Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Geographia Napocensis

ISSN: 1843--5920
Publisher: Romanian Academy, Cluj Subsidiary Geography Section


ADD TO MY LIST
 
PUBLICITY IN TOURISM - RELATION BETWEEN ROMANIA AND UKRAINE PDF available

Author(s): Adriana Mihaela PORCUŢAN
Volume: 1
Issue: 2010
Year: 2010
THE 2003 -2007 MINIMUM, MAXIMUM AND MEDIUM DISCHARGE ANALYSIS OF THE LATORIŢA-LOTRU WATER SYSTEM PDF available

Author(s): Simona-Elena MIHĂESCU
Volume: 1
Issue: 2010
Year: 2010
TRADIŢIA ŞI NORMELE EUROPENE ÎN ACTIVITATEA PĂSTOREASCĂ DIN ROMÂNIA PDF available

Author(s): Lăcrămioara-Florinela POPA
Volume: 1
Issue: 2010
Year: 2010
ASSESSING THE IMPACT OF THE HIGHWAY 25 EXPANSION PROJECT ON AIR QUALITY IN MONTREAL USING GIS PDF available

Author(s): Mioara CHIABURU | Malick S. DIENE | Marius DULGHERU | Bill KENDRICK
Volume: 1
Issue: 2010
Year: 2010
TENDINŢE DE DEZVOLTARE DURABILĂ ALE TURISMULUI DIN ROMÂNIA PDF available

Author(s): Nicolae CIANGĂ | Cristina PĂTRAŞCU
Volume: 1
Issue: 2010
Year: 2010
„ŢINUTUL” - UN TAXON REGIONAL TRADITIONAL, SPECIFIC ROMÂNIEI PDF available

Author(s): Pompei COCEAN
Volume: 1
Issue: 2010
Year: 2010
SCURGEREA MAXIMĂ PE RÂUL MUREŞ, ÎN SECŢIUNEA PETRIŞ-PĂULIŞ PDF available

Author(s): M.-M. GYŐRI
Volume: 2
Issue: 2010
Year: 2010
HYDROCHEMICAL FEATURES AND THE WATER QUALITY OF THE FLUVIAL LAKES FROM THE SOUTH – WEST OF DOBRUDJA PDF available

Author(s): Camelia Eliza (TELTEU) PĂSCULESCU
Volume: 2
Issue: 2010
Year: 2010
FENOMENUL DE ECLIPSARE ATRACTIVĂ PDF available

Author(s): Gabriela COCEAN
Volume: 2
Issue: 2010
Year: 2010
VARIAŢIA ÎN CURSUL ANULUI ŞI REPARTIŢIA TERITORIALĂ A PRECIPITAŢIILOR MEDII DIN PODIŞUL SOMEŞEAN PDF available

Author(s): Victor SOROCOVSCHI | Trăian TUDOSE | Horia SELAGEA | Petre ROMAN
Volume: 2
Issue: 2010
Year: 2010
ALUNECǍRILE DE TEREN DE TIP GLIMEE DIN BAZINUL SUPERIOR AL VǍII ILIŞUA PDF available

Author(s): Pompei COCEAN | Gheorghe HOGNOGI | Gabriel NICULA
Volume: 2
Issue: 2010
Year: 2010
TENDINTE CLIMATICE ACTUALE IN BAZINUL HIDROGRAFIC AL SOMESULUI INFERIOR, STUDIU DE CAZ – MUNICIPIUL SATU MARE PDF available

Author(s): Corneliu-Ovidiu MAREŞ | Daniel-Nicuşor SANISLAI
Volume: 1
Issue: 2010
Year: 2010
DINAMICA POPULAŢIEI MIGROREGIUNII TÂRGU LĂPUŞ ÎN PERIOADA 1990-2009 PDF available

Author(s): Amalia Izabela MIHALCA
Volume: 1
Issue: 2010
Year: 2010
EVALUAREA POTENŢIALULUI TURISTIC. STUDIU DE CAZ: MUNŢII APUSENI PDF available

Author(s): Radu COCEAN
Volume: 1
Issue: 2010
Year: 2010
VALEA SEBEŞULUI - CONSIDERAŢII BIOPEDOGEOGRAFICE - PDF available

Author(s): Marcel ONCU | Ştefan BILAŞCO
Volume: 1
Issue: 2010
Year: 2010
LANDFORM ELEMENTS CONDITIONING MEDIAŞ TOWN’S DEVELOPMENT AND EVOLUTION PDF available

Author(s): Gheorghe ROŞIAN | Raluca DIODIU | Adrian NIŢĂ
Volume: 2
Issue: 2010
Year: 2010
TOPONIME GERMANĂ ÎN ŢARA BÂRSEI PDF available

Author(s): Wilfried SCHREIBER
Volume: 2
Issue: 2010
Year: 2010
POTENŢIALUL DEMOGRAFIC AL MICROREGIUNII TĂŞNAD PDF available

Author(s): Nicoleta DAVID | Sorin FILIP | Ştefan BILAŞCO | Viorel GLIGOR
Volume: 2
Issue: 2010
Year: 2010
POTENŢIALUL MORFOLOGIC AL MICROREGIUNII TĂŞNAD PDF available

Author(s): Viorel GLIGOR | Ştefan BILAŞCO | Sorin FILIP | Nicoleta DAVID
Volume: 2
Issue: 2010
Year: 2010
GEOMORPHOLOGYCAL CONDITIONING IN BLAJ TOWN’S DEVELOPMENT AND EVOLUTION PDF available

Author(s): Gheorghe ROŞIAN | Adrian NIŢĂ | Raluca DIODIU
Volume: 1
Issue: 2010
Year: 2010
TRĂSĂTURILE AGRICULTURII MICROREGIUNII TĂŞNAD PDF available

Author(s): Sorin FILIP | Nicoleta DAVID | Ştefan BILAŞCO | Viorel GLIGOR
Volume: 2
Issue: 2010
Year: 2010
POTENŢIALUL TURISTIC RELIGIOS ÎN SUBCARPAŢII GETICII (SECTORUL OLT-OLTEŢ) PDF available

Author(s): Lăcrămioara-Florinela POPA
Volume: 1
Issue: 2009
Year: 2009
MICROREGIUNEA BRAD: SOLURILE ŞI MODUL DE UTILIZARE A TERENURILOR PDF available

Author(s): Marcel ONCU | Ştefan BILAŞCO
Volume: 1
Issue: 2009
Year: 2009
DETERMINAREA DEBITELOR MAXIME PROBABILE CALCULATE PRIN INTERMEDIUL ANALIZEI DE FRECVENŢĂ PDF available

Author(s): Ştefan BILAŞCO
Volume: 1
Issue: 2009
Year: 2009
PARTICULARITRAŢILE SCURGERII RÂURILOR DIN BAZINUL HIDROGRAFIC AL HÂRTIBACIULUI PDF available

Author(s): Victor SOROCOVSCHI
Volume: 1
Issue: 2009
Year: 2009
INFLUENŢA RELIEFULUI ÎN REPARTIŢIA GEOTOPURILOR ÎN CHEILE RÂMEŢULUI - MUNŢII TRASCĂU PDF available

Author(s): Gabriela Adina LAZĂR
Volume: 2
Issue: 2009
Year: 2009
VERIFICAREA LEGII ORDINULUI VERSANŢILOR ÎN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI PDF available

Author(s): Gheorghe ROŞIAN
Volume: 2
Issue: 2009
Year: 2009
CABANE ŞI REFUGII ÎN MUNŢII TRASCĂU PDF available

Author(s): Gabriela COCEAN
Volume: 2
Issue: 2009
Year: 2009
MĂRGINIMEA SIBIULUI. POTENŢIAL TURISTIC, AMENAJARE ŞI VALORIFICARE TURISTICĂ PDF available

Author(s): Nicolae CIANGĂ
Volume: 2
Issue: 2009
Year: 2009
CAUZELE EMIGRĂRII POPULAŢIEI TRANSILVĂNENE ÎN SUBCARPAŢII GETICI PDF available

Author(s): Lăcrămioara-Florinela POPA
Volume: 2
Issue: 2009
Year: 2009
IDENTIFICAREA AŞEZĂRILOR RURALE DIN PODIŞUL SOMEŞAN ÎN VEDEREA EVALUĂRII VULNERABILITĂŢII LOR PDF available

Author(s): Victor SOROCOVSCHI | Csaba HORVAT | Ştefan BILAŞCO | Wilfried SCHREIBER
Volume: 2
Issue: 2009
Year: 2009
ŢARA ZĂRANDULUI CA PROIECŢIE SPAŢIALĂ MENTALĂ PDF available

Author(s): Nicoleta DAVID
Volume: 1
Issue: 2009
Year: 2009
ASSESSING THE AVERAGE MULTI-ANNUAL RUNOFF IN THE TUR RIVER BASIN PDF available

Author(s): Oana POP | Csaba Horváth
Volume: 1
Issue: 2009
Year: 2009
ANALIZA FRECVENŢEI DE PRODUCERE A VIITURILOR PE RÂURILE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC GILORT PDF available

Author(s): Anca-Ştefania MINONIU
Volume: 2
Issue: 2009
Year: 2009
PARTICULARITĂŢILE ELEMENTELOR CLIMATICE ŞI ROLUL LOR ÎN INDIVIDUALIZAREA ŢĂRII LOVIŞTEI PDF available

Author(s): Simona-Elena MIHĂESCU
Volume: 2
Issue: 2009
Year: 2009
LES PARTICULARITÉS DES SÉISMES DE VRANCEA PDF available

Author(s): Alexandru MUREŞAN
Volume: 2
Issue: 2009
Year: 2009
PROGRAMUL SAPARD ŞI POLITICA DE DEZVOLTARE RURALĂ PDF available

Author(s): Diana ALEXANDRU
Volume: 2
Issue: 2008
Year: 2008
FENOMENE DE RISC TURISTIC ÎN BAZINUL VĂII STANCIULUI (MASIVUL VLĂDEASA) PDF available

Author(s): Gabriela COCEAN
Volume: 2
Issue: 2008
Year: 2008
PARTICULARITĂŢILE SCURGERII RÂURILOR DIN DEPRESIUNEA TRANSILVANIEI PDF available

Author(s): Victor SOROCOVSCHI
Volume: 2
Issue: 2008
Year: 2008
ELEMENTE ALE MANAGEMENTULUI DEZVOLTĂRII DURABILE PDF available

Author(s): Pompei COCEAN | Oana-Ramona ILOVAN
Volume: 2
Issue: 2008
Year: 2008
QUANTITATIVE ESTIMATION OF SOIL EROSION IN THE DRĂGAN RIVER WATERSHED WITH THE U.S.L.E. TYPE ROMSEM MODEL PDF available

Author(s): Csaba HORVÁTH | Ştefan BILAŞCO | Yvette M. ANTAL
Volume: 1
Issue: 2008
Year: 2008
DIE ERHALTUNG DES ETHNOGRAPHISCHEN POTENTIALS DER SÄCHSISCHEN GEMEINDE AUS PETERSDORF (KREIS ALBA) PDF available

Author(s): Laura MATHE | Andreea MUCSI
Volume: 1
Issue: 2008
Year: 2008
EVALUAREA POTENŢIALULUI DE ATRACTIVITATE ŞI REGIONAREA TURISTICĂ A ŢĂRII ZARANDULUI PDF available

Author(s): Nicoleta DAVID
Volume: 1
Issue: 2008
Year: 2008
DIE HISTORISCHEN KULTURLANDSCHAFTEN RUMÄNIENS UND IHRE VERWERTUNGSMÖGLICHKEITEN PDF available

Author(s): Wilfried SCHREIBER | Nicolae BACIU
Volume: 1
Issue: 2008
Year: 2008
SECTORUL ROMÂNESC AL BAZINULUI TISEI – POTENŢIAL ŞI INFRASTRUCTURĂ TURISTICĂ PDF available

Author(s): Nicolae CIANGĂ
Volume: 1
Issue: 2008
Year: 2008
POTENŢIALUL TURISTIC AL ŢĂRII ZĂRANDULUI PDF available

Author(s): Nicoleta DAVID
Volume: 2
Issue: 2008
Year: 2008
REGIMUL SCURGERII APEI RÂURILOR DIN DEPRESIUNEA MARAMUREŞULUI ŞI SPAŢIUL MONTAN LIMITROF PDF available

Author(s): Victor SOROCOVSCHI | Mihai COCUŢ
Volume: 2
Issue: 2008
Year: 2008
URBANISMUL ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST PDF available

Author(s): Aurel MAIER
Volume: 1
Issue: 2008
Year: 2008
SCHUTZ - UND VERWERTUNGSSTRATEGIEN VON HISTORISCHEN KULTURLANDSCHAFTEN PDF available

Author(s): Wilfried Ecart SCHREIBER | Corina TURCU | Anita CONSTANTIN
Volume: 2
Issue: 2008
Year: 2008
THE MOTRU MINING BASIN – GIS APPLICATION ON SHEET EROSION PDF available

Author(s): Anghel TITU | Ştefan BILAŞCO
Volume: 1
Issue: 2008
Year: 2008
MODEL G.I.S DE ESTIMARE A COEFICIENTULUI DE SCURGERE ADAPTAT DUPĂ FREVERT PDF available

Author(s): Ştefan BILAŞCO
Volume: 1
Issue: 2008
Year: 2008
RESURSELE DE APĂ ALE RÂURILOR DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI PDF available

Author(s): Victor SOROCOVSCHI
Volume: 1
Issue: 2008
Year: 2008
COORDONATELE ACTUALE ALE GEOGRAFIEI (II) PDF available

Author(s): Pompei COCEAN
Volume: 1
Issue: 2008
Year: 2008
ORGANIZAREA SPAŢIULUI TURISTIC „PIETRELE ALBE” (MASIVUL VLĂDEASA) PDF available

Author(s): Gabriela COCEAN
Volume: 1-2
Issue: 2007
Year: 2007
VALORIFICAREA OFERTEI TURISTICE A MUNŢILOR MIJLOCII. STUDIU DE CAZ MASIVUL VLĂDEASA PDF available

Author(s): Nicolae CIANGĂ | Iuliu VESCAN
Volume: 1-2
Issue: 2007
Year: 2007
CUVÂNT DE INCEPUT. COORDONATELE ACTUALE ALE GEOGRAFIEI (I) PDF available

Author(s): Pompei COCEAN
Volume: 1-2
Issue: 2007
Year: 2007
CHIMISMUL APEI PÂRÂURILOR DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI PDF available

Author(s): Victor SOROCOVSCHI
Volume: 1-2
Issue: 2007
Year: 2007
ŞCOALA NAŢIONALĂ DOCTORALĂ ÎN GEOGRAFIE A PROFESORULUI TIBERIU MORARIU PDF available

Author(s): Grigore POSEA
Volume: 1-2
Issue: 2007
Year: 2007
DETERMINAREA DEBITULUI MAXIM UTILIZÂND METODA HIDROGRAFULUI UNITAR PDF available

Author(s): Ştefan BILAŞCO
Volume: 1-2
Issue: 2007
Year: 2007
MODEL DE APLICARE A BILANŢULUI TERITORIAL LA STUDIUL MICROREGIUNILOR PDF available

Author(s): Pompei COCEAN | Daniela DRĂGAN
Volume: 1-2
Issue: 2007
Year: 2007
THE CHALLENGE OF KEEPING-UP: CURRENT METHODOLOGIES IN ANALYZING THE STUDENTS RECRUITING AREA BY UNIVERSITIES PDF available

Author(s): MĂLĂESCU SIMONA | SPERANZA CRISTINA MARIA
Volume: VII
Issue: 2
Year: 2013
Mapping archaeological sites using digital cartography. Roman settlements from Potaissa to Napoca PDF available

Author(s): FLORIN FODOREAN | IOAN FODOREAN | IULIU VESCAN | ŞTEFAN BILAŞCO
Volume: VII
Issue: 2
Year: 2013
THE CURRENT TOURISTIC CAPITALIZATION OF THE KARSTIC GORGES IN THE APUSENI MOUNTAINS PDF available

Author(s): COCEAN GABRIELA
Volume: VII
Issue: 2
Year: 2013
WHERE DO THE ALPS' FOOTHILLS END? THE DEPTHS OF THE PRE-CENOZOIC BASEMENT IN THE FOREGROUND OF VAS-HEGY– ALPOKALJA, WESTERN HUNGARY PDF available

Author(s): BERECZKI LÁSZLÓ | GÄRTNER DÉNES | KEMÉNY MÁRTON | PÉNTEK ANDRÁS | KOVÁCS GÁBOR | TIMÁR GÁBOR | MOLNÁR GÁBOR | SZÉKELY BALÁZS
Volume: VII
Issue: 2
Year: 2013
IDENTIFICATION OF LANDSLIDES SUSCEPTIBILITY IN THE DOBRIC CATCHMENT AREA USING THE FREQUENCY RATE MODEL PDF available

Author(s): ROXANA VĂIDEAN | GHEORGHE HOGNOGI
Volume: VII
Issue: 2
Year: 2013
DERIVING FLASH FLOODS IN THE CASE OF SIMULATED PRECIPITATIONS PDF available

Author(s): GYŐRI MARIA-MIHAELA | HUMBERT JOËL | HAIDU IONEL
Volume: VII
Issue: 2
Year: 2013
CERCETAREA DEZVOLTĂRII PDF available

Author(s): ANDREI MARGA
Volume: VII
Issue: 2
Year: 2013
CONSIDERAȚII PRIVIND EVOLUȚIA VETRELOR DE SAT DIN COMUNA JILAVELE. O PERSPECTIVĂ CARTOGRAFICĂ PDF available

Author(s): ANDREEA – FLORENTINA MARIN
Volume: VII
Issue: 2
Year: 2013
USING VARIOUS VISUALIZATION TECHNIQUES TO OUTLINE VULNERABILITY TO DROUGHT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA PDF available

Author(s): CONSTANṬA BORONEANṬ | VERA POTOP | MIHAELA CAIAN | JOSEF SOUKUP
Volume: VII
Issue: 2
Year: 2013
ASPECTE ALE COMPORTAMENTULUI DEMOGRAFIC ÎN MUNŢII APUSENI PDF available

Author(s): MAGDALENA DRĂGAN
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
VULNERABILITY OF MOUNTAIN RIVERS TO WASTE DUMPING FROM NEAMT COUNTY, ROMANIA PDF available

Author(s): FLORIN-CONSTANTIN MIHAI | LIVIU APOSTOL | ADRIAN URSU | PAVEL ICHIM
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
METHODICAL ASPECTS IN PREDICTING CLIMATE VULNERABILITY AND RISKS PDF available

Author(s): M. NEDEALCOV | V.RAILEAN | R. SIRBU | R. COJOCARI | A. COICEANU
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
VULNERABILITY TO CHANNEL MIGRATION OF THE NIRAJ RIVER PDF available

Author(s): SANDA ROŞCA | DAN PETREA | IONUŢ CIPRIAN IACOB
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
A GIS TOOL TO EVALUATE THE SPATIAL EVOLUTION OF HYDRO-THERMIC FEATURES DURING GROWING SEASON OF VEGETABLE CROPS IN ELBE RIVER LOWLAND (POLABI) PDF available

Author(s): VERA POTOP | PAVEL HAMOUZ | PAVEL ZAHRADNÍČEK | LUBOŠ TÜRKOTT
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
FLOOD RISK ASSESSMENT IN RIVER TIMIS BASIN - THE CARANSEBES - LUGOJ SECTOR- USING GIS TECHNIQUE PDF available

Author(s): MIHAI VALENTIN HERBEI | LOREDANA COPĂCEAN | SILVICA ONCIA
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
USING GIS IN ASSESSING THE TRENDS IN THE NUMBER OF PEOPLE IN MIDDLE AND UPPER BASIN OF THE RIVER BEGA PDF available

Author(s): LOREDANA COPĂCEAN | MIHAI VALENTIN HERBEI | SILVICA ONCIA
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
GLOBALISATION EFFECTS UPON THE ECONOMY IN TERMS OF RISK AND INCERTITUDE PDF available

Author(s): CRISTINA NITESCU
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
THE LAYER “HYDROGEOLOGY” NECESSARY FOR ELABORATING LANDSLIDE HAZARD MAPS USING GIS PDF available

Author(s): GABRIELA BIALI
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
CLIMATE RISKS ASSESSMENT WITH GIS USAGE IN REPUBLIC OF MOLDOVA PDF available

Author(s): M. NEDEALCOV | V. RAILEAN | R. COJOCARI | R. SIRBU | A. COICEANU
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
IMPROVEMENTS OF RIVER MODELING 1D DATA PREPARATION PDF available

Author(s): ION-MARIAN MOISOIU | JOHAN NEUNER
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
SIMULATION OF SUBURBAN DEVELOPMENT FEATURES BASED ON SCENARIOS IN THE EASTERN SIDE OF IASI CITY PDF available

Author(s): ALEXANDRA BLĂGEANU | IONUŢ-CIPRIAN IACOB | LUCIAN ROŞU
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
DETERMINING MINIMUM HIKING TIME USING DEM PDF available

Author(s): ZSOLT MAGYARI-SÁSKA | ŞTEFAN DOMBAY
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
RELAŢIILE FUNCIARE ACTUALE ÎN AGRICULTURA MOLDOVEI PDF available

Author(s): I. BOTNARENCO | E. ZUBCO
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
ESTIMATING ANNUAL SOIL LOSS BY WATER EROSION IN THE MIDDLE PRUT PLAIN, REPUBLIC OF MOLDOVA PDF available

Author(s): TUDOR CASTRAVEŢ
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
GIS UTILITY FOR HYDROLOGICAL IMPACT EVALUATION CAUSED BY DAMAGES OF WATER SUPPLY NETWORK IN RURAL AREAS. APPLICATIONS IN BAIA MARE DEPRESSION PDF available

Author(s): RADU ALEXANDRU MARIAN | IONEL HAIDU | AUGUSTIN IONUŢ CRĂCIUN | BOGDAN VĂDUVA
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
GEOCODING OF TRAUMA IN CHILDREN AS A MODELING OF CITY RISK ASSESSMENT AREAS (GIS BASED METHOD) PDF available

Author(s): DAMIAN ABSALON | BARBARA ŚLESAK | RYSZARD TOMASZEWSKI
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
EVALUATION OF THE SUSCEPTIBILITY TO LANDSLIDES IN THE CODRI PLATEAU USING THE METHOD OF FREQUENCY AND RATE AND SIG TECHNIQUES PDF available

Author(s): NICOLAE BOBOC | IURII BEJAN | TUDOR CASTRAVEŢ | PAVEL ŢÎŢU
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
BUILDINGS DENSITY AND THE AIR TEMPERATURE OF URBAN AREA PDF available

Author(s): BARBARA ŚLESAK | DAMIAN ABSALON
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
UTILIZATION OF HEC-RAS FOR FLOOD WAVE MODELING ON EXAMPLE OF PRUT RIVER PDF available

Author(s): N. BOBOC | O. MELNICUC | IU. BEJAN | ANA JELEAPOV | VALENTINA MUNTEAN | VIORICA ANGHELUTA
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
FRACTAL DIMENSION OF URBAN EXPANSION BASED ON REMOTE SENSING IMAGES PDF available

Author(s): IACOB I. CIPRIAN | SANDA ROŞCA | PETREA DĂNUŢ | BLĂGEANU ALEXANDRA
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
BUSHFIRE BEHAVIOUR MODELLING USING FARSITE WITH GIS INTEGRATION FOR THE MITCHAM HILLS, SOUTH AUSTRALIA PDF available

Author(s): SAAD ALSHARRAH | KIM VAN TRAN
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
POST-INDUSTRIAL LANDSCAPES IN THE CZECH REPUBLIC – A GIS ASSISTED SEARCH FOR PRESENT STATE PDF available

Author(s): JAROMIR KOLEJKA | MARTIN KLIMÁNEK
Volume: VI
Issue: 2
Year: 2012
TIPOLOGIA AŞEZĂRILOR ŢĂRII AMLAŞULUI PDF available

Author(s): Ion-Horaţiu PAVEL | Andras-Istvan BARTA
Volume: V
Issue: 2
Year: 2011
DIMENSIUNILE ŞI ACCEPŢIUNILE INTEGRĂRII ÎN ŞTIINŢELE SOCIO-UMANE PDF available

Author(s): Csaba Miklós KOVÁCS
Volume: V
Issue: 2
Year: 2011
STUDIU PRIVIND DISTRIBUŢIA SPAŢIALĂ A OICONIMULUI BEREVOIEŞTI PDF available

Author(s): Alexandru Ionuţ CRUCERU
Volume: V
Issue: 2
Year: 2011
FLOOD RISK FOR ROADS IN RÂMNA’S CATCHMENT PDF available

Author(s): Elena Oana OLTEANU
Volume: V
Issue: 2
Year: 2011
ROLUL STRUCTURII FONDULUI FUNCIAR ÎN CONTURAREA ŢĂRII AMLAŞULUI PDF available

Author(s): Ion-Horaţiu PAVEL | Ion DANCI
Volume: V
Issue: 2
Year: 2011
CLUJ-NAPOCA PRECIPITATION FORECAST USING WSR-98D DOPPLER RADAR PDF available

Author(s): Narcis MAIER | Ştefan BILAŞCO | Csaba HORVATH
Volume: V
Issue: 2
Year: 2011
REGIONAREA TURISTICĂ A MUNŢILOR CĂLIMAN, GURGHIU PDF available

Author(s): Adriana GHERMAN
Volume: V
Issue: 2
Year: 2011
EVALUAREA CALITĂŢII MEDIULUI ÎN SISTEMELE URBANE DIN AREALUL CENTRAL AL BAZINULUI TÂRNAVEI PDF available

Author(s): RETI Kinga-Olga | Octavian-Liviu MUNTEAN
Volume: V
Issue: 2
Year: 2011
POTENŢIALUL PEDOGEOGRAFIC AL MICROREGIUNII TĂŞNAD PDF available

Author(s): Ştefan BILAŞCO | Viorel GLIGOR | Nicoleta DAVID | Sorin FILIP
Volume: V
Issue: 2
Year: 2011
ANALIZA FRECVENŢEI PRODUCERII VIITURILOR PE RÂURILE DIN CÂMPIA ROMÂNĂ DINTRE OLT ŞI ARGEŞ PDF available

Author(s): Florentina-Mariana TOMA
Volume: V
Issue: 2
Year: 2011
ANALIZA PARAMETRILOR UNDELOR DE VIITURĂ DE PE RÂURILE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC GILORT PDF available

Author(s): Anca-Ştefania MINONIU
Volume: V
Issue: 2
Year: 2011
LES CONFLITS - UNE APPROCHE GÉOPOLITIQUE PDF available

Author(s): SILVIU NEGUŢ
Volume: VII
Issue: 1
Year: 2013
NOUL CONCEPT AL SPAŢIULUI PDF available

Author(s): ANDREI MARGA
Volume: VII
Issue: 1
Year: 2013
CONDIŢIONAREA MORFOMETRICĂ A PRETABILITĂŢII DEAMENAJARE TERITORIALĂ ÎN BAZINUL VĂII ARIEŞULUI PDF available

Author(s): ŞTEFAN BILAŞCO | POMPEI COCEAN | GABRIEL NICULA | MAGDALENA DRĂGAN
Volume: VII
Issue: 1
Year: 2013
L’ÉTUDE DES EAUX SOUTERRAINES DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE GILORT PDF available

Author(s): GRIGORE CIOCĂZAN
Volume: VII
Issue: 1
Year: 2013
Sorin Filip (2009), Planning urban PDF available

Author(s): ANA-MARIA POP
Volume: VII
Issue: 1
Year: 2013
EVALUAREA STĂRII DE FUNCŢIONALITATE A MORFOSISTEMULUI REGIONAL BRAŞOV-VALEA PRAHOVEI PDF available

Author(s): VIOREL GLIGOR | SILVIU-FLORIN FONOGEA
Volume: VII
Issue: 1
Year: 2013
TIPOLOGIA SEGREGĂRII GEOGRAFICE ÎN MEDIUL URBAN PDF available

Author(s): VIOREL MIONEL
Volume: VII
Issue: 1
Year: 2013
HUMAN-INDUCED CHANGES IN ECOSYSTEM SERVICES IN THE PETROŞANI DEPRESSION (SOUTHERN CARPATHIANS, ROMANIA) PDF available

Author(s): ANDRA COSTACHE | RĂDIŢA ALEXE
Volume: VII
Issue: 1
Year: 2013
DIAGNOZA STĂRII ŞI CALITĂŢII MEDIULUI ÎN BAZINUL HIDROGRAFIC AL BISTRIŢEI ARDELENE PDF available

Author(s): SILVIU-FLORIN FONOGEA | VIOREL GLIGOR | ION-HORAŢIU PAVEL
Volume: VII
Issue: 1
Year: 2013
MINING ACTIVITY IN THE BASIN OF LOTRU – VULNERABILITY FACTOR PDF available

Author(s): DANA-MARIA GINJULETE (OVEJANU)
Volume: VII
Issue: 1
Year: 2013
THE PROCESS OF PEDOGENESIS ON MINE DUMPS (A CASE STUDY: AGHIREŞ MINING AREA, ROMANIA) PDF available

Author(s): VLAD MĂCICĂŞAN | GHEORGHE ROŞIAN | RAMONA BĂLC | LIVIU MUNTEAN
Volume: VII
Issue: 1
Year: 2013
ASPECTE ALE COMPORTAMENTULUI DEMOGRAFIC ÎN MUNŢII APUSENI PDF available

Author(s): MAGDALENA DRĂGAN
Volume: VII
Issue: 1
Year: 2013
THE USE OF GIS TECHNOLOGY TO IDENTIFY THE SHORTEST TRAVEL PATHS. CASE STUDY: THE CITY OF CRAIOVA

Author(s): ANDREEA ZAMFIR | DANIEL SIMULESCU
Volume: VI
Issue: 1
Year: 2012
WATER RESOURCES IN THE CONTEXT OF REGIONAL PLANNING. CASE STUDY: CLUJ-NAPOCA METROPOLITAN AREA PDF available

Author(s): PAULA OLIVIA CIMPOIEŞ
Volume: VI
Issue: 1
Year: 2012
ALLUVIUM RUNOFF STUDY IN GILORT HYDROGRAPHIC BASIN PDF available

Author(s): GRIGORE CIOCĂZAN
Volume: VI
Issue: 1
Year: 2012
SOME ASPECTS REGARDING THE TERRITORIAL EVOLUTION OF ODORHEIU SECUIESC TOWN PDF available

Author(s): ADRIAN NIŢĂ | GHEORGHE ROŞIAN
Volume: VI
Issue: 1
Year: 2012
THE EVOLUTION OF THE TEMPORARY SETTLEMENTS FROM THE LOTRU BASIN PDF available

Author(s): DANA-MARIA OVEJANU
Volume: VI
Issue: 1
Year: 2012
THE TOURISM POTENTIAL OF VEGETATION WITHIN MĂCIN MOUNTAINS (DOBROGEA, ROMANIA) PDF available

Author(s): IONELA GEORGIANA GAVRILĂ | TITU ANGHEL
Volume: VI
Issue: 1
Year: 2012
THE ARIEŞULUI GORGE, A COMPLEX GEOMORPHOSITE IN THE APUSENI MOUNTAINS PDF available

Author(s): GABRIELA COCEAN
Volume: VI
Issue: 1
Year: 2012
ALUNECĂRILE DE TEREN DE TIP GLIMEE DIN BAZINUL INFERIOR AL RÂULUI ILIŞUA (Glimee-type in the down basin of the Ilişua Valley) PDF available

Author(s): GHEORGHE HOGNOGI | GABRIEL NICULA | ADRIAN ŞIMON
Volume: VI
Issue: 1
Year: 2012
MALBORK REVITALIZATION PROCESS PDF available

Author(s): DELIA BAR-KOŁELIS | ŁUKASZ DOPIERAŁA
Volume: VI
Issue: 1
Year: 2012
MONSIEUR FICHEUX PDF available

Author(s): DAN ER. GRIGORESCU
Volume: VI
Issue: 1
Year: 2012
THE CHARACTERISTICS OF THE EVOLUTION REGARDING THE POPULATION GROWTH IN THE LAND OF SEVERIN PDF available

Author(s): Ioana-Cristiana VÎLCEA
Volume: V
Issue: 1
Year: 2011
ALPINISM ŞI ESCALADĂ ÎN MUNŢII TRASCĂU PDF available

Author(s): Gabriela COCEAN | Dan ANGHEL
Volume: V
Issue: 1
Year: 2011
DEZVOLTAREA REGIONALĂ – OBIECTIV STRATEGIC SAU PROVOCARE MULTICAUZALĂ? PDF available

Author(s): Pompei COCEAN
Volume: V
Issue: 1
Year: 2011
STUDY ON THE USE OF DEM TO THE ACHIEVEMENT OF RISK AND HAZARD MAPS PDF available

Author(s): Caius DIDULESCU | Adrian SAVU
Volume: V
Issue: 1
Year: 2011
DINAMICA POPULAŢIEI ŢĂRII AMLAŞULUI ÎN PERIOADA 2002-2009 PDF available

Author(s): Ion-Horaţiu PAVEL | Silviu FONOGEA
Volume: V
Issue: 1
Year: 2011
ELEMENTE DE INTERDISCIPLINARITATE ÎN STUDIUL REGIONAL AL ŢĂRII VRANCEI PDF available

Author(s): Alexandru MUREŞAN
Volume: V
Issue: 1
Year: 2011
ANTHROPIC AND HABITATIONAL RESOURCES IN THE SOUTH-EASTERN PART OF THE TRASCĂU MOUNTAINS PDF available

Author(s): Gabriela Adina LAZĂR
Volume: V
Issue: 1
Year: 2011
ROLUL ELEMENTELOR HIDROGRAFICE ÎN UMANIZAREA ŢĂRII AMLAŞULUI PDF available

Author(s): Ion-Horaţiu PAVEL
Volume: V
Issue: 1
Year: 2011
THE MORPHOLOGY OF TÂRNAVA MARE CORRIDOR AND IT’S CONDITIONING ON THE SETTLEMENTS AND THOROUGHFARES PLANNING (COPŞA MICĂ – BLAJ SECTOR) PDF available

Author(s): Gheorghe ROŞIAN | Adrian NIŢĂ | Radu MIHĂIESCU | Nicolae BACIU | Liana PAŢULEA
Volume: V
Issue: 1
Year: 2011
INCOMING TOURISM IN TRANSNISTRIA PDF available

Author(s): Delia BAR-KOŁELIS
Volume: V
Issue: 1
Year: 2011
POTENŢIALUL AGRICOL AL DEALURILOR CLUJULUI ŞI DEJULUI PDF available

Author(s): Amalia Izabela MIHALCA
Volume: V
Issue: 1
Year: 2011
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program