Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Coactivity : Philosophy, Communication

ISSN: 2029--6320


ADD TO MY LIST
 
Husserl and Kant on Persönlichkeit Husserlis ir Kantas apie Persönlichkeit

Author(s): James Dodd
Volume: 17
Issue: 3
Year: 2011
Preface Pratarmė

Author(s): Mindaugas Briedis | Saulius Geniušas
Volume: 17
Issue: 3
Year: 2011
Education of Coexistence as Technē Tou Biou Sambūvio ugdymas kaip technē tou biou

Author(s): Tomas Kačerauskas
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2011
The Scope of Existential Spatiality Egzistencinio erdviškumo apimtys

Author(s): Dimitri Ginev
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2011
Preface Pratarmė

Author(s): Tomas Kačerauskas
Volume: 18
Issue: 3
Year: 2011
The Comic in Science Apie komizmą moksle

Author(s): Tomas Kačerauskas
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2011
Scientific Shores for Philosophy Moksliniai filosofijos ramsčiai

Author(s): Andrius Konickis
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2011
Take off Your Shoes: between Religion and Ethics Nusiauk batus: tarp religijos ir etikos

Author(s): Steven Schroeder
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2011
Morality without Fear of God Moralė be dievo baimės

Author(s): Jonas Dagys
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2011
Religion and Ethics According to Thomas Aquinas Religija ir etika pagal Tomą Akvinietį

Author(s): Povilas Aleksandravičius
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2011
Phenomenology between Pathos and Response Fenomenologija tarp pathos ir atsakumo

Author(s): Bernhard Waldenfels
Volume: 17
Issue: 3
Year: 2011
Preface Pratarmė

Author(s): Mindaugas Briedis
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2011
Existential Language and Linguistic Existence Egzistencinė kalba ir kalbinė egzistencija

Author(s): Tomas Kačerauskas
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2011
Presentation and Reception of the Rumor Gando teikimas ir priėmimas

Author(s): Valdas Pruskus
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2011
Hegelio dvasia Maskvoje Hegelio dvasia Maskvoje

Author(s): Tomas Kačerauskas
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2011
Recenzija. Apie tikrovę ir kūrybą

Author(s): Naglis Kardelis | Mindaugas Briedis
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2011
Konferencija. Demokratija ir vertybės filosofų akimis

Author(s): Vitalija Keciorytė | Tomas Kačerauskas
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2011
PREFACE Pratarmė

Author(s): Tomas Kačerauskas
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2011
Konferencijos. Kultūra po Aukštaitijos dangumi (XIV etikos forumas)

Author(s): Rasa Levickaite
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2011
Preface Pratarmė

Author(s): Tomas Kačerauskas
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2011
Kūrybinio proceso valdymo priemonė „O generatorius“ Creativity Process Management Tool „O Generator“

Author(s): Rolandas Strazdas | Žilvinas Jančoras
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2011
Entrepreneurship in Creative Industries Verslumas (entrepreneurship) kūrybinėse industrijose

Author(s): Jūratė Černevičiūtė
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2011
Review T. Kačerausko monografijos recenzija

Author(s): Arūnas Mickevičius
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2011
Preface Pratarmė

Author(s): Jūratė Černevičiūtė
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2011
Traslations: M. Heideggeris "Being and Time" Vertimai: M. Heideggeris "Būtis ir laikas"

Author(s): Tomas Kačerauskas
Volume: 19
Issue: 2
Year: 2011
Entertainment in View of Politicians in Ancient Greece and Rome

Author(s): Valdas Pruskus
Volume: 20
Issue: 1
Year: 2012
Is Nationality Basic or Cultural Need? Asmens tautiškumas: reikmė ar poreikis

Author(s): Aleksandras Gražvydas Jasmontas
Volume: 17
Issue: 1
Year: 2011
European Values and Globalization Europietiškosios vertybės ir globalizacija

Author(s): Heinz Theisen
Volume: 17
Issue: 1
Year: 2011
Preface Pratarmė

Author(s): Tomas Kačerauskas
Volume: 17
Issue: 1
Year: 2011
Hermeneutik und Religiosität Hermeneutika ir religingumas

Author(s): Janez Vodičar
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
Inter-Corporeity Tarpkūniškumas

Author(s): Algis Mickūnas
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
Phenomenologist at Work Fenomenologui dirbant

Author(s): Elizabeth A. Behnke
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
Pratarmė Preface

Author(s): Mindaugas Briedis
Volume: 18
Issue: 1
Year: 2011
PREFACE Pratarmė

Author(s): Tomas Kačerauskas
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2011
R. Ingarden’s model of aesthetical experience R. Ingardeno estetinio išgyvenimo modelis

Author(s): Laima Monginaitė
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2011
Preface Pratarmė

Author(s): Tomas Kačerauskas
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2011
Language Problem in the Belorussian History Kalbos problema Baltarusijos istorijoje

Author(s): Georgij M. Gribov | Olga N. Popko
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2011
Rumour News and its Features Gando naujienos ir jų ypatumai

Author(s): Valdas Pruskus
Volume: 15
Issue: 1
Year: 2011
What is Science? Kas yra mokslas?

Author(s): Tatjana Mamajeva
Volume: 14
Issue: 1
Year: 2011
Language, Subject, Ideology Kalba, subjektas, ideologija

Author(s): German A. Ivanov | Aleksandr A. Sautkin
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2011
A Pentagon of Creative Economy Kūrybos ekonomikos penkiakampis

Author(s): Rasa Levickaitė | Ramojus Reimeris
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2011
Preface Pratarmė

Author(s): Tomas Kačerauskas
Volume: 16
Issue: 1
Year: 2011
Preface Pratarmė

Author(s): Agnieška Juzefovič
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2011
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona