Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism

ISSN: 2081--237X
Publisher: Cornetis


ADD TO MY LIST
 
Thyroid ectopy ? the presentation of four patients Ektopia tarczycy ? prezentacja czterech pacjentów

Author(s): Beata Wikiera | Julita Nocoñ-Bohusz | Wojciech Gawron | Anna Noczyñska
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2012
Allometric assessment of somatic specificities Allometryczna ocena zmiennych somatycznych

Author(s): Romuald Stupnicki | Pawe³ Tomaszewski
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2012
Unequal contribution of familial factors to autoimmunity and clinical course of childhood diabetes Nierównomierny wp³yw poszczególnych elementów wywiadu rodzinnego na autoimmunologiê oraz przebieg kliniczny cukrzycy u dzieci

Author(s): Beata Ma³achowska | Anna Baranowska-JaŸwiecka | Anna Hogendorf | Agnieszka Szadkowska | Wojciech Fendler | Wojciech M³ynarski
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2012
Multicenter cross-sectional analysis of values of glycated haemoglobin (HbA1c) in Polish children and adolescents with long-term type 1 diabetes in Poland: PolPeDiab study group Wielooœrodkowa analiza wartoœci hemoglobiny glikowanej (HbA1c) w populacji dzieci polskich z d³ugim okresem trwania cukrzycy typu 1: badanie grupy PolPeDiab

Author(s): Przemys³awa Jarosz-Chobot | Joanna Polañska | Ma³gorzata Myœliwiec | Agnieszka Szadkowska | Wojciech Fendler, Halla Kamiñska | Miron Chumiecki | Beata Mianowska | Ilona Techmañska | Beata Sztangierska | Wojciech M³ynarski on behalf PolPeDiab study group
Volume: 18
Issue: 4
Year: 2012
Testicular adrenal rest tumours in boys with congenital adrenal hyperplasia: case report and literature review PDF available

Author(s): Elżbieta Budzyńska | Iwona Beń-Skowronek
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2011
A two year observation of the process of applying recombinant IGF-1 to treat short stature in children with primary IGF-1 deficiency - case reports of 3 patients PDF available

Author(s): Elżbieta Petriczko | Beata Wikiera | Anita Horodnicka-Józwa | Katarzyna Marcinkiewicz | Justyna Szmit-Domagalska | Andrzej Kędzia | Julia Durzyńska | Justyna Broniarczyk | Bartosz Gabryelczyk
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2011
Rys historyczny diabetologii na Dolnym Śląsku PDF available

Author(s): Renata B. Wąsikowa | Aleksander Basiak
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2011
Nutrigenetyka - perspektywy żywienia zindywidualizowanego PDF available

Author(s): Lucyna Kapka-Skrzypczak | Joanna Niedźwiecka | Małgorzata Cyranka | Marcin K. Kruszewski | Maciej Skrzypczak | Andrzej Wojtyła
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2011
Glukagon i białka glukagonopodobne i ich rola w metabolizmie glukozy. Część I PDF available

Author(s): Ewa Otto-Buczkowska
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2011
Insulinooporność u dzieci PDF available

Author(s): Joanna Witek | Przemysław Witek | Ewa Pańkowska
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2011
The prevalence and correlates of abdominal obesity in female students PDF available

Author(s): Edyta Suliga | Iwona Wronka | Romana Pawlińska-Chmara
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2011
Proporcje ciała dziewcząt z niedoborem wzrostu i dziewcząt zdrowych w okresie pokwitania PDF available

Author(s): Katarzyna Milde | Paweł Tomaszewski | Anna Majcher | Beata Pyrżak | Romuald Stupnicki
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2011
Ocena wpływu dojrzewania płciowego na zmiany glikemii powysiłkowej u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 obciążonej wysiłkiem fizycznym o różnej intensywności PDF available

Author(s): Dorota Gazurek | Małgorzta Wójcik | Czesław Szmigiel | Hanna Dziatkowiak | Małgorzata Gąsiorowska
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2011
Przydatność krótkoterminowego wykorzystania systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym w uzyskaniu poprawy metabolicznej u nastolatków z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Barbara Głowińska-Olszewska | Jolanta Jabłońska | Agnieszka Otocka | Bożena Florys | Milena Jamiołkowska | Monika Tobiaszewska | Kornel Semeran | Jadwiga Peczyńska | Włodzimierz Łuczyński | Artur Bossowski
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2011
Autoimmune thyroiditis in children and adolescents with type 1 diabetes PDF available

Author(s): Ewa Piątkowska | Mieczysław Szalecki
Volume: 17
Issue: 4
Year: 2011
Rodzinnie występujące aberracje strukturalne chromosomu X i ich implikacje kliniczne - opis 2 przypadków PDF available

Author(s): Agnieszka Stembalska | Ewa Barg | Anna Jakiel | Maria M. Sąsiadek
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2010
Występowanie zespołu policystycznych jajników w cukrzycy typu 1 PDF available

Author(s): Agnieszka Łebkowska | Irina Kowalska
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2010
The education of patients in prandial insulin dosing related to the structure of bolus calculators PDF available

Author(s): Marlena Błazik | Ewa Pańkowska
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2010
TNF-?, cukrzyca typu 1 i limfocyty T regulatorowe PDF available

Author(s): Monika Ryba | Jolanta Myśliwska
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2010
Limfocyty T CD4+CD25+Foxp3+: naturalnie występujące limfocyty T regulatorowe PDF available

Author(s): Monika Ryba | Jolanta Myśliwska
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2010
Ocena rozwoju fizycznego dzieci z zespołem krótkiego jelita na podstawie wybranych parametrów antropometrycznych PDF available

Author(s): Anna Świąder | Agnieszka Różdżyńska | Katarzyna Popińska | Elżbieta Arasimowicz | Janusz B. Książyk
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2010
Prevalence of metabolic syndrome and its' components in the young adult-students of universities in Lodz, Poland PDF available

Author(s): Małgorzata Koziarska-Rościszewska | Maryla Panasiuk | Katarzyna Cypryk
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2010
Metabolic syndrome components among children born small for gestational age: analysis of the first decade of life PDF available

Author(s): Małgorzata Szałapska | Renata Stawerska | Maciej Borowiec | Wojciech Młynarski | Andrzej Lewiński | Maciej Hilczer
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2010
Leptyna i rozpuszczalna forma receptora leptyny u dzieci z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Mieczysław Szalecki | Ewa Pańkowska | Małgorzata Wysocka-Mincewicz | Tomasz Klupa | Roman Janas
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2010
Early impairment of glucose tolerance and B-cell function in obese children PDF available

Author(s): Piotr Fichna | Bogda Skowrońska | Katarzyna Majewska | Witold Stankiewicz
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2010
Rozwój funkcji poznawczych u dzieci z mukopolisacharydozą typu I (choroba Hurler) leczonych enzymatycznie laronidazą PDF available

Author(s): Marta Biernacka | Anna Jakubowska-Winecka | Anna Tylki-Szymańska
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2010
Analiza problemów psychologiczno-społecznych i ocena rozwoju młodego pacjenta leczonego z powodu wrodzonego przerostu kory nadnerczy w oparciu o materiał własny PDF available

Author(s): Ewa Barg | Tomasz Marczyk | Magdalena Wirth | Agata Spera | Małgorzata Wiszniowska | Agata Drożdż
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2010
Analiza alleli HLA klasy 2 i przeciwciał przeciw antygenom komórek B jako dowód na nieautoimmunologiczną patogenezę cukrzycy w zespole Wolframa PDF available

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Maciej Borowiec | Karolina Antosik | Krystyna Wyka | Agnieszka Cieślik-Heinrich | Izabela Klich | Wojciech Młynarski
Volume: 16
Issue: 4
Year: 2010
Analiza radiogramów kości ręki metodą densytometryczną w ocenie wczesnych zmian w strukturze kooeci u dzieci z chorobą Gauchera leczonych enzymatycznie PDF available

Author(s): Grażyna Łysoń-Wojciechowska | Waldemar Skawiński | Anna Tylki-Szymańska
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2007
Asymetria funkcjonalna i dynamiczna czasu reakcji prostej u zawodniczek trenujących szermierkę PDF available

Author(s): Tatiana Poliszczuk | Monika Lampkowska
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2007
Zdrowotna gotowość szkolna niskorosłych dzieci miejskich i wiejskich na tle grupy rówieśniczej PDF available

Author(s): Dorota Trzcińska | Elżbieta Olszewska | Piotr Tabor
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2007
Wiek zębowy i kostny u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki leczonych hormonem wzrostu – doniesienie wstępne PDF available

Author(s): Beata Kawala | Teresa Matthews-Brzozowska | Jolanta Bieniasz | Anna Noczyńska
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2007
Glargina obniża stężenie glukozy na czczo u dzieci z niezadowalająco wyrównaną metabolicznie cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Elżbieta Czerniawska | Iwona Pietrzak | Jerzy Bodalski
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2007
Stężenie leptyny a insulinowrażliwość u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 PDF available

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Krystyna Wyka | Wojciech Młynarski | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Jerzy Bodalski
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2007
Kontrola metaboliczna i dawkowanie insuliny u pacjentki z zespołem Turnera i cukrzycą typu 1 w trakcie długotrwałej terapii hormonem wzrostu PDF available

Author(s): Ewa Pańkowska | Mieczysław Szalecki | Tomasz E. Romer
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2007
Zastosowanie metody multipleksowego minisekwencjonowania (multiplex minisequencing) do wykrywania mutacji w ludzkim genie CYP21 PDF available

Author(s): Małgorzata Tokarska | Ewa Barg | Beata Wikiera | Tadeusz Dobosz | Magdalena Żołędziewska | Katarzyna Brzezińska | Anna Jonkisz | Barbara Kosowska
Volume: 13
Issue: 4
Year: 2007
Zastosowanie osobistej pompy insulinowej u 7-tygodniowego niemowlęcia z cukrzyca noworodkową PDF available

Author(s): Małgorzata Myśliwiec | Anna Balcerska | Joanna Bautembach-Minkowska | Maciej T. Małecki | Joanna Nazim
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2006
Ocena objętości tarczycy u dziewcząt z zespołem Turnera według norm dla zdrowej populacji PDF available

Author(s): Anna M. Kucharska | Michał Brzewski | Barbara Czarnocka | Aleksandra Januszek-Trzciąkowska | Anna Majcher | Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2006
Stan przednadciśnieniowy u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 PDF available

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Elżbieta Czerniawska | Joanna Bodalska-Lipińska | Sławomir Chrul | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2006
Czynniki prognostyczne choroby trzewnej u dzieci z cukrzyca typu 1 PDF available

Author(s): Małgorzata Myśliwiec | Anna Balcerska | Jan Stępiński | Alicja Bąkowska | Anna Jędrzejczyk | Joanna Bautembach-Minkowska | Beata Sztangierska | Piotr Banach | Piotr Wiśniewski
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2006
Ocena wydzielania hormonu wzrostu po zaśnięciu jako badanie przesiewowe w diagnostyce somatotropinowej niedoczynności przysadki PDF available

Author(s): Monika Obara-Moszyńska | Eugeniusz Korman | Andrzej Kędzia | Barbara Rabska-Pietrzak | Marek Niedziela
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2006
Wybrane czynniki immunologiczne i biochemiczne ryzyka rozwoju retinopatii i nefropatii cukrzycowej u dzieci z cukrzyca typu 1 PDF available

Author(s): Małgorzata Myśliwiec | Anna Balcerska | Katarzyna Zorena | Jolanta Myśliwska | Mirosława Nowacka | Paweł Lipowski | Krystyna Raczyńska
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2006
Czynność tarczycy po radioterapii okolicy szyi u pacjentów z choroba Hodgkina - długoletnia obserwacja PDF available

Author(s): Katarzyna Ziora | Halina Bubała | Jan Głowacki | Danuta Sońta-Jakimczyk | Tomasz Legaszewski | Wojciech Zajęcki
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2006
Stężenie glukozy i insuliny podczas doustnego testu obciążenia glukozą u zdrowych dzieci - zastosowanie wskaźnika insulinooporności według Belfiore w wieku rozwojowym PDF available

Author(s): Renata Stawerska | Małgorzata Zawodniak-Szałapska | Katarzyna Cypryk | Jolanta Lukamowicz | Andrzej Lewiński
Volume: 12
Issue: 4
Year: 2006
Przydatność zastosowania systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGMS) w ocenie i monitorowaniu profilu glikemii u małych dzieci chorych na cukrzycę typu 1 PDF available

Author(s): Barbara Głowińska-Olszewska | Mirosława Urban | Jadwiga Peczyńska | Bożena Florys | Marek Kowalewski
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2005
Ocena wielkości tarczycy w populacji dzieci szkolnych w wieku 6-13 lat z prawidłowym wydalaniem jodu z moczem a przydatność stosowanych dotychczas wartości referencyjnych PDF available

Author(s): Adam Krętowski | Małgorzata Brzozowska | Anna Zonenberg | Jacek Borawski | Ida Kinalska
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2005
Czy mastektomia w okresie dojrzewania jest wskazana? Retrospektywna obserwacja u pacjentek z miejscową nadwrażliwościa receptorów estrogenowych PDF available

Author(s): Anna Noczyńska | Renata Wąsikowa | Agnieszka Wąsik-Kuprianowicz
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2005
Ocena korelacji między biochemicznymi i biofizycznymi markerami uszkodzenia śródbłonka u dzieci z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Barbara Głowińska-Olszewska | Mirosława Urban | Joanna Tołwińska | Jadwiga Peczyńska | Bożena Florys
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2005
Stężenie IGF-1 i TGFb-1 w surowicy krwi a wielkość tarczycy u dzieci z prawidłowym wydalaniem jodu w moczu PDF available

Author(s): Małgorzata Brzozowska | Ida Kinalska | Adam Krętowski
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2005
Dziecko pochodzące z rodzin obciążonych cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Renata Wąsikowa | Dorota Suchańska | Aleksander Basiak | Anna Noczyńska | Teresa Stasińska
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2005
Wady układu sercowo-naczyniowego w zespole Turnera PDF available

Author(s): Maria Korpal-Szczyrska | Janina Aleszewicz-Baranowska | Bohdana Dorant | Piotr Potaż | Dorota Birkholz | Halina Kamińska
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2005
Okresowe porażenie hipokaliemiczne i tyreotoksyczne – podobieństwa i różnice PDF available

Author(s): Katarzyna Ziora
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2005
Udział 2,3 DPG w zaburzeniach przewodzenia w nerwach obwodowych u dzieci z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Ewa Pańkowska | Agnieszka Szypowska | Marta Wysocka | Maria Lipka
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2005
Diagnostyka i stymulacja rozwoju małych dzieci z trisomią 21, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji tarczycy PDF available

Author(s): Monika Mysłek-Prucnal | Ludwika Sadowska | Agata Gruna-Ożarowska
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2008
Metoda predykcji wzrostu u dzieci z achondroplazją PDF available

Author(s): Elżbieta Arasimowicz | Małgorzata Syczewska
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2008
Congenital hypoaldosteronism associated with nails hypothrophy – case report and review of the literature PDF available

Author(s): Beata Wikiera | Ewa Głąb | Ewa Barg | Anna Noczyńska
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2008
Nadciśnienie tętnicze oraz stan przednadciśnieniowy u dzieci i młodzieży chorującej na cukrzycę typu 1 PDF available

Author(s): Łukasz Machnica | Grażyna Deja | Przemysława Jarosz-Chobot
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2008
Problemy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży z zespołem Downa w ocenie opiekunów – analiza materiału własnego PDF available

Author(s): Ewa Barg | Marta Bury | Tomasz Marczyk | Katarzyna Pałac | Magdalena Wirth
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2008
Wpływ spożycia wapnia pokarmowego na występowanie zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży z otyłością prostą PDF available

Author(s): Aneta Czerwonogrodzka | Beata Pyrżak | Anna Majcher | Małgorzata Rumińska | Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska | Anna Jeznach-Steinhagen
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2008
Przedwczesne dojrzewanie płciowe w przebiegu guza hamartoma podwzgórza PDF available

Author(s): Magdalena Łuba | Artur Bossowski | Justyna Kulikowska | Mirosława Urban | Maria Szarras-Czapnik | Robert Rutkowski | Tomasz Parol | Tomasz Gąsiorek | Beata Sawicka | Marcin Skrzydło
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2008
Acute hypoxic hepatopathy: diabetic ketoacidosis complication in an infant newly diagnosed with type 1 diabetes mellitus PDF available

Author(s): Agnieszka Szypowska | Agata Skórka | Ewa Pańkowska
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2008
Częstość występowania autoimmunologicznego zapalenia tarczycy i celiakii u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Agnieszka Szypowska | Marlena Błazik | Lidia Groele | Ewa Pańkowska
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2008
The effect of growth hormone treatment on serum bone alkaline phosphatase in growth hormone deficient children PDF available

Author(s): Maria Korpal-Szczyrska | Anna Balcerska
Volume: 14
Issue: 4
Year: 2008
Niedoczynność przytarczyc z ogniskami zwapnień w obrębie ośrodkowego układu nerwowego u 8-letniego chłopca - opis przypadku

Author(s): Sylwia Wiercimak | Elżbieta Petriczko | Anita Horodnicka-Józwa | Grażyna Dawid | Elżbieta Kraśnikow | Elżbieta Hempel-Osipowicz | Mieczysław Walczak
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2009
Guz zapalny jamy brzusznej u 9-letniej pacjentki ze świeżo ujawnioną cukrzycą typu 1 - opis przypadku

Author(s): Adela Nurczyńska | Elżbieta Petriczko | Anita Horodnicka-Józwa | Anita Kosierkiewicz | Agata Jankowska | Justyna Szmit-Domagalska | Grażyna Dawid | Elżbieta Urasińska | Mieczysław Walczak
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2009
Postać mozaikowa trisomii chromosomu 20 u pacjentki z zaburzeniami rozwojowymi - 10-letnia obserwacja

Author(s): Ewa Barg | Justyna Gil | Beata Wikiera | Robert ?migiel
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2009
The perspectives of adjunctive drugs usage in the treatment of glucose metabolism disturbances in adolescent patients

Author(s): Ewa Otto-Buczkowska | Łukasz Machnica
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2009
Cukrzyca ciężarnych: stężenie insuliny we krwi pępowinowej, stan noworodka po urodzeniu a odsetek HbA1c u matki w trzecim trymestrze ciąży

Author(s): Grażyna Dawid | Anita Horodnica-Józwa | Elżbieta Petriczko | Agnieszka Biczysko-Mokosa
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2009
Porównanie metod pomiaru odsetka tkanki tłuszczowej u dzieci

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Alicja Prochowska | Wojciech Fendler | Agnieszka Szadkowska
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2009
Blood pressure in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus - the influence of body mass index and fat mass

Author(s): Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Anna Gadzicka | Wojciech Młynarski | Agnieszka Szadkowska
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2009
Abdominal obesity, metabolic syndrome in type 1 diabetic children and adolescents

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Szlawska | Anna Kozera | Anna Gadzicka | Wojciech Młynarski
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2009
Environmental factors and primary prevention in type 1 diabetes

Author(s): Jorma Ilonen | Outi Vaarala | Hans K. Akerblom | Mikael Knip
Volume: 15
Issue: 4
Year: 2009
Kwasica metaboliczna u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 a czynniki ryzyka kamicy moczowej PDF available

Author(s): Agnieszka Otocka | Jolanta Jabłońska | Barbara Głowińska-Olszewska | Tadeusz Porowski | Artur Bossowski
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Behavioral and intellectual functioning in patients with tyrosinemia type I PDF available

Author(s): Monika Pohorecka | Marta Biernacka | Anna Jakubowska-Winecka | Marcin Biernacki | Katarzyna Kuśmierska | Agnieszka Kowalik | Jolanta Sykut-Cegielska
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Analiza,komórek,CD4+CD161+CD196+,i,CD4+IL-17+,Th17,we,krwi,obwodowej,u,młodocianych,z,zapaleniem,tarczycy,typu,Hashimoto,i,chorobą,Gravesa-Basedowa PDF available

Author(s): Artur Bossowski | Marcin Moniuszko | Ewelina Idźkowska | Milena Dąbrowska | Marta Jeznach | Beata Sawicka | Hanna Borysewicz-Sańczyk | Anna Bossowska | Małgorzata Rusak | Anna Bodzenta-Łukaszyk
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Thyroid axis alterations in childhood obesity PDF available

Author(s): Anna M. Gertig | Elżbieta Niechciał | Bogda Skowrońska
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Chronic complications of diabetes mellitus related to the respiratory system PDF available

Author(s): Jarmila Vojtková | Miriam Čiljaková | Zuzana Michnová
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Analysis of selected anthropometric parameters of 6-year-old children in Warsaw compared to the peer population in the years 1996-1999 PDF available

Author(s): Dorota Trzcińska | Piotr Tabor | Elżbieta Olszewska
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2012
Somatic characteristics of 9-year-old boys with different levels of physical fitness Budowa somatyczna 9-letnich chłopców o różnym poziomie sprawności fizycznej PDF available

Author(s): Paweł Tomaszewski | Piotr Żmijewski | Jan Gajewski | Katarzyna Milde | Beata Szczepańska
Volume: 17
Issue: 3
Year: 2011
Physical activity of girls with Turner’s syndrome Ocena poziomu aktywności fizycznej dziewcząt z zespołem Turnera PDF available

Author(s): Edyta Sienkiewicz-Dianzenza | Katarzyna Milde | Paweł Tomaszewski | Mirosława Frąc
Volume: 17
Issue: 3
Year: 2011
Adipocytokines concentration and metabolic parameters in obese children Ocena stężeń adipocytokin oraz parametrów metabolicznych u dzieci z otyłością PDF available

Author(s): Joanna Chrzanowska | Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska | Anna Noczyńska
Volume: 17
Issue: 3
Year: 2011
The knee alignment and the foot arch in patients with Turner syndrome Ukształtowanie kolan i wysklepienie stóp u chorych z zespołem Turnera PDF available

Author(s): Dorota Trzcińska | Elżbieta Olszewska | Andrzej Wiśniewski | Katarzyna Milde | Marcin Madej
Volume: 17
Issue: 3
Year: 2011
Leczenie hormonem wzrostu zaburzeń wzrastania w przebiegu młodzieńczego tocznia układowego - opis przypadku PDF available

Author(s): Anna Górska | Maria Gardziejczyk | Mirosława Urban
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
Antropometryczne parametry zapowiadające dobry wzrost ostateczny u dziewcząt z zespołem Turnera, leczonych hormonem wzrostu PDF available

Author(s): Anna M. Kucharska | Anna Majcher | Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
Analiza radiogramów kości ręki metoda densytometryczna w ocenie wczesnych zmian w strukturze kości u dzieci z choroba Gauchera leczonych enzymatycznie PDF available

Author(s): Grażyna Łysoń-Wojciechowska | Waldemar Skawiński | Anna Tylki-Szymańska
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
Sposób spostrzegania matki u osób otyłych w wieku dorastania PDF available

Author(s): Joanna Radoszewska
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
Psychiczne i somatyczne elementy poczucia tożsamości otyłych dziewcząt i chłopców PDF available

Author(s): Joanna Radoszewska | Andrzej Wiśniewski
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
Ocena siły wpływu matczynych czynników ryzyka na zaburzenia w procesie wzrastania płodów PDF available

Author(s): Krystyna Cieślik | Małgorzata Waszak
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
Chirurgiczne leczenie niedoboru wzrostu o różnej etiologii metoda Ilizarowa PDF available

Author(s): Paweł Koczewski | Milud Shadi
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
Sprawność fizyczna dzieci niskorosłych ze środowiska wiejskiego PDF available

Author(s): Jarosław Janowski | Krzysztof Karpowicz | Jan Konarski | Urszula Czerniak | Anna Demuth | Magdalena Krzykała
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
Niskorosłość u dzieci z niektórymi schorzeniami przewlekłymi PDF available

Author(s): Wioleta Umławska | Anna Prusek-Dudkiewicz
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
Niskorosłość dzieci wiejskich w świetle badań antropometrycznych PDF available

Author(s): Urszula Czerniak | Anna Demuth | Magdalena Krzykała | Jarosław Janowski
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
Sprawność fizyczna niskorosłych dzieci w wieku wczesnoszkolnym PDF available

Author(s): Paweł Tomaszewski | Katarzyna Milde | Edyta Sienkiewicz-Dianzenza | Dariusz Nowicki
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
Wydłużenie kości ramiennej z zastosowaniem dystraktorów monolateralnych u chorych z achondroplazja PDF available

Author(s): Milud Shadi | Paweł Koczewski
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
Zaburzenia wzrastania w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów PDF available

Author(s): Marta Bartnicka | Anna Górska | Mirosława Urban | Stanisław Górski
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
Wybrane proporcje ciała dziewcząt z zespołem Turnera PDF available

Author(s): Katarzyna Milde | Anna Majcher | Paweł Tomaszewski | Edyta Sienkiewicz-Dianzenza | Andrzej Wiśniewski
Volume: 13
Issue: 3
Year: 2007
Czy nadciśnienie tętnicze jest problemem u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1? PDF available

Author(s): Renata B. Wasikowa | Aleksander Basiak
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2006
Czy choroba Leśniowskiego-Crohna jest wskazaniem do leczenia hormonem wzrostu? PDF available

Author(s): Mieczysław Szalecki | Katarzyna Ziora
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2006
Prawidłowa steroidogeneza po wieloletniej terapii mitotanem u pacjentki po leczeniu chirurgicznym raka kory nadnercza PDF available

Author(s): Agnieszka Lecka | Maria Ginalska-Malinowska
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2006
Powikłania otyłości u dzieci i młodzieży PDF available

Author(s): Piotr Fichna | Bogda Skowrońska
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2006
Rola apoptozy w chorobach autoimmunologicznych tarczycy PDF available

Author(s): Artur Bossowski | Anna Moniuszko | Joanna Boużyk | Mirosława Urban
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2006
Przyczyny zaburzeń miesiączkowania u nastolatek – badanie retrospektywne PDF available

Author(s): Jolanta Bieniasz | Teresa Żak | Agnieszka Laskowska-Ziętek | Anna Noczyńska
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2006
Aktywność metaloproteinaz MMP-2 i MMP-9 oraz ich inhibitorów TIMP-1 i TIMP-2 u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Bożena Florys | Barbara Głowińska | Mirosława Urban | Jadwiga Peczyńska
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2006
Ultrasonograficzna ocena wpływu zastosowania osobistych pomp insulinowych na stopień zaawansowania procesu miażdżycowego w tętnicach szyjnych wspólnych i ramiennych u dzieci z cukrzycą typu 1 – doniesienie wstępne PDF available

Author(s): Joanna Tołwińska | Barbara Głowińska-Olszewska | Mirosława Urban | Bożena Florys | Jadwiga Peczyńska
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2006
Zastosowanie oznaczania hormonu antymillerowskiego w ocenie czynności jąder przed okresem dojrzewania i w diagnostyce zaburzeń różnicowania narządów płciowych PDF available

Author(s): Maria Szarras-Czapnik | Marzena Gajewska | Janusz Książyk | Roman Janas | Maria Ginalska-Malinowska
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2006
Ocena stężenia wybranych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP-2, MMP-9) u dzieci i młodzieży z otyłością prostą PDF available

Author(s): Barbara Głowińska-Olszewska | Mirosława Urban | Bożena Florys
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2006
Ocena związku insulinooporności z wybranymi adipocytokinami u dzieci z otyłością prostą – badania wstępne PDF available

Author(s): Agnieszka Rudzka-Kocjan | Maria Szarras-Czapnik | Janusz B. Książyk | Maria Ginalska-Malinowska
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2006
Wpływ polimorfizmu G-308A genu czynnika martwicy guza alfa (TNF-a) na zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej u dzieci z otyłością PDF available

Author(s): Beata Pyrżak | Alicja Wiśniewska | Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2006
Ekspresja powierzchniowa CD152 (CTLA-4) na limfocytach krwi obwodowej u dzieci z chorobą Hashimoto PDF available

Author(s): Anna M. Kucharska | Elżbieta Górska | Katarzyna Popko | Maria Wąsik | Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2006
Występowanie polimorfizmu w pozycji 49 eksonie 1 genu CTLA-4 u dzieci z chorobą Hashimoto PDF available

Author(s): Anna M. Kucharska | Alicja Wiśniewska | Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2006
Występowanie przeciwciał przeciw peroksydazie tarczycowej a funkcja tarczycy w zespole Turnera PDF available

Author(s): Beata Wikiera | Ewa Barg | Agnieszka Konieczna | Ewa Głąb | Anna Noczyńska
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2006
Czynniki wpływające na wzrost ostateczny chłopców z konstytucjonalnym opóźnieniem wzrastania i dojrzewania PDF available

Author(s): Ewa Krajewska-Siuda | Ewa Małecka-Tendera | Krzysztof Krajewski-Siuda
Volume: 12
Issue: 3
Year: 2006
Czy ekspresja L-selektyny może być wczesnym markerem nadciśnienia tętniczego i mikroangiopatii w przebiegu cukrzycy typu 1 u młodocianych pacjentów? PDF available

Author(s): Przemysław Pawłowski | Mirosława Urban | Jadwiga Peczyńska
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2005
Czy ocena stężenia cystatyny C u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 może być wczesnym markerem nefropatii cukrzycowej? PDF available

Author(s): Jadwiga Peczyńska | Mirosława Urban | Barbara Głowińska | Bożena Florys
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2005
Adiponektyna – hormon tkanki tłuszczowej i jej związek z zespołem metabolicznym i chorobami układu krążenia PDF available

Author(s): Ewa Pańkowska | Mieczysław Szalecki
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2005
Retrospektywna kompleksowa ocena efektów leczenia dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki PDF available

Author(s): Lidia Kostecka | Renata Wąsikowa
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2005
Dystrofia wewnątrzmaciczna – jeden z objawów zespołu Turnera PDF available

Author(s): Andrzej Wiśniewski | Katarzyna Milde | Romuald Stupnicki
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2005
Ghrelina – znaczenie w zaburzeniach równowagi energetycznej i metabolizmie węglowodanów PDF available

Author(s): Agnieszka Siejka | Jan Ruxer | Jerzy Loba
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2005
Ocena wyrównania metabolicznego i bezpieczeństwa leczenia ciągłym podskórnym wlewem insuliny małych dzieci z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Mariola Minkina-Pędras | Przemysława Jarosz-Chobot | Ewa Małecka-Tendera | Grażyna Deja
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2005
Ocena prawidłowej masy ciała dziewcząt z zespołem Turnera za pomocą wskaźnika masy ciała PDF available

Author(s): Paweł Tomaszewski | Katarzyna Milde | Edyta Sienkiewicz-Dianzenza | Romuald Stupnicki
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2008
Ocena poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów PDF available

Author(s): Wioleta Umławska | Joanna Michałowska | Maria Podwysocka-Harasimowicz
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2008
Poczucie odrębności w relacji dziecko–matka u osób otyłych w wieku dorastania PDF available

Author(s): Joanna Radoszewska | Andrzej Wiśniewski
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2008
Sposób postrzegania siebie przez dziecko otyłe w wieku preadolescencji PDF available

Author(s): Joanna Radoszewska
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2008
Zmiany składu ciała u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki w pierwszych dwóch latach leczenia hormonem wzrostu PDF available

Author(s): Anna M. Kucharska | Anna Majcher | Beata Pyrżak
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2008
Nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży grających w szachy PDF available

Author(s): Agnieszka Fornal-Urban | Anna Kęska | Janusz Dobosz | Sylwia Nowacka-Dobosz
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2008
Problemy funkcjonalne pacjentek z zespołem Turnera – doniesienie wstępne PDF available

Author(s): Małgorzata Syczewska | Andrzej Wiśniewski | Magdalena Jakubczak-Morawska | Marcin Madej | Małgorzata Kalinowska
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2008
Zależność między aktywnością fizyczną a stężeniem homocysteiny w osoczu u młodych mężczyzn PDF available

Author(s): Anna Czajkowska | Grażyna Lutosławska | Krzysztof Mazurek | Jadwiga Ambroszkiewicz | Piotr Żmijewski
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2008
Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci przedszkolnych w aspekcie niskorosłości PDF available

Author(s): Magdalena Krzykała | Urszula Czerniak | Anna Demuth
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2008
Niskorosłość sportowców w świetle badań antropometrycznych PDF available

Author(s): Anna Demuth | Urszula Czerniak | Magdalena Krzykała
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2008
Zdrowotna gotowość szkolna dzieci z nadwagą i otyłością na tle grupy rówieśniczej PDF available

Author(s): Dorota Trzcińska | Elżbieta Olszewska | Piotr Tabor
Volume: 14
Issue: 3
Year: 2008
Przebieg dojrzewania płciowego w wybranych schorzeniach przewlekłych

Author(s): Wioleta Umławska | Monika Krzyżanowska
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2009
Różnice w budowie głowy i ciała dzieci z zespołem ataksja-teleangiektazja

Author(s): Elżbieta Arasimowicz | Barbara Pietrucha | Agnieszka Różdżyńska | Edyta Herpolitańska-Pliszka
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2009
Sprawność fizyczna i postawa ciała 7-letnich dzieci o skrajnych parametrach somatycznych

Author(s): Dorota Trzcińska | Elżbieta Olszewska | Piotr Tabor
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2009
Sprawność fizyczna a wiek i budowa ciała młodych szachistów

Author(s): Agnieszka Fornal-Urban | Anna Kęska | Janusz Dobosz | Sylwia Nowacka-Dobosz
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2009
Zależność między stężeniem insuliny i glukozy w osoczu a maksymalnym poborem tlenu i składem ciała u młodych, szczupłych kobiet i mężczyzn

Author(s): Anna Czajkowska | Grażyna Lutosławska | Krzysztof Mazurek | Anna Kęska | Piotr Żmijewski
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2009
Otyły nastolatek w oczach rówieśników

Author(s): Joanna Radoszewska
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2009
Otyły nastolatek w oczach matki

Author(s): Joanna Radoszewska
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2009
Analiza przyczyn niedoboru wzrostu u dzieci w materiale własnym

Author(s): Anna Majcher | Joanna Bielecka-Jasiocha | Beata Pyrżak
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2009
Weight-height relationship in girls with normal body fat content - Turner's syndrome vs. healthy short-statured

Author(s): Paweł Tomaszewski | Katarzyna Milde | Edyta Sienkiewicz-Dianzenza | Romuald Stupnicki
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2009
Wizerunek ciała nisko- i normorosłych dziewcząt w wieku okołopokwitaniowym

Author(s): Joanna Głogowska | Paweł Tomaszewski | Katarzyna Milde | Edyta Sienkiewicz-Dianzenza | Romuald Stupnicki
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2009
Body fat - based weight norms for children and youths

Author(s): Romuald Stupnicki | Paweł Tomaszewski | Katarzyna Milde | Jan Czeczelewski | Małgorzata Lichota | Joanna Głogowska
Volume: 15
Issue: 3
Year: 2009
Małopłytkowość samoistna w przebiegu cukrzycy typu 1 - opis przypadku

Author(s): Katarzyna Prusek | Grażyna Deja | Przemysława Jarosz-Chobot
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2010
Postępy w leczeniu i diagnostyce cukrzycy typu 1 i typu 2 - część druga

Author(s): Aleksander Basiak | Renata B. Wąsikowa
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2010
Defekt receptora insuliny jako przyczyna zespołu Rabsona-Mendenhalla i innych rzadkich postaci insulinooporności

Author(s): Aleksandra Rojek | Marek Niedziela
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2010
The influence of vegan diet on bone mineral density and biochemical bone turnover markers

Author(s): Jadwiga Ambroszkiewicz | Witold Klemarczyk | Joanna Gajewska | Magdalena Chełchowska | Edward Franek | Teresa Laskowska-Klita
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2010
Dziecko otyłe w oczach ojca

Author(s): Joanna Radoszewska
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2010
Postawa ciała w zespole Turnera

Author(s): Elżbieta Olszewska | Andrzej Wiśniewski | Marcin Madej | Dorota Trzcińska | Piotr Tabor | Katarzyna Milde | Małgorzata Syczewska
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2010
Ocena wydolności beztlenowej nisko-, normo- i wysokorosłych osób w wieku 18-23 lat

Author(s): Tatiana Poliszczuk | Andrzej Wiśniewski | Paweł Tomaszewski | Henryk Norkowski | Krzysztof Krawczyk
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2010
Zawartość tkanki tłuszczowej w składzie ciała młodych dorosłych urodzonych z obniżoną masą ciała jest zależna od poziomu aktualnej aktywności fizycznej

Author(s): Joanna Tkaczyk | Anna Kęska | Anna Czajkowska | Andrzej Wiśniewski
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2010
Ocena sprawności fizycznej dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę

Author(s): Andrzej Wiśniewski | Tatiana Poliszczuk | Ewa Pańkowska
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2010
Częstość występowania niskiej urodzeniowej masy ciała w populacji studiującej młodzieży

Author(s): Anna Kęska | Joanna Tkaczyk | Anna Czajkowska | Andrzej Wiśniewski
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2010
Retrospektywna ocena monitorowania przebiegu wzrastania osób urodzonych w latach 1989-1991

Author(s): Anna Czajkowska | Andrzej Wiśniewski | Anna Kęska | Joanna Tkaczyk
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2010
Częstość narodzin noworodków hipotroficznych w populacji warszawskiej

Author(s): Beata Pawlus | Andrzej Wiśniewski
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2010
Mała urodzeniowa masa ciała - dodatkowy ważny czynnik w diagnostyce niedoboru wzrostu u dzieci

Author(s): Anna Majcher | Beata Pyrżak | Joanna Bielecka-Jasiocha | Ewelina Witkowska-Sędek
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2010
Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA) u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Barbara Głowińska-Olszewska | Włodzimierz Łuczyński | Jolanta Jabłońska | Agnieszka Otocka | Bożena Florys | Artur Bossowski
Volume: 16
Issue: 3
Year: 2010
Czynniki ryzyka tworzenia kamieni nerkowych u dzieci z otyłością i nadwagą PDF available

Author(s): Hanna Borysewicz-Sańczyk | Tadeusz Porowski | Andrzej Hryniewicz | Marcin Baran | Aneta Zasim | Artur Bossowski
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2012
Probiotyki i prebiotyki jako aktywny składnik żywności funkcjonalnej PDF available

Author(s): Lucyna Kapka-Skrzypczak | Joanna Niedźwiecka | Andrzej Wojtyła | Marcin Kruszewski
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2012
Zmiany w strukturze i sytuacji ekonomicznej rodziny jako czynniki warunkujące nadmierną masę ciała nastolatków PDF available

Author(s): Izabela Tabak | Anna Oblacińska | Maria Jodkowska | Krystyna Mikiel-Kostyra
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2012
Rozwojowe zmiany kosztu wysiłków lokomocyjnych u chłopców o nadmiernym otłuszczeniu ciała PDF available

Author(s): Marcin Maciejczyk | Jadwiga Szymura | Jerzy Cempla | Joanna Gradek
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2012
Objawy kliniczne przy rozpoznaniu czaszkogardlaka PDF available

Author(s): Elżbieta Rucka | Anna Wędrychowicz | Agata Zygmunt-Górska | Jerzy Starzyk
Volume: 18
Issue: 2
Year: 2012
Body image of tall and medium girls aged 13-17 years Wizerunek ciała wysoko- i normorosłych dziewcząt w wieku 13-17 lat PDF available

Author(s): Joanna Głogowska | Katarzyna Milde | Romuald Stupnicki
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2011
Physical fitness of short-statured girls in pubertal age Sprawność fizyczna niskorosłych dziewcząt w wieku okołopokwitaniowym PDF available

Author(s): Renata Czarniecka | Katarzyna Milde | Paweł Tomaszewski
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2011
The vitamin D and calcium consumption and bone quality in children of Łódź (Poland) at the age 9-13 years Spożycie witaminy D i wapnia a jakość kości dzieci łódzkich w wieku 9-13 lat PDF available

Author(s): Agnieszka Rusińska | Izabela Michałus | Jolanta Karalus | Joanna Golec | Danuta Chlebna-Sokół
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2011
Nutritional behaviours of pregnant women Zachowania żywieniowe kobiet w ciąży PDF available

Author(s): Edyta Suliga
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2011
High prevalence of spirometric abnormalities in patients with type 1 diabetes mellitus Częste występowanie zmian w spirometrii u pacjentów z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Vaikkakara Suresh | Amaresh P. Reddy | Alladi Mohan | Gadekal Rajgopal | Potham Satish | Chittari Venkata | Harinarayan Parameswari
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2011
Generation of T regulatory cells in children with type 1 diabetes mellitus Generacja komórek T regulatorowych u dzieci z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Włodzimierz Łuczyński | Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek | Agnieszka Szypowska | Elżbieta Iłendo | Artur Bossowski | Adam Krętowski | Barbara Głowińska-Olszewska | Marek Hryszko | Maria Górska | Anna Stasiak-Barmuta
Volume: 17
Issue: 2
Year: 2011
Neuropatia a cukrzyca typu 1 PDF available

Author(s): Ewa Otto-Buczkowska | Zofia Kazibutowska | Jacek Sołtyk | Łukasz Machnica
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2008
Ocena występowania i analiza wybranych czynników ryzyka kwasicy ketonowej w momencie ujawnienia cukrzycy typu 1 PDF available

Author(s): Bogusława Olak-Białoń | Grażyna Deja | Przemysława Jarosz-Chobot | Ewa Otto Buczkowska
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2007
Przewidywanie wystąpienia remisji klinicznej na podstawie stężenia peptydu C u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Wojciech Młynarski | Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2007
Rodzinny niedobór glikokortykosteroidów PDF available

Author(s): Artur Mazur | Mariusz Ostański | Maria Kalina
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2007
Doświadczenia własne w leczeniu cukrzycy typu 1 ujawnionej przed 7 rokiem życia PDF available

Author(s): Agata P. Chobot | Grażyna Deja | Adrian Marcinkowski | Anna Myrda | Mariola Minkina-Pedras | Przemysława Jarosz-Chobot | Ewa Otto-Buczkowska
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2007
Proinsulinowy peptyd C – bioaktywny peptyd z wielkim potencjałem PDF available

Author(s): Łukasz Walenciak | Wojciech Fendler | Wojciech Młynarski
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2007
Białko hsCRP u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Barbara Głowińska-Olszewska | Mirosława Urban | Jadwiga Peczyńska | Alicja Koput
Volume: 13
Issue: 2
Year: 2007
Wskaźnik insulinooporności u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1 – uproszczony sposób oceny PDF available

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Leszek Markuszewski
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2006
Ocena 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego, mikroalbuminurii oraz autonomicznej neuropatii cukrzycowej u dzieci z cukrzycą typu 1 i nadciśnieniem tętniczym PDF available

Author(s): Marek Kowalewski | Jadwiga Peczyńska | Barbara Głowińska | Mirosława Urban | Beata Urban | Bożena Florys
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2006
Związek między rozwojem retinopatii cukrzycowej a występowaniem wczesnych zmian miażdżycowych u młodzieży z cukrzycą typu 1 – doniesienie wstępne PDF available

Author(s): Barbara Głowińska-Olszewska | Mirosława Urban | Beata Urban | Joanna Tołwińska
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2006
Ocena zależności między indeksem masy ciała a leptyną u dzieci z rozpoznaniem ostrej białaczki limfoblastycznej w trakcie leczenia podtrzymującego remisję i po jego zakończeniu PDF available

Author(s): Katarzyna Muszyńska-Rosłan | Maryna Krawczuk-Rybak | Magda Topczewska | Małgorzata Sawicka-Żukowska
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2006
Incydentaloma u 16 letniej dziewczynki – obserwacja dwuletnia PDF available

Author(s): Aleksander. Basiak | Marek Bolanowski | Renata B.Wąsikowa | Anna Noczyńska | Włodzimierz Bednorz
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2006
Cytofluorymetryczna analiza wybranych markerów apoptozy Fas/FasL (CD95/CD95L) w tkance gruczołu tarczowego u młodocianych pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa oraz zapaleniem tarczycy typu Hashimoto PDF available

Author(s): Artur Bossowski | Anna Stasiak-Barmuta | Barbara Czarnocka | Mirosława Urban | Anna Łyczkowska | Marek Niedziela | Krzysztof Bardadin | Jolanta Czerwińska | Jacek Dadan | Marek Baltaziak
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2006
Efekt leczenia ludzkim rekombinowanym hormonem wzrostu 14 letniego pacjenta z chorobą Leśniowskiego-Crohna i niedoczynnością somatotropinową przysadki PDF available

Author(s): Mieczysław Szalecki | Alicja Mierzejewska-Rudnicka | Jolanta Nawrotek
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2006
Poczucie kontaktu z samym sobą doświadczane przez dziecko otyłe PDF available

Author(s): Joanna Radoszewska
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2006
Zespół Turnera: lepszy wzrost uzyskują chore urodzone z prawidłową masą ciała PDF available

Author(s): Andrzej Wiśniewski | Romuald Stupnicki | Katarzyna Milde | Jolanta Szufladowicz-Woźniak
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2006
Lekcje wychowania fizycznego w opinii dziewcząt z zespołem Turnera PDF available

Author(s): Edyta Sienkiewicz-Dianzenza | Katarzyna Milde | Mirosława Frąc
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2006
Odniesienie wyników prób sprawności fizycznej niskorosłych chłopców do siatek centylowych dla wieku kalendarzowego i wzrostowego polskiej populacji PDF available

Author(s): Katarzyna Milde | Paweł Tomaszewski | Edyta Sienkiewicz-Dianzenza | Dariusz Nowicki | Andrzej Wiśniewski | Romuald Stupnicki
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2006
Ocena sposobu żywienia niskich dziewcząt i chłopców PDF available

Author(s): Edyta Suliga
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2006
Obojnactwo prawdziwe u 14-letniego fenotypowego chłopca - trudności diagnostyczno-lecznicze PDF available

Author(s): Jerzy Starzyk | Wiesław Urbanowicz | Dominika Januś | Aleksandra Górska
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2005
Zaburzenia lipidowe w cukrzycy typu 1 - czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych PDF available

Author(s): Jarosław Pędras | Przemysława Jarosz-Chobot | Mariola Minkina-Pędras | Grażyna Deja
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2005
Rozumienie zdrowia przez młodzież chorująca na cukrzycę typu 1 w oparciu o własne kryteria PDF available

Author(s): Maria Zegarlicka-Poręba | Przemysława Jarosz-Chobot | Ewa Krajewska-Siuda | Krzysztof Krajewski-Siuda | Ewa Małecka-Tendera
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2005
Ocena zaawansowania procesu miażdżycowego za pomocą badania ultrasonograficznego tętnic szyjnych wspólnych i ramiennych u dzieci z niedoborem hormonu wzrostu przed wdrożeniem leczenia substytucyjnego PDF available

Author(s): Joanna Tołwińska | Artur Bossowski | Jolanta Szczepańska-Kostro | Barbara Głowińska | Mirosława Urban
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2005
Rozpuszczalna trombomodulina - marker uszkodzenia śródbłonka u dzieci i młodzieży z otyłością prostą PDF available

Author(s): Mirosława Urban | Katarzyna Wojtkielewicz | Barbara Głowińska | Jadwiga Peczyńska
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2005
Czysta dysgenezja gonad 46, XY u 16-letniej fenotypowej dziewczynki - przedstawienie przypadku PDF available

Author(s): Jerzy Starzyk | Aleksandra Górska | Dominika Januś
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2005
Zespół utraty soli spowodowany wrodzoną, niedostateczną syntezą lub funkcją aldosteronu - etiologia, diagnostyka i postępowanie PDF available

Author(s): Aleksander Basiak | Beata Wikiera | Anna Noczyńska
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2005
Zbieżność obrazu radiologicznego zwapnień wewnątrzczaszkowych w tomografii komputerowej mózgowia u trójki pacjentów z różnymi postaciami niedoczynności przytarczyc PDF available

Author(s): Katarzyna Ziora | Joanna Oświęcimska | Gabriela Geisler | Katarzyna Broll-Waśka | Jan Głowacki | Jolanta Kozłowska | Antoni Dyduch
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2004
Rodzinne występowanie zespołu Kallmanna PDF available

Author(s): Anna Noczyńska | Renata Barbara Wąsikowa
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2004
Przeszczepy w cukrzycy typu 1 - aktualne problemy i perspektywy PDF available

Author(s): Renata B. Wąsikowa | Anna Noczyńska | Aleksander Basiak
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2004
Model prognozowania wzrostu u dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP) PDF available

Author(s): Lidia Kostecka | Renata Wąsikowa | Anna Noczyńska | Henryk Filipowski
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2004
Personal observations of puberty in girls after unilateral ovariectomy PDF available

Author(s): Anna Noczyńska | Teresa Żak | Renata B. Wąsikowa | Marcin Kałużny
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2004
Uwarunkowania stężenia peptydu C w pierwszym roku klinicznie jawnej cukrzycy typu 1 u dzieci PDF available

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Witalij Andrzejewski | Olga Wegner | Krystyna Wyka | Wojciech Młynarski | Jerzy Bodalski
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2004
Ocena stężenia homocysteiny (Hcy) u dzieci i młodzieży z niedoborem hormonu wzrostu przed leczeniem i po 12 miesiącach terapii hormonem wzrostu (rhGH) PDF available

Author(s): Jolanta Szczepańska Kostro | Mirosława Urban | Barbara Głowińska
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2004
Powierzchniowa ekspresja cząsteczek kostymulujących CD28/CTLA-4 na limfocytach T krwi obwodowej w przebiegu cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży PDF available

Author(s): Przemysław Pawłowski | Mirosława Urban | Anna Stasiak-Barmuta
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2004
Masa i funkcja lewej komory serca u dzieci i młodzieży z niedoborem hormonu wzrostu przed leczeniem i po 12 miesiącach leczenia substytucyjnego hormonem wzrostu (rhGH) PDF available

Author(s): Jolanta Szczepańska Kostro | Joanna Tołwińska | Mirosława Urban | Barbara Głowińska
Volume: 10
Issue: 2
Year: 2004
Przedawkowanie witaminy D3 z powodu pochopnego rozpoznania krzywicy u dziecka z kwasicą cewkową dystalną PDF available

Author(s): Witold Kołłątaj | Leszek Szewczyk
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2003
Mięśnie szkieletowe i ich rola w utrzymaniu homeostazy glukozy PDF available

Author(s): Ewa Otto Buczkowska | Tomasz Dworzecki
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2003
Czy nadwaga u pacjentów z cukrzycą typu 1 w okresie dojrzewania jest problemem? PDF available

Author(s): Anna Noczyńska | Henryk Filipowski | Renata Wąsikowa
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2003
Analiza objawów cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży w momencie zgłoszenia się do szpitala PDF available

Author(s): Dariusz Jasiński | Olgierd Pilecki | Katarzyna Robak-Kontna | Maria Żbikowska-Bojko
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2003
Epidemiologia cukrzycy typu 1 w regionie bydgoskim w latach 1997-2002 PDF available

Author(s): Olgierd Pilecki | Katarzyna Robak-Kontna | Dariusz Jasiński | Zofia Boguń-Reszczyńska | Maria Bojko-Żbikowska
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2003
The relationship between insulin - dependent diabetes mellitus and acute infections in children PDF available

Author(s): Uloha A.I. | Lialikau S.A.
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2003
Metabolizm tkanki kostnej u młodych dziewcząt z krótkim przebiegiem jadłowstrętu psychicznego PDF available

Author(s): Ewa Serafinowicz | Renata Wąsikowa | Zdzisława Iwanicka | Diana Jedrzejuk
Volume: 9
Issue: 2
Year: 2003
Niskorosłość u dzieci z grupy wewnątrzmacicznego opóźnionego wzrastania. Nowe spojrzenie na diagnostykę i leczenie PDF available

Author(s): Marek Jaworski | Barbara Dobrowolska-Wiciak | Tomasz Lebda-Wyborny | Małgorzata Firek-Pędras
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2002
Polineuropatia w cukrzycy typu 1 PDF available

Author(s): Małgorzata Wilczyńska
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2002
Badania przesiewowe noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy w regionie gdańskim PDF available

Author(s): Halina Kamińska | Maria Korpal-Szczyrska | Bohdana Dorant | Dorota Birkholz | Larisa Bitel
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2002
Flora bakteryjna i grzybicza w wybranych materiałach klinicznych u dzieci z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Maria Nowakowska | Przemysława Jarosz-Chobot
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2002
Zmniejszona świadomość odczuwania hipoglikemii, a częstość występowania ciężkich hipoglikemii u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Jadwiga Peczyńska | Mirosława Urban | Barbara Głowińska | Bożena Florys
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2002
Przeciwciała przeciwtarczycowe u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Maria Korpal-Szczyrska | Bohdana Dorant | Dorota Birkholz | Halina Kamińska | Małgorzata Myśliwiec
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2002
Przebieg wzrastania dzieci dotkniętych chorobą nowotworową PDF available

Author(s): Dorota Birkholz | Anna Balcrerska | Halina Kamińska | Maria Korpal-Szczyrska | Bohdana Dorant
Volume: 8
Issue: 2
Year: 2002
Ciężka postać wrodzonego przerostu nadnerczy spowodowanego niedoborem 11-b-hydroksylazy u 3-letniego chłopca PDF available

Author(s): Jerzy Starzyk | Anna Bartnik-Mikuta | Hanna Dziatkowiak
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2000
Zalecenia żywieniowe w cukrzycy typu 1 PDF available

Author(s): Anna Noczyńska
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2000
Rola galaniny w układzie wewnętrznego wydzielania PDF available

Author(s): Zygmunt Zdrojewicz | Ewa Sowińska | Aleksandra Sztuka-Pietkiewicz
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2000
Wrodzony przerost nadnerczy spowodowany niedoborem 11-b-hydroksylazy PDF available

Author(s): Jerzy Starzyk
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2000
Autoimmunologiczne zespoły poliendokrynne PDF available

Author(s): Ewa Otto Buczkowska | Przemysława Jarosz Chobot
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2000
Dynamika wzrastania w pierwszych 6 latach życia w zależności od urodzeniowej masy ciała PDF available

Author(s): Ewa Małecka-Tendera | Marzena Nordyńska-Sobczak | Katarzyna Klimek | Joanna Lewin-Kowalik
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2000
Wpływ urodzeniowej masy ciała na dojrzewanie płciowe 14-letnich dzieci PDF available

Author(s): Marzena Nordyńska-Sobczak | Ewa Małecka-Tendera | Katarzyna Klimek | Joanna Lewin-Kowalik
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2000
Występowanie neuropatii u pacjentów z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Zdzisława Iwanicka | Ewa Głąb | Małgorzata Bilińska | Renata Wąsikowa
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2000
Ocena stężenia wybranych cząstek adhezyjnych (sICAM-1, sVCAM-1 i sP-selectin) u dzieci i młodzieży w chorobach gruczołu tarczowego PDF available

Author(s): Artur Bossowski | Mirosława Urban | Anna Citko | Jadwiga Sobotko | Anna Bossowska
Volume: 6
Issue: 2
Year: 2000
Rak tarczycy w autonomicznym 'guzku gorącym' PDF available

Author(s): Marek Niedziela | Jan Bręborowicz | Danuta Bręborowicz | Michał Rólski | Małgorzata Warzywoda | Eugeniusz Korman
Volume: 5
Issue: 2
Year: 1999
Glukozamina w surowicy krwi młodzieży z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Alicja Nowak | Witold Stankiewicz | Łucja Szczęśniak | Eugeniusz Korman
Volume: 5
Issue: 2
Year: 1999
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa w diagnostyce choroby guzkowej tarczycy u dzieci PDF available

Author(s): Ewa Małecka-Tendera | Paweł Matusik | Barbara Jarząb | Barbara Dobrowolska-Wiciak
Volume: 5
Issue: 2
Year: 1999
Remisja kliniczna w przebiegu cukrzycy typu 1 PDF available

Author(s): Marcin Krokowski | Agnieszka Zmysłowska | Jerzy Bodalski
Volume: 5
Issue: 2
Year: 1999
Ocena stężenia interleukiny 6 (IL-6) i jej receptora (sIL-6R) u dzieci i młodzieży w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa PDF available

Author(s): Artur Bossowski | Mirosława Urban | Alicja Koput | Maria Gardziejczyk | Jolanta Wysocka | Stanisław Kreczko
Volume: 5
Issue: 2
Year: 1999
Przyczyny i obraz kliniczny osteopenii i osteoporozy u dzieci PDF available

Author(s): Grażyna Boduch | Hanna Dziatkowiak | Edward Czerwiński | Teresa Grodzicka
Volume: 5
Issue: 2
Year: 1999
Rak kory nadnercza u 7-letniej dziewczynki PDF available

Author(s): Alicja Smorawińska | Eugeniusz Korman
Volume: 4
Issue: 2
Year: 1998
Zastosowanie gotowych mieszanek insulinowych w leczeniu młodocianych chorych na cukrzycę insulinozależną PDF available

Author(s): Przemysława Jarosz-Chobot | Ewa Otto-Buczkowska | Barbara Malanowicz | Grażyna Wiedermann
Volume: 4
Issue: 2
Year: 1998
Dieta (?) cukrzycowa PDF available

Author(s): Ernst Chantelau
Volume: 4
Issue: 2
Year: 1998
Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do prognozowania występowania nefropatii cukrzycowej. Doniesienie wstępne PDF available

Author(s): Mirosława Urban | Elżbieta Baszun-Stepaniuk | Jarosław Stepaniuk
Volume: 4
Issue: 2
Year: 1998
Częstość i warunki występowania ciężkich hipoglikemii u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu I PDF available

Author(s): Beata Mianowska | Pierre François Bougneres | Jerzy Bodalski
Volume: 4
Issue: 2
Year: 1998
Neuropathy and type 1 diabetes mellitus PDF available

Author(s): Ewa Otto-Buczkowska | Zofia Kazibutowska | Jacek Sołtyk | Łukasz Machnica
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2008
Diagnostyka i stymulacja rozwoju małych dzieci z trisomią 21, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji tarczycy PDF available

Author(s): Monika Mysłek-Prucnal | Ludwika Sadowska | Agata Gruna-Ożarowska
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2008
Czynność gonad u chłopców i młodych mężczyzn leczonych przed pokwitaniem z powodu choroby nowotworowej PDF available

Author(s): Maryna Krawczuk-Rybak | Elżbieta Solarz | Jolanta Wysocka | Małgorzata Wojtkowska | Michał Matysiak | Artur Gadomski | Bernarda Kazanowska | Dorota Sęga-Pondel
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2008
Stężenie hormonu anty-mullerowskiego u młodych kobiet po chemioterapii i radioterapii pól podprzeponowych z powodu choroby nowotworowej PDF available

Author(s): Maryna Krawczuk-Rybak | Elżbieta Leszczyńska | Jolanta Wysocka | Beata Żelazowska-Rutkowska
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2008
Zasady tworzenia rekomendacji. Porównanie obecnych standardów postępowania w cukrzycy typu 1 PDF available

Author(s): Lidia Groele | Ewa Pańkowska | Agnieszka Szypowska
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2008
Ostra małopłytkowość u dziecka z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Alka Khadwal Devidayal | N. Deepthi Ajay Kumar
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2008
Podobieństwo kliniczne i trudności diagnostyczne w różnicowaniu cukrzycy typu 1 i typu 2 w wieku młodzieńczym – opis przypadków PDF available

Author(s): Elżbieta Petriczko | Anita Horodnicka-Józwa | Iwona Ostrowska | Justyna Szmit-Domagalska | Krystyna Wójcik | Teresa Adamczyk | Mieczysław Walczak
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2008
Lipoatrofia związana z podażą szybko działających analogów insuliny u młodych pacjentów chorujących na cukrzycę typu 1 PDF available

Author(s): Agnieszka Szypowska | Agata Skórka | Ewa Pańkowska
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2008
Ocena stężenia adiponektyny u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 PDF available

Author(s): Jadwiga Peczyńska | Mirosława Urban | Barbara Głowińska | Bożena Florys
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2008
Identyfikacja ekspresji liganda CD40 (CD154) na powierzchni konglomeratu płytka–monocyt u dzieci z zespołem metabolicznym PDF available

Author(s): Mirosława Urban | Remigiusz Urban | Irena Krasowska | Barbara Głowińska-Olszewska | Anna Stasiak-Barmuta | Artur Bossowski | Alicja Koput
Volume: 14
Issue: 2
Year: 2008
Sex chromosome pentasomy 49,XXXXY connected with hypothyroidism. Case report

Author(s): Beata Wikiera | Ewa Głąb | Ryszard Ślęzak | Elżbieta Wójcik | Anna Noczyńska
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2009
Insulinooporność w cukrzycy typu 1

Author(s): Aleksandra Uruska | Aleksandra Araszkiewicz
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2009
Rola limfocytów i wydzielania cytokin w chorobach autoimmunologicznych tarczycy

Author(s): Ewa Polkowska | Artur Bossowski
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2009
Sytuacja społeczno-demograficzna i zdrowotna dzieci z zespołem Downa na podstawie własnych obserwacji

Author(s): Ludwika Sadowska | Barbara Górecka | Anna Maria Choińska | Anna Sadowska
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2009
Czynność gonady męskiej u młodocianych po leczeniu choroby Hodgkina

Author(s): Maryna Krawczuk-Rybak | Elżbieta Solarz | Małgorzata Wojtkowska | Jolanta Wysocka | Michał Matysiak | Artur Gadomski | Bernarda Kazanowska | Dorota Sęga-Pondel
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2009
Ocena stopnia zagrożenia cukrzycą u potomstwa pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu 2

Author(s): Irena Szykowna | Renata Wąsikowa
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2009
Entero-insular axis in children with simple obesity

Author(s): Przemysław J. Tomasik | Krystyna Sztefko | Jerzy Starzyk
Volume: 15
Issue: 2
Year: 2009
Kardiomiopatia rozstrzeniowa i przerostowa u płodu matki z cukrzycą ciężarnych - opis przypadku

Author(s): Grażyna Dawid | Jerzy Węgrzynowski | Monika Kwiatek | Agnieszka Biczysko-Mokosa | Elżbieta Petriczko | Anita Horodnicka-Józwa
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2010
Zaburzenia hormonalne u dzieci po leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego

Author(s): Maryna Krawczuk-Rybak
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2010
Rola polimorfizmu genu FTO w patogenezie otyłości

Author(s): Magdalena Tercjak | Włodzimierz Łuczyński | Natalia Wawrusiewicz-Kurylonek | Artur Bossowski
Volume: 16
Issue: 2
Year: 2010
Nutrients as inflammatory state modulators Udzia³ sk³adników diety w modulacji procesów zapalnych

Author(s): Lucyna Kapka-Skrzypczak | Joanna NiedŸwiecka | Maciej Skrzypczak | Marcin Kruszewski
Volume: 19
Issue: 1
Year: 2013
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona