Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi

ISSN: 1302--1796
Publisher: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü


ADD TO MY LIST
 
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI PDF available

Author(s): Hasan Kürşat GÜLEŞ | Hasan BÜLBÜL | Ali ÇELEBİ
Issue: 9
Year: 2003
İSLAM FELSEFESİNİN BATI DÜŞÜNCESİNE ETKİSİ PDF available

Author(s): Enver DEMİRPOLAT
Issue: 9
Year: 2003
E-DEVLET ANLAYIŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE PDF available

Author(s): Ali ŞAHİN | Erhan ÖRSELLİ
Issue: 9
Year: 2003
BAUDELAİRE VE KÖTÜLÜK ÇİÇEKLERİ PDF available

Author(s): Galip BALDIRAN
Issue: 9
Year: 2003
PIERRE LOTI VE AZİYADE PDF available

Author(s): Galip BALDIRAN
Issue: 9
Year: 2003
LEARNING ORGANIZATIONS IN THE INFORMATION AGE: THE CASE OF SELCUK UNIVERSITY, TURKEY∗ PDF available

Author(s): Adem ÖĞÜT | Şakir BERBER
Issue: 9
Year: 2003
ETUDE DES PERSONNAGES DANS “BOULE DE SUIF” DE GUY de MAUPASSANT PDF available

Author(s): Abdullah ÖZTÜRK*
Issue: 9
Year: 2003
POLİTİK KAMPANYALARDA İMAJ YÖNETİMİ (GENÇ PARTİ ÖRNEĞİ) PDF available

Author(s): Şükrü BALCI
Issue: 9
Year: 2003
MAUPASSANT’IN FANTASTİK ANLAYIŞI PDF available

Author(s): Ali BÜYÜKASLAN
Issue: 9
Year: 2003
HARPUTLU İSHAK HOCA’NIN HAYATI ve ESERLERİ PDF available

Author(s): Enver DEMİRPOLAT
Issue: 9
Year: 2003
BEYPAZARI’NIN GELENEKSEL EVLERİNDE KAPILAR PDF available

Author(s): Özlem ATAOĞUZ ÇAL
Issue: 9
Year: 2003
MODERN BİR OLGU OLARAK SOSYAL SINIFLAR PDF available

Author(s): Şakir BERBER
Issue: 9
Year: 2003
SOSYAL DEĞİŞME KATALİZÖRÜ OLARAK TURİZM ve ETKİLERİ PDF available

Author(s): Şakir BERBER
Issue: 9
Year: 2003
DEVALÜASYON VE TÜRKİYE’DE DEVALÜASYON UYGULAMALARI VE SONUÇLARI PDF available

Author(s): Serdar ALTINOK | Murat ÇETİNKAYA
Issue: 9
Year: 2003
REHBERLİKTE ÖNLEME HİZMETLERİ PDF available

Author(s): Fidan KORKUT
Issue: 9
Year: 2003
Silifke Göksu Vadisi’nde Yer Alan Köylerin Beşeri Coğrafya Özellikleri PDF available

Author(s): Mustafa SARIBAŞ | Adnan PINAR
Issue: 29
Year: 2013
Görme Engelli Öğrencilerin Piyano Eğitimi Üzerine Durum Çalışması PDF available

Author(s): Yüksel PİRGON | Ezgi BABACAN
Issue: 29
Year: 2013
Ahmed Fevzi Paşa’nın Petersburg Seyahati ve Petersburg Anlaşması PDF available

Author(s): Hayrettin PINAR
Issue: 29
Year: 2013
Flüt Eğitiminde Nefes Tekniği PDF available

Author(s): Gülten Cüceoğlu ÖNDER
Issue: 29
Year: 2013
Anne Tutumlarının 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Becerilerini ve Okula Uyumlarını Yordayıcı Etkisi PDF available

Author(s): Hülya Gülay ÖGELMAN | Alev ÖNDER | Zarife SEÇER | Hatice ERTEN
Issue: 29
Year: 2013
Kişilerarasi İletişimde Edimbilimin Önemi PDF available

Author(s): Yağmur KÜÇÜKBEZİRCİ
Issue: 29
Year: 2013
Avrupa Parlamentosu’nda Siyasal Gruplar ve Parlamento Seçimleri PDF available

Author(s): Hakan Mehmet KİRİŞ
Issue: 29
Year: 2013
Kadrolu ve 4/B Sözleşmeli YardımcıSağlık Personellerinin İşDoyumlarının Karşılaştırılması PDF available

Author(s): Faruk KALAY | Hacer ARSLAN | Şemsettin OFLAS
Issue: 29
Year: 2013
Öğretim Üyesi Yetiştirme ProgramıStrateji ve Uygulamaları: Selçuk Üniversitesi Örneği PDF available

Author(s): Zeliha Zühal GÜVEN | Maria Teresa BREWSTER
Issue: 29
Year: 2013
Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliğinin Önemi PDF available

Author(s): Mehmet GÖKÜŞ | Sema Müge ÖZDEMİRAY | Zarif Songül GÖKSEL
Issue: 29
Year: 2013
Türkiye Bölgesel Hegemonya Arayışında Mı? PDF available

Author(s): Orhan BATTIR | Davut ATEŞ
Issue: 29
Year: 2013
Çocukların Büyük Ebeveynleri İle Etkileşimlerine İlişkin Görüşleri PDF available

Author(s): Fatma ARPACI | Aydan BEKAR
Issue: 29
Year: 2013
Burhaniye Şahinler Köyü Camii Duvar Resimleri PDF available

Author(s): SavaşYILDIRIM
Issue: 29
Year: 2013
Joyce’un Portrait’inde Sanatçı PDF available

Author(s): Fırat YILDIZ
Issue: 29
Year: 2013
Carrhae Yenilgisi ve Roma’nın Doğu Politikasına Etkileri PDF available

Author(s): Ercüment YILDIRIM
Issue: 29
Year: 2013
Türk Toplumunda Aile ve Dinin Sosyal Sermaye Potansiyeli PDF available

Author(s): Mehmet Ali AYDEMİR | Erhan TECİM
Issue: 28
Year: 2013
Sağlık Çalışanlarının Yönetici Cinsiyetleri Bakımından Mobbing Algıları PDF available

Author(s): Hasan TUTAR | Mahmut AKBOLAT
Issue: 28
Year: 2013
Karaparanın AklanmasıSorunu: Bir Türkiye Perspektifi PDF available

Author(s): Bahadır KÜÇÜKUYSAL | Yasin KÖSE
Issue: 28
Year: 2013
Değişen Gündem ve Türkiye: 2009 YılıMedya Gündemi Üzerine Bir İnceleme PDF available

Author(s): Mustafa YILMAZ | Aynur KÖSE
Issue: 28
Year: 2013
Kuramsal ve Yasal Çerçevede Türkiye’de Kentsel Dönüşüm PDF available

Author(s): Halil İbrahim AYDINLI | Hilal TURAN
Issue: 28
Year: 2013
Eskiçağda Anadolu Su Kaynakları(Orta ve Doğu Anadolu) PDF available

Author(s): Veli ÜNSAL
Issue: 28
Year: 2013
Yeni Bir İletişim AlanıOlarak Sosyal Medya Kullanımıve Konya Kadın Dernekleri Örneği PDF available

Author(s): Başak SOLMAZ | H. Nur GÖRKEMLİ
Issue: 28
Year: 2013
Renk Teorisi ve Temel PDF available

Author(s): Harun Hilmi POLAT
Issue: 28
Year: 2013
Avrupa Bütünleşmesi: Ticari Başarım Açısından Bir İrdeleme PDF available

Author(s): Burak BEYHAN | Fikret ZORLU
Issue: 27
Year: 2012
Sanat Eserleri ve Müze Sigortaları PDF available

Author(s): Feride H. BAŞTÜRK | İrini DİMİTRİYADİS | İsmail YARDIMCI | Ensar TAÇYILDIZ
Issue: 27
Year: 2012
Öğrencilerin Matematik Dersine İlişkin Değerlendirme Tercihleri PDF available

Author(s): Ayten Pınar BAL
Issue: 27
Year: 2012
Resmin Dokunması PDF available

Author(s): Sevim ARSLAN
Issue: 27
Year: 2012
Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya: Görüntü Yüzeyi PDF available

Author(s): Alper ALTUNAY
Issue: 27
Year: 2012
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Çocukların Annelerinin Müzik Eğitimine Bakış Açısı PDF available

Author(s): Gülçin ALGAN | Berna ÖZKUT | Saibe Özlem KAYA
Issue: 27
Year: 2012
Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürünün Toplumsal Görünümleri PDF available

Author(s): Gamze AKSAN
Issue: 27
Year: 2012
İlk Osmanlı Edebiyat Tarihleri ve Tarihçileri Hakkında Bazı Değerlendirmeler PDF available

Author(s): Burak Fatih AÇIKGÖZ
Issue: 27
Year: 2012
Çumra İlçesinde Kırsal Yerleşmeler PDF available

Author(s): Tahsin TAPUR | Bayram TUNCER
Issue: 27
Year: 2012
Türkiye’de Halkla İlişkiler Lisans Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme PDF available

Author(s): Başak SOLMAZ | Aynur ARSLAN | B.Oğuz AYDIN | Özlem DUĞAN
Issue: 27
Year: 2012
Gümüşsu (Homa) Şelalesi (Çivril-Denizli) PDF available

Author(s): Selahattin POLAT | Süleyman KARĞI | Yıldız GÜNEY
Issue: 27
Year: 2012
Kullanılmayan Giysilerin Değerlendirilmesinde Çalışan Kadınların Ekolojik Yaklaşımları PDF available

Author(s): Emine KOCA | Deniz Sinan ÇAĞMAN
Issue: 27
Year: 2012
Yunt Dağı ve Çevresinin İklim Özellikleri PDF available

Author(s): İlker EROĞLU | Recep BOZYİĞİT
Issue: 27
Year: 2012
Berna Moran ve Edebiyat Sosyolojisi PDF available

Author(s): Köksal ALVER
Issue: 26
Year: 2011
Sokaktan Akademiye: Kadın Hareketinin Kurumsallaşma Süreci PDF available

Author(s): Duygu ALPTEKİN
Issue: 26
Year: 2011
Michael Frayn’n Here Adlı Oyununda İlişkinin Dili PDF available

Author(s): Dilek ZERENLER
Issue: 26
Year: 2011
Çevre Sorunlarının Çözümü İçin Radikal Bir Öneri: Derin Ekoloji PDF available

Author(s): Hasan YAYLI | Vasfiye ÇELİK
Issue: 26
Year: 2011
Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaları İnceleme Yeterlikleri PDF available

Author(s): Mehmet TAŞDEMİR | Adem TAŞDEMİR
Issue: 26
Year: 2011
Tarih Öğretiminde Menkıbelerin Kullanılması PDF available

Author(s): Barış SARIKÖSE
Issue: 26
Year: 2011
Seydişehir ile Beyşehir’in İklimlerinin Karşılaştırılması PDF available

Author(s): Sabahattin SARI | Nuri İNAN
Issue: 26
Year: 2011
Levi-Stratuss Yapısalcılığı PDF available

Author(s): Ahmet KOYUNCU
Issue: 26
Year: 2011
Kadın Eğitiminin Ekonomik Büyümedeki Rolü: Türkiye Örneği PDF available

Author(s): Meltem İNCE
Issue: 26
Year: 2011
Ortadoğu İle Karşılaşma: David Greig’in Damascus Oyunu PDF available

Author(s): Dilek İNAN
Issue: 26
Year: 2011
9. Sınıf Fizik Ders Kitabının Eğitsel, Görsel, Dil ve Anlatım Yönünden İncelenmesi PDF available

Author(s): Hatice GÜZEL | Sevilay ADIBELLİ
Issue: 26
Year: 2011
Gazipaşa İlçesi’nde (Antalya) Nüfusun Dağılışı PDF available

Author(s): Şenay GÜNGÖR | Recep BOZYİĞİT
Issue: 26
Year: 2011
Şikâyet Yönetim Süreci Sonrası Memnuniyeti Etkileyen Faktörler Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma PDF available

Author(s): İsmail GÖKDENİZ | İbrahim BOZACI | Ertuğrul KARAKAYA
Issue: 26
Year: 2011
Samed-i Behrengî’nin Hikâyeciliği ve İran Çocuk Edebiyatındaki Yeri PDF available

Author(s): Gamze Gizem ERTAN
Issue: 26
Year: 2011
What Maisie Knew’deki Farklı Algılama Alanları PDF available

Author(s): Özlem ÖZEN
Issue: 25
Year: 2011
Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti: Silifke Belediyesi Örneği PDF available

Author(s): Mehmet GÖKÜŞ | Hakan ALPTÜRKER
Issue: 25
Year: 2011
Performansa Göre Ücretlendirme’nin Doktorlar Tarafından Algılanan Negatif Yönleri PDF available

Author(s): Burcu ERŞAHAN | İsmail BAKAN | Ahmet Melih EYİTMİŞ
Issue: 25
Year: 2011
Şırnak İli Kömür Üretimi İş Kolunda Faaliyet Gösteren Firma Sahiplerinin Sosyo- Ekonomik Durumlarına Genel Bakış – 2010 PDF available

Author(s): Bülent DARICI | Fatih Mehmet ÖCAL | Mete Cüneyt OKYAR
Issue: 25
Year: 2011
Örgütsel Bağlılığın Tükenmişlik İle İlişkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma PDF available

Author(s): Fatih ÇETİN | H. Nejat BASIM | Oğuz AYDOĞAN
Issue: 25
Year: 2011
Küresel Kriz Ekseninde Lojistik Sektörü ve Rekabet Analizi PDF available

Author(s): Gülşen Serap ÇEKEROL | Niyazi KURNAZ
Issue: 25
Year: 2011
Öğrencilerin Mesleki Eğitim Merkezlerine Yönlendirilmeleri Önündeki Engel: Olumsuz Veli Görüşleri PDF available

Author(s): Hasan BOZGEYİKLİ | Abdullah IŞIKLAR
Issue: 25
Year: 2011
Besin Rehberleri: Beslenme Eğitiminde Görsel Bir Araç PDF available

Author(s): Nazan AKTAŞ
Issue: 25
Year: 2011
Şirket İçi Girişimcilik: Adana’daki Sanayi Kuruluş Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma PDF available

Author(s): İrfan YAZICIOĞLU | Alev SÖKMEN | Alptekin SÖKMEN
Issue: 25
Year: 2011
Beyşehir (Konya) Yer Adları ve Onomastik Bilimine Katkıları PDF available

Author(s): Mustafa ARSLAN
Issue: 25
Year: 2011
Doksanüç Muhaceretinde Gümülcine PDF available

Author(s): Emine GÜMÜŞSOY
Issue: 25
Year: 2011
Televizyonda Çeviri Olgusu PDF available

Author(s): Faruk YÜCEL
Issue: 25
Year: 2011
Uygulayıcılara Göre Yaz Kur’an Kursları Uygulaması ve Denetimi Üzerine Değerlendirme PDF available

Author(s): Nail YILDIRIM | Mustafa BEKÖZ
Issue: 25
Year: 2011
Televizyon Haberlerinde Terörizm Olgusunun TRT’nin Haber Söylemi Bağlamında İncelenmesi PDF available

Author(s): Sibel KARADUMAN | N. Mert BATU
Issue: 25
Year: 2011
DAGMAR Modeli: Deterjan Reklamları Örneğinde Görsel Bir Çözümleme PDF available

Author(s): Hasret AKTAŞ | Mücahid ZENGİN
Issue: 24
Year: 2010
Türkiyede Kurumsal Yönetim:Genel Bir Değerlendirme PDF available

Author(s): Yunus Emre AKDOĞAN | Melek Acar BOYACIOĞLU
Issue: 24
Year: 2010
Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Motivasyon Kaynakları ve Sorunları PDF available

Author(s): Esra DERELİ | Mehmet Bahaddin ACAT
Issue: 24
Year: 2010
1914 Osmanlı Yunan Nüfus Mübadelesi Girişimi PDF available

Author(s): Nurten ÇETİN
Issue: 24
Year: 2010
Geç Osmanlı Döneminde Batılılaşma Ekseninde Beden Eğitimi ve Spor PDF available

Author(s): Veli Onur ÇELİK | Nefise BULGU
Issue: 24
Year: 2010
Klasik Liberalizmde “Özgürlük” ve Liberalizmin Yerel Yönetimlere Bakışı PDF available

Author(s): Fikret ÇELİK | Sefa USTA
Issue: 24
Year: 2010
Örgütsel Bağlılığın Belirleyicisi Olarak Liderlik: Sağlık Çalışanları Örneği PDF available

Author(s): Arzu ÇAKINBERK | Erkan Turan DEMİREL
Issue: 24
Year: 2010
Televizyonda Yayınlanan Sağlık Programları ve İzleyicileri PDF available

Author(s): Yasin BULDUKLU
Issue: 24
Year: 2010
Uhreviye Karşi Seküler; Din ve Televizyon PDF available

Author(s): Aşina GÜLERARSLAN
Issue: 24
Year: 2010
Göktürk Dönemi İnsan Figürlü Taş Anıtlar PDF available

Author(s): Lale Avşar İSKENDERZADE
Issue: 24
Year: 2010
Öğretmen Profillerinin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi PDF available

Author(s): Hatice GÜZEL | M. Ferda ÖZDÖL | İmran ORAL
Issue: 24
Year: 2010
Beyânu's-Sınâ'a İsimli Yazma Eserde Bulunan Zanaat Konusundaki Bazı Açıklamalar PDF available

Author(s): Ahmet CAYCI | İbrahim KUNT
Issue: 24
Year: 2010
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Değer Yönelimleri PDF available

Author(s): Süleyman YİĞİTTİR | Adem ÖCAL
Issue: 24
Year: 2010
İcra ve İflas Hukukunda Gecikmiş İtiraz PDF available

Author(s): Alper UYUMAZ
Issue: 24
Year: 2010
21. Yüzyılda Öğretmen Yetiştirme Eğitim Programının Boyutları PDF available

Author(s): Ömer Faruk TUTKUN | Yasemin AKSOYALP
Issue: 24
Year: 2010
Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Bisiklet Sporu PDF available

Author(s): Mehmet SÜME | Selami ÖZSOY
Issue: 24
Year: 2010
Küresel Çevre Sorunlarına Kolektif Çözüm Arayışları ve Yönetişim PDF available

Author(s): Esra Banu SİPAHİ
Issue: 24
Year: 2010
Okur Yazar Nüfus Oranı Türkiye Ortalamasının Altında Olan Bir İlçe: Altınyayla (Sivas) PDF available

Author(s): Adnan PINAR | Mustafa SARIBAŞ | Safiye SARIBAŞ
Issue: 24
Year: 2010
Kültürel Çoraklıkta İkililik: Batılı Gözler Altında PDF available

Author(s): Cumhur Yılmaz MADRAN
Issue: 24
Year: 2010
Çevre Sosyolojisi: Kavramsal ve Teorik Gelişmeler PDF available

Author(s): Nahide KONAK
Issue: 24
Year: 2010
Yüksek Performans Kültürünün Geliştirilmesi ve Firma Başarısına Etkileri PDF available

Author(s): Hüseyin YILMAZ | Atila KARAHAN
Issue: 23
Year: 2010
İlköğretim Okulu Müdür ve Öğretmenlerinin Velilere İlişkin Algılarının Analizi PDF available

Author(s): Ali ÜNAL | Atila YILDIRIM | Methi ÇELİK
Issue: 23
Year: 2010
Alternatif Turizm Çeşitlerinin Konya Turizmine Etkisi Üzerine Bir Araştırma PDF available

Author(s): Yeliz ULUSAN | Orhan BATMAN
Issue: 23
Year: 2010
KOBİ’lerde E-Ticaret Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: OSTİM Örneği PDF available

Author(s): Burcu TÜRKMEN | Neşe SONGÜR
Issue: 23
Year: 2010
Konya Darülmuallimini’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi PDF available

Author(s): Seyit TAŞER
Issue: 23
Year: 2010
Akran Baskısını Azaltmada Grupla Psikolojik Danışmanın Etkililiği PDF available

Author(s): Nurten SARGIN | Berna ÇETİNKAYA
Issue: 23
Year: 2010
Uluslararası Finansal Panik Yaklaşımı ve 1997/8 Asya Krizi PDF available

Author(s): Cengiz SAMUR
Issue: 23
Year: 2010
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim Anlayışı: Konya İl Özel İdaresi Örneği PDF available

Author(s): Önder KUTLU | Mustafa KOCAOĞLU
Issue: 23
Year: 2010
Tabal Ülkesi’nin Politik ve İdarî Yapısı PDF available

Author(s): Mehmet KURT
Issue: 23
Year: 2010
Kamu Yönetiminde Açıklık İçin Bilgi Edinme Hakkı PDF available

Author(s): Süleyman Yaman KOÇAK
Issue: 23
Year: 2010
Zamanın Etkin Kullanımını Sağlayan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma PDF available

Author(s): Yalçın KARAGÖZ | Said KINGIR | Muammer MESCİ | Zafer AKBAŞ
Issue: 23
Year: 2010
Ayfer Tunç Öykülerinde Sevgisizlik Teması PDF available

Author(s): Abdullah HARMANCI | Ömer SOLAK
Issue: 23
Year: 2010
Güzel Sanat Eserlerinde Fikri Mülkiyet Hakları ve Uygulamaları PDF available

Author(s): İsa ELİRİ
Issue: 23
Year: 2010
Anadolu Üniversitesi Açiköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Örgütsel Bağlılıkları PDF available

Author(s): Emine DEMİRAY | Şensu CURABAY
Issue: 23
Year: 2010
İşleyen Belleğin Okuma Anlama Sürecindeki Rolü ve İşlevi PDF available

Author(s): Salih ÖZENİCİ
Issue: 22
Year: 2009
Erkek Maratoncularda Sosyal Çevre ve Ekonomik Durumun Spora Yönelmeye Etkisi PDF available

Author(s): Mehibe AKANDERE | Gülsüm BAŞTUĞ | Zekeriya AKDOĞAN
Issue: 22
Year: 2009
Farklı Statüdeki Futbolcuların Kişilik Tiplerinin İncelenmesi PDF available

Author(s): Mustafa YILDIZ | Murat TEKİN | Sefa LÖK
Issue: 22
Year: 2009
Muhasebe Etik Eğitim Sistem Bileşenlerinde Sürekli Etkin Eğitim PDF available

Author(s): Ahmet ÜNSAL
Issue: 22
Year: 2009
Faiz Teorileri Üzerine Bir İnceleme: Finansal İstikrarsızlık Hipotezinin Temel Dayanağı PDF available

Author(s): İsmail SEYREK | Zekeriya MIZIRAK
Issue: 22
Year: 2009
Silifke’de İlköğretim Okullarında Okul, Derslik ve Öğretmen Yeterlilikleri PDF available

Author(s): Adnan PINAR | Mustafa SARIBAŞ
Issue: 22
Year: 2009
Devlet Memurlarının Boş Zaman Değerlendirme Eğilimleri, Antropometrik ve Fiziksel Uygunluk Seviyeleri PDF available

Author(s): Selçuk ÖZDAĞ | Mustafa YENİÇERİ | İ. Bülent FİŞEKÇİOĞLU | Fahri AKÇAKOYUN | Recep KÜRKÇÜ
Issue: 22
Year: 2009
Hekim Mehmed Nidâî’nin Manzum Tıp Risâlesi Keyf-i Kitâb-ı Nidâî PDF available

Author(s): Perihan ÖLKER | Bekir DİREKÇİ
Issue: 22
Year: 2009
Üniversitelerin Etkinlik Ölçümünde Bulanık Veri Zarflama Analizi Uygulaması PDF available

Author(s): Kenan Oğuzhan ORUÇ | İbrahim GÜNGÖR | Mehmet Fatih DEMİRAL
Issue: 22
Year: 2009
Konya Şartlarında Yağış Sıcaklık ve Bitki Örtüsü İlişkisi PDF available

Author(s): Baştürk KAYA | Caner ALADAĞ
Issue: 22
Year: 2009
1792–95 Yılları Arasında Osmanlı Konya’sında Sosyal Yaşamdan Kesitler PDF available

Author(s): Mehmet BARMAN | Mehmet İPÇİOĞLU
Issue: 22
Year: 2009
Divan ve Halk Edebiyatı Sanatçılarına İlham Kaynağı Olan Rüya PDF available

Author(s): Erol GÜNDÜZ
Issue: 22
Year: 2009
Selçuk Üniversitesi’nin Konya Kent Ekonomisine Etkileri PDF available

Author(s): Hayriye Nur GÖRKEMLİ
Issue: 22
Year: 2009
Coğrafya Dersi Öğretim Programında Küresel İklim Değişikliği PDF available

Author(s): Nazlı GÖKÇE | Erdoğan KAYA
Issue: 22
Year: 2009
Türkiye’de Toplam Kamu Harcamaları ve Üretim İlişkisi PDF available

Author(s): Murat ÇETİNKAYA | Afşin ŞAHİN
Issue: 22
Year: 2009
Vizyon Yönetimi PDF available

Author(s): Sefa ÇETİN
Issue: 22
Year: 2009
Çalışanların Öğrenen Örgüt Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi PDF available

Author(s): H. Nejat BASIM | Harun ŞEŞEN | Cenk SÖZEN | Köksal HAZIR
Issue: 22
Year: 2009
Zihinsel ve Fiziksel Engelli Çocuğa Sahip Anne ve Babaların Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi PDF available

Author(s): Mehibe AKANDERE | Meryem ACAR | Gülsüm BAŞTUĞ
Issue: 22
Year: 2009
İki Perdede Pantomıme (Pandomim) ve Melez Kimlikle Geçmişe Verilen Cevap PDF available

Author(s): Tuba AĞKAŞ | Cemal KARAATA
Issue: 22
Year: 2009
Eşitsizliğe Karşı Sessiz Kalma: Mavi Yakalı Çalışanların Motivasyonu Üzerine Görgül Bir Çalışma PDF available

Author(s): Cenk SÖZEN | Hakkı Okan YELOĞLU | Fikret ATEŞ
Issue: 22
Year: 2009
Buzlukbaşı Sarnıcı’na Âit İki Vakfiye PDF available

Author(s): İzzet SAK
Issue: 22
Year: 2009
Kitap Tanıtımları PDF available

Author(s): Mehmet İPÇİOĞLU | Ali AKGÜN | Alper Tunga ALKAN
Issue: 22
Year: 2009
Lise Öğrencilerinde Kişilerarası İlişki Tarzlarının Yordayıcıları PDF available

Author(s): Atılgan ERÖZKAN
Issue: 21
Year: 2009
Sporcularda Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi PDF available

Author(s): Mehmet Hakan BAŞARAN | Özden TAŞĞIN | Ahmet SANİOĞLU | Ali Kemal TAŞKIN
Issue: 21
Year: 2009
Şeriye Sicil Kayıtlarına Göre 1748-1749 Yıllarında Konya’da Aile PDF available

Author(s): Mehmet ALTAN | Mehmet İPÇİOĞLU
Issue: 21
Year: 2009
Günlük İletişimde Dil Davranış İlişkisi PDF available

Author(s): Erdinç YÜCEL
Issue: 21
Year: 2009
Hedef Kültürde Doğru İletişim İçin Uygun Kelime Edinimi PDF available

Author(s): Hasan YILMAZ
Issue: 21
Year: 2009
İşgörenlerin Kendilik Algılarının Bireysel Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi PDF available

Author(s): Hasan TUTAR | Mehmet ALTINÖZ | Demet ÇAKIROĞLU
Issue: 21
Year: 2009
Abanoz Yaylası (Mersin) PDF available

Author(s): Tahsin TAPUR
Issue: 21
Year: 2009
Türkiye’de SMS Reklamları Tüketici Tutumlarını Etkileyen Faktörler PDF available

Author(s): Hasan Kemal SUHER | Nevzat Bilge İSPİR
Issue: 21
Year: 2009
KOBİ’lerde Kriz Yönetimi K.Maraş’ta Tekstil Sektöründeki KOBİ’lerde Bir Uygulama PDF available

Author(s): Abdullah SOYSAL | Hasan Alpay KARASOY | Sedat ALICI
Issue: 21
Year: 2009
II. Meşrutiyet Dönemi Romanında “Türk” ve Türklük PDF available

Author(s): Ömer SOLAK
Issue: 21
Year: 2009
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bilişsel Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF available

Author(s): Zarife SEÇER | Hakan SARI | Nadir ÇELİKÖZ | Ömer ÜRE
Issue: 21
Year: 2009
İleri İmalat Teknolojileri Kullanımı Üzerine Bir Araştırma PDF available

Author(s): Nuri ÖMÜRBEK | Hasan YILMAZ
Issue: 21
Year: 2009
Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Performans PDF available

Author(s): Mehmet MUCUK | Mustafa Tahir DEMİRSEL
Issue: 21
Year: 2009
Kilikya’da Yeni Asur Egemenliği ve Yerel Güçler PDF available

Author(s): Mehmet KURT
Issue: 21
Year: 2009
Tarih Boyunca Maraş Şehri’nin Gelişmesini Etkileyen Faktörler PDF available

Author(s): Kemalettin KOÇ
Issue: 21
Year: 2009
Demografik Farklılıkların İş Gücü Verimliliğine Etkisi PDF available

Author(s): Atila KARAHAN
Issue: 21
Year: 2009
ABD’nin Azerbaycan İlişkilerine Etki Eden Parametreler PDF available

Author(s): Necati İYİKAN
Issue: 21
Year: 2009
Gertrude Bell’in Anılarında Konya PDF available

Author(s): Mehmet İPÇİOĞLU
Issue: 21
Year: 2009
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi PDF available

Author(s): Ercan YILMAZ | Ali Murat SÜNBÜL
Issue: 21
Year: 2009
Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin İstatistik Dersine Yönelik Tutumları: Türkiye ve Azerbaycan Örneği PDF available

Author(s): Ahmet Murat ELLEZ | Nevzat GÜMÜŞ | Rahman SEFEROV
Issue: 21
Year: 2009
Yasamayı Engelleme Amaçlı Lobicilik: Filibuster PDF available

Author(s): Kadir CANÖZ
Issue: 21
Year: 2009
Konya Ovası ve Çevresinde Yeraltı Sularının Obruk Oluşumlarına Etkisi PDF available

Author(s): Recep BOZYİĞİT | Tahsin TAPUR
Issue: 21
Year: 2009
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Karar Verme Yetkinliklerinin Yordayıcılarının İncelenmesi PDF available

Author(s): Hasan BOZGEYİKLİ | Feride BACANLI | Hüseyin DOĞAN
Issue: 21
Year: 2009
Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarında Kontrol Odağının Rolü PDF available

Author(s): H. Nejat BASIM | Fatih ÇETİN | Cem Harun MEYDAN
Issue: 21
Year: 2009
Akor Hazirlama Etkisi PDF available

Author(s): Nart Bedin ATALAY
Issue: 21
Year: 2009
Fen ve Teknoloji Dersinde Verilen Ödevlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi PDF available

Author(s): Caner ALADAĞ | Süleyman DOĞU
Issue: 21
Year: 2009
Güven ya da Sosyal Sermaye Nedir?: Konya Sanayi Bölgesinde Sahip/Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma PDF available

Author(s): M. Atilla ARICIOĞLU | Recibe Aslı ERGİN
Issue: 21
Year: 2009
Denizli ve Çevresinde Madencilik (1890-1919) PDF available

Author(s): Yusuf Ziya BİLDİRİCİ
Issue: 21
Year: 2009

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions