Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

FORMakademisk

ISSN: 1890--9515


ADD TO MY LIST
 
Designing tangible interaction using short-range RFID Designing tangible interaction using short-range RFID

Author(s): Kjetil Nordby | Andrew Morrison
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2010
FORMakademisk med fortløpende publisering FORMakademisk med fortløpende publisering

Author(s): Janne Beate Reitan
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2010
Nasjonalgalleriets basisutstilling Kunst 1 - om museale tumulter

Author(s): Joar Skrede
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2010
Noen tanker om ”doctorateness”

Author(s): Halina Dunin-Woyseth | Liv Merete Nielsen
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2010
Changing assumption for the design process – New roles of the active end user

Author(s): Monika Hestad
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2010
The Norwegian School Subject Art and Crafts - Tradition and Contemporary Debate

Author(s): Ingvild Digranes
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2010
FORMakademisk – Five years anniversary FORMakademisk - 5 års jubileum

Author(s): Div. Diverse
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2013
MAKING - an International Conference on Materiality and Knowledge

Author(s): Marte Sørebø Gulliksen
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2011
Depth of Field: Discursive design research through film Depth of Field: Discursive design research through film

Author(s): Timo Arnall | Einar Sneve Martinussen
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2010
Have You Heard This? Designing Mobile Social Software Have You Heard This? Designing Mobile Social Software

Author(s): Jørn Georg Sannes Knutsen | Andrew Morrison
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2010
Designing performativity for mixed reality installations Designing performativity for mixed reality installations

Author(s): Andrew Morrison | Alex Davies | Geska Brečević | Idunn Sem | Tim Boykett | Robert Brečević
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2010
Bokanmeldelse: Tekstil æstetik – nytolkning af dansk kulturarv

Author(s): Else Marie Halvorsen
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2010
Discussions & Movements in Design Research Discussions & Movements in Design Research

Author(s): Birger Sevaldson
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2010
‘Getting Going’ – Research by Design ‘Getting Going’ – Research by Design

Author(s): Andrew Morrison | Birger Sevaldson
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2010
Striden om typografiens sjel – Max Bill versus Jan Tschichold

Author(s): Øyvin Rannem
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2009
Vad är tillräckligt mjukt? – kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik

Author(s): Bent Illum | Marléne Johansson
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2009
Tilnærminger til teknologi og design i grunnskolen. – Nysgjerrig, skapende, kritisk?

Author(s): Anna Austestad | Eva Lutnæs
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2009
Mesterlæremodellen – til hinder for utvikling av arkitekters kommunikasjonskompetanse?

Author(s): Barbro Grude Eikseth
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2009
Arkitekturundervisning og restaurasjonstenkning

Author(s): Laila Belinda Fauske
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2009
Universell utforming i arkitektpraksis – belyst gjennom to offentlige bygg

Author(s): Inger-Marie Hølmebakk
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2009
Mellan profession och akademi. Reflektioner kring arkitekturforskningens egenart

Author(s): Sten Gromark
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2009
Designdialoger

Author(s): Janne Beate Reitan | Liv Merete Nielsen
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2009
Når øyet styrer hånden: Om mestringsprosesser i barnehagen

Author(s): Nina Scott Frisch
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2008
Handledning i dialog som slöjdpedagogisk undervisningsmetod

Author(s): Barbro Sjøberg
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2008
Eksklusive fellesskap: Et kritisk blikk på nyurbanismen i lys av Kentlands, USA

Author(s): Bengt Andersen
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2008
Rom i planleggingsperspektiv

Author(s): Petter Næss
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2008
Rich Design Research Space

Author(s): Birger Sevaldson
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2008
Design og designdidaktikk i fokus

Author(s): Janne Beate Reitan
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2008
User Requirements of Furniture Influenced by a Move to a Senior Housing User Requirements of Furniture Influenced by a Move to a Senior Housing

Author(s): Oskar Jonsson | Lena Sperling | Britt Östlund | Elisabeth Dalholm Hornyánszky
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2012
Preparing design students for strategic design Preparing design students for strategic design

Author(s): Jørgen Rasmussen | Bo Schiønning Mortensen | Birgitte Geert Jensen
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2012
Design as Language – a Misconception? Design as Language – a Misconception?

Author(s): Susann Vihma
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2012
Proceedings from the Nordcode Seminar. Participation and Dialogue Proceedings from the Nordcode Seminar - Participation and Dialogue

Author(s): Liv Merete Nielsen | Susann Vihma | Tore Gulden | Arild Berg
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2012
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions