Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Journal of Gazi Academic View

ISSN: 1307--9778
Publisher: Gazi University


ADD TO MY LIST
 
Türk Dış Politikasında 41 Kriz (1924-2012) PDF available

Author(s): Serdar Çakmak
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2011
Türk Dış Politikasında Strateji Arayışları Ülkeler, Bölgeler, Örgütler PDF available

Author(s): Nilüfer Erol
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2011
Çanakkale Savaşı’nda Türk Kadınının Rolü PDF available

Author(s): Nevin Yazıcı
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2011
Bir Çanakkale Şehidi ve Mektubunun Başına Gelenler PDF available

Author(s): Mustafa Arıkan
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2011
Türk Basınında Alman Askeri Islahat Heyeti Meselesi (1913-1914) PDF available

Author(s): Erdem Karaca
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2011
Sovyet Yazar E. Isaak Babel’in “Konarmiya” Öykülerinde Devrim ve İç Savaş PDF available

Author(s): Tuğba Karagözlü
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2011
İkinci Dünya Savaşı Sırasında Konya’da Alınan Askerî Önlemler PDF available

Author(s): Çağatay Benhür | Mahir Selim Akçakaya
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2011
Diyarbakır’da Mülk Satışları ve Şehir Dokusuna Etkileri (1732-1733) PDF available

Author(s): Serkan Sarı
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2011
Klasik Dönemde Osmanlılarda Devlet Yönetim Anlayışına Dair Bazı Düşünceler PDF available

Author(s): Abdüllatif Armağan
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2011
Toplumsal Değişme ve Eğitim: ‘Temel İlişkiler, Çelişkiler, Tartışmalar’ PDF available

Author(s): Nilüfer Erol
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2011
The Armenian Diaspora and the Need for the “Other” PDF available

Author(s): Bahar Senem Çevik- Ersaydı
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2011
Avrupa Birliği Ulaştırma Politikası ve Türkiye’ye Yansıması PDF available

Author(s): Sinan Kuşçu
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2011
Climate Change and Security: The Case for Turkey PDF available

Author(s): Esra Pakin Albayrakoğlu
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2011
Avrupa Kimliği: Çatışan Perspektifler, Güncel Değerlendirmeler ve Endişeler PDF available

Author(s): Cengiz Dinç
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2011
XVIII. Yüzyılda Kırgızlar ile Özbeklerin Sosyal ve Siyasi İlişkileri PDF available

Author(s): Döölötbek Saparaliyev | Abdrasul İsakov
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2011
Bilinmeyen Yönleriyle Kafkasya Müslümanlarının Bakü’deki İlk Kongresi PDF available

Author(s): Serpil Sürmeli
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2011
Yeni İstanbul Gazetesi Gözünden 27 Mayıs’ın Anlamı PDF available

Author(s): Diren Çakmak
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2011
Ürdün’de Muhalif Hareketler PDF available

Author(s): Kürşad Turan
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2011
A Historical Glance at the Problems of Afghanistan and Future Foresights PDF available

Author(s): R. Kutay Karaca
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2011
Türk Dış Politikasında Süreklilik Unsuru Olarak Siyasal Rejim PDF available

Author(s): Mehmet Seyfettin Erol | Emre Ozan
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2011
Osmanlı Devleti’nde Saray İhtiyaçlarının Karşılanması: “Kar ve Buz Temini” PDF available

Author(s): Mustafa Nuri Türkmen
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2011
Köroğlu Destanı’nda (Azerbaycan Kolu) Kahraman ve Karşı Kahraman Tipleri PDF available

Author(s): Mustafa Sever
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2011
The Acceptance and Recognition of Cultural Diversity in Foreign Language Teaching PDF available

Author(s): Korkut Uluç İşisağ
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2010
Kemalizm’in Model Ders Kitabı: Vatandaş İçin Medeni Bilgiler PDF available

Author(s): Fatma Gürses
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2010
Ana Hatlarıyla Friglerde Din PDF available

Author(s): Fatma Birecikli
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2010
Osmanlı Dönemi Balkan Tarihine Dair Önemli Bir Kaynak: Derdest Defterleri PDF available

Author(s): Emine Erdoğan Özünlü
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2010
Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Gagavuzlar PDF available

Author(s): Nuri Yavuz
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2010
Urmiye Ve Havalisinde Ermeni Ve Nasturilerin Faaliyetleri (1917-1918) PDF available

Author(s): Barış Metin
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2010
Küreselleşme Sürecinde Örgütleri Yeniden Düşünmek PDF available

Author(s): Nilüfer Erol
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2010
Turkey’s New Foreign Policy Towards The Middle East And The Perceptions In Syria And Lebanon PDF available

Author(s): Tayyar Arı | Ferhat Pirinççi
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2010
İlkçağ Anadolu Efsanelerinin “En Güzel i”: Troyalı Helena PDF available

Author(s): Didem Demiralp
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2010
Osmanlı ve Büyük Güçlerin Askeri Harcamalarına Karşılaştırmalı Bir Bakış (1840-1900) PDF available

Author(s): Gürsu Galip Gürsakal
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2010
18. Yüzyılın İlk Yarısında Rusya’nın Kafkasya’da İşgalcilik Politikası PDF available

Author(s): Orhan Alizade
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2010
Dünyada Ve Türkiye’de Think Tank Kuruluşları: Karşılaştırmalı Bir Analiz PDF available

Author(s): Bilal Karabulut
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2010
Ottoman Armenians and The 1915 Event of Displacement: A Criticism

Author(s): Kemal Çiçek
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2010
The Effects of Turkish Revolution on The Indian and Iranian Revolutions

Author(s): Hayriye Yüksel
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2010
Agriculture and Livestock in Alaşehir in the Mid-19th Century

Author(s): Ertan Gökmen
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2010
The Siege of Petrovaradin∗∗ of Ottoman Empire in 1694 From The Aspect of Imre Thököly

Author(s): Hüseyin ŞEVKET | Çağatay ÇAPRAZ
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2010
Bulgarian Turks’ Resistance Against 1984-1989 Melting Pot Policy

Author(s): Zeynep Zafer
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2010
The Eastern Rebellions on American Press 1925-1938

Author(s): Esra SARIKOYUNCU DEĞERLİ
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2010
Assyrians in The National Struggle Period

Author(s): Deniz Bayburt
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2010
Azerbaijan Republic and The Islamic Army of the Caucasus (1918)

Author(s): Ahmet Saniç
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2010
The Political Activities of Ismail Kemal Bej Vlora (1870-1908)

Author(s): İhsan Burak Birecikli
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2009
Turkish-Russian Relations During the Lausanne Conference With Archieve Documents

Author(s): Mihail Serafimoviç Meyer | Çev: Fatih Yapıcı
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2009
On the Basis of Theoretical and Conceptual Approaches, the Alienation Issue in the Edcation of Inter

Author(s): Alâeddin Yalçınkaya | Ertan Efegil
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2009
A Review About Beckett’s the Happy Days

Author(s): Ümran Türkyılmaz
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2009
A Peace Conference in Preparation for War: The Conference of London

Author(s): Bülent Kara
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2009
The Foundations (Waqfs) Founded in the Turkish Republic Between 1926-1967

Author(s): Şennur Şenel | Zehra Tuyan
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2009
The Amnesty Implementations of II. Constitutional Monarchy Period

Author(s): Taner Aslan
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2009
The Attempts to Reform the Ottoman Naval Organization

Author(s): Levent Düzcü
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2009
The Economic Evaluation of Manas Epic Poem

Author(s): Diren Çakmak
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2009
Ayyubid and Mamluk Coins Preserved in the Oriental Institute of the University of Chicago PDF available

Author(s): Warren C. Schultz | Çev: Ayşe Dudu Kuşçu
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2009
The Revenues of Hittite State, Storage and Redistribution PDF available

Author(s): Esma Reyhan
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2009
A Critique On The Concerns About Structure Of International System After The Cold War Era PDF available

Author(s): Ertan Efegil | Neziha Musaoğlu
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2009
From Sufi Beverage to Capitalist Commodity The Story of Coffee PDF available

Author(s): Yahya Kemal Taştan
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2009
The Importance of National History Education on the Development of Identity PDF available

Author(s): Hale Şıvgın
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2009
The Attitude of United Nations Toward Armenian Aggression PDF available

Author(s): Havva Memmedova
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2009
Book Reviews: Europa und die Türkei PDF available

Author(s): Taner Lüleci
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2009
Book Reviews: Organizational Intelligence in Question PDF available

Author(s): Şefika Şule Erçetin | Nilay Başar Neyişçi
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2009
Book Criticism: A Shameful Act PDF available

Author(s): Erman Şahin
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2009
Aid Works After 1909 Adana Events PDF available

Author(s): Necla Günay
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2009
A Study on the Declaration of Second Constitution Era at the Centesimal Anniversary PDF available

Author(s): İhsan Burak Birecikli
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2008
Historiography of Kharezem Khanate in 19th century (Munis, Agehî, Beyanî) PDF available

Author(s): Feridun Tekin
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2008
The Relation between Golden Horde and Ottoman State PDF available

Author(s): İlyas Kamalov | İlknur Mirgaliyev
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2008
French Propoganda and Spying Activities during the Occupation of Çukurova PDF available

Author(s): Kemal Çelik
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2008
Continuity and Change in Turkish Foreign Policy Toward Africa PDF available

Author(s): Kieran E. Uchehara
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2008
An International Security Strategies Today: Conceptual Framework and Application PDF available

Author(s): Ömer Göksel İşyar
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2008
Orientalism and Its Some Important Representatives in Respect of Najib al-Akîki PDF available

Author(s): Güray Kırpık
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2008
The Sorcery and Witchcraft in the Ancient Anatolian Culture PDF available

Author(s): Esma Reyhan
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2008
Armenian Question in Sevres and Lausanne PDF available

Author(s): Süleyman Beyoğlu
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2008
Book Reviews: Haydar Çakmak, Turkish Foreign Policy 1919-2008. PDF available

Author(s): Bilal Karabulut
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2008
Related to the Patriarchate for a Certificate / One Note PDF available

Author(s): Aytunç Altındal
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2008
Seredniy Stoh and Yamnaya Cultures PDF available

Author(s): Valentyn Stetsyuk | Çev: Fatih Şengül
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2008
Educational Improvements During Atatürk Period PDF available

Author(s): Bahattin Demirtaş
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2008
Russia’s Armenian Card in its Turkish Policy (1878-1918) PDF available

Author(s): Yusuf Sarınay
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2008
Regional Organizations and Conflict Management in Africa PDF available

Author(s): Kieran E. Uchehara
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2008
The Theoretical Framework of the Young Turks Movement PDF available

Author(s): Cenk Reyhan
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2008
Military-Civil Relations in Turkey: The Example of Colonel Talat Aydemir PDF available

Author(s): Diren Çakmak
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2008
European Union-Israel Relations PDF available

Author(s): Bilal Karabulut
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2008
Reasons of the Collapse of Scythian Empire PDF available

Author(s): İlhami Durmuş
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2008
First Balkan War and Loss of Salonika PDF available

Author(s): Nuri Yavuz
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2008
“Sultan Mehmet The Conqueror Saga” In The XVI. Century Russian Literature

Author(s): Gamze Öksüz
Volume: 6
Issue: 12
Year: 2013
The Role of Human Capital on Organizational Change

Author(s): H. Mustafa Paksoy | B. Dilek Özbezek
Volume: 6
Issue: 12
Year: 2013
The New Security Perception in the Context of Globalization

Author(s): İbrahim Erdoğan
Volume: 6
Issue: 12
Year: 2013
Ethnicity and International Relations

Author(s): Abdullah Buksur
Volume: 6
Issue: 12
Year: 2013
Some Questiones of Required Response About Hittite-Kaška Relations

Author(s): Serkan Demirel
Volume: 6
Issue: 12
Year: 2013
Arguments on the Tax of Celibacy in the first years of the Republic

Author(s): Sevilay Özer
Volume: 6
Issue: 12
Year: 2013
A Modern School Project in Ottoman State: Müze-i Hümâyûn (Imperial Museum) School

Author(s): İbrahim Serbestoğlu | Turan Açık
Volume: 6
Issue: 12
Year: 2013
An Analysis of the Balkan War by an American Missionary

Author(s): Zeynep İskefiyeli
Volume: 6
Issue: 12
Year: 2013
The German Emperor in Istanbul (1917)

Author(s): Ö. Kürşad Karacagil
Volume: 6
Issue: 12
Year: 2013
Turkish National Movement (Bayan Ferit-Bey's Conference Text)

Author(s): Müfide Ferit Tek (Translation: Ayten Er, Hidayet Özcan)
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2012
Turkish Air Institution up to now since the day it was founded

Author(s): Osman Yalçın
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2012
Genghis Khan: In The View Of Science Historiographer, Subki

Author(s): Mehmet Emin Şen
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2012
Administrative Conflicts of the Zaviye of Yakub Abdal in Ankara

Author(s): Ahmet Köç
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2012
The Perception of Traditional Calendar among the Kyrgyz Nomads

Author(s): Baktybek Isakov
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2012
The Territorial Issue in Cyprus According to the Ghali Plan

Author(s): Soyalp Tamçelik
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2012
Turkey’s Cyprus Policy During Democratic Party Period (1950-1960)

Author(s): Esra Sarıkoyuncu Değerli
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2012
Changes in Turkish Foreign Policy: A Shift or a Passing Interest?

Author(s): Kürşad Turan
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2012
Reassessing the America’s Black Sea Policy

Author(s): Mehmet Seyfettin Erol - Sertif Demir
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2012
The Role of the Committee of Union and Progress on the Balkan Alliances

Author(s): Hale Şıvgın
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2012
The Present Situation Within the Coverage of Reconstruction Efforts in Kosovo PDF available

Author(s): Sibel Akgün
Volume: 5
Issue: 10
Year: 2012
Afghanistan Transition and Perspectives beyond 2014 PDF available

Author(s): Mehmet Seyfettin Erol | Oktay Bingöl
Volume: 5
Issue: 10
Year: 2012
Establishment of Nuclear Power Plant in Turkey and Its Probable Effects on Foreign Policy PDF available

Author(s): Sencer İmer | Akın Dalbudak
Volume: 5
Issue: 10
Year: 2012
Settlement of the Arab Refugees to Konya (1920-1928) PDF available

Author(s): Kürşat Kurtulgan
Volume: 5
Issue: 10
Year: 2012
The Features and Activities of Fırka-ı Islahiye (The Division of Renovation) PDF available

Author(s): Nuri Yavuz
Volume: 5
Issue: 10
Year: 2012
American Missionary Activities in İzmit (Nicomedia) PDF available

Author(s): Özgür Yıldız
Volume: 5
Issue: 10
Year: 2012
An Outlook of American Missionaries on Greek Destruction and Background of a Report PDF available

Author(s): Ü. Gülsüm Polat
Volume: 5
Issue: 10
Year: 2012
A Study of Social Network Analysis: The Âyan of Bursa in the Late 18th Century PDF available

Author(s): Nilüfer Alkan Günay
Volume: 5
Issue: 10
Year: 2012
The Arrival of Atatürk to Ankara:“The National Representation Question” PDF available

Author(s): Mustafa Turan
Volume: 5
Issue: 10
Year: 2012
Breaking Points in the Cyprus Policy Beginning with the Annan Blueprint PDF available

Author(s): Ahmet Zeki Bulunç
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2007
Security of Black Sea: International Formations and Turkey PDF available

Author(s): Gökhan Koçer
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2007
“Kurdish” Card of Imperialism

Author(s): İhsan Şerif Kaymaz
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2007
Historical Ground in the Turk of the Idea of Republic and Its Reflections on Today PDF available

Author(s): İlhami Durmuş
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2007
Of a Critical International Relations Analysis in Terms of Image-Reality and Functionality PDF available

Author(s): İbrahim S. Canpolat
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2007
The Question of Eastern Turkistan in Turkey-People’s Republic of China Relations PDF available

Author(s): R. Kutay KARACA
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2007
Cyprus Question Following the Cold War Era PDF available

Author(s): Kamer Kasım
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2007
Ideas on Solutions to Conflict Due to Allegations of Genocide PDF available

Author(s): Pulat Tacar
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2007
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions