Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift

ISSN: 1901--5089
Publisher: Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN)


ADD TO MY LIST
 
Interesse – en vigtig forudsætning for biologistuderendes engagement i zoofysiologi

Author(s): Niels Bonderup Dohn
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
Overgange i uddannelsessystemet

Author(s): Merete wiberg | Helle Mathiasen | Gitte Wichmann-Hansen | Lone krogh | Peter Stray Jørgensen
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
Tekstproduktion og vidensproduktion

Author(s): Bente Kristiansen
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
Studieprocessamtalen som universitetspædagogisk redskab

Author(s): Stine Due Hansen
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
Grammatikkens rolle i fremmedsprogsundervisning på gymnasiet og universitetet

Author(s): Hanne Leth Andersen | Susana S. Fernández
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
Dialogiske læringsrum med plads til hjerne og hjerte

Author(s): Eva Ulstrup | Mai-Britt Haugaard Jeppesen
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
Den gode præsentation – akademisk mundtlig fremstilling og personlig kommunikation

Author(s): Sussi Louise Zimmermann
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
Evaluering af evalueringer

Author(s): Gerd Christensen
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
»Constructive alignment« og risikoen for en forsimplende universitetspædagogik

Author(s): Hanne Leth Andersen
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
IT i uddannelsessystemet – med hvilket sigte?

Author(s): Helle Mathiasen | Camilla Kølsen de Wit
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
Kolofon

Author(s): Merete Wiberg et al.
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
ELæring på web 2.0

Author(s): Thomas Ryberg
Volume: 5
Issue: 9
Year: 2010
Ph.d.-vejledning og ph.d.-vejlederkurser i Europa – hvor er ph.d.- vejledning på vej hen?

Author(s): Lotte Rienecker | Peter Stray Jørgensen
Volume: 5
Issue: 8
Year: 2010
Studieplanlægning ved lægeuddannelserne

Author(s): Anne Mette Mørcke | Gitte Wichmann-Hansen | Berit Eika
Volume: 5
Issue: 8
Year: 2010
Kolofon

Author(s): Merete Wiberg et al.
Volume: 5
Issue: 8
Year: 2010
Studiehåndbog for studiestartere på alle videregående uddannelser?

Author(s): Dorte Guldbrand Nielsen
Volume: 5
Issue: 8
Year: 2010
En brydningstid for kvalitet

Author(s): Merete wiberg | Helle Mathiasen | Gitte Wichmann-Hansen | Lone krogh | Peter Stray Jørgensen
Volume: 5
Issue: 8
Year: 2010
Kvalitetssikring, eksplicitisme og undervisererfaring

Author(s): Anne-Marie S. Christensen
Volume: 5
Issue: 8
Year: 2010
Evaluering af evalueringer

Author(s): Gerd Christensen
Volume: 5
Issue: 8
Year: 2010
»Det lukkede rum« – en dør på klem til specialevejledning

Author(s): Hanne Nexø Jensen
Volume: 5
Issue: 8
Year: 2010
Virtuel studieteknik

Author(s): Dorte Guldbrand Nielsen
Volume: 5
Issue: 8
Year: 2010
Hvordan skal man undervise ikkeøkonomer i økonomi?

Author(s): Poul Thøis Madsen
Volume: 5
Issue: 8
Year: 2010
Personlige refleksioner over undervisningskvalitet – Ideer til tre aktiverende øvelser

Author(s): Mette Liv Skovgaard
Volume: 5
Issue: 8
Year: 2010
En åben dør

Author(s): Rikke von Müllen
Volume: 5
Issue: 8
Year: 2010
Kolofon

Author(s): Rie Troelsen et al.
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2009
Gruppebaseret eller individuel projekteksamen – fordele og ulemper

Author(s): Anette Kolmos | Jette Egelund Holgaard
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2009
Vi udvider!

Author(s): Rie Troelsen | Helle Mathiasen | Gitte Wichmann-Hansen | Lone krogh | Peter Stray Jørgensen
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2009
Problemorientering set fra tre uddannelsers perspektiv

Author(s): Tina Bering Keiding
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2009
Afsæt til videre diskussion af projektpædagogikken

Author(s): Lars Ulriksen
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2009
Eksamen er et komplekst fænomen

Author(s): Merete Wiberg
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2009
Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) – før, nu og fremover

Author(s): Thomas Harboe
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2009
Syv fluer med et smæk! 'Aktiv deltagelse' – et eksamensforms-eksperiment

Author(s): Jakob Krause-Jensen
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2009
Krydsmodel for undervisningstilrettelæggelse

Author(s): Jeppe Bundsgaard
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2009
Ny vin på gamle flasker: Læringsstile i undervisningen på de videregående uddannelser

Author(s): Karen M. Lauridsen | Ole Lauridsen
Volume: 4
Issue: 7
Year: 2009
Feedback og debriefing

Author(s): Christian S. Høyer
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2008
Visual Interactive Syntax Learning: A Case of Blended Learning

Author(s): Jane Vinther
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2008
Cafemodellen: Anerkendende feedback i projektgrupper

Author(s): Lene Tortzen Bager
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2008
Asynkron e-læring: Skriften på nettet?

Author(s): Stig Børsen Hansen
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2008
Undervisning i »Ingeniørarbejde«

Author(s): Jane H. Nielsen | Tejs Vegge | Pernille Hammar Andersson
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2008
Ny antologi giver inspiration til brug af portfolio

Author(s): Anne Mette Mørcke
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2008
Ja tak til mere kollektiv opgave- og skrivevejledning!

Author(s): Hanne Nexø Jensen
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2008
Gode pædagogiske praksisser

Author(s): Rie Troelsen | Helle Mathiasen | Gitte Wichmann-Hansen | Lone krogh | Peter Stray Jørgensen
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2008
Kolofon

Author(s): Rie Troelsen et al.
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2008
Tilegnelse af boglige kundskaber

Author(s): Mads Hermansen
Volume: 3
Issue: 6
Year: 2008
Hvad er et godt virtuelt læringsmiljø? Betydningen af klimaet i det medierede læringsrum

Author(s): Maria Hvid Stenalt | Tine Wirenfeldt Jensen
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2008
Lærende relationer – Coaching og undervisning

Author(s): Monika Janfelt
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2008
Mangfoldighed længe leve!

Author(s): Rie Popp Troelsen | Mads Hermansen | Helle Mathiasen | Gitte Wickmann-Hansen
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2008
Kolofon

Author(s): Rie Troelsen et al.
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2008
Specialevejledning set indefra og udefra

Author(s): Gitte Wichmann-Hansen
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2008
Deltagerorienteringen i undervisningen af MPA studerende – refleksioner og praksis

Author(s): J.C. Ry Nielsen
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2008
Vejledning – mellem magt og afmagt

Author(s): Gerd Christensen
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2008
Projektmetoden – en systemteoretisk genbeskrivelse

Author(s): Tina Bering Keiding
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2008
Fra mundtlig gruppeeksamen til løbende evaluering med portfolio

Author(s): Lone Ambjørn
Volume: 3
Issue: 5
Year: 2008
Senmodernitetens universitetsstuderende?

Author(s): Jens Peter Thomsen
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2007
IT-baserede læreprocesser – nogle muligheder og nogle begrænsninger

Author(s): Nina Bonderup Dohn
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2007
Sally Browns syv effektive kritikmetoder

Author(s): Rikke von Müllen
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2007
Tillykke, du er optaget. Værsgo’ at tyvstarte!

Author(s): Jakob Ousager
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2007
En illustrativ case. Om at komme gruppeeksamen til livs uanset gode argumenter

Author(s): Mads Hermansen
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2007
Kolofon

Author(s): Rie Troelsen et al.
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2007
Om forholdet mellem læring og undervisning i universitetspædagogikken

Author(s): Bettina Dahl Søndergaard
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2007
At gøre de studerende til studerende – senmodernitetens universitetspædagogik

Author(s): Rie Popp Troelsen | Mads Hermansen | Birgitta Wallstedt | Helle Mathiasen
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2007
Studerendes forventninger til vejledning på skriftlige opgaver

Author(s): Henriette Lyngstrøm
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2007
Hvad findes der af litteratur om vejledning? – Litteratursøgning med fokus på publicerede, evidensbaserede studier

Author(s): Gitte Wichmann-Hansen | Berit Eika | Anne Mette Mørcke
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2007
Forventninger og ambitioner i skriftlige projekter: erfaringer omkring to metaforer og en figur

Author(s): Anker Helms Jørgensen
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2007
Erfaringer med vejledning i studenterprojekter med eksterne samarbejdspartnere

Author(s): Jens E. Wilhjelm
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2007
Godkendelsesfælder i BA-projekt- og specialevejledning

Author(s): Thomas Harboe
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2007
Situationsbaseret projektvejledning

Author(s): Anette Kolmos | Jette E. Holgaard
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2007
Vejledning af adjunkter – oplevelse af og betingelser for faglig pædagogisk vejledning

Author(s): Tina Bering Keiding
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2007
Kalender

Author(s): Lotte Rienecker et al.
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2007
Kolofon

Author(s): Lotte Rienecker et al.
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2007
Kunsten at vejlede et konstruktionsprojekt

Author(s): Ken Friis Larsen | Henning Niss
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2007
Udvikling af vejledning fra tavs viden og privatpraktiserende kultur til italesættelse og institutionalisering

Author(s): Lotte Rienecker | Mads Hermansen
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2007
Veiledning i de videregående utdannelser

Author(s): Gunnar Handal | Per Lauvås
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2007
Vejledernes reaktion på retningslinjer for vejledning

Author(s): Hanne Leth Andersen | Tine Wirenfeldt Jensen
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2007
Vejledning på norsk – fra hovedværker til foldere

Author(s): Lotte Rienecker
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2007
Projektpædagogik og samarbejdskompetencer – er der en sammenhæng?

Author(s): Gerd Christensen
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2006
Portfolio mellem konstruktivisme og instruktivisme

Author(s): Rasmus Ugilt Holten Jensen
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2006
Breakfast at Milliways – The didactic challenges of bioethics

Author(s): Mickey Gjerris
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2006
Undervisningsevaluering som redskab til kvalitetsudvikling af undervisningen

Author(s): Hanne Leth Andersen | Louise Søndergaard
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2006
Undervisningsevaluering og udvikling af underviserkompetencer

Author(s): Rikke von Müllen
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2006
Udvikling af underviserkompetencer – efterog videreuddannelse for universitetsundervisere

Author(s): Rie Troelsen | Birgitta Wallstedt
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2006
Kalender

Author(s): Rie Troelsen et al.
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2006
»Prøv det« – et plædoyer for kollegial supervision

Author(s): Henrik Rye Møller | Mette Skovgaard Andersen
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2006
Kolofon

Author(s): Rie Troelsen et al.
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2006
Kompetence: Hvad, hvorfor, hvordan?

Author(s): Birgitte Madelung
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
"Jonas, derefter Katrine og Sebastian" - en enkel metode til at lære alle de studerendes navne

Author(s): Anker Helms Jørgensen
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
International trends and strategies in educational development at universities

Author(s): James Wisdom
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
Kolofon

Author(s): Nina Bonderup Dohn
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
Specialet som glasloft – hvorfor får mandlige studerende bedre specialekarakterer?

Author(s): Vibeke Lehmann Nielsen | Lotte Bøgh Andersen | Michael Bang Petersen
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
Leder: Hvad skal vi med forskningen på universiteterne?

Author(s): Frederik Voetmann Christiansen
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
Kollektiv Akademisk Vejledning - et bud på en ændret organisering af vejledningen på universitetet

Author(s): Rie Thomsen | Helle Merete Nordentoft
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
Brugen af vejlederbrev til universitetsstuderende – en diskussion af dets betydning i vejledningsprocessen

Author(s): Sussie Laustsen | Gitte Wichmann-Hansen | Hanne Aagaard | Golnosh Bahrami | Pia Dreyer
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
Hvidbog om udvikling af universitetsundervisning

Author(s): Sebastian Horst
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
Kortere studietider – krav og konsekvenser

Author(s): Palle Rasmussen
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
Flere studerende – bedre uddannelse

Author(s): Carsten Laustsen | Henning Slavensky | Ina Schmidt | Per Lysgaard
Volume: 7
Issue: 12
Year: 2012
Årg. 6, Nr. 11 (2011): It, læringsressourcer og nye undervisningsmiljøer

Author(s): DUT 11
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
Personlige læringsmiljøer: Universitetsuddannelse på internettet

Author(s): Christian Dalsgaard
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
Erfaringer med e-porteføljer og personlige læringsmiljøer

Author(s): Thomas Ryberg | Helle Wentzer
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
Udvikling af et kursus i konceptsyntese for forskellige ingeniørstuderende

Author(s): Claus Thorp Hansen
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
Clickers, en læringsunderstøttende ressource?

Author(s): Helle Mathiasen
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
Udfordringer i netværkssamfundet – digitale kompetencer og it i nye undervisningsmiljøer

Author(s): Karin Tweddell Levinsen
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
A Swedish perspective on Pedagogical Competence

Author(s): Lone Krogh
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
It, læringsressourcer og nye undervisningsmiljøer

Author(s): Merete Wiberg | Bettina Dahl Sørensen | Rikke von Müllen | Lone krogh | Peter Stray Jørgensen
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
En grundbog i universitetspædagogik

Author(s): Rie Troelsen
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
Kolofon

Author(s): Helle Mathiasen, Merete Wiberg et al.
Volume: 6
Issue: 11
Year: 2011
Kolofon

Author(s): Merete Wiberg et al.
Volume: 6
Issue: 10
Year: 2011
Fra løsninger til nye spørgsmål. Kandidatspecialet som forskningsfelt

Author(s): Tine W. Jensen | Søren S. E. Bengtsen
Volume: 6
Issue: 10
Year: 2011
Sociale medier som læringsredskaber

Author(s): Lill Ingstad | Margrethe Smedegaard Mondahl | Jonas Rasmussen | Lisbet Pals Svendsen
Volume: 6
Issue: 10
Year: 2011
At forberede forberedelsen. Fra den pædagogisk-didaktiske værktøjskasse

Author(s): Rikke von Müllen
Volume: 6
Issue: 10
Year: 2011
Læselog som middel til dybdelæring

Author(s): Lisbeth Lunde Frederiksen
Volume: 6
Issue: 10
Year: 2011
Almenpædagogik og fagdidaktik

Author(s): Merete Wiberg | Bettina Dahl Sørensen | Rikke von Müllen | Lone krogh | Peter Stray Jørgensen
Volume: 6
Issue: 10
Year: 2011
Det problembaserede undervisningsdesign. Fra ProPrak, til teori, til gruppearbejde

Author(s): Mads Hovgaard
Volume: 6
Issue: 10
Year: 2011
Hvad skal ph.d.- studerende på naturvidenskab vide om undervisning?

Author(s): Birgitte Lund Nielsen | Michael E. Caspersen | Bettina Dahl
Volume: 6
Issue: 10
Year: 2011
Frafald på de videregående uddannelser – hvad ved vi om årsagerne?

Author(s): Rie Troelsen
Volume: 6
Issue: 10
Year: 2011
Test af studerendes begrebsforståelse

Author(s): Simon Olling Rebsdorf
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2006
Kalender

Author(s): Lotte Rienecker et al.
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2006
Bedømmelsens kompleksitet

Author(s): Elsa Schmidt
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2006
Overvejelser om prøver

Author(s): Anne Lindebo Holm
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2006
Hvordan bedømmer man det sproglige i universitetsopgaver?

Author(s): Signe Skov
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2006
Evaluering og studieordninger

Author(s): Mads Hermansen
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2006
Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift – derfor!

Author(s): Torben K. Jensen | Lotte Rienecker | Mads Hermansen | Rie troelsen | Birgitta Wallstedt
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2006
Bedømmelse og censur

Author(s): Lotte Rienecker | Rie Troelsen
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2006
Karaktergivning – intuitiv ekspertise eller ‘viden i praksis’?

Author(s): Nina Bonderup Dohn
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2006
Kolofon

Author(s): Lotte Rienecker et al.
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2006

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions