Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ege Academic Review

ISSN: 1303--099X
Publisher: Ege University, Faculty of Economics and Administrative Sciences


ADD TO MY LIST
 
TÜRK EKSTREM SPORCULARININ SPOR TÜKETİM FAKTÖRLERİ

Author(s): Kerem Yıldırım ŞİMŞEK
Volume: 12
Issue: Special
Year: 2012
SPOR ORGANİZASYONLARININ MALİYET BOYUTUNUN RİSK YÖNETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author(s): Yasemin GÖK | Velittin BALCI
Volume: 12
Issue: Special
Year: 2012
ATHLETES AS EVENT TOURISTS: CONSUMPTION PATTERNS OF PARTICIPANTS AT THE UNIVERSITY GAMES IN TURKEY

Author(s): Rıdvan EKMEKÇİ | Serkan BERBER
Volume: 12
Issue: Special
Year: 2012
PROFESYONEL FUTBOL TAKIMI SEYİRCİLERİNİN SPOR TÜKETİMİNE YÖNELİK GÜDÜLERİ VE BAĞLILIK NOKTALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author(s): R.Timuçin GENÇER | Olcay KİREMİTCİ | Ali AYCAN | Erdinç DEMİRAY | Volkan UNUTMAZ
Volume: 12
Issue: Special
Year: 2012
FACTORS AFFECTING THE SPORT RELATED CONSUMER EXPENDITURES

Author(s): Aykan CANDEMİR | Ali Erhan ZALLUHOĞLU
Volume: 12
Issue: Special
Year: 2012
TÜRKİYE BEKO BASKETBOL LİGİNDEKİ TAKIMLARIN ETKİNLİK ANALİZİ

Author(s): Halil TUNCA | Barış GÖK
Volume: 12
Issue: Special
Year: 2012
FUTBOL TAKIMLARINDA TUKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ: BİR MODEL ÖNERİSİ

Author(s): Yavuz YILDIZ | Canan AY | Selhan OZBEY
Volume: 12
Issue: Special
Year: 2012
FUZZY ELECTRE I METHOD FOR EVALUATING CATERING FIRM ALTERNATIVES

Author(s): Esra AYTAÇ | Ayşegül TUŞ IŞIK | Nilsen KUNDAKCI 3
Volume: 11
Issue: Special
Year: 2011
SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İLE MUTLULUK ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ YAPISININ ANALİZİ

Author(s): Şahamet BÜLBÜL | Selay GİRAY
Volume: 11
Issue: Special
Year: 2011
TAYLOR KURALI: TÜRKİYE İÇİN BİR VEKTÖR OTOREGRESİF MODEL ANALİZİ

Author(s): Fuat LEBE | Tayfur BAYAT
Volume: 11
Issue: Special
Year: 2011
FORECASTING TURKEY’S ENERGY DEMAND USİNG ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THREE SCENARIO APPLICATIONS

Author(s): Hakan HOTUNLUOĞLU | Etem KARAKAYA
Volume: 11
Issue: Special
Year: 2011
ÇALIŞMA SERMAYESİ POLİTİKALARININ KARLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: DİNAMİK PANEL UYGULAMASI

Author(s): Ender COŞKUN | Dündar KÖK
Volume: 11
Issue: Special
Year: 2011
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE MALİ SAYDAMLIĞIN PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Author(s): Mehmet Ali BİLGİNOĞLU | Gökçe MARAŞ
Volume: 11
Issue: Special
Year: 2011
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER İLE İNCELENMESİ

Author(s): Yüksel Akay ÜNVAN
Volume: 11
Issue: Special
Year: 2011
ANALYZING THE DUAL LONG MEMORY IN STOCK MARKET RETURNS

Author(s): Mert URAL | C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN
Volume: 11
Issue: Special
Year: 2011
MEAN–VARIANCE–SKEWNESS–KURTOSIS APPROACH TO PORTFOLIO OPTIMİZATION: AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

Author(s): Burcu ARACIOĞLU | Fatma DEMİRCAN | Haluk SOYUER
Volume: 11
Issue: Special
Year: 2011
A TREE-BASED APPROACH TO MODELLING STOCK EXCHANGE INDEX RETURNS IN EU COUNTRIES

Author(s): Alenka KAVKLER | Mejra FESTIC
Volume: 11
Issue: Special
Year: 2011
SAĞLIK HİZMETLERİ TALEBİ: ERZURUM İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author(s): Muammer YAYLALI | Selahattin KAYNAK | Zeynep KARACA
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2012
MORGAN STANLEY CAPİTAL INTERNATİONAL TÜRKİYE ENDEKSİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ÖNGÖRÜSÜ

Author(s): Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU | Yasemin KESKİN BENLİ
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2012
STRATEGIC FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION OF THE TURKISH COMPANIES TRADED ON ISE

Author(s): Ali BAYRAKDAROĞLU | Neşe YALÇIN
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2012
AKADEMİSYENLERE UYGULANAN PSİKOLOJİK TACİZE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Author(s): Kubilay ÖZYER | Ufuk ORHAN
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2012
DIFFUSION OF TELECOMMUNICATION SERVICES IN TURKEY

Author(s): Mehmet KARAÇUKA | A.Nazif ÇATIK
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2012
KAMU YATIRIMLARI VE BÖLGESEL EŞİTSİZLİK: BİR NEDENSELLİK ANALİZİ, 1975-2001

Author(s): Lütfü ÖZTÜRK
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2012
A REMARK ON THE FORM OF ACCUMULATION FUNCTIONS IN ECONOMIC GROWTH MODELS

Author(s): İ. Hakan YETKİNER
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2012
AN EX-POST COST - BENEFIT ANALYSIS OF BOLU MOUNTAIN TUNNEL PROJECT

Author(s): Gaye KOCABAŞ | Barış Serkan KOPURLU
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2010
YENİ KEYNESYEN MAKRO EKONOMİK BİR MODEL: TÜRKİYE UYGULAMASI

Author(s): Erhan YILDIRIM | Kenan LOPCU | Selim ÇAKMAKLI | Özlem ÖZKAN
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2010
KÜRESEL KEYNESÇİLİK VE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ

Author(s): M. Oğuz ARSLAN
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2010
TÜRKİYE’DE CİNSİYETE DAYALI MESLEKİ AYRIMCILIĞIN ANALİZİ

Author(s): İnci PARLAKTUNA
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2010
YABANCI DOĞRUDAN YATIRIMLARIN TÜRKİYE’DEKİ İŞSİZLİĞE ETKİSİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Author(s): Osman PEKER | İsmet GÖÇER
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2010
YAZ SAATİ UYGULAMASI ANOMALİSİNİN İMKB 100 ENDEKS GETİRİSİNE ETKİSİNİN TEST EDİLMESİ

Author(s): Turhan KORKMAZ | Ümit BAŞARAN | Emrah İsmail ÇEVİK
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2010
AN ANALYSIS OF THE AIRBUS-BOEING DISPUTE FROM THE PERSPECTIVE OF THE WTO PROCESS

Author(s): Özgür ÇALIŞKAN
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2010
THE ROLE OF LIQUIDTY CONSTRAINTS IN FUELLING THE DEMAND-PULLED INNOVATION

Author(s): Yeşim ÜÇDOĞRUK
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2010
ÖNEM-PERFORMANS ANALİZİ: DESTİNASYON YÖNETİMİNE DAİR BİR ÖRNEK

Author(s): Tahir ALBAYRAK | Meltem CABER
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2011
DEMİRYOLU HİZMETLERİNDEKİ KALİTENİN ÖDENEN ÜCRET AÇISINDAN MÜŞTERİ TATMİNİNE ETKİSİ

Author(s): Cihan SEÇİLMİŞ | Mehmet KAŞLI | Arzu KILIÇLAR | Yaşar SARI
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2011
PENSION REFORM IN AN OVERLAPPING MODEL WITH MULTIPLE SOCIAL SECURITY SYSTEMS

Author(s): Çağaçan DEĞER
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2011
THE INFLATIONARY EFFECT OF PRICE INCREASES IN OIL PRODUCTS IN TURKEY

Author(s): Osman PEKER | Mehmet MERCAN
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2011
SOSYAL ÇALIŞMACILARIN SOSYAL DESTEK ALGILARININ TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİ

Author(s): Senay YÜRÜR | Muammer SARIKAYA
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2011
TÜRK İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİNİN STRATEJİK ÖNEM ANALİZİ

Author(s): Necla AYAŞ
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2011
TEDARİK ZİNCİRİ ESNEKLİĞİNE YÖNELİK BÜTÜNLEŞİK BİR ÖLÇÜM MODELİ

Author(s): Mert TOPOYAN
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2011
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENDÜSTRİYEL BÜYÜMENİN KAYNAKLARI: GİRDİ-ÇIKTI MODELİ İLE AMPİRİK BİR ANALİZ (1985-2002)

Author(s): Elif Tunalı ÇALIŞKAN | Osman AYDOĞUŞ
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2011
INVESTIGATION OF VARIATIONS IN THE SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS: A CASE STUDY

Author(s): Yılmaz GÖKŞEN | Sabri ERDEM | Bilgehan ÖZTÜRK
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2009
Türkiye Ekonomisi için 2002 Yılı Sosyal Hesaplar Matrisi

Author(s): Barış GÖK | Metin KARADAĞ
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2013
Türk Bankacılık Sektöründe Sermaye Yapısı

Author(s): Hasan Aydın OKUYAN
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2013
Kamu Yönetimi Disiplininin Kökenleri: Prusya Ekolü

Author(s): Ali Rıza SAKLI 1
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2013
Sözleşme Tasarımı: Tur Operatörü-Otel Kontenjan Sözleşmeleri

Author(s): Tuğba GÜRÇAYLILAR YENİDOĞAN | , Alp YENİDOĞAN
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2013
Indirect Taxes, Social Expenditures and Poverty: What Linkage?

Author(s): Fatih KARANFİL | Ata ÖZKAYA
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2013
EGEMEN DEVLETLER ARASINDA İSTİKRARLI BARIŞ VE UZLAŞMA SÜRECİ

Author(s): Nazif MANDACI
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2012
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YENİ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ

Author(s): Beyhan AKSOY
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2012
TÜRKİYE'DE TERS LOJİSTİK FAALİYETLERİ

Author(s): Elif GİLANLI | Nevin ALTUĞ | Adil OĞUZHAN
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2012
AKADEMİSYENLERDE İŞLE İLGİLİ TEMEL İHTİYAÇ DOYUMU VE ÖZNEL İYİ OLUŞ

Author(s): Tayfun DOĞAN | Ali ERYILMAZ
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2012
PARASAL ŞOKLARIN ASİMETRİK ETKİLERİ: TEORİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Author(s): Banu TANRIÖVER | Nebiye YAMAK
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2012
ÇEKİCİ FAKTÖRLERİN DESTİNASYON SEÇİMİNE ETKİSİ: DALYAN ÖRNEĞİ

Author(s): Şirvan Şen DEMİR
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2010
LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİ (LÜE) MODELİ VE ÖLÇME ARACININ TÜRKÇE’DE GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

Author(s): Türker BAŞ | Nurzahit KESKİN | İbrahim Sani MERT
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2010
ÖZGÜVEN DUYGUSU MARKA BAĞLILIĞINI GERÇEKTEN ARTIRIR MI?

Author(s): Murat AKYILDIZ
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2010
ULUSLARARASI MUHASEBE EĞİTİMİ LİTERATÜR TARAMASI:1997-2008 DÖNEMİ

Author(s): Ayşe Necef YERELİ | Cevdet KAYALI | Burak ÖZDOĞAN | Anıl GACAR | Fatma İZMİRLİ ATA
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2010
FİNANSAL KARARLARIN VERİLMESİNDE PROMETHEE SIRALAMA YÖNTEMİ

Author(s): Göktuğ Cenk AKKAYA | Erhan DEMİRELİ
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2010
GLOBAL CHALLENGES TO LEGAL REGULATION OF STATE AND CIVIL SOCIETY RELATIONSHIP

Author(s): Aslıhan Aykaç
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2010
BRAND COMMUNITIES IN THE AXIS OF SOCIALIZING CUSTOMERS: SAMPLE OF VOLKSWAGEN BEETLE OWNERS, TURKEY

Author(s): Selda Başaran ALAGÖZ | Nezahat EKİCİ | Mahmut Sami İŞLEK
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2011
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN İŞVEREN SEÇİM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA

Author(s): Türker BAŞ | Arzu Ülgen AYDINLIK | Fahri ERENEL
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2011
MUHASEBE MESLEK ÜYELERİNİN ETİK YARGI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author(s): Filiz Angay KUTLUK | Ayten ERSOY
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2011
REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİNDE ULUSAL YENİLİK SİSTEMLERİ VE ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ YAKLAŞIMI

Author(s): İsmail SEKİ | R. Funda BARBAROS
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2011
BULANIK MANTIK TABANLI EKONOMETRİK MODELLEME: PARA TALEBİ-TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Author(s): Serkan ARAS | Emrah GÜLAY
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2011
KRUVAZİYER TURİZMİNDE TURİSTLERİN TAVSİYE NİYETLERİNDE DESTİNASYON İMAJININ ETKİSİ

Author(s): Eda Atılgan İNAN | Serkan AKINCI | Aslıhan KIYMALIOĞLU | M. Savaş AKYÜREK
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2011
A STUDY ON THE ACCEPTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES FROM THE PERSPECTIVES OF THE ACADEMICIANS IN TURKEY

Author(s): Ertugrul TARCAN | Ergin Sait VAROL | Boran TOKER
Volume: 10
Issue: 3
Year: 2010
EMPLOYMENT, MENTAL HEALTH AND ECONOMIC RATIONALITY AT AN AGE OF NEO-LIBERAL GLOBALISATION

Author(s): Lila Antonopoulou | Christina Dervisi
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2009
THE COSTS OF WORKPLACE INJURIES AND WORK-RELATED ILL HEALTH IN THE UK

Author(s): Stavros Georgiou | Michael Thomson | Anna Richardson-Owen | Heidi Edwards
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2009
HIGH COSTS FOR CO-OCCURRENCE OF NECK/SHOULDER AND LOW BACK DISORDERS IN SWEDEN

Author(s): Johan Liwing | Christina Wiktorin | Wilhelmus, JA Grooten | Teresia Nyman | Magnus Svartengren
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2009
MICROLEVEL STUDY FOR THE ASSESSMENT OF THE ECONOMIC IMPACT OF RESISTANCE TO DISINFECTANTS USED IN THE HOSPITAL ENVIRONMENT AND EVALUATION OF NEW ALTERNATIVES

Author(s): Mariana-Carmen CHIFIRIUC | Mihaela Magdalena MITACHE | Alina BADEA | Oana Livia GEANA | Marcela BUCUR | Rodica OLAR | Mihaela BADEA | Paul IONESCU | Tatiana SESAN | Veronica LAZAR
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2009
A RESEARCH ON THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL SAFETY CLIMATE UPON THE SAFE BEHAVIORS

Author(s): Ömer Sadullah | Selahattin Kanten
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2009
THE EFFECTS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY RISK FACTORS ON JOB SATISFACTION IN HOTEL ENTERPRISES

Author(s): Gonca KILIÇ | Murat Selim SELVİ
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2009
MEASURING OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY RISKS IN TOURISM COMPANIES

Author(s): Preslav DIMITROV
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2009
THE EFFECT OF NEW TRENDS OF THE WORKING ENVIRONMENT ON WORKPLACE RISK AND ITS MODELLING

Author(s): Antonis Targoutzidis | Pavlos Karakoltsidis
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2009
PRESENTEEISM IN FINLAND: DETERMINANTS BY GENDER AND THE SECTOR OF ECONOMY

Author(s): Petri Böckerman
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2009
ANTIBIOTIC PROFILE OF COMMON PATHOGENS RELATED TO FOOD SAFETY AND HEALTH

Author(s): X. Voidarou | A. Alexopoulos | S. Plessas | E. Bezirtzoglou
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2009
IMPLEMENTATION PROPOSAL FOR THE ASSESSMENT OF OCCUPATIONAL ACCIDENT COSTS IN TERMS OF QUALITY COSTS

Author(s): Süleyman Yükçü | Seçkin Gönen
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2009
AN EMPIRICAL RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB INSECURITY AND EMPLOYEE HEALTH & SAFETY

Author(s): Muhteşem Baran | Pelin Kanten | Selahattin Kanten | Murat Yaşlıoğlu
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2009
IS CORPORATE GOVERNANCE A DETERMINANT OF AUDITOR CHOICE?-EVIDENCE FROM TURKEY

Author(s): Yasemin ZENGİN KARAİBRAHİMOĞLU
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2013
KURAMLAR VE KIBRIS SORUNU ÜZERİNE ÇIKARIMLAR

Author(s): Siret HÜRSOY
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2013
FARKLI NORMALİZASYON YÖNTEMLERİNİN TOPSIS’TE KARAR VERME SÜRECİNE ETKİSİ

Author(s): Aşkın ÖZDAĞOĞLU
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2013
MEASURING THE EFFICIENCY OF TURKISH APPAREL RETAILERS

Author(s): Nazan ERDUMLU | Canan SARIÇAM
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2013
INTEREST RATES AND EXCHANGE RATE RELATIONSHIP IN BRIC-T COUNTRIES

Author(s): Selim KAYHAN | Tayfur BAYAT | Ahmet UĞUR
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2013
MEASURING BANK PERFORMANCE WITH GRAY RELATIONAL ANALYSIS: THE CASE OF TURKEY

Author(s): Mesut DOĞAN
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2013
REAL CONVERGENCE IN SELECTED OECD COUNTRIES

Author(s): Reşat CEYLAN | Erdinç TELATAR | Funda TELATAR
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2013
TÜRKİYE’NİN İTHALAT VE İHRACAT BAĞIMLILIĞI: SEÇİLMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Author(s): Yusuf Ekrem AKBAŞ | Mehmet ŞENTÜRK
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2013
İHRACAT VE İTHALATIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Author(s): Taha Bahadır SARAÇ
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2013
FİRMA PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Author(s): Özge KORKMAZ | Süleyman Serdar KARACA
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2013
MARKOWİTZ MODELİNE DAYALI OPTİMAL PORTFÖY SEÇİMİNDE İŞLEM HACMİ KISITI

Author(s): Umut UYAR | Sinem Güler KANGALLI
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2012
ÖRGÜTSEL ADALET İLE İŞ DOYUMU İLİŞKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Author(s): Atilla YELBOĞA
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2012
PRIORITIZATION OF REVENUE MANAGEMENT FACTORS: A SYNTHETIC EXTENT ANALYSIS APPROACH

Author(s): Mehmet Emre GÜLER
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2012
İTHALAT-İHRACAT-DÖVİZ KURU BAĞIMLILIĞI: BOOTSTRAP İLE DÜZELTİLMİŞ NEDENSELLİK TESTİ UYGULAMASI

Author(s): Ertuğrul YILDIRIM | Ferdi KESİKOĞLU
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2012
BÜYÜK SANAYİ KURULUŞLARININ BÜYÜME STRATEJİLERİNİN

Author(s): Duygu KOÇOĞLU
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2012
ÇAY SEKTÖRÜNDEKİ KAMU ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ÜLTÜR VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ALGILARI

Author(s): Cemalettin İPEK | Ali Rıza SAKLI
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2012
YÖNETİCİLERİN KÜLTÜREL DEĞERLERİ VE İZLEYİCİ DAVRANIŞI

Author(s): Mert AKTAŞ | Abdullah CAN
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2012
İŞSİZLİK BOŞANMAYI ETKİLİYOR MU? BÖLGESEL PANEL NEDENSELLİK

Author(s): Ali Rıza SANDALCILAR
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2012
TÜKETİCİLERİN SEYAHAT ACENTALARINA İLİŞKİN ETİK ALGILARI VE NİYETLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author(s): Volkan ÖZBEK | Mehmet Emin AKKILIÇ | Mehmet Oğuzhan İLBAN
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2011
BÖLGESEL KALKINMADA KAMU YATIRIMLARININ ROLÜ: KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Author(s): Meneviş Uzbay PİRİLİ
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2011
İSKOÇYA YERİNDEN YÖNETİM DENEYİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

Author(s): Serkan ÇINARLI
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2011
TÜRKİYE’DE TİCARİ BANKALARIN PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Author(s): F. Dilvin TAŞKIN
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2011
RİSK ALGISININ MARKA SADAKATİNE ETKİSİ: CEP TELEFONLARI KATEGORİSİNDE BİR UYGULAMA

Author(s): Mehmet Özer DEMİR
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2011
GENDER DIFFERENCES IN THE USE OF INTERNET FOR HEALTH INFORMATION SEARCH

Author(s): Bahar YAŞİN | Hilal ÖZEN
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2011
HEGEL AND GEORGES BATAILLE’S CONCEPTUALIZATION OF SOVEREIGNTY

Author(s): Mete Ulaş AKSOY
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2011
CONSUMPTION ADJUSTMENTS OF TURKISH CONSUMERS DURING THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS

Author(s): Nazlı ALİMEN | Gül BAYRAKTAROĞLU
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2011
REGIONAL DEVELOPMENT IN ŞANLIURFA PROVINCE:KEY SECTOR ANALYIS

Author(s): Meneviş Uzbay Pirili | R.Funda Barbaros
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
AN EMERGING POWERHOUSE IN EURASIAN GEOPOLITICS : THE SHANGHAI SIX+

Author(s): Suat ÖKSÜZ
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
PAZAR ORYANTASYONU BOYUTLARININ FİRMA PERFORMANSINA ETKİLERİ = THE EFFECTS OF MARKET ORIENTATION DIMENSIONS ON FIRM PERFORMANCE

Author(s): Çağrı BULUT | Cengiz Yılmaz | Lütfihak Alpkan
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
APPLICATIONS OF MANAGEMENT AND COST ACCOUNTING IN REPUBLIC HISTORY OF TURKEY

Author(s): Seçkin Gönen | Süleyman Yükçü
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
EFFECTS OF LEADERSHIP ROLES ON TEAM EFFECTIVENESS

Author(s): Ethem Duygulu | Nurcan Çıraklar
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
TALEP TAHMİNLEMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: SERAMİK ÜRÜN GRUBU FİRMA UYGULAMASI

Author(s): Ali ÖZDEMİR | Aslı ÖZDEMİR
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2006
SÜREKLİ KAMUYU AYDINLATMA VE İNTERNET ORTAMINDA FİNANSAL RAPORLAMA SÜRECİNDE KULLANILAN DİLLER

Author(s): Süleyman UYAR | Muhsin ÇELİK
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2006
WHY EUROPEAN UNION IS NOT AN OPTIMAL CURRENCY AREA: THE LIMITS OF INTEGRATION

Author(s): Hüseyin Mualla YÜCEOL
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2006
MARKETING AND COST DIMENSIONS OF ISO 9001 IMPLEMENTATIONS OF SMALL AND MEDIUM SIZED MANUFACTURERS: A CASE ANALYSIS

Author(s): Esra ASLANERTİK | Burcu İlter TABAK
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2006
TOURISM AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIES IN RHODES: THE AWARENESS OF THE LOCAL SOCIETIES

Author(s): Persa FOKIALI | Yota XANTHAKOU | Rezan TATLIDIL | Ercan TATLIDIL | Maria KAILA
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2006
IMPLEMENTING INTERNATIONAL WOMEN’S RIGHTS IN DOMESTIC CONTEXT: TURKISH CASE

Author(s): Pınar BAKLACI | Esen AKINTÜRK
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2006
SOSYAL SERMAYE OLARAK KADIN GİRİŞİMCİLER: MERSİN ÖRNEĞİ

Author(s): Nalan YETİM
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2002
VOLATILITY IN THE TURKISH STOCK MARKET: AN INDUSTRY-LEVEL ANALYSIS

Author(s): Saadet KIRBAŞ-KASMAN | Adnan KASMAN
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2002
TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK İSTİKRAR VE ÖZELLEŞTİRME

Author(s): Yeşim KUŞTEPELİ | Yaprak GÜLCAN
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2002
ÖĞRENİLMİŞ GEREKSİNİMLERE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI = A SCALE DEVELOPMENT RESEARCH ON MANIFEST NEEDS

Author(s): Pınar SÜRAL ÖZER | Ömür N. TİMURCANDAY ÖZMEN | Engin Deniz ERİŞ
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2007
TÜRK İŞGÜCÜNÜN YAPISI VE AVRUPA BİRLİĞİ İSTİHDAM POLİTİKALARI

Author(s): Ercan TATLIDİL | Yota XANTHACOU
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2002
RELATIONSHIP AMONG BRANDING, CAREER DEVELOPMENT AND TOURISM EDUCATION: AN IMPLICATION FROM TURKEY

Author(s): Murat Selim SELVI | Cengiz DEMIR
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2007
TÜRKİYE’DE HANEHALKI YOKSULLUĞU = HOUSEHOLD POVERTY IN TURKEY

Author(s): Tülin CANBAY | Sibel SELİM
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2010
DEFENCE SPENDING and POLITICAL BUSINESS CYCLES IN TURKEY

Author(s): Şennur SEZGİN
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2010
HAM PETROL FİYATLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ = CRUDE OIL PRICE FORECASTING WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

Author(s): Oğuz KAYNAR | Serkan TAŞTAN | Ferhan DEMİRKOPARAN
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2010
THE DISTRIBUTION OF THE INFLATION

Author(s): Nazif CATIK | A. Ozlem Onder
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2010
THIRLWALL YASASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 1982-2008 = THIRLWALL LAW: THE CASE OF TURKEY, 1982-2008

Author(s): Rahmi YAMAK | Zehra ABDİOĞLU
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2010
PRODUCTION PLANNING FOR A WINERY WITH MIXED INTEGER PROGRAMMING MODEL

Author(s): İrfan ERTUĞRUL | Ayşegül TUŞ IŞIK
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2009
PAZAR RİSK MODELİ: BİR RİSKE MARUZ DEĞER VE STRES TESTİ UYGULAMASI = MARKET RISK MODELING: AN APPLICATION OF VALUE AT RISK AND STRESS TESTS

Author(s): G. Cenk AKKAYA | N. Mine TÜKENMEZ | Nilgün KUTAY | Ali KABAKÇI
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2008
YEREL KALKINMA AJANSLARI

Author(s): Murat ÇETİN
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2006
MESLEKİ TÜKENMİŞLİKTE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ: KAMU’ DA BİR ARAŞTIRMA

Author(s): H. Nejat BASIM | Harun ŞEŞEN
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2006
ÖDEMELER BİLANÇOSU AŞAMALARI TEORİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Author(s): Ferit KULA
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2006
TÜRKİYE’DE İŞLENMİŞ İTHAL GIDA ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI

Author(s): Ece Nüket ÖNDOĞAN
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2002
NATO’s PROBLEMATIC ENLARGEMENT TOWARD CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

Author(s): Siret HÜRSOY
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2002
TÜRK İMALAT ENDÜSTRİLERİNDE PİYASAYA GİRİŞ DAVRANIŞI

Author(s): Burak GÜNALP | Seyit Mümin CİLASUN
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2002
AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TRADING VOLUME AND RETURN VOLATILITY RELATIONSHIP IN THE TURKISH STOCK MARKET

Author(s): Hasan BAKLACI | Adnan KASMAN
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2006
SAĞLIK İLE BÜYÜME

Author(s): İ. Hakan YETKİNER
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2006
AN EFFORT TO CLASSIFY GREEK ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS BASED ON THE RESULTS OF A SURVEY

Author(s): Elias ATHANASSIADIS | Yota XANTHAKOU | Rezan TATLIDIL
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2007
İNTERNETTE PAZARLAMADA KULLANILAN E-ÖLÇÜTLER

Author(s): İbrahim KIRCOVA
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2002
ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ UYGULAYAN İŞLETMELERDE ÜRETİM MALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author(s): Seçkin GÖNEN | Muhsin ÇELİK
Volume: 4
Issue: 1-2
Year: 2004
İSTİHDAMIN KORUNMASI VE İŞTEN ÇIKARILANLARA UYGULANAN YARDIMLAR

Author(s): H. Bader ARSLAN | Dilber ULAŞ
Volume: 4
Issue: 1-2
Year: 2004
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE BANKACILIK SEKTÖRÜ

Author(s): Muharrem AFŞAR
Volume: 4
Issue: 1-2
Year: 2004
LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU

Author(s): Muazzez BABACAN
Volume: 3
Issue: 1-2
Year: 2003
TÜKETİM KÜLTÜRÜNDE BEDEN GÜZELLİĞİ VE YEMEK YEME ARZULARI: KADINLARIN TÜKETİM PRATİKLERİNE YANSIMASI

Author(s): Ayla Özhan DEDEOĞLU | İpek SAVAŞÇI
Volume: 5
Issue: 1-2
Year: 2005
THE RISE OF THE EDUCATIONAL LEVEL OF GREEK MOTHERS AND ITS INFLUENCE ON THE ORIENTATION OF TECHNICAL COLLEGE STUDENTS

Author(s): Elias ATHANASSIADIS, | Yota XANTHACOU | Rezan TATLIDİL
Volume: 5
Issue: 1-2
Year: 2005
BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE TÜRKİYE

Author(s): Altuğ GÜNAL
Volume: 4
Issue: 1-2
Year: 2004
İŞE ELEMAN SEÇME YÖNTEMLERİNDE ÖRGÜTSEL FARKLILIKLAR ve ÖZGÜNLÜK TARTIŞMALARI

Author(s): Hakkı Okan YELOĞLU
Volume: 4
Issue: 1-2
Year: 2004
ÇALIŞMA PAYLAŞIMI İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE ETKİLİ BİR POLİTİKA MIDIR?

Author(s): Mustafa Kemal BİÇERLİ
Volume: 4
Issue: 1-2
Year: 2004
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS as a MANAGERIAL DECISION TOOL in the EVALUATION OF NEW PRODUCT IDEAS

Author(s): Kaan YARALIOĞLU | Haluk KÖKSAL
Volume: 3
Issue: 1-2
Year: 2003
THE EFFECT OF NOMINAL GOVERNMENT DEFICITS ON ECONOMIC GROWTH

Author(s): Yeşim Kuştepeli
Volume: 3
Issue: 1-2
Year: 2003
TÜRK SİVİL HAVACILIK SİSTEMİNİN YAPISAL ANALİZİ

Author(s): Vildan KORUL | Hatice KÜÇÜKÖNAL
Volume: 3
Issue: 1-2
Year: 2003
İŞLETME DEĞERİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ VE FARKLI SEKTÖRLERDEKİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author(s): Berna TANER | G. Cenk AKKAYA
Volume: 3
Issue: 1-2
Year: 2003
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program