Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN: 1302--3284
Publisher: Dokuz Eylul Univeristy


ADD TO MY LIST
 
ANGELS OF THE HOUSE: DICKENS’ VICTORIAN WOMEN (EV MELEKLERI: DICKENS’IN VİKTORYEN KADINLARI) PDF available

Author(s): Aşkın Haluk YILDIRIM
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
YALIN ALTI SİGMA PROJELERİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ (SUCCESS FACTORS FOR LEAN SIX SIGMA PROJECTS) PDF available

Author(s): Ali Rıza FİRUZAN | Süleyman ALPAYKUT | Atakan GERGER
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
Dilsel Temsilleştirme Aracı Olarak Yüklemleme (Predication as Representation) PDF available

Author(s): Özgün KOŞANER
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Bilişim Teknolojisi Projelerinde Reel Opsiyonlar (Real Options in Information Technology Projects) PDF available

Author(s): Aysun Kapucugil İKİZ | İpek Deveci KOCAKOÇ
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Toplam Ekipman Etkinliği ve Bir Uygulama (Overall Equipment Effectiveness and an Application) PDF available

Author(s): İzzettin TEMİZ | Elif ATASOY | Aslı SUCU
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2010
Şirketlerin Hayatta Kalma Kabiliyetleri: İMKB Örneği (Survival Ability of Firms: The Case Of ISE) PDF available

Author(s): Hakan ALTIN | Mehmet Emin KARABAYIR | Cemil SÜSLÜ
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2010
İŞLETMELERDE AHLAKİ OLMAYAN DAVRANIŞLARIN DUYURULMASI (WHISTLEBLOWING IN ORGANIZATIONS) PDF available

Author(s): Emel ESEN | Hasan Ali KAPLAN
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2012
Çok Değişkenli Kalite Kontrolde Regresyon Düzeltmesi (Regression Adjustment in Multivariate Quality) PDF available

Author(s): Süleyman ALPAYKUT | Ali Rıza FİRUZAN | Ümit KUVVETLİ
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2011
Turkey’s Competitiveness in the EU Market: a Comparison of Different Trade Measures PDF available

Author(s): Nevzat ŞİMŞEK | Dilek SEYMEN | Utku UTKULU
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2010
The European Union as a Global Trade Actor: Challenges and Opportunities PDF available

Author(s): Michael SMITH
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2010
Integration Maturity of Hungary: Europeanısatıon and Economic Elite in Hungary PDF available

Author(s): Tibor PALANKAI
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2010
Turkey-EU Customs Union: Problems and Prospects PDF available

Author(s): Haluk KABAALİOĞLU
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2010
Introductory Comments PDF available

Author(s): Canan BALKIR
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2010
Editörlerden (From the Editors) PDF available

Author(s): Faruk SAPANCALI | Ethem DUYGULU
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2011
Alman Reformistlerin Tefecilik Yorumu (Usury Exegesis of German Reformists) PDF available

Author(s): Kürşat Haldun AKALIN
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2010
Yalın düşünce ve Muhasebe (Lean Thinking and Accounting) PDF available

Author(s): Baki Rıza BALCI
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2011
Çalışan Destek Programları (Employee Assistance Programs) PDF available

Author(s): Ceren ALTUNTAŞ
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2010
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona