Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Studia Humanistyczne AGH

ISSN: 2084--3364
Publisher: Wydawnictwa AGH


ADD TO MY LIST
 
MIASTO JAKO POLE KAPITALISTYCZNEGO KONFLIKTU PDF available

Author(s): Wit Hubert
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2012
EUROPEAN FUNDS AS A NEW TOOL OF A LOCAL AUTHORITY. SELECTED CASE STUDIES OF MUNICIPAL LEADERS. PDF available

Author(s): Agata Nijander-Dudzińska
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2012
ROLA POWIATU W ROZWOJU CYWILIZACYJNYM. PRZYPADEK MAŁOPOLSKI PDF available

Author(s): Maria Stojkow | Dorota Żuchowska-Skiba
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2012
POWIATY W SIECI. GŁÓWNE FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDOWE WITRYNY INTERNETOWE PDF available

Author(s): Leszek Porębski
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2012
RACJONALNOŚĆ KRAKOWSKICH BEZDOMNYCH PDF available

Author(s): Anna Gondek
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2012
PROBLEM UZALEŻNIEŃ NA PRZYKŁADZIE MIASTA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PDF available

Author(s): Leszek Wieczorek
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2012
SOCJOLOGIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH - RAZ JESZCZE PDF available

Author(s): Krzysztof Frysztacki
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2012
PROBLEMY SPOŁECZNE W TEORII I PRAKTYCE. OD REDAKCJI PDF available

Author(s): Łukasz Krzyżowski | Katarzyna Leszczyńska
Volume: 11
Issue: 4
Year: 2012
ZNACZENIE GRANIC JAKO OGRANICZEŃ PRZESTRZENNYCH I WYZNACZNIKÓW TOŻSAMOŚCI PDF available

Author(s): Ewelina Siwek
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2012
CONVERGING MEDIA SPACES: INTRODUCING AN EMERGENT FIELD OF STUDIES PDF available

Author(s): Katarzyna Kopecka-Piech
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2012
BLOGI JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI SIECI. ASPEKTY KOMUNIKACYJNE BLOGOSFERY PDF available

Author(s): Ignacy S. Fiut | Magdalena Piątek
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2012
MUZYKA W CZASACH PRZEŁOMU. RAPSOD II (1980) KRYSTYNY MOSZUMAŃSKIEJ-NAZAR PDF available

Author(s): Joanna Miklaszewska
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2012
W KOMIKSOWYM KINIE - W KINIE KOMIKSOW. OD INSPIRACJI POPRZEZ ADAPTACJE KU EKRANIZACJOM PDF available

Author(s): Maciej Tomczak
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2012
STREET ART I GUERRILLA MARKETING JAKO PRÓBY TWORZENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PDF available

Author(s): Stella Grotowska
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2012
POWIEDZ MI, CO JESZ, A POWIEM CI, KIM JESTEŚ PDF available

Author(s): Mariusz Rybak
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2012
UKRYTA RACJONALNOŚĆ NIERACJONALNEGO KONSUMENTA PDF available

Author(s): Kamil Łuczaj
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2012
WOKÓŁ MGLISTEJ KONCEPCJI. KAPITAŁ SPOŁECZNY W BADANIACH SOCJOLOGICZNYCH PDF available

Author(s): Tomasz Piróg
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2012
WARTOŚCI EUROPEJSKIE W KONSTYTUCJI 3 MAJA Z 1791 ROKU PDF available

Author(s): Anna Konert
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2012
KIERKEGAARD AND THE CONCEPT OF NEGATIVE DIALECTICS OF THEODOR ADORNO PDF available

Author(s): Katarzyna Krawerenda-Wajda
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2012
AUTENTYCZNOŚĆ OSOBOWA W PERSPEKTYWIE TEORII DEZINTEGRACJI POZYTYWNEJ PDF available

Author(s): Wacław Branicki
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2012
KONKRETYZM JAKO ONTOLOGIA EKOLOGII GŁĘBOKIEJ PDF available

Author(s): Magdalena Hoły-Łuczaj
Volume: 11
Issue: 3
Year: 2012
WYSZUKIWARKA GOOGLE JAKO WSPÓŁCZESNY GATEKEEPER PDF available

Author(s): Magdalena Szpunar
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2013
TEMPORALNY WYMIAR OSOBOWOŚCI. PANORAMA STANOWISK PDF available

Author(s): Ludmiła Zając-Lamparska
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2013
INSTITUTIONAL CHANGE FROM A HISTORICAL INSTITUTIONALIST PERSPECTIVE PDF available

Author(s): Tomasz Leśniak
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2013
MEDIA INFILTRATION - URBAN MEDIA IN SPACE AND TIME PDF available

Author(s): Katarzyna Kopecka-Piech
Volume: 12
Issue: 2
Year: 2013
EWOLUCJONISTYCZNY FEMINIZM SARAH BLAFFER HRDY PDF available

Author(s): Kamil Łuczaj
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2012
ON THE SOCIOLOGY OF WOMEN AND WOMEN IN SOCIOLOGY PDF available

Author(s): Janusz Mucha
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2012
POMIĘDZY ESENCJALIZMEM A KONSTRUKTYWIZMEM. PŁEĆ (KULTUROWA) W REFLEKSJI TEORETYCZNEJ SOCJOLOGII - PRZEGLĄD KONCEPCJI PDF available

Author(s): Katarzyna Leszczyńska | Agata Dziuban
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2012
OD REDAKCJI. PŁEĆ KULTUROWA A TEORIE SOCJOLOGICZNE PDF available

Author(s): Katarzyna Leszczyńska | Agata Dziuban
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2012
O METODOLOGII FEMINISTYCZNEJ OGÓLNIE I OSOBIŚCIE PDF available

Author(s): Beata Kowalska
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2012
FEMINIZM A DEMOKRACJA - KRYTYKA I REINTERPRETACJA PDF available

Author(s): Katarzyna Zielińska
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2012
FEMALE PROTAGONISTS IN CONTEMPORARY ICELANDIC CINEMA PDF available

Author(s): Sebastian Jakub Konefał
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2012
PUBLICZNA SOCJOLOGIA QUEER PDF available

Author(s): Justyna Struzik
Volume: 11
Issue: 2
Year: 2012
"STUDIA HUMANISTYCZNE AGH" ["CONTRIBUTIONS TO HUMANITIES AGH"]. LIST OF ARTICLES PUBLISHED IN THE YEAR 2003-2013 PDF available

Author(s): Łukasz Krzyżowski | Agnieszka Sikora | Dorota Świerczek
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2013
OLHA KOBYLIANSKA AND ELIZA ORZESZKOWA: TWO WOMEN, ONE IDEA PDF available

Author(s): Anja Lange
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2013
SLOVAK-POLISH RELATIONSHIPS IN 1938-1947 IN THE CONTEXT OF BORDER DISPUTES PDF available

Author(s): Pavol Matula
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2013
URBANIZING SOVEREIGNTY STATE BORDERS AND SPACE USES PDF available

Author(s): Siarhei Liubimau
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2013
WELFARE SPACES OF (NON)AGEING - A DISCOURSE PERSPECTIVE PDF available

Author(s): Monika Wilińska
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2013
US AMONG THEM. A STUDY OF THE CONTEMPORARY POLISH EMIGRATION TO NORWAY PDF available

Author(s): Monika Sokól-Rudowska
Volume: 12
Issue: 1
Year: 2013
WPŁYW MALARSTWA SURREALISTYCZNEGO NA REKLAMĘ WSPÓŁCZESNĄ PDF available

Author(s): Sonia Bednarska
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2012
WALTER HUGO KHOURI'S VOYEURISTIC GAMES WITH HIS AUDIENCE IN NOITE VAZIA PDF available

Author(s): Joanna Małecka
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2012
SŁUCH A PERCEPCJA PRZESTRZENI PDF available

Author(s): Zuzanna Skoczek
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2012
ŹRÓDLA TRANSMISYJNEGO UJĘCIA PROCESU KOMUNIKACJI PDF available

Author(s): Emanuel Kulczycki
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2012
CHRZEŚCIJAŃSKIE SAKRAMENTY W UJĘCIU TEORII AKTÓW MOWY PDF available

Author(s): Zbigniew Pasek
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2012
BLIŻEJ SZWECJI PDF available

Author(s): Marta Stasiak-Górna
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2012
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA IDEĘ EDUKACJI OSÓB STARSZYCH PDF available

Author(s): Paulina Świątek
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2012
KAPITAŁ SPOŁECZNY W EUROPEJSKICH WELFARE STATES PDF available

Author(s): Tomasz Masłyk
Volume: 11
Issue: 1
Year: 2012
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?