Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Neuropsychiatria i Neuropsychologia

ISSN: 1896--6764
Publisher: Termedia Publishing House


ADD TO MY LIST
 
Stężenie BDNF w surowicy a nasilenie objawów depresji

Author(s): Jakub Filuś | Janusz Rybakowski
Volume: 5
Issue: 3-4
Year: 2010
Grypa i infekcje grypopochodne a funkcje poznawcze

Author(s): Monika Talarowska | Antoni Florkowski | Marian Macander | Piotr Gałecki
Volume: 5
Issue: 3-4
Year: 2010
Farmakoterapia w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu

Author(s): Anna Członkowska | Marcin Leśniak
Volume: 5
Issue: 3-4
Year: 2010
Pamięć autobiograficzna – nowe dane

Author(s): Tomasz Maruszewski
Volume: 5
Issue: 3-4
Year: 2010
Neurobiologia percepcji ekspresji emocji twarzy

Author(s): Jan Jaracz
Volume: 5
Issue: 3-4
Year: 2010
Mefedron – „dopalacz” o działaniu psychostymulującym i sympatomimetycznym

Author(s): Jolanta B. Zawilska | Jakub Wojcieszak
Volume: 5
Issue: 3-4
Year: 2010
International Neuropsychoanalysis Congress. „Neuropsychoanalysis: Who needs it?”

Author(s): Sławomir Murawiec
Volume: 4
Issue: 3-4
Year: 2009
Impulse control disorder associated with dopaminergic therapy in Parkinson’s disease – a case report

Author(s): Martin Valis | Jiri Masopust | Ales Urban | Dita Kalnicka
Volume: 4
Issue: 3-4
Year: 2009
Ocena pamięci autobiograficznej u pacjentki deklarującej jej całkowitą utratę – opis przypadku

Author(s): Anna Lewandowska | Lucyna Raczkowiak | Daria Dembińska | Janusz Rybakowski
Volume: 4
Issue: 3-4
Year: 2009
Deficyt funkcji wykonawczych u potomstwa pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową

Author(s): Agnieszka Permoda-Osip | Alina Borkowska | Janusz Rybakowski
Volume: 4
Issue: 3-4
Year: 2009
Przestrzenna pamięć operacyjna u leczonych litem pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w remisji

Author(s): Aleksandra Suwalska | Janusz Rybakowski
Volume: 4
Issue: 3-4
Year: 2009
Fluencja słowna u osób z depresją w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

Author(s): Beata Daniluk | Ewa Małgorzata Szepietowska | Monika Bukowska
Volume: 4
Issue: 3-4
Year: 2009
Dangerously Addictive. Why we are biologically ill-suited to the riches of modern America?

Author(s): Peter C. Whybrow
Volume: 4
Issue: 3-4
Year: 2009
The Brain Lipids Conference 2008

Author(s): Janusz Rybakowski
Volume: 3
Issue: 3-4
Year: 2008
Koncepcje stanów mieszanych w polskich podręcznikach psychiatrii

Author(s): Joanna Grajkowska | Iwona Koszewska
Volume: 3
Issue: 3-4
Year: 2008
Rola stresujących wydarzeń życiowych w patogenezie depresji

Author(s): Aleksandra Rajewska-Rager | Janusz Rybakowski
Volume: 3
Issue: 3-4
Year: 2008
Zaburzenia językowe jako syndrom schizofrenii

Author(s): Andrzej Czernikiewicz
Volume: 3
Issue: 3-4
Year: 2008
Zaburzenia szlaku sygnałowego Wnt w patogenezie schizofrenii

Author(s): Bożena Gabryel
Volume: 3
Issue: 3-4
Year: 2008
Zaburzenia funkcji poznawczych u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C

Author(s): Wiktor Dróżdż | Waldemar Halota | Elwira Palewicz | Dorota Kozielewicz | Dorota Dybowska | Alina Borkowska
Volume: 3
Issue: 3-4
Year: 2008
Ocena funkcji intelektualnych pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w okresie remisji

Author(s): Aleksandra Suwalska | Dorota Łojko | Justyna Janik | Wiktor Pałys | Janusz Rybakowski
Volume: 3
Issue: 3-4
Year: 2008
Udział jąder podstawy w regulacji funkcji emocjonalnych

Author(s): Ilona Laskowska | Marcin Ciesielski | Edward Jacek Gorzelańczyk
Volume: 3
Issue: 3-4
Year: 2008
Proteomika proteaz na przykładzie możliwej roli MMP-9 w plastyczności synaptycznej*

Author(s): Piotr Michaluk | Marcin Rylski | Leszek Kaczmarek
Volume: 3
Issue: 3-4
Year: 2008
Czynniki genetyczne w uzależnieniu alkoholowym

Author(s): Jerzy Samochowiec
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2007
Znaczenie układu glutaminergicznego w patogenezie i leczeniu zespołu obsesyjno-kompulsyjnego

Author(s): Małgorzata Wojtanowska-Bogacka | Janusz Rybakowski
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Percepcja krosmodalna

Author(s): Agnieszka Zydlewska | Anna Grabowska
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Problem współpracy w leczeniu chorych z zaburzeniami lękowymi

Author(s): Rafał Jaeschke | Marcin Siwek | Dominika Dudek
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Zaburzenia funkcji poznawczych po usunięciu oponiaka rynienki węchowej – opis przypadku

Author(s): Monika Talarowska | Krzysztof Zboralski | Dominika Berent | Piotr Gałecki
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Zaburzenia poznawcze i objawy psychopatologiczne w przebiegu zespołu Fahra – opis przypadku

Author(s): Kinga Jochim | Robert Kucharski | Marcin Woźniak | Maria Nowak | Katarzyna Łachut | Marzenna Ziółkowska-Kochan | Dorota Motyl
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Subiektywna ocena własnej pamięci u osób z uszkodzeniem prawej lub lewej półkuli mózgu

Author(s): Ewa Małgorzata Szepietowska | Anna Kuzaka
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Zaburzenia rozpoznawania emocji u chorych na jadłowstręt psychiczny w okresie adolescencyjnym

Author(s): Monika Dmitrzak-Węglarz | Jan Jaracz | Agnieszka Słopień | Małgorzata Maciukiewicz | Andrzej Rajewski
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Zaburzenia funkcji poznawczych po operacjach chirurgicznych

Author(s): Krzysztof Warwas | Krzysztof Szwed | Alina Borkowska
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
Nisze komórek macierzystych i neurogeneza w mózgu dojrzałym

Author(s): Artur Pałasz | Katarzyna Bogus | Aleksandra Bryzek | Marcin Kamiński
Volume: 5
Issue: 2
Year: 2010
12th International Neuropsychoanalysis Congress „Neuropsychoanalysis: minding the body”

Author(s): Sławomir Murawiec
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Zaburzenia teorii umysłu oraz empatii w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej

Author(s): Dawid Wiener | Marta Andrzejewska | Anna Bodnar | Janusz Rybakowski
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Związek pomiędzy polimorfizmami pojedynczych nukleotydów genu oporności wielolekowej typu 1 a padaczką lekooporną

Author(s): Dominik Skalski | Beata Smolarz | Janusz Wendorff
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2011
Różne oblicza nadmiernej aktywności ruchowej u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym – opis trzech przypadków

Author(s): Artur Wiśniewski | Celina Tomaszewicz-Libudzic | Aleksandra Brzozowska-Binda | Tomasz Wolańczyk
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2009
Zaburzenia ciągłości uwagi u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową w remisji

Author(s): Aleksandra Suwalska | Dorota Łojko | Justyna Janik | Janusz Rybakowski
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2009
Wstrząsy magnetyczne – nowa metoda terapii depresji czy tylko jedna z technik wyzwalania czynności napadowej?

Author(s): Tomasz Zyss | Andrzej Zięba | Dominika Dudek | Robert T. Hese | Bartosz Grabski | Wojciech Datka
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2009
Neurobiologiczne podstawy empatii

Author(s): Kamila Jankowiak-Siuda | Katarzyna Siemieniuk | Anna Grabowska
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2009
Wpływ fototerapii na samoocenę zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej

Author(s): Beata Buraczyńska | Teresa Torlińska | Andrzej Rajewski
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2007
Sukcesy i porażki badań nad neuroprotekcją w udarze niedokrwiennym mózgu

Author(s): Anna Członkowska | Dagmara Mirowska-Guzel | Andrzej Członkowski
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2007
Neurogeneza dorosłych a depresja

Author(s): Paulina Jedynak | Piotr Jahołkowski | Robert K. Filipkowski
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2007
Modeling the genetics of schizophrenia – the curse of plentitude?

Author(s): Barbara K. Lipska
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2007
Słowo wstępne

Author(s): Janusz Rybakowski
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2007
Konferencja Postępy Neuropsychiatrii i Neuropsychologii

Author(s): Janusz Rybakowski
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2008
Mieszane stany depresyjne: symptomatologia, rozpowszechnienie i zasady leczenia

Author(s): Wiktor Dróżdż
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2008
Rozpoznawanie zespołu stresu pourazowego

Author(s): Małgorzata Dąbkowska
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2008
Wybrane zmienne psychologiczne u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów i chorobą Gravesa-Basedowa

Author(s): Agnieszka Wlazło | Jacek Kleszczyński | Grażyna Dolińska-Zygmunt | Jerzy Leszek
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2008
Poczucie znajomości i zjawisko mam na końcu języka u chorych na schizofrenię

Author(s): Ewa Małgorzata Szepietowska | Anna Oroń
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2008
Inklinacja pozytywna, blednięcie afektywne i wiarygodność pamięci autobiograficznej

Author(s): Tomasz Maruszewski
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2008
Test Stroopa – wartość diagnostyczna w psychiatrii

Author(s): Marta Tomaszewska | Anita Markowska | Alina Borkowska
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2010
Fenomen anarchicznej ręki – zaburzenia intencjonalności ruchu dowolnego

Author(s): Magdalena Roessler-Górecka | Joanna Seniów
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2010
Deficyty poznawcze u chorych z drżeniem samoistnym

Author(s): Marcel Falkiewicz
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2010
Hipokretyny (oreksyny) – rola w uzależnieniach od substancji psychoaktywnych

Author(s): Jolanta B. Zawilska | Kaja Biegańska | Małgorzata Milanowska | Agata Woldan-Tambor
Volume: 5
Issue: 1
Year: 2010
Czy na pewno zespół Aspergera? – opis przypadku

Author(s): Agata Orzechowska | Monika Talarowska | Antoni Florkowski | Krzysztof Zboralski | Joanna Mossakowska-Wójcik | Piotr Gałecki
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2011
Zaburzenia języka, mowy i komunikacji w chorobie Parkinsona

Author(s): Adrian Piotr Krysiak
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2011
Rola kinazy syntazy glikogenu 3β w chorobach ośrodkowego układu nerwowego

Author(s): Jan K. Nowak
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2011
Spice – „dopalacze” zawierające syntetyczne kannabinoidy

Author(s): Jakub Wojcieszak | Katarzyna Młódzik | Jolanta B. Zawilska
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2011
Figurative language impairment in aphasic patients

Author(s): Anna B. Cieślicka | Karolina Rataj | Dorota Jaworska
Volume: 6
Issue: 1
Year: 2011
Układ strateg – recenzent w ludzkim mózgu

Author(s): Karolina Spisak
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2009
Neuropsychologiczna ocena funkcjonowania poznawczego dzieci po operacji usunięcia tętniaka wewnątrzczaszkowego – studium przypadku

Author(s): Anna Starowicz | Olga Milczarek | Stanisław Kwiatkowski | Agnieszka Kułaga
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2009
Rola jąder podstawy w regulacji funkcji poznawczych

Author(s): Ilona Laskowska | Edward Jacek Gorzelańczyk
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2009
Fenomen aktywności ruchowej w jadłowstręcie psychicznym – uwarunkowania biologiczne

Author(s): Artur Wiśniewski
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2009
W poszukiwaniu genów schizofrenii

Author(s): Joanna Hauser | Monika Dmitrzak-Węglarz
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2009
Słowo wstępne

Author(s): Janusz Rybakowski
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2009
Nieprawidłowa aktywacja mózgu u chorych na depresję podczas wykonywania zadania przestrzennego: badanie 99mHMPAO SPECT

Author(s): Jan Jaracz | Roman Junik | Alina Borkowska | Jerzy Moczko | Janusz Rybakowski
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2007
Metody chirurgicznego leczenia wybranych chorób psychiatrycznych

Author(s): Marek Harat | Marcin Rudaś
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2007
Słowo wstępne

Author(s): Janusz Rybakowski
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2007
Genetyka obrony antyoksydacyjnej

Author(s): Marta Gawłowska | Jolanta Rabe-Jabłońska
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2008
Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego w zaburzeniach afektywnych

Author(s): Wojciech Rachel | Marcin Siwek | Dominika Dudek | Andrzej Zięba | Agnieszka Werewka-Maczuga | Izabela Herman-Sucharska | Andrzej Urbanik
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2008
Paradygmat poprzedzania semantycznego w badaniach nad schizofrenią

Author(s): Katarzyna Prochwicz
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2008
Nasilenie objawów depresji mierzone za pomocą Skali depresji Hamiltona oraz manii mierzone za pomocą Skali manii Younga w stanie mieszanym w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej

Author(s): Iwona Koszewska | Anna Chojnacka | Jarosław Torbiński | Łukasz Święcicki | Dorota Bzinkowska | Sławomir Fornal | Aleksandra Kucharska | Janusz Rybakowski
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2008
Clinical characteristics of schizophrenia: Israeli Bedouin compared with Palestinian Arabs in Israel and the Palestinian Authority

Author(s): Ilana Kremer | Michael Dobrusin | Monica Blanaru | Alon Reshef | S. Gathas | Mustafa Mujaheed | Wolfgang Maier | Marcella Rietschel | Thomas Gerd Schulze | Robert H. Belmaker
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2008
Działanie neuroprotekcyjne leków przeciwdepresyjnych i normotymicznych

Author(s): Janusz Rybakowski
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2006
Farmakogenomika leków przeciwdepresyjnych

Author(s): Joanna Hauser
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2006
Neuropsychologiczne i neurobiologiczne aspekty pamięci operacyjnej

Author(s): Alina Borkowska
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2006
Struktura temperamentu w ujęciu regulacyjnej teorii temperamentu a polimorfizmy w genach 5-HTT, DAT1 i DRD4 u młodych kobiet

Author(s): Włodzimierz Oniszczenko | Wojciech Łukasz Dragan
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2006
Oddziaływania międzypółkulowe w procesach neuroplastycznych

Author(s): Anita Cybulska-Kłosowicz | Małgorzata Kossut
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2006
Metabolic dysfunction within the anterior limbic network in bipolar disorder: a model for studying new treatments

Author(s): Stephen M. Strakowski | Caleb M. Adler | Melissa P. DelBello
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2006
Słowo wstępne

Author(s): Janusz Rybakowski
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2006
I Konferencja Postępy Neuropsychiatrii i Neuropsychologii

Author(s): Janusz Rybakowski
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2007
Psychobiologiczne cechy osobowości jako endofenotyp jadłowstrętu psychicznego

Author(s): Filip Rybakowski
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2007
Neurobiologia reakcji stresowej

Author(s): Jerzy Landowski
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2007
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona