Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Urbanism. Arhitectura. Constructii

ISSN: 2069--0509
Publisher: NR&DI URBAN-INCERC


ADD TO MY LIST
 
Standard forms of construction contracts in Romania PDF available

Author(s): Cristian Bănică
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2013
The colour of architecture. Past and present PDF available

Author(s): Veronica Maria Zybaczynski
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2013
Innovative economic structures – support for development of urban systems PDF available

Author(s): Florin Marian Buhociu
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2013
Trends in the economic evolution of urban development poles PDF available

Author(s): Cristina Burtea
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2013
„New towns” in modern urbanism: Concept & history PDF available

Author(s): Andreea Panait
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2013
A diachronic approach of landscape changes. Case study: Morii Lake and its surroundings PDF available

Author(s): Mihaela Alina Ristea
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2013
Dynamics of the functional profile of the urban-rural interface of Târgovişte PDF available

Author(s): Maria Gianina Vlădeanu | Cristina Georgiana Petrea
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2013
Morphological patterns of urban sprawl territories PDF available

Author(s): Angelica I. Stan
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2013
The effects of the expansion of innovative clusters on the regional territorial development PDF available

Author(s): Ilinca-Adela Mărgineanu
Volume: 4
Issue: 4
Year: 2013
Investigarea integrată a performanţelor construcţiilor PDF available

Author(s): Claudiu-Sorin Dragomir | Daniela Dobre | Nicolae-Cristian Croicu | Emil-Sever Georgescu
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2012
Culoarea între legislaţie şi realitate PDF available

Author(s): Veronica Zybaczynski
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2012
Proiectarea de arhitectură în timp de criză PDF available

Author(s): Sergiu Cătălin Petrea | Adrian Moleavin
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2012
Indicele calităţii locuirii – instrument de evaluare a calităţii locuirii urbane PDF available

Author(s): Daniel-Gabriel Vâlceanu | Laura Zulaica
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2012
Performativitatea spaţiului public. Strategii legate de patrimoniul industrial PDF available

Author(s): Letiţia Bărbuică
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2012
Analiza, structura şi direcţii de dezvoltare ale pieţei imobiliare. Studiu de caz Municipiul Galaţi PDF available

Author(s): Florin Marian Buhociu | Lucean Mihalcea
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2012
Binomul distanţă - timp în transportul feroviar de călători PDF available

Author(s): Anca-Andreea Ghiţuleasa | Liviu Gabriel Ghiţuleasa
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2012
Specificitatea dezvoltării sectorului antreprenorial în reţelele policentrice regionale ale regiunii de dezvoltare Sud – Vest PDF available

Author(s): Daniel Peptenatu | Radu-Daniel Pintilii | Andreea-Loreta Cercleux | Daniela Stoian
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2012
Beton cu pulberi reactive armate cu fibre din oţel PDF available

Author(s): Ofelia Corbu | Henriette Szilágyi | Dumitru Moldovan | Maria Pop
Volume: 3
Issue: 4
Year: 2012
Direcţii generale în dezvoltarea oraşului-port contemporan PDF available

Author(s): Dragoş Horia Buhociu
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2011
Urban and spatial planning in Japan PDF available

Author(s): Marin Tominaga
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2011
Landslides analysis using geological, geotechnical and geophysical data from experimental measurements in Prahova County PDF available

Author(s): Cornelia Dobrescu | Elena Călăraşu | Marius Stoica
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2011
File din istoria INCERC PDF available

Author(s): Paul Tănăsescu
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2011
Materiale geosintetice utilizate pentru consolidarea masivelor de pământ afectate de fenomene de instabilitate PDF available

Author(s): Mihaela Ion | Vasilica Vasile | Cornelia Dobrescu
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2011
Determinanţi ai mărimii profitului în compania de construcţii PDF available

Author(s): Marina Stoian
Volume: 2
Issue: 4
Year: 2011
Field survey and laboratory tests on composite materials case of GRP (Glass Fiber Reinforced Polyester) tubes for water suply PDF available

Author(s): Radu Hariga | Andrei Duţă | Florentina Luca
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2013
Monomaterial ecological buildings, with Mopatel® and Ecopierra® concrete PDF available

Author(s): Livia Miron | Constantin Miron | Petrache Teleman
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2013
WTC. A discussion on built space regeneration PDF available

Author(s): Marina Mihăilă | Cristina Bănică
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2013
Romanian railway system in european context PDF available

Author(s): Anca-Andreea Ghiţuleasa | Liviu Gabriel Ghiţuleasa
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2013
New approach for elaborating environmental studies as part of Romanian territorial plans PDF available

Author(s): Alexandru-Ionuţ Petrişor
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2013
Urban regeneration through the (re)modeling of mobility, in Carol Park Area PDF available

Author(s): Mihaela Hermina Negulescu
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2013
Logistic platforms and transfer poles: between conformation and utility PDF available

Author(s): Catrinel Elena Cotae
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2013
Strategies for development metropolitan areas. Case Study about configuration of the Galati Metropolitan Area PDF available

Author(s): Florin Marian Buhociu | Adrian Zugravu
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2013
Investments situation in Romania within economic crisis PDF available

Author(s): Silviu Lambrache
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2013
Theoretical and experimental research on progressive collapse of RC frame buildings PDF available

Author(s): Marin Lupoae | Cătălin Baciu | Daniel Constantin
Volume: 4
Issue: 3
Year: 2013
Analiza diagnostic a sectorului construcţiilor din România în perioada 2008-2010 PDF available

Author(s): Cezar Simion-Melinte | Victor Radu
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2012
Efectele crizei economice asupra sectorului de construcţii PDF available

Author(s): Silviu Lambrache
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2012
Aspecte privind sistematizarea pe verticală a construcţiilor funcţie de terenul de fundare PDF available

Author(s): Vlad Aşuencei | Daniel Alupoae
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2012
Aspecte generale privind alunecările de teren PDF available

Author(s): Daniel Alupoae | Vlad Aşuencei
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2012
Studiul structurii betonului ca mediu de protecţie a armăturilor împotriva coroziunii PDF available

Author(s): Gheorghe Croitoru
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2011
Creşterea competitivităţii economice prin cercetare, inovare şi transfer tehnologic PDF available

Author(s): Sabina Gheorghe
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2012
Aspecte teoretice privind proprietăţile colorimetrice ale produselor peliculogene PDF available

Author(s): Vasilica Vasile | Alina Dima | Mihaela Ion
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2012
Conservarea şi restaurarea monumentelor istorice: unele obiective şi principii (probleme inginereşti la monumente) PDF available

Author(s): Daniel Covatariu | Adrian-Constantin Diaconu
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2011
Proiectarea lucrărilor de susţinere a excavaţiilor prin metode semi-empirice PDF available

Author(s): Cătălin Căpraru | Anton Chirică
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2012
Habitatul tradiţional românesc - leagăn al dezvoltării durabile PDF available

Author(s): Cristina Chiţonu
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2012
Oraşul. „Laborator” al experienţelor urbane PDF available

Author(s): Ruxandra Antal
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2012
Locuinţa individuală pe teren îngust - o soluţie pentru perioada de criză PDF available

Author(s): Anca Mihaela Constantin
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2012
INCD URBAN-INCERC – Punct Naţional de Diseminare al Programului URBACT II PDF available

Author(s): Alina Băileşteanu
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2012
Patrimoniul arhitectural industrial romanesc – trecut şi prezent PDF available

Author(s): Florentina-Cristina Merciu | George-Laurenţiu Merciu | Daniela Stoian
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2012
Maladii urbane în perioada crizei economice PDF available

Author(s): Angelica Stan
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2012
Analiza activităţilor economice in Zona Costieră a Mării Negre PDF available

Author(s): Cristina Burtea | Alina Chicoş | Ion Peleanu
Volume: 3
Issue: 3
Year: 2012
Activitatea de cercetare – dezvoltare şi inovare în viziunea strategiei Europa 2020 PDF available

Author(s): Mircea-Iosif Rus
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2011
Direcţii generale în dezvoltarea frontului la apă urban – paradigma containerizării PDF available

Author(s): Dragoş Horia Buhociu
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2011
Proiectul DONAUREGIONEN+ - Activităţi în 2010 PDF available

Author(s): Oana Popescu
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2011
From Army to Entrepreneurship: Spatial planning implications PDF available

Author(s): Manuela Fischanger | Lavinia Clarotto | Antonio Sfiligoj | Francesca Silvera | Alexandru-Ionuţ Petrişor | Vasile Meiţă | Cezar-Petre Simion-Melinte
Volume: 2
Issue: 3
Year: 2011
Approach levels of spatial planning in Romania or What is happiness PDF available

Author(s): Cătălin Niculae Sârbu
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2013
Management of innovation: Innovation policy in the urban development PDF available

Author(s): Maria Boştenaru-Dan
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2013
Project of Intervention Works to Restore a Historical Complex - Part I PDF available

Author(s): Nicolae Boţu | Alina Cobzaru | Dan Carastoian | George Maftei
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2013
Hygrothermal long-term behavior assessment for building elements PDF available

Author(s): Alina Cobzaru | Victoria Cotorobai
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2013
The simulation of an industrial building demolition PDF available

Author(s): Adrian Simion | Claudiu-Sorin Dragomir
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2013
Bearing capacity check of aluminum profiles PDF available

Author(s): Cristian Grigoraşenco
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2013
Aspects of flexural behavior of high strength concrete elements with or without steel fibers PDF available

Author(s): Gheorghe-Alexandru Bărbos
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2013
Bibliographic and thematic researches PDF available

Author(s): Robert-Alexandru Kosa | Roxana Neacşu
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2013
Contemporary environment challenges in waterfront development PDF available

Author(s): Dragoş Horia Buhociu
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2013
The experience of other countries in the revitalization of streets and trails

Author(s): Bogdan-Ionuţ Râpeanu | Catrinel-Alexandra Voinea
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2013
Urban characteristics and homelessness in Bucharest

Author(s): Mirela Paraschiv
Volume: 4
Issue: 2
Year: 2013
Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Vâlcea în Sistem Informaţional Geografic PDF available

Author(s): Adriana Vartanoff
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Vrancea PDF available

Author(s): Elena Stancu | Elena Avădanei | Alina Chicoş | Florin Chiperi | Mariana Dorobanţu | Irina Moldoveanu | Viorica Niculescu | Cosmin Olteanu | Alexandru-Ionuţ Petrişor | Gabriel Preoteasca | Monica Tache | Dinu Zaharescu | Cristina Ivana | Mioara Dumitru | Ancuţa Ghioldea | Veronica Crăciun | Adriana Calderan | Iosefina Bogdan | Gabi Niţu | Consuela Neacşa | Ion Horşia
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Contribuţii recente ale INCD URBAN-INCERC, sucursala URBANPROIECT la cercetarea teritorială naţională şi europeană PDF available

Author(s): Doina Bubulete | Alexandru-Ionuţ Petrişor | Oana Popescu | Elena Stancu | Alina Popescu | Antonio Tache | Ion Peleanu | Elena Tîrziman | Alexandra Antal
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Implementarea programului naţional de reabilitare termică a locuinţelor. avantaje şi dezavantaje PDF available

Author(s): Daniel-Gabriel Vâlceanu
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Arhitectura peisageră, proces semiotic PDF available

Author(s): Mircea Grigorovschi | Andreea Grigorovschi
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Monitorizarea instrumentală a construcţiilor la cutremur PDF available

Author(s): Emil-Sever Georgescu | Ioan Constantin Praun | Ioan Sorin Borcia
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Reabilitarea unei săli de sport dintr-un spaţiu de învăţământ PDF available

Author(s): Avram Jurca | Ionel Mircea | Ioan Roşu
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Studiu privind evaluarea gradului de umiditate a elementelor de zidărie la Teatrul Naţional, Iaşi PDF available

Author(s): Alina Cobzaru | Constantin Miron | Monica Chereches | Ionel Puscasu
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Finisaje pentru construcţii. Tendinţe PDF available

Author(s): Vasilica Vasile | Ştefania Rădulescu
Volume: 1
Issue: 2
Year: 2010
Metode energetice aplicate în analiza datelor obţinute experimental (conceptul punctului de balans) PDF available

Author(s): Adrian-Constantin Diaconu
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Folosirea pământului armat la fundaţii pe terenuri slabe PDF available

Author(s): Felicia Enache Niculescu
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Studii şi experimentări privind caracteristicile dinamice ale structurilor industriale în cadre PDF available

Author(s): Ion Scordaliu | Eugen Laszlo
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Metode şi tehnici experimentale pentru determinarea emisiilor provenite din materialele de construcţii PDF available

Author(s): Vasilica Vasile | Alina Cioacă
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Competitivitatea sectorului european al construcţiilor PDF available

Author(s): Cristina Enulescu
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Consideraţii asupra sistemului de aşezări din judeţul Iaşi PDF available

Author(s): Daniela Iurea
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Dezvoltarea spaţială durabilă a fronturilor la apă din punctul de vedere al anvelopării spaţiale PDF available

Author(s): Daniel Comşa | Rara Petrescu
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Structurarea şi evaluarea potenţialului serviciilor publice ale unui pol de dezvoltare urbană din România PDF available

Author(s): Florin Buhociu | Constantin Afanase
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Casă pasivă independentă energetic realizată în sistem „Folex” PDF available

Author(s): Alina Tîrtea | Marin Marin | Laurenţiu Breaz | Sebastian Kincses
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
Determinarea nedistructivă a conţinutului de umiditate în materiale poroase: un studiu de fezabilitate PDF available

Author(s): Iuliana Bucurescu | Dorel Bucurescu
Volume: 2
Issue: 2
Year: 2011
O incursiune în lumea sistemelor pervasive PDF available

Author(s): Magdalena Culcea | Cristian Oancea | Sorin Caluianu
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2012
Activitatea de cercetare – tipologie şi metode de finanţare PDF available

Author(s): Mircea-Iosif Rus
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2012
Cercetări bibliografice tematice - arhitectură PDF available

Author(s): Roxana Neacşu | Niculina Olar
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2012
Transportul maritim global, element cheie în dezvoltarea oraşelor-port moderne PDF available

Author(s): Dragoş Horia Buhociu
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2012
Calitatea condiţiilor de locuire în România, în perioada post-aderare la U.E. PDF available

Author(s): Daniel-Gabriel Vâlceanu | Diana-Georgiana Tămîrjan
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2012
Abordări G.I.S. în analiza evoluţiei teritorial-economice a municipiului Reşiţa PDF available

Author(s): George-Laurenţiu Merciu
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2012
Case study on the components of an innovative region: Öresund Region (Denmark-Sweden) PDF available

Author(s): Andrei Ştefan Săbău
Volume: 3
Issue: 2
Year: 2012
Refresh Soveja 2012 - Regenerarea durabilă, o şansă pentru satul românesc PDF available

Author(s): Alexandru Matei
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
Cercetări bibliografice tematice despre atestarea documentară a Bucureştiului PDF available

Author(s): Roxana Neacşu
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
Evoluţia indicatorilor de performanţă ai companiei de construcţii PDF available

Author(s): Marina Köber
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
Banca de date SP VRANCEA NT - Prelucrări ale înregistrărilor cutremurelor vrâncene PDF available

Author(s): Ioan Sorin Borcia | Iolanda-Gabriela Craifaleanu | Ioan Constantin Praun | Nicoleta Florenţa Tănase
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
Temple bar. Un „loc cultural deschis” PDF available

Author(s): Ruxandra Antal
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
Primele case pasive din România PDF available

Author(s): Adrian Moleavin | Sergiu Cătălin Petrea
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
Despre inovare. Working paper PDF available

Author(s): Cristian Bănică | Marina Mihăilă
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
Jan Gehl – Oraşe pentru oameni, 269 pag., trad. S. Gugu, igloomedia, 2012, ISBN 978-606-8026-16-9 PDF available

Author(s): Alexandru-Ionuţ Petrişor | Liliana Elza Petrişor
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
Abordarea acţiunilor de management teritorial la nivelul ariilor restructurate funcţional PDF available

Author(s): Andreea-Loreta Cercleux | Florentina-Cristina Merciu | Cristian Drăghici | Andrei Schvab
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
Gentrificarea spaţiilor de locuit – proces de restructurare socio-spaţială urbană PDF available

Author(s): Daniel-Gabriel Vâlceanu
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
Caracteristicile sectorului antreprenorial din sistemele teritoriale emergente PDF available

Author(s): Daniel Peptenatu | Cristian Drăghici | Radu-Daniel Pintilii | Andrei Schvab
Volume: 4
Issue: 1
Year: 2013
Metabolismul urban şi mobilitatea informaţională în peisaj PDF available

Author(s): Cerasella Crăciun
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
Cultură urbană - peisaj cultural urban PDF available

Author(s): Angelica Stan
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
Patrimoniul provenit din fostele baze militare trecute în circuit civil între realitate şi uitare PDF available

Author(s): Simona Bara | Alexandra Antal | Mariana Barbu
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
Peisaj urban – edificii semnal PDF available

Author(s): Mircea Grigorovschi | Andreea Grigorovschi
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
Materiale ecologice pentru construcţiile din Delta Dunării PDF available

Author(s): Vasile Meiţă
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
Zona litorală a Mării Negre – O solicitare severă pentru construcţiile supraterane din beton armat PDF available

Author(s): Irina Popa | Vasilica Vasile
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
Beton autocompactant (BAC) pentru industria de prefabricate în construcţii PDF available

Author(s): Liana Terec | Henriette Szilágyi
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
Studii privind determinarea experimentală a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare PDF available

Author(s): Ion Scordaliu | Eugen Laszlo
Volume: 1
Issue: 1
Year: 2010
Coordonate economice şi dimensiuni ale coeziunii sociale în dezvoltarea zonelor metropolitane PDF available

Author(s): Elena Stancu | Dora Alexa Morcov | Victor Gheorghe | Simona Branişte
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
Stand pentru încercarea grinzilor precomprimate U 37m PDF available

Author(s): Mircea Păstrav
Volume: 2
Issue: 1
Year: 2011
Anghel Saligny : Omul şi Monumentul PDF available

Author(s): Iulia Băjenaru
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
Prof. univ. dr. ing. Aurel A. Beleş PDF available

Author(s): Roxana Neacşu | Niculina Olar
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
Modele 3D ale spaţiului construit din Municipiul Reşiţa prin tehnici CAD şi G.I.S. PDF available

Author(s): George-Laurenţiu Merciu
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
Evaluarea în planificarea urbană, a planurilor urbanistice şi procesele de planificare PDF available

Author(s): Andrei Ştefan Săbău
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
Le caractere des places publiques en Roumanie contemporaine - le cas de la ville de Iasi PDF available

Author(s): Andreea Grigorovschi
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
Finanţarea activităţii de cercetare prin programe naţionale PDF available

Author(s): Mircea-Iosif Rus
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
Organizarea şi finanţarea activităţii de cercetare într-o companie transnaţională. Studiu de caz PDF available

Author(s): Henriette Szilágyi | Mircea-Iosif Rus
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
Studii cu privire la soluţii de fundaţii utilizând plăci subţiri conice şi poliedrice PDF available

Author(s): Ion Scordaliu | Alina Tirtea
Volume: 3
Issue: 1
Year: 2012
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program