Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Technológia vzdelávania

ISSN: 1335--003X
Publisher: Združenie SLOVDIDAC


ADD TO MY LIST
 
Bologna Process – reform of tertiary education

Author(s): Chuguryan Simona
Volume: 19
Issue: 9
Year: 2011
Interactive whiteboard use in primary education

Author(s): Frankova Erika | Burgerova Jana
Volume: 19
Issue: 9
Year: 2011
(Old) new approaches to the implementation of the vocational education I.

Author(s): Pisoňová Mária | Jablonský Tomáš
Volume: 19
Issue: 9
Year: 2011
Aspects affecting the success of self-education of university teachers

Author(s): Burianová Mária | Magdin Martin
Volume: 19
Issue: 9
Year: 2011
Mission of the International Society for Engineering Pedagogy IGIP

Author(s): Dobrovska Dana
Volume: 19
Issue: 9
Year: 2011
EXTERNAL MONITORING AND EVALUATION OF SCHOOLS IN THE SLOVAK CONDITIONS

Author(s): Horváthová Kinga
Volume: 18
Issue: 9
Year: 2010
E-LEARNING - INNOVATIONS IN EDUCATION OF NURSES / E-learning - inovácie vo vzdelávaní sestier

Author(s): Solgajová Andrea | Mesárošová Jozefína
Volume: 16
Issue: 9
Year: 2008
The ROLE OF PR IN THE EDUCATION PROCESS / Role PR v kvalitě vzdělávacího procesu

Author(s): Jurášková Olga
Volume: 17
Issue: 9
Year: 2009
TOOL FOR INTERACTIVE MANIPULATION WITH DATABASE

Author(s): Parízková Jana | Beliansky Michal
Volume: 18
Issue: 9
Year: 2010
POTENTIAL OF PRAAT SOFTWARE FOR LANGUAGE TEACHING / Možnosti softvéru PRAAT pri výučbe jazykov

Author(s): Beňuš Štefan | Olšiak Marcel
Volume: 16
Issue: 9
Year: 2008
LIFE SATISFACTION AS A PREDICTOR OF QUALITY OF LIFE / Životná spokojnosť ako prediktor kvality života

Author(s): Pašková Lucia | Valihorová Marta
Volume: 16
Issue: 9
Year: 2008
Mutual determinism work-knowledge-technology in human development

Author(s): Zajac Antoni
Volume: 18
Issue: 9
Year: 2010
Vocational education in the period of transition

Author(s): Krauz Antoni
Volume: 18
Issue: 9
Year: 2010
Model lesson using electronic presentations on the subject Engineering Technology

Author(s): Labašová Eva | Kozík Tomáš
Volume: 19
Issue: 8
Year: 2011
MOTIVATION OF STUDENTS TO LEARN TEACHING SUBJECT BIOLOGY AT GRAMMAR SCHOOL

Author(s): Veselský Milan
Volume: 19
Issue: 8
Year: 2011
Constructivist E-Learning Activities in a Computer Programming Course

Author(s): Palmárová Viera
Volume: 19
Issue: 8
Year: 2011
3D Transformations in Computer Graphics Teaching

Author(s): Tomanová Júlia | Vozár Martin
Volume: 19
Issue: 8
Year: 2011
Competences for teaching in modern society

Author(s): Mesárošová Miroslava | Cápay Martin
Volume: 19
Issue: 8
Year: 2011
Mechanisms for testing and evaluation of students in the virtual environment LMS MOODLE 1.9.X and 2.X +

Author(s): Magdin Martin | Burianová Mária
Volume: 19
Issue: 8
Year: 2011
SCHOOL REFORM IN THE TECHNICAL EDUCATION / Školská reforma z pohľadu technického vzdelávania

Author(s): Kozík Tomáš | Škodová Mária
Volume: 16
Issue: 8
Year: 2008
DO VIDEOCONFERENCES HAVE PLACE IN BIOLOGY EDUCATION? / Majú videokonferencie miesto vo vyučovaní?

Author(s): Čipková Elena | Gálová Tímea | Karolčík Štefan | Ušáková Katarína | Grašáková Júlia
Volume: 17
Issue: 8
Year: 2009
From the history of information technology education

Author(s): Piecuch Aleksander
Volume: 18
Issue: 8
Year: 2010
General and compulsory technical education

Author(s): Furmarek Waldemar
Volume: 18
Issue: 8
Year: 2010
THE USE OF VIDEO FOR FEEDBACK / Užití videa pro zpětnou vazbu

Author(s): Zlámal Jiří
Volume: 17
Issue: 8
Year: 2009
The history of the subject of technology

Author(s): Dlugosz Agnieszka
Volume: 18
Issue: 8
Year: 2010
Technical education in light of the curriculum reform in Poland

Author(s): Lib Waldemar
Volume: 18
Issue: 8
Year: 2010
Competent teacher

Author(s): Piatek Tadeusz
Volume: 18
Issue: 8
Year: 2010
DIGITAL COMPETENCIES OF CHEMISTRY TEACHERS IN SLOVAKIA / Digitálne kompetencie učiteľov chémie na Slovensku

Author(s): Brestenská Beáta | Hrašková Stanislava
Volume: 19
Issue: 7
Year: 2011
Pedagogical studies for engineers at the CTU in Prague

Author(s): Vaněček David
Volume: 19
Issue: 7
Year: 2011
Engineers´ opinions on the educational process

Author(s): Šafránková Jana
Volume: 19
Issue: 7
Year: 2011
Pedagogical curricculum at Masaryk Institute of Advanced Studies

Author(s): Andres Pavel
Volume: 19
Issue: 7
Year: 2011
English as a lingua franca in MIAS language classes

Author(s): Miňovský Petr
Volume: 19
Issue: 7
Year: 2011
Self-evaluation cf quality cf kindergarten / Autoevalvácia kvality (materskej) školy

Author(s): Horváthová Kinga
Volume: 18
Issue: 7
Year: 2010
SCHOOL-MASTERS COMPETENCES MODEL / Kompetenčný model riaditeľa školy

Author(s): Šušťáková Valentína
Volume: 18
Issue: 7
Year: 2010
ANALYSIS OF THE STUDY COURSE „PRINCIPLES OF GEOMETRIC OPTICS / Analýza kurzu Základy geometrickej optiky

Author(s): Záhorec Ján | Munk Michal | Hašková Alena
Volume: 16
Issue: 7
Year: 2008
THE BACICS OF PLANTS AND ANIMALS METABOLISM IN BIOLOGY AT HIGH SCHOOLS AND ITS EXPERIMENTAL VERIFICATION / Základy metabolizmu rastlín a živočíchov v biológii na gymnáziu a jeho experimentálne overovanie

Author(s): Ušáková Kataríma | Čipková Elena | Miškovičová-Hunčíková Ivana | Višňovská Jana | Růžeková Monika
Volume: 16
Issue: 7
Year: 2008
The managering of quality in education / Manažérstvo kvality vo vzdelávaní

Author(s): Arendášová Alexandra
Volume: 18
Issue: 7
Year: 2010
Porovnanie výsledkov z I. a II. časti testovania matematiky v testovaní 9 - 2008

Author(s): Ringlerová Viera | Kuzma Jozef
Volume: 17
Issue: 7
Year: 2009
MODELING AND SIMULATION OF DYNAMICAL SYSTEMS IN MATLAB PROGRAMMING ENVIRONMENT

Author(s): Stefan Koprda
Volume: 21
Issue: 6
Year: 2013
CREATION E-LEARNING COUSES FOR DISTANCE FORM OF EDUCATION WITHIN THE CENTRE OF INNOVATIVE EDUCATION

Author(s): Martin Vozár | Peter Kuna
Volume: 21
Issue: 6
Year: 2013
M-HEALTH, NEW PROSPECT FOR SCHOOL HEALTH EDUCATION THROUGH MOBILE TECHNOLOGIES AT LEBANESE SCHOOL

Author(s): Khayrazad Kari Jabbour
Volume: 21
Issue: 6
Year: 2013
INQUIRY-BASED SCIENCE EDUCATION – FASHIONABLE TREND OR HOPE FOR SCIENCE EDUCATION REGENERATION?

Author(s): Jiří Škoda | Pavel Doulík | Zuzana Procházková
Volume: 21
Issue: 6
Year: 2013
E-LEARNING COURSES AND THE POTENTIAL OF VIRAL MARKETING

Author(s): Eger Ludvík | Petrtyl Jan
Volume: 22
Issue: 6
Year: 2012
HOW TO STIMULATE ACTIVE LEARNING ON-LINE?

Author(s): Rohlíková Lucie
Volume: 22
Issue: 6
Year: 2012
ROLE OF TEACHER AND/OR TECHNOLOGY IN THE EDUCATION PROCESS

Author(s): Aberšek Boris
Volume: 22
Issue: 6
Year: 2012
Interactive and ordinary physics tasks

Author(s): Jeřábek Ondřej | Holubová Renata
Volume: 19
Issue: 6
Year: 2011
New technologies in education

Author(s): Hrbáček Jiří
Volume: 19
Issue: 6
Year: 2011
Background and future orientations of educational philosophy

Author(s): Pisoňová Mária | Jablonský Tomáš
Volume: 19
Issue: 6
Year: 2011
The incidence of the gaussian distribution in teaching practice

Author(s): Halúzka Miloš | Šibor Jiří
Volume: 19
Issue: 6
Year: 2011
Použitie akademického informačného systému na testovanie vedomostí študentov

Author(s): Parízková Jana
Volume: 19
Issue: 6
Year: 2011
aracter features of a teacher / Povahové črty učiteľa

Author(s): Nagy Tibor | Nagyová Soňa | Likavský Peter
Volume: 18
Issue: 6
Year: 2010
SPECIFIC LEARNING DISORDERS OF PUPILS AT PRIMARY SCHOOLS / Špecifické poruchy učenia žiakov základných škôl

Author(s): Klein Vladimír | Šilonová Viera
Volume: 18
Issue: 6
Year: 2010
REGIONAL DISPARITIES IN THE SLOVAK REPUBLIC / Regionálne disparity v Slovenskej republike

Author(s): Lichtigová Michaela
Volume: 18
Issue: 6
Year: 2010
SELF EFFICACY OF TEACHERS OF SECONDARY EDUCATION

Author(s): Lívia Fenyvesiová | Dana Kollárová
Volume: 21
Issue: 5
Year: 2013
COGNITIVE STYLE AND ITS CONNECTION WITH SOME INDIVIDUAL´S DIMENSIONS

Author(s): Soňa Grofčíková | Monika Máčajová
Volume: 21
Issue: 5
Year: 2013
EDUTECH PORTAL – METHODICAL HELP FOR TEACHING TECHNICS

Author(s): Bánesz Gabriel
Volume: 20
Issue: 5
Year: 2012
MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN THE LIFE TIME EDUCATION

Author(s): Kozík Tomáš | Lukáčová Danka | Bánesz Gabriel | Tomková Viera
Volume: 20
Issue: 5
Year: 2012
Education in sport - Waterpolo / Vzdelávanie v športe - Vodné pólo

Author(s): Šutka Vladimír | Kalinková Mária
Volume: 19
Issue: 5
Year: 2011
Prvý ročník predmetovej súťaže žiakov v technickej olympiáde na Slovensku

Author(s): Kozík Tomáš | Širka Ján | Bánesz Gabriel | Lukáčová Danka
Volume: 19
Issue: 5
Year: 2011
Construction of the hunveyor and husar experimental university space probe models, a lander and a rover in the Hungarian universities

Author(s): Bérczi Szaniszló | Hegyi Sándor | Hudoba György
Volume: 19
Issue: 5
Year: 2011
Teaching of control technology

Author(s): Bornemisza Imre | Keresztesi Miklos
Volume: 19
Issue: 5
Year: 2011
OPTIMALISATION OF DISTANCE LEARNING / Optimalizácia systému diaľkového vzdelávania

Author(s): Cséfalvay Miklós | Bohony Pavol
Volume: 16
Issue: 5
Year: 2008
INTERNAL EVALUATION OF SCHOOL LIKE A DETERMINANT OF ITS QUALITY / Vnútorné hodnotenie školy ako determinant jej kvality

Author(s): Némethová Adriena | Orosová Renáta
Volume: 17
Issue: 5
Year: 2009
Inmates' attitudes to distance education whilst in prison in the kingdom of saudi arabia

Author(s): Abdulkarim Abdulla Alsaif
Volume: 18
Issue: 5
Year: 2010
CREATIVE THINKING OF BASIC SCHOOL / Tvůrčí myšlení na základní škole

Author(s): Honzíková Jarmila | Novotný Jan
Volume: 18
Issue: 5
Year: 2010
QUALITY AND SCHOOL MANAGEMENT IN A EUROPEAN DIMENSION / Kvalita a školský management v Evropské dimenzi

Author(s): Eger Ludvík | Runfola Caterina
Volume: 17
Issue: 5
Year: 2009
PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF LONG-LASTING UNEMPLOYMENT / Psychosociálne aspekty dlhodobej nezamestnanosti

Author(s): Polakovičová Drahomíra | Bobeková Milena
Volume: 17
Issue: 5
Year: 2009
BASIC PROBLEMS OF SCHOOL MANAGEMENT / O problémoch riadenia škôl

Author(s): Sándor Albert
Volume: 17
Issue: 5
Year: 2009
OPTIMATION OF SCHOOL LEADER EDUCATION

Author(s): Bitterová Miriam | Hašková Alena
Volume: 21
Issue: 4
Year: 2013
NETOHOLISM FROM THE PERSPECTIVE OF EDUCATIONAL UNITS MANAGEMENT STAFF

Author(s): Wąsiński Arkadiusz | Szyszka Michał | Tomczyk Łukasz
Volume: 21
Issue: 4
Year: 2013
ON QUALITY OF EDUCATION REALIZED THROUGH TECHNOLOGY

Author(s): Burgerová Jana | Adamkovičová Martina
Volume: 21
Issue: 4
Year: 2013
KNOWLEDGE AND SKILLS BASED PAY FOR TEACHERS: 4 CASES FROM THE UNITED STATES

Author(s): Rehúš Michal
Volume: 20
Issue: 4
Year: 2012
PRINCIPAL’S - MANAGER’S AUTHORITY AS A COMPETENCE MANAGEMENT DETERMINANT

Author(s): Manniová Jolana
Volume: 20
Issue: 4
Year: 2012
AUTOEVALUATION OF A SCHOOL

Author(s): Brunclíková Zuzana
Volume: 20
Issue: 4
Year: 2012
Informačný systém a jeho klasifikácia

Author(s): Zuzana Šimková
Volume: 19
Issue: 4
Year: 2011
História xylofónu a podstata zvuku dreva

Author(s): Martin Čulík | Igor Babiak
Volume: 19
Issue: 4
Year: 2011
Akustika dvojím pohledem

Author(s): Jan Šlégr | Tereza Máchová
Volume: 19
Issue: 4
Year: 2011
New types of functional literacy: Media and digital literacy in the times of social change

Author(s): Stanislaw Juszczyk
Volume: 19
Issue: 4
Year: 2011
3 dimensions and what is behind it

Author(s): Gyula Imrek
Volume: 19
Issue: 4
Year: 2011
Robot control as a didactic process support tool

Author(s): Andrzej Ziewiec
Volume: 19
Issue: 4
Year: 2011
Home of the future - In the education

Author(s): Zsolt István Benkő
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2010
Home of the future - In the education

Author(s): Zsolt István Benkő
Volume: 19
Issue: 4
Year: 2011
The use of simulation game in education process and its interconnection to LMS

Author(s): Gangur Mikuláš
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2010
Searching eastwards

Author(s): Mašláňová Alena
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2010
Implementation of Interactive equipment in informatics education

Author(s): Vozár Martin
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2010
EDUCATOR AS A COACH / Pedagog v roli kouče

Author(s): Zlámal Jiří
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2009
WHAT MAY NOT BE MISSING IN THE REFORM / Čo by nemalo chýbať v reforme

Author(s): Švarc Štefan
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2009
Adaptive e-Learning in area operating and database systems

Author(s): Janáková Milena
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2010
POSSIBILITIES OF QUALITY IMPROVING IN ADU-CATIONAL SYSTEM / Možnosti zvyšovania kvality v školstve

Author(s): Pisoňová Mária | Pisoň Ján
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2008
MANAGERING OF QUALITY IN EDUCATION ON SCHOOLS / Manažérstvo kvality vzdelávania v školách

Author(s): Hargaš Ján | Arendášová Alexandra
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2008
THE EXAMPLES OF SWOT ANALYSIS AT SCHOOLS / Príklady SWOT analýzy v školách

Author(s): Lančarič Drahoslav
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2008
Rečový prejav dieťaťa ako základ ďalšieho vzdelávania

Author(s): Murinová Beáta
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2009
The possibilities of evaluation and implementation of statistics module in the LMS Moodle

Author(s): Kuna Peter | Magdin Martin
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2010
FOR FUTURE OF TEACHERS OF MATHEMATICS / Pre budúcnosť učiteľov matematiky

Author(s): Jedinák Dušan
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2009
TECHNICAL EDUCATION SUPPORTED WITH ELECTRONIC TEXTBOOK

Author(s): Vargova Maria
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2013
QUALITY OF THE REQUIREMENTS ON AN EDUCATIONAL PROCESS IN INTENTION TO SUCCESSFUL INCLUSIVE EDUCATION

Author(s): Komora Juraj | Polakovičová Renáta | Máčajová Monika
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2013
NEUROPEDAGOGY AND BRAIN COMPATIBLE LEARNING – IDEAS FOR EDUCATION IN THE 21ST CENTURY

Author(s): Teplická Katarína
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2013
BRAIN-BASED LEARNING STRATEGIES AND INCLUSIVE EDUCATION

Author(s): Trníková Jana
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2013
IMPLEMENTATION OF MEDIATED LEARNING IN A FAMILY ENVIRONMENT OF EXCEPTIONAL CHILD

Author(s): Babulicová Zuzana | Zelená Hana
Volume: 21
Issue: 3
Year: 2013
SELECTED PROBLEMS OF SCHOOL MANAGEMENT IN SLOVAKIA AND THEIR REFLECTION IN RESEARCH AND PUBLICATIONS

Author(s): Obdržálek Zdeněk | Marková Zuzana
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2012
THE ROLE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MEDIA EDUCATION OF POLICE OFFICERS

Author(s): Novák Daniel | Houšková Radomíra
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2012
COMMUNICATION OF SCHOOLS WITH THE PUBLIC ON THE INTERNET

Author(s): Eger Ludvík | Petrtyl Jan
Volume: 20
Issue: 3
Year: 2012
Financing Lifelong Learning in the Slovak Republic / Financovanie celoživotného vzdelávania v SR

Author(s): Ivana Kuzmišinová | Julianna Orbán Máté
Volume: 19
Issue: 3
Year: 2011
Teacher of technical education and information society challenges

Author(s): Maria Raczyńska
Volume: 19
Issue: 3
Year: 2011
Comparsion of efficiency and performance of speaker verification methods

Author(s): Artur Hermanowicz
Volume: 19
Issue: 3
Year: 2011
Training of technical education and computer science teacher in higher education

Author(s): Elżbieta Sałata
Volume: 19
Issue: 3
Year: 2011
Creating and carrying out the lesson using the wacom PL digital pen tablet

Author(s): Wojciech Pacholec
Volume: 19
Issue: 3
Year: 2011
New teaching and learning method in chemistry at comprehensive school

Author(s): Mozeika Daina | Cedere Dagnija | Gedrovics Janis
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2010
Netradičné technológie sebazdonoľavania. ATP - Autotransformačná pedagogika

Author(s): Miko Jozef
Volume: 17
Issue: 3
Year: 2009
NURSERY SCHOOLS AND HEALTH EDUCATION / Materské školy a výchova k zdraviu

Author(s): Krištofova Erika | Boledovičová Mária | Nádaská Iveta
Volume: 17
Issue: 3
Year: 2009
TERTIARY EDUCATION IN THE KNOWLEDGE-BASED SOCIETY / Terciárne vzdelávanie vo vedomostnej spoločnosti

Author(s): Poláková Helena | Plavčan Peter
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2008
QUALITY AND AVAILABILITY OF HIGHER EDUCATION

Author(s): Vetráková Milota
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2013
MANAGEMENT STRUCTURES AND HEI QUALITY ASSURANCE

Author(s): Hašková Alena | Pilárik Ľubor | Varešová Marcela
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2013
STRATEGIC FRAMEWORK FOR ENSURING AND IMPROVING OF EDUCATION QUALITY AT THE UNIVERSITY OF ŽILINA

Author(s): Švarcová Renáta | Rostášová Mária | Trunkvalter Milan
Volume: 21
Issue: 2
Year: 2013
E-LEARNING TESTING AS AN INSTRUMENT OF FINAL VALUATION OF STUDENTS AT UNIVERSITY

Author(s): Teplická Katarína
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2012
E-LEARNING IN ENGINEERING EDUCATION: FIM UHK CONTRIBUTION TO ENGINEERING PEDAGOGY

Author(s): Šimonová Ivana
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2012
ADAPTIVE FORM OF E-LEARNING INSTRUCTION

Author(s): Kostolányová Kateřina | Šarmanová Jana
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2012
ATLAS OF MATERIALS STRUCTURES – EDUCATIONAL SOFTWARE

Author(s): Hodis Zdeněk | Čelko Ladislav | Klakurková Lenka | Slámečka Karel
Volume: 20
Issue: 2
Year: 2012
Perspektivy stavebnic při výuce učiva elektrotechniky na školách

Author(s): Novák Daniel | Procházková Lucie
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2011
Multimediální pomůcky pro výuku algoritmizace

Author(s): Milková Eva | Voborník Petr
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2011
E-learning 2011 (Observations from Online Educa 2010)

Author(s): Pavlíček Jiří
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2011
Simple School Experiments Based on ICT in Science and Technology Education

Author(s): Trna Josef
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2011
Study supports with internal intelligence

Author(s): Hrbáček Jiří
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2011
Simple School Experiments Based on ICT in Science and Technology Education

Author(s): Trna Josef
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
PROJECT GENDER AWARENESS IN MEDIA EDUCATION / Projekt GENDER a ICT ve škole

Author(s): Pavlíček Jiří
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2010
COOPERATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE PERSONALITY / Kooperácia a rozvoj tvorivej osobnosti

Author(s): Dimunová Jarmila | Juščák Ján
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2008
PROJECT EDUCATION AND TECHNICAL TOY / Projektové vyučovanie a technická hračka

Author(s): Olekšáková Monika | Jendrichovský Ľudovít
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2010
WRITING OF ARTICLES / Statická média ve vzdělávaní

Author(s): Chromý Jan
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2008
TO DIAGNOSING EDUCATIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS / K diagnostikovaniu učebných kompetencií žiakov

Author(s): Darák Milan | Ferencová Janka
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2008
STRATEGY OF THE SCHOOL, SCHOOL DEVELOPMENT PLAN, SCHOOL PROJECTS / Strategický, rozvojový plán a projekty školy

Author(s): Eger Ludvík | Lančarič Drahoslav
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2009
Applet - The tool for increasing the efficiency of teaching of natural science on primary schools

Author(s): Bernátová Renáta | Bernát Milan
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2009
E-learning 2011 (Observations from Online Educa 2010)

Author(s): Pavlíček Jiří
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Perspektivy stavebnic při výuce učiva elektrotechniky na školách

Author(s): Novák Daniel | Procházková Lucie
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Multimediální pomůcky pro výuku algoritmizace

Author(s): Milková Eva | Voborník Petr
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
Study supports with internal intelligence

Author(s): Hrbáček Jiří
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2011
The evaluation of the powerhouse model as a chemistry teaching aid

Author(s): Dzurišinová Zuzana
Volume: 19
Issue: 10
Year: 2011
Socio – cultural background of future science teachers

Author(s): Hrubišková Helena | Višváder Peter
Volume: 19
Issue: 10
Year: 2011
Selected aspects of formal education in tourism

Author(s): Šeben Zoltán
Volume: 19
Issue: 10
Year: 2011
(Old) new approaches to the mplementation of the vocational education II.

Author(s): Pisoňová Mária | Jablonský Tomáš
Volume: 19
Issue: 10
Year: 2011
Training in the area of renewable energy using ICT and multimedia

Author(s): Palková Zuzana | Roháčiková Oľga | Schwarzcova Loreta
Volume: 19
Issue: 10
Year: 2011
ICT, KNOWLEDGE NETWORKS AND CONTINUING EDUCATION / ICT,znalostné siete a kontinuálne vzdelávanie

Author(s): Mozsi Karol | Petrovič Peter
Volume: 18
Issue: 10
Year: 2010

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program