Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Neerlandistiek.nl

ISSN: 1567--6633
Publisher: Igitur


ADD TO MY LIST
 
Fouten tellen. De invloed van de dichtheid van dt-fouten op de lezerswaardering

Author(s): Frank Jansen | Ellen de Roo
Volume: 2012
Year: 2012
Zonder gevoel geen taal

Author(s): Berkum, Jos J.A. van
Volume: 2012
Year: 2012
Taal, gevoel en effect

Author(s): Foolen, Ad
Volume: 2012
Year: 2012
Lezen = voelen

Author(s): Brandsma, Frank
Volume: 2012
Year: 2012
Vondels 'Aenleidinge'. Polyfonie en dialogisme

Author(s): Jansen, Jeroen
Volume: 2009
Year: 2009
Jacob Duym en de Leidse rederijkers.

Author(s): Koppenol, Johan
Volume: 2001
Year: 2001
Regionale variatie in de postverbale distributie van presentatief er.

Author(s): Grondelaers, Stefan | Speelman, Dirk | Carbonez, An
Volume: 2001
Year: 2001
Betrouwbaarheid bij het meten van toonhoogtebereik

Author(s): Ouden, Hanny den | Terken, Jacques | Wijk, Carel van | Noordman, Leo
Volume: 2008
Year: 2008
Postmodernisme en leesstrategie. Over Tongkat van Peter Verhelst.

Author(s): Vaessens, Thomas
Volume: 2001
Year: 2001
Het gebruik van het Brugse dialoogpartikel dè (/dae).

Author(s): Cappelle, Bert
Volume: 2003
Year: 2003
Dat teen scoon moeste ghestorven sijn! Het vijfde vers van het Egidiuslied.

Author(s): Duinhoven, A.M.
Volume: 2001
Year: 2001
Verbleekte partitieven: descriptieve, syntactische en semantische aspecten

Author(s): Oosterhof, Albert
Volume: 2005
Year: 2005
Oude en nieuwe filologie bij Herman Pleij

Author(s): Brinkman, Herman
Volume: 2009
Year: 2009
Voor jou. Over ‘Baard’ van Jan-Willem Anker

Author(s): Pols, Gijsbert
Volume: 2009
Year: 2009
Taal en gender in de advocatuur. Een stilistische analyse van pleidooien van vrouwelijke en mannelijke advocaten

Author(s): Oversteegen, Leonoor | Missioura, Olga
Volume: 2009
Year: 2009
Herman Pleij en de hoofse literatuur: een confrontatie

Author(s): Janssens, Jef
Volume: 2009
Year: 2009
Nooit in ruste. De bewogen middeleeuwen van Herman Pleij

Author(s): Brinkman, Herman
Volume: 2009
Year: 2009
Meer over negatief meer reactie op Piet Paardekooper[06.02]

Author(s): Corver, N.F.M.
Volume: 2007
Year: 2007
Over het onderzoek naar leven en werk van Louis Couperus

Author(s): Oosterholt, Jan
Volume: 2007
Year: 2007
Het zakboekje van Piero: profiel van een rederijker.

Author(s): Koppenol, Johan
Volume: 2004
Year: 2004
Ordeningsprincipes in poëzie. Periodisering, paradigma en syntagma

Author(s): Cassiers, Johanna
Volume: 2007
Year: 2007
Enkele notities over literaire kritiek en het internet

Author(s): Brems, Elke
Volume: 2007
Year: 2007
Poëzie en proza: de poëtische en epische functie

Author(s): Smulders, W.H.M.
Volume: 2007
Year: 2007
Postmodernisme: van proza naar poëzie, en terug

Author(s): Raat, G.F.H.
Volume: 2007
Year: 2007
Doorkruisingen van het Links-Rechtsprincipe.

Author(s): Jansen, Frank | Wijnands, Raoul
Volume: 2004
Year: 2004
Inleiding sessie ‘Literatuur als stempel’

Author(s): Andeweg, Agnes
Volume: 2007
Year: 2007
Flapteksten. Een verkennend onderzoek

Author(s): Beekman, Klaus
Volume: 2007
Year: 2007
Het leven nagebootst in taal: een cognitieve benadering van de literaire mimesis

Author(s): Heusden, Barend van
Volume: 2007
Year: 2007
Het oude verhaal van vlees en woord

Author(s): Gorus, Kim
Volume: 2005
Year: 2005
Literatuur als systeem

Author(s): Koppenol, Johan
Volume: 2007
Year: 2007
Massaspel en spreekkoor in het Vlaamse interbellum

Author(s): Crombez, Thomas
Volume: 2007
Year: 2007
Reisliteratuur tussen representatie en identiteit

Author(s): Huigen, Siegfried
Volume: 2007
Year: 2007
Taal en geweld in enkele bijbelse treurspelen van Joost van den Vondel

Author(s): Noak, Bettina
Volume: 2007
Year: 2007
Nederlands en Duits versritme in de vroegmoderne tijd

Author(s): Kazartsev, Evgeny
Volume: 2010
Year: 2010
Digitale edities en letterenonderzoek, een verkenning.

Author(s): Boot, Peter | Stronks, Els
Volume: 2002
Year: 2002
Nasal consonants in variants of Dutch and some related systems

Author(s): Oostendorp, Marc van
Volume: 2001
Year: 2001
'Literatuur is overal.' Tekst en context in het werk van Herman Pleij

Author(s): Ramakers, Bart
Volume: 2009
Year: 2009
Nooit in ruste. De bewogen middeleeuwen van Herman Pleij. Lezingen mini-symposium 29 februari 2008

Author(s): Brinkman, Herman | Janssens, Jef | Ramakers, Bart
Volume: 2009
Year: 2009
Zet je schrap. Dood vogeltjes grensverkeer (2006)

Author(s): Sonnenschein, Johan
Volume: 2009
Year: 2009
Voorbij de twee culturen? Een inleiding bij Cognitie & literatuur

Author(s): Roder, J.H. de
Volume: 2007
Year: 2007
Het New Historicism: de reddende engel? Bilderdijk als casus

Author(s): Jensen, Lotte
Volume: 2007
Year: 2007
De receptie van buitenlandse literatuur in Nederland in de twintigste eeuw

Author(s): Sanders, Mathijs
Volume: 2007
Year: 2007
Etiquette-regels voor de analyse van literatuur.

Author(s): Verdaasdonk, Hugo
Volume: 2002
Year: 2002
Schaamte en gezichtsverlies bij Wolkers, Hermans en Mulisch

Author(s): Pieterse, Saskia
Volume: 2007
Year: 2007
Vlaamse meesters. Vergi, Rose, Aiol, en anderen.

Author(s): Driel, J.M. van
Volume: 2007
Year: 2007
Egidius toch nog maar eens.

Author(s): Duinhoven, A.M.
Volume: 2001
Year: 2001
Walt Whitman twee keer vertaald

Author(s): Schoor, Rob van de
Volume: 2007
Year: 2007
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil