Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Geoforum Perspektiv

ISSN: 1601--8796


ADD TO MY LIST
 
GIS and time

Author(s): Jonathan Raper
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2006
Leder - GIS i Tiden - Tiden i GIS

Author(s): Henning Sten Hansen
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2006
Sammenlægning af geodata - sikring af kvalitet og historik

Author(s): Søren Tollund Christensen
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2006
GIS som værktøj til paleomiljø-konstruktion

Author(s): Niels Skytte Christensen
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2006
GPS baseret tracking af mobile objekter

Author(s): Christian S. Jensen | Kristian Torp
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2006
Tanker om tid og rum - eller det spatio-temporale univers

Author(s): Hanne Brande
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2006
Indirekte ruter - hvordan man spilder tiden i et digitalt netværk

Author(s): Hans Skov-Petersen
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2006
GPS tracking af personer i byem - en komponent i et luftkvalitetssystem

Author(s): Martin Hvidberg | Steen Solvang Jensen | Ruwin Berkowicz
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2006
Visualisering af byudviklingen

Author(s): Jesper Rye Rasmussen
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2006
Ortofoto

Author(s): Søren Buch
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2005
Flyvevåbnets luftrekognoscering

Author(s): Per S. Nielsen
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2005
Fotogrammetrien efter den 20. ISPRS kongres

Author(s): Joachim Höhle
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2005
Leder - fjernanalyse og fotogrammetri

Author(s): Henning Sten Hansen
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2005
Perspektiv for anvendelsen af jordobservationer i den 3. verden

Author(s): Michael Schultz Rasmussen
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2005
Højdemodeller og laserscanning

Author(s): Johnny Koust Rasmussen
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2005
Basic Cover 1954 - en landsdækkende flyverfotografering anno 1954

Author(s): Steen Davidsen
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2005
Automatisk ændringsudpegning

Author(s): Brian Pilemand Olsen | Thomas Knudsen | Kristian Keller
Volume: 4
Issue: 8
Year: 2005
GIS i folkeskolen

Author(s): Mathilde Lissau
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2005
GIS i de gymnasiale uddannelser

Author(s): Torben P. Jensen
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2005
Leder - Geografisk Information i uddannelsessektoren

Author(s): Henning Sten Hansen
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2005
Virtuelle læringsmiljøer på Aalborg Universitets geouddannelser

Author(s): Esben Munk Sørensen
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2005
Man kan aldrig blive klog nok

Author(s): Hanne Brande-Lavridsen
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2005
Undervisning i GIS produkter

Author(s): Jan Juul Jensen | Søren Tollund Christensen
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2005
Kompetenssituation och utbildningsbehov inom geografisk IT i Sverige

Author(s): Patrick Ottoson
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2005
Geografisk Information i demokratiets tjeneste

Author(s): Henning Sten Hansen
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2004
GIS og den bornholmske kommunesammenlægning

Author(s): Jan Titiaan van Gilse
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2004
Leder - GI og Digital forvaltning

Author(s): Henning Sten Hansen
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2004
Digital forvaltning eller digital forkalkning ?

Author(s): Jeppe Dørup Olesen | Morten Østergaard | Morten Østergaard
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2004
Brug af ejendomsdata fra OIS

Author(s): Birgit Larsen | Bent Villadsen
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2004
Den digitale amtsgård og GIS

Author(s): Bent G. Kjeldsen | Birgit Larsen | Jesper Nørgaard Andersen
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2004
3D-bymodel over København - opbygning og anvendelse

Author(s): Göran Jönsson | Niels Peter Jensen
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2004
Digital forvaltning ved planlægning af arealdrift i Skov- og Naturstyrelsen

Author(s): Bent Egede Andersen | Christopher Buttenschøn | Kim Dralle | Søren Friese | Thomas Retsloff | Jørgen Skyum
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2004
Videnskabernes Selskabs kort

Author(s): Peter Korsgaard
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2004
Kort i arkiverne

Author(s): Henrik Dupont
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2004
Leder - Historiske kort

Author(s): Henning Sten Hansen
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2004
Udskiftningskort og Original I-kort

Author(s): Per Grau Møller
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2004
Målebordsblade og 4 cm kort. Bordmåling, rekognoscering og instrukser for arbejdet

Author(s): Peter Michaelsen
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2004
Ældre historiske kort som kilde til kommunikationslandskabet

Author(s): Jan Bill
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2004
Landbrugsproduktivitet og arealanvendelse i 1600- og 1700-tallet

Author(s): Peder Dam
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2004
Jordens godhed, bondens slid, kongens skat

Author(s): Jens Andresen
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2004
Anvendelse af topografiske kort til monitering af biotoper

Author(s): Jesper Brandt
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2004
Status og perspektiver for HisKIS-netværket

Author(s): Claus Dam | Henrik Dupont | Morten Stenak
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2004
Kortlægning - fortid, nutid og fremtid

Author(s): Hanne Brande-Lavridsen
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2004
GIS og persondataloven

Author(s): Dan Træholt Christensen
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2003
Generalisering af topografiske data

Author(s): Marlene Meyer | Peter West-Nielsen
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2003
Brug af GIS til placering af fremtidige havbrug

Author(s): Kerstin Geitner
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2003
Lokal og landsdækkende energisystemanalyse baseret på GIS

Author(s): Bernd Möller
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2003
Geografisk Information i samfundets tjeneste

Author(s): Esben Munk Sørensen
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2003
Leder

Author(s): Henning Sten Hansen
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2003
FOT - Fælles Objekttyper mellem TOP10DK og Kommunernes tekniske kort

Author(s): Inge Flensted
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2003
3D bymodeller

Author(s): Jesper Rye Rasmussen
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2003
Leder

Author(s): Henning Sten Hansen
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2003
Designstrategi for web-kort

Author(s): Mette Arleth
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2003
Geografisk information og ISO standardisering

Author(s): Jan Hjelmager
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2003
Geographic Information and Virtual Systems

Author(s): Patrick Ottoson
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2003
På vej mod 3D/4D geografisk information

Author(s): Henning Sten Hansen
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2003
Real-Time Data Generalisation and Integration using Java

Author(s): Lars Harrie | Mikael Johansson
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2003
PPGIS på GIS dag, indsamling af mange data på kort tid

Author(s): Rune Homann
Volume: 11
Issue: 21
Year: 2012
Et nyt perspektiv på Perspektiv

Author(s): Line Hvingel
Volume: 11
Issue: 21
Year: 2012
New tools for public participation in urban planning - a case from Dar es Salaam

Author(s): Lasse Møller-Jensen | Juma R Kiduanga | Phillip K. Mwanukuzi
Volume: 11
Issue: 21
Year: 2012
The role of Volunteered Geographic Information in participatory planning. Examples from Denmark and Finland

Author(s): Anne-Marie Sanvig Knudsen | Maarit Kahila
Volume: 11
Issue: 21
Year: 2012
Analyse af GIS- baseret borgerinddragelse i danske kommuner

Author(s): Rune Wøhlk | Simon Kamp Danielsen
Volume: 11
Issue: 21
Year: 2012
Leder - Borgerinddragelse gennem GIS

Author(s): Line Hvingel
Volume: 11
Issue: 21
Year: 2012
Planlægningen i hånden på borgeren – fra borgermøde til smartphones og apps?

Author(s): Søren Præstholm
Volume: 11
Issue: 21
Year: 2012
Marine Spatial Data Infrastruktur – hvad er status for en infrastruktur for geografi sk data til søs i Danmark.

Author(s): Tino Kastbjerg Stigsen | Michael Weber | Line Hvingel
Volume: 10
Issue: 20
Year: 2011
Geodata som katalysator for digital forvaltning

Author(s): Line Hvingel | Henning Sten Hansen
Volume: 10
Issue: 20
Year: 2011
Towards spatially enabled digital government

Author(s): Lise Schrøder | Bent Hulegaard Jensen
Volume: 10
Issue: 20
Year: 2011
Er vi modne til at demokratisere geodata og geoinformation?

Author(s): Lars Brodersen
Volume: 10
Issue: 20
Year: 2011
User-centric SDI: Addressing Users Requirements in Third- Generation SDI. The Example of Nature-SDIplus

Author(s): Sabine Hennig | Mariana Belgui
Volume: 10
Issue: 20
Year: 2011
Kommunale chefers syn på digitaliseringslandskabet

Author(s): Jeppe Agger Nielsen
Volume: 10
Issue: 20
Year: 2011
Den Digitale Agenda – hvilken rolle spiller Geodata?

Author(s): Thomas W. Møller
Volume: 10
Issue: 20
Year: 2011
Spatially Enabled society

Author(s): Stig Enemark | Abbas Rajabifard
Volume: 10
Issue: 20
Year: 2011
Leder - Velkommen til Geoforum Perspektiv

Author(s): Line Hvingel
Volume: 10
Issue: 20
Year: 2011
Geodata og infrastruktur – ”samfundets rygrad”

Author(s): Esben Munk Sørensen
Volume: 10
Issue: 20
Year: 2011
Leder

Author(s): Henning Sten Hansen
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2002
Plandata i Danmark

Author(s): Bent Hulegaard Jensen
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2002
GIS og fysisk planlægning

Author(s): Hans Skov-Petersen
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2002
Nye medier i planlægningen

Author(s): Lars Bodum
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2002
Digital planlægning - hvad er det ? Om betydningen af IKT og GIS i planlægningen

Author(s): Torben Kjeldgaard Larsen
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2002
Tilgængelighed og GIS - anvendelse af gravitationsbaserede GIS-analyser i planlægningen

Author(s): Hans Rolff-Petersen | Esben Clemens
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2002
Hvilke nye udfordringer giver GIS-værktøjet planlæggeren ?

Author(s): Mie Mølbak
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2002
Kommunesamarbejde, byplanlægning og GIS i Trekantsområdet

Author(s): Jakob Martin Andersen
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2002
Leder - Dynamisk GIS

Author(s): Hans Skov-Petersen
Volume: 10
Issue: 19
Year: 2011
Det er ikke produktet, men dialogen om produktet

Author(s): Hans Ravnkjær Larsen
Volume: 10
Issue: 19
Year: 2011
Augmented reality

Author(s): Bo Overgaard | Pimin Konstantin Kefaloukos
Volume: 10
Issue: 19
Year: 2011
Kan man cykle uden om luftforureningen ?

Author(s): Martin Hvidberg | Ole Hertel
Volume: 10
Issue: 19
Year: 2011
Lokal rimer da på social, ikk ?

Author(s): Iben Rørslev | Peter Kofoed
Volume: 10
Issue: 19
Year: 2011
Google som platform for dynamisk GIS

Author(s): Lars Brodersen | Esben Munk Sørensen | Michael Gram
Volume: 10
Issue: 19
Year: 2011
RFID tracking af brugernes adfærd i bygningsrum

Author(s): Valinka Suensen | Henrik Harder
Volume: 10
Issue: 19
Year: 2011
En kortproducents syn på Danmark som geografisk kompetencenation

Author(s): Søren Buch | Laurids Rolighed Larsen
Volume: 9
Issue: 18
Year: 2010
Er det offentlige Danmark parat til geografisk baseret digital forvaltning ?

Author(s): Henning Sten Hansen | Lise Schrøder | Line Hvingel | Jesper Skovdal Christiansen
Volume: 9
Issue: 18
Year: 2010
Leder - Danmark som GI-kompetencenation

Author(s): Hans Skov-Petersen
Volume: 9
Issue: 18
Year: 2010
Kan vi det, der skal til ? - Behov og produktion af GI-viden i Danmark

Author(s): Hans Skov-Petersen | Thomas Balstrøm | Henrik Meilby | Jesper Skovdal Christiansen
Volume: 9
Issue: 18
Year: 2010
Aalborg Universitet og de fremtidige uddannelsestilbud indenfor Geoinformatik

Author(s): Lars Bodum | Carsten Jahn Hansen | Michael Tophøj Sørensen
Volume: 9
Issue: 18
Year: 2010
Danmark som geografisk kompetencenation set i et kommunalt perspektiv

Author(s): Torben Scharla Nielsen | Jesper Skovdal Christiansen
Volume: 9
Issue: 18
Year: 2010
GIS og geografisk information på VIA University College

Author(s): Lars Fredensborg Matthiesen
Volume: 9
Issue: 18
Year: 2010
Bring nyeste GI-teknologier i spil

Author(s): LinePer Knudsen
Volume: 9
Issue: 18
Year: 2010
GI-kompetence-, videns- samt medarbejderbehov i et rådgivende firma

Author(s): Eli Skop
Volume: 9
Issue: 18
Year: 2010
Global klimaovervågning med GNSS

Author(s): Finn Bo Madsen | Shfaqat Abbas Kahn | Jens Emil Nielsen
Volume: 9
Issue: 17
Year: 2010
Oversvømmelser – er vi parate?

Author(s): Peter A. Klagenberg | Per Sørensen
Volume: 9
Issue: 17
Year: 2010
Hydrologiske konsekvenser af historiske og fremtidige klimatiske ændringer i Vestjylland

Author(s): Ida B. Karlsson | Torben O. Sonnenborg | Karsten Høgh Jensen
Volume: 9
Issue: 17
Year: 2010
Illustration af fremtidens arealanvendelse til energiafgrøder på landskabsskala i et GIS

Author(s): Ann-Sofie Richardt
Volume: 9
Issue: 17
Year: 2010
Flybåren termografisk kortlægning og varmetabskortlægning

Author(s): Peter Knudsen
Volume: 9
Issue: 17
Year: 2010
MapMyClimate – Videnskab og borgerinddragelse

Author(s): Anders Christian Erichsen
Volume: 9
Issue: 17
Year: 2010
Er du klar til fremtidens klima?

Author(s): Steffen Svinth | Bodil Harder
Volume: 9
Issue: 17
Year: 2010
Leder - GIS, geokommunikation og klimaforandringer

Author(s): Hans Skov-Petersen
Volume: 9
Issue: 17
Year: 2010
Leder - Naturforvaltning

Author(s): Hans Skov-Petersen
Volume: 8
Issue: 16
Year: 2009
Registrering af gydegravninger med håndholdt GPS

Author(s): Merete Hvid Dalnæs | Estrid Ryberg | Jesper Thykjær Andersen
Volume: 8
Issue: 16
Year: 2009
Overblik over invasive arter - en god økonomisk beslutning

Author(s): Flemming Christensen | Christian Tøttrup
Volume: 8
Issue: 16
Year: 2009
Brug af GPS til forståelse af krondyrs adfærd og præferencer

Author(s): Carsten Riis Olesen | Torben Lynge Madsen | Hans Skov-Petersen
Volume: 8
Issue: 16
Year: 2009
Brug af GIS til konsekvensvurderinger af fiskeri på skaldyr i Natura 2000-områder i Danmar

Author(s): Kerstin Geitner | Helle Torp Christensen
Volume: 8
Issue: 16
Year: 2009
Kort og godt om skove

Author(s): Thomas Nord-Larsen | Annemarie Bastrup-Birk
Volume: 8
Issue: 16
Year: 2009
Biologisk specialiseret GIS til beskrivelse af artsrigdom

Author(s): Bjørn Hermansen
Volume: 8
Issue: 16
Year: 2009
Leder - GIS og kommunikation

Author(s): Hans Skov-Petersen
Volume: 8
Issue: 15
Year: 2009
GIS er et kommunikationsmiddel

Author(s): Lars Brodersen
Volume: 8
Issue: 15
Year: 2009
Interaktive kort som journalistisk redskab

Author(s): Jesper Ishøj
Volume: 8
Issue: 15
Year: 2009
Kommunikation på rette sted - observationer og holdninger

Author(s): Mikkel Buhelt | Hans Ravnkjær Larsen
Volume: 8
Issue: 15
Year: 2009
Geografisk kommunikation i Web 2.0 æraen

Author(s): Sik Cambon | Jan Juul Jensen
Volume: 8
Issue: 15
Year: 2009
Heritage 4.0 - Et 4D system til digital håndtering af kulturarv

Author(s): Bernhard Snizek | Thorbjørn König
Volume: 8
Issue: 15
Year: 2009
Turistkort som geografisk kommunikation

Author(s): Niels Chr. Nielsen
Volume: 8
Issue: 15
Year: 2009
Rumlige fortællinger fra mobilt og web-baseret GIS

Author(s): Lasse Møller Jensen
Volume: 8
Issue: 15
Year: 2009
Placering af et nyt og moderne hospital - set i et GIS-kommunikativt perspektiv

Author(s): Inge Flensted
Volume: 8
Issue: 15
Year: 2009
GIS og bustrafik

Author(s): Mette Haugsted Johansen
Volume: 7
Issue: 14
Year: 2008
Leder - GIS, transport og trafik

Author(s): Hans Skov-Petersen
Volume: 7
Issue: 14
Year: 2008
Danskernes transport - hvor meget, hvordan, hvornår og hvor henne ?

Author(s): Carsten Jensen
Volume: 7
Issue: 14
Year: 2008
Brugerundersøgelser med GPS, Eksempler fra parkundersøgelser i Aalborg

Author(s): Thomas Sick Nielsen | Henrik Harder | Peter Bro | Anders Kvist Simonsen
Volume: 7
Issue: 14
Year: 2008
Automatisk passageropregning hos DSB S-Tog

Author(s): Rasmus Dyhr Frederiksen
Volume: 7
Issue: 14
Year: 2008
Rejseplanen fra dør til dør

Author(s): Birgitte Lomholt Woolridge | Peter Lindahl
Volume: 7
Issue: 14
Year: 2008
AIS i Farvandsvæsenet - en hjælp til den maritime trafik

Author(s): Jakob Bang | Charlotte Bjerregaard
Volume: 7
Issue: 14
Year: 2008
Anvendelse af GIS i Banedanmark

Author(s): Morten Bredsgaard Andersen
Volume: 7
Issue: 14
Year: 2008
Kan GIS bruges til visualisering af koknkurrence mellem transportmidler ?

Author(s): Jacob Kronbak
Volume: 7
Issue: 14
Year: 2008
Leder - GIS og geodata i sundhedssektoren

Author(s): Hans Skov-Petersen
Volume: 7
Issue: 13
Year: 2008
Kan verdens sundhed gøres retfærdig via GIS ?

Author(s): Anne Venneløkke Olsen
Volume: 7
Issue: 13
Year: 2008
En ny spiller på den danske GIS-arena - Statens Serum Institut

Author(s): Martin Rudbeck Jepsen | Steen Ethelberg | Gert Nicolaisen
Volume: 7
Issue: 13
Year: 2008
Danmark kan lære meget af USA på området GIS og sundhed

Author(s): Ulla Skjeldbo | Anne Buch-Larsen
Volume: 7
Issue: 13
Year: 2008
Planlægningsredskaber for sundhedsydelser

Author(s): Kamilla Bolt
Volume: 7
Issue: 13
Year: 2008
Stedfæstelse og formidling af skadestuedata - fra tabeller til GIS

Author(s): Dennis Hansen | Jens Lauritsen
Volume: 7
Issue: 13
Year: 2008
GIS og geodata i sundhedsforskning

Author(s): Rikke Baastrup
Volume: 7
Issue: 13
Year: 2008
Sundhedsplanlægning i Ghana - den rumlige dimension

Author(s): Richard Kofie | Lasse Møller-Jensen
Volume: 7
Issue: 13
Year: 2008
Leder - miljø og energi

Author(s): Henning Sten Hansen
Volume: 6
Issue: 12
Year: 2007
Kortlægning af trafikstøj

Author(s): Jakob Høj
Volume: 6
Issue: 12
Year: 2007
Danmarks Miljøportal ?

Author(s): Jesper Vinther Christensen | Tobias Kjølsen | Anne Juul Sørensen
Volume: 6
Issue: 12
Year: 2007
GIS til kortlægning af luftforurening fra brændeovne og små brændefyr

Author(s): Morten Trenekjær Jensen
Volume: 6
Issue: 12
Year: 2007
Analyse af foranderlige vindmøllelandskaber

Author(s): Bernd Möller
Volume: 6
Issue: 12
Year: 2007
Luftbåren laserscanning til støtte af klima- og miljøovervågningen

Author(s): Ren Forsberg
Volume: 6
Issue: 12
Year: 2007
Leder - GIS og IT

Author(s): Henning Sten Hansen
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2007
Open source og åbne standarder - en gratis frokost ?

Author(s): Hans Lembøll
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2007
Datastandarder skal skabe værdi gennem anvendelse

Author(s): Eva Born Rasmussen
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2007
Kort på de gule sider - fra periferi til centrum

Author(s): Jørgen Henning Nicolaisen
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2007
Forretningsmodel for FOTdanmark - nyt fællesoffentligt samarbejde

Author(s): Bent Hulegaard Jensen
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2007
Spar på farten

Author(s): Jens Juhl | Harry Lahrmann | Ian Berg Sonne | Poul Heide
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2007
Kvadratisk. Praktisk. God - historien om værdien af Det danske Kvadratnet

Author(s): Hans Ravnkjær Larsen | Erik Sommer
Volume: 5
Issue: 10
Year: 2006
INSPIRE - vil gøre mange ting lettere

Author(s): Jes Ryttersgaard
Volume: 5
Issue: 10
Year: 2006
Er det nødvendigt med en GIS installation i kommunerne ?

Author(s): Inge Flensted | Per Boesen
Volume: 5
Issue: 10
Year: 2006
Hvor grøn er Storkøbenhavn ? - den grønne struktur i et internationalt perspektiv

Author(s): Ole Hjort Caspersen | Esbern Holmes
Volume: 5
Issue: 10
Year: 2006
Hvor langt bor folk fra hinanden ? - Historien om GIS og kommunal udligning

Author(s): Hans Skov-Petersen
Volume: 5
Issue: 10
Year: 2006
Leder - før, nu og fremtiden

Author(s): Henning Sten Hansen
Volume: 5
Issue: 10
Year: 2006
GIS: Providing the Geographic Perspective

Author(s): Jack Dangermond
Volume: 5
Issue: 10
Year: 2006
Udvikling af DAnsk Infrastruktur for Stedbestemt Information (DAISI) under den digitale forvaltnings vinger

Author(s): Hanne Brande-Lavridsen | Bent Hulegaard Jensen
Volume: 5
Issue: 10
Year: 2006
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program