Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Ljetopis Studijskog Centra Socijalnog Rada

ISSN: 1846--5412
Publisher: University of Zagreb


ADD TO MY LIST
 
INTERNALIZIRANI PROBLEMI KOD DJECE I ADOLESCENATA: OBILJEŽJA I MOGUĆNOSTI PREVENCIJE

Author(s): Miranda Novak | Josipa Bašić
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2008
PREVENTIVNE STRATEGIJE - EKSTERNALIZIRANI POREMEĆAJI U PONAŠANJU I RIZIČNA PONAŠANJA DJECE I MLADIH

Author(s): Josipa Mihić | Josipa Bašić
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2008
PODLOŽNOST VRŠNJAČKOM PRITISKU KOD ADOLESCENATA – IZAZOVI DEFINIRANJA I MJERENJA

Author(s): Marija Lebedina-Manzoni | Martina Lotar | Neven Ricijaš
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2008
OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN RAD I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Author(s): Jela Ergović
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
DOŽIVLJAJ VLASTITOG TIJELA I SEKSUALNOST U ADOLESCENATA S MOTORIČKIM OŠTEĆENJEM

Author(s): Maja Laklija | Kristina Urbanc
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
ISKUSTVO ŽIVOTA U DJEČJEM DOMU: KVALITATIVNA ANALIZA IZJAVA MLADIH

Author(s): Branka Sladović Franz | Klaudija Kregar Orešković | Lucija Vejmelka
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
PERCEPCIJA SOCIJALNE NEPRAVDE MLADIH U PODRUČJIMA RAZLIČITO ZAHVAĆENIM RATOM U HRVATSKOJ

Author(s): Olja Družić Ljubotina
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Prikaz knjige- IZVANŠKOLSKE POTREBE MLADIIH GRADA ZADRA: POTREBE I PREFERENCIJE

Author(s): Marina Ajduković
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Prikaz skupa- ISTRAŽIVANJA U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA

Author(s): Maja Laklija
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
KVALITETA ŽIVOTA OSOBA POGOĐENIH RATOM

Author(s): Dean Ajduković | Radojka Kraljević | Sandra Penić
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Prikaz knjige: USPJEŠNO STARENJE

Author(s): Silvia Rusac
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2008
Prikaz knjige: PSIHOTERAPIJA – ŠKOLE I PSIHOTERAPIJSKI PRAVCI U HRVATSKOJ DANAS

Author(s): Marina Ajduković
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2008
Prikaz skupa: PSIHOLOGIJA – MEDIJI – ETIKA

Author(s): Silvia Rusac | Ljiljana Muslić
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2008
Prikaz skupa: IZAZOVI PSIHOTERAPIJE U STOLJEĆU UMA

Author(s): Daša Poredoš Lavor
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2008
Prikaz knjige: SUĐENJE SOKRATOVO

Author(s): Ilonka Filipović
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Prikaz skupa- POLITIKA ZA NAJMLAĐU DJECU U JAVNOJ SKRBI

Author(s): Lucija Vejmelka
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
Prikaz skupa- HRVATSKI ZNANSTVENI ELEKTRONIČKI ČASOPISI

Author(s): Lucija Vejmelka
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2007
EXPERIENCE IN SERVICE USER INVOLVEMENT IN THE EDUCATION OF SOCIAL WORKERS IN SERBIA

Author(s): Miroslav Brkić | Aleksandar Jugović
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
INVOLVEMENT AND THE EMPOWERMENT OF USERS DURING THE FIELD PLACEMENTS OF SOCIAL WORK STUDENTS

Author(s): Kristina Urbanc | Marijana Kletečki Radović | Eva Anđela Delale
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
INVOLVEMENT OF PERSONS WITH DISABILITY IN THE EDUCATION OF SOCIAL WORK STUDENTS

Author(s): Anita Džombić | Kristina Urbanc
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
PARTICIPATION OF SERVICE USERS IN SOCIAL WORK EDUCATION – TEACHERS’ PERSPECTIVE

Author(s): Saša Skokandić | Kristina Urbanc
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
USER INVOLVEMENT IN SOCIAL WORK EDUCATION: MACEDONIAN PERSPECTIVE

Author(s): Suzana Bornarova
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
SERVICE USER INVOLVEMENT IN SOCIAL WORK PRACTICE, EDUCATION AND RESEARCH IN BOSNIA-HERZEGOVINA

Author(s): Sanela Čekić Bašić
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
SERVICE USERS INVOLVEMENT IN RESEARCH AND TEACHING: IS THERE A PLACE FOR IT IN EASTERN EUROPEAN SOCIAL WORK

Author(s): Darja Zaviršek | Petra Videmšek
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
ISKUSTVA UKLJUČIVANJA KORISNIKA SOCIJALNE SKRBI U OBRAZOVANJE SOCIJALNIH RADNIKA U SRBIJI

Author(s): Miroslav Brkić | Aleksandar Jugović
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
UKLJUČIVANJe I OSNAŽIVANJE KORISNIKA TIJEKOM TERENSKE PRAKSE STUDENATA SOCIJALNOG RADA

Author(s): Kristina Urbanc | Marijana Kletečki Radović | Eva Anđela Delale
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
UKLJUČENOST OSOBA S INVALIDITETOM U NASTAVU SOCIJALNOG RADA

Author(s): Anita Džombić | Kristina Urbanc
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
SUDJELOVANJE KORISNIKA U NASTAVI STUDENATA SOCIJALNOG RADA – PERSPEKTIVA NASTAVNIKA

Author(s): Saša Skokandić | Kristina Urbanc
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
UKLJUČIVANJE KORISNIKA USLUGA U IZOBRAZBU U SOCIJALNOM RADU: MAKEDONSKA PERSPEKTIVA

Author(s): Suzana Bornarova
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
MODELI UČENJA ODRASLIH I PROFESIONALNI RAZVOJ

Author(s): Vlasta Vizek-Vidović | Vesna Vlahović Štetić
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2007
VRŠNJAČKO NASILJE MEĐU DJEVOJČICAMA

Author(s): Iva Prpić
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2006
ISKUSTVO I SAMOPROCJENA ZNANJA STRUČNJAKA U LOKALNOJ ZAJEDNICI O PROBLEMU NASILJA NAD ŽENOM U OBITELJI

Author(s): Danijela Lazarić Zec | Gordana Pavleković
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2006
SAMOISKAZ DJECE I MLADIH S RIZIKOM U OBITELJI I/ILI PONAŠANJU O DOŽIVLJAJU DRUŠTVENIH INTERVENCIJA

Author(s): Nivex Koller-Trbović | Antonija Žižak
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2006
STRES I PSIHOLOŠKO ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU

Author(s): Daša Poredoš | Marina Kovač
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2005
MEDICINSKI, SOCIJALNI ILI NEOMEDICINSKI PRISTUP SKRBI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Author(s): Kristina Urbanc
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2005
OBILJEŽJA OBITELJSKE MEDIJACIJE

Author(s): Branka Sladović Franz
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2005
ODNOS S BLISKIM OSOBAMA I RATNA TRAUMATSKA ISKUSTVA

Author(s): Đeni Zuliani
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2005
RELIGIOZNOST, OBITELJSKI ČIMBENICI I ZLOUPOTREBA DROGA KOD ADOLESCENATA

Author(s): Zrinka Greblo
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2005
RADNA TERAPIJA U GERIJATRIJI

Author(s): Dubravka Šimunović
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2004
MJERENJE STAVOVA PREMA ŽRTVAMA SILOVANJA: Modifikacija Fieldove skale stavova prema silovanju

Author(s): Željka Kamenov | Tajana Ljubin | Maja Vurnek
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2004
EVALUACIJA INDIVIDUALNOG SAVJETOVALIŠNOG TRETMANA MLADIH KONZUMENATA MARIHUANE

Author(s): Snježana Šalamon
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2004
ODABIR IZVANOBITELJSKOG SMJEŠTAJA DJECE UGROŽENOG RAZVOJA U OBITELJI

Author(s): Branka Sladović Franz
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2004
ZNAČAJ DJETETOVOG DOŽIVLJAJA I OPISA RODITELJA U SOCIJALNOPEDAGOŠKOM DIJAGNOSTICIRANJU

Author(s): Antonija Žižak | Maja Vučinić Knežević
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2004
ALZHEIMEROVA BOLEST I OBITELJ

Author(s): Daša Poredoš
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2003
IZDVAJANJE DJECE IZ OBITELJI KAO MJERA SOCIJALNE SKRBI

Author(s): Branka Sladović Franz | Đenka Mujkanović
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2003
MLADI NJEGOVATELJI – DJECA OSOBA S INVALIDITETOM

Author(s): Kristina Urbanc
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2003
KRŠĆANSKI PRISTUP KONVENCIJI O DJEČJIM PRAVIMA

Author(s): Ela Balog
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2003
PERCEPCIJA SOCIJALNE PODRŠKE DJECI U DJEČJIM DOMOVIMA I U UDOMITELJSKIM OBITELJIMA

Author(s): Branka Sladović Franz | Đenka Mujkanović
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2003
SURADNJA VLADINIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADU SA ZLOSTAVLJANOM DJECOM

Author(s): Eva Anđela Delale | Olja Družić Ljubotina
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
POČETNI INTERVJU S DJETETOM U SLUČAJEVIMA SUMNJE NA SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE

Author(s): Branka Sladović Franz
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
PREVENCIJA ZLOSTAVLJANJA DJECE U SVIJETLU EKOLOŠKOG PRISTUPA I RADA U ZAJEDNICI

Author(s): Nino Žganec
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
OBITELJSKE PRILIKE I AGRESIVNI POREMEĆAJI U PONAŠANJU MALOLJETNIH NASILNIH DELINKVENATA U ZAGREBU

Author(s): Irena Cajner Mraović | Andreja Došen
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
OBITELJSKI ODNOSI I KONZUMACIJA DROGA NA POPULACIJI ADOLESCENATA GRADA ZAGREBA

Author(s): Damir Ljubotina | Jadranko Galić
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
EUROPSKI SOCIJALNI RAD: IZRADA EKSPERTIZE ZA 21. STOLJEĆE

Author(s): Gabi Čačinović Vogrinčić
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2001
ETIKA I VRIJEDNOSTI U SOCIJALNOM RADU

Author(s): Kristina Urbanc
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2001
POSLIJEDIPLOMSKO OBRAZOVANJE –PRETPOSTAVKA RAZVOJA SOCIJALNOG RADA U 21. STOLJEĆU

Author(s): Marina Ajduković
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2001
Iskustva- UČITELJI KAO POMAGAČI U POSLIJERATNOJ ZAJEDNICI - ISKUSTVA HRVATSKE KOSTAJNICE I ĐAKOVICE (KOSOVO)

Author(s): Olja Družić | Ljiljana Muslić
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2000
DRAMSKE TEHNIKE U PREVENCIJI POREMEĆAJA U PONAŠANJU I FUNKCIONIRANJU DJECE I MLADIH

Author(s): Josip Janković | Slavica Blažeka | Mario Rambousek
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2000
PERCEPCIJA VLASTITE BUDUĆNOSTI ADOLESCENATA KAO MOGUĆI ZAŠTITNI ČIMBENIK

Author(s): Kristina Urbanc
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2000
AKTIVNO UČENJE I KRITIČKO MIŠLJENJE U KONTEKSTU SUPERVIZIJSKOG, EDUKACIJSKOG I POMAŽUĆEG ODNOSA

Author(s): Kristina Urbanc | Marijana Kletečki Radović
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2007
ISKUSTVA I IZAZOVI UVOĐENJA SUPERVIZIJE U SUSTAV PROSVJETE

Author(s): Jasenka Pregrad
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2007
PSIHOSOCIJALNI TRETMAN POČINITELJA OBITELJSKOG NASILJA – AUSTRIJSKO ISKUSTVO

Author(s): Dean Ajduković | Marina Ajduković | Ksenija Bauer
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2005
Prikaz knjige- ROD I SPOL U PSIHOSOCIJALNOM RADU Nico van Oosten i Ineke van der Vlugt

Author(s): Marina Ajduković
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2004
Prikaz skupa- ULOGA SOCIJALNOG RADA U ZAŠTITI DJECE

Author(s): Daša Poredoš | Marina Kovač
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2004
Prikaz knjige- ŠKOLA ZA RODITELJE Olga Petak i Davorka Osmak Franjić

Author(s): Marina Ajduković
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Prikaz knjige- TERAPEUTOV KREATIVNI PROSTOR – O SUPERVIZIJI Lilja Cajvert

Author(s): Josip Janković
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
EMOCIONALNO NASILJE U OBITELJI ADOLESCENTA

Author(s): Kristina Urbanc
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
SMIJEMO LI SE ODREĆI SOCIJALNE ANAMNEZE?

Author(s): Ilonka Filipović
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2001
Znanstveni članak- PRIMJENA NOVIJIH TEHNIKA DINAMIČKE ANALIZE U STUDIJI SLUČAJA

Author(s): Aleksandar Halmi
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2001
NEKE SPECIFIČNOSTI EMOCIONALNOG ZLOSTAVLJANJA DJECE I MLADIH

Author(s): Kristina Urbanc
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2000
SENZIBILNOST ZA NASILJE NAD STARIJIMA U OBITELJI – RAZVOJ SKALE I PRVI REZULTATI

Author(s): Marina Ajduković | Ljiljana Muslić | Silvia Rusac | Jelena Ogresta
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
SOCIJALNI RAD U PODRUČJU RAZVOJA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA

Author(s): Nino Žganec | Mirna Bićanić
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
TEORIJA OSNAŽIVANJA U SOCIJALNOM RADU

Author(s): Marijana Kletečki Radović
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
AGRESIVNO I PROSOCIJALNO PONAŠANJE DJECE U DJEČJIM DOMOVIMA

Author(s): Marina Ajduković | Linda Rajhvajn Bulat | Branka Sladović Franz
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
NASILJE NAD STARIJIM OSOBAMA

Author(s): Silvia Rusac
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2006
PSIHOANALITIČKA TEORIJA SIGMUNDA FREUDA U SOCIJALNOM RADU

Author(s): Mladen Knežević
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2006
MOGUĆI PRISTUP RODU I SPOLU U SOCIJALNOM RADU

Author(s): Vanja Branica
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2004
Rad studenta- POTREBE MLADIH U ODGOJNIM DOMOVIMA

Author(s): Sunčana Kusturin
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Prikaz knjige-DJEČJI DOM »IZVOR« SELCE 1918.-2008.

Author(s): Lucija Vejmelka
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Prikaz skupa- PETA MEĐUNARODNA INTERDISCIPLINARNA KONFERENCIJA O KLINIČKOJ SUPERVIZIJI

Author(s): Marina Ajduković
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Prikaz skupa- SOCIJALNA AKCIJA U EUROPI: RAZLIČITA NASLJEĐA I ZAJEDNIČKI IZAZOVI?

Author(s): Olja Družić Ljubotina
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Predgovor

Author(s): Kristina Urbanc
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2009
Prikaz skupa: MOBBING: JUČER, DANAS – ALI NE I SUTRA!

Author(s): Daša Poredoš Lavor
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
Prikaz skupa: ULOGA OBRAZOVANJA U SMANJENJU POSLJEDICA SIROMAŠTVA NA DJECU U ZEMLJAMA U TRANZICIJI

Author(s): Marijana Kletečki Radović
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
Prikaz skupa: KOCKANJE 1. hrvatski interdisciplinarni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem

Author(s): Daša Poredoš Lavor
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
Prikaz skupa: SOCIJALNA SKRB ZA VRIJEME SOCIJALIZMA (1945.–1990.)

Author(s): Branica Vanja
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
Prijevod: AKTUALNE METODSKE ORIJENTACIJE DJELOVANJA U SOCIJALNOM RADU

Author(s): Heinz Karlusch
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
Iskustva iz prakse: DNEVNA BOLNICA: DRUŠTVENO-MEDICINSKA SADAŠNJOST I BUDUĆNOST

Author(s): Daša Poredoš Lavor | Hermina Tomaić | Jelena Mustapić | Greta Znika
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2008
Prikaz skupa- PRIKAZ PRVE KONFERENCIJE O SUPERVIZIJI

Author(s): Vanja Branica | Linda Rajhvajn
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2007
Iskustva iz prakse- ZNAČAJ I NAČIN ORGANIZIRANJA SUPERVIZIJE ZA RAVNATELJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Author(s): Vesna Orač | Zvonko Kovačić
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2007
KOMPETENCIJE SUPERVIZORA

Author(s): Sonja Žorga
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2007
STRUČNO VOĐENJE: PODRUČJE RADA PROFESIONALNIH SUPERVIZORA?

Author(s): Louis van Kessel
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2007
TIMSKI RAD I SUPERVIZIJA TIMOVA

Author(s): Alenka Kobolt | Antonija Žižak
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2007
Prikaz knjige- IZAZOVI SOCIJALNOG RADA S POJEDINCEM

Author(s): Marina Ajduković | Branka Sladović Franz
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2006
Prikaz skupa- SOS LINIJE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA – PRIMJERI DOBRE PRAKSE

Author(s): Marijana Majdak
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2006
Prikaz skupa- DRUGI HRVATSKI GERONTOLOŠKI KONGRES

Author(s): Silvia Rusac
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2006
Prikaz skupa- OPASNOSTI OD PEDOFILIJE

Author(s): Marijana Majdak
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2006
Prijevod- DAN OPĆE RASPRAVE O DJECI BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Author(s): Prevela: Tanja Radočaj
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2006
Iskustva iz prakse - PSIHOLOZI U SOCIJALNOJ SKRBI

Author(s): Olga Petak
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2005
Iskustva iz prakse - IZOBRAZBA IZ OBITELJSKE MEDIJACIJE – PRVA ISKUSTVA U HRVATSKOJ

Author(s): Tanja Prekodravac | Marijana Smerić Pecigoš
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2005
Iskustva iz prakse - PROGRAM PREVENCIJE I SUZBIJANJA OVISNOSTI O DROGAMA U ODGOJNOM DOMU IVANEC

Author(s): Sergej Augustin Erdelja
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2005
Iz povijesti socijalnog rada- ALICE SALOMON – OSOBA I DJELO

Author(s): Dea Ajduković
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2004
Iskustva- GERIJATRIJSKA BOLNICA U GRAZU

Author(s): Daša Poredoš
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2004
Iskustva- POLOŽAJ I ULOGA ŽENA U ROMSKOJ POPULACIJI

Author(s): Renata Sever
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2004
Prikaz knjige- MEĐUGENERACIJSKI PRIJENOS ZLOSTAVLJANJA DJECE Ninoslava Pećnik

Author(s): Marina Ajduković
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2003
Prikaz skupa- O MUČENJU

Author(s): Daša Poredoš
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2003
Prikaz časopisa- CHILD ABUSE AND NEGLECT

Author(s): Marijana Majdak
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Iskustva- PRIKAZ DVA SLUČAJA NADZORA NAD VRŠENJEM RODITELJSKE SKRBI

Author(s): Sonja Petrović
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Prijevod- KAKO REAGIRATI KAD NAM DIJETE OTKRIJE NASILJE OCA NAD MAJKOM?

Author(s): Prevela: Nina Pećnik
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
TREBAJU LI ZLOSTAVLJANA DJECA KONTAKT S RODITELJEM ZLOSTAVLJAČEM?

Author(s): Nataša Jelača
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2002
Prikaz skupa- 6. EUROPSKA LJETNA SKOLA ZA STUDENTE SOCIJALNOG RADA U BERLINU

Author(s): Vanja Branica | Nataša Jerbić
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2001
Prikaz skupa- MEĐUNARODNA LJETNA ŠKOLA – IMPLEMENTACIJA KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA

Author(s): Biljana Radaković | Tajana Topo | Ivana Vlahek
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2001
Prikaz časopisa- SOCIAL WORK EDUCATION

Author(s): Marijana Majdak
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2001
Prikaz knjige- UVOD U PSIHOLOGIJU – PSIHOLOGIJA ZA NEPSIHOLOGE Boris Petz

Author(s): Mirjana Krizmanić
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2001
Prikaz knjige- DROGE – DUGO PUTOVANJE KROZ NOĆ Robert Torre

Author(s): Mira Alinčić
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2001
Iskustva- MOJIH TRINAEST ZATVORSKIH GODINA

Author(s): Marinka Bakula Anđelić
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2001
Iskustva- I TI MOŽEŠ POSTATI VOLONTER

Author(s): Mirjana Lovreković
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2001
Prijevodi- ETIČKA NAČELA I STANDARDI SOCIJALNOG RADA

Author(s): Dea Ajduković (prevela)
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2001
Prijevodi- KODEKS ETIČKIH NAČELA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI REPUBLIKE SLOVENIJE

Author(s): Kristina Urbanc (prevela)
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2001
Prikaz skupa- Izborna skupština Hrvatske udruge socijalnih radnika

Author(s): Ilonka Filipović
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2000
Prikaz skupa- Globalizacija svijeta i socijalni rad

Author(s): Marina Ajduković
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2000
Prikaz časopisa- JOURNAL OF COMMUNITY PRACTICE

Author(s): Klaudija Kregar
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2000
Prikaz knjige- Kako misliti drugačije, Tanja Lamovec

Author(s): Kristina Urbanc
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2000
Radovi studenata- TEHNIKA DOSJEĆANJA I SENZIBILIZACIJA STUDENATA SOCIJALNOG RADA NA PROBLEM STAROSTI

Author(s): Suzana Humsky | Ana Janušić
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2000
JEDNORODITELJSKE OBITELJI PREMA UZROCIMA NJIHOVA NASTANKA

Author(s): Sadika Grozdanić
Volume: 7
Issue: 2
Year: 2000
NEKI ASPEKTI SKRBI O ČLANU OBITELJI OBOLJELOM OD ALZHEIMEROVE BOLEST

Author(s): Maja Laklija | Marina Milić Babić | Silvia Rusac
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2009
NASILJE NAD STARIJIMA KOD STUDENATA: MOGUĆNOSTI INTERVENCIJA KROZ NASTAVNI PROGRAM

Author(s): Ljiljana Muslić | Silvia Rusac | Marina Ajduković
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2009
AGEIZAM U TELEVIZIJSKOM MEDIJU NA PRIMJERU SREDIŠNJIH INFORMATIVIH EMISIJA HRT-a, RTL-a i NOVE TV

Author(s): Tena Perišin | Valentina Kufrin
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2009
ASPEKTI DOBRE SMRTI

Author(s): Maca Cicak
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2008
FAKTORI RIZIKA KOD POJAVE SAMOOZLJEĐIVANJA DJECE I MLADIH

Author(s): Martina Sičić | Lana Mužinić
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2008
STANDARDI U RADU S DJECOM I MLADIMA S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Author(s): Dejana Bouillet | Antonija Žižak
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2008
PRAĆENJE VRŠNJAČKOG NASILJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA: SPOLNE RAZLIKE U UČESTALOSTI I VRSTAMA NASILNOG PONAŠANJA

Author(s): Iris Marušić | Tea Pavin Ivanec
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2008
SMISAO I OBILJEŽJA POSTMODERNOG PRISTUPA U SOCIJALNOM RADU

Author(s): Kristina Urbanc
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2007
DOPRINOS TEORIJE PRISILE RAZUMIJEVANJU DELINKVENTNOG PONAŠANJA MLADIH

Author(s): Daniela Šincek
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2007
ZNAČAJ TEORIJE PRIVRŽENOSTI ZA KONCEPTUALIZACIJU JAVNE SKRBI ZA DJECU

Author(s): Marina Ajduković | Klaudija Kregar Orekšović | Maja Laklija
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2007
PARTNERSKI ODNOSI I DIJETE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Author(s): Zdravka Leutar | Tanja Starčić
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2007
RJEŠAVANJE PARTNERSKIH SUKOBA S OBZIROM NA SPOL PARTNERA, ISKUSTVO I TRAJANJE PARTNERSKOG ODNOSA

Author(s): Slavica Blažeka Kokorić
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2007
ČASOPIS SOCIJALNI RAD - PRVIH 10 GODINA (1960.-1969.)

Author(s): Ksenija Švenda Radeljak
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2006
DJELOVANJE DIANE BUDISAVLJEVIĆ: RAD S DJECOM STRADALOM U 2. SVJETSKOM RATU

Author(s): Marina Ajduković
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2006
CRTICE IZ POVIJESTI SOCIJALNOG RADA S DJECOM I MLADIMA U RIZIČNIM OKOLNOSTIMA

Author(s): Marijana Majdak
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2006
RAZVOJ DRUŠTVENE SKRBI ZA DJECU U PRVOJ POLOVINI 20. STOLJEĆA

Author(s): Vanja Branica
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2006
POČECI SOCIJALNOG RADA U HRVATSKOJ IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA

Author(s): Marina Ajduković | Vanja Branica
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2006
PSIHIČKO ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DJECE U OBITELJI

Author(s): Vedrana Ždero
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2005
STAVOVI STRUČNJAKA SOCIJALNE SKRBI PREMA IZDVAJANJU DJECE IZ OBITELJI I UDOMITELJSTVU

Author(s): Marina Ajduković | Branka Sladović Franz | Željka Kamenov
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2005
ZAŠTITA NAJBOLJEG INTERESA DJETETA U POSTUPKU RAZVODA BRAKA RODITELJA

Author(s): Maja Laklija | Ninoslava Pećnik | Radmila Sarić
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2005
MIŠLJENJE STRUČNJAKA O IZDVAJANJU DJECE IZ OBITELJI: REZULTATI INTERVJUA

Author(s): Branka Sladović Franz
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2004
EPIDEMIOLOGIJA SUICIDA U MOSLAVINI

Author(s): Dražen Kovačević
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2004
IZLOŽENOST RATNIM DOGAĐAJIMA I KVALITETA ŽIVOTA STARIJIH OSOBA U KUTINI I PETRINJI

Author(s): Daša Poredoš | Dragutin Ivanec
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2004
MODEL EVALUACIJE I UČINCI PROJEKTA UVOĐENJA SUPERVIZIJE U SUSTAV SOCIJALNE SKRBI

Author(s): Marina Ajduković | Dean Ajduković
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2004
OBILJEŽJA I PERSPEKTIVE SUVREMENIH PROGRAMA OBRAZOVANJA SOCIJALNIH RADNIKA

Author(s): Kristina Urbanc | Vanja Branica
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2003
OBRAZOVANJE SOCIJALNIH RADNIKA: KAKO DALJE?

Author(s): Marina Ajduković
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2003
ULOGA I ZNAČENJE UDRUGA INVALIDA U HRVATSKOJ

Author(s): Mirjana Dobranović
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2001
PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA “SVI ZA PROTIV”

Author(s): Gordana Daniel | Antul Ilijaš | Štefica Karačić
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2001
ZDRAVI GRADOVI: PRIMJER LOKALNOG RAZVOJA I ORGANIZIRANJA ZAJEDNICE

Author(s): Klaudija Kregar
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2001
PRILAGODBA NA SAMAČKI ŽIVOT KOD OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Author(s): Daša Poredoš
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2001
KRATKOTRAJNO IZDVAJANJE NASILNIKA IZ OBITELJI - DA ILI NE ?

Author(s): Irena Cajner Mraović
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2000
CONDOMINIUM- ZAJEDNICA OSOBA TREĆE DOBI

Author(s): Boris Hudina
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2000
OBITELJ U PALIJATIVNOJ SKRBI

Author(s): Maca Cicak
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2008
POVEZANOST RAZVODA BRAKA RODITELJA I SIMPTOMA TRAUME KOD DJECE

Author(s): Branka Čavarović-Gabor
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2008
ČASOPIS »SOCIJALNI RAD« – SLJEDEĆE DESETLJEĆE RAZVOJA (1970.-1979.)

Author(s): Ksenija Švenda Radeljak
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2007
GLUHOSLJEPOĆA - JEDINSTVENO OŠTEĆENJE

Author(s): Sanja Tarczay
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2007
TEORIJA PRIVRŽENOSTI I SUVREMENI SOCIJALNI RAD

Author(s): Marina Ajduković | Klaudija Kregar Orekšović | Maja Laklija
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2007
ANALIZA SADRŽAJA ČLANAKA U ČASOPISU LJETOPIS STUDIJSKOG CENTRA SOCIJALNOG RADA U RAZDOBLJU OD 1994. DO 2003. GODINE

Author(s): Dražen Kovačević | Josipa Crnoja Bartolić
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2004
SOCIJALNI RADNICI I PREDRASUDE

Author(s): Sanela Šadić
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2004
Rad studenta- PERCEPCIJA PROFESIJE SOCIJALNOG RADA I SOCIJALNOG RADNIKA

Author(s): Vanja Branica | Nataša Jerbić
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2003
MIŠLJENJA STUDENATA SOCIJALNOG RADA O OBRAZOVNOM PROGRAMU

Author(s): Marina Ajduković
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2003
ZNAČAJ TERENSKE NASTAVE ZA RAZVOJ PROFESIONALNOG IDENTITETA SOCIJALNIH RADNIKA

Author(s): Kristina Urbanc
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2003
NEKA RAZMIŠLJANJA O IDENTITETU PROFESIJE SOCIJALNOG RADNIKA

Author(s): Mladen Knežević
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2003
PRIKAZ NEKIH MODELA INSTITUCIONALNOG TRETMANA POČINITELJA KAZNENIH DJELA

Author(s): Danko Bakić
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2001
POSTOJI LI DOISTA MOGUĆNOST UTEMELJENJA PRAKTIČNE TEORIJE SOCIJALNOG RADA

Author(s): Aleksandar Halmi
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2000
NEZAPOSLENOST U DOŽIVLJAJU I ISKUSTVU NEZAPOSLENIH MLADIH U HRVATSKOJ

Author(s): Nivex Koller-Trbović
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2009
RAZMIŠLJANJE O SMRTI – DOBNE I SPOLNE RAZLIKE

Author(s): Ana Štambuk
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2007
ADOLESCENT SEKSUALNI NASILNIK

Author(s): Jadranka Luca-Mrđen
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2005
SOCIO-DEMOGRAFSKA OBILJEŽJA I ISKUSTVA UDOMITELJSKIH OBITELJI

Author(s): Olja Družić Ljubotina | Marijana Kletečki Radović | Nataša Jelača
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2005
KVALITATIVNA ANALIZA ISKUSTVA UDOMITELJA

Author(s): Marijana Kletečki Radović | Klaudija Kregar Orešković
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2005
Prikaz knjige TEHNIKE U DJEČJOJ TERAPIJI: PSIHODINAMSKE STRATEGIJE Morton Chethik

Author(s): Marina Ajduković
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2009
Prikaz knjige RJEČNIK DIJETE – ODRASLI: TUMAČ DJEČJEG SVIJETA ODRASLIMA

Author(s): Slavica Blažeka Kokorić
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2009
Prikaz skupa TEORIJA I PRAKSA ZAJEDNO – TRENDOVI U TRETMANU

Author(s): Linda Rajhvajn Bulat
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2009
Prikaz skupa 4. HRVATSKI KONGRES O ALZHEIMEROVOJ BOLESTI S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

Author(s): Maja Laklija | Marina Milić Babić
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2009
CENTAR ZA ŽENE

Author(s): Daša Poredoš Lavor
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2009
Prikaz knjige- USPOSTAVLJANJE SURADNOG ODNOSA I OSOBNOG KONTAKTA U SOCIJALNOM RADU

Author(s): Kristina Urbanc | Marina Ajduković
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2008
Prikaz skupa- PREVENCIJA - (RE)HABILITACIJA - PSIHOEDUKACIJA – KROZ INTERDISCIPLINARNOST

Author(s): Linda Rajhvajn Bulat
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2008
Prikaz skupa- ISTINA I POVJERENJE NAKON TRAUME

Author(s): Dean Ajduković | Marina Ajduković
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2008
Prikaz skupa- PRINCIPI PSIHIJATRIJE U ZAJEDNICI U HRVATSKOJ

Author(s): Daša Poredoš Lavor | Dejan Ćopić
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2008
Prikaz organizacije- BRIGA ZA DJECU – MEĐUNARODNA MREŽA ISTRAŽIVANJA

Author(s): Marina Ajduković
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2008
Iskustva iz prakse-PROGRAM »ZDRAVE ŽUPANIJE«

Author(s): Daša Poredoš Lavor | Marina Kovač
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2008
ČASOPIS »SOCIJALNI RAD« – POSLJEDNJE DESETLJEĆE (1980.-1990.)

Author(s): Ksenija Švenda- Radeljak
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2008
Prikaz skupa - ETNICITET I EDUKACIJA U SOCIJALNOM RADU

Author(s): Eva Anđela Delale
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2007
Prikaz skupa - PSIHOLOGIJA NASILJA I ZLOSTAVLJANJA

Author(s): Daša Poredoš Lavor
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2007
Prikaz skupa - PRVI HRVATSKI INTERDISCIPLINARNI SIMPOZIJ – »STRES NA RADNOM MJESTU«

Author(s): Jelena Ogresta | Silvia Rusac
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2007
Prikaz skupa - SOCIJALNI RAD I PROFESIONALNOST U PROSTORU ALPE-ADRIA

Author(s): Marina Ajduković | Vanja Branica
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2007
Intervju - INTERVJU S KSENIJOM BRALIĆ-ŠVARCER: MOJ RADNI VIJEK SOCIJALNE RADNICE

Author(s): Intervju provela Marina Ajduković
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2007
Prikaz skupa- SOCIJALNA SKRB IZA 'ŽELJEZNE ZAVJESE'. POVIJEST SOCIJALNOG RADA U ISTOČNOJ EUROPI 1900. – 1960.

Author(s): Marijana Majdak | Sandra Prlenda
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2006
Povijesni dokumenti- POTREBA OBRAZOVANJA SOCIJALNIH RADNIKA I SOCIJALNA ŠKOLA

Author(s): Lj. Krajačić
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2006
Prijevod- ŽIVOT I VRIJEME TATJANE MARINIĆ, JEDNE OD OSNIVAČA STUDIJA SOCIJALNOG RADA U HRVATSKOJ

Author(s): Prevela: Melita Richter Malabotta
Volume: 13
Issue: 1
Year: 2006
Prikaz knjige - SKRB ZA UMIRUĆE DIJETE

Author(s): Daša Poredoš
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2005
Prikaz knjige - UDOMITELJSTVO: SKRB O DJECI IZVAN VLASTITE OBITELJI

Author(s): Antonija Žižak
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2005
Prikaz udruge - PSIHOSOCIJALNA POMOĆ PSIHIČKI BOLESNIM OSOBAMA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

Author(s): Daša Poredoš | Lana Vučinić | Snježana Lončarić | Ema N. Gruber
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2005
Iskustva - SPECIFIČNOSTI FORENZIČNOG INTERVJUA SA SPOLNO ZLOSTAVLJANIM DJETETOM

Author(s): Marijana Kletečki Radović
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2005
Dokument - ETIČKI KODEKS SOCIJALNIH RADNIKA HRVATSKE

Author(s): Hrvatska udruga socijalnih radnika
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2005
Dokument - GLOBALNI STANDARDI ZA OBRAZOVANJE I OBUKU U SOCIJALNOM RADU

Author(s): Marina Ajduković
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2005
Prikaz knjige- Branka Sladović Franz PSIHOSOCIJALNI RAZVOJ DJECE U DJEČJIM DOMOVIMA

Author(s): Marina Ajduković
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2004
Prikaz sa akupa- SUVREMENI PRISTUPI PSIHOTRAUMI

Author(s): Daša Poredoš
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2004
Prikaz skupa- IZAZOVI SUPERVIZIJE U JUGOISTOČNOJ EUROPI

Author(s): Gordana Berc
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2004
Prikaz skupa- 20. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O SMRTI I ŽALOVANJU

Author(s): Daša Poredoš | Branka Pirija
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2003
Prikaz skupa- 1. KONGRES SOCIJALNOG RADA SLOVENIJE «LOKALNO-GLOBALNO-SOCIJALNO».

Author(s): Kristina Urbanc
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2003
Prikaz skupa- ODNOS TEORIJE I PRAKSE U OBRAZOVANJU SOCIJALNIH RADNIKA

Author(s): Nataša Jelača | Marijana Kletečki
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2003
Prijevod- KULTURNA KOMPETENCIJA U PRAKSI SOCIJALNOG RADA

Author(s): Prevela: Dea Ajduković
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2003
Iskustva- ZNAČAJ UDRUGE SOCIJALNIH RADNIKA ZA RAZVOJ PROFESIJE

Author(s): Ilonka Filipović
Volume: 10
Issue: 1
Year: 2003
Prikaz časopisa- JOURNAL OF COMMUNITY PRACTICE

Author(s): Klaudija Kregar
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2001
Prikaz knjige- AUTIZAM – ČINJENICE Simon Baron-Cohen Patrick Bolton

Author(s): Kristina Urbanc
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2001
Iskustva- STUDIJSKI BORAVAK U HOSPICIJU BUFFALO (SAD)

Author(s): Ana Štambuk
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2001
Iskustva- PROGRAM "VRIJEME OPORAVKA - POGLED U BUDUĆNOST"

Author(s): Vjekoslava Boroš
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2001
Prijevod- GRUPNA PSIHOEDUKACIJA O TRAUMI

Author(s): Prevela Marina Ajduković
Volume: 8
Issue: 1
Year: 2001
Prikaz skupa- 5. EUROPSKA LJETNA ŠKOLA ZA STUDENTE SOCIJALNOG RADA

Author(s): Nikoleta Borković
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2000
Prikaz skupa- “RAZVOJ SUSTAVA PODRŠKE U ZAJEDNICI”

Author(s): Feđa Hudina
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2000
Prikaz skupa- “AGRESIJA OTVORENA – AGRESIJA PRIKRIVENA”

Author(s): Sadika Grozdanić
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2000
Prikaz knjige- Psihosocijalna pomoć u duševnoj stisci, Tanja Lamovec

Author(s): Kristina Urbanc
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2000
Iskustva- Djeca izložena rizičnim činiteljima i etika socijalnog rada

Author(s): Milanka Miković
Volume: 7
Issue: 1
Year: 2000
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona