Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN: 1301--5265
Publisher: Balikesir University


ADD TO MY LIST
 
Türkiye’de Yayımlanan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinin Profili: Marmara ve Ege Bölgesi Örneği - Profile of The Institute of Social Sciences Journal Published in Turkey: A Case of Marmara and Aegean Region PDF available

Author(s): Oya SEYMEN | Saadet MALTEPE | Salim ÇONOĞLU | Gülay Ö. YILMAZ | Bayram ŞAHİN | Özlem KÖROĞLU | Gizem AKYOL | Nuray TETİK
Volume: 12
Issue: 22
Year: 2009
Okul Öncesi Dönemde Akran İlişkileri - Peer relationships in preschool years PDF available

Author(s): Hülya GÜLAY
Volume: 12
Issue: 22
Year: 2009
Erkeksi Siyasetin “Erk”siz Dublörleri (Powerless Doublures Of Masculin Politics) PDF available

Author(s): Yonca Altındal
Volume: 12
Issue: 21
Year: 2009
İktisadi Büyümenin Demokratikleşme Üzerine Etkileri(The Effects of Economic Growth on Democratization) PDF available

Author(s): Selim Başar | Şaduman Yıldız
Volume: 12
Issue: 21
Year: 2009
İnsani Gelişme ve Türkiye (‘Human Development’ And Turkey) PDF available

Author(s): Didem Gürses
Volume: 12
Issue: 21
Year: 2009
Antonia Gramsci ve Hegemonik Okul (Antonio Gramsci and “Hegemonic School”) PDF available

Author(s): Asiye Aka
Volume: 12
Issue: 21
Year: 2009
Karakalpakistan’da Efsane Çalışmaları - (The Legend Studies in Karakalpakhstan)

Author(s): Pınar Fedakar
Volume: 11
Issue: 20
Year: 2008
Seküler Dramanın Doguşu - (The Rise of Secular Drama) PDF available

Author(s): Mümin Hakkıoğlu
Volume: 11
Issue: 20
Year: 2008
Amat'ta Yapı ve Simgeler (Structure And Symbols In “Amat”) PDF available

Author(s): Ertan Örgen
Volume: 11
Issue: 19
Year: 2008
Dinler Coğrafyasına Küresel Bir Bakış (Global Perspective into Geography of Religions) PDF available

Author(s): Fügen Berktay-Emin Atasoy
Volume: 10
Issue: 18
Year: 2007
Lozan Barış Konferansı'nda Musul (Musul at the Lausanne Peace Conference) PDF available

Author(s): Esra Sarıkoyuncu Değerli
Volume: 10
Issue: 18
Year: 2007
Kabus: Dil ve Algı Kaybı (Nightmare: Loss of the Language and Perception) PDF available

Author(s): Mehmet Narlı
Volume: 10
Issue: 17
Year: 2007

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions