trzustki oraz wpływ długoterminowego leczenia naturalnymi antyoksydantami PDF available

Author(s): Petr Díti | Marie Poecechtilová | Ivo Novotný | Vladimír Soška | Anna Žáková | Jan Lata
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2003
Progresja pierwotnej żółciowej marskości wątroby oceniana histopatologicznie a stężenie Met-enkefaliny w osoczu krwi i jej zawartość w miąższu wątroby PDF available

Author(s): Danuta Owczarek | Józef Bogdał | Magdalena Garlicka | Paweł Szulewski | Wojciech Szczepański
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Wariant mutacji genu NOD2/CARD15 w rodzinie chorej z chorobą Leśniowskiego-Crohna na tle populacji polskiej PDF available

Author(s): Agnieszka Dobrowolska-Zachwieja | Marta Kaczmarek | Justyna Hoppe-Gołębiewska | Ryszard Słomski
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Polipy pęcherzyka żółciowego PDF available

Author(s): Eliasz Dacka | Waldemar Mąkosa
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Achalazja przełyku w zespołach uwarunkowanych genetycznie PDF available

Author(s): Robert ?migiel | Franciszek Iwańczak | Aleksander Blitek
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Znaczenie kliniczne uchyłków górnego odcinka przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Katarzyna Błachut | Elżbieta Poniewierka | Radosław Kempiński
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Zaburzenia czynności mioelektrycznej i motorycznej żołądka PDF available

Author(s): Wiesław Tarnowski | Krzysztof Bielecki
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Czynniki środowiskowe a etiologia nowotworów jelit PDF available

Author(s): Dorota Ksiądzyna | Leszek Paradowski
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Najczęstsze wrodzone genetycznie uwarunkowane zaburzenia przemiany białkowej i lipidowej u dzieci PDF available

Author(s): Franciszek Iwańczak | Robert ?migiel
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Popromienne zapalenie odbytnicy – aspekty kliniczne PDF available

Author(s): Justyna Wasielica-Berger | Grażyna Piotrowska-Staworko | Andrzej Baniukiewicz | Wiktor Łaszewicz
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Gruźlica jelita grubego – analiza przypadku PDF available

Author(s): Zbigniew Kula | Zbigniew Pawlak | Maciej Kowalski | Radosław Urbanowicz
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Ostre zapalenie trzustki w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego PDF available

Author(s): Zbigniew Kula | Jerzy Lubowiecki
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Zaburzenia krzepnięcia przyczyną zgonu 11-miesięcznego niemowlęcia z tyrozynemią typu 1 PDF available

Author(s): Krystyna Mowszet | Wanda Gradowska | Jolanta Sykut-Cegielska | Krzysztof Matusiewicz | Franciszek Iwańczak
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2004
Analiza efektywności kosztów endoskopowego opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce pierwszego krwotoku u dzieci z nadciśnieniem wrotnym PDF available

Author(s): Danuta Celińska-Cedro | Ewa Orlewska | Piotr Socha | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Jerzy Socha
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2005
Skuteczność leczenia żywieniowego w okołooperacyjnym leczeniu chorych z rakiem żołądka PDF available

Author(s): Urszula Skowrońska-Piekarska | Konrad Małysiak
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2005
Wpływ torakoskopowej splanchnicektomii na natężenie bólu i codzienne życie u chorych z przewlekłym bólem trzustkowym PDF available

Author(s): Krzysztof Leksowski | Sebastian Tomaszewski | Piotr Sokala | Robert Szyca | Cezary Ostrowski
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2005
Zastosowanie pozytonowej tomografii emisyjnej u chorych na raka jelita grubego PDF available

Author(s): Zbigniew Kula | Zdzisław Zuchora
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2005
Angiodysplazja jako źródło krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Michał Spychalski | Łukasz Dziki | Przemysław Galbfach
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2005
Terapia komórkowa - nowa nadzieja w leczeniu chorób wątroby PDF available

Author(s): Maria Słomka | Beata Kaszłelan-Szczerbińska
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2005
Postępy w diagnostyce i leczeniu raka trzustki PDF available

Author(s): Krzysztof Celiński | Agnieszka Mądro
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2005
Rola antagonistów receptorów H2-histaminowych w procesie nowotworowym PDF available

Author(s): Anna Merwid-Ląd | Adam Smereka | Małgorzata Trocha | Adam Szeląg
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2005
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions