Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Psihologia Resurselor Umane

ISSN: 1583--7327
Publisher: Romanian Association for Industrial and Organizational Psychology


ADD TO MY LIST
 
Predictors of early retirement thoughts and intent to work after retirement PDF available

Author(s): Cristina Mădălina Neacșiu
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2013
Scala de evaluare a conducerii toxice – adaptare romaneasca PDF available

Author(s): Marian Popa | Violeta Rotarescu | Coralia Sulea | Patricia Albulescu
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2013
Employees’ intention to blow the whistle: The role of fairness and moral identity PDF available

Author(s): Karin Proost, Adríana Pavlinská, Elfi Baillien, Lieven Brebels, Anja Van den Broeck
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2013
Ponderarea relativă a predictorilor PDF available

Author(s): Dan Ispas
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
Psihologie aplicată în ştiintă şi cercetare PDF available

Author(s): Maria Ileana Carcea | Ana Maria Hojbota
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
Profiluri Prototip de Performantă Managerială PDF available

Author(s): Bogdan Stoian
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
The Impact of Occupational Stress on Job Satisfaction and Counterproductive Work Behaviour PDF available

Author(s): Horia D. Pitariu | Andrea Budean
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
O analiză a statisticilor utilizate în comunicările ştiintifice psihologice PDF available

Author(s): Marian Popa
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2009
File din istoria psihologiei muncii din România PDF available

Author(s): Nicolae Jurcău | Marius Drugaş
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2008
Introducere în metaanaliză. Metaanaliza corelatiilor PDF available

Author(s): Laurentiu P. Maricutoiu
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2008
Procedura Multi Trăsătură Multi Metodă: o abordare din perspectiva SEM PDF available

Author(s): Róbert Balázsi
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2008
Reglarea emotiilor şi epuizarea profesională la angajatii din sectorul servicii PDF available

Author(s): Daniela Victoria Zaharia | Manuela Maria Apostol
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2008
Modelul Big Five al personalitătii: abordări teoretice şi modelarea empirică a unui chestionar standardizat PDF available

Author(s): Alexandra Macarie | Ticu Constantin | Alina Orzan | Loredana Constantin | Anca Fodorea
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2008
Le retour de l’empathie: Du construit psychologique original a l’empathie organisationelle percue PDF available

Author(s): Dominique Guedon | Jean-Luc Bernaud
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2008
Les compétences dans l’activité et leur analyse PDF available

Author(s): Jacques Leplat
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2008
Inteligența emoțională și personalitatea. Convergențe și divergențe PDF available

Author(s): Cristian A. Mihai | Claudiu C. Gîrniceanu
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2012
Conscientious, therefore engaged in work? Don’t take it for granted: the moderating role of workplace mistreatment PDF available

Author(s): Coralia Sulea | Gabriel Fischmann | Răzvan Filipescu
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2012
Personalitate şi nivel managerial PDF available

Author(s): Andrei Ion | Dragoș Iliescu | Daniela Vercellino
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2012
Validitatea concurentă a unei probe care evaluează dezirabilitatea socială - DS10 PDF available

Author(s): Ioana S. Boghiţoiu | Alexandra Macarie | Andreia Ungurean | Alexandra Sava | Andreea Astani | Ana-Maria Buhăianu
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2012
Workaholism și epuizare profesională: efectul moderator al resurselor postului PDF available

Author(s): Delia Vîrgă | Floriana Sîrboiu
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2012
MLQ (Chestionarul Multifactorial de Leadership). Date preliminare pentru România PDF available

Author(s): Dragoş Iliescu | Rareş Mocanu | Felicia Beldean
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2008
Justitia organizatională şi afectivitatea negativă: o metaanaliză a relatiei acestora cu comportamentele contraproductive PDF available

Author(s): Horia D. Pitariu | Coralia Sulea | Cătălina Zaborilă | LaurenŃiu MaricuŃoiu
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2008
Stress Management in Organizations PDF available

Author(s): Roxana Capotescu
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2008
Trust and team coordination in critical situations PDF available

Author(s): Adrian H. Pitariu
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2008
Beyond task performance: the concept of organizational citizenship performance PDF available

Author(s): Dan Ispas | Walter C. Borman
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2008
Verificarea invariantei măsurătorilor prin utilizarea modelelor CFA PDF available

Author(s): Róbert Balázsi
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2009
Datele biografice în selectia profesională – între predictie şi abuz PDF available

Author(s): Cătălina Amihăieşi | Eusebiu Catana
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2009
Adaptarea culturală a MAB-II (Multidimensional Aptitude Battery) în România PDF available

Author(s): Dragoş Iliescu | Florin Glintă | Dan Ispas
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2009
Adaptarea în limba română a Scalei Utrecht de măsurare a implicării în muncă: examinarea validitătii şi a fidelitătii PDF available

Author(s): Delia Vîrgă | Cătălina Zaborilă | Laurentiu Maricutoiu
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2009
Construction and validation of the Scale for the Evaluation of the Perception of Counterproductive Behaviors in Organizations (EPCBO) PDF available

Author(s): Coralia Sulea | Horia Pitariu | Laurentiu Maricutoiu
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2009
Corelatii, corelatii, corelatii ... perspectiva SEM asupra măsurării în psihologie

Author(s): Balázsi Róbert
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2008
PowerStaTim 1.0 – un nou program statistic de calcul a mărimii efectului și a puterii statistice PDF available

Author(s): Florin A. Sava | Laurențiu P. Maricuțoiu
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2008
Industrial/Organization Consultancy in the United States: A Few of the Challenges PDF available

Author(s): Barbara Nett | Angie Rosenbaum
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2008
Aspects of the relationship between the processing of stimuli in the peripheral perceptual field and in the perceptual central field PDF available

Author(s): Mihai Anitei | Cornel Laurentiu Mincu | Mihaela Chraif
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2008
Efecte ale stilului de leadership asupra performantei în mediul organizational PDF available

Author(s): Veronica - Stăvilă Rîlea
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2008
Învãtarea în echipã si eficacitatea echipelor de muncã: Sinteza analizei studiilor publicate PDF available

Author(s): Claudia L. Rus | Adriana Bãban | Saul N. de Jesus
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2012
To be or not to be…identified. Explorations of students’ (dis)identification in a Romanian university

Author(s): Smaranda Boros | Petru Lucian Curseu
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2012
Evaluarea personalitãtii din perspectiva modelului Big Five. Date privind adaptarea chestionarului IPIP-50 pe un esantion de studenti români PDF available

Author(s): Silvia Rusu | Laurentiu P. Maricutoiu | Irina Macsinga | Delia Virga | Florin A. Sava
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2012
The relationship between emotional labor and burnout in direct sales representatives – a pilot study PDF available

Author(s): Elena-Madalina Iorga | Dan Florin Stãnescu | Dragos Iliescu
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2012
Métiers, caractéristiques et valeurs sociales attribues a la masculinité et a la féminité PDF available

Author(s): Crisanta-Alina Mazilescu | Bernard Gangloff
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2013
A Review of Empirical Studies Investigating Antecedents and Consequences of Collective Learning Behaviors in Hospitals PDF available

Author(s): Florina D. Spânu | Adriana S. Băban
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2013
Rolul resurselor personale în starea de bine a angajaților: implicarea în muncă și epuizarea profesională PDF available

Author(s): Delia Vîrgă | Diana Miruna Pascu | Mădălina Mioc | Isabela Elena Draguț | Andrei Țepeș-Onea | Emma Petrucă
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2013
Relația dintre stresul ocupațional, satisfacția în muncă și implicarea în muncă PDF available

Author(s): Elena Raluca Ciobotă
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2013
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil