Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri

ISSN: 1736--8987
Publisher: University of Tartu


ADD TO MY LIST
 
KOODIVAHETUSEST PETERBURI VANEMA PÕLVKONNA EESTLASTE KEELEKASUTUSES PDF available

Author(s): Lea Jürgenstein
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2012
TEADMISE ESILETULEMINE VÕÕRKEELETUNNI MULTIMODAALSES SUHTLUSES PDF available

Author(s): Eva Ingerpuu-Rümmel
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2012
ARVUTIPÕHINE KEELEÕPE JA EESTI KEELE E-KURSUSED ALGAJATELE PDF available

Author(s): Maarika Teral | Sirje Rammo
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2012
LIIKUMISSÜNDMUSED EESTI KEELE ÕPPIJATE KIRJALIKES NARRATIIVIDES PDF available

Author(s): Raili Pool | Renate Pajusalu
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2012
EESTI MINEVIKU LIITVORMIDE KASUTAMISEST ÕPPIJAKEELE KORPUSE MATERJALI PÕHJAL PDF available

Author(s): Diana Maisla
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2012
ENESEVAATLUS LUGEMISTESTI VALIIDSUSE UURIMISEL PDF available

Author(s): Tiina Kikerpill
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2012
LEKSIKOGRAAFILISE TARKVARA SKETCH ENGINE EESTI KEELE MOODUL PDF available

Author(s): Jelena Kallas | Maria Tuulik | Madis Jürviste
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2012
SIJASYNKRETISMI MORFOLOGIAN KOETINKIVENÄ PDF available

Author(s): Riho Grünthal
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
BILINGUALISM IN LATVIAN AND RUSSIAN IN THE CONTEXT OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN LATVIA PDF available

Author(s): Vineta Poriņa
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
COMPLEXITY AND INTERACTION: COMPARING THE DEVELOPMENT OF L1 AND L2 PDF available

Author(s): Minna Suni | Lea Nieminen
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
“TYÖPAJA HEITETHIIN YHTHEISELÄ TANSILA.” KEELEKONTAKTID JA MEÄNKEEL PDF available

Author(s): Helena Sulkala
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
SUUNTA JA MUUTOS. HAVAINTOJA VIRON JA SUOMEN LIIKEVERBEISTÄ PDF available

Author(s): Hannu Tommola
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Helle Metslang 60 PDF available

Author(s): Mati Erelt
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
OBJEKTIKÄÄNETE KASUTAMISEST SAGEDUSE JA MARKEERITUSE SEISUKOHALT PDF available

Author(s): Pille Eslon | Katre Õim
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
TULEVIKU TULEKUST: TULEVIKULISUSE VÄLJENDAMISEST MEIE ESIMESTES PIIBLITÕLGETES PDF available

Author(s): Annika Kilgi
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
EESTLASTE JA EESTI KEELE PÄRITOLUST: VAHEKOKKUVÕTTEKS PDF available

Author(s): Ago Künnap
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
HINNANGU GRAMMATIKAST PDF available

Author(s): Leelo Keevallik
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
PLURILINGUAL COMPETENCE, STYLES AND VARIATION PDF available

Author(s): Jyrki Kalliokoski
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
NORMS AND PRACTICES OF POLYLINGUAL BEHAVIOUR: A SOCIOLINGUISTIC MODEL PDF available

Author(s): Jens Normann Jørgensen | Somogy Varga
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
ISE ISE PDF available

Author(s): Liina Lindström | Virve-Anneli Vihman
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
KONDITSIONAAL RELATIIVLAUSES PDF available

Author(s): Renate Pajusalu | Karl Pajusalu
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
EESTI KEELE DA-INFINITIIVIS ÖELDISVERBIGA TINGIMUSLAUSED PDF available

Author(s): Helen Plado
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
TYTÖNTYLLERÖ JA POJANJOLPPI SUOMESSA JA VIROSSA PDF available

Author(s): Marja Leinonen
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
VENE KEELE MÕJUST EESTI KEELES. TAGASIVAATEID JA PERSPEKTIIVE PDF available

Author(s): Rogier Blokland | Petar Kehayov
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
VASTANDAVATEST SIDESÕNADEST EESTI KEELES PDF available

Author(s): Mati Erelt
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
MIDA TEEB TEGEMA-VERB HOIDJAKEELES PDF available

Author(s): Reili Argus
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
TRUNCATED MULTILINGUAL REPERTOIRE IN INDIAN MIGRANT FAMILIES IN THREE CITIES OF EUROPE PDF available

Author(s): Shahzaman Haque
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
MULTILINGUALISM IN FINNISH SCHOOLS: POLICIES AND PRACTICES PDF available

Author(s): Sirkku Latomaa | Minna Suni
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
DEVELOPING ENGLISH LANGUAGE SUPPORT FOR THE LINGUA FRANCA LEARNING ENVIRONMENTS AT THE MASTER’S LEVEL PDF available

Author(s): Kari K. Pitkänen | Tuula Lehtonen | Roy Siddall | Anu Virkkunen-Fullenwider
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
KAS TAHTMA TAHAB ABIVERBIKS? PDF available

Author(s): Külli Habicht | Pille Penjam | Ilona Tragel
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
EVALUATION OF LANGUAGE POLICY IN LITHUANIA PDF available

Author(s): Laima Kalėdienė
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
KATSELISED MEETODID TÄHENDUSE UURIMISEL PDF available

Author(s): Jane Klavan | Ann Veismann | Anni Jürine
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
Saateks erinumbrile PDF available

Author(s): Ilona Tragel | Ann Veismann | Piret Piiroja
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
EPISTEEMILISTEST MODAALPARTIKLITEST EESTI KIRJAKEELES PDF available

Author(s): Annika Valdmets | Külli Habicht
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
KOLLOSTRUKTSIOONILISED MEETODID JA KONSTRUKTSIOONILISE VARIEERUMISE TUVASTAMINE PDF available

Author(s): Kristel Uiboaed
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
KONTEKST JA VIITAMINE: ARGIVESTLUSED, LEGOD JA NARRATIIVID PDF available

Author(s): Helen Hint | Maria Reile | Renate Pajusalu
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
LOOMA- JA LINNUNIMETUSED KOHANIMEDES JA NIMEANDMISPÕHIMÕTTED PDF available

Author(s): Mariko Faster | Evar Saar
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
KÕNETAJU KATEGORIAALSUS EHK HÜPOTEES SELLEST, KUIDAS ME KEELELISI ÜKSUSI TAJUME PDF available

Author(s): Nele Salveste
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
OPTIMAALSUSTEOORIA FONOLOOGIAS PDF available

Author(s): Külli Prillop
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
TÄHELEPANU AKENDAMINE PDF available

Author(s): Maarja-Liisa Pilvik
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
KEEL MEELES: KONTSEPTUAALSEST SEMANTIKAST PDF available

Author(s): Geda Paulsen
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
AEG JA ASPEKT PDF available

Author(s): Miina Norvik | Piret Piiroja
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
SEMANTILISED ROLLID KEELEUURIMISE VAHENDINA PDF available

Author(s): Liina Lindström | Piia Taremaa
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
THE EFFECT OF PRESTIGE IN LANGUAGE MAINTENANCE: THE CASE OF CATALAN IN VALENCIA PDF available

Author(s): Raquel Casesnoves Ferrer
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
OBSERVATIONS ON THE GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF TOPONYMIC ENDINGS IN ESTONIA PDF available

Author(s): Peeter Päll
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
BASIC COLOUR TERMS IN FIVE FINNOUGRIC LANGUAGES AND ESTONIAN SIGN LANGUAGE: A COMPARATIVE STUDY PDF available

Author(s): Mari Uusküla | Liivi Hollman | Urmas Sutrop
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
STATIC AND DYNAMIC STATES: THE CASE OF ESTONIAN STATIVE COLOUR EXPRESSIONS PDF available

Author(s): Geda Paulsen
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
FINNIC ADJECTIVES FOR ‘TALL’ PDF available

Author(s): Vilja Oja
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
RÕHK JA KESTUS MOKŠA KEELE KESKVADI MURDES PDF available

Author(s): Tatiana Zirnask
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
MINORITY LANGUAGE POLICY REGARDING PERSONAL NAMES – AN OVERVIEW PDF available

Author(s): Justyna Walkowiak
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
SUPPLEMENTS TO JOHANNES GUTSLAFF’S TERM CREATION PDF available

Author(s): Kristiina Ross
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
ABOUT THE FASHION-RELATED ESTONIAN-SWEDISH LOANWORD KRUNN PDF available

Author(s): Sven-Erik Soosaar
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
COLOUR TERM ‘BLACK’ IN ESTONIAN PLACE NAMES PDF available

Author(s): Kaidi Rätsep
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
SPECIFIC DEVELOPMENTS IN KIILI PLACE NAMES PDF available

Author(s): Tiina Laansalu
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
MORE ON POSSIBLE FOREST ENETS – KET CONTACTS PDF available

Author(s): Florian Siegl
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
MATRIX OF COGNITIVE DOMAINS FOR KOMI LOCAL CASES PDF available

Author(s): Nikolay Kuznetsov
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
ESTONIAN TRACES IN THE TREE OF LIFE CONCEPT AND IN THE LANGUAGE FAMILY TREE THEORY PDF available

Author(s): Urmas Sutrop
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
KAKSKEELSE OSKUSSÕNASTIKU KOOSTAMISE TEOREETILISI VAATENURKI JA PRAKTILISI LAHENDUSI PDF available

Author(s): Valentina Štšadneva | Eve Raeste
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
EESTI KEELEKOGUKONNA SÄILIMISEST TAANIS PDF available

Author(s): Maarika Teral | Mari Allik
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
VADJA KIRJAVIISIST JA SÕNALOOMEST PDF available

Author(s): Enn Ernits
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
LASTE ESIMESED EESTIKEELSED OMADUSSÕNAD PDF available

Author(s): Tiiu Salasoo
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
KASHUBIAN AND MODERN FORMS OF MEDIA – NEW SURVIVAL CHANCES FOR ENDANGERED LANGUAGES PDF available

Author(s): Nicole Dołowy-Rybińska
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
THE INTERNET: A SUPPORT FOR PRESERVING AND FOSTERING THE QUALITY OF THE BASQUE LANGUAGE PDF available

Author(s): Julian Maia-Larretxea | Kepa Larrea-Muxika
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
WENNEKÜLLA HANS AND ESTONIAN CHURCH LANGUAGE PDF available

Author(s): Aivar Põldvee
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
VARIATIONS IN TACTILE SIGNING – THE CASE OF ONE-HANDED SIGNING PDF available

Author(s): Johanna Mesch
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
MINORITY LANGUAGES IN ESTONIAN SEGREGATIVE LANGUAGE ENVIRONMENTS PDF available

Author(s): Elvira Küün
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
A COMPARATIVE STUDY OF MEDIA, MEDIA USE AND ETHNOLINGUISTIC VITALITY IN BILINGUAL COMMUNITIES PDF available

Author(s): Tom Moring | Catharina Lojander-Visapää | Andrea Nordqvist | Laszlo Vincze | Nadja Mänty
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
VOWEL ALTERNATION IN DISYLLABIC REDUPLICATIVES: AN AREAL DIMENSION PDF available

Author(s): Shinji Ido
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
MULTIMODAALNE SUHTLUS KEELEÕPPE JA -KASUTUSE TEENISTUSES PDF available

Author(s): Silvi Tenjes | Triin Lõbus | Leila Kubinyi | Ingrid Rummo | Dmitri Kulakov | Eva Ingerpuu-Rümmel
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
CHILDREN – THE FUTURE OF THE KARELIAN LANGUAGE? CASE STUDY IN A KARELIAN VILLAGE PDF available

Author(s): Sanna-Riikka Knuuttila
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
LANGUAGE PLANNING IN DIASPORA: THE CASE OF KURDISH KURMANJI DIALECT PDF available

Author(s): Salih Akin
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
CHALLENGES OF HUNGARIAN HIGHER EDUCATION IN UKRAINE PDF available

Author(s): Viktória Ferenc
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
NEO-RENAISSANCE AND REVITALIZATION OF VOTIC – WHO CARES? PDF available

Author(s): Heinike Heinsoo | Margit Kuusk
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
PALATALIZATION OF THE GLIDE IN FRISIAN RAISING DIPHTHONGS AS A CASE OF SHIFT PDF available

Author(s): Siebren Dyk
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
THE SEMANTICS OF BIRD DENOMINATIONS IN THE MARI LANGUAGE PDF available

Author(s): Kristina Yuzieva
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
ON THE ETYMOLOGY OF THE ESTONIAN PLACE NAMES KIRNA AND KERNU PDF available

Author(s): Marja Kallasmaa
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
THE LINGUISTIC ASPECTS OF THE UKRAINIAN EDUCATIONAL POLICY PDF available

Author(s): István Csernicskó
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?