Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Pediatria Współczesna

ISSN: 1507--5532
Publisher: Cornetis


ADD TO MY LIST
 
Ciężka postać alergii na białka mleka krowiego - przypadek kliniczny PDF available

Author(s): Łukasz Dembiński | Maria Kotowska | Piotr Albrecht
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
Uszkodzenie wątroby w przebiegu mukowiscydozy PDF available

Author(s): Sabina Więcek | Halina Woś | Urszula Grzybowska-Chlebowczyk
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
Mesalazyna w uzyskiwaniu remisji śluzówkowej we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego PDF available

Author(s): Piotr Albrecht | Izabella Łazowska-Przeorek
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
Probiotyki - argumenty za i przeciw PDF available

Author(s): Hanna Szajewska
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
Inulina i oligofruktoza - rola w nieswoistych zapaleniach jelit PDF available

Author(s): Aleksandra Pituch | Piotr Albrecht
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
Przestrzeganie przez matki aktualnych zaleceń dotyczących suplementacji witaminy K - badanie ankietowe PDF available

Author(s): Agata Witkowska | Anna Ołdakowska | Magdalena Pawikowska | Marta Kołba | Bartłomiej Mateusz Zalewski | Marek Ruszczyński
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
Czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-a) w nieswoistych zapaleniach jelit PDF available

Author(s): Bartosz Korczowski | Wrzesław Romańczuk | Elżbieta Korczowska
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Wpływ leczenia eradykującego zakażenie Helicobacter pylori na historię naturalną choroby wrzodowej u dzieci PDF available

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Grażyna Woch | Andrzej Kałużyński | Andrzej Kulig
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Znaczenie krzyżowych reakcji serologicznych w interpretacji testów ELISA w serodiagnostyce zakażeń Helicobacter pylori PDF available

Author(s): Beata Paziak-Domańska | Magdalena Chmiela | Agnieszka Jarosińska | Fedwa A. Majeed | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Skuteczność immunoenzymatycznego testu Premier Platinum HpSA w wykrywaniu zakażeń wywoływanych przez Helicobacter pylori PDF available

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Monika Wiśniewska | Karina Malczewska | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Stężenia interleukiny 1b i interleukiny 8 w soku żołądkowym i surowicy krwi dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori PDF available

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Lech Pokoca | Krzysztof Zeman | Izabela Płaneta-Małecka
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Zróżnicowanie odpowiedzi humoralnej na antygeny LewisX w zakażeniach wywoływanych przez Helicobacter pylori u ludzi PDF available

Author(s): Magdalena Chmiela | Magdalena Jurkiewicz | Monika Wiśniewska | Elżbieta Czkwianianc | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Zakażenie Helicobacter pylori - proces zapalny czy alergiczny? Ocena stężenia cytokin błony śluzowej żołądka PDF available

Author(s): Elżbieta Maciorkowska | Maciej Kaczmarski | Jarosław Kowalczuk | Andrzej Kemona
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Przypuszczalna rola białka CagA w hamowaniu aktywności limfocytów na drodze apoptozy w zakażeniach wywołanych przez pałeczki Helicobacter pylori PDF available

Author(s): Beata Paziak-Domańska | Magdalena Chmiela | Agnieszka Jarosińska | Lech Pokoca | Krzysztof Zeman | Wiesława Rudnicka
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Rozpoznawanie antygenów Helicobacter pylori przez jednojądrzaste leukocyty krwi obwodowej, izolowane od pacjentów z przewlekłą dyspepsją PDF available

Author(s): Agnieszka Jarosińska | Elżbieta Czkwianianc | Magdalena Chmiela | Anna Bajer | Izabela Płaneta-Małecka | Wiesława Rudnicka
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Udział refluksu żołądkowo-przełykowego w etiopatogenezie zespołu ALTE u dzieci PDF available

Author(s): Jolanta Wasilewska | Janusz Semeniuk | Maciej Kaczmarski
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Zaburzenia czynności wątroby w przebiegu ostrych zapaleń żołądkowo-jelitowych o etiologii rotawirusowej PDF available

Author(s): Teresa Woźniakowska-Gęsicka | Joanna Kupś | Dorota Sułat-Syncerek | Bogdana Borowska-Rybus
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Doustne próby prowokacyjne w diagnostyce alergii i nietolerancji pokarmowej PDF available

Author(s): Elżbieta Matuszewska | Maciej Kaczmarski | Janusz Semeniuk
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Błona śluzowa przewodu pokarmowego w stanach nadwrażliwości pokarmowej u dzieci i młodzieży PDF available

Author(s): Maciej Kaczmarski | Elżbieta Maciorkowska | Janusz Semeniuk
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Przeszczepianie wątroby u dorosłych PDF available

Author(s): Marek Krawczyk
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
Przeszczepianie wątroby u dzieci PDF available

Author(s): Piotr Kaliciński
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
Etiologia i przebieg marskości wątroby u dorosłych PDF available

Author(s): Piotr Zaborowski
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
Marskość wątroby u dzieci PDF available

Author(s): Joanna Pawłowska | Irena Jankowska | Mikołaj Teisseyre
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
Cholestaza u dorosłych PDF available

Author(s): Andrzej Habior
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
Cholestaza u dzieci PDF available

Author(s): Irena Jankowska | Joanna Pawłowska | Jerzy Socha | Elżbieta Świątkowska | Jolanta Rujner
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
Przebieg przewlekłego zapalenia wątroby u dorosłych PDF available

Author(s): Janusz Cianciara
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
Przewlekłe zapalenia wątroby u dzieci PDF available

Author(s): Marek Woynarowski
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
Choroby wątroby w ontogenezie PDF available

Author(s): Jerzy Socha
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
24-godzinna pH-metria przełyku u dzieci: metodyka, wskazania, ograniczenia PDF available

Author(s): Jarosław Kwiecień | Krzysztof Fyderek
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2002
Monitorowanie leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci PDF available

Author(s): Franciszek Iwańczak
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2002
Ekoterapeutyki a nieswoiste zapalenia jelit PDF available

Author(s): Andrzej Grzybowski | Elżbieta Trafalska | Krystyna Grzybowska
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2002
Nieswoiste zapalenie jelit u dzieci - postępy w leczeniu PDF available

Author(s): Krystyna Grzybowska
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2002
Rola składu treści refluksowej w patofizjogii choroby refluksowej PDF available

Author(s): Krystyna Wąsowska-Królikowska | Ewa Toporowska-Kowalska
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Zaparcia stolca u dzieci z alergią pokarmową PDF available

Author(s): Józef Ryżko
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Układ immmunologiczny jako modulator czynności motorycznej przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Krystyna Wąsowska-Królikowska | Ewa Toporowska-Kowalska
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Badania mikologiczne próbek kału dzieci z objawami czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Marek Kurnatowski | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Alicja Kurnatowska
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z zespołem jelita drażliwego PDF available

Author(s): Anna Jarząb | Krzysztof Fyderek | Stanisław Pieczarkowski
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Ocena czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z zaparciami PDF available

Author(s): Elżbieta Jarocka-Cyrta | Mirosława Uścinowicz | Maciej Kaczmarski
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Zaburzenia czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z przewlekłymi zaparciami czynnościowymi PDF available

Author(s): Stanisław Pieczarkowski | Anna Jarząb | Krzysztof Fyderek | Małgorzata Sładek
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Wpływ zakażenia Helicobacter pylori na motorykę przełyku u dzieci bez odpływu żołądkowo-przełykowego PDF available

Author(s): Elżbieta Jarocka-Cyrta | Mirosława Uścinowicz | Janusz Semeniuk | Maciej Kaczmarski
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Ocena czynności mioelektrycznej żołądka w niestrawności czynnościowej u dzieci PDF available

Author(s): Tomasz Pytrus | Agnieszka Matkowska | Karol Kremens | Barbara Iwańczak
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Ocena pH-metryczna, bilimetryczna (Bilitec 2000TM) i endoskopowa u dzieci z objawami refluksu żołądkowo-przełykowego PDF available

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Beata Gębora-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Alergia IgE-zależna u dzieci a przewlekłe zaparcia stolca z wyraźnie przedłużonym czasem pasażu jelitowego PDF available

Author(s): Wrzesław Romańczuk | Radosława Czosnek | Artur Bijoś
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe w pediatrii (wybrane zagadnienia) PDF available

Author(s): Jerzy Socha | Jarosław Kierkuś | Piotr Socha
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Wybrane aspekty żywienia dojelitowego i pozajelitowego u dorosłych PDF available

Author(s): Grażyna Rydzewska
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Rola i miejsce leczenia chirurgicznego w nieswoistych przewlekłych zapaleniach jelit PDF available

Author(s): Adam Dziki | Radzisław Trzciński | Andrzej Sygut
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Obraz kliniczny i farmakoterapia nieswoistych zapaleń jelit u dzieci PDF available

Author(s): Józef Ryżko
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Tło patogenetyczne i zasady leczenia zachowawczego przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit PDF available

Author(s): Jan Chojnacki | Paweł Wichan
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego w alergii pokarmowej u niemowląt i małych dzieci PDF available

Author(s): Krystyna Wqsowska-Królikowska | Anna Plocek | Ewa Toporowska-Kowalska
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Historia naturalna choroby wrzodowej u dzieci i młodzieży po wprowadzeniu inhibitorów pompy protonowej PDF available

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Renata Kuczyńska
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Polipy jelita grubego - postępowanie PDF available

Author(s): Jerzy Gil | Stanisław Wojtuń
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Rola odpowiedzi immunologicznej w patogenezie chorób przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Zbigniew Kmieć | Dorota Kartanowicz | Piotr Wierzbicki
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Prostaglandyny a przewód pokarmowy PDF available

Author(s): Tomasz Mach
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Celiakia u dorosłych - aktualne trudności w rozpoznawaniu PDF available

Author(s): Krystyna Karczewska
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób trzustki PDF available

Author(s): Krzysztof Celiński | Maria Słomka | Agnieszka Mądro
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Nowości w gastroenterologii - wybrane zagadnienia PDF available

Author(s): Maria Słomka | Beata Kasztelan-Szczerbińska | Krzysztof Celiński
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Przyczyny niepowodzenia eradykcuji Helicobatter pylori PDF available

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Endoskopia przewodu pokarmowego: od Mikulicza po dzień dzisiejszy PDF available

Author(s): Krzysztof Marlicz
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Ostre zapalenie trzustki - postępowanie zachowawcze PDF available

Author(s): Antoni Gabryelewicz
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Ból trzewny w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Magda Kopaczewska | Bartłomiej Kopaczewski | Wojciech Cichy | Stanisław Nowak
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Zaburzenia przewodu pokarmowego u chorych na cukrzycę PDF available

Author(s): Józef Drzewoski | Maria Wiśniewska-Jarosińska
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Rola osi mózgowo-jelitowej w kontroli przyjmowania pokarmu - aspekty teoretyczne i praktyczne PDF available

Author(s): Stanisław Konturek | Marła Cześnikiewicz-Guzik
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Badania epidemiologiczne częstości występowania zakażenia Helitobatter pylori u dzieci w Polsce PDF available

Author(s): Franciszek Iwańczak | Elżbieta Madorkowska | Maciej Kaczmarski | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Wrzesław Romańczuk | Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Grażyna Mierzwa | Wojciech Cichy | Iwona Ignyś | Danuta Dzierżanowska | Grażyna Gościniak | Ewa Vogtt
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Endoskopia kapsułkowa w rozpoznawaniu krwawienia z przewodu pokarmowego u 12-letniego chłopca PDF available

Author(s): Piotr Albrecht | Maria Kotowska | Aleksandra Banaszkiewicz | Anna Marchocka | Ewa Wrońska
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
Ocena skuteczności probiotyków w leczeniu czynnościowych bólów brzucha u dzieci i dorosłych. Systematyczny przegląd piśmiennictwa PDF available

Author(s): Agnieszka Gawrońska | Magdalena Szabuńko | Hanna Szajewska
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
Postępowanie z ciałami obcymi w przewodzie pokarmowym u dzieci PDF available

Author(s): Piotr Albrecht | Maria Kotowska | Piotr Dziechciarz | Andrzej Radzikowski
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
Zespół Roszpunki u 13-letniej dziewczynki - opis przypadku PDF available

Author(s): Iwona Ignyś | Łukasz Kałużny | Brygida Targońska | Przemysław Mańkowski | Marian Krawczyński
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
Choroba Leśniowskiego-Crohna u dzieci PDF available

Author(s): Józef Ryżko
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
Wchłanianie żelaza - nieznane właściwości mucyn żołądkowych PDF available

Author(s): Wojciech Janusz Baranowski
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
Ocena spożycia wybranych witamin i składników mineralnych w grupie dzieci łódzkich w wieku T0-T3 lat PDF available

Author(s): Agnieszka Błaszczyk | Danuta Chlebna-Sokół | Jolanta Frasunkiewicz
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
Częstość występowania biegunki poantybiotykowej u dzieci PDF available

Author(s): Maria Kotowska | Piotr Albrecht | Jan Józefczuk | Małgorzata Armańska | Grażyna Ostapińska-Karaś | Magdalena Kochańska | Hanna Szajewska
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
Identyfikacja Saccharomyces boulardii w stolcu dzieci leczonych antybiotykami PDF available

Author(s): Maria Kotowska | Barbara Podsiadło | Hanna Szajewska
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
Reaktywne zapalenie stawów u dzieci jako manifestacja lambliozy - opis przypadków PDF available

Author(s): Małgorzata Barć-Czarnecka | Małgorzata Rusek-Zychma | Magdalena Torbus | Maria Łukasik
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Nieprawidłowy zwrot jelit rozpoznany u 9-letniej dziewczynki PDF available

Author(s): Joanna Kowol | Grzegorz Kudela | Gabriela Sarniak-Wajdas | Helena Woźniak-Rosół | Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Ewa Kluczewska | Janusz Bohosiewicz | Halina Woś
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Skrajnie niska niedokrwistość jako objaw zaniedbanej przepukliny rozworu przełykowego PDF available

Author(s): Ewa Rabiej | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Agnieszka Krzywicka
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Acrodermatitis entheropathica - przypadek 12-miesięcznego chłopca z prawidłowym poziomem cynku w surowicy PDF available

Author(s): Ewa Rabiej | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Nieinwazyjny test wykrywania infekcji Helicobacter pylori u dzieci - wartość diagnostyczna wykrywania antygenu Helicobacter pylori w kale PDF available

Author(s): Iwona Ignyś | Beata Klincewicz | Waldemar Malewski | Wojciech Cichy
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Analiza efektów leczenia choroby refluksowej przełyku u dzieci PDF available

Author(s): Marlena Jakubczyk | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Paweł Jakubczyk
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Występowanie celiakii u dzieci z autoimmunologiczną chorobą tarczycy PDF available

Author(s): Monika Kaczorowska | Małgorzata Andrzejewska | Iwona Bączyk | Marek Niedziela | Mirosław Szczepański | Jan Ponichtera
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Choroba trzewna, współczesny obraz kliniczny i diagnostyka PDF available

Author(s): Krystyna Karczewska
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Nadeszła era szczepień przeciwrotawirusowych PDF available

Author(s): Piotr Albrecht | Katarzyna Albrecht-Stanisławska
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Nowe zalecenia żywienia niemowląt w Polsce od roku 2007 PDF available

Author(s): Janusz B. Książyk | Halina Weker
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Ektopowa trzustka jako przyczyna niespecyficznych bólów brzucha PDF available

Author(s): Piotr Albrecht | Aleksandra Jasińska | Marcin Dziekiewicz | Piotr Dziechciarz | Andrzej Kamiński | Andrzej Radzikowski
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Stres jako przyczyna ostrego wrzodu żołądka u 14-letniej dziewczynki PDF available

Author(s): Anna Obuchowicz | Joanna Lenartowicz-Tyczyńska | Barbara Kobylec-Zamfyńska | Marta Ślimok | Marta Marek
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Poziom wiedzy o mukowiscydozie studentów medycyny wyższych uczelni medycznych w Polsce PDF available

Author(s): Mikołaj Krzyżanowski | Marcin Mikoś | Wojciech Cichy
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit - przegląd systematyczny PDF available

Author(s): Hanna Szajewska | Andrea Horvath | Piotr Dziechciarz
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Nowoczesne metody oceny wydalania tłuszczów w stolcu PDF available

Author(s): Anna Blask-Osipa | Aleksandra Lisowska | Marta Stelmach | Jarosław Walkowiak
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Ocena manometryczna progów czucia prostniczego oraz megarectum u dzieci i młodzieży z czynnościowym zaparciem stolca PDF available

Author(s): Radosława Jakóbiec | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Zespół Peutza-Jeghersa. Możliwości leczenia endoskopowego PDF available

Author(s): Mikołaj Teisseyre | Józef Ryżko | Danuta Celińska-Cedro | Marek Woynarowski | Hor Ismail | Tomasz Dzik | Ewa Orłowska | Maria Szarras-Czapnik
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Endoskopowe usuwanie polipów jelita grubego u dzieci - 28-letnie doświadczenie własne PDF available

Author(s): Mikołaj Teisseyre | Józef Ryżko | Danuta Celińska-Cedro | Marek Woynarowski | Tomasz Dzik | Hor Ismail
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Toksokaroza u dzieci w Polsce - powód diagnostyki i objawy kliniczne PDF available

Author(s): Sabina Dobosz | Magdalena Marczyńska | Jolanta Popielska | Hanna Żarnowska-Prymek
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Zaburzenia lipidowe u dzieci - czas na stosowanie terapii farmakologicznej? PDF available

Author(s): Piotr Dziechciarz | Andrea Horvath | Hanna Szajewska
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Wpływ biernego palenia papierosów na stan zdrowia dzieci PDF available

Author(s): Maciej Zagierski | Ewa Woś-Wasilewska | Anna Liberek | Magdalena Góra-Gębka | Grażyna Sikorska-Wiśniewska | Barbara Kamińska | Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Oparzenie kanału odźwiernika po połknięciu baterii u 10-miesięcznego chłopca - opis przypadku PDF available

Author(s): Karolina Piwczyńska | Marek Woynarowski | Paweł Nachulewicz | Michał Szczepański | Ewa Orłowska | Danuta Celińska-Cedro | Jarosław Kierkuś
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Niespodziewane u więźnięcie kapsułki endoskopowej w prawidłowym jelicie cienkim PDF available

Author(s): Małgorzata Sładek | Stanisław Pieczarkowski | Krzysztof Fyderek
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Ocena stężeń azotanów w surowicy i ślinie u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit PDF available

Author(s): Andrzej Wędrychowicz | Kinga Kowalska-Dup laga | Stanisław Pieczarkowski | Małgorzata Sładek | Zofia Grzenda-Adamek | Krzysztof Fyderek
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Mutacja Asp299Gly genu Toll-like receptor-4 u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit w południowo-wschodniej Polsce PDF available

Author(s): Andrzej Wędrychowicz | Mirosław Bik-Multanowski | Kinga Kowalska-Duplaga | Urszula Jedynak-Wąsowicz | Stanisław Pieczarkowski | Małgorzata Sładek | Katarzyna Przybyszewska | Marta Drabarek | Jacek J. Pietrzyk | Krzysztof Fyderek
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Współistnienie zarażenia Toxocara spp. z chorobami układu pokarmowego u dzieci w materiale własnym PDF available

Author(s): Elżbieta Krzesiek | Magdalena Reich | Barbara Iwańczak
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Powikłania endoskopii przewodu pokarmowego PDF available

Author(s): Danuta Celińska-Cedro
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Wrzód samotny odbytnicy u 14-letniego chłopca PDF available

Author(s): Bartosz Romańczuk | Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Rak żołądka u 17-letniego chłopca obciążonego kilkoma czynnikami ryzyka karcynogenezy PDF available

Author(s): Paweł Jedrzejczak | Ryszard Makosiej | Ewa Małecka-Panas | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Maja Ludzik | Andrzej Kulig | Elżbieta Czkwianianc
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Rola lekarza rodzinnego i pediatry w opiece nad dziećmi z nieswoistymi zapaleniami jelit PDF available

Author(s): Grażyna Mierzwa
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Karmienie naturalne a zdrowie dziecka PDF available

Author(s): Hanna Krauss | Iwona Ignyś | Przemysław Sosnowski | Jerzy T. Marcinkowski | Izabela Śliwińska | Beata Klincewicz
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Występowanie celiakii w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit u dzieci PDF available

Author(s): Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Halina Woś
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Przegląd nowych sposobów leczenia nieswoistych zapaleń jelit u dzieci PDF available

Author(s): Józef Ryżko | Maciej Dądalski | Jarosław Kierkuś
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Polimorfizm genu Nod2/Card15 w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci i jego korelacja z przebiegiem klinicznym w chorobie Leśniowskiego-Crohna PDF available

Author(s): Izabela Kubińska | Andrzej Pławski | Marzena Kolasa -Kicińska | Elżbieta Czkwianianc
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Achalazja przełyku u 3-letniego chłopca PDF available

Author(s): Jakub Białek | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Małgorzata Modzelewska-Hołyńska | Jarosław Dynowski
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2010
Przedłużające się i nawracające stany gorączkowe wiodącą manifestacją choroby Leśniowskiego-Crohna u 8-letniej dziewczynki PDF available

Author(s): Beata Jakubowska-Zając | Renata Kuczyńska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2010
Jak długo można utrzymać cewnik permanentny w domowym żywieniu pozajelitowym u dzieci? PDF available

Author(s): Katarzyna Popińska | Małgorzata Łyszkowska | Maryla Podemska | Barbara Połońska | Elżbieta Banaś | Justyna Laskowska | Marta Sibilska | Janusz Książyk
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2010
Czy możliwe jest wyleczenie z celiakii? Badania wstępne PDF available

Author(s): Anna Szaflarska-Popławska
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2010
Wpływ hospitalizacji na stan odżywienia dzieci i młodzieży PDF available

Author(s): Magda Kopaczewska | Bartłomiej Kopaczewski | Iwona Ignyś | Wojciech Cichy
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2010
Częstość zakażeń Helicobacter pylori u dzieci z niedoborem wzrostu PDF available

Author(s): Jarosław Kwiecień | Katarzyna Ziora | Joanna Oświęcimska | Agnieszka Krzywicka | Antoni Dyduch
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2010
Czy ECPW u dzieci jest potrzebne? PDF available

Author(s): Stanisław Pieczarkowski | Jan Pertkiewicz | Krzysztof Fyderek
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2010
Pseudotorbiele trzustki u dzieci z przewlekłym zapaleniem trzustki PDF available

Author(s): Grzegorz Oracz | Jan Pertkiewicz | Beata Oralewska | Maciej Dądalski | Jarosław Kierkuś | Danuta Celińska-Cedro | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2010
Polipy i fałdy wartownicze wpustu u dzieci, częstość występowania i endoskopowe zmiany towarzyszące PDF available

Author(s): Mirosława Uścinowicz | Elżbieta Jarocka-Cyrta | Maciej Kaczmarski | Magdalena Kiszło | Ewa Matwiejuk
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2010
Ocena parametrów manometrycznych u dzieci z retencyjnym i nieretencyjnym nietrzymaniem stolca PDF available

Author(s): Agnieszka Krzywicka | Jarosław Kwiecień | Jolanta Porębska | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Jacek Karpe
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2010
Przydatność manometrii przełyku w diagnostyce choroby refluksowej przełyku u dzieci PDF available

Author(s): Jarosław Kwiecień | Ewa Rabiej | Krystyna Karczewska | Antoni Dyduch
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2010
Chemiczne oparzenia przewodu pokarmowego u dzieci - dane z 12 ośrodków z okresu 2007-2009 PDF available

Author(s): Jakub Kmiotek | Marek Woynarowski | Bartosz Korczowski | Piotr Albrecht | Elżbieta Jarocka-Cyrta | Piotr Landowski
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2010
Sprawozdanie z "Advances in clinical esophageal investigation", 2011 r., Szwajcaria PDF available

Author(s): Marcin Banasiuk
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Klasyfikacje dotyczące lokalizacji i aktywności klinicznej choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci PDF available

Author(s): Barbara Iwańczak | Franciszek Iwańczak
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Alergia pokarmowa u dzieci - trudności diagnostyczne PDF available

Author(s): Inga Adamska
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Hiperbilirubinemie czynnościowe u dzieci PDF available

Author(s): Sabina Więcek | Halina Woś | Urszula Grzybowska-Chlebowczyk
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Propozycja nowego protokołu badania manometrii przełyku u dzieci PDF available

Author(s): Marcin Banasiuk | Marcin Dziekiewicz | Aleksandra Banaszkiewicz | Piotr Albrecht
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Współistnienie pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych i nieswoistego zapalenia jelit u dzieci i młodzieży PDF available

Author(s): Małgorzata Woźniak | Marek Woynarowski | Józef Ryżko
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia zakażenia Helicobacter pylori u dzieci PDF available

Author(s): Barbara Iwańczak | Franciszek Iwańczak
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Analiza zatruć chemicznych u dzieci i młodzieży PDF available

Author(s): Hanna Zielińska-Duda | Justyna Koszczyńska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Ocena czynności nerek u dzieci hospitalizowanych z powodu ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego PDF available

Author(s): Jarosław Kwiecień | Patrycja Gładysz | Sylwia Dudek | Maria Szczepańska | Katarzyna Ziora
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Ocena wybranych parametrów klinicznych, serologicznych i immunologicznych w zarażeniu glistą ludzką u dzieci, przed i po leczeniu PDF available

Author(s): Eleonora Dyńska | Izabela Płaneta-Małecka | Elżbieta Czkwianianc
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego u dzieci z przewlekłymi nieorganicznymi bólami brzucha PDF available

Author(s): Anna Plocek | Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Wiedza rodziców niemowląt na temat aktualnych zaleceń dotyczących żywienia PDF available

Author(s): Marzena Funkowicz | Halina Gawlik | Magdalena Jędrzejczyk | Aneta Krogulska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Wpływ żywienia przez przetoki odżywcze na antropometryczne i laboratoryjne wykładniki stanu odżywienia u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami oun PDF available

Author(s): Beata Gębora-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Wojciech Fendler | Joanna Kudzin | Ewa Toporowska-Kowalska
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Test oddechowy z metacetyną w zależności od stopnia zapalenia i włóknienia wątroby w przebiegu autoimmunizacyjnego zapalenia wątroby u dzieci PDF available

Author(s): Karolina Piwczyńska | Marek Woynarowski | Małgorzata Woźniak | Maciej Dądalski | Danuta Celińska-Cedro | Józef Ryżko
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Hipobetalipoproteinemia rodzinna jako schorzenie często występujące w populacji polskich dzieci ze stłuszczeniem wątroby PDF available

Author(s): Julia Seniuta | Ernest Kuchar | Izabela Zaleska | Jarosław Gruszka | Leszek Szenborn
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Hipobetalipoproteinemia rodzinna jako schorzenie często występujące w populacji polskich dzieci ze stłuszczeniem wątroby PDF available

Author(s): Julia Seniuta | Ernest Kuchar | Izabela Zaleska | Jarosław Gruszka | Leszek Szenborn
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Jelitowa ucieczka białka - diagnostyka i leczenie. Opis przypadku PDF available

Author(s): Agnieszka Wegner | Grzegorz Oracz | Jarosław Kierkuś | Monika Szychta | Józef Ryżko
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Zespół włosowo-wątrobowo-jelitowy PDF available

Author(s): Elżbieta Jarocka-Cyrta
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Pierwotna hiperoksaluria typu 1 jako wskazanie do jednoczasowego przeszczepienia wątroby i nerki PDF available

Author(s): Dorota Wicher | Irena Jankowska | Jacek Rubik | Joanna Cielecka-Kuszyk | Joanna Pawłowska
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Nowe aspekty diagnostyki zakażeń Helicobacter pylori PDF available

Author(s): Magdalena Chmiela
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Zaburzenia czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z cukrzycą typu 1 - doniesienie wstępne PDF available

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Przygotowanie pacjenta do przeszczepienia fragmentu wątroby pobranego od żywego spokrewnionego dawcy PDF available

Author(s): Joanna Pawłowska | Irena Jankowska | Mikołaj Teisseyre
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Skuteczność powtórnej terapii interferonowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B PDF available

Author(s): Barbara Schneiberg | Wojciech Pieniążek | Tatiana Augustyn-Iwachów | Jolanta Porębska | Antoni Dyduch | Krystyna Karczewska
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Częstość zakażenia wirusem G zapalenia wątroby u dzieci z wybranymi schorzeniami wątroby - badania wstępne PDF available

Author(s): Ewa Łoś | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Częstość zakażenia hbv i hcv u dzieci ze schorzeniami serca PDF available

Author(s): Barbara Tyczyńska-Hoffmann | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Andrzej Nowak | Grażyna Swincow
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Rola refluksu żołądkowo-przełykowego w patogenezie przewlekłej chrypki u dzieci PDF available

Author(s): Anna Kudlicka | Grażyna Niedzielska | Elżbieta Glijer | Grażyna Polkowska | Danuta Toman
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Charakterystyka grzybów izolowanych z górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci zakażonych Helicobacter pylori PDF available

Author(s): Marek Kurnatowski | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Ewa Toporowska-Kowalska | Alicja Kurnatowska
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Family nature of HelUobarter pylori inferiion: an approach to treatment and prophylaxis PDF available

Author(s): Sergey L. Niankovskiy | Valeriy I. Vdovichenko | Elena S. Ivakhnenko | Anastasija V. Vdovichenko
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Ocena wybranych parametrów odpowiedzi immunologicznej u dzieci i młodzieży z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i dwunastnicy ze współistniejącym zakażeniem Helicobacter pylori - badania wstępne PDF available

Author(s): Anna Krenska-Wiącek | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Mariusz Wysocki | Magdalena Żbikowska-Gotz
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Nawracające zakażenia układu moczowego i dysfunkcja pęcherza moczowego a zaparcia u dzieci PDF available

Author(s): Ryszard Makosiej | Izabela Płaneta-Małecka | Krystyna Grzybowska | Sławomir Suski | Małgorzata Niedworok | Beata Sordyl | Danuta Leśniak | Stanisław Materla | Waldemar Wroński | Andrzej Kałużyński
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Interleukina 6 w surowicy i stolcu w aktywnej i nieaktywnej fazie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci PDF available

Author(s): Andrzej Wędrychowicz | Janina Stopyrowa | Krzysztof Fyderek | Witold Mieżyński
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Markery atopii u dzieci z dodatnią i ujemną próbą prowokacji pokarmami po kilku latach diety eliminacyjnej PDF available

Author(s): Grażyna Czaja-Bulsa | Grażyna Małecka | Zbigniew Sych
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Ocena wartości przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia choroby trzewnej - badania wstępne PDF available

Author(s): Anna Szaflarska-Szczepanik | Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Czy niedobór magnezu jest problemem w celiakii ukrytej? PDF available

Author(s): Jolanta Rujner | Jerzy Socha | Anna Wojtasik | Hanna Kunachowicz | Małgorzata Syczewska | Krystyna Iwanow | Anna Stolarczyk | Elżbieta Piontek
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Znaczenie selektywnego niedoboru immunoglobuliny IgA w zespołach upośledzonego wchłaniania jelitowego u dzieci PDF available

Author(s): Wrzesław Romańczuk | Bogdan M. Woźniewicz | Ryszard Korczowski
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Probiotyki w chorobach przewodu pokarmowego i ich działanie immunomodulujące PDF available

Author(s): Jerzy Socha | Kazimierz Madaliński | Anna Stolarczyk
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Ocena stosowania Duspatalinu w zawiesinie podczas leczenia bólów brzucha u dzieci PDF available

Author(s): Józef Ryżko | Marek Woynarowski | Wojciech Cichy | Wrzesław Romańczuk | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Krzysztof Fyderek | Krystyna Karczewska | Iwona Ignyś | Grażyna Bała | Anna Krenska-Wiącek | Anna Szaflarska-Szczepanik | Andrzej Crobot | Stanisław Pieczarkow
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Leczenie chirurgiczne choroby refluksowej przełyku u dzieci PDF available

Author(s): Krzysztof Fyderek | Jarosław Kwiecień
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Postępowanie dietetyczne w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci PDF available

Author(s): Józef Ryżko | Agnieszka Olek
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Achalazja przełyku u 6-letniej dziewczynki PDF available

Author(s): Jarosław Kwiecień | Jacek Kasner | Józef Dzielicki | Marcin Pięta | Krzysztof Fyderek | Franciszek Halkiewicz | Krystyna Karczewska
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Zmiany w przewodzie pokarmowym w przebiegu nieziarniczego chłoniaka złośliwego u 11-letniego chłopca PDF available

Author(s): Jacek Gołębiewski | Wiesława Bukowska | Stefan Popadiuk | Piotr Banach | Aldona Kotłowska-Kmieć
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Trudności diagnostyczne zapalenia jelita grubego u 4-letniego dziecka PDF available

Author(s): Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Halina Woś | Maciej Kajor | Maria Szymańska
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Międzybłoniak otrzewnej współistniejący z nieswoistym zapaleniem jelit u 16-letniego chłopca PDF available

Author(s): Małgorzata Sładek | Urszula Jedynak-Wąsowicz | Krzysztof Fyderek
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Choroba Leśniowskiego-Crohna jako przyczyna niedoboru wzrostu u 9-letniej dziewczynki PDF available

Author(s): Barbara Gumkowska-Kamińska | Piotr Landowski | Adam Szarszewski | Piotr Banach
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego u dzieci - doświadczenia własne PDF available

Author(s): Leokadia Bąk-Romaniszyn | Ewa Małecka-Panas
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Diagnostyka i klinika ostrych biegunek rotawirusowych u dzieci hospitalizowanych w ?ląskim Centrum Pediatrii w Zabrzu w latach 1997-2000 PDF available

Author(s): Elżbieta Łukasik | Małgorzata Rusek-Zychma | Maria Łukasik | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Jacek Kasner
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Densytometryczna ocena układu kostnego u młodych dorosłych z celiakią PDF available

Author(s): Piotr Dziechciarz | Andrzej Radzikowski | Katarzyna Bochenek | Grażyna Matusik | Andrzej Tałajko | Izabela Łazowska | Andrea Horwath
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Białko kationowe eozynofilów (ECP) jako marker nadwrażliwości oskrzeli u dzieci do lat 4 PDF available

Author(s): Krystyna Wąsowska-Królikowska | Jarosław Dynowski | Monika Tomaszewska | Ewa Kowalska
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Ocena sposobu żywienia dzieci z przewlekłymi czynnościowymi zaparciami stolca PDF available

Author(s): Wrzesław Romańczuk | Bartosz Korczowski | Anna Krupa
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Ciała obce w przewodzie pokarmowym u dzieci. Analiza 50 przypadków PDF available

Author(s): Adam Szarszewski | Piotr Landowski | Barbara Kamińska | Piotr Banach | Wojciech Radys | Maria Korzon
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Bezpieczeństwo w gabinecie endoskopii. 10 lat doświadczeń Pracowni Endoskopowej Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku PDF available

Author(s): Adam Szarszewski | Barbara Kamińska | Piotr Banach | Piotr Landowski | Grażyna Łuczak | Maria Korzon | Wojciech Radys
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Grupy karbonylowe w białkach osocza u dzieci z przewlekłym nieswoistym zapaleniem jelit PDF available

Author(s): Stefan Popadiuk | Piotr Landowski | Maria Korzon | Joanna Renke | Michał Woźniak
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Wpływ leczenia olejem rybim na profil wielonienasyconych kwasów tluszczowych u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit PDF available

Author(s): Piotr Socha | Józef Ryżko | Berthold Koletzko | Piotr Czubkowski | Danuta Korszyńska | Danuta Celińska-Cedro | Marek Woynarowski | Jerzy Socha
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Czy istnieje możliwość obniżenia poziomu izomerów trans kwasów tłuszczowych w mleku kobiecym? PDF available

Author(s): Hanna Mojska | Jerzy Socha | Lucjan Szponar
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Opracowanie kryteriów prognostycznych u dzieci z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby PDF available

Author(s): Małgorzata Woźniak | Marek Woynarowski | Jerzy Socha | Barbara Muszyńska
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Ocena aktywności osoczowych antykoagulantów u dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby PDF available

Author(s): Mikołaj Teisseyre | Ewa Teklińska | Anna Wymysłowska | Joanna Teisseyre | Piotr Socha | Danuta Celińska-Cedro | Joanna Pawłowska
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Wpływ zakażenia HGV na obraz morfologiczny wątroby u dzieci z zapaleniami wątroby PDF available

Author(s): Ewa Łoś-Rycharska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Anna Szaflarska-Szczepanik | Andrzej Chrobot
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Inhibitory fibrynolizy a zmiany zapalne w wątrobie u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C PDF available

Author(s): Kinga Michalska | Anna Szaflarska-Szczepanik | Grażyna Dymek | Maria Kotschy | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Niezbędne fosfolipidy w leczeniu choroby Wilsona - ocena funkcji wątroby i nasilenia peroksydacji PDF available

Author(s): Maciej Dądalski | Piotr Socha | Ewa Skorupa | Józef Ryżko | Joanna Pawłowska | Roman Lorenc | Jerzy Socha
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Kompleksy trombina-antytrombina III (TAT) jako markery generacji trombiny u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C PDF available

Author(s): Inga Adamska | Anna Szaflarska-Szczepanik | Andrzej Chrobot | Arleta Kulwas | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale z zastosowaniem testu Premier Platinum HpSA PDF available

Author(s): Monika Wiśniewska | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Tomasz Rechciński | Małgorzata Płonka | Władysław Bielański | Stanisław J. Konturek | Wiesława Rudnicka | Magdalena Chmiela
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Badania mechanizmu sprzężenia zwrotnego kontroli sekrecji zewnątrzwydzielniczej trzustki: wpływ suplementacji enzymatycznej na endogenne wydzielanie enzymów PDF available

Author(s): Jarosław Walkowiak | Krystyna Strzykała | Bartosz Bychowiec | Tomasz Songin | Aleksandra Lisowska | Karl-Heinz Herzig
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Przydatność oznaczania lipazy po stymulacji sekretyną w diagnostyce łagodnej niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki u chorych na mukowiscydozę PDF available

Author(s): Jarosław Walkowiak | Sanda Nousia-Arvanitakis | Robert Piotrowski | Krystyna Strzykała | Bartosz Bychowiec | Tomasz Songin | Ifigienia Galli-Tsinopoulou | Dorota Sands | Aleksandra Lisowska | Assimina Pidonia | Marian Krawczyński | Andrzej Milanowski | Karl-Heinz Her
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Porównanie przydatności oznaczania elastazy-1 i chymotrypsyny w stolcu w ocenie funkcji zewnątrzwydzielniczej trzustki u chorych na mukowiscydozę PDF available

Author(s): Jarosław Walkowiak | Karl-Heinz Herzig | Krystyna Strzykała | Juliusz Przysławski | Marian Krawczyński
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z cukrzycą typu 1 i zakażeniem Helicobacter pylori - doniesienie wstępne PDF available

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Jerzy Bodalski | Agnieszka Szadkowska
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Bilitec 2000 w diagnostyce refluksu dwunastniczo-żołądkowego (DGR) u dzieci - doniesienie wstępne PDF available

Author(s): Ewa Toprowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Wartość przeciwciał skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) w rozpoznawaniu choroby trzewnej u dzieci PDF available

Author(s): Anna Szaflarska-Szczepanik | Wrzesław Romańczuk | Grażyna Odrowąż-Sypniewska | Grażyna Dymek
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Zaburzenia motoryki górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori PDF available

Author(s): Małgorzata Sładek | Urszula Jedynak-Wąsowicz | Stanisław Pieczarkowski | Andrzej Wędrychowicz | Małgorzata Gruszka | Krzysztof Fyderek
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Ujemny wynik IgAEmA nie wyklucza późnego ujawnienia celiakii - przykład celiakii latentnej u 12-letniego chłopca z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Jolanta Rujner | Joanna Brett-Chruściel | Elżbieta Piontek | Daniel Witkowski
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Chemiczne oparzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci w materiale własnym PDF available

Author(s): Wrzesław Romańczuk
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Ocena skuteczności terapii biofeedback w leczeniu czynnościowych zaparć u dzieci PDF available

Author(s): Grzegorz Oracz | Maciej Dądalski | Józef Ryżko
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Rzadkie przyczyny zaparć u dzieci - leczenie chirurgiczne PDF available

Author(s): Małgorzata Markiewicz | Hor Ismail | Anna Chyżyńska | Piotr Kaliciński | Tomasz Drewniak | Przemysław Kluge
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Ocena ilościowa wybranych komórek błony śluzowej żołądka i dwunastnicy u dzieci z nadwrażliwością pokarmową, infekcją Helicobacter pylori i giardiazą PDF available

Author(s): Elżbieta Maciorkowska | Maciej Kaczmarski | Katarzyna Kondej-Muszyńska | Andrzej Kemona | Izabela Roszko | Justyna Cieśla
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Alergia i Helicobacter pylori PDF available

Author(s): Elżbieta Maciorkowska | Maciej Kaczmarski
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Zastosowanie przezskórnej endoskopowej gastrostomii w pediatrii PDF available

Author(s): Małgorzata Łyszkowska | Krzysztof Bogucki | Danuta Celińska-Cedro | Andrzej Cedro | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Janusz Książyk | Jarosław Kierkuś | Katarzyna Popińska | Jerzy Socha
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Wpływ przewlekłego stosowania teofiliny na nasilenie refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci z astmą oskrzelową PDF available

Author(s): Jarosław Kwiecień | Edyta Machura | Anna Janicka | Krystyna Karczewska
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Porównanie przydatności diagnostycznej prokalcytoniny i białka C-reaktywnego w biegunkach o różnej etiologii PDF available

Author(s): Bartosz Korczowski | Waldemar Szybist | Wrzesław Romańczuk | Jerzy Sieklucki | Józef Rusin
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Dziedziczne zapalenie trzustki - analiza czteropokoleniowej rodziny PDF available

Author(s): Bartosz Korczowski | Marian Ołpiński
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci: klinika, diagnostyka, leczenie i lekowrażliwość PDF available

Author(s): Beata Klincewicz | Iwona Ignyś | Ewa Andrzejewska | Iwona Bączyk | Przemysław Majewski | Andrzej Szkaradkiewicz | Wojciech Cichy
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Ocena wybranych parametrów funkcji granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego PDF available

Author(s): Anna Kisiel | Krystyna Grzybowska | Krzysztof Zeman | Izabela Płaneta-Małecka
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG) w diagnostyce celiakii PDF available

Author(s): Jacek Kasner | Krystyna Karczewska | Jadwiga Sulej | Jolanta Porębska | Alicja Żabka | Anna Janicka | Małgorzata Barć-Czarnecka | Daniel Sabat
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Częstość występowania populacji metanogennej wśród dzieci i młodzieży miasta Gdańska PDF available

Author(s): Barbara Kamińska | Piotr Landowski | Marta Bogotko | Adam Szarszewski | Maria Korzon
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Rola alergii na białka mleka krowiego w etiopatogenezie przewlekłych bólów brzucha u dzieci PDF available

Author(s): Elżbieta Jarocka-Cyrta | Mirosława Uścinowicz | Jolanta Wasilewska | Maciej Kaczmarski
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
IgE-zależna alergia na białka mleka krowiego a zaparcia przewlekłe u dzieci starszych PDF available

Author(s): Elżbieta Jarocka-Cyrta | Mirosława Uścinowicz | Maciej Kaczmarski
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Wpływ celiakii u matki na płeć potomstwa - doniesienie wstępne PDF available

Author(s): Kamil K. Hozyasz
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Ocena stanu emocjonalnego, wybranych cech osobowości i depresji u młodych dorosłych z ukrytą celiakią PDF available

Author(s): Andrea Horvath-Stolarczyk | Krystyna Sidor | Piotr Dziechciarz | Jolanta Siemińska
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Zaburzenia immunologiczne u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit PDF available

Author(s): Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Halina Woś | Sabina Więcek | Maciej Kajor | Maria Szymańska | Anna Staszewska-Kwak
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Stężenie tryptazy w surowicy krwi w czasie dodatnich prób prowokacji pokarmowych PDF available

Author(s): Grażyna Czaja-Bulsa | Grażyna Małecka
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Późno rozpoznana postać brzuszna mukowiscydozy u 3-miesięcznego niemowlęcia PDF available

Author(s): Agnieszka M. Chrobot
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Ciężka postać enteropatii wysiękowej u 5-miesięcznego niemowlęcia PDF available

Author(s): Grażyna Swincow | Grażyna Mierzwa | Barbara Tyczyńska-Hoffmann
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Żółciopochodne zapalenie trzustki u 14-letniej dziewczynki - opis przypadku PDF available

Author(s): Grażyna Bała | Arleta Zajączkowska-Sadlok
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Perforacja żołądka jako niezwykłe powikłanie bronchoskopii u 13-letniego chłopca PDF available

Author(s): Piotr Albrecht | Maria Kotowska | Renata Koziołek | Jacek Tchorzewski | Jacek Wieteska
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Analiza kosztów kuracji antybiotykowej w ambulatoryjnym leczeniu ostrego zapalenia gardła u dzieci PDF available

Author(s): Paweł Kawalec | Andrzej Pilc
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego u dzieci z dyspepsją czynnościową PDF available

Author(s): Mirosława Uścinowicz | Elżbieta Jarocka-Cyrta | Maciej Kaczmarski
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Patologia i klinika nowej formy zapalenia jelita grubego u dzieci PDF available

Author(s): Jan Józefczuk | Bogdan Woźniewicz | Wrzesław Romańczuk
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Udział wybranych cytokin prozapalnych w odpowiedzi immunologicznej u dzieci i młodzieży z niedożywieniem PDF available

Author(s): Lucyna Müller | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Anna Szaflarska-Popławska
Volume: 6
Issue: 3
Year: 2004
Wybrane parametry przemiany lipidowej u niemowląt w zależności od rozwoju wewnątrzmacicznego PDF available

Author(s): Elżbieta Pac-Kożuchowska | Maria Zatorska-Karpuś | Anna Kudlicka | Wanda Furmaga-Jabłońska
Volume: 6
Issue: 3
Year: 2004
Analiza efektywności kosztów opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce pierwszego krwotoku u dzieci z nadciśnieniem wrotnym PDF available

Author(s): Danuta Celińska-Cedro | Ewa Orlewska | Piotr Socha | Mikołaj Teisseyre | Marek Woynarowski | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Volume: 6
Issue: 3
Year: 2004
Znaczenie dolichosigma w patogenezie przewlekłych zaparć u dzieci PDF available

Author(s): Jarosław Kwiecień | Alicja Żabka | Tomasz Legaszewski | Jolanta Porębska | Agnieszka Krzywicka | Wojciech Pieniążek | Jacek Kasner | Elżbieta Łukasik | Krystyna Karczewska | Stanisław Skrzelewski
Volume: 6
Issue: 3
Year: 2004
Ocena skuteczności preparatu Trilac® w leczeniu ostrej biegunki u niemowląt i małych dzieci – wieloośrodkowe badanie z randomizacją metodą podwójnie ślepej próby z placebo PDF available

Author(s): Kinga Kowalska-Duplaga | Krzysztof Fyderek | Hanna Szajewska | Radosław Janiak
Volume: 6
Issue: 3
Year: 2004
Masa ciała i BMI a przewidywany wynik doustnej próby prowokacji pokarmowej u dzieci z Ig-E niezależną nadwrażliwością pokarmową PDF available

Author(s): Jolanta Wasilewska | Maciej Kaczmarski | Piotr Protas | Izabela Roszko
Volume: 6
Issue: 3
Year: 2004
Czy dieta bezglutenowa i zastosowana terapia mają wpływ na mineralizację kości u dzieci z choroba trzewną? PDF available

Author(s): Małgorzata Szumera | Grażyna Sikorska-Wiśniewska | Barbara Gumkowska-Kamińska | Piotr Landowski | Maria Korzon
Volume: 6
Issue: 3
Year: 2004
Ocena jakości życia u młodych dorosłych z celiakią PDF available

Author(s): Andrea Horvath | Anna Szaflarska-Szczepanik | Piotr Dziechciarz | Adam Woźniak
Volume: 6
Issue: 3
Year: 2004
Analiza wybranych parametrów krzepnięcia krwi u dzieci i młodzieży chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego PDF available

Author(s): Inga Adamska | Grażyna Mierzwa | Anna Szaflarska-Popławska | Arleta Kulwas | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 6
Issue: 3
Year: 2004
Próby korelacji serologicznych markerów celiakii ze stopniem zaniku kosmków jelitowych, wiekiem i płcią pacjentów z celiakią PDF available

Author(s): Krystyna Karczewska | Jacek Kasner | Maria Łukasik | Jadwiga Sulej | Jacek Karpe | Daniel Sabat | Alicja Żabka | Małgorzata Barć-Czarnecka | Jarosław Kwiecień | Anna Janicka | Wojciech Pieniążek | Elżbieta Łukasik
Volume: 6
Issue: 3
Year: 2004
Profil autoprzeciwciał narządowych w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci PDF available

Author(s): Urszula Jedynak-Wąsowicz | Krzysztof Fyderek | Kinga Kowalska-Duplaga | Małgorzata Gruszka | Katarzyna Przybyszewska | Małgorzata Sładek | Andrzej Wędrychowicz
Volume: 6
Issue: 3
Year: 2004
Osoczowe stężenie gastryny i motyliny a zaburzenia dyspeptyczne u dzieci PDF available

Author(s): Mirosława Uścinowicz | Elżbieta Jarocka-Cyrta | Maciej Kaczmarski
Volume: 6
Issue: 3
Year: 2004
Ocena ekspresji interleukin IL-1b, IL-6 i TNFa u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka PDF available

Author(s): Iwona Ignyś | Przemysław Majewski | Jakub Żurawski
Volume: 6
Issue: 3
Year: 2004
Odległe efekty laparoskopowych operacji antyrefluksowych u dzieci z chorobą refluksową przełyku PDF available

Author(s): Jarosław Kwiecień | Józef Dzielicki | Wojciech Korlacki | Jacek Ciekalski | Alicja Żabka | Agnieszka Krzywicka | Jacek Kasner | Wojciech Pieniążek | Jolanta Porębska | Elżbieta Łukasik | Krystyna Karczewska
Volume: 6
Issue: 3
Year: 2004
Tlenek azotu u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka PDF available

Author(s): Iwona Ignyś | Hanna Krauss
Volume: 6
Issue: 3
Year: 2004
Refluks dwunastniczo-żołądkowo-przełykowy u dzieci z objawami choroby refluksowej przełyku PDF available

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Beata Gębora-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Volume: 6
Issue: 3
Year: 2004
Wybrane czynniki ryzyka zakażenia TTV u dzieci i młodzieży PDF available

Author(s): Ewa Łoś-Rycharska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Lucyna Müller
Volume: 6
Issue: 3
Year: 2004
Trudności diagnostyczne w przebiegu zakażenia Yersinia enterocolitica u 17-letniej dziewczynki PDF available

Author(s): Ewa Grzywna | Edyta Machura | Wojciech Wieczorek
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2005
Ocena sposobu żywienia dzieci w przedszkolu wegetariańskim PDF available

Author(s): Witold Klemarczyk | Małgorzata Strucińska | Halina Weker | Małgorzata Wiech
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2005
Ocena efektywności programu edukacyjnego "Szkoła Zdrowego Żywienia" w promowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci z otyłością i wśród ich rodziców PDF available

Author(s): Irena Białokoz-Kalinowska | Jerzy Konstantynowicz | Paweł Abramowicz | Janina Piotrowska-Jastrzębska
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2005
Krwawienie z przewodu pokarmowego u dzieci; przyczyna nieznana? Przydatność metod radioizotopowych w diagnostyce uchyłka Meckela u dzieci w materiale własnym PDF available

Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Krystyna Grzybowska | Sławomir Suski | Hanna Grochulska-Cerska | Andrzej Chilarski | Izabela Płaneta-Małecka
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2005
Różnice w obrazie klinicznym jelitowej ucieczki białka oraz użyteczność alfal-antytrypsyny w diagnostyce i monitorowaniu leczenia PDF available

Author(s): Piotr Socha | Grzegorz Oraczy Małgorzata Kowalska | Anna Rybak | Józef Ryżko | Jerzy Socha
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2005
Ocena wpływu leczenia metodą densytometryczną z radiogramów kości ręki na układ kostny u trojga rodzeństwa z postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową PDF available

Author(s): Irena Jankowska | Joanna Pawłowska | Grażyna Łysoń-Wojciechowska | Jerzy Socha | Waldemar Skawiński
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2005
Ocena przyczyn niedoboru masy ciała u małych dzieci PDF available

Author(s): Magdalena Kostrzewska | Marzena Funkowicz | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2005
Polipy przełyku i wpustu u dzieci i młodzieży z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym PDF available

Author(s): Grażyna Mierzwa | Izabela Zielińska | Hanna Zielińska | Grażyna Bała | Monika Parzęcka | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2005
Ocena jakości życia dzieci z postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową, leczonych zabiegiem częściowego zewnętrznego odprowadzenia żółci PDF available

Author(s): Anna Kwak | Maria Dąbrowska | Irena Jankowska | Joanna Pawłowska | Hor lsmail | Piotr Kaliciński | Jerzy Socha
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2005
Ocena przydatności chromoendoskopii z powiększeniem optycznym w diagnostyce choroby trzewnej i innych zespołów złego wchłaniania u dzieci - doniesienie wstępne PDF available

Author(s): Beata Klincewicz | Iwona Ignyś | Waldemar Malewski | Przemysław Majewski | Paweł Klincewicz
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2005
Stężenie czynnika wzrostu hepatocytów u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B, leczonych interferonem alfa PDF available

Author(s): Tatiana Augustyn-lwachów | Barbara Schneiberg | Antoni Dyduch
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2005
Ocena wiarygodności diagnostycznej ultrasonograficznych cech niewydolności połączenia żołądkowo-przełykowego PDF available

Author(s): Jarosław Kwiecień | Franciszek Halkiewicz | Edyta Machura | Krystyna Karczewska
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2005
Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z noworozpoznaną cukrzycą typu 1 - korelacja z wykładnikami wyrównania metabolicznego PDF available

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2005
Wartość kliniczna testów nieinwazyjnych (antygen w kale - HpSA, mocznikowy test oddechowy - UBT) w ocenie zakażenia Helicobacter pylori u dzieci PDF available

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Krystyna Wąsowska-Królikowska | Marek Kurnatowski | Beata Gębora-Kowalska
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2005
Profil wybranych cytokin w aktywnej i nieaktywnej chorobie trzewnej PDF available

Author(s): Lucyna Miiller | Anna Szaflarska-Popławska
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2005
Skład flory bakteryjnej izolowanej z jelita grubego dzieci w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit PDF available

Author(s): Barbara Kamińska | Piotr Landowski | Maria Korzon | Julianna Kurlenda | Irena Aleksandrowicz
Volume: 7
Issue: 3
Year: 2005
Przepuszczalność jelitowa - temat wart zainteresowania? PDF available

Author(s): Jacek Brodzicki
Volume: 8
Issue: 3
Year: 2006
Europejskie rekomendacje żywienia pozajelitowego dzieci PDF available

Author(s): Janusz Książyk
Volume: 8
Issue: 3
Year: 2006
Przełyk Barretta u T2-letniej dziewczynki z zespołem Cornelii de Lange PDF available

Author(s): Anna Borkowska | Grażyna Łuczak | Anna Delińska-Galińska
Volume: 8
Issue: 3
Year: 2006
Przezodbytnicza endorektalna operacja sprowadzenia jelita grubego (TEPT) w chorobie Hirschsprunga - doświadczenie wstępne na gruncie polskim na podstawie 7 leczonych pacjentów PDF available

Author(s): Piotr Czauderna | Aleksandra Żakowiecka | Marek Królak | Leszek Komasara | Maciej Murawski
Volume: 8
Issue: 3
Year: 2006
Ocena żywienia niemowląt i małych dzieci z alergią pokarmową PDF available

Author(s): Stella Buczek | Barbara Karnet | Renata Pasowska | Edward Jabłoński | Konrad Pyziak | Karolina Kulig | Jolanta Furmanek
Volume: 8
Issue: 3
Year: 2006
Niedożywienie u noworodków i niemowląt karmionych piersią PDF available

Author(s): Anna Borkowska | Anna Delińska-Galińska | Grażyna Łuczak | Ewa Kozielska
Volume: 8
Issue: 3
Year: 2006
Limfocyty T alfa/beta i gamma/delta krwi obwodowej dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit PDF available

Author(s): Alicja Żabka | Bogdan Mazur | Jacek Karp | Jarosław Kwiecień | Wojciech Pieniążek | Krystyna Karczewska
Volume: 8
Issue: 3
Year: 2006
Celiakia rozpoznawana w wieku dorosłym - problem także pediatryczny PDF available

Author(s): Krystyna Karczewska | Jacek Kasner | Jadwiga Sulej | Daniel Sabat | Maria Łukasik | Wojciech Pieniążek | Alicja Żabka
Volume: 8
Issue: 3
Year: 2006
Powikłania przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) PDF available

Author(s): Małgorzata Łyszkowskai | Katarzyna Popińskai | Janusz Książyki | Danuta Celińska-Cedro
Volume: 8
Issue: 3
Year: 2006
Odległe skutki choroby refluksowej przełyku u dzieci i młodzieży PDF available

Author(s): Marlena Jakubczyk | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Paweł Jakubczyk
Volume: 8
Issue: 3
Year: 2006
Krwawienia z przewodu pokarmowego u dzieci PDF available

Author(s): Danuta Celińska-Cedro
Volume: 8
Issue: 3
Year: 2006
Allergy to dietary protein PDF available

Author(s): Carlos Lifschitz
Volume: 8
Issue: 3
Year: 2006
Kolektomia w ciężkiej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego - opis 2 przypadków PDF available

Author(s): Ewa Toporowska-Kowalska | Beata Gębora-Kowalska | Joanna Kudzin | Anna Plocek | Krystyna Wąsowska-Królikowska
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Zastosowanie modyfikacji badania tomografem komputerowym w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Alternatywa czy uzupełnienie diagnostyki w kwalifikacji do leczenia operacyjnego? PDF available

Author(s): Katarzyna Nierzwicka | Małgorzata Chrupek | Andrzej Igor Prokurat | Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Katarzyna Laskowska | Sylwia Drewa | Władysław Lasek
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Oporna choroba Leśniowskiego-Crohna u 13-letniego chłopca - opis przypadku PDF available

Author(s): Grażyna Czaja-Bulsa | Aneta Gębala
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Dobry efekt leczenia "top-down" ciężkiej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna u 15-letniej dziewczynki PDF available

Author(s): Monika Parzęcka | Grażyna Bała | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Renata Kuczyńska
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Stwardniające zapalenie dróg żółciowych w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit u dzieci PDF available

Author(s): Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Halina Woś | Maciej Kajor | Magdalena Holon | Sabina Więcek | Maria Szymańska
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Oporna na typowe leczenie niedokrwistość niedobarwliwa pierwszym objawem choroby Leśniowskiego-Crohna PDF available

Author(s): Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Rozległe zajęcie przewodu pokarmowego u 17-letniego chłopca z chorobą Leśniowskiego-Crohna PDF available

Author(s): Grażyna Bała | Joanna Gąsiorowska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Jerzy Brazowski
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Zmiany kostno-szpikowe w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u 12-letniego chłopca - opis przypadku PDF available

Author(s): Natalia Kobelska-Dubiel | Iwona Ignyś | Wojciech Cichy
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Przełykowa lokalizacja choroby Leśniowskiego-Crohna - opis przypadku PDF available

Author(s): Elżbieta Jarocka-Cyrta | Elżbieta Matuszewska | Mirosława Uścinowicz | Maria Sobaniec-Łotowska | Maciej Kaczmarski
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Zapalenie dużych stawów jako dominujący objaw choroby Leśniowskiego-Crohna u 14-letniej dziewczynki PDF available

Author(s): Urszula Grzybowska-Chlebowczyk | Sabina Więcek | Halina Woś | Maciej Kajor | Maria Szymańska
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Cholestaza wyprzedzająca ujawnienie choroby Leśniowskiego-Crohna u 10-letniej dziewczynki PDF available

Author(s): Grażyna Bała | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Monika Parzęcka | Renata Kuczyńska
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Współwystępowanie choroby Leśniowskiego-Crohna z chorobą trzewną u 8-letniego chłopca PDF available

Author(s): Maja Ludzik | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Aleksandra Ryngajło | Elżbieta Czkwianianc | Ewa Małecka-Panas
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Obraz ciężkiej enteropatii wysiękowej w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna u 6-letniego chłopca - opis przypadku PDF available

Author(s): Elżbieta Czkwianianc | Alina Durko | Izabela Płaneta-Małecka | Ewa Małecka-Panas
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Wgłobienie jako pierwszy objaw nieswoistego zapalenia jelita u dzieci PDF available

Author(s): Grażyna Czaja-Bulsa | Aneta Gębala
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Zapalenie jelita poprzedzające rozpoznanie choroby Hirschprunga u 5-miesięcznej dziewczynki PDF available

Author(s): Grażyna Czaja-Bulsa | Aneta Gębala
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Ocena wydzielania melatoniny u dzieci i młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit PDF available

Author(s): Rafał Czarnecki | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Józef Kędziora | Sylwia Murawska
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Ocena aktywności parametrów anty oksydacyjnych u dzieci i młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit PDF available

Author(s): Rafał Czarnecki | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Józef Kędziora | Sylwia Murawska
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Kalprotektyna w kale jako marker zapalny w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci PDF available

Author(s): Natalia Kobelska-Dubiel | Iwona Ignyś | Hanna Krauss | Wojciech Cichy | Mikołaj Kobelski
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Kliniczne wskaźniki w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci PDF available

Author(s): Natalia Kobelska-Dubiel | Iwona Ignyś | Wojciech Cichy | Mikołaj Kobelski
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Obraz kliniczny nieswoistych zapaleń jelit u dzieci do 5 roku życia - obserwacje własne PDF available

Author(s): Grażyna Czaja-Bulsa | Aneta Gębala | Barbara Garanty-Bogacka | Anna Woźniak-Prajwowska
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Leczenie żywieniowe w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci PDF available

Author(s): Krystyna Grzybowska
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Czy LC-PUFA omega-3 mogą być szansą na poprawę skuteczności leczenia nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i młodzieży? PDF available

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Hanna Zielińska-Duda | Sylwia Murawska
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007
Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci - zastosowanie probiotyków PDF available

Author(s): Maciej Kaczmarski | Elżbieta Jarocka-Cyrta | Mirosława Uścinowicz | Janusz Semeniuk
Volume: 9
Issue: 3
Year: 2007

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions