Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Polish Journal of Cardiology

ISSN: 1507--5540
Publisher: Cornetis


ADD TO MY LIST
 
VII Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2005. Warszawa, 23-24.06.2005 r. PDF available

Author(s): Marcin Grabowski
Volume: 7
Issue: 6
Year: 2005
Sprawozdanie z XV Europejskiego Kongresu Nadciśnieniowego. Mediolan, 17-21.06.2005 r. PDF available

Author(s): Krzysztof J. Filipiak
Volume: 7
Issue: 6
Year: 2005
Późne rozpoznanie wrodzonej wady sercowo-naczyniowej z obrazem przerwania ciągłości łuku aorty PDF available

Author(s): Radosław Zwoliński | Piotr Kula | Marek Maciejewski | Anna Adamek-Kośmider | Bogdan Klotz | Andrzej Sysa | Marian Zwoliński | Jerzy Bobiarski | Janusz Zasłonka
Volume: 7
Issue: 6
Year: 2005
Kardioprotekcyjne działania erytropoetyny - czy jesteśmy gotowi na jej kliniczne zastosowanie? PDF available

Author(s): Mateusz ?piewak | Krzysztof J. Filipiak
Volume: 7
Issue: 6
Year: 2005
Wybrane nieinwazyjne metody oceny sztywności tętnic. Część II - implikacje kliniczne PDF available

Author(s): Szymon Gomułka | Katarzyna Mizia-Stłec | Magdalena Mizia | Paweł Kumor | Zbigniew Gąsior
Volume: 7
Issue: 6
Year: 2005
Znaczenie heparyn drobnocząsteczkowych w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych z uniesieniem odcinka ST PDF available

Author(s): Ewa Rzewuska | Krzysztof Jankowski | Robert Królak | Michał Ciurzyński | Danuta Liszewska-Pfejfer
Volume: 7
Issue: 6
Year: 2005
Leki pierwszego rzutu w leczeniu niewydolności serca: inhibitory konwertazy czy B-adrenolityki - nowe fakty PDF available

Author(s): Łukasz Figiel | Maria Krzemińska-Pakuła
Volume: 7
Issue: 6
Year: 2005
Zespoły nieprawidłowego odstępu QT PDF available

Author(s): Marlena Olszak | Gabriela Parol-Baran | Mirosław Dziuk | Tomasz Słelmaszuk
Volume: 7
Issue: 6
Year: 2005
Elektrokardiograficzne cechy zamknięcia gałęzi diagonalnej i marginalnej jako tętnicy dozawałowej PDF available

Author(s): Filip Szymański | Marcin Grabowski | Grzegorz Karpiński | Krzysztof J. Filipiak | Przemysław Stolarz | Zenon Huczek | Janusz Kochman | Grzegorz Horszczaruk | Anna Hrynkiewicz | Grzegorz Opolski
Volume: 7
Issue: 6
Year: 2005
Przezskórna angioplastyka u chorych z zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej - obserwacja odległa PDF available

Author(s): Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Michał Plewka | Tomasz Jeżewski | Anna Kopff | Maria Krzemińska-Pakuła
Volume: 7
Issue: 6
Year: 2005
Występowanie zespołu metabolicznego u osób starszych w populacji wielkomiejskiej o wysokim ryzyku chorób układu krążenia PDF available

Author(s): Mariusz E. Mianowany | Krystyna Kaczmarczyk-Chałas | Anna Bednarek-Gejo | Włodzimierz Stelmach | Wojciech K. Drygas
Volume: 7
Issue: 6
Year: 2005
Czynniki wpływające na wystąpienie przetrwałego i utrwalonego migotania przedsionków u pacjentów po 75 roku życia z zespołem bradykardia-tachykardia z implantowanym dwujamowym stymulatorem serca PDF available

Author(s): Michał Chudzik | Jerzy Krzysztof Wranicz | Artur Klimczak | Andrzej Oszczygieł | Jan Henryk Goch
Volume: 7
Issue: 6
Year: 2005
Nowe badania kliniczne. Sprawozdanie z Sesji Naukowej American Heart Association. 12-15 listopada 2006, Chicago PDF available

Author(s): Aleksandra Jasińska | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 8
Issue: 6
Year: 2006
Zespół Churg-Straussa z eozynofilowym zapaleniem mięśnia sercowego. Opis przypadku PDF available

Author(s): Krystian Wita | Jarosław Kolasa | Adrianna Berger-Kucza | Maciej Turski | Maria Trusz-Gluza
Volume: 8
Issue: 6
Year: 2006
Zaburzenia przepływu w żyle podobojczykowej powodowane rozrusznikiem serca PDF available

Author(s): Roman Steckiewicz | Marcin Grabowski | Przemysław Stolarz | Marian Pieniak | Elżbieta Świętoń | Artur Oręziak
Volume: 8
Issue: 6
Year: 2006
Spożycie kawy a choroby układu sercowo-naczyniowego. Ochrona czy ryzyko? PDF available

Author(s): Marcin Dominiak | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 8
Issue: 6
Year: 2006
Mechaniczne powikłania ostrego zawału mięśnia sercowego PDF available

Author(s): Bożena Balita-Roszak | Marcin Fijałkowski | Andrzej Koprowski | Andrzej Rynkiewicz
Volume: 8
Issue: 6
Year: 2006
Transplantacja komórek macierzystych u pacjentów z zawałem serca - fakty i mity PDF available

Author(s): Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Anna Korycka | Tomasz Jeżewski | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 8
Issue: 6
Year: 2006
Czy płeć wpływa na terapię i rokowanie w ostrych zespołach wieńcowych? PDF available

Author(s): Krzysztof Wilczek | Lech Poloński
Volume: 8
Issue: 6
Year: 2006
Dekompozycja złożonych wykresów Poincare zmiennych hemodynamicznych PDF available

Author(s): Przemysław Guzik | Jarosław Piskorski | Jerzy Ellert | Janusz Tarchalski | Tomasz Krauze | Andrzej Wykrętowicz | Henryk Wysocki
Volume: 8
Issue: 6
Year: 2006
Skorygowana liczba klatek TIMI {corrected TIMI frame count) a funkcja prawej komory u chorych z ostrym zawałem prawej komory leczonych zabiegiem pierwotnej angioplastyki prawej tętnicy wieńcowej PDF available

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Tomasz Wierzchowski | Maria Krzemińska-Pakuła
Volume: 8
Issue: 6
Year: 2006
Wartość wstępnego elektrokardiogramu w ocenie obszaru ostrego niedokrwienia w zawale mięśnia sercowego ściany dolnej PDF available

Author(s): Małgorzata Czechowska | Jarosław Gorący | Joanna Zielonka | Maciej Lewandowski | Zdzisława Kornacewicz-Jach
Volume: 8
Issue: 6
Year: 2006
Zaburzenia układu autonomicznego serca u chorych z cukrzycą typu 1 - wyniki analizy widmowej zmienności rytmu serca PDF available

Author(s): Dariusz Korczak | Danuta Liszewska-Pfejfer | Krzysztof Jankowski | Piotr Bienias | Anna Lipińska | Małgorzata Puchta
Volume: 8
Issue: 6
Year: 2006
Nietypowa przyczyna omdleń - borelioza serca PDF available

Author(s): Małgorzata Morawska | Anetta Bartczak | Zbigniew Deroń | Juliusz Kamerys | Tomasz Rechciński
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Duża, ruchoma struktura w jamie prawego przedsionka - czy może sprawić trudności diagnostyczne w czasie badania echokardiograficznego? PDF available

Author(s): Joanna Gierach | Iwona Świątkiewicz | Marek Woźnicki | Maciej Chojnicki | Roland Fiszer | Jacek Kubica
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Znaczenie przedszpitalnego EKG u pacjentów z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego - co nowego w piśmiennictwie? PDF available

Author(s): Filip M. Szymański | Marcin Grabowski | Robert Rudowski
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Krwiak śródścienny aorty - jedna z postaci ostrego zespołu aortalnego PDF available

Author(s): Beata Wożakowska-Kapłon | Maciej Strączyński
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Otyłość jako czynnik ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych PDF available

Author(s): Justyna Domienik | Piotr Pruszczyk
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Niepożądane działania sercowo-naczyniowe sterydów anabolicznych PDF available

Author(s): Michał Mączewski | Stanisław M. Piłkowski | Artur Mamcarz
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Zasady postępowania w bloku całkowitym serca płodu opracowane przez zespół specjalistów Instytutu Centrum Zdrowia Matki w Łodzi (rok 2007) PDF available

Author(s): Maria Respondek-Liberska | Alicja Żarkowska | Przemysław Oszukowski | Grzegorz Krasomski | Jan Wilczyński | Ewa Gulczyńska | Andrzej Sysa | Henryk Tchórzewski
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Dynamika progresji procesu miażdżycowego w tętnicach wieńcowych PDF available

Author(s): Jacek Morka | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Ciśnienie tętnicze krwi u zdrowych, młodych osób dorosłych w obserwacji 12-miesięcznej PDF available

Author(s): Łukasz J. Krzych | Jan E. Zejda
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Wpływ niskiej dawki lipopolisacharydu bakteryjnego na proces apoptozy w mięśniu sercowym w przebiegu wstrząsu septycznego u myszy PDF available

Author(s): Monika Usowicz-Szaryńska | Karol Kamiński | Beata Szynaka | Lech Zimnoch | Marcin Kożuch | Agnieszka Leszczyńska | Wojciech Karwowski | Bogusław Sawicki | Lech Chyczewski | Włodzimierz J. Musiał | Maria M. Winnicka | Bożena Sobkowicz
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Ocena zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a wybranymi parametrami bariery antyoksydacyjnej i przemiany lipidowej u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy PDF available

Author(s): Anna Sierakowska-Fijałek | Paweł Fijałkowski | Jan Błaszczyk | Zbigniew Baj | Piotr Kaczmarek | Mariusz Stępień | Jacek Rysz
Volume: 9
Issue: 6
Year: 2007
Sprawozdanie z XIV Europejskiego Kongresu Udarowego. Bolonia, 25-28.05.2005 r. PDF available

Author(s): Krzysztof J. Filipiak
Volume: 7
Issue: 5
Year: 2005
Obraz echokardiograficzny chłoniaków prawego serca - opis trzech przypadków PDF available

Author(s): Ireneusz Jedliński | Małgorzata Duszyńska | Kajetan Poprawski | Mariusz Kulczak | Alicja ?mierzchała | Magdalena Bielawna | Eugeniusz Kaszkowiak | Ryszard Kalawski | Maria Jamrozek-Jedlińska | Mieczysław Komarnicki6 | Krystyna Zawilska
Volume: 7
Issue: 5
Year: 2005
Zespół obturacyjnych bezdechów sennych a choroby sercowo-naczyniowe - najnowsze fakty PDF available

Author(s): Renata Główczyńska | Wojciech Kukwa | Piotr Korczyński
Volume: 7
Issue: 5
Year: 2005
Wybrane nieinwazyjne metody oceny sztywności tętnic. Część I - metodyka pomiaru PDF available

Author(s): Szymon Gomułka | Katarzyna Mizia-Słec | Magdalena Mizia | Zbigniew Gąsior
Volume: 7
Issue: 5
Year: 2005
Miejsce pochodnych tienopirydyny w standardach postępowania w grupie chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi PDF available

Author(s): Arkadiusz Pietrasik | Adam Rdzanek | Janusz Kochman
Volume: 7
Issue: 5
Year: 2005
Zaburzenia gospodarki lipidowej - mechanizmy genetyczne PDF available

Author(s): Paweł Burchardt | Tomasz Siminiak
Volume: 7
Issue: 5
Year: 2005
Ilościowa ocena funkcji lewej komory metodą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u pacjentów z niewydolnością serca, wtórną do przebytego zawału mięśnia sercowego i kardiomiopatii rozstrzeniowej PDF available

Author(s): Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław Drożdż | Karina Wierzbowska | Michał Kidawa | Piotr Lipiec | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 7
Issue: 5
Year: 2005
Zabiegi kardiologii interwencyjnej w skojarzonym wieloetapowym leczeniu zespołu hipoplazji lewego serca PDF available

Author(s): Tomasz Moszura | Anna Mazurek-Kula | Paweł Dryżek | Jadwiga Moll | Jacek Moll | Andrzej Sysa
Volume: 7
Issue: 5
Year: 2005
Przydatność ultrasonograficznej oceny miażdżycy tętnic szyjnych i udowych w ocenie ryzyka choroby wieńcowej PDF available

Author(s): Cezary Sosnowski | Tomasz Pasierski | Ewa Janeczko-Sosnowska | Rafał Dąbrowski | Anna Szulczyk | Witold Rużyłło
Volume: 7
Issue: 5
Year: 2005
Nowe badania kliniczne. Sprawozdanie ze Światowego Kongresu Kardiologicznego w Barcelonie, 02-06.09.2006 r. PDF available

Author(s): Piotr Lipiec | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 8
Issue: 5
Year: 2006
Sprawozdanie z XIV International Symposium on Atheroscierosis. Rzym, 18-22.06.2006 r. PDF available

Author(s): Tomasz Rechciński
Volume: 8
Issue: 5
Year: 2006
Guz chromochłonny nadnerczy - "kameleon medycyny" - opis przypadku klinicznego PDF available

Author(s): Justyna Węgrzyn-Kosmol | Marek Kuch | Ilona Jędrzejewska | Jacek Sawicki | Iwonna Grzywanowska-Łaniewska | Mirosław Dłużniewski
Volume: 8
Issue: 5
Year: 2006
Stabilna dławica piersiowa - co nowego w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego? PDF available

Author(s): Jarosław D. Kasprzak | Paweł Życiński
Volume: 8
Issue: 5
Year: 2006
Nadciśnienie tętnicze - nowe wytyczne postępowania 2006 PDF available

Author(s): Zbigniew Gaciong
Volume: 8
Issue: 5
Year: 2006
Leczenie zwężenia cieśni aorty pierwotnego lub wtórnego u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z wykorzystaniem stentów typu Cheatham-Platinum PDF available

Author(s): Paweł Dryżek | Tomasz Moszura | Beata Politowska | Jadwiga A. Moll | Shakeel A. Qureshi | Andrzej Sysa
Volume: 8
Issue: 5
Year: 2006
Wpływ zabiegu hemodializy na czas trwania i dyspersję odstępu QT oraz elektrokardiograficzne cechy przerostu lewej komory PDF available

Author(s): Andrzej Minczykowski | Danuta Zaremba-Drobnik | Irena Pietrzak | Stanisław Czekalski | Henryk Wysocki
Volume: 8
Issue: 5
Year: 2006
Czy średnia dobowa częstość rytmu serca to odpowiedni parametr dla kontroli rytmu serca u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków? PDF available

Author(s): Michał Chudzik | Jerzy Krzysztof Wranicz | Artur Klimczak | Iwona Cygankiewicz | Andrzej Oszczygieł | Jan Henryk Goch
Volume: 8
Issue: 5
Year: 2006
Nowe badania kliniczne - sprawozdanie z sesji Hotline Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wiedeń, 1-5.09.2007 r. PDF available

Author(s): Aleksandra Jasińska | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Nowości w obrazowaniu - Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wiedeń, 1-5.09.2007 r. PDF available

Author(s): Barbara Uznańska | Łukasz Chrzanowski
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Sprawozdanie z XII Kongresu International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology. Ateny, 7-9.06.2007 r. PDF available

Author(s): Małgorzata Kurpesa | Tomasz Rechciński
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Dwuujściowa zastawka mitralna. Dwa przypadki o odmiennym przebiegu klinicznym PDF available

Author(s): Andrzej Wojtarowicz | Edyta Płońska-Gościniak
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Wczesny wypis po plastyce naczynia wieńcowego. Czy jest bezpieczny i powinien być zalecany? PDF available

Author(s): Marcin Dominiak | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Wybrane polimorfizmy genetyczne w układzie krzepnięcia a ryzyko zawału serca PDF available

Author(s): Beata Wożakowska-Kapłon | Kinga Szydziak-Zwierzyńska
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe działania fibratów PDF available

Author(s): Anetta Undas
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Metody przezskórne leczenia niedomykalności zastawki mitralnej PDF available

Author(s): Tomasz Siminiak | Maciej Mączyński
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Pęknięcie serca w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego - doświadczenia własne i przegląd literatury PDF available

Author(s): Marek Bronisz | Agata Bronisz | Piotr Nowakowski | Krystyna Szymkowiak | Piotr Rozentryt | Łucja Oleśkowska
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Charakterystyka lęku u chorych z wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej PDF available

Author(s): Alicja Nasiłowska-Barud | Andrzej Wysokiński
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Ocena przeciwpłytkowego działania aspiryny wśród pacjentów po zawale serca leczonych PCI w obserwacji półrocznej - wyniki wstępne PDF available

Author(s): Marta Kamińska | Joanna Osada | Milena Dąbrowska | Janusz Kłoczko | Karol Kramkowski | Włodzimierz J. Musiał
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Pierwotna przezskórna angioplastyka wieńcowa versus terapia trombolityczna u pacjentów w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. Porównanie wczesnych i odległych wyników leczenia PDF available

Author(s): Jakub Foryś | Maria Krzemińska-Pakuła | Jan Zbigniew Peruga | Tomasz Bendinger | Piotr Lipiec | Michał Kidawa | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Zastosowanie angiografii ilościowej i ultrasonograf ii wewnątrznaczyniowej w ocenie zmian granicznych w tętnicach wieńcowych PDF available

Author(s): Grzegorz Jan Horszczaruk | Janusz Kochman | Joanna Wilczyńska | Filip Diks | Marek Roik | Zenon Huczek | Grzegorz Opolski
Volume: 9
Issue: 5
Year: 2007
Cardiac tamponade in woman with MAS syndrome and lymphoma Tamponada serca u pacjentki z zespo³em MAS i ch³oniakiem

Author(s): Jerzy Rekosz | Katarzyna Kamiñska | Renata M¹czyñska-Mazuruk
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
Clinical cardiology digest Aktualnoœci kardiologiczne - nowoœci badañ klinicznych

Author(s): Micha³ Simiera | Edyta Æwiek | Piotr Lipiec
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
Hipercysteinaemia and stroke Hipercysteinemia a udar mózgu

Author(s): Grzegorz Opielak | Wojciech Dworzañski | Franciszek Burdan | £ukasz Szeszko | Jakub Piotrkowicz | Mykola Tsyganok
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
Sudden cardiac death in dialysis patients Nag³y zgon sercowy u chorych dializowanych

Author(s): Anna Tomaszuk-Kazberuk | Jolanta Ma³yszko | W³odzimierz J. Musia³
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
Remote monitoring in patients with cardiovascular implantable electronic devices Zdalne telemetryczne monitorowanie chorych z wszczepionym urz¹dzeniem do elektroterapii serca

Author(s): Beata Mañkowska | Micha³ Chudzik | Bo¿ena Urbanek | Iwona Cygankiewicz | Andrzej Oszczygie³ | Jerzy Krzysztof Wranicz
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2012
Rodzinna bradykardia zatokowa PDF available

Author(s): Jerzy Stańczyk | Marek Niwald | Dominika Stańczyk-Tomecka | Piotr Lipiec
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Strategia stosowania stentów wewnątrznaczyniowych we współczesnej kardiologii interwencyjnej PDF available

Author(s): Marcin Zwierzak | Jan Zbigniew Peruga | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Pierwsze lata elektrostymulacji serca w Polsce PDF available

Author(s): Jakub Machejek | Jacek Lelakowski | Jacek Bednarek | Jacek Majewski
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Znaczenie wariantów polimorficznych wybranych genów w chorobie wieńcowej serca. Część I: Wprowadzenie i metodyka badań PDF available

Author(s): Marcin Gruchała | Dariusz Ciećwierz | Andrzej Rynkiewicz
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Etiopatogeneza kardiologicznego zespołu X PDF available

Author(s): Wiktoria Leśniak | Władysława Kolasińska-Kloch
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Istotne zwężenie pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej - domena kardiologii interwencyjnej czy kardiochirurgii? Doświadczenia własne PDF available

Author(s): Robert Gil | Tomasz Pawłowski | Artur Krzywkowski | Sebastian Ciuka | Rafał Żurawski
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Dyspersja odstępu QT w przewlekłej stymulacji dwujamowej typu DDD i komorowej VVI u chorych z nadciśnieniem tętniczym PDF available

Author(s): Jacek Lelakowski | Jacek Majewski | Jacek Szczepkowski | Jacek Bednarek | Jakub Machejek | Mieczysław Pasowicz
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Wpływ stopnia zaawansowania choroby niedokrwiennej na wartość dyspersji QT PDF available

Author(s): Janusz Tarchalski | Przemysław Guzik | Kinga Rzetecka | Lidia Dutkiewicz | Ryszard Turkiewicz | Henryk Wysocki
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Wpływ kwasu alfa-aminoolejowego na procesy mineralizacji biologicznych protez zastawki aortalnej pozbawionych rusztowania PDF available

Author(s): Bartłomiej Perek | Paul Herijgers | Willem Flameng | Wojciech Dyszkiewicz
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2000
Nowa metoda leczenia jatrogennych tętniaków rzekomych tętnic: przezskórne podanie trombiny pod kontrolą USG PDF available

Author(s): Wojciech Płazak | Anna Kabłak-Ziembicka | Tadeusz Przewłocki | Wiesława Tracz
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
Kwas moczowy a kardiologia - dna moczanowa czy coś więcej? PDF available

Author(s): Michał Borkowski | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
Farmakoekonomika inhibitorów Gp IIb/IIIa w niestabilnej chorobie niedokrwiennej serca PDF available

Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak | Ewa Kowalik
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
Efekt klasy a inhibitory konwertazy angiotensyny PDF available

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
Zmiany w ekspresji białek regulujących transport wapnia w niewydolności serca PDF available

Author(s): Przemysław Leszek | Małgorzata Szperl
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
Nowa metoda obrazowania tętnic wieńcowych z zastosowaniem wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej (MSCT) PDF available

Author(s): Mieczysław Pasowicz | Piotr Klimeczek | Wiesława Tracz | Artur Kozanecki | Piotr Pieniążek | Tadeusz Przewłocki | Marek Krochin
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
Leukocytoza a obecność niemego niedokrwienia po zawale serca PDF available

Author(s): Małgorzata Kurpesa | Ewa Trzos | Michał Żebrowski | Zbigniew Bednarkiewicz | Maria Krzemińska-Pakuła
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
Wybrane parametry czynności rozkurczowej lewej komory u osób młodych z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa PDF available

Author(s): Marek Czarkowski | Maria Jakubowska-Najnigier | Dariusz Radomski
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
Przebieg kliniczny świeżego zawału serca u osób w wieku podeszłym - wyniki wieloośrodkowego badania POL-WEB-AMI (POLish multicenter WEB-based trial on Acute Myocardial Infarction) PDF available

Author(s): Kinga Rzetecka | Jarosław Drożdż | Przemysław Guzik | Piotr Kasztelowicz | Jarosław D. Kasprzak | Janina Stępińska | Maria Krzemińska-Pakuła | Witold Rużyłło | Henryk Wysocki w imieniu grupy badawczej POL-WEB-AMI
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
Zastosowanie zaawansowanych metod echokardiograficznych dla oceny funkcji rozkurczowej lewej komory serca PDF available

Author(s): Karina Wierzbowska | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2001
Niescalenie lewej komory skojarzone z ubytkami w przegrodzie międzykomorowej PDF available

Author(s): Ireneusz Jedliński | Judyta Schlaffke | Marek Michalski | Kajetan Poprawski | Rafał Dankowski | Michał Wierzchowiecki | Bogna Wierusz-Wysocka
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2002
Nowe horyzonty w terapii niewydolności krążenia - transplantacje komórkowe PDF available

Author(s): Tomasz Jeżewski
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2002
Znaczenie omega-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w zapobieganiu chorobom serca i naczyń - dotychczasowy stan wiedzy PDF available

Author(s): Radosław Bartkowiak | Beata Wożakowska-Kapłon | Marianna Janion
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2002
Farmakoekonomiczne aspekty zastosowania kardiowertera-defibrylatora w prewencji nagłych zgonów sercowych PDF available

Author(s): Arkadiusz Pietrasik | Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak | Grzegorz Opolski
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2002
Układ grupowy krwi Lewis a choroba wieńcowa PDF available

Author(s): Tomasz Rechciński | Katarzyna Kołodziej
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2002
Dwukierunkowy częstoskurcz komorowy - aktualny stan wiedzy PDF available

Author(s): Janusz Kudlicki | Teresa Widomska-Czekajska
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2002
Czynność rozkurczowa lewej komory serca u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym PDF available

Author(s): Małgorzata Gołąbek
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2002
Wczesna ocena leczenia zespołu wazowagalnego treningiem pionizacyjnym. Doniesienie wstępne PDF available

Author(s): Ewa Szufladowicz | Edward Koźluk | Agnieszka Piątkowska | Franciszek Walczak
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2002
Obraz kliniczny i powikłania okołooperacyjne u chorych poddanych chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego do 45 roku życia PDF available

Author(s): Radosław Zwoliński | Sławomir Jander | Bogdan Jegier | Marian Zwoliński | Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka | Ryszard Jaszewski | Janusz Zasłonka
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2002
Subiektywnie oceniony stan zdrowia, a nasilenie zmian w naczyniach wieńcowych u pacjentów z dusznicą bolesną PDF available

Author(s): Michał Skrzypek | Teresa Widomska-Czekajska
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2002
Obraz zatoru tętnicy płucnej w badaniu echokardiograficznym przez klatkę piersiową - wartość diagnostyczna objawu McConnella PDF available

Author(s): Karina Wierzbowska | Jarosław Drożdż | Maria Krzemińska-Pakuła | Przemysław Guzik | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2002
Czy insulinooporność jest czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca? PDF available

Author(s): Krzysztof Chiżyński
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2002
Przeszczepy komórkowe i terapia genowa. Nowe metody leczenia pozawałowej niewydolności krążenia PDF available

Author(s): Natalia Rozwadowska | Dorota Fiszer | Tomasz Siminiak | Ryszard Kalawski | Maciej Kurpisz
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2002
Co nowego na temat żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej? PDF available

Author(s): Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Przezskórne interwencje w bifurkacjach naczyń wieńcowych PDF available

Author(s): Jacek Dragan | Leszek Bryniarski
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Nieprawidłowości układu krążenia u płodów z zahamowaniem rozwoju wewnątrzmacicznego PDF available

Author(s): Katarzyna Niewiadomska-Jarosik | Jerzy Stańczyk
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Znaczenie wskaźników neurohormonalnych oraz cytokin w ocenie ryzyka po zawale mięśnia serca PDF available

Author(s): Wojciech Kosmala | Monika Przewłocka-Kosmala
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Ultrasonograficzna ocena kompleksu błona wewnętrzna-błona środkowa tętnic obwodowych: przydatność kliniczna PDF available

Author(s): Anna Lisowska | Włodzimierz Jerzy Musiał | Jolanta Prokop | Jerzy Polaków | Małgorzata Knapp
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Choroba Kawasaki - obserwacje własne PDF available

Author(s): Zofia Szymanowska | Aneta Pośnik-Urbańska
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Choroba niedokrwienna serca w populacji województwa łódzkiego PDF available

Author(s): Beata Snarska
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Wpływ tirofibanu na dyspersję QT u pacjentów z niestabilną chorobą niedokrwienną serca PDF available

Author(s): Małgorzata Kurpesa | Ewa Trzos | Karina Wierzbowska | Maria Krzemińska-Pakuła
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Wpływ krótkotrwałej terapii antyrefluksowej na parametry 24-godzinnego, równoczasowego monitorowania pH w przełyku i EKG u pacjentów z chorobą refluksową przełyku i potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową PDF available

Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Wartość diagnostyczna echokardiograficznej próby obciążeniowej z dobutaminą w rozpoznawaniu choroby wieńcowej u chorych ze stenozą aortalną z uwzględnieniem występowania nadciśnienia tętniczego i echokardiograficznych cech przerostu lewej komory PDF available

Author(s): Edyta Płońska | Jarosław D. Kasprzak | Andrzej Gackowski | Andrzej Szyszka | Zbigniew Gąsior | Marek Maciejewski | Elżbieta Krzymińska | Piotr Gościniak | Maciej Lewandowski | Zdzisława Kornacewicz-Jach
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Wpływ leczenia farmakologicznego na rokowanie krótkoterminowe i długoterminowe u pacjentów po incydencie kardiogennego obrzęku płuc PDF available

Author(s): Marcin Fiutowski | Tomasz Waszyrowski | Maria Krzemińska-Pakuła | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Współczesna diagnostyka biochemiczna niewydolności serca - w poszukiwaniu nowych markerów PDF available

Author(s): Michał Marchel | Krzysztof J. Filipiak
Volume: 5
Issue: 4
Year: 2003
Chirurgiczne leczenie pozawałowego tętniaka lewej komory serca bez użycia krążenia pozaustrojowego PDF available

Author(s): Grzegorz J. Goryszewski | Zbigniew Juraszyński | Wojciech Dyk | Piotr Hendzel
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Izolowane niescalenie mięśnia lewej komory PDF available

Author(s): Nela Oryszczyn | Stepan Pawlyk | Jurij Iwaniw
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Elektroterapia niewydolności serca PDF available

Author(s): Tomasz Rudziński
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Zmiany w sercu w zapaleniu skórno-mięśniowym (dermatomyositis) oraz wielomięśniowym (polimyositis) PDF available

Author(s): Małgorzata Peregud-Pogorzelska | Iwona Brzosko | Andrzej Wojtarowicz | Edyta Płońska-Gościniak
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży PDF available

Author(s): Maria Krzemińska-Pakuła | Małgorzata Kurpesa
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Ultrasonograficzna charakterystyka tkanki mięśnia sercowego – przydatność w codziennej diagnostyce chokardiograficznej PDF available

Author(s): Andrzej Minczykowski | Katarzyna Ziemnicka
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Ogólnopolski, wieloośrodkowy program profilaktyki chorób układu krążenia – Polski Projekt 400 Miast. Główne założenia, cele oraz sposób realizacji PDF available

Author(s): Tomasz Zdrojewski | Marcin Rutkowski | Marzena Zarzeczna-Baran | Tomasz Grodzicki | Andrzej Januszewicz | Krzysztof Narkiewicz | Jerzy Głuszek | Wojciech Drygas | Witold Zatoński | Bogdan Wyrzykowski
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Ocena wyników klinicznych implantacji stentów powlekanych rapamycyną w leczeniu chorych z chorobą wieńcową – obserwacja roczna PDF available

Author(s): Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Prognostyczne znaczenie sercowej troponiny T u chorych z ostrą zatorowością płucną PDF available

Author(s): Anna Bochowicz | Marcin Szulc | Agnieszka Kuch-Wocial | Grzegorz Styczyński | Inga Chlewicka | Hanna Berent | Krystyna Kuczyńska | Piotr Pruszczyk
Volume: 6
Issue: 4
Year: 2004
Sprawozdanie z Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego w Bostonie, 15-18.06.2005 r. PDF available

Author(s): Piotr Lipiec | Paulina Wejner-Mik | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
Sprawozdanie z 75 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego. Praga, 23-26.04.2005 r. PDF available

Author(s): Krzysztof J. Filipiak
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
Ujawnienie się elektrokardiograficznych cech stenozy pnia lewej tętnicy wieńcowej podczas częstoskurczu nadkomorowego PDF available

Author(s): Andrzej Tomaszewski | Michał Tomaszewski | Teresa Widomska-Czekajska
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
Zastosowanie klopidogrelu w prewencji powikłań zakrzepowych miażdżycy PDF available

Author(s): Tomasz Wcisło | Jarosław D. Kasprzak | Jarosław Drożdż
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
Choroby układu krążenia w dąży - kardiomiopatie, arytmia, choroba niedokrwienna PDF available

Author(s): Maria Krzemińska-Pakuła | Małgorzata Kurpesa
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
Terapia naczyniowa PDF available

Author(s): Ewa Rusiecka | Jarosław Drożdż
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
Znaczenie koncepcji indeksu glikemicznego w patogenezie i dietoterapii chorób układu krążenia PDF available

Author(s): Janusz Ciok | Agnieszka Dolna
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
Ocena skuteczności zamknięcia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu ASDII u dzieci i młodzieży za pomocą zestawu Amplatzer Septal Occluder - doświadczenia własne PDF available

Author(s): Paweł Dryżek | Andrzej Sysa | Tomasz Moszura | Jadwiga Moll | Josef Masura | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
Ocena wpływu krótkotrwałej, głębokiej niedoczynności tarczycy na funkcję skurczową i rozkurczową serca PDF available

Author(s): Andrzej Minczykowski | Katarzyna Ziemnicka | Jerzy Sowiński | Henryk Wysocki
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
10-letnie ryzyko zgonu sercowego-naczyniowego a opieka medyczna PDF available

Author(s): Aleksandra Pytlak | Walerian Piotrowski
Volume: 7
Issue: 4
Year: 2005
Sprawozdanie z 16 Europejskiego Kongresu Nadciśnieniowego. Madryt, 12-15.06.2006 r. PDF available

Author(s): Krzysztof J.Filipiak
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Sprawozdanie z Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego. Baltimore, 3-7.06.2006 r. PDF available

Author(s): Piotr Lipiec | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Sprawozdanie z 27 Konferencji Heart Rhythm Society. Boston, 17-20.05.2006 r. PDF available

Author(s): Kinga Gościńska-Bis
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Sprawozdanie z 19 Międzynarodowego Kongresu Zakrzepowego. TelAviv, 14-18.05.2006 r. PDF available

Author(s): Krzysztof J.Filipiak
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Sprawozdanie z 12 Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej. Łódź, 25.03.2006 r. PDF available

Author(s): Krzysztof J.Filipiak
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Włókniak serca i zespół preekscytacji - czy ten pacjent wymaga diagnostyki inwazyjnej? PDF available

Author(s): Andrzej Dubiński | Zygmunt Zdrojewicz | Krzysztof Wronecki | Tadeusz Śliwiński | Roman Badowski
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Przenośne aparaty echokardiograficzne. Co nowego? PDF available

Author(s): Anna Budaj | Renata Główczyńska
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Aktualne spojrzenie na farmakoterapię idiopatycznego tętniczego nadciśnienia płucnego PDF available

Author(s): Jerzy Lewczuk | Marta Cisowska
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Jak kontrolować rytm komór u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków na podstawie 24-godzinnego zapisu EKG metodą Holtera? PDF available

Author(s): Michał Chudzik | Jerzy Krzysztof Wranicz | Artur Klimczak | Iwona Cygankiewicz | Jan Henryk Goch
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Nefropatia indukowana kontrastem u chorych poddanych kardiologicznym zabiegom interwencyjnym PDF available

Author(s): Michał Nowicki | Anna Masajtis | Katarzyna Murlikiewicz
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Chirurgiczne leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia za pomocą homograftu aortalnego PDF available

Author(s): Mariusz Kuśmierczyk | Jacek Różański | Krzysztof Kotliński | Hanna Siudalska | Katarzyna Barańska | Piotr Hoffman | Andrzej Biederman
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Przydatność tkankowej echokardiografii doplerowskiej w rozpoznawaniu zawału prawej komory PDF available

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Rola pomostowania aortalno-wieńcowego w późnym okresie pozawałowym w dobie leczenia zawału pierwotną angioplastyką wieńcową PDF available

Author(s): Marzenna Zielińska | Izabela Plesiewicz | Andrzej Walczak | Włodzimierz Koniarek | Ryszard Jaszewski | Janusz Zasłonka | Jan Henryk Goch
Volume: 8
Issue: 4
Year: 2006
Sprawozdanie z 76 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego. Helsinki, 10-13.06.2007 r. PDF available

Author(s): Anna Kabłak-Ziembicka
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Relacja z Kongresu "Heart Failure 2007". Hamburg, 9-12.06.2007 r. PDF available

Author(s): Renata Główczyńska
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Obserwacja roczna chorej z masywnym zatorem tętnicy płucnej leczonym trombolitycznie w czasie ciąży PDF available

Author(s): Jerzy Przegaliński | Janusz Kudlicki | Andrzej Tomaszewski | Tomasz Zapolski | Andrzej Wysokiński | Adam Tarkowski | Elżbieta Czekajska-Chehab
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Pęknięcie pętli drucianych zespalających mostek bez cech infekcji i niestabilności mostka u pacjenta po zabiegu wszczepienia sztucznej zastawki mitralnej PDF available

Author(s): Maciej Rachwalik | Michał Szłapka | Anna Goździk | Wojciech Kustrzycki
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Rola ablacji w leczeniu pacjentów z migotaniem przedsionków PDF available

Author(s): Marcin Fiutowski | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Czy hiperhomocysteinemia jest rzeczywiście czynnikiem ryzyka miażdżycy? PDF available

Author(s): Radosław Grabysa
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Antracykliny z perspektywy kardiologa PDF available

Author(s): Beata Kierzkowska | Justyna Kłobusińska | Jerzy Stańczyk
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Rewaskularyzacja u chorych z ciężką dysfunkcją lewej komory serca PDF available

Author(s): Andrzej Bochenek | Maria Trusz-Gluza | Michał Krejca | Anna Musialik-Rybicka
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
"Czas to mięsień" - ocena prawej komory metodą tkankowej echokardiografii doplerowskiej u pacjentów z zawałem prawej komory leczonych zabiegiem pierwotnej angioplastyki PDF available

Author(s): Michał Kidawa | Jan Z. Peruga | Tomasz Wierzchowski | Jakub Foryś | Jarosław D. Kasprzak | Maria Krzemińska-Pakuła
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Wazodylatacja indukowana przepływem a czynniki ryzyka u chorych z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej i prawidłowym obrazem naczyń wieńcowych w koronarografii PDF available

Author(s): Katarzyna Mizia-Stec | Zbigniew Gąsior | Magdalena Mizia | Maciej Haberka | Klaudia deszczyk | Wojciech Skiba | Daniel Jakubowski
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Czynniki ryzyka zgonu w świeżym zawale serca po dotarciu chorego do oddziału kardiologii interwencyjnej - doświadczenia własne PDF available

Author(s): Marzenna Zielińska | Michał Kacprzak | Ewa Krekora | Jan Henryk Goch
Volume: 9
Issue: 4
Year: 2007
Nieinwazyjne techniki obrazowania na kongresie European Society of Cardiology 2008 PDF available

Author(s): Łukasz Chrzanowski
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Odcewnikowe infekcyjne zapalenie wsierdzia u młodego chorego leczonego hemodializami PDF available

Author(s): Michał Ciurzyński | Patrycja Ozdowska | Barbara Lichodziejewska | Wiesław Kania | Piotr Pruszczyk
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Wrodzone złożone skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych (ccTGA) - trudności w postępowaniu PDF available

Author(s): Julita Niewiadomska | Marcin Demkow | Jacek Różański | Mariusz Kuśmierczyk | Mirosław Kowalski | Piotr Hoffman
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Stosowanie statyn i ezetimibu a ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową PDF available

Author(s): Ewa Szymczyk | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Choroby układu krążenia - odrębności wieku podeszłego PDF available

Author(s): Małgorzata Kurpesa | Maria Krzemińska-Pakuła
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Znaczenie czasu w leczeniu zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST PDF available

Author(s): Agata Bielecka-Dąbrowa | Magdalena Wierzbicka
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Dostępne metody oceny zjawiska aspirynooporności i jego znaczenie w leczeniu pacjentów z chorobą wieńcową PDF available

Author(s): Marek Postuła | Agnieszka Kapłon-Cieślicka | Agnieszka Strzelak | Marek Rosiak | Krzysztof J. Filipiak
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Kardiomiopatia takotsubo - obecny stan wiedzy PDF available

Author(s): Marcin Michalak | Zenon Huczek
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Inhibitory reniny - nowe możliwości blokowania układu renina-angiotensyna-aldosteron PDF available

Author(s): Tomasz Rywik | Przemysław Leszek
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Zastosowanie ablacji prądem o częstotliwości radiowej w leczeniu dzieci i młodzieży z nawrotnym częstoskurczem węzłowym. Porównanie z populacją dorosłych chorych PDF available

Author(s): Patrycja Pruszkowska-Skrzep | Oskar Kowalski | Sławomir Pluta | Radosław Lenarczyk | Adam Sokal | Andrzej Świątkowski | Beata ?redniawa | Bożena Zeifert | Anna Lenarczyk | Małgorzata Szkutnik | Jacek Białkowski | Zbigniew Kalarus
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Ocena związku między częstością hospitalizacji z powodu zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca a wiedzą o zasadach samokontroli i jej zastosowaniem PDF available

Author(s): Elżbieta Bluj | Grzegorz Żuk | Michał Bohdan | Joanna Wróblewska | Marcin Gruchała | Andrzej Rynkiewicz
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Aktywacja zapalna i neurohormonalna a przebudowa serca u chorych z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką PDF available

Author(s): Łukasz Karpiński | Rafał Płaksej | Wojciech Kosmala | Roksolana Derzhko | Maria Witkowska
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Przeznaczyniowe zamykanie przetrwałych przewodów tętniczych u dzieci - doświadczenia własne PDF available

Author(s): Jacek Białkowski | Małgorzata Szkutnik | Jacek Kusa | Anna Obersztyn | Beata Białkowska
Volume: 10
Issue: 4
Year: 2008
Hybrydowy zabieg tętniaka łuku aorty PDF available

Author(s): Jacek Wojciechowski | Grzegorz Halena | Łukasz Znaniecki | Jan Rogowski
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Aktualności kardiologiczne – nowości badań kardiologicznych PDF available

Author(s): Haval Qawoq | Maria Sobczak | Piotr Lipiec
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Alkohol, kawa, herbata – tylko przyjemność czy także lekarstwo? Przegląd aktualnych doniesień PDF available

Author(s): Anna Kierus-Gudaj | Urszula Cieślik-Guerra
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Leczenie wrodzonych wad serca u pacjentów z zespołem Downa PDF available

Author(s): Aneta Klotzka | Olga Trojnarska
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Radioterapia pacjenta ze stymulatorem serca PDF available

Author(s): Anita Woźniak-Wiśniewska | Władysław Sinkiewicz | Ewa Ziółkowska | Tomasz Wiśniewski | Małgorzata Zarzycka | Aleksandra Meller | Wojciech Balak | Piotr Małyszka
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Migotanie przedsionków – czynnik zwiększonej śmiertelności sercowo-naczyniowej PDF available

Author(s): Dominika Kołakowska | Ewa Ożdżeńska-Milke | Piotr Pruszczyk
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Wybrane zagadnienia opieki nad chorym z siniczą wrodzoną wadą serca przed i po leczeniu zabiegowym PDF available

Author(s): Ewa Kowalik | Mirosław Kowalski | Maria Kordybach | Piotr Hoffman
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Nowe metody: Możliwość oceny bezdechu sennego na podstawie całodobowej rejestracji EKG metodą Holtera – program Lifescreen Apnoea PDF available

Author(s): Barbara Uznańska | Ewa Trzos | Tomasz Rechciński | Jarosław D. Kasprzak | Małgorzata Kurpesa
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Wykorzystanie termografii do oceny zmian temperatury dłoni i przedramienia po pobraniu tętnicy promieniowej używanej do pomostowania naczyń wieńcowych PDF available

Author(s): Łukasz Jaworski | Piotr Siondalski | Dariusz Jagielak | Rafał Pawlaczyk | Andrzej Łoś | Jan Rogowski
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Stężenie asymetrycznej dimetyloargininy (ADMA) w surowicy krwi czynnych palaczy papierosów PDF available

Author(s): Rafał Poręba | Paweł Gać | Małgorzata Poręba | Angelika Chachaj | Arkadiusz Derkacz | Ryszard Andrzejak | Andrzej Szuba
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Opracowanie, wdrożenie i ocena działania polskiego systemu do interaktywnych telekonsultacji badań echokardiograficznych ECHO-TeleDICOM PDF available

Author(s): Andrzej Gackowski | Michał Nowak | Łukasz Czekierda | Anton Chrustowicz | Jacek Cała | Tomasz Masternak | Adam Koprowski | Krzysztof Mokrzycki | Piotr Sonecki | Piotr Podolec | Mieczysław Pasowicz | Marek Konka
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
Wpływ dowieńcowej transplantacji komórek macierzystych szpiku kostnego na funkcję rozkurczową u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego PDF available

Author(s): Michał Plewka | Maria Krzemińska-Pakuła | Piotr Lipiec | Jan Zbigniew Peruga | Tomasz Jeżewski | Małgorzata Kurpesa | Anna Korycka | Tadeusz Robak | Jarosław Damian Kasprzak
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2009
A huge left atrial thrombus in patient with severe mitral stenosis PDF available

Author(s): Karina Wierzbowska-Drabik | Małgorzata Marszal-Marciniak | Monika Możdżan | Małgorzata Kurpesa
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Nawracająca zakrzepica w stencie pokrywanym paklitakselem u 47-letniej kobiety PDF available

Author(s): Justyna Niedziela | Beata Wożakowska-Kapłon | Elżbieta Jaskulska-Niedziela | Wojciech Gutkowski
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Ciężkie tętnicze nadciśnienie płucne po operacji zamknięcia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej i korekcji częściowego nieprawidłowego spływu żył płucnych PDF available

Author(s): Justyna Rybicka | Mirosław Kowalski | Ilona Michałowska | Piotr Hoffman
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Kardiologia inwazyjna - nowe badania kliniczne na 60 kongresie American College of Cardiology PDF available

Author(s): Agnieszka Mielczarek | Piotr Lipiec
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych PDF available

Author(s): Agnieszka Mielczarek | Piotr Lipiec
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Diagnostyka biochemiczna w kardiologii: nowe markery chorób układu sercowo-naczyniowego - przegląd aktualnych doniesień PDF available

Author(s): Marcin Ojrzanowski | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Zastosowanie trombektomii aspiracyjnej u pacjentów ze STEMI PDF available

Author(s): Mikołaj Hanc | Michał Kidawa
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Leczenie przeciwkrzepliwe i fibrynolityczne w czasie ciąży PDF available

Author(s): Karolina Plaskota | Olga Trojnarska
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Metody diagnostyczne niestabilnej i pękniętej blaszki miażdżycowej, z uwzględnieniem zastosowania osoczowego białka typu A związanego z ciążą - PAPP-A PDF available

Author(s): Joanna Dudziak | Marcin Majewski | Olga Jerzykowska | Lech Torliński
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Predictors of ischemic mitral valve regurgitation complicating ST-segment elevation myocardial infarction - a cardiac magnetic resonance study PDF available

Author(s): Łukasz A. Małek | Mateusz Śpiewak | Mariusz Kłopotowski | Joanna Petryka | Łukasz Mazurkiewicz | Magdalena Żabicka
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Assessment of left atrial function using velocity vector imaging in patients with coronary artery disease and healthy subjects - relationship with mitral inflow and mitral annular velocities PDF available

Author(s): Karina Wierzbowska-Drabik | Łukasz Chrzanowski | Piotr Lipiec | Radosław Kręcki | Michał Plewka | Małgorzata Kurpesa | Tomasz Rechciński | Ewa Trzos | Edyta Płońska | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
The value of acute versus sub-acute BNP measurements for the prediction of long-term mortality after first ST-elevation myocardial PDF available

Author(s): Agnieszka M. Tycińska | Anna Lisowska | Robert Sawicki | Bożena Sobkowicz | Anna Kozieradzka | Karol Kamiński | Barbara Mroczko | Włodzimierz J. Musiał | Sławomir Dobrzycki | Maciej Szmitkowski
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2011
Kardiomiopatia tachyarytmiczna ważny i niedoceniany problem kliniczny PDF available

Author(s): Michał Ziołkowski | Piotr Sobański | Dorota Bednarska | Władysław Sinkiewicz
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Wisfatyna - wróg czy przyjaciel? PDF available

Author(s): Anna E. Płatek | Filip M. Szymański
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Częstoskurcz nawrotny w węźle przedsionkowo-komorowym PDF available

Author(s): Katarzyna Małaczyńska-Rajpold | Krzysztof Błaszyk | Edward Koźluk | Michał Waśniewski | Wojciech Seniuk | Adrian Gwizdała | Stefan Grajek
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Czynniki ryzyka choroby wieńcowej oraz ocena morfologii i funkcji serca w badaniu echokardiograficznym w grupie pacjentów kwalifikowanych do przeszczepienia wątroby PDF available

Author(s): Joanna Jędrzychowska-Baraniak | Konrad Jarosz | Ewa Lewandowska | Robert Józwa | Jarosław Damian Kasprzak
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Gender differences in depressive symptoms associated with acute coronary syndrome PDF available

Author(s): Beata Jankowska-Polańska | Izabella Uchmanowicz | Krzysztof Dudek | Krystyna Łoboz-Grudzień
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Nasilenie dolegliwości dławicowych u chorych po operacji małoinwazyjnego endoskopowego atraumatycznego pomostowania wieńcowego (EACAB) - obserwacja odległa PDF available

Author(s): Łukasz J. Krzych | Marcelina Niemiec | Michał Joniec | Sara Mustafa | Małgorzata Lach | Danuta Gierek | Michał Krejca | Marek Cisowski | Andrzej Bochenek
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Arterial stiffness in patients with heart failure and preserved ejection fraction 12 months after myocardial infarction PDF available

Author(s): Vyacheslav Ryabov | Vladimir Shurupov | Tatyana Suslova | Valentin Markov
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Płyn w worku osierdziowym po zabiegu wszczepienia stymulatora serca: rewizja układu czy obserwacja stanu PDF available

Author(s): Roman Steckiewicz | Przemysław Stolarz | Dariusz A. Kosior | Elżbieta Świętoń | Radosław Piątkowski | Andrzej Zieliński | Marian Pieniak | Marcin Grabowski
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Wyboista droga do ostatecznego rozpoznania tętniczego nadciśnienia płucnego z dalszymi wyzwaniami terapeutycznymi PDF available

Author(s): Karolina Frynas | Łukasz Chrzanowski | Radosław Kręcki | Michał Plewka | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Aktualności kardiologiczne - nowości badań klinicznych PDF available

Author(s): Przemysław Trzciński | Dominika Filipiak-Strzecka | Piotr Lipiec
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Niewydolność serca - przegląd aktualnych doniesień PDF available

Author(s): Marta Nowakowska | Łukasz Chrzanowski
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Nowe trendy w elektroterapii niewydolności serca PDF available

Author(s): Zbigniew Szafraniec | Jerzy Krzysztof Wranicz
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Tętniak rozwarstwiający aorty: różny przebieg kliniczny, różne strategie postępowania - opis 3 przypadków PDF available

Author(s): Włodzimierz Gierlak | Marek Kuch | Wojciech Braksator | Mirosław Dłużniewski
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Lista "Top-10" - najważniejszych osiągnięć kardiologii 1999 roku według American Heart Association PDF available

Author(s): Michał R. Żebrowski | Karina Wierzbowska | Michał Plewka | Agnieszka Żebrowska
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Leczenie świeżego zawału serca - farmakoekonomika pierwotnej angioplastyki naczyń wieńcowych (PTCA) PDF available

Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Zaburzenia aktywności seksualnej u pacjentów z chorobami układu krążenia PDF available

Author(s): Zdzisława Kornacewicz-Jach
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Angioplastyka balonem tnącym - nowa metoda przezskórnej rewaskularyzacji wieńcowej. Doświadczenia wstępne PDF available

Author(s): Robert Gil | Tomasz Pawłowski | Sebastian Ciuka | Maciej Olkowski | Rafał Żurawski | Artur Krzywkowski
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Analiza niediagnostycznych wyników echokardiograficznej próby dobutaminowej na materiale 582 badań PDF available

Author(s): Edyta Płońska | Hanna Szwed | Jarosław D. Kasprzak | Ilona Kowalik | Krystian Wita | Andrzej Gackowski | Lech Paluszkiewicz | Andrzej Szyszka | Adam Spring | Leszek Batalia | Anna Raczyńska | Marianna Janion
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Antazolina - lek nieskuteczny czy niedoceniany w leczeniu napadowego migotania przedsionków? PDF available

Author(s): Marek Kuch | Maciej Janiszewski | Mirosław Dłużniewski | Artur Mamcarz
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Tętniaki rozwarstwiające aorty - punkt widzenia kardiochirurga PDF available

Author(s): Antoni Dziatkowiak | Bogusław Kapelak
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Human genome project - implikacje kardiologiczne PDF available

Author(s): Adam Rdzanek | Krzysztof J. Filipiak
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2000
Pozawałowe tętniaki rzekome lewej komory - analiza przebiegu klinicznego u pięciu chorych PDF available

Author(s): Artur Klecha | Jerzy Sadowski | Leszek Bryniarski | Bogusław Kapelak | Piotr Pieniążek | Andrzej Gackowski | Kalina Kawecka-Jaszcz
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Kardiologiczny zespół X PDF available

Author(s): Katarzyna Kołodziej | Jarosław D. Kasprzak
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Statyny - czy wszystkie są sobie równe? PDF available

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada | Grzegorz Opolski
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Rezerwa przepływu wieńcowego - aktualne możliwości wykorzystania klinicznego PDF available

Author(s): Robert Gil | Tomasz Pawłowski | Jarosław Kasprzak
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Układ kininogenezy a czynność układu sercowo-naczyniowego w zdrowiu i chorobie PDF available

Author(s): Piotr Kosiorek
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Zastosowanie sztucznej wentylacji wysokimi częstotliwościami przez maskę twarzową w leczeniu kardiogennego obrzęku płuc. Doniesienie wstępne PDF available

Author(s): Tomasz Łazowski | Marcin Siciński | Paweł Andruszkiewicz | Grzegorz Niewiński | Grzegorz Opolski
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Operacje kardiochirurgiczne u chorych powyżej 65 roku życia w Polsce PDF available

Author(s): Janusz Zasłonka | Andrzej Walczak | Ryszard Jaszewski | Andrzej Banyś | Alicja Iwaszkiewicz
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Przydatność echokardiografii dopplerowskiej w różnicowaniu przyczyn zastoinowej niewydolności serca PDF available

Author(s): Michał Kidawa | Jarosław Drożdz | Maria Krzemińska-Pakuła | Magdalena Rau
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Korzyści i ryzyko leczenia trombolitycznego pacjentów ze świeżym zawałem serca hospitalizowanych w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii PDF available

Author(s): Marcin Rak | Bożena Sobkowicz | Anna Wątroba | Andrzej Niedziółka | Krzysztof Wrabec
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Wyniki chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u młodych kobiet PDF available

Author(s): Radosław Zwoliński | Janusz Zasłonka | Anna Adamek-Kośmider | Bogdan Jegier | Witold Pawłowski | Andrzej Walczak | Włodzimierz Koniarek | Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Choroby serca u kobiet PDF available

Author(s): Tomasz Jeżewski | Maria Krzemińska-Pakuła
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2001
Powikłania infekcyjnego zapalenia wsierdzia u dzieci PDF available

Author(s): Bożena Werner | Maria Wróblewska-Kałużewska
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Siedem przypadków nietypowej lokalizacji śluzaka serca PDF available

Author(s): Wojciech Dyk | Piotr Hendzel | Anna Klisiewicz | Krzysztof Kotlinski | Maria Giec-Kowalewska
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Dusznica oporna na leczenie - alternatywne metody terapii PDF available

Author(s): Karina Wierzbowska | Jarosław Kasprzak
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Fibraty - dlaczego ważne? Statyny - dlaczego ważniejsze? PDF available

Author(s): Jacek Lewandowski | Krzysztof J. Filipiak
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Ocena ryzyka operacyjnego przed zabiegami naczyniowymi - punkt widzenia kardiologa PDF available

Author(s): Wojciech Braksator | Joanna Syska-Sumińska | Artut Mamcarz | Karol Wrzosek | Marek Kuch | Mirosław Dłużniewski
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Uogólniona odpowiedź zapalna u chorych poddanych zabiegom chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego PDF available

Author(s): Grzegorz Suwalski | Krzysztof J. Filipiak
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Ocena ryzyka wieńcowego lekarzy - uczestników V Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - badanie przesiewowe PDF available

Author(s): Marcin Grabowski | Krzysztof J. Filipiak | Marzena Baranowska | Przemysław Stolarz | Grzegorz Karpiński | Robert Rudowski | Grzegorz Opolski
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Postępowanie diagnostyczno-lecznicze u noworodków z czynnościowo pojedynczą komorą serca PDF available

Author(s): Beata Kucińska | Maria Wróblewska-Kałużewska | Bożena Werner | Katarzyna Penconek | Tomasz Floriańczyk | Krzysztof Godlewski
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Ocena skuteczności plastyki przedniego płatka zastawki mitralnej u dorosłych pacjentów z leczonym operacyjnie ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu pierwszego PDF available

Author(s): Karol Bartczak | Ryszard Jaszewski | Marian Zwoliński | Alicja Iwaszkiewicz | Anna Kośmider | Andrzej Walczak | Sławomir Jander | Janusz Zasłonka
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Ocena wysiłkowej perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej PDF available

Author(s): Krzysztof Chiżyński | Jacek Kuśmierek | Alicja Iwaszkiewicz-Zasłonka | Ryszard Jaszewski | Janusz Zasłonka
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Przydatność śródoperacyjnej echokardiografii przezprzełykowej do oceny odwracalnych zaburzeń kurczliwości lewej komory PDF available

Author(s): Anna Szulczyk | Hanna Szwed | Tomasz Pasierski | Zbigniew Kasprzyk | Piotr Żelazny | Franciszek Majstrak | Marek Kośmicki | Ilona Kowalik
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Odwracalna dysfunkcja mięśnia serca u chorych na przewlekłą chorobę wieńcową PDF available

Author(s): Wojciech Kosmala
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2002
Niejednorodność przewodzenia przyczyną zmienności nawrotnego częstoskurczu węzłowego - rozważania na podstawie opisu przypadku PDF available

Author(s): Dariusz Kozłowski | Edward Koźluk | Paweł Derejko | Wojciech Krupa | Marcin Gawrysiak | Grażyna Świątecka
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Wykorzystanie echokardiografii przezprzełykowej w trakcie zabiegu ablacji przeznaczyniowej - opis przypadku PDF available

Author(s): Aleksander Maciąg | Hanna Szwed | Mariusz Pytkowski | Alicja Kraska | Maciej Sterliński | Agnieszka Jankowska
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Statyny - coraz dalej od cholesterolu? PDF available

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Michał Marchel | Arkadiusz Pietrasik
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Angina Prinzmetala - postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne PDF available

Author(s): Dariusz A. Kosior | Janusz Kochanowski
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Diagnostyka choroby wieńcowej w wieku podeszłym PDF available

Author(s): Leszek Bryniarski | Kalina Kawecka-Jaszcz
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Rola miedzi w chorobach układu krążenia PDF available

Author(s): Aleksander Goch
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Układ hemostazy w migotaniu przedsionków PDF available

Author(s): Beata Wożakowska-Kapłon | Grzegorz Opolski
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Ładunek ciśnienia a geometria lewej komory serca u chorych na nadciśnienie tętnicze pierwotne PDF available

Author(s): Wojciech Kosmala | Agnieszka Sławuta | Maria Witkowska
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Polimorfizm VNTR glikoproteiny Ib płytek krwi jest zależnym od płci czynnikiem ryzyka niestabilnej choroby wieńcowej PDF available

Author(s): Krzysztof Chiżyński | Magdalena Boncler | Cezary Watała
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Porównanie wartości diagnostycznej próby wysiłkowej na bieżni i cykloergometrze w pozycji siedzącej u chorych z bólami w klatce piersiowej PDF available

Author(s): Beata Malczewska | Hanna Szwed | Barbara Jędrzejczyk | Lech Leszczyński | Marek Rewicki
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Jakość życia chorych poddanych operacji pomostowania tętnic wieńcowych - porównanie wizualnej skali oceny jakości życia z kliniczną oceną wydolności wieńcowej i krążeniowej (CCS, NYHA) przed i po operacji PDF available

Author(s): Piotr Suwalski | Grzegorz Suwalski | Krzysztof J. Filipiak | Radosław Wilimski | Franciszek Majstrak | Andrzej Kurowski | Kazimierz B. Suwalski | Grzegorz Opolski
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Ocena jakości życia dorosłych chorych po operacji zamknięcia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej PDF available

Author(s): Piotr Podolec | Elżbieta Suchoń | Agnieszka Polak | Paweł Rubiś | Bogusław Kapelak | Jerzy Sadowski | Mieczysław Pasowicz | Wiesława Tracz
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Papillary muscle hypertrophy as a structural abnormality in patients with asymmetric septal hypertrophy PDF available

Author(s): Mehmet Kanadaţý | Esmeray Acartürk
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Wybrane markery aktywacji immunologicznej: TNFa i interleukina-2 u chorych ze stabilną chorobą wieńcową i z ostrymi zespołami wieńcowymi PDF available

Author(s): Katarzyna Mizia-Stec | Zbigniew Gąsior | Barbara Zahorska-Markiewicz | Tadeusz Mandecki | Joanna Janowska | Ewa Jastrzębska-Maj | Marek Piekarski | Szymon Gomułka
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
15 years experience with percutaneous mitral commissurotomy PDF available

Author(s): Alec Vahanian
Volume: 5
Issue: 3
Year: 2003
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?