Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Dogus University Journal

ISSN: 1302--6739
Publisher: Dogus University


ADD TO MY LIST
 
KKTC Ekonomisinin Genel Analizi = A General Analysis of the Economy of North Cyprus

Author(s): Okan ŞAFAKLI | Hüseyin ÖZDEŞER
Issue: 5
Year: 2002
Kansei Mühendisliği ve Uygulamaları = Kansei Engineering and its Applications

Author(s): Nilgün FIĞLALI | Alpaslan FIĞLALI | Elçin UZUNDURUGAN
Issue: 5
Year: 2002
Ortadoks İktisat Üzerine Notlar = Some Notes on Orthodox Economics

Author(s): Tamer İGÜDEN | Aylin Çiğdem KÖNE
Issue: 5
Year: 2002
On the Braids for 810 Knot = 810 Düğümünün Örgüsü Hakkında

Author(s): Hakan ŞİMŞEK | Ahmet KÜÇÜK
Issue: 4
Year: 2001
Jordan Anlamında Ölçülebilirlik = Jordan Measurability

Author(s): Ali DÖNMEZ | Halit ORHAN
Issue: 4
Year: 2001
Women Mathematicians = Kadın Matematikçiler

Author(s): Ali DÖNMEZ
Issue: 3
Year: 2001
Meromorphic Functions = Meromorfik fonksiyonlar

Author(s): Ali DÖNMEZ
Issue: 3
Year: 2001
Ağızdan Ağıza Çevrimiçi İletişimin Otellerdeki Oda Satışlarına Etkisi Üzerine bir Araştırma = The Impact of Online Word-of-Mouth Communication on Hotels’ Room Sales

Author(s): Olgun KİTAPÇI | Serkan TAŞTAN | İbrahim Taylan DÖRTYOL | Ceylan AKDOĞAN
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2012
Kritik (Kriz) Dönem Enflasyon Hesaplamalarında Bulanık Regresyon Tahminlemesi = Fuzzy Regression Forecasting the Computation of Critical Term (Crisis) Inflation

Author(s): N. Alp ERİLLİ | M. Kazım KÖREZ | Yüksel ÖNER | Kamil ALAKUŞ
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2012
Türk Hizmetler Sektöründe Heckscher-Ohlin Modelinin Testi = Testing the Heckscher-Ohlin Model in the Service Sector of Turkey

Author(s): Necla AYAŞ | Hasan VERGİL | Hamza ÇEŞTEPE
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2011
Çatışmanın Sebepleri ve Yönetimi = The Reasons for Conflict and Conflict Management

Author(s): Adnan CEYLAN | Ercan ERGÜN | Lütfihak ALPKAN
Issue: 2
Year: 2000
Academics' Conflict Management Styles = Öğretim Elemanlarının Çatışma Yönetimi Davranış Biçimleri

Author(s): Münevver Ölçüm ÇETİN | Özge HACIFAZLIOĞLU
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2004
Harmonic Effects on Electromechanical Overcurrent Relays = Harmoniklerin Elektromekanik Aşırı Akım Röleleri Üzerindeki Etkileri

Author(s): K. Burak DALCI | Recep YUMURTACI | Altuğ BOZKURT
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2005
Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri = Effects of Corporate Enterpreneurship on Firm Performance

Author(s): Lütfihak ALPKAN | Ercan ERGÜN | Çağrı BULUT | Cengiz YILMAZ
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2005
İMKB’de Spekülatif Şişkinlerin Test Edilmesi = Testing for Speculative Bubbles on ISE

Author(s): H. Mehmet TAŞÇI | H. Aydın OKUYAN
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2009
Afinor Alanının Yatay Liftinin Taşınması Hakkında = On a Transfer of the Horizontal Lift of an Affinor Field

Author(s): Ekrem KADIĞOLU | Muhammet KAMALI | Arif A. SALİMOV
Issue: 2
Year: 2000
Düzgün Ölçüm = Accurate Measurement

Author(s): Ali DÖNMEZ | Halit ORHAN
Issue: 2
Year: 2000
Simulation of a Pneumatic System Using Simulink = Simulation of a Pneumatic System Using Simulink

Author(s): Ali Volkan AKKAYA | Süleyman Hakan SEVİLGEN | Hasan Hüseyin ERDEM | Burhanettin ÇETİN
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2005
Corruption and Tax Evasion = Yolsuzluk ve Vergi Kaçakçılığı

Author(s): Sacit Hadi AKDEDE
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2006
Deconstructing Stereotypes : Ed Bullins' the Taking of Miss Janie = Ed Bullins'in

Author(s): Çiğdem Pala MULL
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2004
Türk İmalat Sanayinde Yığılma Ekonomileri = Agglomeration Economies in Turkish Manufacturing Industry

Author(s): Ümit KIYMALIOĞLU | Damla AYOĞLU
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2006
Üniversiteli Sporcu Öğrencilerin Kariyer Değeri Algıları = University Sports Students’ Perceptions of Career Value

Author(s): Yunus Emre KARAKAYA | Özgür KARATAŞ | Çağrı ÖZDENK | Fahri KARATAŞ
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2013
Kuzey Kıbrıs’ta Çevre Bilinci = Environmental Consciousness in North Cyprus

Author(s): Sevgin AKIŞ | Sevgin AKIŞ
Issue: 1
Year: 2000
İMKB Betaları, Korelasyon Tahmini ve Değişkenlik = IMKB Betas, Correlation and Variability

Author(s): Mehmet Fuat BEYAZIT | Mehmet Fuat BEYAZIT | Mehmet Fuat BEYAZIT | Mehmet Fuat BEYAZIT
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2005
Civil Society and Civic Consciousness = Sivil Toplum ve Sosyal Bilinç

Author(s): Mert BİLGİN
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2004
Knowledge Management and Database Marketing Applications = Bilgi Yönetimi ve Veritabanlı Pazarlama Uygulamaları

Author(s): Erol EREN | İrem EREN ERDOĞMUŞ
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2004
Gaz Türbinlerinin Optimal Performans Analizi = Optimal Performance Analysis of Gas Turbines

Author(s): Burhanettin ÇETİN
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2006
Polis Teşkilatının “İşkolik” Çalışanları = Workaholic Employees of the Turkish National Police

Author(s): Murat GÜNBEYİ | Tarkan GÜNDOĞDU
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2010
Nesilsel Hesaplama = Generational Accounting

Author(s): İlter ÜNLÜKAPLAN
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2009
Genetik Algoritmalar ile Tesis Yerleşimi Tasarımı ve Bir Uygulama = Facility Layout Design with Genetic Algorithms and an Application

Author(s): Bahadır GÜLSÜN | Gülfem TUZKAYA | Cem DUMAN
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2009
Samuel Taylor Coleridge’s

Author(s): Aslı TEKİNAY
Issue: 1
Year: 2000
Some Paradoxes in Mathematics = Matematikte Bazı Paradokslar

Author(s): Ali DÖNMEZ
Issue: 1
Year: 2000
Fisher Etkisinin Türkiye Verileri ile Testi = The Analysis of Fisher Effect Using Turkish Data

Author(s): Muammer ŞİMŞEK | Cem KADILAR
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2006
Yatırım Fonlarının Risk Odaklı Performans Değerlemesi = Risk Based Performance Evaluation of Mutual Funds

Author(s): Suat TEKER, Emre KARAKURUM, Osman TAV
Volume: 9
Issue: 1
Year: 2008

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program