Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Acta Societatis Martensis

ISSN: 1736--3918
Publisher: Martens Society


ADD TO MY LIST
 
"Constitutional Values" and the Strasbourg Court PDF available

Author(s): Lech Garlicki
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2010
Martens, inimsusevastsed kuriteod ja kaasaegsed inimõigused PDF available

Author(s): Rait Maruste
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2010
[Bibliography of] Friedrich Fromhold von Martens (15.8.1845–7.6.1909) PDF available

Author(s): Maia Ruttu | Rita Hillermaa
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2010
State Practice of Estonia in the Field of International Law in 2008–2009 PDF available

Author(s): Grete Sutrop
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2010
Sino-Japanese Maritime Jurisdictional Disputes in the East China Sea PDF available

Author(s): Marika Vilisaar
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2010
Rahvusvahelise humanitaarõiguse riigisisene rakendamine PDF available

Author(s): Annika Talmar
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2010
State Immunity from Execution: In Search of a Remedy PDF available

Author(s): Dmitri Zdobnõh | René Värk
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2010
The Definition of the Crime of Aggression in the Context of the Rome Statute PDF available

Author(s): Marek Meleško
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2010
The Legal Status and Effect of WTO Law in the Estonian Legal System PDF available

Author(s): Gerda Liik
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2010
Kas rahvusvahelises õiguses on õigus demokraatiale? PDF available

Author(s): Liis Halling
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2010
The WTO and Recent Developments in World Trade PDF available

Author(s): Christoph Schewe
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2008
Role of the International Court of Justice: Example of the Genocide Case PDF available

Author(s): Kalle Kirss
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2008
Riigiimmuniteet välisriigi vastu tehtud otsuse jõustamisel kolmandas riigis PDF available

Author(s): Dmitri Zdobnõh
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2008
Riigi pädevuse omistamine rahvusvaheliste organisatsioonide kohustuste alusena PDF available

Author(s): Jaanika Erne
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2008
Of Sovereigns and Networks: Sketch of a New World Order PDF available

Author(s): Aleksandr Popov
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2008
Estonia and the "Eastern" ENP: Cherry-picking in the Conceptual Chaos PDF available

Author(s): Vahur Made
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2008
Kollektiivne enesekaitse: ajalugu, teooria ja praktika PDF available

Author(s): René Värk
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2008
Shot in the Dark: International Law of Targeting in Theory and State Practice PDF available

Author(s): Jiří Fuchs
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2008
Sõda ja seadus PDF available

Author(s): Friedrich Fromhold Martens
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2008
Euroopa Ühenduse ainupädevus välissuhetes PDF available

Author(s): Vello Lutter
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2006
Kinnipeetud välismaa laevade ja laevaperede viivitamatu vabastamine PDF available

Author(s): Heiki Lindpere
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2006
Patendiõigus, bioloogilise mitmekesisuse ja traditsiooniliste teadmiste kaitse PDF available

Author(s): Aleksei Kelli | Heiki Pisuke
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2006
The Role of Judges in Identifying the Status of Combatants PDF available

Author(s): Nobuo Hayashi
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2006
The Respective Roles of Custom and Principle in the International Law of Armed Conflict PDF available

Author(s): Frits Kalshoven
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2006
Sõda ja õigus PDF available

Author(s): Friedrich Fromhold Martens
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2006
Eesti-Vene piirileping Euroopa Liidu ja Venemaa suhete kontekstis PDF available

Author(s): Vahur Made
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2006
Põhiõiguste kohtulik kaitse Euroopa Liidus PDF available

Author(s): Jaanika Erne
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2006
Eessõna PDF available

Author(s): Rain Liivoja | Varro Vooglaid | René Värk
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2005
Terrorismi definitsioon: kas tänane tegelikkus või kättesaamatu Püha Graal? PDF available

Author(s): René Värk
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2005
“Ajalooline vale”: Eesti alaline neutraliteet Tartu rahulepingus PDF available

Author(s): Eero Medijainen
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2005
Mõtteid ja meenutusi Eesti Vabariigi kontinuiteedist 15 aastat tagasi PDF available

Author(s): Heiki Lindpere
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2005
Ukraine's Economy: Opportunities and Constraints to European Integration PDF available

Author(s): Alexei Sekarev
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2008
State Practice of Estonia in the field of International Law in 2007 PDF available

Author(s): Grete Pern
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2008
Fjodor Fjodorovits Martensi “Eraomandi õigusest sõja ajal” PDF available

Author(s): Indrek Olmaru
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2005
Kesk-Aasia suured mängud: Martensi ajad ja tänapäev PDF available

Author(s): Rein Müllerson
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2005
Ennetava enesekaitse mõiste rahvusvahelises õiguses peale Bushi doktriini PDF available

Author(s): Helen Eenmaa
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2005
Patendiõiguse põhiõiguslikud alused ja piirangud PDF available

Author(s): Aleksei Kelli
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2005
Universaalsed inimõigused versus religioosne õigus: reduktsiooni katse PDF available

Author(s): Tanel Kalmet
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2005
Eesti Vabariigi rahvusvahelis-õiguslik praktika 2005. aastal PDF available

Author(s): Grete Pern
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2005
Common Heritage of Mankind in the Law of the Sea PDF available

Author(s): Erkki Holmila
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2005
Foreword PDF available

Author(s): Rain Liivoja | Varro Vooglaid | René Värk
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2005
Hungarian Experiences Regarding the Effect of World Wars on International Treaties PDF available

Author(s): Anikó Szalai
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2008
State Practise of Estonia in the field on International Law in 2006 PDF available

Author(s): Grete Pern
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2006
Save the Children of War! Thoughts on Child Recruitment PDF available

Author(s): Eszter Kirs
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2006
Europe in Search of Itself: Defining the ‘We’ in European Politics PDF available

Author(s): Paul Goble
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2005
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions