Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Bilgi Dünyası

ISSN: 1302--3217
Publisher: University and Research Librarians Associations (UNAK)


ADD TO MY LIST
 
Türkiye’de İnternet Yasakları Internet Censorship in Turkey: Stop Legalized Cyber-Murder PDF available

Author(s): Bulut, Eduard Alan
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2009
Learning to Reflect in Online Fantasy Role-Playing Games Çevrim-içi Fantazi Oyunlarında Yansımayı (Tefekkürü) Öğrenme PDF available

Author(s): Medeni, Tunç | Miyata, Kazunori | Sağsan, Mustafa
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2009
Klinik Tıp Kütüphaneciliği / Clinical Medical Librarianship PDF available

Author(s): Nazlı Alkan
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2008
İçerik Tabanlı Görüntü Erişimi / Content-Based Image Retrieval

Author(s): İrem Soydal | Umut Al | Umut Sezen
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2005
Information Architecture / Enformasyon Mimarisi PDF available

Author(s): Alan Gilchrist
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2004
Bavyera Devlet Kütüphanesi, Münih / The Baverian State Library, Munich PDF available

Author(s): Beyhan Karpuz
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2008
Elektronik Danışma Hizmeti / Digital Reference Services

Author(s): Nazan Uçak
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2003
On Knowledge Organization = Bilginin Düzenlenmesi Üzerine

Author(s): Gilchrist, Alan
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2012
Information Security Issues in a Digital Library Environment: A Literature Review = Dijital Kütüphane Ortamında Bilgi Güvenliği Sorunları: Literatür Değerlendirmesi

Author(s): Anday, Audrey | Francese, Enrico | Huurdeman, Hugo C. | Yılmaz, Muharrem | Zengenene, Dydimus
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2012
Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma / Web Content Classification Using Artificial Neural Networks PDF available

Author(s): Esra Nergis Güven | Hakan Onur | Şeref Sağıroğlu
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2008
The Digital Exhibition and Keyimage Ontology / Dijital Sergiler ve Anahtar Resim Ontolojisi PDF available

Author(s): Mícheál Mac an Airchinnigh | Kalina Sotirova
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2008
The Electronic Book: Evolution or Revolution? / Elektronik Kitaplar: Evrim mi Devrim mi? PDF available

Author(s): Daniela Živković
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2008
Türkiye’de Hukuk Bilgisine Erişim = Accessing Legal Information Sources in Turkey

Author(s): Bezirci, Pervin Dedeler
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2010
GENÇ ÜNAK Grubu’nun Oluşum ve Gelişim Süreci / The Process of Formation and Development of Young UNAK Group PDF available

Author(s): Akfındık, Songül | Karabulut, Erman | Turaç, İlkay Sevinç | Gönül, Ayşe Feride | Işık, Kübra
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2009
Web 2.0. Örgütlerde Etkili Bir Şekilde Kullanılabilir mi? PDF available

Author(s): Mustafa Sağsan(Trans.)
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2007
Can Web 2.0 be Used Effectively Inside Organisations? PDF available

Author(s): Alan Gilchrist
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2007
Kavram Tabanlı Bilgi Geri Getirim Yaklaşımı / Concept-Based Information Retrieval Approach PDF available

Author(s): Hayri Sever | Fuat Akal | Güven Köse
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2007
Evaluating Information Resources / Bilgi Kaynaklarının Değerlendirilmesi PDF available

Author(s): Margaret Melun
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2005
Elektronik Bilgi Kaynaklarının Seçimi / Selection of Electronic Information Resources

Author(s): Umut Al | Pınar Al
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2003
Kitap İndeksleri / Book Indexing PDF available

Author(s): Meral Alakuş
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2006
Kütüphane Kullanıcılarının Erişim Örüntülerinin Keşfi / Discovery of Access Patterns of Library Users

Author(s): Hidayet Takçı | İbrahim Soğukpınar
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2002
Görme Engelliler ve Kütüphanecilik Hizmetleri = Blinded People and Library Services

Author(s): Sağlamtunç, Tülin
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2010
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil