Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Temps d'Educació

ISSN: 2014--7351
Publisher: Universitat de Barcelona


ADD TO MY LIST
 
Els llibres de text de matemàtiques en llengua catalana durant el període 1899-1938

Author(s): Josep M. Núñez i Espallargas | Jordi Servat Susagne
Issue: 9
Year: 1993
Ensenyament-aprenentatge d'una segona llengua a l'escola

Author(s): Maria Pla Molins
Issue: 9
Year: 1993
Fratografies: vint anys de sàtira a l'educació

Author(s): Carme Romia i Agustí
Issue: 9
Year: 1993
La tecnologia de la informació a l'educació alemanya

Author(s): Norbert Meder
Issue: 9
Year: 1993
La integració escolar de les noves tecnologies de la informació

Author(s): Juan Manuel Escudero
Issue: 9
Year: 1993
Micromons i mons reals, una agenda per a l'avaluació

Author(s): Barry McDonald
Issue: 9
Year: 1993
Presentació

Author(s): Joana M. Sancho
Issue: 9
Year: 1993
Les observacions de classes al servei de la didàctica de la llengua estrangera

Author(s): Margarida Cambra i Giné
Issue: 8
Year: 1992
La regulació de la vida escolar: el diàleg a les assemblees

Author(s): M. Cinta Portillo i Vidiella
Issue: 8
Year: 1992
Estudi sobre la investigació doctoral: 10 anys de tesis a Ciències de L'Educació a la Universitat de Barcelona (1979-1989)

Author(s): Virgínia Ferrer Cerveró | Júlia Parrilla | M. José Rubio | Joana M. Sancho
Issue: 8
Year: 1992
Construir representacions compartides entre iguals

Author(s): Pilar Lacasa | Pilar Herranz Ybarra
Issue: 8
Year: 1992
Recursos sobre seguretat i prevenció d'accidents

Author(s): Pepita Bigordà | Montserrat Fortuny i Gras | Montserrat Queralt | Teresa Tilló i Barrufet
Issue: 8
Year: 1992
La responsabilitat civil del professorat

Author(s): Margarida Muset i Adel
Issue: 8
Year: 1992
L'educació per a la seguretat i prevenció d'accidents a les institucions educatives

Author(s): Montserrat Fortuny i Gras
Issue: 8
Year: 1992
La seguretat als centres docents

Author(s): Teresa Tilló i Barrufet
Issue: 8
Year: 1992
Seguretat viària i educació

Author(s): Josep Lluís Pedragosa
Issue: 8
Year: 1992
Reflexions sobre la prevenció d'accidents en la infància

Author(s): Joan Picañol i Peirató
Issue: 8
Year: 1992
Presentació

Author(s): Montserrat Fortuny i Gras
Issue: 8
Year: 1992
Fonts d'informació sobre l'ensenyament superior

Author(s): Josep Maria Rotger Cerdà | Francesc Martínez Olmo
Issue: 8
Year: 1992
L'avaluació universitària: l'experiència de la Universitat de Barcelona

Author(s): Sebastián Rodríguez Espinar
Issue: 8
Year: 1992
La formació del professorat universitari: sinopsi d'un informe

Author(s): Virgínia Ferrer Cerveró
Issue: 8
Year: 1992
L'avaluació de l'ensenyament universitari des d'un enfocament institucional

Author(s): Mario de Miguel Díaz
Issue: 8
Year: 1992
L'extensió universitària

Author(s): Ramón Flecha | Yolanda Tortajada
Issue: 8
Year: 1992
Tecnologia i metodologia en l'ensenyament universitari

Author(s): Antonio Bartolomé Pina
Issue: 8
Year: 1992
L'organització de l'ensenyament a la Universitat o el sistema de les capses xineses

Author(s): Miguel Ángel Santos Guerra
Issue: 8
Year: 1992
Els processos d'innovació a l'ensenyament universitari

Author(s): Miguel Ángel Zabalza Beraza
Issue: 8
Year: 1992
Presentació

Author(s): Sebastián Rodríguez Espinar
Issue: 8
Year: 1992
Michael Foucault. Qüestions filosòfiques de l'educació

Author(s): James D. Marshall
Issue: 7
Year: 1992
Abstract general

Issue: 7
Year: 1992
Bibliografia general

Issue: 7
Year: 1992
L'educació per a la pau, pot ingressar a la Universitat

Author(s): Carme Romia i Agustí
Issue: 7
Year: 1992
"Muna a Europa": un projecte per a la comprensió intercultural i la pau

Author(s): Inongo Vi-Macome
Issue: 7
Year: 1992
Projectes d'educació per la pau i els drets humans a Mèxic

Author(s): José Sotelo
Issue: 7
Year: 1992
Actualitat en l'educació per la pau a Galícia

Author(s): José Manuel Cid
Issue: 7
Year: 1992
Educació per a la pau i resolució de conflictes

Author(s): Xesús R. Jares
Issue: 7
Year: 1992
Educar en l'anàlisi i el tractament de conflictes

Author(s): Ángel Parra
Issue: 7
Year: 1992
Educació per la pau fora de l'àmbit escolar

Author(s): Alfons Banda
Issue: 7
Year: 1992
Cap a una pedagogia de la diversitat?

Author(s): Mercè Pallejà Guinovart
Issue: 7
Year: 1992
L'educació per a la pau com a possibilitat

Author(s): Ramon Quilis
Issue: 7
Year: 1992
Presentació

Author(s): Carme Romia i Agustí
Issue: 7
Year: 1992
Interacció educativa adult-infant en l'àmbit familiar. Nivells d'anàlisi i nivells de significació

Author(s): María del Mar González | Jesús Palacios
Issue: 7
Year: 1992
Interacció, influència educativa i formes d'organització de l'activitat conjunta

Author(s): César Coll | Enric Bolea | Rosa Colomina Álvarez | Inés de Gispert | Rosa M. Mayordomo | Javier Onrubia Goñi | M. José Rochera | M. Teresa Segués
Issue: 7
Year: 1992
Presentació

Author(s): César Coll
Issue: 7
Year: 1992
Inspecció educativa i avaluació de centres i programes. Una proposta des de la LOGSE

Author(s): Miquel Sbert Garau | Miquel Vives i Madrigal
Issue: 7
Year: 1992
L'educació i orientació per al treball

Author(s): Maria Lluïsa Rodríguez Moreno
Issue: 7
Year: 1992
Desenvolupament professional del professor universitari

Author(s): Vicenç Benedito i Antolí
Issue: 7
Year: 1992
La maçoneria, escola de formació. La seva presència a la Catalunya del dinou

Author(s): Buenaventura Delgado | Conrad Vilanou i Torrano
Issue: 6
Year: 1991
El sistema educatiu davant les drogues: proposta d'intervenció

Author(s): Amando Vega
Issue: 6
Year: 1991
Punts de vista. Sobre reflexions i vivències

Author(s): Marina Subirats
Issue: 6
Year: 1991
Presentació

Author(s): Pilar Heras i Trias
Issue: 6
Year: 1991
Reflexions sobre i des de la bibliografia

Author(s): Mercè Pallejà Guinovart | Caterina Lloret
Issue: 6
Year: 1991
L'opinió dels professionals

Author(s): Joaquim Puig | Teresa Romeu
Issue: 6
Year: 1991
Què hem après de l'avaluació del programa d'integració escolar?

Author(s): Elena Martín | Gerardo Echeita | César Coll | Álvaro Marchesi | Mercedes Babio | Marisa Galán
Issue: 6
Year: 1991
Autoconscíència

Author(s): Andrea Canevaro
Issue: 6
Year: 1991
L'educació escolar en el Regne Unit

Author(s): Seamus Hegarty
Issue: 6
Year: 1991
Integració escolar

Author(s): Moon K. Chang
Issue: 6
Year: 1991
Les fronteres de la integració escolar

Author(s): Ignasi Puigdellívol
Issue: 6
Year: 1991
Presentació

Author(s): Ignasi Puigdellívol
Issue: 6
Year: 1991
Anàlisi de necessitats i planificació de la formació a l'empresa

Author(s): Àngel Font | Francesc Imbernón
Issue: 5
Year: 1991
Formació a l'empresa. Les relacions entre universitat i empresa

Author(s): Francesc Santacana i Martorell
Issue: 5
Year: 1991
Presentació

Author(s): Josep Maria Rotger Cerdà
Issue: 5
Year: 1991
La intel·ligència artificial i la seva aplicació en l'ensenyament

Author(s): Begoña Gros Salvat
Issue: 5
Year: 1991
Educació moral i formació del professorat

Author(s): Jesús Villar | Josep M. Puig Rovira
Issue: 5
Year: 1991
Les didàctiques entre la ciència i la utopia. El cas de la didàctica del francès com a llengua materna

Author(s): Jean-Paul Bronckart | Bernard Schneuwly
Issue: 5
Year: 1991
La recerca educativa a la CEE

Author(s): Carme Vidal i Xifre
Issue: 5
Year: 1991
Algunes notes sobre la formació del professorat

Author(s): Salvador Carrasco i Calvo
Issue: 5
Year: 1991
La dimensió europea a la universitat

Author(s): Frederic J. Company Franquesa
Issue: 5
Year: 1991
Presentació

Author(s): Frederic J. Company Franquesa
Issue: 5
Year: 1991
L'avaluació de la formació a l'empresa

Author(s): Joan Mateo Andrés
Issue: 5
Year: 1991
La formació a França

Author(s): Serge de Witte
Issue: 5
Year: 1991
Les polítiques de formació de les empreses espanyoles

Author(s): Oriol Homs
Issue: 5
Year: 1991
Recursos tecnològics i àudio-visuals per a la formació a l'empresa

Author(s): Antonio Bartolomé Pina
Issue: 5
Year: 1991
El valor de l'educació en societats en canvi

Author(s): Isabel Carrillo
Issue: 43
Year: 2013
Música i poesia, punts de trobada

Author(s): Glòria Bordons | Albert Casals
Issue: 42
Year: 2012
Notes de lectura

Issue: 41
Year: 2011
Aprenentatge servei, un camí sense retorn

Author(s): Laura Rubio i Serrano
Issue: 41
Year: 2011
Presentació de la Monografia "Educació per a la ciutadania: entre fugues i amarratges"

Author(s): Héctor A. Salinas Fuentes
Issue: 40
Year: 2011
Célestin Freinet, un pedagog d’ahir i d’avui

Author(s): Conrad Vilanou
Issue: 40
Year: 2011
La Universitat, després de Bolonya

Author(s): Francisco Esteban Bara
Issue: 40
Year: 2011
Les bases de dades educatives i el "Thesaurus català d'educació"

Author(s): Joan Mallart i Navarra
Issue: 4
Year: 1990
Formació permanent del professorat a Catalunya

Author(s): Carme Amorós i Basté | Joan Badia i Pujol | Irene Rigau i Oliver
Issue: 4
Year: 1990
Formació permanent del professorat a Euskadi

Author(s): Fermín Barceló Galdakano
Issue: 4
Year: 1990
Presentació

Author(s): Iñaki Echebarria Aranzabal
Issue: 4
Year: 1990
El material com a mitjà d'aprenentatge i de relació pedagògica

Author(s): Francisco Javier Hernández Vázquez
Issue: 4
Year: 1990
Educació física i globalitat de l'ensenyament

Author(s): Teresa Lleixà Arribas
Issue: 4
Year: 1990
Aspectes biològics de l'esport en edat escolar

Author(s): Ferran A. Rodríguez
Issue: 4
Year: 1990
Educació física i educació biològica

Author(s): Josep Roca i Balasch
Issue: 4
Year: 1990
L'educació física avui: contingut, finalitat i principis

Author(s): Jaume Casamort
Issue: 4
Year: 1990
Fisiologia de l'exercici en l'infant i l'adolescent. Algunes consideracions

Author(s): Joan Ramon Barbany Cairó
Issue: 4
Year: 1990
Cap a una pedagogia de l'esport

Author(s): Alexandre Sanvisens i Marfull
Issue: 4
Year: 1990
Sobre l'origen de les activitats físiques i esportives

Author(s): Miguel Angel Betancor León | Conrad Vilanou i Torrano
Issue: 4
Year: 1990
Presentació

Author(s): Conrad Vilanou i Torrano
Issue: 4
Year: 1990
Pobresa i marginalitat, entre el XV i el XIX

Author(s): Miquel Amorós Hernández
Issue: 38
Year: 2010
Projecte integrat "INCLUD-ED: cohesió social i impacte polític a Europa". Presentació

Author(s): Rosa Valls | Carmel Mulcahy
Issue: 38
Year: 2010
L’educació, un afer de tothom i en benefici de tothom

Author(s): Sílvia Lombarte
Issue: 37
Year: 2009
Persones adultes: subjecte i objecte d’educació

Author(s): Òscar Jiménez
Issue: 37
Year: 2009
Presentació

Author(s): Ángel C. Moreu Calvo
Issue: 37
Year: 2009
La manera infantil de caminar

Author(s): Romina Pérez Toldi
Issue: 36
Year: 2009
L’educació com a exposició

Author(s): Miriam Prieto Egido
Issue: 36
Year: 2009
Dinamització intercultural i mitjans de comunicació. Presentació

Author(s): Nicolás Lorite
Issue: 36
Year: 2009
Ordre i caos en educació: a propòsit de les complexitats

Author(s): Enric Prats Gil
Issue: 36
Year: 2009
Literatura, Ètica i Educació Moral. Presentació

Author(s): Margarita Mauri Álvarez
Issue: 36
Year: 2009
Fonts bibliogràfiques per a l'estudi de l'educació física i l'esport a Catalunya (1856-1975)

Author(s): Maria Lluïsa Berasategui Dolcet
Issue: 35
Year: 2008
Sztuka (Plastyka Muzyka): una veu a favor de l'educació a travès de l'art

Author(s): Rosa Tarruella Planas
Issue: 35
Year: 2008
L'ignorant professional The Ignorant Professional El ignorante profesional

Author(s): Eulàlia Carrillo
Issue: 35
Year: 2008
Comunicació visual i aprenentatge artístic. Presentació

Author(s): Teresa Duran i Armengol
Issue: 35
Year: 2008
Les cançons en els contes de tradició oral. Metanàlisi del repertori tradicional català

Author(s): Lluís Folch i Soler | Josep Gustems Carnicer
Issue: 35
Year: 2008
Violència de gènere a les universitats catalanes: mesures per a la prevenció i superació

Author(s): Rosa Valls | Ainhoa Flecha | Patricia Melgar
Issue: 35
Year: 2008
Llegir críticament textos d'història Critical Literacy in History Texts Leer críticamente textos de historia

Author(s): Francesc-Xavier Hernàndez Cardona | Cèlia Romea Castro
Issue: 34
Year: 2008
Literacitat científica i lectura Scientific Literacy and Reading Literacidad científica y lectura

Author(s): Àngels Prat | Conxita Márquez | Anna Marbà
Issue: 34
Year: 2008
Llegir la ideologia: la realitat i el desig Reading Ideology: Reality and Desire Leer la ideología: la realidad y el deseo

Author(s): Daniel Cassany | Sergi Cortiñas Rovira | María del Carmen Hernández Valcárcel | Joan Sala i Banyuls
Issue: 34
Year: 2008

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program