Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734--9923
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego


ADD TO MY LIST
 
Religia według Hume’a [HUME AND RELIGION] PDF available

Author(s): Milena Jakubiak
Volume: 22
Year: 2013
Czym jest szczęście? Analiza zagadnienia na podstawie koncepcji Władysława Tatarkiewicza [What is Happiness? The Analysis on the Basis of Tatarkiewicz’ Conception] PDF available

Author(s): Jarosław Dalke | Aleksandra Szulc | Marta Broniewska | Adam Brzoska | Martyna Zimmermann
Volume: 21
Year: 2013
Ostatni Mesjasz [The Last Messiah] PDF available

Author(s): Peter W. Zappfe
Volume: 21
Year: 2013
Obecność śmierci w życiu (The Presence of Death In Life) PDF available

Author(s): Michael Theunissen
Volume: 6
Year: 2007
Amoralizm i psychopatia (AMORALISM AND PSYCHOPATHY) PDF available

Author(s): Wacław Janikowski
Volume: 8
Year: 2008
Racje, motywy, tożsamość moralna (REASONS, MOTIVES, AND MORAL IDENTITY) PDF available

Author(s): Joanna Górnicka
Volume: 8
Year: 2008
Zwrot w myśli Heideggera (THE TURN IN HEIDEGGER'S THOUGHT) PDF available

Author(s): Małgorzata Kwietniewska
Volume: 6
Year: 2007
'Teraz' u Parminidesa: B 8.5 ('NOW' ACCORDING TO PARMENIDES: B 8.5) PDF available

Author(s): Jerzy Pawliszcze
Volume: 7
Year: 2008
Rodzaje samoświadomości (KINDS OF SELF-CONSCIOUSNESS) PDF available

Author(s): Robert Poczobut
Volume: 7
Year: 2008
Sceptycyzm i dowód ontologiczny (SKEPTICISM AND ONTOLOGICAL PROOF) PDF available

Author(s): Stanisław Judycki
Volume: 1
Year: 2005
Aktywnośc filozoficzna kobiet w Grecji okresu klasycznego (WOMEN'S PHILOSOPHICAL ACTIVITY IN CLASSICAL GREECE) PDF available

Author(s): Bartłomiej Ramian | Maria Robaszkiewicz
Volume: 2
Year: 2005
Absolutyzm i pluralizm (ABSOLUTISM AND PLURALISM) PDF available

Author(s): Renata Ziemińska
Volume: 1
Year: 2005
Kant i Russell o sądzie (Kant and Russell about Judgment)

Author(s): Włodzimierz Heflik
Volume: 2
Year: 2005
Moralność a stronniczość (MORALITY VERSUS PARTIALITY) PDF available

Author(s): Piotr Bołtuć
Volume: 2
Year: 2005
Czy Parmenides był ewentystą? (WAS PARMENIDES AN EVENTIST?) PDF available

Author(s): Leon Koj | Dorota Leszczyńska
Volume: 1
Year: 2005
Perdurantyzm a problem zmiany (FOUR-DIMENSIONALISM AND THE PROBLEM OF CHANGE) PDF available

Author(s): Ludmiła Olszewska
Volume: 1
Year: 2005
Śmierć i myślenie (DEATH AND THINKING) PDF available

Author(s): Werner Stegmaier
Volume: 4
Year: 2006
Filozofia i chrystologia (PHILOSOPHY AND CHRISTOLOGY) PDF available

Author(s): Stanisław Judycki
Volume: 10
Year: 2009
Obliczeniowe teorie świadomości (Computational theories of consciousness) PDF available

Author(s): Marcin Miłkowski
Volume: 11
Year: 2010
Jak powstaje świadomość ciała? (How does consciousness of the body arise?) PDF available

Author(s): Stanisław Judycki
Volume: 11
Year: 2010
O tzw. metaforze komputerowej (About so called Computer Metaphor) PDF available

Author(s): Marcin Miłkowski
Volume: 9
Year: 2009
Kantowska metafizyka percepcji (Kant’s Metaphysics of Perception) PDF available

Author(s): Paweł Sikora
Volume: 9
Year: 2009
Organizująca siła miłości (Organizing power of love) PDF available

Author(s): Barbara Kromolicka
Volume: 18
Year: 2012
Argument z celowości (The argument from design) PDF available

Author(s): Richard Swinburne
Volume: 18
Year: 2012
Filozofia i świat współczesny (Philosophy and the present-day world) PDF available

Author(s): Stanisław Judycki
Volume: 18
Year: 2012
Natura relacji epistemicznej (The nature of epistemic relation) PDF available

Author(s): Stanisław Judycki
Volume: 17
Year: 2012
Tożsamość człowieka a pojęcie narracji (Human Identity and Narration) PDF available

Author(s): Błażej Baszczak
Volume: 14
Year: 2011
Biografia intelektualna Emila Ciorana (Emil Cioran's Intellectual Biography) PDF available

Author(s): Sławomir Piechaczek
Volume: 14
Year: 2011
Wykrzyknik - istnienie - zmiana (Exclamation - Existence - Change) PDF available

Author(s): Maciej Karpiński
Volume: 14
Year: 2011
Modalne argumenty teistyczne (Modal Theistic Arguments) PDF available

Author(s): Graham Oppy
Volume: 14
Year: 2011
Co to znaczy filozofować? (What does Philosophizing Mean?) PDF available

Author(s): Aldona Pobojewska
Volume: 15
Year: 2011
O stosunku do własnego życia (About the attitude towards one's own life) PDF available

Author(s): Marian Przełęcki
Volume: 15
Year: 2011
Paradoks kłamcy (Liar Paradox) PDF available

Author(s): Jan Wawrzyniak
Volume: 15
Year: 2011
Pascal a problem sceptycyzmu (Pascal and the Problem of Scepticism) PDF available

Author(s): Ryszard Kleszcz
Volume: 15
Year: 2011
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?