Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Türk Kütüphaneciliği / Turkish Librarianship

ISSN: 1300--0039
Publisher: Türk Kütüphaneciler Derneği / Turkish Librarians' Association


ADD TO MY LIST
 
Lifelong Learning and Public Libraries in Turkey Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye’de Halk Kütüphaneleri

Author(s): Aynur Ersoy | Bülent Yılmaz
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2009
The Usage Analysis of Databases at Ankara University Digital Library Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veri Tabanlarının Kullanım Analizi

Author(s): Sacit Arslantekin | Özlem Gökkurt Bayram | Doğan Atılgan | Cemal Atakan
Volume: 20
Issue: 4
Year: 2006
Veri Madenciliği ve Bilgi Merkezleri

Author(s): Sacit Arslantekin
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2003
Osmanlı Hükümeti Tarafından İlk Kurulan Matbaa ve Bunun Neşriyatı

Author(s): B. A. Mystakidis
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2001
Öğretim Üyeleri : Danışma Kütüphanecileri İçin Gerekli Bir Kaynak

Author(s): Catherine Cardwell
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2001
Archival Studies in Europe Avrupa'da Arşivcilik Çalışmaları

Author(s): Fatih Rukancı
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2000
Measuring the Use of Periodicals Süreli Yayınlar İçin Kullanımın Ölçülmesi

Author(s): Elçin Özbudak
Volume: 8
Issue: 4
Year: 1994
Geleceği Yönetmek: Yüksek Stratejiden Etki Odaklı Harekata

Author(s): Zeynep Tuba Sungur
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2009
Üniversiteler İçin Türk Dili El Kitabı

Author(s): Ziya Kutluoğlu
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2009
Türkiye’de Siyasetin Bilgi ve Belge Yönetimi Alanına Etkileri

Author(s): Derviş Durmaz
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2009
Endüstrileşme Sürecinde Bilgi Birikiminin Öyküsü

Author(s): Ece Dündar
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2009
Global Library and Information Science: A Textbook For Students and Educators

Author(s): Tolga Çakmak
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2009
Hilmi Çelik: Bir Ömür Kütüphaneci...

Author(s): Mine Beyaz
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2009
Türk Kütüphaneciliği Dergisi Dizinleri (1952 – 2007): Örnek Bir Grup Çalışması

Author(s): Aytaç Yıldızeli
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2009
Türk Kütüphaneciler Derneği 60 Yaşında

Author(s): Leman Şenalp
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2009
Mimarlar Odası ve Türkiye Mimarlık Ortamına Katkıları

Author(s): N. Müge Cengizkan
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2009
Demokratik Kitle Örgütü Olarak Türk Tabipleri Birliği

Author(s): M. Berber
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2009
Türk Kütüphaneciler Derneği Web Sitesinin Analizi

Author(s): Hilal Şeker | Gülümcan Kayı
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2009
TKD Ankara Şubesi’nde 90’lı Yılların Başları

Author(s): Z. Nilgün Salmaner
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2009
TKD İstanbul Şubesi’nde 1980 ve 1990’lı Yıllar

Author(s): Hasan S. Keseroğlu
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2009
Selection and Evaluation of Electronic Resources Elektronik Kaynakların Seçimi ve Değerlendirilmesi

Author(s): Doğan Atılgan | Yusuf Yalçın
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2009
TKD: Türkiye’de 60 Yıllık Bir Mücadelenin Adı?

Author(s): Ali Fuat Kartal
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2009
Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 60 Yılı

Author(s): M. Tayfun Gülle
Volume: 23
Issue: 4
Year: 2009
Haberler

Author(s): _ TKD
Volume: 22
Issue: 4
Year: 2008
Tanıtım-Değerlendirme

Author(s): Sara Yontan Musnik | Sara Yontan Musnik | Tûba Çavdar | Filiz Erten Mazlum | M. Tayfun Gülle | Ahmet Karataş
Volume: 22
Issue: 4
Year: 2008
Bir Çemişkezek Sevdalısına (Prof. Dr. OSMAN ERSOY)

Author(s): Hıdır Metin
Volume: 22
Issue: 4
Year: 2008
Türk Kütüphaneciliğinin Ulu Çınarı: Prof. Dr. Osman Ersoy

Author(s): Erol Yılmaz
Volume: 22
Issue: 4
Year: 2008
Milli Kütüphane Kuruluş Yılları Üzerine…

Author(s): Leman Şenalp
Volume: 22
Issue: 4
Year: 2008
Osman Ağabeyimin Ardından

Author(s): Necmeddin Sefercioğlu
Volume: 22
Issue: 4
Year: 2008
Türkiye’de Üniversite Kütüphanelerinin Tarihi

Author(s): Doğan Atılgan
Volume: 22
Issue: 4
Year: 2008
Antikçağ Anadolu’sunda Bir Kültür Merkezi Pergamon -Kraliyet- Kütüphanesi

Author(s): Hüseyin Üreten
Volume: 22
Issue: 4
Year: 2008
Osmanlı Devleti’nde Arşivcilik Çalışmaları

Author(s): Fatih Rukancı
Volume: 22
Issue: 4
Year: 2008
Mesleki Toplantılar

Author(s): _ TKD
Volume: 21
Issue: 4
Year: 2007
Haberler

Author(s): _ TKD
Volume: 21
Issue: 4
Year: 2007
Türk Kütüphaneciliğinde İşsizlik ve İstihdam Sorunsalı

Author(s): Yalçın Yağcı
Volume: 21
Issue: 4
Year: 2007
Editörden

Author(s): Ebru Kaya
Volume: 21
Issue: 4
Year: 2007
Mesleki Toplantılar

Author(s): _ TKD
Volume: 20
Issue: 4
Year: 2006
Haberler

Author(s): _ TKD
Volume: 20
Issue: 4
Year: 2006
Tanıtım - Değerlendirme

Author(s): Fatih Rukancı
Volume: 20
Issue: 4
Year: 2006
Altmış Yılın Ardından Millî Kütüphane

Author(s): Fatih Rukancı | Hakan Anameriç
Volume: 20
Issue: 4
Year: 2006
Muallim Cevdet'in Atatürk Kitaplığı'ndaki Arşivi

Author(s): Nail Bayraktar
Volume: 20
Issue: 4
Year: 2006
Editörden

Author(s): Ebru Kaya
Volume: 20
Issue: 4
Year: 2006
Haberler

Author(s): _ TKD
Volume: 19
Issue: 4
Year: 2005
Tanıtım - Değerlendirme

Author(s): Erol Yılmaz | Dilek Bayır | Özlem Gökkurt Bayram
Volume: 19
Issue: 4
Year: 2005
Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi

Author(s): Hakan Anameriç
Volume: 19
Issue: 4
Year: 2005
Mesleki Toplantılar

Author(s): _ TKD
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2004
Haberler

Author(s): _ TKD
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2004
Tanıtım - Değerlendirme

Author(s): Malik Yılmaz
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2004
Bir Yazışma: Cumhurbaşkanıyla Arşivlerimiz Üzerine

Author(s): A. Şenol Armağan
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2004
Türkiye'deki Elektronik Dergiler

Author(s): Mehmet Ali Yar
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2004
Bilgi ve Belge Uzmanlarının Organizasyonel Çalışmalarında Bir Olgu: Stres

Author(s): Yalçın Yağcı
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2004
Halk Kütüphanelerinde Yeniden Yapılanma

Author(s): Hasan Duman
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2004
Editör'den

Author(s): Mehmet Emin Küçük
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2004
Genel Başkanın Köşesi

Author(s): Ali Fuat Kartal
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2004
Mesleki Toplantılar

Author(s): _ TKD
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2003
Demokratikleşme Sürecinde Halk Kütüphaneleri

Author(s): Doğan Atılgan
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2003
Tanıtım - Değerlendirme

Author(s): Ahmet Karataş
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2002
Bir Sivil Toplum Örgütü Olarak TKD

Author(s): Ali Fuat Kartal
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2002
Milli Kütüphanelerin Ekonomik-Sosyal ve Kültürel Kalkınmadaki Önemi

Author(s): Leman Şenalp
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2002
Genel Başkanın Köşesi

Author(s): Tuncel Acar
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2002
Mesleki Toplantılar

Author(s): _ TKD
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2001
Haberler

Author(s): _ TKD
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2001
Tanıtım - Değerlendirme

Author(s): Ali Can | M. Tayfun Gülle
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2001
İnet-tr' 2001 Sonuçları ve Öneriler

Author(s): Ali İhsan Tükenmez
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2001
21. Yüzyılda Kütüphane Sorunları ve Daha İyi Hizmet

Author(s): Hakan Doğanay
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2001
Internet: Çocuklar ve Yasalar

Author(s): Nilüfer Tuncer
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2001
Batı Trakya Türk Toplumunda Kütüphane Hizmetleri

Author(s): Cüneyt Rızaoğlu
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2001
Editörden

Author(s): Oya Gürdal
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2001
Mesleki Toplantılar

Author(s): _ TKD
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2000
Tanıtım - Değerlendirme

Author(s): Erol Yılmaz
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2000
Kütüphanelerde Sponsorluk Sistemi

Author(s): Mustafa Muratoğlu
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2000
19. Dönem Genel Yönetim Kurulu Raporu

Author(s): _ TKD
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2000
Bilgi İsteminin Giderilmesinde Bilgi Tüketilir mi, Kullanılır mı?

Author(s): Ekrem Uzunosmanoğlu
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2000
Halkevi Kütüphaneleri

Author(s): Muzaffer Erol
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2000
Editörden

Author(s): Oya Gürdal
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2000
Professional Activities Mesleki Etkinlikler

Author(s): _ TKD
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1999
Tanıtım - Eleştiri

Author(s): Mehmet Ali Akın | Erol Yılmaz | Serkan Uzun | Serhat Baytur
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1999
Uralların Eteğinde Türk Dünyası Yazma Kitapları Sempozyumu ve Sergisi

Author(s): Hatice Şengül
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1999
Deprem Gerçeği ve Türkiye

Author(s): Kamil Kayabalı
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1999
Koklamak Hayal Değil

Author(s): Dinçer Akbulut
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1999
Kâşgarlı Mahmut (XI. Yüzyıl)

Author(s): Cengiz Aslan
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1999
Türk Kütüphaneciler Derneği'nden Federasyona

Author(s): Ali Aksakal
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1999
Veri Tabanları ve Elektronik Dergiler

Author(s): Ayşe Güzeldere
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1999
Fakir Baykurt ve Köy Kütüphaneleri

Author(s): Osman Ersoy
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1999
Dünya Biyografi Arşivi

Author(s): Stefan Jackl
Volume: 13
Issue: 4
Year: 1999
News - Professional Activities Haberler - Mesleki Etkinlikler

Author(s): _ TKD
Volume: 12
Issue: 4
Year: 1998
Book Reviews Tanıtım - Eleştiri

Author(s): Ali Can | Bülent Yılmaz | Erol Yılmaz
Volume: 12
Issue: 4
Year: 1998
Halk Masalları ve Çocuk Psikolojisi Bakımından Önemi

Author(s): Ali Aksakal
Volume: 12
Issue: 4
Year: 1998
National Publication Congresses Ulusal Yayın Kongreleri

Author(s): Doğan Atılgan
Volume: 12
Issue: 4
Year: 1998
Farewell to 75th Anniversary of Our Republic Cumhuriyetimizin 75. Doğum Yılını Uğurlarken...

Author(s): Özlem Gökkurt Bayram
Volume: 12
Issue: 4
Year: 1998
Türk Kütüphaneciliği Yayın Politikası

Author(s): _ TKD
Volume: 11
Issue: 4
Year: 1997
News Haberler

Author(s): _ TKD
Volume: 11
Issue: 4
Year: 1997
Book Reviews Tanıtım - Eleştiri

Author(s): Sönmez Çelik | Çiğdem Özbağ
Volume: 11
Issue: 4
Year: 1997
Nankör Bir Çaba : M. Türker Acaroğlu'ndan Yeni Bir Kitap

Author(s): Sönmez Çelik
Volume: 11
Issue: 4
Year: 1997
Halk Kütüphanelerinde Çalışma Günleriyle İlgili Rapor

Author(s): Suzan Akyüz
Volume: 11
Issue: 4
Year: 1997
Interest to Book Kitaba İlgi

Author(s): Doğan Atılgan
Volume: 11
Issue: 4
Year: 1997
Evaluating of 1997 1997'nin Değerlendirilmesi

Author(s): Bülent Yılmaz
Volume: 11
Issue: 4
Year: 1997
Review Tanıtım - Eleştiri

Author(s): Erhan Erkan | Z. Canan Duran
Volume: 10
Issue: 4
Year: 1996
İngiltere'de Halk Kütüphanelerine Yapılan Kısa Bir Gezinin Ardından

Author(s): Bülent Yılmaz
Volume: 10
Issue: 4
Year: 1996
Hello Again ! Yeniden Merhaba!

Author(s): Doğan Atılgan
Volume: 10
Issue: 4
Year: 1996
Yazarlar İçin Notlar

Author(s): _ TKD
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1995
Türk Kütüphaneciliği Yayın Politikası

Author(s): _ TKD
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1995
News Haberler

Author(s): _ TKD
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1995
IFLA '95-Istanbul News IFLA '95 İstanbul Haberleri

Author(s): _ TKD
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1995
Book Reviews Tanıtım - Eleştiri

Author(s): Arif Aşçı | Neslihan Uraz | M. Türker Acaroğlu | Bülent Yılmaz
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1995
Milli Kütüphane Tarihi Böyle Midir

Author(s): M. Türker Acaroğlu
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1995
From Babylon to 'Libre-Space' Babil'den 'Kütüp-Uzay'a

Author(s): Talat Halman
Volume: 9
Issue: 4
Year: 1995
Haberler (SONBAHAR 1994)

Author(s): _ TKD
Volume: 8
Issue: 4
Year: 1994
IFLA Istanbul 1995: News IFLA Istanbul 1995: News

Author(s): _ TKD
Volume: 8
Issue: 4
Year: 1994
Türk Kütüphaneciler Derneği XVI. Dönem Denetleme Kurulu Raporu

Author(s): _ TKD
Volume: 8
Issue: 4
Year: 1994
TKD XVI. Genel Kurul Toplantsı (23 Eylül 1994 Ankara)

Author(s): _ TKD
Volume: 8
Issue: 4
Year: 1994
Bir Kataloglama Kuralları Kitabı Üzerine

Author(s): Necmeddin Sefercioğlu
Volume: 8
Issue: 4
Year: 1994
Yeni Üniversitelerde Kütüphane Sorunu

Author(s): Ahmet Çelik
Volume: 8
Issue: 4
Year: 1994
Başyazı: Geleceğimiz İçin...

Author(s): Hasan Duman
Volume: 8
Issue: 4
Year: 1994
HABERLER (SONBAHAR 1993)

Author(s): _ TKD
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1993
Basından

Author(s): _ TKD
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1993
IFLA 1995: Istanbul IFLA 1995: İstanbul

Author(s): _ TKD
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1993
IFLA Presidential Address IFLA Başkanlık Açış Konuşması

Author(s): Robert Wedgeworth
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1993
A Vision of the Library of the 21st Century 21. Yüzyılın Kütüphanesine Bir Bakış

Author(s): Charlene S. Hurt
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1993
IFLA 93 Parlamento Kütüphaneleri Seksiyonu

Author(s): Sevgi Korkut
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1993
IFLA 1993 / Barselona (22-28 Ağustos) İzlenimlerim

Author(s): Hasan Duman
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1993
Barselona'dan İzlenimler

Author(s): Nevzat Çolakoğlu
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1993
IFLA Kütüphane Dernekleri Yönetimi Çalışma Grubu ve Konferanstan Genel İzlenimler

Author(s): Selma Alpay Aslan
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1993
IFLA Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu

Author(s): Doğan Atılgan
Volume: 7
Issue: 4
Year: 1993
HABERLER (SONBAHAR 1992)

Author(s): _ TKD
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1992
Türk Kütüphaneciler Derneği XIV. Dönem Denetleme Kurulu Raporu

Author(s): _ TKD
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1992
Genel Başkan Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu'nun TKD XV. Genel Kurulunu Açış Konuşması

Author(s): Necmeddin Sefercioğlu
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1992
Ticari Kütüphanelere Doğru...

Author(s): Ahmet Karataş
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1992
Üniversite Kütüphanelerinde Bütçe ve Bütçenin Rasyonel Kullanımı

Author(s): Yusuf Kayan
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1992
Uzman Sistemler

Author(s): S. Serap Kurbanoğlu
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1992
Sevgili Okuyucularımıza

Author(s): Selma Alpay Aslan
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1992
Genel Başkanın Köşesi

Author(s): Tülin Sağlamtunç
Volume: 6
Issue: 4
Year: 1992
Haberler (Sonbahar - 1991)

Author(s): _ TKD
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1991
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi

Author(s): Fahrettin Özdemirci
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1991
DOBIS/LIBIS: Gerçek Zamanlı Çevrimiçi Kütüphane Otomasyonuna İdari Bir Bakış

Author(s): Sacit Arslantekin
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1991
Çok Milletli SSCB Toplumu İçin Kütüphane Hizmeti

Author(s): Ilbar K. Nazmuddinov
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1991
Dokümantasyon Teknikleri Üzerine

Author(s): Jacques Chaumier
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1991
Bilgi Ağları (2)

Author(s): Hatice Fatoş Gür Akınoğlu
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1991
Araştırma Faaliyetleri ve Kütüphaneler

Author(s): İrfan Çakın
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1991
Olaylara Bakışlar

Author(s): Necmeddin Sefercioğlu
Volume: 5
Issue: 4
Year: 1991
Haberler (Sonbahar 1990)

Author(s): _ TKD
Volume: 4
Issue: 4
Year: 1990
Kitap Tanıtımı

Author(s): Bülent Yılmaz
Volume: 4
Issue: 4
Year: 1990
Kütüphanecilerle Başbaşa Köşesi...

Author(s): Fahrettin Özdemirci
Volume: 4
Issue: 4
Year: 1990
Türk Kütüphaneciler Derneği XIV. Genel Kurul Gündemi

Author(s): _ TKD
Volume: 4
Issue: 4
Year: 1990
Kütüphanecilik Eğitimi Planlaması

Author(s): Oya Gürdal
Volume: 4
Issue: 4
Year: 1990
Ulusal Bilgi Birikiminin Denetlenmesi ve Ulusal Kütüphanemiz

Author(s): Hansın Tunçkanat
Volume: 4
Issue: 4
Year: 1990
Hareketli Bir Üç Ay

Author(s): Necmeddin Sefercioğlu
Volume: 4
Issue: 4
Year: 1990
Haberler (Sonbahar - 1989)

Author(s): _ TKD
Volume: 3
Issue: 4
Year: 1989
Türk Yazı Hayatında Rumuzlar Dizini

Author(s): Gündüz Artan
Volume: 3
Issue: 4
Year: 1989
Kitaplıklarda Yerleştirme ve Numaralam İşlemleri

Author(s): Pierre Breillat
Volume: 3
Issue: 4
Year: 1989
Boş Zaman ve Halk Kütüphanesi : Kavramsal Bir Yaklaşım

Author(s): Bülent Yılmaz
Volume: 3
Issue: 4
Year: 1989
Kütüphanecilik Tarihimize Ait Belgeler VI

Author(s): Atilla Çetin
Volume: 3
Issue: 4
Year: 1989
Araştırma Olgusu ve Üniversite Kütüphanelerinin Üniversite İçindeki Yeri

Author(s): Hansın Tunçkanat
Volume: 3
Issue: 4
Year: 1989
Avrupa Topluluğunun Kültür Politikası ve Kütüphaneler

Author(s): Tülin Sağlamtunç
Volume: 3
Issue: 4
Year: 1989
Lojman ve Konukevi İhtiyacı

Author(s): Necmeddin Sefercioğlu
Volume: 3
Issue: 4
Year: 1989
Haberler (Kış —1988)

Author(s): _ TKD
Volume: 2
Issue: 4
Year: 1988
Türk Kütüphaneciler Derneği XIII. Dönem Denetleme Kurulu Raporu

Author(s): _ TKD
Volume: 2
Issue: 4
Year: 1988
Türk Kütüphaneciler Derneği XIII. Genel Kurulu Açış Konuşması

Author(s): Necmeddin Sefercioğlu
Volume: 2
Issue: 4
Year: 1988
Türk Kütüphaneciler Derneği XIII. Genel Kurulu

Author(s): _ TKD
Volume: 2
Issue: 4
Year: 1988
Düşünce Özgürlüğü ve Kütüphanecilik

Author(s): Zafer Kızılkan
Volume: 2
Issue: 4
Year: 1988
Türkiye'de Gençlere Özgü Okuma Davranışları

Author(s): Özer Soysal
Volume: 2
Issue: 4
Year: 1988
Olaylar Üzerine Düşünceler

Author(s): Necmeddin Sefercioğlu
Volume: 2
Issue: 4
Year: 1988
Haberler: Sonbahar 1987

Author(s): _ TKD
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1987
Kitapların Korunması

Author(s): Nail Bayraktar
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1987
CD-ROM Nedir? Kütüphanecilik ve Bilgibilim Alanında Kullanımı

Author(s): Münevver Dikeç
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1987
Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Halk Kütüphanelerimiz

Author(s): Fahrettin Özdemirci
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1987
Kütüphane ve Bilgisayar

Author(s): Tuncer Yılmaz
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1987
Pre ve Post-Coordinate Dizinler

Author(s): A. Başak Kayıran
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1987
Kütüphane Hizmetlerinin Planlanmasında UNESCO'nun Rolü ve Türkiye

Author(s): Bengü Çapar
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1987
Kütüphaneci İstihdamındaki Çarpıklıklar

Author(s): _ TKD
Volume: 1
Issue: 4
Year: 1987
Haberler: Sonbahar 1986

Author(s): _ TKD
Volume: 35
Issue: 4
Year: 1986
Haberler: Sonbahar 1985

Author(s): _ TKD
Volume: 34
Issue: 4
Year: 1985
Türk Kütüphaneciliğine Hizmet Edenler: Fıtrat Ozan

Author(s): M. Türker Acaroğlu
Volume: 34
Issue: 4
Year: 1985
Milli Dokümantasyon Merkezi İhtiyacı

Author(s): Vahit Çakmak
Volume: 34
Issue: 4
Year: 1985
Konu İndekslemesi

Author(s): Gülbün Baydur
Volume: 34
Issue: 4
Year: 1985
Halk Kütüphanesi Hizmetinin Nüfus Açısından Planlanması

Author(s): Bengü Çapar
Volume: 34
Issue: 4
Year: 1985
Bilgisayarlar ve Kütüphanelerde Kullanıldığı Alanlar

Author(s): Mustafa Akbulut
Volume: 34
Issue: 4
Year: 1985
Haberler: Güz 1984

Author(s): _ TKD
Volume: 33
Issue: 4
Year: 1984
60. Yıl Marşı

Author(s): Nejat Sefercioğlu
Volume: 33
Issue: 4
Year: 1984
Türk Kütüphaneciler Derneği XI. Genel Kurul Toplantısı

Author(s): _ TKD
Volume: 33
Issue: 4
Year: 1984
Kütüphanelerimizin Yazar Adlarıyla İlgili Sorunları

Author(s): Hakbilen Nakib
Volume: 33
Issue: 4
Year: 1984
Otuz Beş Yaş: Yolun Başlangıcı

Author(s): Necmeddin Sefercioğlu
Volume: 33
Issue: 4
Year: 1984
Haberler: Eylül-Kasım 1983

Author(s): _ TKD
Volume: 32
Issue: 4
Year: 1983
Yayınlar: tanıtma-eleştiri

Author(s): _ TKD
Volume: 32
Issue: 4
Year: 1983
Kütüphane Bilimi ve Kütüphanecilik

Author(s): Meral Şenöz Alpay
Volume: 32
Issue: 4
Year: 1983
Bir TKD Şubesinin Çalışmaları

Author(s): Ali Aksakal
Volume: 32
Issue: 4
Year: 1983
Doğumunun Yüzüncü Yılında Muallim M. Cevdet (İnançalp)

Author(s): Turan M. Türkmenoğlu
Volume: 32
Issue: 4
Year: 1983
Arşivlerimiz Hakkında «İkdam» Gazetesinin Bir Yazısı ve Düşündürdükleri

Author(s): Atilla Çetin
Volume: 32
Issue: 4
Year: 1983
Amerika Birleşik Devletlerinde Kütüphanecilik Eğitimi

Author(s): Jean E. Lowrie
Volume: 32
Issue: 4
Year: 1983
Türkiye'de Kütüphanecilik Eğitimi'nin Temel Sorunları

Author(s): Özer Soysal
Volume: 32
Issue: 4
Year: 1983
Günümüz Kütüphaneleri

Author(s): Nail Bayraktar
Volume: 32
Issue: 4
Year: 1983
Haberler: Ekim-Kasım 1982

Author(s): _ TKD
Volume: 31
Issue: 4
Year: 1982
Yayınlar: Tanıtma - Eleştiri

Author(s): _ TKD
Volume: 31
Issue: 4
Year: 1982
100. Yılda Kütüphane ve Kütüphane Hizmetleri

Author(s): Neşe Doster
Volume: 31
Issue: 4
Year: 1982
Kanada Kütüphaneleri ve Kütüphaneciliği

Author(s): Laurent G. Denis
Volume: 31
Issue: 4
Year: 1982
Üniversite Kütüphanelerinde Okuyucu Eğitimi

Author(s): Dilek Keyman
Volume: 31
Issue: 4
Year: 1982
Kuruluşunun 100. Yılında Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Author(s): Hasan Duman
Volume: 31
Issue: 4
Year: 1982
Kütüphanecilikte Felsefi Yaklaşım

Author(s): İrfan Çakın
Volume: 31
Issue: 4
Year: 1982
Haberler: Ekim-Aralık 1981

Author(s): _ TKD
Volume: 30
Issue: 4
Year: 1981
Fotoğraf, Film, Plâk ve Bant Arşivleri

Author(s): İsmet Binark
Volume: 30
Issue: 4
Year: 1981
Başvuru Kitapları

Author(s): Leman Şenalp
Volume: 30
Issue: 4
Year: 1981
Resmi Daire Kütüphaneleri

Author(s): Hasan Uyanık
Volume: 30
Issue: 4
Year: 1981
Haberler:Ekim-Aralık 1980

Author(s): _ TKD
Volume: 29
Issue: 4
Year: 1980
Kitap Tanıtması

Author(s): Atilla Çetin
Volume: 29
Issue: 4
Year: 1980
Arşiv Tarihimize Ait Kaynaklar

Author(s): İsmet Binark
Volume: 29
Issue: 4
Year: 1980
İzmir Millî Kütüphanesi

Author(s): Ahmet Gürlek
Volume: 29
Issue: 4
Year: 1980
Kütüphanecilik Tarihimize Ait Belgeler—II

Author(s): Atilla Çetin
Volume: 29
Issue: 4
Year: 1980
Filipinler'de Kütüphaneler ve Kütüphanecilik II

Author(s): Angelica A. Cabanero | Filomena Mercado Tanı
Volume: 29
Issue: 4
Year: 1980
Avustralya'da Bir Yüksek Okul Kütüphanesinde Okuyucu Eğitimi

Author(s): Gülçin Cribb
Volume: 29
Issue: 4
Year: 1980
Danimarka'da Kütüphane Hizmeti ve Halk Kütüphaneleri

Author(s): Mustafa Akbulut
Volume: 29
Issue: 4
Year: 1980
12 Eylül ve Türk Kütüphaneciler Derneği

Author(s): Necmeddin Sefercioğlu
Volume: 29
Issue: 4
Year: 1980
Haberler: Ekim-aralık 1979

Author(s): _ TKD
Volume: 28
Issue: 4
Year: 1979
Kitap tanıtması

Author(s): Hidayet Y. Nuhoğlu
Volume: 28
Issue: 4
Year: 1979
Osmanlı İmparatorluğunda 1860'larda Derleme İşleri

Author(s): M. Türker Acaroğlu
Volume: 28
Issue: 4
Year: 1979
1979'da Kutladığımız Önemli Olaylar ve Yıldönümleri

Author(s): Necmeddin Sefercioğlu
Volume: 28
Issue: 4
Year: 1979
Haberler: Ekim-Aralık

Author(s): _ TKD
Volume: 26
Issue: 4
Year: 1977
Hildeshfim Şehir Kitaplığında Türklere Dair Eski Baskı Eserler

Author(s): Mihin Lugal
Volume: 26
Issue: 4
Year: 1977
Üniversite Kütüphaneleri

Author(s): Ayşe Üstün
Volume: 26
Issue: 4
Year: 1977
Federal Almanya Şehir Kütüphaneleri

Author(s): Rahim Erişti
Volume: 26
Issue: 4
Year: 1977
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona