Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Journal of Turkish Studies

ISSN: 1308--2140
Publisher: Turkish studies publisher


ADD TO MY LIST
 
Avesta Dilinin Tarihi Coğrafyası The Historical Geoghraphy Of The Avestan Language PDF available

Author(s): Ulaş Töre SİVRİOĞLU
Volume: 8
Issue: 8
Year: 2013
Edebiyat Niçin İnsansız Olamaz? Why Literature Cannot Be Without Human? PDF available

Author(s): Hakan SAZYEK
Volume: 8
Issue: 8
Year: 2013
Jung Işığında Heba Heba In The Light Of Jung PDF available

Author(s): Esra SAZYEK
Volume: 8
Issue: 8
Year: 2013
Die Anfänge des Sufismus The beginnings of the Sufism PDF available

Author(s): Hüseyin DEMİR
Volume: 8
Issue: 8
Year: 2013
Godot Üzerine Bir Karşılaştırma A Comparison On Godot Summary PDF available

Author(s): Halil ADIYAMAN
Volume: 8
Issue: 8
Year: 2013
Kürzungen Im Türkischen Abbreviations In Turkish PDF available

Author(s): Tahir BALCI
Volume: 8
Issue: 8
Year: 2013
Öğretmen Adaylarında Okula Yabancılaşma Pre-service Teachers' School Alienation PDF available

Author(s): Öznur ATAŞ | Ahmet AYIK
Volume: 8
Issue: 8
Year: 2013
Editorial Board and Content of Volume 8/8 PDF available

Author(s): Turkish Studies
Volume: 8
Issue: 8
Year: 2013
Cover of Volume 8/8

Author(s): Turkish Studies
Volume: 8
Issue: 8
Year: 2013
1928 TORBALI (İZMİR) EARTHQUAKE 1928 TORBALI (İZMİR) DEPREMİ PDF available

Author(s): Melih TINAL
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
A NOVEL LIKE NIGHT: GECE GECE GİBİ BİR ROMAN: GECE PDF available

Author(s): Seval ŞAHİN
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
GENERAL FEATURES OF THE BURSA INDIGENOUS DIALECTS BURSA YERLİ AĞIZLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ PDF available

Author(s): Süleyman EROĞLU | Şükrü BAŞTÜRK |  Mustafa ULUOCAK | Hatice ŞAHİN
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
DO STRUCTURES OF IDIOMS CHANGE? DEYİMLERİN YAPISI DEĞİŞİR Mİ? PDF available

Author(s): Ahmet Turan SİNAN
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
CYPRUS TURKISH LITERATURE ITALIAN POET DANTE KIBRIS TÜRK EDEBİYATINDA İTALYAN ŞÂİRİ DANTE PDF available

Author(s): İlknur ÖNOL YAŞAR
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
GÖKGÖL CAVE AND ITS TOURISM POTENTIAL GÖKGÖL MAĞARASI VE TURİZM POTANSİYELİ PDF available

Author(s): Vedat KARADENİZ | Şaban ÇELİKOĞLU | Erdal AKPINAR
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
“DARK SUN” IMAGE FROM NERVAL TO HİLMİ YAVUZ PDF available

Author(s): Abdulhalim AYDIN
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
ELAZIĞ KOLAN SPAS HOT SPRING WATERS KOLAN (ELAZIĞ) KAPLICALARI PDF available

Author(s): Ahmet ATASOY | M. Dursun ÇİTÇİ
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
USAGE OF ABBREVIATIONS IN THE NAMES OF WORKPLACES İŞ YERİ ADLARINDA KISALTMALARIN KULLANIMI PDF available

Author(s): Mustafa ÜSTÜNOVA | Kerime ÜSTÜNOVA | Hasene AYDIN | Meral AKKÖK | Gülnaz ÇETINOĞLU BERBEROĞLU | Nilüfer AKGÜN
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
MONSOONS MUDE AND GOLD MUSONLAR GEMİ VE ALTIN PDF available

Author(s): Paul LUNDE | Abdullah Mesut AĞIR
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
TERMS ABOUT EUPHEMISTIC WORDS ÖRTMECE SÖZLERLE İLGİLİ TERİMLER PDF available

Author(s): Ahat ÜSTÜNER
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
TURKS, GEOGRAPHY AND HOMELANDS TÜRKLER, COĞRAFYA VE ANAYURTLAR PDF available

Author(s): Dursun YILDIRIM
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
TÜRKOĞLU DIALECT (KAHRAMANMARAŞ DIALECTS - 1) TÜRKOĞLU AĞZI (KAHRAMANMARAŞ AĞIZLARI - 1) PDF available

Author(s): Mehmet Dursun ERDEM | Esra KİRİK |  Sibel ÜST |  Güner DAĞDELEN
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
AYDIN’S SON HIZIR BEY AYDIN OĞLU HIZIR BEY PDF available

Author(s): Hüseyin KAYHAN
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
CONTRONYMY IN TURKISH TÜRKÇE’DE ANLAM KARŞITLIĞI PDF available

Author(s): Burcu İlkay KARAMAN
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
BIBLIOGRAPHY OF ADAM ÖYKÜ JOURNAL ADAM ÖYKÜ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI PDF available

Author(s): Abdullah HARMANCI
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
SHADES OF BLACK IN BAKI’S DIVAN BÂKÎ DİVANI'NDA SİYAH RENKLİ UNSURLAR PDF available

Author(s): Hüseyin GÜFTA
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
THE FALL OF ERZURUM ERZURUM’UN SONBAHARI PDF available

Author(s): Erkan GÖKSU
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
KARABAG POEMS KARABAĞ ŞİİRLERİ PDF available

Author(s): Ali EROL
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
LANGUAGE USED IN ADVERTISING LITERARY ARTS REKLAM DİLİNDE KULLANILAN EDEBÎ SANATLAR PDF available

Author(s): Bekir ÇINAR | Leman KARAHAN
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
REFLECTIONS OF “-MIŞ BULUNMAK” STRUCTURES “-MIŞ BULUNMAK” YAPISI ÜZERİNE PDF available

Author(s): Fatma Sibel BAYRAKTAR
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
THE FUNERAL RITES IN UZBEKISTAN ÖZBEKİSTAN’DA ÖLÜM ÂDETLERİ PDF available

Author(s): Hüseyin BAYDEMİR
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
APPENDIX I TO TURKIC RUNIC BIBLIOGRAPHY TÜRK RUNİK KAYNAKÇASI’NA EK I PDF available

Author(s): Erhan AYDIN
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
UPON A COPY OF TERCÜME-I HÜLASA TERCÜME-İ HÜLÂSÂ’NIN BİR NÜSHASI ÜZERİNE PDF available

Author(s): Hatice ŞAHİN
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
TANNERS IN OTTOMAN STATE OSMANLI DEVLETİNDE DEBBAĞLAR PDF available

Author(s): Miyase KOYUNCU
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
THE CAUSATIVENESS IN TURKEY TURKISH TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ETTİRGENLİK PDF available

Author(s): Caner KERİMOĞLU
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
JUDAS TREE (ERGUVAN) IN DIWAN POETRY DİVAN ŞİİRİNDE ERGUVÂN PDF available

Author(s): Şener DEMİREL
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
ARCHAIC WORDS IN FOLK SONGS TÜRKÜLERDE ESKİ (ARKAİK) SÖZLER PDF available

Author(s): Vahit TÜRK
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
SELINMAMES IN TURKISH LITERATURE TÜRK EDEBİYATINDA SELİMNAMELER PDF available

Author(s): Mustafa ARGUNŞAH
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
DÎVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK AND UIGHURS DÎVÂNÜ LÜGATİ’T-TÜRK VE UYGURLAR PDF available

Author(s): Ahmet B. ERCİLASUN
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
ÖZBEK ŞAİRİ RAUF PARFİ PDF available

Author(s): Mehmet Hazar
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
PROF. DR. AHMET BURAN HAYATI VE ESERLERİ PDF available

Author(s): Ercan ALKAYA
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
Editorial Board and Content of Volume 4/8 PDF available

Author(s): Turkish Studies
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
Cover of Volume 4/8 PDF available

Author(s): Turkish Studies
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2009
Alman Dışişleri Bakanlığı Arşivi Belgelerine Göre Dersim Ayaklanması Uprising According To The German Foreign Ministry Archives PDF available

Author(s): Alman Dışişleri Bakanlığı Arşiv Belgeleri Çeviren: Muzaffer Deniz
Volume: 8
Issue: 7
Year: 2013
Hayatın Değiştiği Yerde Bakkallık Grocery Which Has Changed In Life Time PDF available

Author(s): Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU
Volume: 8
Issue: 7
Year: 2013
Türkiye’de Genel Seçim Kampanyaları (1950-2002) Political Elections In Turkey (1950-2002) PDF available

Author(s): Doğan DUMAN | Serçin SUN İPEKŞEN
Volume: 8
Issue: 7
Year: 2013
18. YY.'da İstanbul Esnafının Sorunları The Problems Of The Merchants In The 18th Century PDF available

Author(s): Aslıhan NAKİBOĞLU | Bengü Doğangün YASA
Volume: 8
Issue: 7
Year: 2013
Çivi Yazılı Hukukta Kölelere Verilen Cezalar Punishments Given To Slaves In Cuneiform Law PDF available

Author(s): Yusuf KILIÇ | Suzan AKKUŞ MUTLU
Volume: 8
Issue: 7
Year: 2013
Editorial Board and Content of Volume 8/7 PDF available

Author(s): Turkish Studies
Volume: 8
Issue: 7
Year: 2013
Cover of Volume 8/7

Author(s): Turkish Studies
Volume: 8
Issue: 7
Year: 2013
“SÂH-NÂME” IMITATORS IN THE ERAS OF MONGOLS AND TIMUR TİMUR VE MOĞOL DEVİRLERİNDEKİ “ŞÂH-NÂME” TAKLİTÇİLERİ  PDF available

Author(s): Minûçehr MURTAZAVÎ | Selami TURAN (Çev.) | Aliye YILMAZ (Çev.)
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2009
USE OF GHAZAL IN THE TURKISH MESNEVI TRADITION TÜRK MESNEVİ GELENEĞİNDE GAZELİN KULLANIMI PDF available

Author(s): Lokman TURAN | Rıfat KÜTÜK
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2009
SOME DETERMINATIONS ABOUT THE POETS IN MESNEVIS MESNEVİLERDE ŞAİRLE İLGİLİ BAZI TESPİTLER PDF available

Author(s): İbrahim Halil TUĞLUK
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2009
SABÂYÎ AND HIS UVEYS-NÂME SABÂYÎ VE ÜVEYS-NÂMESİ PDF available

Author(s): Ömer SAVRAN
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2009
ÂSAFÎ’S ŞECÂAT-NÂME MASNAVI ÂSAFÎ’NİN ŞECÂAT-NÂME MESNEVİSİ PDF available

Author(s): Süleyman EROĞLU
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2009
AN “INCOMPLETE” LOVER: LEYLA “EKSİK” BİR ÂŞIK: LEYLÂ PDF available

Author(s): Ayşegül AKDEMİR
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2009
THE CONCEPT OF AWAKENING AND KAZAKHS / ҚАЗАҚТАР ЖƏНЕ ОЯНУ ҰҒЫМЫ PDF available

Author(s): Prof. Dr. Mehmet KARA | Dr. Damira İBRAGİM
Volume: 3
Issue: 7
Year: 2008
THE CONCEPT OF AWAKENING AND KAZAKHS / UYANMA KAVRAMI VE KAZAKLAR PDF available

Author(s): Prof. Dr. Mehmet KARA | Dr. Damira İBRAGİM
Volume: 3
Issue: 7
Year: 2008
ON THE NUMBER OF EIGHTEEN IN HUSN U ASK HÜSN Ü AŞK’TA ON SEKİZ SAYISI ÜZERİNE PDF available

Author(s): Zeynep KOYUNCU
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2009
THE NEW CORRECTIONS ON DEDE KORKUT MANUSCRIPTIES / DEDE KORKUT METİNLERİ ÜZERİNDE TESPİTLER (1) PDF available

Author(s): Prof. Dr. Saadettin ÖZÇELİK
Volume: 3
Issue: 7
Year: 2008
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona